Μήνας: Δεκέμβριος 2010

Συνέντευξη στην Εφημερίδα “Μακεδονία” – “Ναι υπό όρους σε κλειστά επαγγέλματα και ΔΕΚΟ”

1η. Από την Κυβέρνηση σημειώνουν πως το «φως στο τούνελ» θα φανεί στο τέλος του 2011. Ενστερνίζεστε αυτή την εκτίμηση;

Κύριε Πλάκα, μέχρι σήμερα, οι εκτιμήσεις της Κυβέρνησης σπανίως επιβεβαιώνονται.

Σας θυμίζω, για το 2010, τις αστοχίες στις προβλέψεις για βασικά μεγέθη της Οικονομίας, όπως είναι η ύφεση, ο πληθωρισμός και η ανεργία, καθώς και τις αποκλίσεις από στόχους όπως είναι τα δημόσια έσοδα και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αυτές οι αστοχίες και αποκλίσεις έχουν οδηγήσει σε συνεχείς αναθεωρήσεις των στόχων και στη λήψη νέων, επώδυνων, μέτρων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και το 2011.

Και αυτό διότι ο Προϋπολογισμός, και όχι μόνο, εδράζονται σε έωλες παραδοχές και ενσωματώνουν μη ρεαλιστικές προβλέψεις.

Συνεπώς, εκτιμάται βασίμως ότι ο Προϋπολογισμός θα είναι προσωρινός και γρήγορα, θα αναθεωρηθεί, όπως άλλωστε έγινε και με το Προσχέδιό του.

Όμως, μπορεί κανείς να μιλήσει για «φως στο τούνελ», ακόμη και με τις εκτιμήσεις της Κυβέρνησης, όταν η ύφεση αναμένεται στο 3%, η ανεργία στο 14,6% και το δημόσιο χρέος στο 159% του ΑΕΠ στο τέλος του 2011;   

Μπορεί κανείς να μιλήσει για «φως στο τούνελ» όταν σήμερα τα spreads ξεπερνούν τις 900 μονάδες βάσης, τον Οκτώβριο του 2009 ήταν στις 130 και σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναμένεται να μειωθούν στις 300 στα μέσα του 2013;

Και τέλος, μπορεί κανείς να μιλήσει για «φως στο τούνελ» όταν, σύμφωνα με την ίδια Έκθεση, η δανειακή επιβάρυνση της χώρας, παρά τις τεράστιες θυσίες του Ελληνικού λαού, αυξάνεται κατά 30% του ΑΕΠ την περίοδο 2009-2013, ενώ αναμένεται το 2020 να είμαστε ακόμα πιο υπερχρεωμένοι από το 2009;

 

2η. “Ναι” ή “όχι” στην παράταση αποπληρωμής του δανείου;

Σαφέστατα «ναι», και για το σύνολο του δανείου από το Μηχανισμό Στήριξης, αρκεί αυτή η προσδοκόμενη επιμήκυνση της αποπληρωμής του να μην συνοδευθεί από νέους, δυσμενείς, όρους και προϋποθέσεις.

Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω ορισμένες, συναφείς, επισημάνσεις.

Όλοι γνώριζαν, και λόγω του «Μνημονίου», ότι η χώρα μας, προκειμένου να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες, θα χρειάζονταν 200 δισ. ευρώ την περίοδο 2013-2015.

Εμείς το είχαμε επισημάνει. Το είχαμε αναδείξει.

Ουδείς όμως από τους εμπλεκόμενους έκανε κάτι γι’ αυτό.

Και ήρθε η Ιρλανδία, με την προσφυγή της στο Μηχανισμό Στήριξης, να ανοίξει το δρόμο για την επιμήκυνση. Είναι και αυτό ένα δείγμα της απουσίας διαπραγμάτευσης από τη χώρα μας κατά την υπογραφή του «Μνημονίου».

 

3η. Από τα πρώτα θέματα στην κυβερνητική ατζέντα για το 2011 είναι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Συμφωνεί η Ν.Δ.;

Η Ν.Δ. συμφωνεί με το «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων και την άρση περιορισμών στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ως δυνητικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τόνωσης του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που επί δεκαετίες, πελαγοδρομώντας άλλοτε στον τρίτο και άλλοτε στον τέταρτο δρόμο προς το σοσιαλισμό, έλεγε έμπρακτα «όχι» και σε αυτή τη μεταρρύθμιση.

Σήμερα την προωθεί, χωρίς να την πιστεύει, υπό το βάρος των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας.

Θα πρέπει όμως να μην προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, σε οριζόντιες ρυθμίσεις χωρίς να ορισθούν τα πραγματικά «κλειστά» επαγγέλματα, χωρίς να θεσπιστούν εποπτικοί μηχανισμοί για να καλυφθούν οι περιπτώσεις “συγκέντρωσης” ή και μείωσης του ανταγωνισμού, χωρίς να παρουσιασθούν μελέτες με ασφαλή συμπεράσματα.

 

4η. Στο πλαίσιο της εξυγίανσης των ΔΕΚΟ θα συμφωνούσατε με μειώσεις μισθών και απολύσεις; Ποια μέτρα σας βρίσκουν σύμφωνους και θα στηρίξει το κόμμα σας;

Η Ν.Δ. υποστηρίζει τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση των δημόσιων οργανισμών, με την αναμόρφωση του πλαισίου εποπτείας και εσωτερικού ελέγχου, την άμεση και ανταποδοτική εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, την ορθολογικότερη οργάνωση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρήσεων, το λειτουργικό και μισθολογικό εκσυγχρονισμό τους.

Με τη μείωση του μέσου μισθολογικού κόστους, όπου υπάρχουν υπερβολές και ανά ΔΕΚΟ, με περικοπές στις προκλητικές αμοιβές και με προστασία στις χαμηλές, χωρίς απολύσεις προσωπικού.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε ως Κυβέρνηση, με το σύστημα ΠΑΣΟΚ δογματικά απέναντι. Αυτήν την πολιτική συνεχίζουμε να υπηρετούμε.

 

5η. Ποια είναι η πρότασή σας για την οικονομία και πως μπορεί να επιτευχθεί ο μηδενισμός του ελλείμματος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, όπως ισχυρίζεστε;

Εμείς πιστεύουμε, και το είχαμε υποστηρίξει από τον Ιούλιο, ότι απαιτείται η αλλαγή της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής και η επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.

Υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται η εφαρμογή νέου μείγματος πολιτικής το οποίο θα περιλαμβάνει, από τη μία πλευρά, τα παραδοσιακά συσταλτικά δημοσιονομικά «εργαλεία» προκειμένου να συρρικνωθεί το «διαρθρωτικό» έλλειμμα και, από την άλλη, αντισταθμιστικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας ώστε να αντιμετωπισθεί η ύφεση.

Επιπροσθέτως, πιστεύουμε ότι για να αντιμετωπίσει η χώρα το δημόσιο χρέος χρειάζονται δημοσιονομικά πλεονάσματα. Και αυτό διότι σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, με την υιοθέτηση των νέων κανόνων της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν αρκούν. Μετά το 2013, θα απαιτείται δημοσιονομικό πλεόνασμα τουλάχιστον 1% κάθε χρόνο για τα επόμενα 20 χρόνια. Για να μπορέσουμε, όμως, από το 2014 και μετά να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, πρέπει το ταχύτερο δυνατό να ισοσκελίσουμε τον Προϋπολογισμό μας.

 

6η. Περιμένετε λόγω της οικονομίας πρόωρες εκλογές με λίστα;

Η απόφαση για τυχόν διεξαγωγή πρόωρων εκλογών είναι αποκλειστικό προνόμιο και ευθύνη του Πρωθυπουργού. Δεν μπορώ να γνωρίζω τις προθέσεις του.

Άλλωστε, ο κ. Παπανδρέου, τόσο ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης όσο και ως Πρωθυπουργός, έχει αποδείξει ότι χρησιμοποιεί το «χαρτί» των εκλογών με γνώμονα τις προσωπικές του επιδιώξεις.

Εκείνο που πιστεύω είναι ότι η εκλογολογία βλάπτει σοβαρά την οικονομία.

Και η εκλογολογία από τη στιγμή που ανοίγει, δύσκολα κλείνει…

 

7η. Συζητείται “ανασχηματισμός” στη Ν.Δ. Προς ποια κατεύθυνση χρειάζεται αλλαγές και ενίσχυση η Ν.Δ. ώστε να πείσει την κοινωνία;

Η Ν.Δ. συγκροτεί, μέρα με τη μέρα, τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Προχωρά συντεταγμένα και δυναμικά. Κερδίζει, όλο και περισσότερο, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Χρέος μας είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος κ. Σαμαράς θα κάνει τις κινήσεις που κρίνει αναγκαίες.

Μήνυμα για την Πρωτοχρονιά του 2011

Αγαπητή  Συμπατριώτισσα, Αγαπητέ Συμπατριώτη,

Εύχομαι το νέο έτος να είναι για την καθεμία και τον καθένα, γεμάτο υγεία, δημιουργία, αλληλεγγύη και ευαισθησία.

Φίλη και Φίλε,

αυτές οι γιορτές είναι διαφορετικές στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια .

Στην πατρίδα μας, επιπροσθέτως, έχουν φωλιάσει η ανησυχία, η αβεβαιότητα και η κατήφεια.

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις υποβάλλονται διαρκώς σε θυσίες, χωρίς να βλέπουν «φως στο τούνελ». Και αυτό γιατί η ακολουθούμενη πολιτική αποδεικνύεται δημοσιονομικά αναποτελεσματική, κοινωνικά άδικη και αναπτυξιακά αναιμική.

Όμως, υπάρχει ελπίδα!

Άλλωστε, εμείς οι Έλληνες έχουμε διαχρονικά δοκιμαστεί σε δύσκολες συνθήκες.

Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να επιβιώνουμε, να ανασυγκροτούμεθα και να προχωρούμε.

Τώρα, εν μέσω της πιο βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η λύση είναι να βρούμε, εν τέλει, τη βέλτιστη διαδρομή εξόδου από αυτή, σε συνεργασία με τους εταίρους μας.

Έξοδος όμως η οποία πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να διαλυθεί η Οικονομία και να γονατίσει η Κοινωνία.

Έξοδος με όρθιο τον ελληνικό λαό ο οποίος, όπως ιστορικά έχει αποδείξει, γνωρίζει να προασπίζεται τα εθνικά του δίκαια.

Καλή χρονιά στην καθεμία και τον καθένα σας.

Χρόνια πολλά!

Δήλωση για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το ενδεκάμηνο του 2010 (οριστικά στοιχεία)

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το πρώτο ενδεκάμηνο του 2010:

 

«Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από αστοχίες στις προβλέψεις του και αποκλίσεις από τους στόχους του.

Αποκλίσεις οι οποίες, παρά τις επαναλαμβανόμενες αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών στόχων και τις συνεχείς λογιστικές ακροβασίες, δεν μπορούν να αντισταθμιστούν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία για το πρώτο ενδεκάμηνο του 2010:

 

1ον. Η υστέρηση εσόδων, σε σύγκριση με το νέο αναθεωρημένο στόχο, συνεχίζεται.

Έτσι, τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν, σε ετήσια βάση, κατά 4,8% το πρώτο  ενδεκάμηνο του 2010 (λίγο πάνω από το 3% χωρίς την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων), έναντι του νέου αναθεωρημένου στόχου για ετήσια αύξηση κατά 6% (στόχος «Μνημονίου»: +13,7%, στόχος πρώτης αναθεώρησης: +8,7%).

Ειδικότερα:

 • Τα έσοδα από άμεσους φόρους είναι μειωμένα κατά 6% (μάλιστα τα έσοδα από φόρους εισοδήματος είναι μειωμένα κατά 12,9%).
 • Τα έσοδα από ΦΠΑ, παρά τις 2 αυξήσεις του συντελεστή, είναι αυξημένα, μόλις κατά 4,9% το πρώτο ενδεκάμηνο του έτους.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η Κυβέρνηση, μετά τη σύναψη του «Μνημονίου», έχει προβεί σε 2 αναθεωρήσεις του ετήσιου στόχου για τα έσοδα.

Αρχικά, είχε υπολογίσει να εισπράξει 55 δισ. ευρώ, στο Προσχέδιο το ποσό αυτό μειώθηκε στα 52 δισ. ευρώ, και στον Προϋπολογισμό συρρικνώθηκε στα 51,3 δισ. ευρώ.

 

2ον. Οι δαπάνες, αν και μειωμένες κατά 6,4% λόγω, κυρίως, της οριζόντιας περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής και της συρρίκνωσης των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, υπολείπονται του αναθεωρημένου ετήσιου στόχου για μείωση κατά 7,5%.

Αυτό καταδεικνύει, σε ακόμη μία περίπτωση, την αδυναμία της Κυβέρνησης να περιορίσει τη σπατάλη του Δημόσιου Τομέα.

Επιπρόσθετα, ήδη:

 • Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν χρησιμοποιήσει όλο ή το μεγαλύτερο μέρος των επιχορηγήσεών τους (π.χ. ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει ήδη απορροφήσει το 100% των πόρων του 2010 και αν δεν υπάρξει νέα χρηματοδότηση θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα τον τελευταίο μήνα του έτους).
 • Το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών δεν έχει χρηματοδοτηθεί.
 • Η έκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, η οποία εξαγγέλθηκε, δεν έχει ακόμη χορηγηθεί.
 • Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς, ήδη, έχουν ανέλθει στο 98,9% των προϋπολογισθέντων λειτουργικών δαπανών τους, στοιχείο που δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει υπέρβαση δαπανών.
 • Οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ανέρχονται μόλις στα 604 εκατ. ευρώ το πρώτο ενδεκάμηνο του έτους, έναντι προβλέψεων για 2 δισ. ευρώ στον εφετινό Προϋπολογισμό,  1,8 δισ. ευρώ στο «Μνημόνιο», και 1,5 δισ. ευρώ στον Προϋπολογισμό του 2011.

 

3ον. Η συρρίκνωση των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις συνεχίζεται.

Καθίσταται σαφής η θυσία της αναπτυξιακής δυναμικής προκειμένου να καλυφθούν αστοχίες στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Έτσι, βυθίζεται ακόμα περισσότερο η Οικονομία στην ύφεση και συρρικνώνονται οι προοπτικές ανάταξης της οικονομίας.

Σύμφωνα μάλιστα με το ΙΟΒΕ, η μείωση του εφετινού Προγράμματος ευθύνεται για τη μισή ύφεση.

Και σ’ όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος.

Ουσιαστικά, το κράτος, μέσα στη χώρα, έχει κηρύξει στάση πληρωμών στους πιστωτές του.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ.

Τέλος, η Κυβέρνηση έχει αδρανοποιήσει τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία.

Το ΕΣΠΑ έχει βαλτώσει, το ΤΕΜΠΜΕ αδρανεί, οι πρωτοβουλίες για ΣΔΙΤ και συμβάσεις παραχώρησης είναι ανύπαρκτες, επενδυτικός νόμος τώρα διαμορφώνεται.

Αποτέλεσμα; Η συρρίκνωση της ρευστότητας, η αύξηση των «λουκέτων», η μετανάστευση επιχειρήσεων.

 

4ον. Οι παραπάνω αστοχίες στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού έχουν ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη – για τέταρτο συνεχή μήνα – και διευρυνόμενη απόκλιση από τον αναθεωρημένο στόχο για τη μείωση του ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του πρώτου ενδεκάμηνου του 2010, η λογιστική μείωση του ελλείμματος που επιτυγχάνεται ανέρχεται στο 27,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, έναντι του αναθεωρημένου ετήσιου στόχου για μείωση κατά 33,2% (το εξάμηνο η μείωση ήταν 45,4%, το επτάμηνο 39,7%, το οκτάμηνο 32,3%, το εννεάμηνο 30,9%, το δεκάμηνο 30,2%).

 

Συμπερασματικά, σε ακόμη μία περίπτωση, οι εξελίξεις στην Οικονομία δεν «υπακούουν» στις προσδοκίες και στις εκτιμήσεις της Κυβένησης του ΠΑΣΟΚ.

Προσδοκίες και εκτιμήσεις έωλες, αβάσιμες και υπεραισιόδοξες, οι οποίες και επαναλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2011.

Ένας Προϋπολογισμός μιας «εικονικής πραγματικότητας», που δύναται να χαρακτηριστεί ως ο πρώτος «προσωρινός» Προϋπολογισμός για το 2011, αφού πολύ γρήγορα θα αναθεωρηθεί, όπως, άλλωστε έγινε και με το Προσχέδιό του, καταδεικνύοντας ξεκάθαρα τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Για ακόμα μια φορά, λοιπόν, καλούμε την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να απεγκλωβίσει την οικονομία και την χώρα από τα αδιέξοδα στα οποία την οδηγεί με την πολιτική της και να προχωρήσει στην αλλαγή του μείγματος οικονομικής πολιτικής, ώστε να πιάσουν τόπο οι μεγάλες και διευρυνόμενες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας».

Δήλωση για την τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση, με αφορμή τη χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό:

 

«Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Βουλή επί του Προϋπολογισμού του 2011, ανέφερε:

“Ο Προϋπολογισμός του 2011 είναι ο πρώτος Προϋπολογισμός, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος συζητείται και μπορεί η Κυβέρνηση να δείξει έναν Απολογισμό που είναι καλύτερος από αυτόν τον οποίο είχε προϋπολογίσει πέρυσι. Μία μικρή σύγκριση: Καταθέσαμε πέρυσι έναν Προϋπολογισμό που προβλέπαμε έλλειμμα 22,5 δισ. ευρώ για το 2010. Σήμερα, μπορούμε να μιλάμε για έναν απολογισμό με ένα έλλειμμα 20,6 δισ. ευρώ, καλύτερο από αυτό που είχαμε προϋπολογίσει. Πότε άλλοτε έχει γίνει αυτό;”

Ο κ. Υπουργός, όμως, αποκρύπτει το γεγονός ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πήρε εφέτος πολλά, επώδυνα, μέτρα που δεν περιλαμβάνονταν στον Προϋπολογισμό του 2010, ούτε καν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Επιπλέον, μέτρα ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο με τις αυξήσεις της έμμεσης φορολογίας, 4,8 δισ. ευρώ το Μάρτιο στο σχετικό «πακέτο» μέτρων, 5,8 δισ. ευρώ το Μάιο με την υπογραφή του «Μνημονίου», 1 δισ. ευρώ το Νοέμβριο).

Κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν σε αυτή την ένταση και έκταση.

Μέτρα όπως είναι, μεταξύ πολλών άλλων:

 • Η αύξηση των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
 • Οι απανωτές αυξήσεις του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό.
 • Η οριζόντια περικοπή των αποδοχών και των συντάξεων.
 • Η συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Η αναστολή χορήγησης της δεύτερης δόσης του επιδόματος αλληλεγγύης.
 • Η περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Αλήθεια, έτσι αντιλαμβάνεται ο κ. Υπουργός την «ειλικρίνεια» για την οποία δήθεν κόπτεται;».

Ομιλία στην Ολομέλεια για τον Προϋπολογισμό του 2011

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ως πολιτικό σύστημα, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.

Συνεπώς, οφείλουμε να επιδείξουμε πολιτική διορατικότητα και ευθύνη, υπερβαίνοντας χρόνιες παθογένειές του.

Ο αξιότιμος Συνάδελφος της Πλειοψηφίας, συνεπής προς τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, έκανε και σήμερα, επίμονα, «βουτιές» στο παρελθόν.

Το ΠΑΣΟΚ αντί να κυβερνά, επιμένει να επιρρίπτει, αυθαίρετα, την ευθύνη για την τρέχουσα κρίση στη ΝΔ.

Στόχος του η συνεχής παραπλάνηση των πολιτών, ελπίζει, δε, και της Ιστορίας.

Όμως, η επιστημονική αξιολόγηση των εξελίξεων έχει καταλογίσει βαρύτατες ευθύνες στις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Διαπιστώνει ότι τα «υποκείμενα νοσήματα» της Οικονομίας, ρίζωσαν και αρκετά εξακολουθούν να σέρνονται ακόμη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Η ΝΔ επιδεικνύει, διαχρονικά, πολιτικό θάρρος.

Αναγνωρίζει ότι κατά την περίοδο που είχε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, μαζί με τις πολλές, συγκεκριμένες, επιτυχίες, καθυστέρησε στη λήψη μέτρων «θεραπείας» της Οικονομίας.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκει το πολιτικό θάρρος ούτε τις δικές του βαρύτατες ευθύνες να αναλάβει, ούτε να αναγνωρίσει τις όποιες διαχρονικά θετικές προσπάθειες της ΝΔ.

Προσπάθειες τις οποίες, αφού αρχικά επικρίνει, στη συνέχεια τις υιοθετεί και τις εφαρμόζει.

Το ΠΑΣΟΚ νομίζει ότι μπορεί να γράψει την οικονομική και πολιτική ιστορία της χώρας στα μέτρα του.

Είναι αυτονόητο ότι μια τέτοια επιδίωξη δεν θα τελεσφορήσει.

Και τούτο γιατί δεν αντανακλά την αλήθεια.

Αλήθεια την οποία εμείς υποστηρίζουμε και, σε ανύποπτο χρόνο, έχουν βεβαιώσει διεθνείς παράγοντες.

Σήμερα, θα αναφερθώ, ενδεικτικά, σε μία τέτοια βεβαίωση.

Σε κείμενο, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Η ανάπτυξη έχει γίνει πιο βιώσιμη την περίοδο 2005-2007 μέσω της μετατόπισης από μία επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, που χρηματοδοτούνταν με χρέη, σε μεταρρυθμίσεις στην πλευρά της προσφοράς».

«Η ιδιωτική επένδυση έχει υποστηριχθεί από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στις επιχειρήσεις και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος».

