Ημέρα: 1 Φεβρουαρίου 2011

Δευτερολογία στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Ερώτησης για την πορεία εξέλιξης των δημόσιων έργων στο Νομό Φθιώτιδας

Κύριε Υπουργέ,

Άκουσα με προσοχή την τοποθέτησή σας.

Η μετακύλιση ευθυνών στο παρελθόν όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν ωφελεί το δημόσιο διάλογο και δεν επιλύει τα προβλήματα.

Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, στη βάση της απάντησή σας, να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις:

1η Παρατήρηση: Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται και μεγάλα συγκοινωνιακά έργα, μειώθηκε κατά 12% το 2010, παρά τις εκτιμήσεις σας για αύξηση κατά 8% στον προηγούμενο Προϋπολογισμό.

2η Παρατήρηση: Η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, 1,5 δισ. ευρώ από αυτές προς τις κατασκευαστικές εταιρείες.

3η Παρατήρηση: Η υλοποίηση των έργων, με συμβάσεις παραχώρησης, κινδυνεύει σήμερα να ακυρωθεί, εξαιτίας αδικαιολόγητων κυβερνητικών παραλείψεων και καθυστερήσεων.

Παραλείψεις και καθυστερήσεις στη διαδικασία απαλλοτριώσεων, στη χορήγηση των αναγκαίων αδειών, στην οριστικοποίηση του βασικού σχεδιασμού και στη μη έγκαιρη καταβολή του ΦΠΑ που οδηγούν τις δανείστριες τράπεζες στη διακοπή της ροής χρηματοδότησης αυτών των έργων, με κίνδυνο ακόμη και την καταγγελία των δανειακών συμβάσεων.

4η Παρατήρηση: Σε ότι αφορά στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ, και κυρίως τη σήραγγα του Καλλιδρόμου, αυτή κινδυνεύει με άμεση διακοπή εργασιών λόγω αδυναμίας τακτοποίησης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της συνακόλουθης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Αναγκαίες συνθήκες αφού η κατασκευή της σήραγγας αντιμετώπισε σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, λόγω γεωλογικών και γεωτεχνικών φαινομένων, με αποτέλεσμα την μετατροπή του τεχνικού τρόπου κατασκευής.

Το σύνολο των ανωτέρω προβλημάτων και λύσεων έχει γίνει απολύτως αποδεκτό από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, αλλά το Υπουργείο αδρανεί.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η επί θύραις αίτηση για διακοπή των εργασιών, ίσως και εντός της εβδομάδας, η εγκατάλειψη του έργου και, εν τέλει, η επαναδημοπράτησή του, η οποία πέραν της καθυστερήσεως για χρόνο τουλάχιστον 2,5 – 3 έτη, θα επιφέρει και σημαντική αύξηση του κόστους (νέα σύμβαση, νέες τιμές, νέα εργοτάξια κ.λπ.).

Η διακοπή δε του Έργου θα επιφέρει απώλεια των εγκεκριμένων κοινοτικών κονδυλίων και σημαντική διακινδύνευση αναφορικά με την εξασφάλιση νέων κοινοτικών κονδυλίων.

Στα Τμήματα Θερμοπύλες-Λιανοκλάδι και Λιανοκλάδι-Λυγαριά οι εργασίες έχουν σταματήσει.

Ενώ, η Σήραγγα της Όθρυος, αναμένεται να ολοκληρωθεί, αντί του Απριλίου του 2011, στο τέλος του 2012.

5η Παρατήρηση: Σε ότι αφορά τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, τα βασικά προβλήματα είναι η τεράστια καθυστέρηση στην παράδοση ελεύθερων χώρων και η αδυναμία επίλυσης των θεμάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με τον βασικό σχεδιασμό.

Το αποτέλεσμα είναι η υπέρβαση του προϋπολογισμού κατασκευής και η παραβίαση των συμβάσεων Παραχώρησης με ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, με φυσικό επακόλουθο την επέλευση συμβατικών κυρώσεων.

Με ότι αυτό συνεπάγεται για το Ελληνικό Δημόσιο, τα δημόσια έργα, και τους εργαζόμενους σε αυτά.

