Άρθρο στην εφημερίδα «Δημοκρατία» – «Η αναγκαιότητα ενός αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος»

Οι φόροι αποτελούν σημαντικό εργαλείο άσκησης της Οικονομικής πολιτικής. Εκτός από την αναγκαιότητά τους για τη λειτουργία του κράτους, χρησιμοποιούνται, πολλές φορές, διαχρονικά και διατοπικά, και ως εργαλείο για την επίτευξη δημοσιονομικής προσαρμογής.