Άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο – «Οι Αριθμοί δεν Ευημερούν…»

Το 1982 ο αείμνηστος Ξενοφών Ζολώτας στο Σύγγραμμά του με τίτλο «Οικονομική μεγέθυνση και φθίνουσα κοινωνική ευημερία» επισήμανε τις αδυναμίες και τους κινδύνους από τη μονοδιάστατη ποσοτική θεώρηση του οικονομικού φαινομένου. Τόνιζε ότι «…οι αριθμοί μπορεί κάλλιστα να ευημερούν αλλά οι άνθρωποι να πάσχουν…». Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μετά την επιλογή της να οδηγήσει της…

Συνέντευξη στην Εφημερίδα «Κόσμος του Σαββατοκύριακου»

Συνεπώς, μέχρι σήμερα, το εφαρμοζόμενο μείγμα οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν έχει οδηγήσει ούτε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ούτε βεβαίως στην ευημερία των αριθμών. Δυστυχώς για τους πολίτες, η οικονομία δεν «υπακούει» στις επιθυμίες και τις συνεχείς εξαγγελίες της Κυβέρνησης.