6η Παρατήρηση: Το υπόλοιπο των έργων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ έχει σταματήσει, ενώ η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει και στην ολοκλήρωση των αντίστοιχων παράπλευρων οδών.

Ο πολλαπλασιασμός μάλιστα των διοδίων, εκεί που δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δεδομένης και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αποτελεί ένα ακόμη φορτίο για τους πολίτες του Νομού Φθιώτιδας.

Απεδείχθη μάλιστα ότι χρειάζονται δυναμικές αντιδράσεις προκειμένου η Κυβέρνηση, ετεροχρονισμένα, να πράξει το αυτονόητο: να χορηγήσει κάρτες ελεύθερης διέλευσης στους Δημότες της περιοχής μέχρι το τέλος του περιόδου κατασκευής παράπλευρων οδών.

Κύριε Υπουργέ,

Η Κυβέρνηση, όπως φάνηκε από τη σημερινή σας τοποθέτηση, φαίνεται να γνωρίζει τα προβλήματα.

Εκτιμώ ότι γνωρίζει και τις λύσεις.

Πρέπει, επιτέλους, να τα αντιμετωπίσει, και όχι, αμέτοχη, να τα παρακολουθεί.

Πρωτολογία στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Ερώτησης για την πορεία εξέλιξης των δημόσιων έργων στο Νομό Φθιώτιδας

Κύριε Υπουργέ,

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η εκτέλεση μεγάλων δημόσιων έργων συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και στην τόνωση της απασχόλησης.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε σχεδιάσει, δημοπρατήσει και ξεκινήσει να υλοποιεί μεγάλα δημόσια έργα.

Να δημιουργεί σύγχρονες συγκοινωνιακές υποδομές, πολλές από τις οποίες διέρχονταν από το Νομό Φθιώτιδας.

Καθιστώντας το Νομό σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο.

Η εικόνα όμως, τους τελευταίους 16 μήνες, είναι εντελώς διαφορετική.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αδρανεί.

Οι εργασίες υλοποίησης των έργων καθυστερούν.

Καθυστερήσεις που αγγίζουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα όρια της εγκατάλειψης.

Πιο συγκεκριμένα:

§         Σε ότι αφορά στα έργα του οδικού άξονα ΠΑΘΕ, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του κλειστού αυτοκινητόδρομου του Πετάλου του Μαλιακού, παράπλευροι οδικοί άξονες δενέχουν δημιουργηθεί, ενώ τμήματα που έχουν δοθεί στην κυκλοφορία χρήζουν παρεμβάσεων για να διορθωθούν κατασκευαστικές ατέλειες.

§         Σε ότι αφορά τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ, κάποια από αυτά «καρκινοβατούν», όπως είναι η κατασκευή της Σήραγγας του Καλλιδρόμου, ενώ κάποια άλλα έχουν σταματήσει εντελώς, όπως είναι το Τμήμα Αγ. Τριάδα-Λειανοκλάδι.

§         Σε ότι αφορά την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, του Ε-65, αυτός παρουσιάζειέχουν σταματήσει εδώ και αρκετούς μήνες. εικόνα εγκατάλειψης στα όρια του Νομού, δεδομένου ότι οι εργασίες κατασκευής

Αναλυτική παρουσίαση αυτής της εικόνας για τα δημόσια έργα στο Νομό Φθιώτιδας υπάρχει στην Ερώτηση που σας έχω υποβάλλει.

Εικόνα εγκατάλειψης που αντικρίζουν καθημερινά οι πολίτες του Νομού.

Εικόνα ενός «νεκροταφείου» δημόσιων έργων.

Για το λόγο αυτό, επανέρχομαι και ζητώ να μας ενημερώσετε για την πορεία εκτέλεσης και το χρόνο παράδοσης των μεγάλων έργων υποδομής που διέρχονται από το Νομό Φθιώτιδας.

Άρθρο στη “Δημοκρατία” – “Αναγκαία η μείωση του δημοσίου χρέους”

Τα επιτόκια δανεισμού στην αγορά εντόκων γραμματίων, τα spreads και τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) παραμένουν σε απαγορευτικά επίπεδα για τη Ελλάδα αφού οι αγορές εκτιμούν, μεταξύ άλλων, ότι η χώρα μας δεν θα καταφέρει, παρά τις θυσίες του Ελληνικού λαού, να εξυπηρετήσει τα χρέη της.

