Μήνας: Μάιος 2011

Ερώτηση σχετικά με την παύση λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) του Ν. Φθιώτιδας

Τα ΚΕΕ, δομές της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του ΥπΠΔΒΜ&Θ που υποστηρίζονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) της ΓΓΔΒΜ και λειτουργούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Στόχος 2, Άξονας Προτεραιότητας 9), ολοκληρώνονται ως έργο με την παύση της λειτουργίας τους στις 30 Ιουνίου 2011.

Με τον Ν. 3879/21.09.2010, για την εκπαιδευτική περίοδο 2011-2012, το αρμόδιο Υπουργείο προγραμματίζει την υλοποίηση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αφορούν στην γενική εκπαίδευση ενηλίκων, στο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης αρμοδιότητας των Δήμων.

Σύμφωνα με το ΚΕΕ του Ν. Φθιώτιδας,  ένα (1) μήνα πριν την λήξη των προγραμμάτων του ΚΕΕ, το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει δώσει καμία πληροφόρηση για:

  • Το πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων.
  • Τις προγραμματικές συμβάσεις των Δήμων με το Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης (ΕΔΔΒΜ), σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Ν.3879, δεδομένου ότι κανείς Δήμος στην Ελλάδα δεν έχει δημιουργήσει Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.
  • Την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που θα ρυθμίζουν θέματα διοίκησης και διαχείρισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το ΙΔΕΚΕ και τους Δήμους.
  • Τις ενέργειες αναφορικά με την έγκριση κονδυλίων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης του ΥπΠΔΒΜ&Θ.

Σε τοπικό επίπεδο, η παύση λειτουργίας του ΚΕΕ θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, επιβαρύνοντας του δείκτες απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για στελέχη υψηλού επιστημονικού επιπέδου, με μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία 7-8 ετών, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων, την ίδρυση των οποίων σχεδιάζει το Υπουργείο.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο προκειμένου τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα ενηλίκων να λειτουργήσουν απρόσκοπτα από την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο (2011-2012); Υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα;

2. Υπάρχει κάποια μέριμνα για την αξιοποίηση του προσωπικού που απασχολείται σήμερα στα ΚΕΕ;

Ερώτηση σχετικά με καταστροφές από νεροποντή σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο Νομό Φθιώτιδας

Από τις αρχές Μαΐου 2011, οι συνεχείς βροχοπτώσεις στο Ν. Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα σε περιοχές του νέου καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων όπου βρίσκονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δημιούργησαν προβλήματα στις αγροτικές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα πολλοί από τους αγρότες να είναι αναγκασμένοι να επαναλάβουν έως και δύο φορές τη σπορά των εκτάσεών τους. Δυστυχώς, το φαινόμενο των έντονων βροχοπτώσεων συνεχίστηκε, με αποκορύφωμα την νεροποντή της Παρασκευής 27 Μαΐου 2011, η οποία στο πέρασμά της δεν άφησε σχεδόν τίποτα όρθιο και κατέστρεψε ότι είχε απομείνει από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις. Να σημειωθεί, ότι η ένταση της βροχής ήταν πρωτοφανής, καθώς έβρεχε με αύξουσα πορεία για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

Οι καταστροφές από την πρωτοφανή νεροποντή θεωρούνται «βιβλικές» στο σύνολο των καλλιεργειών, που είναι το βαμβάκι, τα κεράσια, τα σιτηρά και η μηδική, προϊόντα που μαζί με τα ελαιόδεντρα είναι η βάση της αγροτικής παραγωγής του Νομού και μοναδική πηγή εισοδήματος για το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτικών οικογενειών.

Ειδικότερα, οι εκτάσεις με καλλιέργεια βαμβακιού έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος η ζημιά να επεκταθεί συνολικά λόγω σηψιρριζίας.

Στα χωριά πέριξ της Λαμίας, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη η συλλογή κερασιού, κάνουν λόγο για τεράστια ζημιά αφού, πλέον, μετά τη βροχή, το προϊόν είναι άχρηστο καθώς η βροχή «χτύπησε» στην καλύτερη στιγμή της συλλογής του.

Επίσης, αναφορικά με την καλλιέργεια σιτηρών, λίγο πριν τη συλλογή τους η βροχόπτωση ήταν καταστροφική, με τους αγρότες να αδυνατούν να υπολογίσουν το ύψος της ζημιάς.