Και συνεχίζει: «Ο νόμος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που πέρασε από τη Βουλή θα εξορθολογίσει τη διοίκηση του συνταξιοδοτικού συστήματος και θα συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του».

Καταλήγει: «Οι πολιτικές αυτές επέτυχαν τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής και τη μείωση της ανεργίας παρά τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική».

Φορέας έκδοσης; Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Υπογραφή; κ. Τομάσο Παντόα-Σκιόπα.

Ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου.

Έτος 2008.

Το καταθέτω στα πρακτικά.

[Συνημμένο 1]

Το ΠΑΣΟΚ, αν έχει απορίες για τις διαπιστώσεις αυτές, ας απευθυνθεί για διευκρινίσεις στον κ. Σκιόπα εφ’ όσον όλο αυτό το διάστημα δεν δέχεται τη δική μας ερμηνεία για τις εξελίξεις. 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο Προϋπολογισμός τον οποίο συζητούμε είναι ο πρώτος που καταρτίζει και καλείται να υλοποιήσει η Κυβέρνηση, μετά την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης και την υπογραφή, χωρίς ίχνος διαπραγμάτευσης, του «Μνημονίου».

Προσφυγή για την οποία φέρει το μεγάλο μερίδιο ευθύνης.

Και τούτο γιατί:

1ον. Συνέβαλε, με πράξεις και παραλείψεις, στη διόγκωση του ελλείμματος του 2009, αφού, άλλωστε, κυβέρνησε για το 1/4 του χρόνου.

2ον. Δεν είχε σχέδιο και αναλώθηκε σε διακηρύξεις.

3ον. Ψήφισε Προϋπολογισμό που ενσωμάτωνε μη ρεαλιστικούς στόχους.

4ον. Κατέθεσε Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατώτερο των περιστάσεων.

5ον. Εμφάνισε διαχειριστικές αδυναμίες και υπέπεσε σε σωρεία παλινωδιών.

6ον. Έστελνε αντιφατικά μηνύματα στις αγορές, με αποτέλεσμα ακόμη και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να συστήσουν στα κυβερνητικά στελέχη να σιωπήσουν.

7ον. Αναφέρονταν απαξιωτικά για τη χώρα, το κύρος και την αξιοπιστία της.

Ο κ. Γιούνκερ, πρόσφατα, μας υπενθύμισε αυτό το λάθος της.

8ον. Θριαμβολογούσε, αδικαιολόγητα, για Ευρωπαϊκές αποφάσεις.

9ον. Δεν άντλησε έγκαιρα κεφάλαια από τις αγορές.

10ον. Άργησε να πάρει τα αναγκαία μέτρα.

Ο κ. Τρισέ, τόνισε ότι η «η Ελληνική Κυβέρνηση άργησε πάρα πολύ να αναγνωρίσει την έκταση του προβλήματος και να λάβει τα αναγκαία μέτρα».

[Συνημμένο 2]

Τον Οκτώβριο, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, κ. Σμάγκι, υπογράμμισε ότι «εάν η Ελληνική Κυβέρνηση είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε διορθωτικές δράσεις από το φθινόπωρο του 2009, θα μπορούσε να αποφύγει την κρίση χρέους και το δραστικό πρόγραμμα προσαρμογής».

[Συνημμένο 3]

Έτσι, η Κυβέρνηση μετέτρεψε ένα πρόβλημα ελλείμματος και χρέους, κοινό στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως άλλωστε καταγράφει και ο εφετινός Προϋπολογισμός, σε κρίση δανεισμού.

Με αποτέλεσμα την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης.

 

Όμως, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση αποδίδει την απόφασή της αυτή στο «έλλειμμα αξιοπιστίας» της χώρας, εξαιτίας της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Επειδή, όμως, όπως σωστά ανέφερε στην Επιτροπή ο Συνάδελφος κ. Παπαδημούλης, «δεν μπορούμε να έχουμε μνήμη λωτοφάγου», ας αξιολογήσουμε τις επιδόσεις της Κυβέρνησης στο κεφάλαιο της αξιοπιστίας.

Ενδεικτικά, και μόνο, αναφέρω:

1ον. Ο κ. Πρωθυπουργός, προεκλογικά, υποστήριζε ότι «η κρίση στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τη διεθνή».

Πριν από 2 μήνες, στη διακαναλική συνέντευξη, δήλωνε ότι «υπήρχε μια κρίση στη διεθνή οικονομία και αυτό είχε δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα διεθνώς, έναν φόβο, που ξέσπασε πάνω στη Ελλάδα».

 

2ον. Ο κ. Πρωθυπουργός, προεκλογικά, διαβεβαίωνε ότι «λεφτά υπάρχουν».

Μετά τις εκλογές, μέλος της Κυβέρνησής του έλεγε ότι «δεν υπάρχει σάλιο».

 

3ον. Ο κ. Πρωθυπουργός, προεκλογικά, υπόσχονταν ότι θα «μαζέψει» τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, ύψους περίπου 32 δισ. ευρώ.

Σήμερα, η Κυβέρνηση επιδιώκει τη διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο ύψους 24 δισ. ευρώ.

 

4ον. Ο κ. Πρωθυπουργός, προεκλογικά, υποστήριζε ότι «αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς και αυξήσουμε τους φόρους…θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης».

Ο Υπουργός Οικονομικών, με περισσή αλαζονεία, δήλωνε ότι «εμείς που κάτι σκαμπάζουμε περισσότερο από οικονομικά, αναρωτιόμαστε διπλά και λέμε: πως είναι δυνατόν μια Κυβέρνηση, η οποία επικαλείται την κρίση, να αφαιρεί από την οικονομία αντί να προσθέτει;» [9.9.2008]

Μετεκλογικά, η Κυβέρνηση προχώρησε σε οριζόντιες περικοπές και επιβαρύνσεις.

Μείωσε τις μέσες πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές κατά 17% στο Δημόσιο και κατά 8% στο σύνολο της Οικονομίας, και έχει αυξήσει 3 φορές τους συντελεστές στα καύσιμα, στον καπνό, στα ποτά και, πλέον, και στον ΦΠΑ.

 

5ον. Η Κυβέρνηση, προεκλογικά, υποστήριζε ότι η ενεργοποίηση του «πακέτου» ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας, ύψους 28 δισ. ευρώ, ήταν «σκάνδαλο» και «χαριστική ρύθμιση στους τραπεζίτες».

Σήμερα, η Κυβέρνηση ενισχύει με 40 δισ. ευρώ τις εγγυήσεις προς τις τράπεζες, στηριζόμενη στο πλαίσιο του νόμου της ΝΔ.

 

6ον. Η Κυβέρνηση εκτιμούσε, τον Ιανουάριο, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ότι «οι ιδιωτικοποιήσεις και μετοχοποιήσεις θα εξασφαλίσουν 2,5 δισ. ευρώ το 2010».

Τελικά, η Κυβέρνηση, δεν εξασφάλισε ούτε 1 ευρώ.

 

7ον. Ο κ. Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε, το Μάρτιο, «ότι εμείς, οι Έλληνες, θα τα καταφέρουμε με τις δικές μας δυνάμεις».

Οι διαβεβαιώσεις αυτές διαψεύστηκαν.

 

8ον. Ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωνε, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, το Μάιο, ότι «η Κυβέρνηση έχει πάρει όσα μέτρα χρειάζονται. Κανείς δεν έχει πει ότι χρειάζονται επιπλέον μέτρα».

Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την «Τρόικα», επέβαλε, μόνο για το 2010, επιπλέον μέτρα ύψους 5,8 δισ. ευρώ.

 

9ον. Ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωνε, μόλις δύο ημέρες πριν από το 2ο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, ότι «τα μέτρα που έχουμε δεσμευτεί και στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού και στο «Μνημόνιο», τα 9,1 δισ. ευρώ για το 2011, είναι αρκετά».

Η Κυβέρνηση επιβάλλει νέα μέτρα συνολικού ύψους 14,3 δισ. ευρώ για το 2011.

 

10ον. Ο Υπουργός Οικονομικών υποστήριζε, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ότι η αύξηση του ελλείμματος του 2010 από το 8,1% του ΑΕΠ στο 9,4% του ΑΕΠ οφείλεται στην αναθεώρηση του ελλείμματος του 2009.

Πολύ γρήγορα, όμως, ήρθε η διάψευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Τα 2/3 της αύξησης οφείλονται στην υστέρηση των εφετινών εσόδων.

Ένας ακόμη Κυβερνητικός «μύθος» κατερρίφθη.

 

Συμπέρασμα: Έτσι εννοεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την αξιοπιστία για την οποία δήθεν κόπτεται;

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Aξιολογώντας την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2010 και την ασκούμενη Κυβερνητική πολιτική υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα:

 

1ον. Η εκτέλεσή του χαρακτηρίζεται από αστοχίες στις προβλέψεις και αποκλίσεις στους στόχους για βασικά μεγέθη της Οικονομίας.

[Συνημμένο 4]

Ενδεικτικά μόνο, αναφέρω ότι η Κυβέρνηση εκτιμούσε, τον Ιανουάριο, ότι η ύφεση θα διαμορφωθεί στο 0,3%, το Μάρτιο στο 2%, τον Μάιο στο 4%, και τώρα, στον Προϋπολογισμό, στο 4,2%.

Ύφεση και πληθωρισμός που είναι τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

 

2ον. Η υστέρηση εσόδων, έναντι των στόχων, συνεχίζεται.

Ο μόνος τρόπος για να καλυφθεί αυτή η υστέρηση είναι να συνεχίσει να αναθεωρεί η Κυβέρνηση, προς τα κάτω, τις προβλέψεις της ή να προσθέτει νέα μέτρα, όπως έκανε με την περαίωση.

Σημειώνεται, δε, ότι η Κυβέρνηση, μετά τη σύναψη του «Μνημονίου», έχει προβεί σε 2 αναθεωρήσεις του ετήσιου στόχου για τα έσοδα.

Αρχικά, είχε υπολογίσει να εισπράξει 55 δισ. ευρώ, στο Προσχέδιο το ποσό αυτό μειώθηκε στα 52 δισ. ευρώ, και στον Προϋπολογισμό συρρικνώθηκε στα 51,3 δισ. ευρώ.

 

3ον. Οι δαπάνες, αν και μειωμένες κυρίως λόγω της οριζόντιας περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής και της συρρίκνωσης των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, υπολείπονται του αναθεωρημένου στόχου.

Αυτό, καταδεικνύει την αδυναμία της Κυβέρνησης να περιορίσει την κρατική σπατάλη.

 

4ον. Η συρρίκνωση των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις συνεχίζεται.

Καθίσταται σαφής η θυσία της αναπτυξιακής δυναμικής προκειμένου να καλυφθούν αστοχίες στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Έτσι, βυθίζεται ακόμα περισσότερο η Οικονομία στην ύφεση και συρρικνώνονται οι προοπτικές ανάταξης της οικονομίας.

 

5ον. Η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος.

Το κράτος, ουσιαστικά, μέχρι σήμερα, δεν έχει πληρώσει οφειλές του προς τις επιχειρήσεις που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ.

 

6ον. Η Κυβέρνηση έχει αδρανοποιήσει τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία.

Το ΕΣΠΑ έχει βαλτώσει.

Το ΤΕΜΠΜΕ αδρανεί.

Οι πρωτοβουλίες για ΣΔΙΤ και συμβάσεις παραχώρησης είναι ανύπαρκτες.

Επενδυτικός Νόμος τώρα διαμορφώνεται.

Αποτέλεσμα; Η συρρίκνωση της ρευστότητας, η αύξηση των «λουκέτων», η μετανάστευση επιχειρήσεων.

 

7ον. Η ανεργία, μήνα με το μήνα, διογκώνεται.

«Σκαρφάλωσε» στο 12,4% στο τρίτο τρίμηνο του έτους, από 9,3% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας της τελευταίας δεκαετίας.

Χάθηκαν περίπου 210.000 θέσεις απασχόλησης σε ένα χρόνο.

 

8ον. Η μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης θα είναι, εάν είναι, 14 δισ. ευρώ για το 2010, εξαιτίας λογιστικών καταγραφών και εθνικολογιστικών προσαρμογών.

Το αναφέρει ο ίδιος ο Προϋπολογισμός.

Η μείωση του ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού θα είναι, εάν είναι, 10 δισ. ευρώ για το 2010.

 

9ον. Μέχρι σήμερα όμως, στο πρώτο ενδεκάμηνο του έτους, η μείωση του ελλείμματος είναι 7 δισ. ευρώ.

Θα πρέπει, συνεπώς, το έλλειμμα, τον τελευταίο μήνα του έτους, να μειωθεί, περαιτέρω, κατά 3 δισ. ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του Προϋπολογισμού.

                                                                                    

10ον. Ακόμη, όμως, και αν η Κυβέρνηση επιτύχει αυτή τη μείωση του ελλείμματος, έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τις πηγές της.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, αυτές είναι:

Η αύξηση της έμμεσης φορολογίας [κατά 3,2 δισ. ευρώ].

Οι οριζόντιες περικοπές αποδοχών και συντάξεων [κατά 2 δισ. ευρώ].

Η μείωση των μεταβιβαστικών πληρωμών (μειώσεις σε αμυντικές δαπάνες, εξόφληση παλαιών χρεών των νοσοκομείων το 2009) [κατά 2,9 δισ. ευρώ].

Η μείωση των δαπανών του ΠΔΕ [κατά 1,1 δισ. ευρώ].

Η μείωση των καταναλωτικών δαπανών [κατά 700 εκατ. ευρώ].

Δηλαδή, η μείωση του ελλείμματος θα προέλθει, κυρίως, από λογιστικές ταξινομήσεις, από τη φορολογική αφαίμαξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και από την περιοριστική εισοδηματική πολιτική.

Δηλαδή, από πολιτικές επιλογές που ενισχύουν τις υφεσιακές τάσεις της Οικονομίας.

Και όχι από τη μείωση της σπατάλης.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η αυταπόδεικτη αποτυχία της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μεταφέρεται και επιβαρύνει τη δημοσιονομική κατάσταση και του επόμενου έτους.

Του 2011, για το οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής:

 

1ον. Η ύφεση παραμένει βαθιά και είναι παρατεταμένη.

Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3% το 2011.

Μάλιστα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το 3ο τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 1ου τριμήνου του 2006.

[Συνημμένο 5]

 

2ον. Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι οικονομικά αναποτελεσματική.

Λαμβάνονται μέτρα συνολικού ύψους 14,3 δισ. ευρώ προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά 5 δισ. ευρώ.

