Άρθρο στην Εφημερίδα Καθημερινή – «Ένα αντιαναπτυξιακό φορολογικό νομοσχέδιο»

Νομοσχέδιο οι ρυθμίσεις του οποίου, αν συγκριθούν με τις αρχές που παρουσιάσθηκαν ως βασικές φορολογικές ρυθμίσεις από την Κυβέρνηση στο πρόσφατο παρελθόν (9 Φεβρουαρίου και 15 Μαρτίου), διαφέρουν σημαντικά (ακόμη και στις φορολογικές κλίμακες), ένα ακόμη δείγμα της προχειρότητας, των γονατογραφημάτων, της εισπρακτικής λογικής που χαρακτηρίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.

Συνέντευξη στην Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Η αναγνώριση αυτών των αδυναμιών και ο κίνδυνος επέκτασης του προβλήματος και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οδήγησε τους εταίρους μας στην πολιτική στήριξη της χώρας μας, βέβαια υπό αυστηρούς όρους, όπως φάνηκε μεταγενέστερα και από τα επώδυνα «πακέτα» μέτρων.