Οι αγρότες, στο σύνολό τους, έχουν ήδη υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική καταστροφή, καθώς έχουν ήδη καταβάλει τα έξοδα καλλιέργειας με σχεδόν προδιαγεγραμμένο μέλλον ανύπαρκτης παραγωγής.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί άμεσα σε εκτίμηση του μεγέθους των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες, συνολικά και εξατομικευμένα;

2. Με ποιο τρόπο και ποιες διαδικασίες το Υπουργείο, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους οργανισμούς-φορείς, πρόκειται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ώστε να υπάρξει ουσιαστική συμπαράσταση στον αγροτικό κόσμο της περιοχής, του οποίου οι καλλιέργειες επλήγησαν;

Ερώτηση σχετικά με τη μη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση της Δασικής Νομοθεσίας

Σύμφωνα με επιστολή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος,  στις εργασίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την αναμόρφωση της Νομοθεσίας για τη θήρα, δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της  Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Ειδικότερα, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος έχει κληθεί μία φορά για «ακρόαση» και χωρίς να έχει τη δυνατότητα διατύπωσης των θέσεων και προτάσεων των 230.000 κυνηγών-πολιτών που εκπροσωπεί.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

1. Σε ποιους λόγους οφείλεται η μη κλήση και συνεπακόλουθα μη συμμετοχή εκπροσώπου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση της Νομοθεσίας για τη θήρα;

2. Υπάρχει η πρόθεση, από μέρους του Υπουργείου, για την ουσιαστική συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στις εν λόγω εργασίες;

Αναφορά σχετικά με αίτημα της Ένωσης Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. Πρωτ. 5262/05.05.2011 Αναφοράς μου, μεταφέρω αίτημα της Ένωσης Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας, αναφορικά με την εισφορά των ελαιοπαραγωγών υπέρ του ΕΛΓΑ, η οποία επισημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών διαφοροποιεί το εισόδημα ανά στρέμμα για τις βρώσιμες ελιές ανά νομό, ενώ αντίθετα ο ΕΛΓΑ έχει μια τιμή για όλη την επικράτεια. Αυτό σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς του νομού είναι άδικο, μιας και το εισόδημά τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, υπολείπεται αισθητά του μέσου όρου της επικράτειας.

Σύμφωνα με την Ένωση Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Στυλίδας, σε αυτό το ζήτημα προστίθεται και η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, η οποία εξυπηρετεί καθαρά λόγους εισπρακτικούς και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει ανταπόδοση. Παράλληλα, επιβάλλεται η προαιρετική ασφάλιση των παραγωγών στον ΕΛΓΑ ή η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Συνέντευξη στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής” – “Η Νέα Δημοκρατία δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς”

Κύριε Σταϊκούρα, πριν λίγες μέρες είχατε μια εκτενή συνάντηση με την Τρόϊκα μετά από σχετικό αίτημά της. Τι συζητήσατε;

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της Οικονομίας και η παρουσίαση, από μέρους μας, πτυχών της πρόσφατης πρότασής μας για την έξοδο από την κρίση.

Πιστεύω ότι, κυρίως στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, πρέπει να εργαζόμαστε θεσμικά και συντεταγμένα και να μην αναλώνουμε ενέργεια σε διασπορά προσωπικών απόψεων, εκτιμήσεων και σχολιασμών. Ως εκ τούτου δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι παραπάνω.

Επιμένετε στο ξεκάθαρο «όχι στην συναίνεση» στην πολιτική του Μνημονίου;

Έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική, παρά τις συνεχείς και διευρυνόμενες επιβαρύνσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όχι μόνο δεν επιλύει, αλλά επιβαρύνει το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας.

Μόνο για το 2011, απαιτούνται μέτρα ύψους 20,6 δισ. ευρώ, έναντι 9 δισ. ευρώ που προέβλεπε το Μνημόνιο πριν από 1 χρόνο.

Και αυτά για να μειωθεί το έλλειμμα, εάν μειωθεί, κατά 7 δισ. ευρώ. Συνεπώς, τα 2/3 των θυσιών του Ελληνικού λαού πάνε χαμένα.

Αυτό δεν αποτελεί μνημείο οικονομικής αναποτελεσματικότητας;

Tα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού αποκαλύπτουν το ναυάγιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής.

Τα έσοδα καταρρέουν, οι δαπάνες διογκώνονται, οι δημόσιες επενδύσεις συρρικνώνονται και το έλλειμμα διευρύνεται.

Έλλειμμα το οποίο είναι αυξημένο το 1ο τετράμηνο του έτους κατά 14% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (και εάν εξαιρέσουμε τις δημόσιες επενδύσεις κατά 50%).

Είναι, συνεπώς, προφανές ότι δεν μπορούμε να συναινέσουμε στην συνέχιση της εφαρμογής ενός αποδεδειγμένα λανθασμένου μίγματος οικονομικής πολιτικής.

Γιατί ακόμη και αν συναινούσαμε σε αυτή, ποιός διασφαλίζει ότι με την ακολουθούμενη αναποτελεσματική πολιτική θα μας χορηγηθούν οι επόμενες δόσεις του δανείου;

Εμείς, από τη μεριά μας, έχουμε καταθέσει μια άλλη πρόταση, που εδράζεται στους ίδιους φιλόδοξους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά με άλλο, πιο ρεαλιστικό, μίγμα πολιτικών.

Η Κυβέρνηση αφού εφήρμοσε την πολιτική της με τη μέθοδο «της δοκιμής και του λάθους», ας αναγνωρίσει τα λάθη της και ας προσεγγίσει με ευθύνη την πρόταση της ΝΔ.

Το πρόβλημα, τελικά, είναι η Κυβέρνηση ή το Μνημόνιο;

Η ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας βαρύνει την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση ευθύνεται, για τη διαμόρφωση μη δημιουργικού εσωτερικού πολιτικού κλίματος από την περίοδο που ασκούσε το ρόλο της αντιπολίτευσης και για την παρόξυνση του δημοσιονομικού προβλήματος που παρέλαβε.

Ευθύνεται, από κοινού με τους συνυπογράψαντες το «Μνημόνιο», για το «θεραπευτικό σχήμα» που ετέθη σε εφαρμογή στη χώρα μας. Ευθύνεται για ολιγωρία στην έγκαιρη αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η ΝΔ, παρά τη διαφωνία για τις επιλογές της Κυβέρνησης, το μίγμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής, τους χειρισμούς και την αποτελεσματικότητά της τήρησε στάση δημιουργικής ευθύνης.

Δεν άσκησε «δομική αντιπολίτευση». Δεν είπε «όχι σε όλα». Ο Πρόεδρός της δεν ηγήθηκε διαδηλώσεων όπως έκανε ο νυν Πρωθυπουργός ως Αρχηγός της Αντιπολίτευσης.

Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ έχει στηρίξει θεσμικές αλλαγές τις οποίες αξιολόγησε ως θετικές για την χώρα. Όμως η Κυβέρνηση, όπως ανέφερα, αδυνατεί να τις εφαρμόσει. Μήπως ευθύνεται η ΝΔ και γι’ αυτό;

Ο Πρωθυπουργός, κ. Παπανδρέου, όμως φαίνεται πως προτίθεται να υιοθετήσει μερικές από τις προτάσεις του κ. Σαμαρά. Δεν αρκεί αυτό για να… «βάλετε νερό στο κρασί σας»;

Παραδοσιακά η ΝΔ, δεν κυριαρχείται από τη μικροκομματική σκοπιμότητα, όπως συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ.

Στη δίνη της παγκόσμιας κρίσης πολιτεύθηκε και πολιτεύεται με ευθύνη.

Στη φάση που διανύουμε προτείναμε εγκαίρως λύσεις τις οποίες συνεχώς εμπλουτίζουμε και συγκεκριμενοποιούμε.

Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ, ενώ ως αντιπολίτευση τορπίλισε τις πρωτοβουλίες της τότε κυβέρνησης της ΝΔ, ως κυβέρνηση αφού συκοφάντησε τους πολιτικούς αντιπάλους της, με περισσή αλαζονεία έναντι των άλλων πολιτικών δυνάμεων παρουσίασε τον εαυτό του ως «θαυματοποιό».

Ύστερα από αλυσίδα λανθασμένων επιλογών, αντιφάσεων και αναποτελεσματικών χειρισμών έχει οδηγήσει τα πράγματα σε αδιέξοδο. Έτσι, με τσαλακωμένο τον «τσαμπουκά» παλινωδεί μεταξύ εκβιαστικών διλημμάτων και εκκλήσεων για συναίνεση, προσπαθώντας να επιβάλλει δήθεν μονοδρομήσεις.

Τη ΝΔ τα πρώτα δεν την επηρεάζουν. Τις δεύτερες τις αντιμετωπίζει με θεσμική ευθύνη. Άλλωστε, επί της ουσίας παρέχει συναίνεση, στοχευμένα βέβαια, σε ότι θεωρεί ωφέλιμο για τη χώρα.

Βλέπετε χρεοκοπία της χώρας ή και έξοδο από το ευρώ; Η κ. Δαμανάκη «από το κεφάλι της τα έβγαλε» αυτά που είπε;

Πιστεύω ότι η κοινωνία, η οικονομία και η πολιτική δεν μπορεί να προχωρήσουν με εκβιαστικά διλήμματα.

Η ηγεσία της Κυβέρνησης, επιδίδεται συνεχώς σε εκβιαστικά διλήμματα.

Τώρα όμως, με πάνω από 1,5 χρόνο στη διακυβέρνηση της χώρας, με τα διλήμματα ομολογεί την αποτυχία της και την αδυναμία της να κυβερνήσει.