Αυτή η διαφορά μεταξύ επιθυμίας και πραγματικής προσαρμογής οφείλεται στις πολλαπλασιαστικές, δυσμενείς, επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων και στην ύφεση.

 

3ον. Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι εξαιρετικά φιλόδοξη.

Εάν δεν συμπεριλάβει κανείς την επίπτωση των μέτρων του 2010 στο 2011 (2,6 δισ. ευρώ), τα μέτρα που θα λαμβάνονταν με βάση το «Μνημόνιο» θα ήταν ύψους 5,5 δισ. ευρώ.

Σε αυτά προστίθενται πλέον νέα μέτρα ύψους 6,1 δισ. ευρώ, δηλαδή περισσότερα και από τα αρχικά προβλεπόμενα.

Πρόκειται ουσιαστικά για «2 Μνημόνια σε έναν Προϋπολογισμό».

 

4ον. Τα συσταλτικά μέτρα είναι υπερβολικά σε ένταση και έκταση.

Το γεγονός ότι αρκετά από αυτά συμπεριλαμβάνονται στο «Μνημόνιο» δεν τα κάνει παλιά, ούτε καταργεί τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που αυτά έχουν στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Η προσπάθεια, μάλιστα, που πρέπει να καταβληθεί το 2011, για να επιτευχθούν οι στόχοι, είναι διπλάσια από αυτή του 2010.

 

5ον. Πολλά από τα μέτρα δεν είναι σαφώς καθορισμένα. 

Και εδώ τίθεται το ερώτημα:

Εάν τα μέτρα εκτός «Μνημονίου» είναι απαραίτητα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματά τους ρεαλιστικά, και έχει εξειδικευθεί ο τρόπος υλοποίησής τους, γιατί αυτά δεν περιλαμβάνονταν και στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού;

Η απάντηση είναι απλή: Διότι μεταξύ Προσχεδίου και Προϋπολογισμού μεσολαβούσαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές.

 

6ον. Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι κοινωνικά άδικη.

Διαμορφώνει μια καταθλιπτική πραγματικότητα, προκαλεί κοινωνική αναταραχή.

Η τελευταία εσπευσμένη και επεισοδιακή ψήφιση του «Πολυνομοσχεδίου» της Κυβέρνησης έχει αφήσει ανοικτή πληγή στο σώμα των Κοινοβουλευτικών Θεσμών, της οικονομίας, της κοινωνίας.

 

7ον. Η επίτευξη των στόχων της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι μη ρεαλιστική.

Η Κυβέρνηση παραμένει αθεράπευτα φιλόδοξη στην είσπραξη εσόδων, παρά τη βαθιά ύφεση, την καθίζηση της κατανάλωσης, τη συρρίκνωση των εισοδημάτων, την εκτίναξη της ανεργίας.

Ο απόλυτος όμως Κυβερνητικός παραλογισμός προέρχεται από την έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων, για τη χρήση του 2009, που προσδοκάται ότι θα αποφέρει 1 δισ. ευρώ το 2011.

Όμως, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, «τα έσοδα από τη φορολογία νομικών προσώπων εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν μείωση 12,5% το 2010 λόγω της μειωμένης κερδοφορίας των επιχειρήσεων κατά τη χρήση έτους 2009».

Έτσι, ενώ η κερδοφορία είναι μειωμένη, η Κυβέρνηση προσδοκά να αντλήσει περισσότερα έσοδα και από το 2010 (που ήταν 800 εκατ. ευρώ) και από τις αρχικές προβλέψεις του «Μνημονίου» για το 2011 (που ήταν 600 εκατ. ευρώ).

 

8ον. Δεν υπάρχει αναπτυξιακός προσανατολισμός.

Η Κυβέρνηση κρατά το ΠΔΕ, που κατά την ίδια «αποτελεί το σημαντικότερο μέσο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής», στο 3,7% του ΑΕΠ, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα μάλιστα με το ΙΟΒΕ, η μείωση του εφετινού Προγράμματος ευθύνεται για τη μισή ύφεση.

 

9ον. Το δημόσιο χρέος μεγαλώνει και διατηρεί τη δυναμική του.

Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης, αναμένεται να διευρυνθεί στο 159% του ΑΕΠ το 2011.

Αναμένεται να «εκτοξευθεί» στα 362 δισ. ευρώ το 2011, δηλαδή αυξάνεται κατά 64 δισ. ευρώ σε 2 χρόνια διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Με αυτά τα δεδομένα, η αναμενόμενη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους από το Μηχανισμό Στήριξης προκειμένου αυτός να ευθυγραμμισθεί με τον αντίστοιχο της Ιρλανδίας θα ευνοήσει την αποπληρωμή του, αρκεί να μην συνοδευτεί από νέους, δυσμενείς, όρους και προϋποθέσεις.

 

10ον. Η ανεργία διογκώνεται δραματικά.

Αναμένεται να διαμορφωθεί στο 14,6% το 2011, από 9,1% το 2009.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2010, η δημοσιονομική προσαρμογή του 2011, καθώς και οι αστοχίες στις εκτιμήσεις και οι αποκλίσεις από τους στόχους του «Μνημονίου», δικαιώνουν τη στάση της ΝΔ.

Επιβεβαιώνουν ότι το «θεραπευτικό σχήμα» που έχει τεθεί σε εφαρμογή δεν είναι κατάλληλο.

Αναδεικνύουν τον φόβο ενός μακροχρόνιου παγετώνα της Οικονομίας τον οποίο επεσήμανε και ο κ. Παπαδόπουλος, τέως Υπουργός Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.

Καθιστούν επιβεβλημένη την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής.

Και αυτό γιατί η δημοσιονομική εξυγίανση και πειθαρχία είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή, συνθήκη για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι η άμεση συγκρότηση σχεδίου και η ανάληψη δράσεων για τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού προτύπου.

Προτύπου που θα στοχεύει, επί της ουσίας, στην επίτευξη της διατηρήσιμης ανάπτυξης, στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έγκαιρα, ο Πρόεδρος της ΝΔ, κ. Σαμαράς,  κατέθεσε ένα ρεαλιστικό σχέδιο.

Σχέδιο το οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται.

Βασικοί άξονές του είναι:

 

1ος. Η μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος, κυρίως, μέσω της περιστολής των δαπανών.

Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι διατηρήσιμη εάν βασίζεται σε περικοπή των πρωτογενών δαπανών.

Απαιτείται, όμως, και η αναδιάρθρωση των δαπανών με τη βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών και με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων.

Σύμφωνα και με την Τράπεζα της Ελλάδος «υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ουσιαστική μείωση των δαπανών».

 

2ος. Η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων.

Με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του συντονισμού σε όλα τα επίπεδα του φορολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού.

Με τη βελτίωση της ποιότητας του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία της φορολογικής διοίκησης.

 

3ος. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών ώστε να αντιμετωπισθεί το κύμα φτώχειας και ανεργίας που σαρώνει τη χώρα.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής.

Με τον εξορθολογισμό των μηχανισμών αναδιανομής εισοδήματος.

 

4ος. Η ανάληψη των αναγκαίων μέτρων τόνωσης της αγοράς.

Με παρεμβάσεις όπως είναι η εμπροσθοβαρής αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, η επιτάχυνση της κατασκευής έργων παραχώρησης, οι στοχευμένες δράσεις για την οικοδομή, τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

 

5ος. Η αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.

