Συνέντευξη στον «Ελεύθερο Τύπο» – «Έχουν λόγο να παραποιούν τα λόγια μας»

Κύριε Κοτταρίδη, η πρότασή μας προσεγγίζει και αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση της οικονομίας, περιγράφει και προτείνει βελτιωτικές δημοσιονομικές και διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες εδράζονται στην οικονομική επιστήμη και την ιστορική εμπειρία. Η πρόταση, ρεαλιστική και κοστολογημένη, έχει προϊούσα αποδοχή από τους πολίτες.

Συνέντευξη στην Εφημερίδα «Χώρα» – «Λέμε την αλήθεια για να διώξουμε το φόβο και να δώσουμε ελπίδα»

Και σ’ αυτό το περιβάλλον, το μήνυμα της Ν.Δ. περνάει στους πολίτες. Η πρόταση ελπίδας της Ν.Δ. για ανασυγκρότηση όλων των κοινωνικών δυνάμεων και σοβαρή δουλειά για την ταχύτερη έξοδο από την κρίση αγγίζει όλο και περισσότερο τους πολίτες.