Η επιστράτευση της εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη αποτελεί ακραία περίπτωση ανευθυνότητας.

Στο Ζάππειο καταθέσατε μερικές προτάσεις οι οποίες ακούγονται πρώτα απ όλα λογικές. Γιατί δεν τις σκέφτηκε η Τρόικα; Γιατί ακολούθησαν μια τελείως διαφορετική γραμμή;

Προφανώς δεν θα απαντήσω εκ μέρους των εταίρων μας.

Θα σας θυμίσω όμως ότι πριν από 1 περίπου χρόνου, είχαμε προτείνει την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου με στόχο την άντληση 50 δισ. ευρώ.

Η πρόταση αυτή αρχικά αγνοήθηκε, στη συνέχεια όμως υιοθετήθηκε και επιβλήθηκε ως «δανειακός όρος» στην Κυβέρνηση.

Ας περιμένουμε συνεπώς να δούμε τι θα γίνει με τις νέες προτάσεις μας.

Να προσθέσω όμως και κάτι ακόμη: Στην Ιρλανδία, στην πρώτη αξιολόγηση του Προγράμματος, η «Τρόικα» δέχτηκε αλλαγή όρων του Μνημονίου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης.

Συνεπώς γιατί να μην μπορούμε και εμείς να επαναδιαπραγματευθούμε όρους του Μνημονίου;

Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν το μπορεί.

Οι Ευρωπαίοι δεν κατανοούν ότι το Μνημόνιο δεν προχωρά; Γιατί επιμένουν σε αυτή τη λογική;

Αν παρακολουθήσει κανείς βήμα-βήμα την εξέλιξη των πραγμάτων διαπιστώνει ότι πολλαπλασιάζονται καθημερινά οι πολιτικοί, οικονομολόγοι και δημοσιογράφοι οι οποίοι διατυπώνουν ενστάσεις για πτυχές του μίγματος της ακολουθούμενης πολιτικής και εκφράζουν προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης.

Οι εταίροι μας προέβησαν ήδη σε διόρθωση. Επιμήκυναν τη δανειακή σύμβαση.

Όμως ας επικεντρωθούμε στο πρόβλημα το οποίο συνεχώς επιδεινώνεται.

Σήμερα το ζητούμενο είναι, μακριά από στενές εγωιστικές αγκυλώσεις, να βρούμε από κοινού και σε συνεργασία με τους εταίρους μας, τη βέλτιστη λύση στο πρόβλημα.

Εμείς να εντείνουμε τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, προσανατολισμένοι στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας και οι εταίροι μας να εφαρμόσουν πρακτικές κοινοτικής αλληλεγγύης, σύμφωνα με το όραμα και τις αρχές των μεγάλων δημιουργών της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Πως κρίνετε το φαινόμενο των «αγανακτισμένων πολιτών»;

Αναμενόμενο λόγω της προϊούσης απόγνωσης των πολιτών, κυρίως των νεότερων και  θα έλεγα υγιές. Όμως θα ήθελα αυτή η μεγάλη αδρανούσα κοινωνική ενέργεια να διοχετευθεί σε μια κατεύθυνση καινοτομίας, δημιουργίας και υψηλότερης παραγωγικότητας σε όλα τα πεδία, με συντεταγμένη δράση, σκληρή και έντιμη εργασία από όλους μας. Η ευθύνη για την έξοδο της χώρας από το τέλμα επιμερίζεται, με διαφορετικό βεβαίως συντελεστή βαρύτητας, σε όλους μας.

Αναφορά σχετικά με την διακοπή λουτροθεραπειών των ασφαλισμένων του ΙΚΑ

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Συλλόγου Φίλων Ιαματικών Πηγών & Λουτροπόλεων Ν. Φθιώτιδος σχετικά με την επικείμενη κατάργηση των δελτίων ιαματικών λουτρών των ασφαλισμένων του ΙΚΑ. Οι λουτροπηγές της Φθιώτιδας φημίζονται για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και χρησιμοποιούνται από χιλιάδες άτομα, κυρίως τρίτης ηλικίας. Ο ιαματισμός αποτελεί έκφραση πολιτισμού που συνεπάγεται πρόληψη και θεραπεία με τα αγαθά της φύσης. Τα ιαματικά λουτρά δεν αποτελούν μία ακριβή πολυτέλεια και η απόφαση διακοπής τους δεν δικαιολογείται με βάση οικονομικά κριτήρια. Άλλωστε πάντα είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά, τόσο η πρόληψη από την θεραπεία, όσο και η θεραπεία με φυσικούς πόρους από ότι με ακριβά φάρμακα. Επιπλέον, οι λουτροπηγές αποτελούν το βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών στις οποίες βρίσκονται και η απόφαση αυτή του ΙΚΑ θα επιδράσει αρνητικά στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών και θα αποτελέσει πλήγμα για την τοπική οικονομία.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη του ζητήματος.

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων σχετικά με προσλήψεις Συμβούλων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Στο πλαίσιο της διενέργειας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου παρακαλώ όπως μας γνωρίσετε, από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου:

1ον Πόσοι Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές και Αναπληρωτές έχουν προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας.

2ον Πόσες αμοιβόμενες επιτροπές υπάρχουν.

3ον Ποιοί συμμετέχουν σε αυτές και ποιά η αμοιβή τους.

Παρακαλώ όπως κατατεθούν τα σχετικά με τα ανωτέρω ερωτήματα έγγραφα.

Ερώτηση σχετικά με την αναγκαιότητα διαπίστευσης του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λαμίας

Σύμφωνα με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο του Νομού Φθιώτιδας κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη και ένταξη του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λαμίας σε διαδικασία διαπίστευσης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των κτηνοτρόφων της περιοχής, στην εξέταση δειγμάτων για τη Βρουκέλλωση των βοοειδών και αιγοπροβάτων (μελιταίος πυρετός) καθώς και στην Ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, στα πλαίσια των προγραμμάτων εξάλειψης ζωοανθρωπονόσων που εμφανίζονται στη χώρα. Να σημειωθεί ότι ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Φθιώτιδας αριθμεί 330.000 ζωικό πληθυσμό  σε βοοειδή και αιγοπρόβατα.

Επισημαίνεται, επίσης, η αναγκαιότητα του Εργαστηρίου, όσον αφορά και το τμήμα διαγνωστικής και παθολογίας των νοσημάτων του ζωικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το Σύλλογο, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και δαπανηρό για τους κτηνοτρόφους, να στέλνονται δείγματα γάλακτος για εξέταση μαστίτιδας ή λοιμώδους αγαλαξίας σε άλλα εργαστήρια, καθώς επίσης και να αποστέλλεται παθολογικό υλικό ή πτώματα για λοιμώδη νοσήματα όπως η παραφυματίωση, πνευματάνθρακας, παρασιτώσεις, ή μικροβιολογικής φύσεως όπως κολιβακιλλώσεις.

Σημειωτέον ότι το Εργαστήριο πριν λίγα έτη διενεργούσε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, με σημαντικότερη ίσως ενέργεια την άμεση επιβεβαίωση για νοσήματα που έπρεπε να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λαμίας, στην παρούσα κατάσταση, δε λειτουργεί όπως θα έπρεπε, λόγω έλλειψης μόνιμου επιστημονικού προσωπικού, απαραίτητου για τις προαναφερθείσες αναλύσεις, καθώς και λόγω έλλειψης διαπίστευσης.

Σκοπός του Συλλόγου είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι, με την αρωγή και των συναρμόδιων Υπηρεσιών, όπως η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, να έχουν πρόσβαση στη δημόσια εξέταση δειγμάτων, χωρίς να προστρέχουν κάθε φορά στον ιδιωτικό τομέα. Για τους ως άνω λόγους, κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λαμίας και η ενίσχυσή του, ώστε να παράγει έργο όπως παλαιότερα, με κοινό άξονα στήριξης και συμβουλής στους κτηνοτρόφους όχι μόνο της Φθιώτιδας, αλλά και των όμορων Νομών, της Ευρυτανίας και της Φωκίδας.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο, αναφορικά με τη διαπίστευση του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λαμίας, του οποίου η ομαλή λειτουργία και ενίσχυση αφορά σε ένα ζήτημα αιχμής για την ποιότητα και την ταυτότητα της κτηνοτροφικής παραγωγής στο Νομό Φθιώτιδας;

Δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το 1ο τετράμηνο του 2011

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού:

«Ο Προϋπολογισμός «μπάζει από παντού».

Τα στοιχεία εκτέλεσής του αποκαλύπτουν το ναυάγιο της κυβερνητικής πολιτικής.

Τα έσοδα καταρρέουν, οι δαπάνες διογκώνονται, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βουλιάζει, το έλλειμμα διευρύνεται.

Αυτές οι «μαύρες τρύπες» για να κλείσουν απαιτούν πρόσθετα μέτρα, μόνο για εφέτος, 6 δισ. ευρώ.

Και η Κυβέρνηση θριαμβολογεί ότι ο Προϋπολογισμός «κινείται εντός στόχων».

Προς τι τότε τα νέα μέτρα;

Η Κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη όλων μας.

Συγκεκριμένα:

1ον. Τα έσοδα καταρρέουν:

Τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 9,1% το πρώτο τετράμηνο του 2011, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,5%!!!

Παρατηρείται, συνεπώς, μία υστέρηση 1,5 δισ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ειδικότερα, το πρώτο τετράμηνο του έτους οι άμεσοι φόροι είναι μειωμένοι κατά 10% και οι έμμεσοι φόροι κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Χαρακτηριστικά, τα έσοδα από τον ΕΦΚ για τα καύσιμα είμαι μειωμένα εφέτος κατά 22,6%!!!

2ον. Οι δαπάνες διογκώνονται:

Οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 3,6% (ή κατά 730 εκατ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), κυρίως λόγω των, αναμενόμενα, υψηλότερων τόκων (περίπου 500 εκατ. ευρώ) και της αδυναμίας αντιμετώπισης της σπατάλης.

Μάλιστα, τον εφετινό Απρίλιο, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 3,5% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα!!!

Πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεών τους (π.χ. ο ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ έχουν ήδη απορροφήσει, από τον πρώτο τετράμηνο του έτους, το 63%!!! και το 56%!!! αντίστοιχα των πόρων του 2011 και αν δεν υπάρξει νέα χρηματοδότηση θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα μέσα στο έτος).

Η επιχορήγηση δε στον ΟΑΕΔ έχει καλύψει το 82% της ετήσιας χρηματοδότησης!!!

Μάλιστα, η Κυβέρνηση, για να συγκρατήσει τη διόγκωση των δαπανών, έχει δώσει μόνο το 16% των προϋπολογισθέντων του έτους για τις επιχορηγήσεις φορέων και το 9,4% των καταναλωτικών δαπανών.

3ον. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βουλιάζει:

Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι μειωμένες κατά 42,5% το πρώτο τετράμηνο του έτους, έναντι ετήσιου στόχου για οριακή αύξηση κατά 0,6%!!!

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να το χρησιμοποιεί, για να καλύψει μέρος από τη μεγάλη και διευρυνόμενη υστέρηση των εσόδων, στερώντας έτσι κάθε ίχνος αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα.

4ον. Το έλλειμμα διευρύνεται δραματικά:

Το έλλειμμα είναι αυξημένο κατά 13,7% το πρώτο τετράμηνο του 2011 (από 7,5% το πρώτο τρίμηνο του έτους) έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 3,9%.

Μάλιστα, το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού (εκτός δηλαδή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) είναι αυξημένο κατά 50% το πρώτο τετράμηνο του έτους (ή κατά 41,5% εάν δεν συμπεριλάβουμε την επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους)!!!

Ειδικότερα, το μήνα Απρίλιο, το έλλειμμα είναι αυξημένο κατά 27,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

5ον. Το χρέος μεγαλώνει και διατηρεί τη δυναμική του:

Το δημόσιο χρέος εκτοξεύθηκε στα 354,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2011, από 340,2 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2010 και 310,3 δισ. ευρώ που ήταν το Μάρτιο του περασμένου έτους και 298 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2009.

Δηλαδή, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει αυξήσει το χρέος κατά 57 δισ. ευρώ στους πρώτους 18 μήνες διακυβέρνησης της χώρας.

Χρέος το οποίο διαμορφώνεται κοντά στο 153% του ΑΕΠ (από 127% στο τέλος του 2009)».

Συνέντευξη στην εφημερίδα “Free Sunday” – “Ο κ. Παπανδρέου δεν έχει τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ”

