Συνέντευξη στην Εφημερίδα Απογευματινή – «Όχι στην παρακράτηση του 8%»

Το υψηλό κόστος δανεισμού, το περιορισμένο, σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις, ενδιαφέρον των επενδυτών (που επιβεβαιώθηκε και στην μεταγενέστερη επανέκδοση του 20ετούς ομολόγου), και η διεύρυνση των spreads επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η συμπεριφορά των αγορών δεν επηρεάζεται από αδικαιολόγητες θριαμβολογίες.