Συνέντευξη στην Εφημερίδα «Μακεδονία»

Τα ίδια τα μέλη της Ν.Δ. που συμμετείχαν αυθόρμητα και μαζικά στη διαδικασία ανάδειξης του νέου Προέδρου της και στην έναρξη της Προσυνεδριακής Διαδικασίας αποτελούν τον καλύτερο εγγυητή της ενότητας της παράταξης. Ο κ. Σαμαράς έχει άλλωστε δηλώσει ότι επιθυμεί να έχει πλήρη συμπόρευση και αρμονική και γόνιμη συνεργασία με όλα τα στελέχη του Κόμματος.

Συνέντευξη στην Εφημερίδα «Η Χώρα»

Τα πρόσφατα άδικα και σκληρά οικονομικά μέτρα, με το συνδυασμό της αύξησης της έμμεσης φορολογίας και την περιοριστική εισοδηματική πολιτική «ροκανίζει» τα εισοδήματα, «στεγνώνει» την αγορά, παραλύει την ψυχολογία της κοινωνίας, αυξάνει την ανεργία.

Χαιρετισμός στη Συνάντηση Στελεχών Αυτοδιοίκησης Ν.Δ. στη Λαμία

Η Ν.Δ. πιστεύει στη διοικητική μεταρρύθμιση, άλλωστε ως Κυβέρνηση, συστηματικά, εργάσθηκε για την επίτευξή της. Επιδιώκει συνεπώς την επιτυχία του εγχειρήματος.
Επιτυχία όμως που μπορεί να επιτευχθεί με την τήρηση συγκεκριμένων, αναγκαίων και αυτονόητων προϋποθέσεων. Με σεβασμό και σοβαρότητα προς τους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προς τις τοπικές Κοινωνίες. Άλλωστε, μαζί με την κοινωνία, χτίζεται, και χτίζουμε, τη Νέα Αυτοδιοίκηση.