Μήνας: Δεκέμβριος 2012

Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής” – “Με σχέδιο η έξοδος από την κρίση”

Στο κλείσιμο του 2012 η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο  καμπής. Αξιολογώντας με νηφαλιότητα και ρεαλισμό τα δεδομένα, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι αυτό αποτελεί και δυνητικό σημείο αφετηρίας μιας αξιόπιστης και αξιοπρεπούς πορείας της χώρας στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια σκηνή. Το προωθούμενο νοικοκύρεμα του κράτους και των οικονομικών του, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αναγκαίας ανασυγκρότησης της χώρας και όλων των συστημάτων της. Η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης μετά από επίπονες διαβουλεύσεις, αλλά και συμβιβασμούς με τους εταίρους και δανειστές, σε ένα προϋπάρχον ασφυκτικό πλαίσιο, κατάφερε να συνδιαμορφώσει έναν οδικό χάρτη αποκόλλησης από το τέλμα των τελευταίων τριών ετών. Ήδη, οι τρέχουσες δημοσιονομικές επιδόσεις επιτρέπουν τη διαμόρφωση θετικών προσδοκιών για τη χώρα και συγκρατημένη αισιοδοξία. Ειδικότερα, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2012 αξιολογείται ως ικανοποιητική και μάλιστα καλύτερη από τις προβλέψεις. Και τούτο, παρά τη βαθύτερη από τις προβλέψεις ύφεση και χωρίς τη λήψη νέων μέτρων.

Σήμερα είναι σαφές, ότι εφεξής απαιτείται συνεπής και αποτελεσματική εφαρμογή όσων θεσμοθετήθηκαν, σε συνδυασμό βεβαίως με νέες πολιτικές και μέτρα που επισπεύδουν την ανάκαμψη. Δηλαδή, απαιτείται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού εθνικού σχεδίου για την ταχύτατη και δυναμική έξοδο από την κρίση. Σχέδιο που εδράζεται στη σύζευξη της αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής και της επανεκκίνησης της οικονομίας. Με την εφαρμογή του θα επιτευχθεί τόσο η αμφίπλευρη και βιώσιμη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, όσο και ο τερματισμός της καθοδικής πορείας της οικονομίας. Το σχέδιο θα δομηθεί σε δύο πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, επιδιώκοντας τον προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και στην ενίσχυση των εσόδων ώστε να συρρικνωθεί η μία συνιστώσα του δημοσιονομικού ελλείμματος, αυτή του διαρθρωτικού ελλείμματος. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν προωθηθεί ήδη μια σειρά από σημαντικές, θεσμικές, δημοσιονομικές πρωτοβουλίες όπως, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Η επικαιροποίηση και βελτίωση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων.
 • Η ενίσχυση του πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών με την παράλληλη ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ.
 • Η εκπόνηση, για πρώτη φορά, σχεδίου για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την προώθηση και υλοποίηση ενός μεγάλου εύρους πολιτικών και μέτρων, για την ανάσχεση των έντονων υφεσιακών πιέσεων και την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, επιδιώκοντας την αντιμετώπιση της δεύτερης συνιστώσας του δημοσιονομικού ελλείμματος, αυτή του κυκλικού ελλείμματος. Και αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με:

 • Την επιτάχυνση της απορρόφησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, καθώς, λόγω των σοβαρών δημοσιονομικών δυσχερειών, έχουν περιοριστεί οι διαθέσιμοι εθνικοί πόροι.
 • Την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 • Την επανέναρξη των μεγάλων δημοσίων έργων, κυρίως της κατασκευής των οδικών αξόνων.
 • Την αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας μέσω της ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος.
 • Την προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.
 • Την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
 • Την επένδυση στις νέες, ενδογενείς, πηγές ανάπτυξης (π.χ. έρευνα, καινοτομία κλπ).

Το χρέος απέναντι στην Πατρίδα και ο σεβασμός στις θυσίες των πολιτών επιβάλλει να προχωρήσουμε με διορατικότητα, συλλογικότητα, αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά στην πλήρη εφαρμογή του σχεδίου, ώστε να οδηγηθούμε το ταχύτερο δυνατό στην έξοδο από το «τούνελ» που βρέθηκε η χώρα. Και να επιτύχουμε, εντός της Ευρωζώνης, τη σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπρέπειας, αλλά και της ευημερίας όλων των Ελλήνων πολιτών.

Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ” – “Περαιώνεται η κάθαρση στα δημόσια οικονομικά”

Είναι γνωστό ότι σε κάθε χώρα, το κράτος αποτελεί θεμελιώδες υποκείμενο της οικονομίας της. Είναι επίσης γνωστό ότι στη χώρα μας δομήσαμε ένα κράτος μεγάλο και αναποτελεσματικό. Ένα κράτος «λεβιάθαν». Ένα κράτος που παράγει υπηρεσίες και αγαθά χαμηλής ποιότητας και υψηλού κόστους. Η δομή και η λειτουργία του καθώς και τα οικονομικά του αποτελούν αδύνατο σημείο της χώρας. Η επίδρασή του συνεπώς στην οικονομία σε μάκρο και μίκρο επίπεδο διαχρονικά είναι αρνητική.

Ως εκ τούτων κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η αναδόμησή του. Η βελτίωση των λειτουργιών του. Η εξυγίανση και ο εξορθολογισμός των οικονομικών  του. Η προσαρμογή και η διαρκής δημοσιονομική πειθαρχία.

Είναι γνωστό ότι η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και διαχρονική πειθαρχία,  σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, αποτελούν αναγκαία, αλλά φυσικά όχι από μόνη της ικανή συνθήκη, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανεκκίνηση της οικονομίας και προοπτικά την βιώσιμη κοινωνική ευημερία.

Έχει συνεπώς ζωτικό ενδιαφέρον η περιοδική αξιολόγηση της εξελισσόμενης, αναγκαίας αλλά και επώδυνης, δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Όταν η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης, ανέλαβε την ευθύνη διακυβέρνησης η χώρα ήταν ενταγμένη στο μηχανισμό στήριξης. Είχε μπει σε άκαμπτη τροχιά. Οι εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις σημείωναν την αδυναμία της να προχωρήσει στον πραγματικά δύσβατο δρόμο. Απορρίψαμε την επιλογή να γυρίσουμε πίσω. Απορρίψαμε την επιλογή να κάνουμε αμήχανοι σημειωτόν. Επιλέξαμε να βαδίσουμε αταλάντευτα και γρήγορα μπροστά.

Στους έξη μήνες που πέρασαν στα δημόσια οικονομικά καταφέραμε ορισμένα από τα επιδιωκόμενα.

Συγκεκριμένα:

 • Ο Προϋπολογισμός του 2012 εκτελέσθηκε ικανοποιητικά τόσο σε επίπεδο Γενικής όσο και σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης.  Και τούτο παρά τη βαθύτερη από τις προβλέψεις ύφεση. Καταρτίσθηκε προϋπολογισμός για το 2013, δύσκολος αλλά ρεαλιστικός.
 • Το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους μειώνεται σημαντικά, τόσο στο επιτόκιο των εξάμηνων εντόκων γραμματίων (στην πρόσφατη έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου το επιτόκιο ανήλθε στο 4,38% που ήταν το χαμηλότερο από τις αρχές του 2010) όσο και στις αποδόσεις των νέων ελληνικών ομολόγων (το spread του δεκαετούς ομολόγου κυμαίνεται κοντά στις 1.000 μ. β., σε χαμηλό από τις 21.03.2011).
 • Εξυγιαίνεται θεσμικά και εκτελεστικά το σκέλος των δαπανών σε επίπεδο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με θετικά αποτελέσματα.
 • Βελτιώνεται η λειτουργικότητα των δομών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Αποδεσμεύτηκαν αρκετά υψηλότερες χρηματοδοτικές ροές από το μηχανισμό στήριξης προς τη χώρα.
 • Αναβαθμίστηκε  η πιστοληπτική ικανότητα της οικονομίας.
 • Αποφασίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η επιλεξιμότητα των Ελληνικών τίτλων ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητας,

Βεβαίως είναι αρκετά αυτά που πρέπει να κάνουμε ακόμη.

Η προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές που εφαρμόζονται έχουν αρχίσει να φέρνουν τις πρώτες αχνές αλλά πάντως θετικές ενδείξεις στο ευρύτερο πεδίο της οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρω:

 • Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 2012 είναι το πρώτο έτος από την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από την Ελλάδα που ο πληθωρισμός της εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερος από το μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται. Το επιχειρηματικό περιβάλλον ενδυναμώθηκε και η σχετική κατάταξη της χώρας στις διεθνείς μελέτες βελτιώθηκε κατά 22 θέσεις σε σχέση με πέρυσι.
 • Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε, το έλλειμμά του είναι χαμηλότερο από το ήμισυ του αντιστοίχου ελλείμματος του Οκτωβρίου του 2011, ενώ ήταν πλεονασματικό τους 2 από τους 3 τελευταίους μήνες, τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο.
 • Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται και ο σχετικός δείκτης βρέθηκε, το Νοέμβριο του 2012, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 μηνών, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι η διαφορά σε σχέση με την Ευρωζώνη είναι η μικρότερη από τον Οκτώβριο του 2009.
 • Οι καταθέσεις σταδιακά επιστρέφουν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αν και μέρος αυτών διοχετεύεται για την κάλυψη φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
 • Η αναδιάρθρωση, μέσω της συγκέντρωσης και της δημιουργίας νέων ισχυρών τραπεζικών ομίλων και της ανακεφαλαιοποίησης, του τραπεζικού συστήματος.
 • Η εικόνα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου παρουσιάζει σημεία ανάκαμψης, την περίοδο που ακολούθησε τον Ιούνιο του 2012 παρατηρήθηκε βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Στην παρούσα φάση εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου, έχει αρχίσει να ανατρέπεται η αίσθηση του νομοτελειακού αδιεξόδου που είχε δημιουργηθεί.

Σε συνθήκες σταθεροποίησης της δημόσιας οικονομίας και βελτίωσης του «κλίματος» στο εξωτερικό και το εσωτερικό, έχει αρχίσει η σύζευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της επανεκκίνησης της οικονομίας.

Συμπερασματικά και μακριά από κάθε ίχνος διάθεσης για θριαμβολογία, μπορούμε να σημειώσουμε ότι τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα μας επιτρέπουν να προσδοκούμε  ότι με σχέδιο, σκληρή δουλειά και τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων η χώρα μπορεί να επιτύχει τους στόχους της.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης, και στο ζήτημα της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζει με συνέπεια τις δεσμεύσεις της, εντός του χρονοδιαγράμματος.

Επισυνάπτεται πίνακας ο οποίος συνοψίζει την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι σήμερα.

Η υλοποίηση του σχεδίου προχωρά με αποφασιστικότητα, σκληρή δουλειά και αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Πίνακας: Εξέλιξη διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων – 28.12.2012

 

 

Α/Α

Φορέας

Σκοπός αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης

Ποσό (εκατ. ευρώ)

Ολοκληρωμένα

1

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και ΠρόνοιαςΤαμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) – Χορήγηση εφάπαξ σε 1.200 συνταξιούχους

40

2

Υπουργείο ΕσωτερικώνΟΤΑ Α’ Βαθμού – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από 42 Δήμους

255,3

3

Υπουργείο ΟικονομικώνΕπιστροφές φόρων (άνω των 300.000 ευρώ, υπογραφή ΥΦΥΠΟΙΚ)

234,1

4

Υπουργείο ΥγείαςΕΟΠΥΥ – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών προς φαρμακοποιούς (οφειλή ΟΠΑΔ)

164

Σε διαδικασία ολοκλήρωσης

1

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και ΑθλητισμούΠανεπιστήμια

45

2

Υπουργείο Εθνικής ΆμυναςΜετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), Στρατιωτικά Νοσοκομεία

185

3

Υπουργείο ΟικονομικώνΕπιστροφές φόρων (άνω των 300.000 ευρώ, υπογραφή ΥΦΥΠΟΙΚ)

17,1

4

Υπουργείο ΟικονομικώνΕΓΝΑΤΙΑ – Επιστροφές φόρων (άνω των 300.000 ευρώ, υπογραφή ΥΦΥΠΟΙΚ – Εκκρεμεί γνωμοδότηση ΝΣΚ)

 357,7

5

Υπουργείο ΟικονομικώνΕπιστροφές φόρων (κάτω των 300.000 ευρώ, αρμοδιότητα ΔΟΥ)

316,3

(περίπου 100

ήδη ολοκληρωμένα)

 

Γενικό Σύνολο

                                                                   1.614,5 εκατ. ευρώ

 

Σύνολο (Ολοκληρωμένα)

                                                               693,4 εκατ. ευρώ

 

 

 

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας από το ΓΛΚ για τον έλεγχο του ΕΟΤ

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

Σήμερα, 27.12.2012, συγκροτήθηκε κατά προτεραιότητα Ελεγκτική ομάδα από δημοσιονομικούς ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αναλαμβάνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το έργο του ελέγχου του ΕΟΤ.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

Όταν η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης ανέλαβε την ευθύνη διακυβέρνησης, η χώρα είχε μπει σε άκαμπτη τροχιά.

Οι εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις σημείωναν την αδυναμία της να προχωρήσει στον πραγματικά δύσβατο δρόμο.

Απορρίψαμε την επιλογή να γυρίσουμε πίσω. Απορρίψαμε την επιλογή να κάνουμε αμήχανοι σημειωτόν.

Επιλέξαμε να βαδίσουμε αταλάντευτα και γρήγορα μπροστά.

Στους έξι μήνες που πέρασαν στα δημόσια οικονομικά καταφέραμε ορισμένα από τα επιδιωκόμενα.