Τα 2/3 των θυσιών του ελληνικού λαού πάνε χαμένα, υποστηρίζει, βάσει των στοιχείων που έχει μπροστά του, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ απαντά παράλληλα και στην κριτική που συνάντησε το (γαλάζιο) «Ζάππειο 2». Στο θέμα των ημερών, τέλος, την περίφημη… συναίνεση, ο αν. τομεάρχης Οικονομίας και βουλευτής της ΝΔ διατείνεται ότι η κυβέρνηση είναι εκείνη που, «μπροστά στα αδιέξοδά της», ανακάλυψε τον όρο, απευθύνει ωστόσο πρόσκληση προς το ΠΑΣΟΚ να κοιτάξει με υπευθυνότητα τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με την απόφαση του κόμματός σας να μη δώσει γενική συναίνεση στα μέτρα που καλείται να πάρει σήμερα η κυβέρνηση, θα πάρετε, κ. Σταϊκούρα, και την πολιτική ευθύνη της μη χορήγησης της 5ης δόσης;
Η ηγεσία της κυβέρνησης, μπροστά στα αδιέξοδά της, εδώ και λίγες ημέρες, ανακάλυψε τη συναίνεση. Συναίνεση την οποία, όταν είχε το ρόλο της αντιπολίτευσης, την είχε γράψει στα «παλαιότερα των υποδημάτων» της. Η ΝΔ, παρά τη διαφωνία για τις επιλογές, τους χειρισμούς και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της κυβέρνησης, τήρησε στάση δημιουργικής ευθύνης. Δεν άσκησε «δομική αντιπολίτευση». Δεν είπε «όχι σε όλα». Ο πρόεδρός της δεν ηγήθηκε διαδηλώσεων όπως έκανε ο νυν πρωθυπουργός ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Ας μη λησμονούμε ότι η ΝΔ έχει στηρίξει θεσμικές αλλαγές τις οποίες αξιολόγησε ως θετικές για τη χώρα. Όμως η κυβέρνηση αδυνατεί να τις εφαρμόσει. Μήπως ευθύνεται και γι’ αυτό η ΝΔ;
Αλλά ας μιλήσουμε καθαρά. Ο πυρήνας του προβλήματος είναι οι ενδογενείς αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία του αδυνατεί να εξασφαλίσει «γενική συναίνεση» στους κόλπους του. Το επιχείρημα που ψέλλισαν περί ευθύνης της ΝΔ στην εκταμίευση της 5ης δόσης είναι παντελώς αυθαίρετο. Αλήθεια, ποιος διασφαλίζει ότι με την ακολουθούμενη αναποτελεσματική πολιτική θα μας χορηγηθεί η 6η ή η 7η δόση; Η κυβέρνηση, μέσα στα αδιέξοδά της, ψάχνει για άλλοθι. Δεν κάνει ουσιαστικούς χειρισμούς για να βρούμε από κοινού και σε συνεργασία με τους εταίρους μας τη βέλτιστη λύση στο πρόβλημα. Η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τη μέθοδο «της δοκιμής και του λάθους», οφείλει να αναγνωρίσει τα λάθη της και να προσεγγίσει με ευθύνη την πρόταση της ΝΔ, η οποία εδράζεται στους ίδιους φιλόδοξους στόχους, αλλά με άλλο, πιο ρεαλιστικό, μείγμα πολιτικών.

Για το «Ζάππειο 2» κατηγορηθήκατε από τους αντιπάλους σας για παροχές χωρίς αντίκρισμα. Η ΝΔ μετά τον κ. Παπανδρέου εκστόμισε και εκείνη τη φράση «λεφτά υπάρχουν», μόνο που εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχουν καν τα χρήματα για τους μισθούς και τις συντάξεις του επόμενου μήνα. Υπάρχουν όντως ρεαλιστικοί τρόποι που μπορούν να φέρουν αμέσως ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία;
Η ρήση «λεφτά υπάρχουν» θα συνοδεύει ιστορικά τον κ. Παπανδρέου. Άλλωστε, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ έχουν παρελθόν και παρόν. Δεν μας ενδιαφέρει να ανταγωνιστούμε και να μιμηθούμε το ΠΑΣΟΚ στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Η πρόταση της ΝΔ προβλέπει ανάκαμψη της οικονομίας σε συνδυασμό με δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία. Με την ανάκαμψη θα ενισχυθούν τα έσοδα, και με στοχευμένες περικοπές –αρκετές από τις οποίες συμπίπτουν με αυτές του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος της κυβέρνησης– θα μειωθούν οι δαπάνες. Η πρόταση της ΝΔ περιλαμβάνει όμως και πρόσθετα μέτρα, όπως είναι το πάγωμα των προσλήψεων για 3 χρόνια, η εφαρμογή της «εργασιακής εφεδρείας» και η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Βέβαια, υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με την εθνική νομολογία και με πλήρη απαγόρευση οποιασδήποτε νομιμοποίησης εφεξής.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε το κόμμα σας ότι τυχόν υιοθέτηση των μέτρων που προτείνετε θα γύριζε το έλλειμμα στα επίπεδα του 2009. Συνεπώς, οι τόσες θυσίες του ελληνικού λαού θα πήγαιναν χαμένες. Τι απαντάτε;
Καλύτερα ας μη μιλάει η κυβέρνηση για χαμένες θυσίες. Μόνο για φέτος, έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει μέτρα που ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ, προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα, εάν το μειώσει, κατά 7 δισ. ευρώ. Περίπου τα δύο τρίτα των θυσιών του ελληνικού λαού πάνε χαμένα. Στους δε υπολογισμούς της επί της πρότασης της ΝΔ σε αρκετά σημεία κάνει λάθος. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μεταφέρει το όφελος από μια σειρά μέτρων στο κόστος, «φουσκώνει» το κόστος ορισμένων επιλογών, αγνοεί τις πρόσθετες οικονομίες από τη μείωση της ανεργίας, δεν έχει προσμετρήσει τα έσοδα από την ανάκαμψη της οικονομίας, λησμονεί τις πρόσθετες οικονομίες από την περιστολή της σπατάλης. Η κυβέρνηση προφανώς τα έχει χαμένα.

