Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.   Η καθιέρωση αυτή, δηλώνει τη βαρύτητα που αποδίδει η παγκόσμια κοινότητα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τη διεύρυνση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Η κοινωνική προστασία και η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, αποτελεί στρατηγικό…

Άρθρο στην Εφημερίδα Παρασκευή και 13 – «Αναγκαία η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους»

Καθίσταται, συνεπώς, σαφές ότι η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους απαιτεί άμεσες αποφάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση τόσο των διαρθρωτικών προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας, όσο και των προβλημάτων που συνδέονται με τη δημοσιονομική διαχείριση.