Αυτό το επιβεβαιώνει και η δημοσιοποίηση των οριστικών στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το πρώτο ενδεκάμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα:

 • Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 1,4 δισ. ευρώ (0,7% του ΑΕΠ), από 6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (2,9% του ΑΕΠ). Οι προβλέψεις είναι ότι, σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα κατά το 2012 θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο ύψος από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.
 • Το έλλειμμα ανέρχεται στα 12,8 δισ. ευρώ (6,7% του ΑΕΠ), από 21,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (10,3% του ΑΕΠ). Το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού (δηλαδή του Κρατικού Προϋπολογισμού χωρίς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) είναι μειωμένο κατά 39%.
 • Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, αν και ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με πέρυσι, διατηρούνται στο επίπεδο των στόχων που είχαν τεθεί, με σημαντική υπέρβαση του στόχου των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 520 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι στη φετινή χρήση δεν έχουμε την επανάληψη εσόδων από αποκρατικοποιήσεις που πέρυσι, τους δύο τελευταίους μήνες του έτους, είχαν ανέλθει σε 1,1 δισ. ευρώ περίπου. Αυτή η ενθαρρυντική εικόνα των εσόδων παρατηρείται και κατά το Δεκέμβριο, καθώς, ενδεικτικά, ως τα μέσα του μήνα, τα έσοδα από τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, κυρίως από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), έχουν υπερκαλύψει ήδη κατά 3,5% το μηνιαίο στόχο και κατά 3,6% το συνολικό ετήσιο στόχο, ενώ τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) των ενεργειακών προϊόντων διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
 • Οι πρωτογενείς δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 9,5% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2011 (από μείωση κατά 8,5% το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου) και διαμορφώνονται στα 42 δισ. ευρώ έναντι 46,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία είναι μάλιστα αυξημένες σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο, ενώ σημαντικά μειωμένες είναι οι λειτουργικές, κυρίως καταναλωτικές, δαπάνες.
 • Το μήνα Νοέμβριο οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν μειωμένες κατά 18,3% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Παρά την ικανοποιητική αυτή εικόνα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καλύτερη από τις προβλέψεις, είναι αρκετά αυτά που πρέπει να κάνουμε ακόμη.

Σε συνθήκες σταθεροποίησης της δημόσιας οικονομίας και βελτίωσης του «κλίματος» στο εξωτερικό και το εσωτερικό, έχει αρχίσει η σύζευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της επανεκκίνησης της οικονομίας.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη διαδικασία αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

Η διαδικασία της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προχωράει σύμφωνα με τον προγραμματισμό και το πλάνο του Υπουργείου Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα από την εκταμίευση της δόσης μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι 7 εργάσιμες ημέρες.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτημάτων έκτακτης χρηματοδότησης Υπουργείων που έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνέχεια αυτών που εκτελέστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα (40 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προκειμένου να χορηγηθεί εφάπαξ σε 1.200 συνταξιούχους και 255,3 εκατ. ευρώ προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου 42 Δήμοι της χώρας να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις), πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

 • Αναφορικά με τα ποσά επιστροφής φόρων που απαιτούν την υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομικών (άνω των 300.000 ευρώ) έχουν ήδη υπογραφεί από τον κ. Μαυραγάνη ποσά ύψους 68,1 εκατ. ευρώ.
 • Αναφορικά με τα ποσά επιστροφής φόρων αρμοδιότητας ΔΟΥ (κάτω των 300.000 ευρώ) ύψους 316,3 εκατ. ευρώ έχει ήδη σταλεί, με εντολή του Υφυπουργού Οικονομικών, επιστολή από 06/12/2012 σε όλες τις ΔΟΥ για την τακτοποίηση των τυχόν ανεξόφλητων εκκαθαρισμένων Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) με την άμεση αποστολή σχετικών ειδοποιήσεων στους δικαιούχους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 102 του ΠΔ 16/89.
 • Οι Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είναι έτοιμες, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, να δρομολογήσουν τις διαδικασίες μεταβίβασης πιστώσεων ύψους 164 εκατ. ευρώ προκειμένου να πληρωθούν οφειλές παρελθόντων ετών προς φαρμακοποιούς. Το ποσό αυτό προήλθε από συνολική οφειλή 220 εκατ. ευρώ του ΟΠΑΔ, αφού αφαιρέθηκε ποσό 48 εκατ. ευρώ που έχει ήδη πληρωθεί στις αρχές του έτους στον ΕΟΠΥΥ και έκπτωση 3,5% επί του αρχικού ποσού.

Η αξιολόγηση των αιτημάτων συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς ώστε η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα να ανταποκριθεί τόσο στο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών όσο και στη ζωτικής σημασίας ανάγκη της οικονομίας για ρευστότητα. Η υλοποίηση του σχεδίου προχωρά με αποφασιστικότητα, σκληρή δουλειά και αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών για να επιτύχει η χώρα τους στόχους της.

 

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), σήμερα, είχαμε την τιμή να υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και να τον ενημερώσουμε επί σειράς θεμάτων της αρμοδιότητας του ΓΛΚ.

Συγκεκριμένα, επικεντρώσαμε:

1ον. Στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2012. Διαπιστώσαμε ότι η εκτέλεση, παρά τη βαθύτερη από τις προβλέψεις ύφεση, και χωρίς τη λήψη νέων μέτρων, εξελίσσεται ικανοποιητικά. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ (0,8% του ΑΕΠ) το πρώτο ενδεκάμηνο του 2012, από 6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (2,9% του ΑΕΠ). Ενώ το έλλειμμα ανέρχεται στα 12,9 δισ. ευρώ (6,6% του ΑΕΠ), από 21,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (10,3% του ΑΕΠ).

Οι εκτιμήσεις είναι ότι, σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα κατά το 2012 θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο ύψος από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.

2ον. Στη δημοσιονομική διαχείριση του 2ου εξαμήνου του έτους. Η λελογισμένη και χρηστή διαχείριση δίνει τη δυνατότητα ώστε η Κυβέρνηση να προβεί σε μια σειρά από έκτακτες δράσεις για την επίλυση κομβικού χαρακτήρα και κοινωνικής ευαισθησίας θεμάτων. Έτσι προχώρησε, ή προχωρά άμεσα:

 • Στην επιχορήγηση επιδόματος θέρμανσης ύψους 80 εκατ. ευρώ.
 • Στην έκτακτη επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε διάφορους παρόχους υγείας (Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, κλπ.) ύψους 100 εκατ. ευρώ και για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων μηνός Σεπτεμβρίου 2012 προς τους Φαρμακοποιούς ύψους 80 εκατ. ευρώ.
 • Στην απόδοση των οφειλομένων και των πιστώσεων για επενδυτικές δαπάνες προς τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού (Δήμοι) ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ.
 • Στην εξεύρεση κοινωνικών πόρων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Επικουρικών Ταμείων του αστυνομικού προσωπικού (με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης) από την πώληση του πεπαλαιωμένου κινητού εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

