Δήλωση για τη Νέα Αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Ελλείμματος του 2009

Όμως, η Έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής που συνέστησε ο Υπουργός Οικονομικών, υπό το συντονισμό βέβαια του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, αναφέρει ότι «αν υπάρξουν αποκλίσεις [από το 12,7% του ΑΕΠ], εκτιμάται ότι αυτές θα είναι πολύ μικρές» (Ιανουάριος 2010, σελ. 31).

Άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο – «Θυσίες χωρίς αντίκρισμα»

Πρόκειται για έναν Προϋπολογισμό, ο οποίος αναμένεται, όπως και ο 1ος της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, πολύ γρήγορα να αναθεωρηθεί, και πάλι επί το δυσμενέστερο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.