Δήλωση για την Πορεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το 1ο Οκτάμηνο (προσωρινά στοιχεία)

Η Κυβέρνηση, με θητεία σχεδόν ενός έτους, είναι αντιμέτωπη με τα πεπραγμένα της.
Δυστυχώς όμως αυτά τα υφίστανται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού επιβεβαιώνουν τη διεύρυνση των αποκλίσεων.

Άρθρο στο Περιοδικό «Επιχειρώ» – «Η Πραγματική Οικονομία είναι «Ανυπάκουη» στις Κυβερνητικές Επιθυμίες»

Η Ν.Δ. έχει έγκαιρα αναδείξει τις αδυναμίες του ακολουθούμενου μείγματος οικονομικής πολιτικής. Έχει καταθέσει συγκεκριμένο Σχέδιο για την έξοδο από την κρίση και την ταχύτερη αποδέσμευση από το «Μνημόνιο». Σχέδιο που επιδιώκει την ταυτόχρονη αντιμετώπιση ελλείμματος και χρέους, ώστε να επιτευχθεί η επανεξέταση των όρων του Μνημονίου και η πιθανή αποδέσμευση απ’ αυτό έπειτα από μια διετία.