Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή

Η Πολιτεία οφείλει να συνεχίσει τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση προς την κατευθυνση αυτή, όπως η θέσπιση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, η ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, η αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή, η ενίσχυση του ΕΦΕΤ, η θεσμοθέτηση της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς κ.α.

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Η Βραδυνή»

Σε ότι αφορά την Κυβέρνηση οφείλεται στην έλλειψη αξιοπιστίας μεταξύ των προεκλογικών δεσμεύσεων και των μετεκλογικών πράξεων, στα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπουν τα μέλη της και στη δημιουργία ενός αισθήματος οικονομικού αδιεξόδου στην κοινωνία με αμφίβολη την προοπτική της διαφυγής.