Άρθρο στο Περιοδικό Πολιτικά Θέματα – «Η «ανυπακοή» της πραγματικής οικονομίας»

Προκειμένου, συνεπώς, να παρουσιάσει μικρότερες αποκλίσεις κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καταφεύγει σε λογιστικές ακροβασίες, σε συνεχείς μεταβολές των εκτιμήσεων, καθώς και σε πολιτικές πρακτικές επιζήμιες για την πραγματική οικονομία.