Εισήγηση στην Επιτροπή για την Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Το ζητούμενο σήμερα είναι τι μπορεί να γίνει ώστε να μετριασθούν, κατά το δυνατόν, οι επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνία, να εξέλθουμε από το μηχανισμό στήριξης και τους όρους του όσο γίνεται ταχύτερα, και να σπάσουμε το «φαύλο κύκλο» της ύφεσης όσο γίνεται πιο γρήγορα.

«Το πρόβλημα ελλείμματος μετατράπηκε σε κρίση δανεισμού» – Άρθρο στην Εφημερίδα Ημέρα

Η δημοσιοποίηση, όμως, του Προϋπολογισμού, αλλά και η αβουλία, η αναποφασιστικότητα και η αβελτηρία της Κυβέρνησης είχε ως αποτέλεσμα το spread να ανέβει στις 273 μ.β. στις 21/12/2009, ενώ η επικοινωνιακή λογική της Κυβέρνησης στη διαχείριση της κατάστασης της Ελληνικής Οικονομίας οδήγησε, εν συνεχεία, σε καθοριστική συρρίκνωση της αξιοπιστίας της στις αγορές, εκτοξεύοντας το spread στις 424 μ.β. στις 16/4/2010 και στις 1021 μ.β. στις 28/4/2010.

Δήλωση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Tα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν επιτρέπουν πανηγυρισμούς. Άλλωστε, αντίστοιχους Κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, η χώρα τους έχει πληρώσει ακριβά το τελευταίο επτάμηνο. Επιβάλλει την ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να μετριασθούν, κατά το δυνατόν, οι επιπτώσεις των χειρισμών της Κυβέρνησης στην κοινωνία (ανεργία και κοινωνική συνοχή), να εξέλθουμε από το μηχανισμό στήριξης και τους όρους του όσο γίνεται ταχύτερα, και να σπάσουμε το «φαύλο κύκλο» της ύφεσης το ταχύτερο δυνατό.