3ον. Στην προώθηση δέσμης νομοθετικών ρυθμίσεων από το ΓΛΚ, από τις αρχές του 2013. Με αυτές:

 • Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής (50% του βασικού μισθού) της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης. Έτσι, αφενός θα περιοριστούν σημαντικά οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων και οι διαγκωνισμοί για προώθηση των υποθέσεών τους και αφετέρου θα δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων.
 • Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης  σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων.
 • Επικαιροποιείται και αυτοματοποιείται το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς (του ν.δ. 1195/1942). Επιτρέπεται η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις από το Ελληνικό Δημόσιο αποκλειστικά και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του, κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας. Καταργείται η παρωχημένη διάταξη που προέβλεπε παραγραφή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν παρέλευσης δεκαετίας (άρθρο 7 του ν.δ. 1195/1942), από τη συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης εικοσαετίας, εξαλείφοντας έτσι ουσιαστικά τυχόν κίνητρο κάποιων πιστωτικών ιδρυμάτων να επιδιώξουν την καταστρατήγηση του ν.δ. 1195/1942.
 • Δημιουργούνται το Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους, για τις ανάγκες του ασκούμενου δημοσιονομικού ελέγχου.

4ον. Στην έναρξη αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, παρά το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα από την εκταμίευση της δόσης μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι 7 εργάσιμες ημέρες. Το σχέδιο παρουσιάστηκε, αναλυτικά και έγκαιρα, στις 29 Νοεμβρίου, στο ΓΛΚ. Τα πρώτα αιτήματα έκτακτης χρηματοδότησης Υπουργείων έχουν ήδη αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΓΛΚ, και αξιολογούνται ως προς την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων που τέθηκαν από τα Μνημόνια Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με τα άλλα Υπουργεία.

Αύριο, θα εκτελεστούν οι 2 πρώτες αποφάσεις:

 • Η πρώτη, ύψους 40 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προκειμένου να χορηγηθεί εφάπαξ σε 1.200 συνταξιούχους.
 • Η δεύτερη, ύψους 255,3 εκατ. ευρώ προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου 42 Δήμοι της χώρας, να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια, και μέχρι το τέλος του έτους, το ΓΛΚ θα διαθέσει πόρους για ληξιπρόθεσμες οφειλές για:

 • Επιστροφή φόρων.
 • Υποχρεώσεις ΕΟΠΥΥ.
 • Υποχρεώσεις Υπουργείων και λοιπών φορέων (ήδη, μέχρι σήμερα, έχουν αποσταλεί και αξιολογούνται αιτήματα των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εθνικής Άμυνας).

Το συνολικό ύψος που θα εκταμιευθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο 1 δισ. ευρώ.

Τέλος, υποστηρίχθηκε ότι με σχέδιο, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά μπορεί η χώρα να επιτύχει τους στόχους της».

Παρέμβαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη Συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τους ΟΣΕΚΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχήν επί του πυρήνα του νομοσχεδίου, συμπληρωματικά προς αυτά που ανέφερα χθες, θα ήθελα να μιλήσω για τους στόχους των βασικών άρθρων 1 έως 106. Τι επιτυγχάνεται με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία; Δίνεται η δυνατότητα σε εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ να ορίζονται με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος από αυτό στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους. Απλουστεύεται η διαδικασία κοινοποίησης της πρόθεσης των ΟΣΕΚΑ να διαθέτουν μερίδιά τους σε άλλο κράτος-μέλος, το περίφημο διαβατήριο ΟΣΕΚΑ και θα επανέλθω σε αυτό. Θεσπίζει τη δυνατότητα διασυνοριακής συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ, και δημιουργεί τη δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Υπάρχουν σχετικοί ορισμοί σε ρυθμίσεις. Βελτιώνεται η παρεχόμενη πληροφόρηση προς επενδυτές με την αντικατάσταση του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου των ΟΣΕΚΑ από το έντυπο «Βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές». Τέλος βελτιώνεται ο μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών εποπτικών αρχών.

Στο δεύτερο μέρος, πάλι συμπληρωματικά προς αυτό που ανέφερα χθες, έχουμε μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο κοινοτικής οδηγίας με την οποία ρυθμίζονται δύο συγκεκριμένα θέματα. Εξειδικεύεται το είδος, η φύση και ο τρόπος ανταλλαγής και διαβίβασης πληροφοριών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος προς την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για θέματα προστασίας της κεφαλαιαγοράς και λειτουργίας των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων. Και δεύτερον, με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων χωρίς να επέρχονται οικονομικά αποτελέσματα για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επί της συζήτησης που έγινε σήμερα, παρακολούθησα για άλλη μία φορά με ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή μέχρι τώρα, από την αρχή της συνεδρίασης το νέο σόου των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Σημερινό θέμα η ανταπόκριση της Κυβέρνησης στις διαδικασίες του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Πρώτα απ’ όλα έχω απαντήσει –επειδή έγινε και προσωπική αναφορά- πολλές φορές και εδώ μέσα και γραπτώς σε αναφορές, σε ερωτήσεις, σε επίκαιρες ερωτήσεις που έχουν καταθέσει οι Βουλευτές της Συμπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης. Απάντησα σε δεκαέξι ερωτήσεις εδώ μέσα, πέντε εκ των οποίων στους Ανεξάρτητους Έλληνες, βεβαίως πριν από κάποιες ανεξαρτητοποιήσεις.

Παράλληλα, κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν ασκείται μόνο με φυσική παρουσία. Έχω απαντήσει σε πάνω από εκατόν πενήντα αναφορές και ερωτήσεις. Σήμερα δε δύο συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκαν σχετικές απαντήσεις κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικού ελέγχου. Άρα εδώ υπάρχει σχετική αντίφαση.

Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κάθε Υπουργού, όπου απευθύνονται και οι αντίστοιχες ερωτήσεις.

Τρίτον, άκουσα τον Αρχηγό των Ανεξάρτητων Ελλήνων να μιλάει για ψέματα, για απάτη, για μυστικούς νόμους και κανόνες. Υποψιάζομαι ότι αυτές οι λέξεις ηχούν οικεία στα αυτιά του γιατί πρόσφατα τις ανέφεραν στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τον ίδιο.

Τέταρτον, ο ρόλος της Κυβέρνησης δεν είναι μόνο να ανταποκρίνεται στην καθόλα απαραίτητη και σεβαστή διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και της λογοδοσίας. Ο ρόλος είναι κυρίως να κυβερνά και αυτό κάνει, με επάρκεια και με ορατά ήδη αποτελέσματα.

Συνεπώς αντιλαμβάνομαι –το είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας- την αγωνία σας για τα αποτελέσματα.

Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι διανύσαμε και διανύουμε μία δύσκολη και απαιτητική περίοδο στην οποία έπρεπε να γίνουν και έγιναν πολλά. Εδώ είμαστε και όλα τα θέματα θα συζητηθούν.

