Ομιλία στο 8ο Τακτικό Συνέδριο της Ν.Δ.

Σήμερα, αυτό που απαιτείται και προτείνεται από τη Νέα Δημοκρατία, είναι η υιοθέτηση ενός κατάλληλου και ισορροπημένου μίγματος πολιτικών επιλογών, που θα περιλαμβάνει και αντισταθμιστικά μέτρα χαμηλού ή μηδενικού δημοσιονομικού κόστους.

Άρθρο Εφημερίδα Κόσμος – Αξιοποίηση των Αδρανών Πόρων

Αυτό που απαιτείται συνεπώς, και προτείνεται από τη Νέα Δημοκρατία, είναι η υιοθέτηση ενός κατάλληλου και ισορροπημένου μίγματος εφαρμόσιμων πολιτικών επιλογών, που θα περιλαμβάνει και αντισταθμιστικά μέτρα χαμηλού ή μηδενικού δημοσιονομικού κόστους, και θα στοχεύει στην αντιμετώπιση του ελλείμματος, είτε αυτό οφείλεται σε διαρθρωτικές αδυναμίες είτε στην ύφεση, και στη διαρκή προώθηση της αειφόρου, «έξυπνης» και εξωστρεφούς ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Αποτελεί ημέρα ιδιαίτερου προβληματισμού για την ενδυνάμωση της δράσης και της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών. Μιας μάστιγας η οποία, δυστυχώς, εξακολουθεί να είναι διαρκής απειλή, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο.