Μήνας: Μάρτιος 2011

Δήλωση σχετικά με την υποβάθμιση της χώρας από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s (S&P’s)

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την υποβάθμιση της χώρας από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poors (S&Ps):

«Μετά τη χθεσινή υποβάθμιση της χώρας από την Standard & Poor’s, η Νέα Δημοκρατία επαναλαμβάνει την ανάγκη άμεσης δημιουργίας ενός επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και σύστασης ενός ευρωπαϊκού – επιτέλους – φορέα πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Το περιεχόμενο όμως της αξιολόγησης είναι άλλη μία επιβεβαίωση ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

Η Κυβέρνηση, με το μείγμα της πολιτικής της, οδηγεί την Οικονομία σε φαύλους κύκλους ύφεσης και υπερχρέωσης.

Κυβέρνηση η οποία αδυνατεί να πατάξει τη φοροδιαφυγή, να ενισχύσει τα έσοδα, να ελέγξει τις δαπάνες, να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, τόσο για το 2010 όσο και για το 2011.

Κυβέρνηση η οποία οδηγείται, και θα οδηγηθεί, εξαιτίας των αποκλίσεων και υστερήσεων στους στόχους, στη λήψη όλο και σκληρότερων, όλο και πιο αναποτελεσματικών μέτρων.

Κυβέρνηση η οποία αναγνωρίζει ότι, πιθανότατα, θα προσφύγει στον προσωρινό μηχανισμό στήριξης (EFSF), το 2012, για να αντλήσει 27 δισ. ευρώ, αφού οι αγορές μάλλον θα παραμείνουν «κλειστές» για τη χώρα. Άλλωστε, σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση του ΔΝΤ, τα spreads των δεκαετών ομολόγων θα διαμορφωθούν σε επίπεδα κάτω των 300 μονάδων βάσης μόνον μετά το 2018 (να θυμίσουμε ότι αυτά ήταν στις 130 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο του 2009).

Κυβέρνηση η οποία, με την πολιτική της, διογκώνει το χρέος και διατηρεί τη δυναμική του, με αποτέλεσμα να θεωρείται πιθανή η προσφυγή και στο μόνιμο μηχανισμό στήριξης (ESM), από τα μέσα του 2013, με τη συμμετοχή των ιδιωτών στο ρίσκο των κρατικών ομολόγων. Συμμετοχή για την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει εκφράσει επιφυλάξεις, αφού αυτή εκτιμάται ότι θα αυξήσει το κόστος δανεισμού για αδύναμες χώρες, όπως η Ελλάδα.

Όλα αυτά επιβάλλουν την αλλαγή του μείγματος της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Ώστε να πιάσουν τόπο οι πολλές και διευρυνόμενες θυσίες των Ελλήνων πολιτών».

Ομιλία στην Ολομέλεια για το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η τρέχουσα κατάσταση στη χώρα, συνέπεια της παγκόσμιας κρίσης, της λανθασμένης και αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, εγχώριων ανισορροπιών και χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων, έχει επιβαρύνει την πραγματική Οικονομία.

Έχει επηρεάσει κλάδους και τομείς, όπως είναι ο αγροτικός τομέας.

Τομέας ο οποίος, παρά τη φθίνουσα, διαχρονικά, συμμετοχή του στο εθνικό εισόδημα, συμβάλλει καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη και στην απασχόληση.

Είναι γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει πολλά, μεγάλα, ανοικτά και διαχρονικά, λειτουργικά, δομικά και θεσμικά προβλήματα.

Προβλήματα που εξαιτίας και της ασκούμενης Κυβερνητικής πολιτικής, έχουν συρρικνώσει το αγροτικό εισόδημα.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Eurostat, τη στιγμή κατά την οποία το μέσο αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ-27 κατέγραψε αύξηση της τάξης του 12,3%, ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα κινήθηκε πτωτικά κατά 4,3% το 2010.

Επιπλέον, βαίνει σταθερά μειούμενο το μερίδιο της προστιθέμενης αξίας που λαμβάνουν οι αγρότες στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Παράλληλα, το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων επηρεάζεται από τις εγχώριες αυξήσεις στα καύσιμα λόγω της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ενώ οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες στο σύστημα διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων καθιστούν τους αγρότες ευάλωτους απέναντι στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Παράλληλα, μεγάλα αγροτικά έργα ματαιώνονται, οι αποζημιώσεις μειώνονται, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται, οι γεωργικές αγορές παραμένουν ασταθείς.