Τροπολογίες. Το άρθρο 73, σχετικά με κάποιες από τις τροπολογίες που αναφέρατε, στην παράγραφο 3 αναφέρεται: «Καμία πρόταση νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη δεν εισάγεται για συζήτηση αν προέρχεται από τη Βουλή, εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους για να δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικό όφελος σε κάποιο πρόσωπο». Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι εξαιτίας αυτής της παραγράφου αυτού του άρθρου του Συντάγματος κάποιες τροπολογίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή να συζητηθούν.

Τα θέματα του προσωπικού καθαριότητας και των εργαζομένων του ΕΛΓΑ παραμένουν ανοικτά για την Κυβέρνηση. Θα αξιολογηθούν άμεσα και θα αποτιμηθούν οι επιπτώσεις και όλες οι διαστάσεις τους.

Μου έκανε εντύπωση βεβαίως και σήμερα η επιμονή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ζητάει από την Κυβέρνηση να υιοθετήσει τροπολογίες που δεν έχουν καμία σχέση με το νομοσχέδιο. Καταρρίπτεται συνεπώς για άλλη μια φορά το επιχείρημά σας ότι κακώς η Κυβέρνηση φέρνει τροπολογίες που δεν έχουν σχέση με το νομοσχέδιο. Ελπίζω αυτό το επιχείρημα να μην το επαναλάβετε σε άλλα νομοσχέδια.

Συνεταιριστικές τράπεζες. Μέσα στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για τις συνεταιριστικές τράπεζες, αναφορά στις προκλήσεις και τις προοπτικές που αυτές αντιμετωπίζουν. Τους πρώτους μήνες της επόμενης χρονιάς η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να αξιολογήσει τον κλάδο και να συντάξει σχετική έκθεση. Με βάση αυτήν, μέχρι το Μάιο του 2013, η Κυβέρνηση θα διαμορφώσει μία συνεκτική συνολική στρατηγική για να υλοποιήσει το πόρισμα της έκθεσης.

Σχετικά με το άρθρο 164 και τις ενστάσεις που ακούστηκαν κυρίως από τη Δημοκρατική Αριστερά, οι τράπεζες δεν χρειάζεται να καταθέσουν νέο επιχειρησιακό σχέδιο, μόνο αν το αίτημά τους αφορά κεφαλαιακές απαιτήσεις που έχουν ήδη υπολογιστεί από την εποπτική αρχή, όχι για το μέλλον. Σε κάθε περίπτωση οι τράπεζες καταθέτουν σχέδιο αναδιάρθρωσης εξαιρετικά αναλυτικό με το οποίο δεσμεύονται για το τι θα κάνουν με τα χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης. Όπως προβλέπεται στο νόμο, σε περίπτωση που παραβιάσουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης, τότε η διοίκηση της τράπεζας περνάει στο ελληνικό δημόσιο.

Σχετικά με μία αναφορά που έκανε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ θέλω να πω ότι για έξι μήνες το ταμείο θα ασκεί αποφασιστική αρμοδιότητα σε όλες τις βασικές αποφάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, πωλήσεις θυγατρικών. Δεν θα ασκεί την τρέχουσα διαχείριση. Για παράδειγμα, το ταμείο δεν θα αποφασίζει για τρέχοντα θέματα, αλλά θα αποφασίζει για την πώληση θυγατρικών ή για την πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Τέλος, σήμερα φέραμε μία προσθήκη την οποία είχαμε δεσμευθεί να την αξιολογήσουμε ως Υπουργείο Οικονομικών. Νομίζω ότι αξιολογήσαμε όλες της τις διαστάσεις. Ποια είναι η τροπολογία-προσθήκη; Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΔΑΚ από 1.200.000 που είναι σήμερα και 1.000.000 που προτείνεται στο νομοσχέδιο, στις 500.000.

Κατά την εκτίμηση της Κυβέρνησης το ύψος αυτό ως μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ είναι το πλέον αρμόζον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προστασία των επενδυτών, την εποπτεία των ΑΕΔΑΚ, τη διασφάλιση της εύρυθμης, της νόμιμης λειτουργίας τους, το γενικότερο περιβάλλον ανταγωνισμού στο οποίο οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται.

Οι επενδυτές στη χώρα μας είναι κυρίως μικροεπενδυτές με ποσοστό άνω του 80% σε σχέση, για παράδειγμα, με την Αγγλία όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 10%. Παράλληλα, στη χώρα μας δεν είναι ανεπτυγμένη η αγορά των θεσμικών χαρτοφυλακίων σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Οδηγία ορίζει ως ελάχιστο κεφάλαιο τις 125.000. Τι ισχύει σήμερα; Στην Ιταλία είναι 1.000.000, στην Αυστρία είναι 2,5 εκατομμύρια, στην Πορτογαλία είναι 1.250.000, στη Γερμανία είναι 300.000, στην Ελβετία και στο Λιχτενστάιν είναι 750.000.

Η Γαλλία ορίζει 125.000, όμως η αγορά των αμοιβαίων της είναι ήδη από πολλών ετών διαμορφωμένη, οι εταιρείες ήταν και είναι μεγάλες, είχαν υψηλότερα κεφάλαια και δεν προέβησαν σε μειώσεις μετοχικών σε συνέχεια της Οδηγίας.

Επομένως, η Γαλλία στην πράξη έχει μεγαλύτερο μετοχικό κεφάλαιο από αυτό που απαιτεί ο νόμος. Στην Αγγλία είναι 125.000. Στην Κύπρο είναι 125.000, χωρίς κανένα αμοιβαίο κεφάλαιο και απευθύνεται στους θεσμικούς επενδυτές. Τέλος, στο Λουξεμβούργο είναι επίσης 125.000 αλλά με τη γνωστή ιδιαιτερότητα. Η ίδια η αγορά ουσιαστικά, πρακτικά, δεν υπάρχει. Δεν απευθύνεται σε εγχώριους επενδυτές, πράγμα κατανοητό με βάση το μέγεθος της αγοράς και του κράτους. Είναι εξαγωγικά προσανατολισμένο.

Συνεπώς, οι εποπτικοί κίνδυνοι, δηλαδή από πλευράς προστασίας των επενδυτών, δεν απειλούν τους επενδυτές εκεί, αλλά στην πραγματικότητα τους επενδυτές στα κράτη-μέλη, στα οποία διατίθενται τα προϊόντα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίναμε ότι τα 500.000 είναι το εύλογο τίμημα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Εισήγηση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Ισολογισμού-Απολογισμού του Κράτους επί της πορείας εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται, σήμερα, σε μια κρίσιμη καμπή.

Αλλά και σε ένα νέο, καλύτερο, σημείο αφετηρίας ώστε να ξεπεράσει τις αδυναμίες της και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μακρά περίοδο πρωτογενών πλεονασμάτων, διατηρήσιμης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης.

Από την πρώτη στιγμή, η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης έθεσε ως πρωταρχικούς στόχους:

 • Την αποδέσμευση των χρηματοδοτικών ροών του Μηχανισμού Στήριξης, αλλά και την εξασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησης βάσει της δανειακής συμφωνίας.
 • Την αποκατάσταση του «κεφαλαίου αξιοπιστίας» της χώρας.
 • Την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης με την υιοθέτηση μέτρων για την περαιτέρω μείωση της δημόσιας δαπάνης και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.
 • Την επιμήκυνση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής.
 • Την ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.
 • Την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού, με την επαναφορά του προγράμματος προσαρμογής σε κανονική τροχιά.

Οι τελευταίες Ευρωπαϊκές αποφάσεις δείχνουν ότι είμαστε στην τελική ευθεία για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Και αυτό αποτυπώνεται στην πορεία εκτέλεσης του εφετινού Προϋπολογισμού.

Πορεία εκτέλεσης, κατά το πρώτο ενδεκάμηνο του έτους, η οποία κρίνεται ικανοποιητική, πολύ καλύτερη από τις προβλέψεις, αποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση πορεύεται σταθερά, βήμα-βήμα, προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Κι αυτό παρά τη βαθύτερη από τις εκτιμήσεις ύφεση και χωρίς τη λήψη νέων μέτρων, εκτός αυτών που είχαν προβλεφθεί τον περασμένο Μάρτιο.

Δημιουργούνται έτσι βάσιμες προσδοκίες για την επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος το 2012, γεγονός που θα θέσει τις βάσεις για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013.

Που είναι και ο μεγάλος εθνικός στόχος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το πρώτο ενδεκάμηνο του έτους:

 • Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 1,5 δισ. ευρώ (0,8% του ΑΕΠ), από 6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (2,9% του ΑΕΠ).
 • Το έλλειμμα ανέρχεται στα 12,9 δισ. ευρώ (6,6% του ΑΕΠ), από 21,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (10,3% του ΑΕΠ). Η μεγάλη μείωση του ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, εντοπίζεται κατά 88,6% στον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατά 11,4% στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Τα καθαρά έσοδα, αν και ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με πέρυσι, διατηρούνται στο επίπεδο των στόχων που είχαν τεθεί. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού είναι κατά 456 εκατ. ευρώ πάνω από τους στόχους.
 • Οι πρωτογενείς δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 9,5% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2011 (από μείωση κατά 8,5% το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου) και διαμορφώνονται στα 42 δισ. ευρώ έναντι 46,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Το μήνα Νοέμβριο οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν μειωμένες κατά 18,3% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Επίσης, τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 καταδεικνύουν ότι η λελογισμένη δημοσιονομική διαχείριση που ακολούθησε το Υπουργείο Οικονομικών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους αποδίδει καρπούς.

Τα ταμειακά στοιχεία για το πρωτογενές ισοζύγιο (χωρίς δαπάνες για τόκους) της Γενικής Κυβέρνησης, σε μη ενοποιημένη βάση, εμφανίζουν στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 ένα πλεόνασμα της τάξεως των 2,3 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 4,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα του δεκαμήνου 2012 είναι βελτιωμένο κατά 887 εκατ. ευρώ σε σχέση με το εννεάμηνο 2012, όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ίδιο διάστημα αυξήθηκαν μόλις κατά 133 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 11-μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 12.919 εκατ. ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 1.486 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 15.047 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 3.596 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45.793 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,5% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου-Νοεμβρίου  2011, αλλά και  μείωση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου, κατά 27 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42.837 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 456 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για το 2012 (42.382 εκατ. ευρώ). Η θετική απόκλιση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου οφείλεται, κυρίως, στις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος (κατά 388 εκατ. ευρώ), τους φόρους στην περιουσία (κατά 93 εκατ. ευρώ), τους φόρους ασφαλίστρων (κατά 62 εκατ. ευρώ) και τα μη φορολογικά έσοδα (κατά 75 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το ενδεκάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 58.713 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.154 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (60.867 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 932 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 461 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (171 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους των παλαιών οφειλών τους (8 εκατ. ευρώ) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (114 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11.433 εκατ. ευρώ και είναι χαμηλότερες του στόχου (11.451 εκατ. ευρώ) κατά 18 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι δαπάνες για πληρωμή προμήθειας εκταμίευσης δανείου στο EFSF παρέμειναν σε 370 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες για τόκους στο ενδεκάμηνο εμφανίζουν μείωση κατά 26,4% έναντι του προηγούμενου έτους. Καθώς μεγάλο μέρος των δαπανών αυτών (4.751 εκατ. ευρώ) πληρώθηκε προκαταβολικά το Φεβρουάριο λόγω της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, ο ρυθμός μεταβολής των πληρωμών τόκων επιβραδύνεται όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον ετήσιο στόχο (-28,2%).

Η επιτάχυνση των εισπράξεων του ΠΔΕ είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς βοηθά, εκτός από τη μείωση του ελλείμματος, και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας της Ελληνικής οικονομίας.

Ιδίως η επιτάχυνση της απορροφητικότητας των Ευρωπαϊκών κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, που παρατηρείται το 2012 έναντι του 2011, αποτελεί «ανάχωμα» στην ύφεση.

Παρά τα προβλήματα ρευστότητας στην Ελληνική οικονομία και τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν αυξημένα κατά 350 εκατ. ευρώ περίπου το 11μηνο του 2012 έναντι ατου αντίστοιχου διαστήματος του 2011.

Εξέλιξη θετική, που αναγνωρίζεται και στην Έκθεση της Task Force που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα (17.12.2012).

Η μείωση των εκταμιεύσεων, όμως, και γενικά η συνεχής μείωση των δαπανών για επενδύσεις από το 2009 και μετά, καθυστερούν την ανάκαμψη της οικονομίας.

Στόχος μας είναι η επιτάχυνση των δαπανών του ΠΔΕ, ώστε να μη χαθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ, να επανεκκινήσουν έργα που έχουν «βαλτώσει» και να υποστηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα σε τομείς με υψηλό δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή.

Σε ότι αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου και τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, αυτές οφείλονται μόνο εν μέρει στα πολύ περιορισμένα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου τους τελευταίους μήνες.

Σημαντική πηγή δημιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν η μέχρι πρότινος διοικητική ανεπάρκεια στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η αδιαφάνεια, η γραφειοκρατία, η ανεπαρκής στελέχωση σε ελεγκτικό προσωπικό του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Ο εκσυγχρονισμός της παρακολούθησης των δημοσιονομικών στόχων (π.χ. δημοσιονομικοί κανόνες, Π.Ν.Π. της 18.11.2012) και η εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης κινδύνου, αποτελούν δύο στοχευμένα παραδείγματα μέσω των οποίων η Κυβέρνηση προσδοκά ότι θα περιορίσει δραστικά τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σ’ αυτό το πλαίσιο η δημοσιονομική πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών είναι η προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας ώστε να επιτευχθεί η διατηρήσιμη εναρμόνιση του δημοσίου τομέα στις πραγματικές ανάγκες της Οικονομίας.