Μήπως όμως η ΝΔ αποκρύπτει μείωση μισθών, συντάξεων και άλλων παροχών με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να έλθει η ανάπτυξη μόνο με τη μείωση της φορολογίας (από όπου και προκαλείται απώλεια εσόδων);
Απώλεια εσόδων έχει προκαλέσει η αύξηση των φορολογικών συντελεστών σε ένα περιβάλλον βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης. Το πρώτο τετράμηνο του έτους, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 9,2%, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,5%. Σήμερα μόνο για ανακοπή της πτωτικής πορείας και επανεκκίνηση της οικονομίας μπορούμε να μιλάμε. Και μέσα στα 7 βήματα της επανεκκίνησης εντάσσεται και η μείωση των φορολογικών συντελεστών, άμεση και μεσοπρόθεσμη. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι μπορεί να υπάρξει απώλεια εσόδων από τη μείωση των συντελεστών. Και αυτή όμως έχει εκτιμηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις πιο συντηρητικά και από την κυβέρνηση. Όσο για την πιθανότητα περικοπής μισθών και συντάξεων, ξέρετε πολύ καλά από ποιούς μπορείτε να την αναμένετε…

Όσον αφορά το θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Έχει η χώρα αλλά και η παράταξή σας τα εχέγγυα εκείνα που θα προσελκύσουν ξένους επενδυτές, οι οποίοι μάλιστα θα προκαταβάλουν, σύμφωνα με τις εξαγγελίες Σαμαρά, τεράστια ποσά;
Πιστεύω πως ναι, για 5 ουσιαστικούς λόγους. Κατ’ αρχάς, οι κυβερνήσεις της ΝΔ, παρά τη σκληρή πολεμική του συστήματος ΠΑΣΟΚ, έκαναν σημαντικές αποκρατικοποιήσεις. Αντίθετα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί 2,5 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις μέσα στο 2010 και μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει καμία. Επίσης, η ΝΔ διαθέτει συνεκτικό σχέδιο, το οποίο διατύπωσε έγκαιρα, πριν από 10 μήνες, όχι ως «όρο δανεισμού» όπως σήμερα. Επιπλέον, η πρόταση της ΝΔ είναι τολμηρή. Αντίθετα, η πρόταση της κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από «ταμειακό πανικό» (περίπτωση ΔΕΗ). Επιπρόσθετα, η ΝΔ αποδοκιμάζει τα αφύσικα προνόμια ορισμένων συντεχνιών του Δημοσίου, τα οποία και πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Αντίθετα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μη τολμώντας τη σύγκρουση με «τα σπλάχνα της», παλινωδεί. Και τέλος, η ΝΔ προτείνει, αρχικά, βελτίωση της αξίας των ακινήτων με άρση, μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων, των πολλαπλών περιορισμών σε τίτλους, χρήσεις γης και όρους δόμησης, και, στη συνέχεια, αξιοποίηση με τη μέθοδο της προχρηματοδότησης ή πώληση μεμονωμένων ακινήτων.

Τις προάλλες ο πρόεδρος της Ν.Δ., αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, χρησιμοποίησε μια παροιμία με το αρνί και το Πάσχα. Κοιτώντας πάντως τις δημοσκοπήσεις, ειδικότερα μάλιστα το ποσοστό σας, θα μπορούσε κάποιος να κάνει χρήση της ίδιας παροιμίας, έτσι δεν είναι;
Οι εκλογές αποτελούν δημοκρατική διέξοδο στα αδιέξοδα της κυβέρνησης, και σήμερα αυτά είναι πολλά, μεγάλα και διευρυνόμενα. Η επιλογή των εκλογών βαρύνει τον κ. πρωθυπουργό. Πάντως, η εκλογολογία, κατά το παρελθόν και σήμερα, είναι ζημιογόνος για τη χώρα, την κοινωνία και την οικονομία. Η ΝΔ με υπευθυνότητα επιτελεί τον θεσμικό της ρόλο. Δεν μπαίνει στη ρητορική της εκλογολογίας, αφού εξάλλου δεν μπορεί να επιβάλει εκλογές. Δεν μιμείται την πρακτική του κ. Παπανδρέου κατά το παρελθόν. Δεν χρησιμοποιεί τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων με μικροκομματική σκοπιμότητα, τα οποία δείχνουν αυξανόμενους ρυθμούς πτώσης του ΠΑΣΟΚ και σταθεροποιητική τάση για τη ΝΔ. Είναι δε γνωστό ότι αυτή η φάση προηγείται πάντα της ανάκαμψης. Και γι’ αυτήν εργαζόμαστε σκληρά και υπεύθυνα. Και την αναμένουμε βάσιμα…

TwitterInstagramYoutube