2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για οδική ασφάλεια στον Δήμο Στυλίδας | 13.3.2023

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023

 

 

Συμπληρωματική Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

9,8 εκατομμύρια για την Π.Ε. Φθιώτιδας από το Πρόγραμμα.

 

 

Τη συμπληρωματική ένταξη έργων 76 Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσισαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Με τη συμπληρωματική απόφαση, προστίθενται 161 εκατ. ευρώ σε ένα ευρύ πλέγμα έργων, συνολικού ύψους 612 εκατ. ευρώ, για την οδική ασφάλεια.

Σε ό,τι αφορά την Π.Ε. Φθιώτιδας, στα έργα προϋπολογισμού 7,8 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν ανακοινωθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2022, προστίθεται και η ένταξη του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Στυλίδας», προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Το έργο αφορά στη γενικευμένη βελτίωση απορροής ομβρίων προς τους τελικούς αποδέκτες (φρεάτια απορροής ομβρίων), με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και τη βέλτιστη επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων σε συνθήκες έντονου υετού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Η Κυβέρνηση κινείται στην κατεύθυνση της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω της πραγματοποίησης έργων και επενδύσεων σε τομείς υψηλής προτεραιότητας.

 

ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube