Δελτίο Τύπου σχετικά με τη λειτουργία των Διοδίων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Μώλου

Η Κύρωση της «Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» (Αρ. Φύλλου 168, Νόμος 3597/2007) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 25 Ιουλίου 2007. Ημερομηνία κατά την οποία δεν είχα εκλεγεί ακόμη Βουλευτής.

Άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο – «Οι 6 Κομβικές Διαφορές σε Ελλάδα και Ιρλανδία»

Η προσφυγή της Ιρλανδίας στο Μηχανισμό Στήριξης επιδιώχθηκε από Ευρωπαϊκές χώρες, εντός και εκτός ευρωζώνης (κυρίως Βρετανία, ενώ στη χρηματοδότηση θα συμβάλλει και η Σουηδία), για μια σειρά από λόγους, με πιο σημαντικό το θέμα της φορολόγησης των επιχειρήσεων στην Ιρλανδία.