Και όλα αυτά τη στιγμή που ο αριθμός των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, είτε από ανάγκη είτε από επιλογή, αυξήθηκε κατά περίπου 6,0% το 2010, ενώ επίκεινται και σημαντικές αποφάσεις λόγω του προσδιορισμού της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων, δηλαδή η αύξηση του αριθμού των αγροτών, η μείωση του αγροτικού εισοδήματος, η αύξηση του κόστους παραγωγής και οι διεργασίες για τη νέα ΚΑΠ, κάνει επιτακτική την ανάγκη να σκύψουμε με μεγαλύτερη προσοχή πάνω από το αγροτικό πρόβλημα και να διαμορφώσουμε, έγκαιρα, το εθνικό διαπραγματευτικό πλαίσιο και τις ελληνικές προτεραιότητες.

Όχι βασιζόμενοι, ως χώρα, σε μια επιδοματική γεωργία με χρονικό ορίζοντα την εκάστοτε τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Αλλά με τη λήψη μέτρων, βραχυπρόθεσμα, για τη στήριξη του κλάδου, και με την προώθηση συγκροτημένων πρωτοβουλιών, μακροπρόθεσμα, για την ποιοτική ενίσχυση και αναβάθμιση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Πολιτικών που θα στοχεύουν στη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος, στη σταθερότητα των αγορών και στη διαφάνεια στην αγροδιατροφική αλυσίδα, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος παραγωγής και εισροών, που θα στοχεύουν στη μείωση της ψαλίδας τιμών παραγωγού και καταναλωτή, καθώς και στην πλήρη και στοχευμένη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων και των μέτρων του πυλώνα της ανάπτυξης της υπαίθρου.

Θέλω να πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η υπό συζήτηση νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.

Άλλωστε, σύμφωνα και με την Αιτιολογική Έκθεση που τη συνοδεύει, επιχειρείται η εμπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών με τα αγροτικά προϊόντα συναλλαγών.

Ενώ καθορίζεται η ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους στον τομέα της εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Είναι γεγονός ότι η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων ήταν πάγιο αίτημα τόσο των παραγωγών όσο και των ίδιων των εμπόρων με σκοπό την προστασία του αγροτικού εισοδήματος από παραβατικές συμπεριφορές που πλήττουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών νοικοκυριών.

Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι αντίθετος με τη δημιουργία ενός λειτουργικού, ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών που θα δίνει τη δυνατότητα συνολικής καταγραφής των επαγγελματιών του κλάδου.

Άλλωστε, τα πολλά και διαφορετικά μητρώα δικαιούχων αδείας εμπορίας αγροτικών προϊόντων και εφοδίων που τηρούνται σε δημόσιους φορείς ή άλλες αναγνωρισμένες οργανώσεις από το κράτος, μπορούν και πρέπει να ενοποιηθούν για λόγους τόσο λειτουργικούς όσο και αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

Όμως, η θέσπιση ενός ακόμα μητρώου, χωρίς τον έλεγχο και την αξιολόγηση της λειτουργικότητας και των αδυναμιών των ήδη υπαρχόντων, είναι άσκοπη.

Και αυτό διότι αντί να διευκολύνουμε και να απλοποιούμε τις καταστάσεις της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και να διορθώνουμε τυχόν παρεκκλίσεις και σφάλματα, χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικών και αυστηρών ελέγχων, ουσιαστικά δυσκολεύουμε και περιπλέκουμε την κατάσταση για τους παραγωγούς, τους καταναλωτές αλλά και τους εντίμους εμπόρους.

Στην παρούσα φάση αυτό που προέχει, όσον αφορά την αγορά αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, είναι:

1ον. Η βελτίωση των δομών διοχέτευσης των προϊόντων.

2ον. Η αναλογικότητα των εγγυητικών επιστολών.

3ον. Οι έλεγχοι.

Έλεγχοι που πρέπει να γίνονται και δεν γίνονται, αφού η Κυβέρνηση έχει απαξιώσει, και ουσιαστικά, ακυρώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η δημιουργία συνεπώς του ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεμένη με αυστηρούς ελέγχους, χωρίς τους οποίους και το νέο μητρώο θα αποτελέσει ένα, ακόμη, μέσο αύξησης της γραφειοκρατίας και της παραβατικότητας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο καθοριστικός ρόλος του αγροτικού τομέα στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας είναι καθολικά αναγνωρισμένος.

Βιώσιμη ανάπτυξη η οποία θα πρέπει να εδράζεται στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και στην εμπορική τους αξιοποίηση.

Η ευκαιρία για τον ελληνικό αγροτικό τομέα είναι η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για προϊόντα υψηλής ασφάλειας, διατροφικής αξίας και ποιότητας, όπου και εδράζεται το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται εντατικοποίηση της προσπάθειας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς, το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν διακρίνεται για την ολιστική του προσέγγιση.

Αναφορά σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης υφιστάμενου καθεστώτος μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου, αναφορικά με το ενδεχόμενο κατάργησης του υφιστάμενου καθεστώτος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. των νήσων του Αιγαίου.

Το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α., που ισχύει στα νησιά του Αιγαίου, συμβάλει στην διατήρηση της ισορροπίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των νήσων, από τις αυξημένες τιμές αγαθών, λόγω των αυξημένων μεταφορικών εξόδων.

Συμβάλει συνάμα στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος που διαθέτουν τα νησιά, όπου με δεδομένο τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, περνά κρίση και προσπαθεί να επιβιώσει.

Συνεπώς, κάθε ενδεχόμενη «κατάργηση των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων» στο Φ.Π.Α., που πρακτικά σημαίνει κατάργηση του μειωμένου Φ.Π.Α., θα έχει αρνητικές συνέπειες, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για το τουριστικό προϊόν.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Αναφορά σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης τριών ΔΟΥ στο Ν. Μεσσηνίας

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας, αναφορικά με το ενδεχόμενο κατάργησης τριών Δ.Ο.Υ. του Δήμου, και συγκεκριμένα των Δ.Ο.Υ Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας και Φιλιατρών.

Ο πληθυσμός που εξυπηρετούν οι τρείς Δ.Ο.Υ. ξεπερνάει τις 30.000 κατοίκους και η καθε μία απέχει από την γειτονική της τουλάχιστον 16 χιλιόμετρα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξυπηρέτηση των πολιτών-φορολογούμενων. Επιπλέον, πέραν των πληθυσμιακών μεγεθών, εξυπηρετεί πολίτες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ειδικότερα, στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Γαργαλιάνων υπάγονται περιοχές με διαρκώς αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά και τυποποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων διαρκώς αναπτυσσόμενες. Στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Κυπαρισσίας υπάγεται ο κύριος εμπορικός και διοικητικός ιστός του Δήμου, το αναβαθμιζόμενο λιμάνι της πόλης αλλά και ο διαρκώς αναπτυσσόμενος τουριστικός τομέας. Στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Φιλιατρών υπάγεται ο κύριος ιστός του πρωτογενούς – αγροτικού τομέα.

Είναι σαφές επομένως ότι η κατάργηση έστω και μιας εκ των τριών αυτών Δ.Ο.Υ. θα προκαλέσει τεράστιες δυσλειτουργίες στον οικονομικό ιστό του Δήμου και ταλαιπωρία στους φορολογούμενους.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Ερώτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση/ολοκλήρωση οδικών έργων στο Ν. Φθιώτιδας και συσχέτισή τους με την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων

Τα τελευταία χρόνια (διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία), ο Νομός Φθιώτιδας είχε σημαντικό μερίδιο στις μεγάλες επενδύσεις που έγιναν στη χώρα μας σε έργα υποδομής. Είχαν μπει οι βάσεις για μεγάλα έργα, θεραπεύτηκαν αδυναμίες και καθυστερήσεις του παρελθόντος, προωθήθηκαν με ταχείς ρυθμούς οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες και επενδυτικά σχέδια που για δεκαετίες καρκινοβατούσαν και υλοποιήθηκαν και προωθήθηκαν έργα που καθιστούσαν τη Φθιώτιδα σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο.

Όμως η εικόνα, τους τελευταίους 17 μήνες, είναι εντελώς διαφορετική λόγω της κυβερνητικής αδράνειας. Οι εργασίες υλοποίησης των έργων καθυστερούν. Καθυστερήσεις που αγγίζουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα όρια της εγκατάλειψης.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τους οδικούς άξονες:

  • Η ολοκλήρωση του Πετάλου του Μαλιακού ως κλειστού αυτοκινητοδρόμου καθυστερεί (τμήμα Ανθήλη–Ροδίτσα Λαμίας και τμήμα Αυλάκι Στυλίδας–Ράχες).
  • Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ε–65, παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης στα όρια του Νομού, δεδομένου ότι οι εργασίες κατασκευής έχουν σταματήσει.
  • Δεν προχωρά η βελτίωση του οδικού άξονα Λαμίας–Καρπενησίου.
  • Δεν προχωρούν οι μελέτες για τον οδικό άξονα Λαμία–Άμφισσα.

Στην ανωτέρω κατάσταση έρχεται, αναπόφευκτα πλέον, να προστεθεί και η «ανάκαμψη» του Νομού στη σχετική λίστα των Νομών με τον μεγαλύτερο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων. Έτσι, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σχετικά με το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων σε όλους τους Νομούς της χώρας για το έτος 2010, ο Νομός Φθιώτιδας «κατέχει» πλέον την 2η θέση από την 11η για το 2009. Διαπιστώνονται έτσι, ως ένα βαθμό, και αριθμητικά, οι συνέπειες της μη ολοκλήρωσης των έργων κατασκευής σύγχρονων και ασφαλών οδικών έργων στο Νομό Φθιώτιδας.

Παράλληλα, η όποια βελτίωση έχει παρατηρηθεί στον κεντρικό οδικό άξονα ΠΑΘΕ λόγω της μερικής ολοκλήρωσης των έργων στο Πέταλο του Μαλιακού, αντισταθμίζεται από την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στο περιφερειακό/επαρχιακό οδικό δίκτυο όπου, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε μείζον τροχαίο ατύχημα, συντρέχουν λόγοι που κλιμακώνουν την επικινδυνότητα καθώς δεν υλοποιούνται έργα βελτίωσης.

Δεδομένης, συνεπώς, της σημαντικής καθυστέρησης στην πορεία υλοποίησης των δημοσίων έργων στο Νομό Φθιώτιδας και σε συνδυασμό με τα δυσμενή αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας που συνηγορούν στην άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών αντιμετώπισής τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται, αντιστοίχως, να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οδυνηρό φαινόμενο της αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων στο Νομό Φθιώτιδας;

Μήνυμα για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου

Τιμούμε, σήμερα, τη διπλή γιορτή της Εθνεγερσίας και της Ορθοδοξίας, της Παλιγγενεσίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η 25η Μαρτίου αποτελεί ημέρα εθνικής ανάτασης και υπερηφάνειας.

Ημέρα τιμής στους ήρωες του 1821 που πρόταξαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την εθνική αξιοπρέπεια.

Σήμερα, 190 χρόνια, μετά την εξέγερση του Έθνους, σε μια περίοδο βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης, αναδεικνύεται εντονότερα το βαθύτερο νόημα της Εθνικής Επετείου, αυτό της  ευθύνης και της αποφασιστικότητας.

Σε αυτή τη δύσκολη φάση, έχοντας χαράξει διαχρονικά σταθερή και αταλάντευτη εθνική στρατηγική, οφείλουμε να αναζητήσουμε λύσεις στα προβλήματα της χώρας, πρωτίστως με ίδιες δυνάμεις, αλλά και σε συνεργασία με τους εταίρους μας επιδιώκοντας σταθερά τις βέλτιστες επιλογές για αυτή.

Δελτίο Τύπου σχετικά με την Απάντηση στην Ερώτηση για την εγκληματικότητα στην επαρχία Λοκρίδας του Ν. Φθιώτιδας

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε την 1/3/2011 Ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναφορικά με την έξαρση της εγκληματικότητας στην επαρχία Λοκρίδας στο Νομό Φθιώτιδος.

Ειδικότερα, ζητήθηκε από το Υπουργείο να τοποθετηθεί σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ώστε να ενισχύσει την αστυνόμευση της περιοχής και να περιορίσει την έξαρση της εγκληματικότητας.

Στην από 19 Μαρτίου 2011 Απάντησή του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι: «στο νέο πρόγραμμα αντεγκληματικής πολιτικής, για τα έτη 2010-2014, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις, σε όλες τις περιοχές της χώρας και φυσικά στην περιοχή του νομού Φθιώτιδας».

Επίσης, αναφέρει ότι: «για την αστυνόμευση της περιοχής τοπικής αρμοδιότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας, εφαρμόζεται ειδικό σχέδιο, το οποίο αναπροσαρμόζεται και περιλαμβάνει ένα πλέγμα μέτρων, ενεργειών και εξειδικευμένων δράσεων. Κατά την εφαρμογή του σχεδίου αυτού δραστηριοποιούνται οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας, με τη διάθεση αστυνομικών για τη διενέργεια πεζών και εποχούμενων περιπολιών. Ειδικότερα στην περιοχή της Λοκρίδας διατίθενται αστυνομικοί και από άλλες Υπηρεσίες της ανωτέρω Αστυνομικής Διεύθυνσης, όπως οι δύο Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε), η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) κλπ. Σημειώνεται δε, ότι δύο Ο.Π.Κ.Ε. δραστηριοποιούνται βάσει εβδομαδιαίου προγράμματος, κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην περιοχή Λοκρίδας, όπου, πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, η εγκληματικότητα εμφανίζει αυξητικές τάσεις. Παράλληλα, στην εν λόγω Διεύθυνση εφαρμόζεται και το μέτρο της Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ)».

Τέλος, αναφέρει ότι: «στην Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, στο πλαίσιο και της αντεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου μας και των σχεδίων δράσης, δόθηκαν πρόσθετες εντολές για αύξηση της δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού της, ώστε να επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας και στην εν λόγω περιοχή, σε συνεργασία με τον οικείο Ο.Τ.Α και τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, με στόχο την περαιτέρω παγίωση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων».

Δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2011

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2011:

«Η πολιτική της Κυβέρνησης δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα χρέους και ελλείμματος της Ελληνικής Οικονομίας.

Το δημόσιο χρέος διογκώνεται και διατηρεί τη δυναμική του, ενώ και το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξάνει παρά τις απανωτές φορολογικές επιβαρύνσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τις οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, τις διαδοχικές μειώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και τη δημιουργία ενός μεγάλου εσωτερικού χρέους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του έτους:

1ον. Το έλλειμμα διευρύνεται δραματικά.

Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) παρουσιάζεται αυξημένο κατά 8,5% το πρώτο δίμηνο του 2011, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 3,9%!

Μάλιστα, το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού (εκτός δηλαδή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) είναι αυξημένο κατά 383% το πρώτο δίμηνο του έτους!!! (ή κατά 259% εάν δεν συμπεριλάβουμε την επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους).

Ήδη, η δημοσιονομική εκτροπή εκτιμάται, από την «Τρόικα» στο 0,75% του ΑΕΠ για το 2011.

Διότι, όπως το ίδιο το ΔΝΤ αναφέρει, η ύφεση αναχαιτίζει τη μείωση του ελλείμματος.

2ον. Τα έσοδα καταρρέουν.

Τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 9,1% το πρώτο δίμηνο του 2011, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,5%!

Παρατηρείται, συνεπώς, μία υστέρηση περίπου 1,5 δισ. ευρώ έναντι του ετήσιου στόχου, ή κατά 860 εκατ. ευρώ από το στόχο που είχε θέσει η Κυβέρνηση για το το δίμηνο.

Είναι μάλιστα χαμηλότερα περίπου κατά 800 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Μόνο για το μήνα Φεβρουάριο, η υστέρηση αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Μάλιστα, το  Φεβρουάριο, οι έμμεσοι φόροι ήταν 20% χαμηλότεροι από τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

3ον. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βουλιάζει.

Οι δαπάνες του Προγράμματος εμφανίζονται μειωμένες κατά 68% το πρώτο δίμηνο του έτους, έναντι ετήσιου στόχου για οριακή αύξηση κατά 0,6%.

Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να το χρησιμοποιεί για να καλύψει μέρος από την μεγάλη και διευρυνόμενη υστέρηση των εσόδων, στερώντας έτσι κάθε ίχνος αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα.

4ον. Το κράτος γίνεται οπαδός του κινήματος «Δεν πληρώνω».

Οι επιστροφές φόρων εμφανίζονται μειωμένες κατά 22% (ή κατά 44% μόνο για το μήνα Φεβρουάριο).

Μάλιστα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους ανέρχονται στα 5,35 δισ. ευρώ μόνο για το 2010, αποδεικνύοντας έτσι ότι η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος, επιβαρύνοντας, ακόμα περισσότερο, την ήδη συρρικνωμένη ρευστότητα του ιδιωτικού τομέα, διογκώνοντας τα «λουκέτα» στην αγορά και «τιμωρώντας» την επιχειρηματικότητα.

5ον. Οι δαπάνες διογκώνονται.

Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 284 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, ενώ, το Φεβρουάριο, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι υψηλότερες κατά 2,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεών τους (π.χ. ο ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ έχουν ήδη απορροφήσει, από τον πρώτο δίμηνο, το 39% και το 33% αντίστοιχα των πόρων του 2011 και αν δεν υπάρξει νέα χρηματοδότηση θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα μέσα στο έτος).

