Ισοτιμία: Οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη

Η κατάθεση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού έχει ιδιαίτερη πολιτική, οικονομική και κοινωνική σημασία και αποτελεί το εφαλτήριο συζητήσεων για την ασκούμενη οικονομική πολιτική, ιδιαίτερα στις μέρες μας που η χρηματοπιστωτική κρίση έχει αρχίσει να «μολύνει» την πραγματική οικονομία.