Άρθρο στην εφημερίδα «Τύπος της Κυριακής» – «Η Κυβέρνηση αυτοσχεδιάζει…»

Η Κυβέρνηση, αντιμέτωπη, όλο και πιο έντονα, με τα αδιέξοδα της πολιτικής της και με τις αδυναμίες στη λειτουργία της, καλείται να παρουσιάσει, στα μέσα του μήνα, τις προτάσεις της για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου