Δελτίο Τύπου από την Ερώτηση για την υστέρηση των καθαρών εσόδων

Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2009 αποδεικνύεται πως το πρώτο τρίμηνο της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2009) τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά 13,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους ενώ κατά το εννεάμηνο της διακυβέρνησης της Ν.Δ. τα έσοδα του τακτικού Προϋπολογισμού παρουσίασαν υστέρηση μόλις κατά 3,2% σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2008.

Συνέντευξη στο Περιοδικό Επίκαιρα

Η καθολική περιοριστική εισοδηματική πολιτική και η φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα οδηγήσουν σε συμπίεση των εισοδημάτων και αύξηση της ανεργίας. Σ’ αυτή την περίπτωση το κοινωνικοοικονομικό κόστος ενδέχεται να υπερβεί το επιδιωκόμενο δημοσιονομικό όφελος.