Συνέντευξη στο «Newscode.gr» – «Ο Προϋπολογισμός του 2011 περικλείει μη ρεαλιστικές προβλέψεις»

Όπως, άλλωστε, έγινε και με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, η ριζική αναθεώρηση του οποίου αποτελεί για την Κυβέρνηση ξεκάθαρη παραδοχή αποτυχίας του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.