Μια ορθολογική διαχείριση και μια δυναμική και στοχευμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια βάση έσοδα για το Δημόσιο, να μειώσει το ύψος του χρέους, και να δημιουργήσει πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη.

 

6ος. Η επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών ώστε να αξιοποιηθούν λιμνάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας.

Αλλαγές, κάποιες από τις οποίες περιλαμβάνονται και στο «Μνημόνιο».

Μεταρρυθμίσεις που πράγματι επί δεκαετίες δεν είχαμε θέσει σε εφαρμογή και οι οποίες είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της  οικονομίας.

 

7ος. Η επένδυση στη γνώση, στην έρευνα και στην καινοτομία.

Με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ποιοτικού συστήματος εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

 

8ος. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

 • Με τη διαμόρφωση απλών, διαφανών και σταθερών κανόνων.
 • Με τη βελτίωση του ρυθμιστικού και ανταγωνιστικού πλαισίου των αγορών.
 • Με τη σταδιακή μείωση των φόρων.
 • Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αφού αυτές, στο ύψος που είναι διαμορφωμένες, δημιουργούν προβλήματα στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα.

 

9ος. Η δημιουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους.

 • Με τη βελτίωση της ποιότητας των θεσμών.
 • Με τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας.

Με πρωτοβουλίες, όπως, είναι ο περιορισμός των ερμηνευτικών εγκυκλίων, η ενοποίηση των μηχανισμών χρέωσης του πολίτη, ο περιορισμός των επικαλύψεων των αρμοδιοτήτων των δημόσιων υπηρεσιών.

 

10ος. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Με την τόνωση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε αυτούς τους άξονες πολιτικής δράσης η ΝΔ, συνέβαλε και θα συμβάλλει με σύνεση, με συνέπεια, με υπευθυνότητα, με αποφασιστικότητα.

Άλλωστε έχει αποδείξει έμπρακτα και διαχρονικά, ότι ασκεί με ευθύνη τον εκάστοτε θεσμικό ρόλο της.

Τον τελευταίο χρόνο:

 • Ενίσχυσε την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.
 • Συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά στην αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων στο πλαίσιο της Ευρωζώνης.
 • Πρότεινε, έγκαιρα, συσταλτικά μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής.
 • Στήριξε χρηματοπιστωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.
 • Στήριξε διαρθρωτικά μέτρα για τη βιώσιμη διόρθωση των δημόσιων οικονομικών και για την απελευθέρωση δυνάμεων και πόρων στην Οικονομία.
 • Στήριξε αρκετές από τις ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο πρόσφατο «Πολυνομοσχέδιο».
 • Κατέθεσε τεκμηριωμένες προτάσεις για την ταχύτερη έξοδο της χώρας από την κρίση και το «Μνημόνιο».

Έτσι αντιλαμβάνεται το ρόλο της η ΝΔ και ο Πρόεδρός της κ. Σαμαράς.

Έναν ρόλο που ποτέ δεν «έπαιξε» ο κ. Πρωθυπουργός ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια η ΝΔ δεν μιμείται το ΠΑΣΟΚ.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, ο Προϋπολογισμός του 2011:

Εδράζεται σε έωλες παραδοχές.

Ενσωματώνει μη ρεαλιστικές προβλέψεις.

Αγνοεί την ανάκαμψη της οικονομίας και την κοινωνική προστασία.

Για αυτό είναι ένας μετέωρος Προϋπολογισμός.

Είναι ένας Προϋπολογισμός μιας «εικονικής πραγματικότητας».

Και θα αποδειχθεί ως ο πρώτος «προσωρινός» Προϋπολογισμός για το 2011.

Πολύ γρήγορα θα αναθεωρηθεί, όπως, άλλωστε έγινε και με το Προσχέδιό του.

Γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα την αδιέξοδη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.

Γεγονός που αποτελεί άλλη μία ισχυρή ένδειξη της αναγκαιότητας αλλαγής του μίγματος οικονομικής πολιτικής.

Αναγκαία αλλαγή για να πιάσουν τόπο οι μεγάλες και διευρυνόμενες θυσίες των Ελλήνων πολιτών.

Άρθρο στην Free Sunday – “Ο πρώτος «προσωρινός» Προϋπολογισμός του 2011”

Η εφετινή διαδικασία συζήτησης του Προϋπολογισμού αποκτά, εύλογα, ιδιαίτερη σημασία για δύο λόγους:

Ο πρώτος είναι ότι η Ελληνική οικονομία διανύει τη δυσκολότερη φάση της μεταπολιτευτικής περιόδου.

Και ο δεύτερος είναι ότι πρόκειται για τον πρώτο Προϋπολογισμό που καταρτίζει και καλείται να υλοποιήσει η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετά την προσφυγή της χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης και την υπογραφή, χωρίς ίχνος διαπραγμάτευσης από μέρους της, του «Μνημονίου».

Προσφυγή για την οποία φέρει η ίδια το μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αφού, ενδεικτικά:

1ον. Συνέβαλε, με πράξεις και παραλείψεις, στη διόγκωση του ελλείμματος του 2009.

2ον. Έστελνε λανθασμένα και αντιφατικά μηνύματα στις αγορές.

3ον. Αναφέρονταν απαξιωτικά για τη χώρα, το κύρος και την αξιοπιστία της, με δυσμενείς επιπτώσεις για την δανειοληπτική της ικανότητα.

4ον. Υπέπεσε σε σωρεία παλινωδιών και παρουσίασε κραυγαλέες διαχειριστικές αδυναμίες.

5ον. Άργησε να πάρει μέτρα.

6ον. Δεν άντλησε έγκαιρα κεφάλαια από τις αγορές.

Η υπογραφή του «Μνημονίου» συνοδεύτηκε από νέα, επώδυνα, μέτρα τόσο για εφέτος όσο και για τα επόμενα χρόνια.

Μέτρα, η υλοποίηση των οποίων καταδεικνύει ότι το «θεραπευτικό σχήμα» που έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας δεν είναι κατάλληλο.

Αυτό αποδεικνύεται από τις συνεχείς αστοχίες σε προβλέψεις και αποκλίσεις από στόχους.

Αστοχίες σε προβλέψεις για βασικά μεγέθη της Οικονομίας, όπως είναι η ύφεση, ο πληθωρισμός και η ανεργία.

Αποκλίσεις από στόχους για βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού, όπως είναι τα δημόσια έσοδα και οι δαπάνες του ΠΔΕ.

Υστερήσεις που αναγνωρίζονται, πλέον, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναφέρει ότι τα 2/3 της αναθεώρησης και διεύρυνσης του ελλείμματος του 2010 οφείλονται στην υστέρηση των εφετινών εσόδων.

 

Η αποτυχία, συνεπώς, αυτού του μείγματος οικονομικής πολιτικής μεταφέρεται, αναπόφευκτα, και επιβαρύνει τη δημοσιονομική κατάσταση και του επόμενου έτους.

Έτσι, τα βασικά χαρακτηριστικά του 2011, όπως καταγράφονται στον Προϋπολογισμό του, είναι:

1ον. Η ύφεση παραμένει βαθιά και είναι παρατεταμένη.

2ον. Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι οικονομικά αναποτελεσματική.

Λαμβάνονται μέτρα συνολικού ύψους 14,3 δισ. ευρώ προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά 5 δισ. ευρώ.