Μάλιστα, η Κυβέρνηση, για να συγκρατήσει τη διόγκωση των δαπανών, έχει δώσει μόνο το 0,8% των προϋπολογισθέντων του έτους για επιχορηγήσεις φορέων (πλην των συγκοινωνιακών) και το 1,3% των καταναλωτικών δαπανών.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν, όπως άλλωστε είχε προβλέψει η Νέα Δημοκρατία, ότι ο τρέχων Προϋπολογισμός είναι μετέωρος, αφού εδράζεται σε επισφαλείς  παραδοχές και ενσωματώνει μη ρεαλιστικές προβλέψεις.

Η υλοποίησή του απαιτεί τη λήψη συνεχώς νέων, πρόσθετων, μέτρων.

Μέτρων όμως που δεν αντέχει ούτε η κοινωνία ούτε η Οικονομία».

Ερώτηση σχετικά με επένδυση της εταιρείας «Λοκρός Α.Ε.» στην περιοχή του Εξάρχου του Δήμου Λοκρών στο Νομό Φθιώτιδας

Η εταιρεία «Λοκρός Α.Ε.» έχει καταθέσει εδώ και περίπου 4 χρόνια επενδυτική πρόταση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση επένδυσης ύψους 2 δισ. ευρώ, στην περιοχή του Εξάρχου του Δήμου Λοκρών στο Νομό Φθιώτιδας, με την επονομασία «Atalanti Hills».

Επένδυση η οποία μέχρι σήμερα καρκινοβατεί.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» (Business Stories, Κυριακή 27.02.2011, σελ. 8) οι επενδυτές θεωρούν ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου αλλά παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας της έκτασης.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε τι στάδιο βρίσκεται η επενδυτική πρόταση της εταιρείας «Λοκρός Α.Ε.»; Εκκρεμούν απαντήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία προς την εταιρεία;

2. Γενικότερα, ποια είναι η θέση των αρμόδιων Υπουργείων απέναντι στην επενδυτική πρόταση της εταιρείας «Λοκρός Α.Ε.»;

Μήνυμα σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Η 22α Μαρτίου καθιερώθηκε το 1992 από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, με την επιδίωξη της ευαισθητοποίησης και της κινητοποίησης της διεθνούς κοινότητας αναφορικά με τη χρήση του βασικότερου συστατικού της ζωής, που είναι το νερό.

Στις μέρες μας, η κρίση του πόσιμου νερού χαρακτηρίζεται τόσο από τη συνεχιζόμενη μείωση της ποσότητας που διατίθεται, όσο και από την υποβάθμιση της ποιότητάς του. Κατόπιν στοιχείων διεθνών οργανισμών, η έλλειψη του νερού θα αναχθεί σε μείζον γεωπολιτικό θέμα, καθώς το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια, ενώ η ζήτηση για νερό θα αυξηθεί κατά 64 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Παράλληλα, το 2030, περισσότεροι από 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν θα έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστο σύστημα καθαρισμού του νερού.

Τα στοιχεία που καταθέτουν διεθνείς οργανισμοί, καταδεικνύουν πλέον, την κατεπείγουσα ανάγκη για μια περισσότερο προσεκτική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Διεθνείς οργανισμοί, κυβερνήσεις και τοπικές κοινωνίες οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για πιο συντονισμένη δράση ώστε να υλοποιηθούν διεθνώς συμφωνημένοι στόχοι για τη σωστή διαχείριση του νερού, την πρόσβαση σε καθαρό νερό και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Πέραν όμως, των υποχρεώσεων της Πολιτείας και άλλων φορέων, κρίνεται απολύτως αναγκαίο η κοινωνία των πολιτών να αντιληφθεί ότι η προστασία των υδάτινων πόρων της χώρας είναι ευθύνη όλων μας. Είναι γεγονός, πως η ψευδαίσθηση της αφθονίας δεν επιτρέπει εύκολα να αποκαλυφθεί η αλήθεια, ότι δηλαδή με την πάροδο του χρόνου το πόσιμο νερό τείνει να μετατραπεί σε αγαθό εν ανεπαρκεία. Ωστόσο, η ημέρα αυτή ας αποτελέσει για όλους μας, εφαλτήριο προβληματισμού και φροντίδας για τον περιορισμό της σπατάλης του νερού και τη λελογισμένη χρήση του για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών μας.

TwitterInstagramYoutube