Αυτό συνιστά βασική πολιτική επιλογή, με ξεκάθαρο ιδεολογικό υπόβαθρο, ώστε να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της.

Να ορθοποδήσει, να «νοικοκυρευτεί» και να μπορεί να πορεύεται χωρίς δανειακές ανάγκες, οι οποίες θα αποτελούν βαρίδια στην πορεία της.

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη Συζήτηση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τους ΟΣΕΚΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω συχνά την Αξιωματική Αντιπολίτευση και γενικότερα την Αντιπολίτευση να αναμασά το επιχείρημα ότι η Κυβέρνηση καταθέτει συχνά τροπολογίες άσχετες με το νομοσχέδιο και μάλιστα από πρόσωπα που ανεβαίνουν και σ’ αυτό το Βήμα. Δεν νομίζω να έχει σχέση με το νομοσχέδιο η τροπολογία που καταθέσατε για τον ΕΛΓΑ ή για επιτυχόντες διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Νομίζω ότι είμαι σαφής.

Αναφέρθηκαν, επίσης, εκτενώς συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης στις πρόσφατες ευρωπαϊκές αποφάσεις, χρησιμοποιώντας όπως συνηθίζεται άλλωστε ισοπεδωτικούς, μηδενιστικούς, υπερβολικούς όρους και χαρακτηρισμούς: «ελληνικό αίμα», «δεν κρατάμε τα προσχήματα», «αντεθνικές δουλειές», «έχουμε παραδώσει τα πάντα». Είναι μια ευκαιρία να καταθέσουμε εντός του Κοινοβουλίου τη θέση μας ως ελληνική Κυβέρνηση, ως Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης.

Κυρίες και κύριοι, η ελληνική οικονομία, πράγματι, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, αλλά και σε ένα νέο καλύτερο σημείο αφετηρίας, ώστε να ξεπεράσει τις αδυναμίες της χρόνιες και βραχυπρόθεσμες και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, διατηρήσιμης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, ικανοποιητικότερων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης.

Από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης έθεσε τους ακόλουθους στόχους: Την αποδέσμευση των χρηματοδοτικών ροών του Μηχανισμού Στήριξης, αλλά και την εξασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησης για τα επόμενα χρόνια βάσει της δανειακής σύμβασης, την αποκατάσταση του κεφαλαίου αξιοπιστίας της χώρας, την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης με  την υιοθέτηση μέτρων για την περαιτέρω μείωση των δημοσίων δαπανών και την αύξηση των δημοσίων εσόδων, την επιμήκυνση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής, την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού με την επαναφορά του προγράμματος προσαρμογής σε κανονική τροχιά, την ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Οι τελευταίες ευρωπαϊκές αποφάσεις δείχνουν ότι είμαστε στην τελική ευθεία για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Εξηγούμαι: Πρώτον, αποτράπηκε η άτακτη χρεοκοπία της χώρας και επιβεβαιώθηκε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσδεδεμένη στο ευρώ με τους ευρωπαίους εταίρους μας να δεσμεύονται ρητά ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την χώρα μας έως ότου αυτή επανακτήσει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές.

Με λίγα λόγια αγοράσαμε -κι έχει λεχθεί αυτό- ασφάλειες, για να μπορέσουμε, μόλις η Ευρωζώνη πείσει ότι έχει τη βούληση, τους θεσμούς και τις πολιτικές για να βγάλει την οικονομία της από την κρίση, να είμαστε ως χώρα μέρος της συνολικής λύσης.

Δεύτερον, εγκρίθηκε και ισοπεδώνεται το ποσό, η αποδέσμευση δόσης του προγράμματος ύψους 52,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, 49,1 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη εκ των οποίων τα 34,3 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα. Πρόκειται για την πρώτη ανάσα αυτής της Κυβέρνησης εθνικής ευθύνης έπειτα από ένα εξάμηνο ξηρασίας, στη διάρκεια της οποίας είχε διακοπεί η χρηματοδότηση από τους εταίρους και το κράτος χρηματοδοτούσε τις ανάγκες του αποκλειστικά με την έκδοση εντόκων γραμματίων.

Από αυτά, τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ θα πάνε για την ανακεφαλαιοποίηση, τα 11,3 δισεκατομμύρια θα πάνε για την επαναγορά χρέους, τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ για τον Προϋπολογισμό και την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πρόκειται για δόση –για να δούμε λίγο το μέγεθός της- που υπερβαίνει το σύνολο των χρηματοδοτικών ροών του προγράμματος μέχρι το τέλος του ’14. Ό,τι θα πάρουμε αθροιστικά στις δόσεις μέχρι το τέλος του ’14, είναι πολύ μικρότερο απ’ αυτό που αποφασίστηκε πρόσφατα. Δόση που αντιστοιχεί στο 27% του ΑΕΠ της χώρας. Δόση που είναι μεγαλύτερη από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκατόν πενήντα τριών χωρών παγκοσμίως, εκ των οποίων επτά είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τέτοια μεγέθη μιλάμε.

Με τη νέα αυτή χρηματοδοτική στήριξη θα ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα ενισχυθούν σταδιακά τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, θα ξεκινήσει η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Τρίτον, ενισχύθηκε το κεφάλαιο αξιοπιστίας της χώρας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Αναγνωρίστηκε η προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις αιματηρές θυσίες της για την επίτευξη των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών στόχων. Η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης λειτούργησε συγκροτημένα και μεθοδικά, με αποτέλεσμα η χώρα να εκπληρώσει το σύνολο των εβδομήντα δύο προαπαιτούμενων δράσεων, πολλές από τις οποίες θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί από το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Βέβαια, όσο δύσκολο είναι να ενισχύσεις, να ανακτήσεις την αξιοπιστία της χώρας, τόσο εύκολο είναι να την χάσεις και πάλι. Εδώ απαιτείται απ’ όλους –και σωστά έχει λεχθεί- και κυρίως από την ελληνική Κυβέρνηση, μεγάλη και συνεχής προσπάθεια.

Τέταρτον, εγκρίθηκε η επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δύο έτη, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 4,5% του ΑΕΠ το 2016. Χωρίς την επιμήκυνση τα μέτρα που θα χρειάζονταν για την επίτευξη του ίδιου στόχου το 2014, θα υπερέβαιναν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία έναντι 13,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που τελικά ελήφθησαν.

Πέμπτον, ενισχύθηκε η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και δρομολογήθηκαν υπό προϋποθέσεις νέες παρεμβάσεις. Η χώρα κέρδισε καλύτερους όρους δανεισμού. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε να μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους, να επεκταθεί η περίοδος αποπληρωμής, να επιστραφούν τα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο ελληνικών κρατικών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να γίνει μία οργανωμένη, μία συμφωνημένη επαναγορά του ελληνικού χρέους, όπως είπε και ο κ. Μπέζας. Αυτή η διαδικασία επαναγοράς ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αθροιστικά, τα μέτρα εκτιμάται ότι θα μειώσουν το χρέος κατά περίπου 20% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 κι αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα μειωθούν σημαντικά και οι δημόσιες δαπάνες και οι ανάγκες μας για τόκους και χρεολύσια.