Αυτή η διαφορά μεταξύ επιθυμίας και πραγματικής προσαρμογής οφείλεται στις πολλαπλασιαστικές, δυσμενείς, επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων και στην ύφεση.

3ον. Τα συσταλτικά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής είναι υπερβολικά σε ένταση και έκταση.

Και προστίθενται συνεχώς, κυρίως λόγω αστοχιών στις εκτιμήσεις, νέα, επώδυνα, μέτρα, εκτός «Μνημονίου», ύψους 6,1 δισ. ευρώ μόνο για το 2011.

Μέτρα, πολλά από τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόσφατο «Πολυνομοσχέδιο» της Κυβέρνησης, το οποίο, για άλλη μία φορά, κατατέθηκε και συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, και το οποίο φέρνει ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις.

4ον. Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι εξαιρετικά φιλόδοξη και η επίτευξη των στόχων της μη ρεαλιστική.

Η Κυβέρνηση παραμένει αθεράπευτα φιλόδοξη στην είσπραξη εσόδων, παρά τη βαθιά ύφεση, την καθίζηση της κατανάλωσης, τη συρρίκνωση των εισοδημάτων, την εκτίναξη της ανεργίας (14,6% το 2011).

5ον. Δεν υπάρχει αναπτυξιακός προσανατολισμός, καθώς η Κυβέρνηση κρατά το ΠΔΕ στο 3,7% του ΑΕΠ, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

6ον. Το δημόσιο χρέος διογκώνεται και διατηρεί τη δυναμική του.

Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να διευρυνθεί στο 159% του ΑΕΠ το 2011.

 

Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2010, η μεγάλη  δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται για το 2011, οι συνεχείς αστοχίες στις εκτιμήσεις και οι αποκλίσεις από τους στόχους του «Μνημονίου», και οι διευρυνόμενες ενστάσεις παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, δικαιώνουν τη στάση της Ν.Δ. και καθιστούν επιβεβλημένη την αλλαγή του μείγματος της ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής.

Γι αυτό και ο υπό συζήτηση Προϋπολογισμός δύναται να χαρακτηριστεί ως ο πρώτος «προσωρινός» Προϋπολογισμός για το 2011.

Δελτίο Τύπου για τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνης Σαμαράς αναχωρεί σήμερα, Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

 

Η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010, στις 13:00 και θα ολοκληρωθεί στις 17:00, με τη παρέμβαση του Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΕΛΚ κ. Martens. Στη Σύνοδο, συμμετέχουν Αρχηγοί Κρατών και Πρωθυπουργοί από 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Αρχηγοί των κομμάτων μελών του ΕΛΚ.

 

Κατά την παρουσία του στις Βρυξέλλες, ο κ. Σαμαράς θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου και Πρόεδρο του Euro group κ. Jean-Claude Juncker.

 

Τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, θα συνοδεύουν, ο Εκπρόσωπος του Κόμματος, βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, οι αναπληρωτές Τομεάρχες Οικονομίας κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας, (βουλευτής Φθιώτιδας) και Νότης Μηταράκης, ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Σταύρος Παπασταύρου και οι σύμβουλοι του Προέδρου, κ.κ. Χρύσανθος Λαζαρίδης και Γιάννης Μουρμούρας.

Αναφορά για την επικείμενη κατάργηση των υπηρεσιών της ΔΟΥ Στυλίδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Στυλίδας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα των κατοίκων της Ανατολικής Φθιώτιδας, αναφορικά με τη διαμαρτυρία τους για την επικείμενη κατάργηση των υπηρεσιών της ΔΟΥ Στυλίδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Στυλίδας, την οποία πληροφορήθηκαν από τον ημερήσιο τύπο.

 

Ειδικότερα, η λειτουργία της ΔΟΥ Στυλίδας εξυπηρετεί τους 15.000 κατοίκους της περιοχής της Ανατολικής Φθιώτιδας, οι οποίοι σε περίπτωση επικείμενης κατάργησή της, θα υποχρεούνται να μεταβαίνουν στη Λαμία με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, λόγω των μεγάλων αποστάσεων και των δαπανών στάθμευσης και να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία. Πέραν τούτου, η ΔΟΥ Στυλίδας,  ευρισκόμενη στο κέντρο της περιοχής, αποτελεί «ένεση» στη θνήσκουσα αγορά της Στυλίδας.

 

Η δε ίδρυση και λειτουργία του σταθμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το έτος 1999  στη Στυλίδα έγινε από το αρμόδιο Υπουργείο, σε ικανοποίηση πολυετούς αιτήματος και προσπαθειών των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της ευρύτερης περιοχής. Η ίδρυσή του κατέστη απαραίτητη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων της περιοχής της Ανατολικής Φθιώτιδας, την άμεση επέμβαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα στο «αιματοβαμμένο» τμήμα του πετάλου του Μαλιακού (από το χωριό Αυλάκι μέχρι τα ανατολικά όρια του Νομού) και για την προστασία 1.000.000 και πλέον ελαιοδέντρων στην περιοχή, καθώς επίσης και για την προστασία του δασικού πλούτου του ορεινού όγκου της Όθρυος. Να σημειωθεί, ότι η βασική πηγή διαβίωσης του 70% των κατοίκων της περιοχής είναι η καλλιέργεια (μονοκαλλιέργεια) της βρώσιμης ελιάς.

 

Σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους της περιοχής της Ανατολικής Φθιώτιδας, οι οποίοι «διατρανώνουν» την απόφασή τους να εξαντλήσουν κάθε νόμιμη δυναμική ενέργεια για να αποτρέψουν την κατάργηση των εν λόγω υπηρεσιών, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη διατήρησης και λειτουργίας των «υπό κατάργηση» υπηρεσιών στη Στυλίδα.

 

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Κοινή Δήλωση για πολυνομοσχέδιο και τις ΔΕΚΟ

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με το πολυνομοσχέδιο και τις ΔΕΚΟ, δήλωσαν τα εξής:

 

 

«Η Νέα Δημοκρατία, με αίσθημα ευθύνης, τοποθετήθηκε σχετικά με τις ρυθμίσεις του σημερινού πολυνομοσχεδίου. Πολυνομοσχέδιο στο οποίο διαφωνούμε, επί της αρχής, τόσο ως προς τη διαδικασία ψήφισής του, όσο και ως προς το περιεχόμενο.

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις ΔΕΚΟ, η Ν.Δ. υποστηρίζει το λειτουργικό και μισθολογικό εξορθολογισμό τους. Με μείωση του μέσου μισθολογικού κόστους, όπου υπάρχουν υπερβολές και ανά ΔΕΚΟ, με περικοπές στις προκλητικές αμοιβές και με προστασία στις χαμηλές.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε ως κυβέρνηση, με το ΠΑΣΟΚ δογματικά απέναντι. Αυτήν την πολιτική συνεχίζουμε να υπηρετούμε.

 

Τουλάχιστον, το άρθρο 2 του πολυνομοσχεδίου διασφαλίζει το όριο των 1800 ευρώ».

Αναφορά για την επικείμενη αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού στη ΔΟΥ Μακρακώμης

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα του Δήμου Σπερχειάδας του Ν. Φθιώτιδας, αναφορικά με την επικείμενη αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και την κατάργηση των υπηρεσιών της ΔΟΥ Μακρακώμης, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Σημειωτέον ότι, η Σπερχειάδα είναι η έδρα του νέου Δήμου Μακρακώμης (Καλλικράτης).

 

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

TwitterInstagramYoutube