Και αυτό εξαιτίας:

  • Του ύψους του δημόσιου χρέους, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στα 362 δισ. ευρώ (ή στο 159% του ΑΕΠ) το 2011.
  • Του υψηλού κόστους εξυπηρέτησής του, αφού οι δαπάνες για τόκους προβλέπεται να ανέλθουν στο 7% του ΑΕΠ το 2011 (από 5,2% του ΑΕΠ το 2009). Σύμφωνα μάλιστα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch, η χώρα θα χρειαστεί κεφάλαια ύψους 25% του ΑΕΠ το 2011 για να καλύψει τις δανειακές της υποχρεώσεις, το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
  • Της δυναμικής του, αφού, σύμφωνα και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το χρέος αναμένεται να διευρυνθεί κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ την περίοδο 2009-2013, ενώ εκτιμάται, ότι, το 2020 θα είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο του 2009.
  • Της δυσχέρειας στην εξυπηρέτησή του μετά το τέλος της περιόδου που καλύπτεται από το Μηχανισμό Στήριξης. Η Ελλάδα καλείται να καλύψει δανειακές ανάγκες ύψους 200 δισ. ευρώ την περίοδο 2013-2015.
  • Της δυσκολίας περιορισμού του, αφού με την υιοθέτηση των νέων κανόνων της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, μετά το 2013, θα απαιτείται δημοσιονομικό πλεόνασμα τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για τα επόμενα 20 χρόνια.

 

Συνεπώς, κύριος δημοσιονομικός στόχος πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του χρέους και της δυναμικής του, ώστε αυτό το οικονομικό μέγεθος να καταστεί βιώσιμο.

Με τη συγκρότηση ενός συνολικού και συνεκτικού σχεδίου, σε ευρωπαϊκό και σε εγχώριο επίπεδο, και όχι με ημίμετρα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται:

1ον. Η επίτευξη, όχι απλώς πρωτογενών πλεονασμάτων, αλλά τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

2ον. Η προώθηση, παράλληλα με τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, όχι βέβαια αυτής της έντασης και έκτασης, αναπτυξιακών δράσεων, με έμφαση στις νέες πηγές ανάπτυξης (παιδεία, έρευνα και καινοτομία, επιχειρηματικότητα, λειτουργία θεσμών και κράτους).

3ον. Η καταγραφή, ορθολογική διαχείριση και διαφανής αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.

4ον. Η προώθηση ενός τολμηρού, αλλά ρεαλιστικού, προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

5ον. Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους, χωρίς όμως αυτή να συνοδευτεί από νέους, δυσμενείς, όρους και προϋποθέσεις.

6ον. Η μείωση του κόστους αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή του επιτοκίου δανεισμού).

7ον. Η θεσμοθέτηση και έκδοση ευρωομολόγου που θα αυξήσει το βάθος της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων και θα μειώσει το κόστος δανεισμού σε κράτη με δημοσιονομικά προβλήματα.

 

Αυτές οι επιλογές είναι αναγκαίες, προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει με επάρκεια τα μεγάλα και διαχρονικά δημοσιονομικά της προβλήματα και να πιάσουν τόπο οι μεγάλες και διευρυνόμενες θυσίες των Ελλήνων πολιτών.

Δήλωση σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ” για τα νέα επώδυνα μέτρα της περιόδου 2012-2014

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κάθε μέρα, νέα επώδυνα μέτρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την περίοδο 2012 – 2014.

Μέτρα τα οποία θα βυθίσουν την πραγματική οικονομία πιο βαθιά στην ύφεση και θα γονατίσουν την ελληνική κοινωνία.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ”, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Δεκέμβριο, έχει προτείνει σειρά πρόσθετων μέτρων, μεταξύ των οποίων είναι η περικοπή των κοινωνικών δαπανών, η αύξηση της έμμεσης φορολογίας (φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ), η αύξηση της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, το πάγωμα των ονομαστικών συντάξεων.

Μέτρα που δεν αντέχει, ούτε η ελληνική οικονομία, ούτε η κοινωνία».

InstagramYoutube