Άρθρο στην Εφημερίδα CityPress – «Ρεαλιστικότητα Πολιτικών και Μαγικές Συνταγές»

Από τα ανωτέρω, αντιλαμβάνεται κανείς πως, εκ του αποτελέσματος, η τελευταία που δικαιούται να ομιλεί για ρεαλιστικότητα πολιτικών και για «μαγικές συνταγές» είναι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.