Επιπρόσθετα, έχει καταγραφεί η βούληση των εταίρων, στην περίπτωση επίτευξης απλώς πρωτογενών πλεονασμάτων, περαιτέρω απομείωσης του πηλίκου τόσο από την πλευρά του αριθμητή, με τη μείωση περαιτέρω των επιτοκίων της δανειακής σύμβασης, όσο κι αυτή του παρονομαστή, με την εξοικονόμηση πόρων από την κοινοτική συγχρηματοδότηση των έργων του ΕΣΠΑ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, της επίτευξης το ταχύτερο δυνατόν πρωτογενών πλεονασμάτων, εργαζόμαστε μεθοδικά και σ’ αυτό θα κριθούμε.

Κύριε Μαριά, οι στόχοι είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ορθώς το έθεσε ο κύριος Υπουργός. Άρα, οι τόκοι είναι κομμάτι συνολικά του ελλείμματος και όχι των πρωτογενών ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων.

Επί της ουσίας, έχουμε καταφέρει με τις τεράστιες θυσίες των πολιτών να κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτά δεν τα αναφέρω –όπως έχει λεχθεί- για να θριαμβολογήσω. Τα αναφέρω για να εκπέμψω ένα μήνυμα ότι με σχέδιο, σκληρή δουλειά, συλλογικότητα και αποφασιστικότητα μπορεί η χώρα να επιτύχει τους στόχους της.

Έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε βαθμούς ελευθερίας και να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για την αντιστροφή του κλίματος και την ανάκαμψη της οικονομίας, ώστε να τερματιστεί ο φαύλος κύκλος των ελλειμμάτων και της ύφεσης, με αίσθημα δικαίου και ασφάλειας.

Κυρίες και κύριοι, συζητούμε σήμερα το σχέδιο νόμου που αφορά την προσαρμογή εθνικών διατάξεων σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των κανόνων δικαίου, οδηγιών και κανονισμών της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με τις ρυθμίσεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, που διαρθρώνεται σε έξι μέρη, προβλέπονται συνοπτικά τα ακόλουθα. Στο πρώτο μέρος, με τις διατάξεις του ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία Κοινοτική Οδηγία του 2009 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, όπως αυτή μεταγενέστερα τροποποιήθηκε.

Οι νέες διατάξεις αποτελούν ένα συνοπτικό, συνεκτικό και εναρμονισμένο νομικό κείμενο το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών αγορών και καθιστά αποτελεσματικότερη και πιο ομοιόμορφη την προστασία των μεριδιούχων, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η άρση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των μεριδίων των ΟΣΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό αυστηρούς βέβαια κανόνες εποπτείας που θα είναι κοινοί σε όλα τα κράτη-μέλη, κανόνες εποπτείας που αφορούν την άδεια λειτουργίας, τον έλεγχο, τη δομή, τη δραστηριότητα, αλλά και τις πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιεύουν για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Στο δεύτερο μέρος σε αυτό, σκοπός είναι να ενσωματώσουμε άλλη οδηγία η οποία βελτιώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου αποτελεσματικής και συνεπούς προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας, προστασίας των καταθετών, των επενδυτών και των δικαιούχων και ως εκ τούτου νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η προστασία της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας, της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, η διατήρηση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος, η διαφύλαξη της πραγματικής οικονομίας, η προστασία των δημοσίων οικονομικών, η ενίσχυση της διεθνούς εποπτικής συνεργασίας.

Στο τρίτο μέρος ενσωματώνονται και τροποποιούνται διατάξεις προηγούμενων οδηγιών με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Έτσι εισάγονται αλλαγές που σχετίζονται μεταξύ άλλων –μίλησαν οι εισηγητές γι’ αυτό- με τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού τιμήματος και του μέγιστου ορίου των προσφορών κινητών αξιών, τη διεύρυνση του ορισμού των ειδικών επενδυτών στους επαγγελματίες πελάτες, τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, το πλαίσιο κατάρτισης ενημερωτικών δελτίων και μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις και διατάξεις.

Το κρίσιμο σημείο είναι να δούμε ποια είναι η ωφέλεια αυτών. Αυτές οι αλλαγές αντιμετωπίζουν ασάφειες και βελτιώνουν την πρακτική εφαρμογή του ρυθμιστικού για τα ενημερωτικά δελτία πλαισίου, αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου και επιτυγχάνουν τη μείωση του διοικητικού κόστους των εταιρειών κατά την άντληση κεφαλαίων από τις αγορές κινητών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να διακυβεύεται η προστασία των επενδυτών.

Ενδεικτικά, η διευκρίνιση ότι ο τρόπος υπολογισμού των μέγιστων ποσών ορισμένων προσφορών κινητών αξιών που ρυθμίζονται στο νόμο, υπολογίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχύσει αναμφίβολα την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και την ορθή εφαρμογή του από τα υπόχρεα πρόσωπα.

Να πούμε άλλο ένα; Η αναπροσαρμογή προς τα επάνω των ορίων των εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου θα διευκολύνει τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια από το επενδυτικό κοινό.

Και κάτι ακόμα. Η εισαγωγή του λεγόμενου αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης όπου ανάλογα με τις δραστηριότητες, το μέγεθος και την κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων προβλέπεται η χρήση προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά αυτά προτύπων κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου, θα μειώσει τα διοικητικά βάρη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων με χαμηλή, μειωμένη χρηματιστηριακή αξία κατά την προσφορά κινητών αξιών τους στο κοινό, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

Θέλω να πω κάτι ακόμη. Η πρόβλεψη συγκεκριμένου πλαισίου κατάρτισης του περιληπτικού σημειώματος για τα ενημερωτικά δελτία καθιστά αυτό το σημείωμα πιο αποτελεσματικό στην παροχή των κατάλληλων πληροφοριών προς τους επενδυτές για τα χαρακτηριστικά των κινητών αξιών και των εκδοτών που τα προσφέρουν και συμβάλλει περαιτέρω στην ορθή αξιολόγηση των επενδύσεων.

Στο τέταρτο μέρος επιδιώκεται να καλυφθεί η αναγκαιότητα ώστε η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία να καταστεί λειτουργικός θεσμός στην ελληνική έννομη τάξη και να διευκολυνθεί η δημιουργική συνεταιριστική συνεργασία μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που διαμένουν ή έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με το Δίκαιο διαφορετικών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πέμπτο μέρος τίθενται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με την προστασία του ευρώ.

Τέλος, στο έκτο μέρος εναρμονίζονται επιμέρους διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας με διατάξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέρχονται από τροποποιήσεις των υφιστάμενων διατάξεων ή από υποχρεώσεις συμμόρφωσης αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπής.

Πιο αναλυτικά επί των άρθρων θα τοποθετηθώ αύριο.

Ευχαριστώ πολύ.

TwitterInstagramYoutube