Μήνας: Φεβρουάριος 2013

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ανακοινώνονται τα εξής:

Το Φεβρουάριο συνεχίστηκε, με επιταχυνόμενο ρυθμό, η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς ιδιώτες.

Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση δεδομένης της συμβολής της στην τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αλλά και ευρύτερα στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, τέλος Φεβρουαρίου του 2013, έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Το Φεβρουάριο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποδέσμευσε προς τα Υπουργεία το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ.

Μεταξύ των φορέων που επιχορηγήθηκαν είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΤΣ–ΝΙΜΤΣ, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), τα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Σημειώνεται ότι μέσω αυτών, μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν 4.457 εφάπαξ από το ΤΠΔΥ και 1.100 εφάπαξ από το ΤΑΥΤΕΚΩ.

Επίσης, τα αιτήματα που βρίσκονται μέχρι σήμερα σε διαδικασία αξιολόγησης ανέρχονται στο ύψος των 1,4 δισ. ευρώ.

Διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης στα 3,7 δισ. ευρώ.

Εκτιμούμε ότι το ανωτέρω ποσό θα αποδεσμευθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς τα Υπουργεία μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013.

Δηλαδή, θα έχουμε επιτύχει πλήρως το στόχο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι αρμόδιοι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εργάζονται με μεθοδικότητα, γοργούς ρυθμούς, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και, βεβαίως, σε αυστηρό πλαίσιο.

Δείτε τον πίνακα εξέλιξης των αιτημάτων χρηματοδότησης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών προς τρίτους (Δεκέμβριος 2012 – Φεβρουάριος  2013)

 

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Ε. Μαριά για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την επίκαιρη ερώτησή σας επανέρχεστε σε ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών εργασιών.

Αλλά και ακόμα περισσότερες έχει θιγεί από εσάς με κάθε ευκαιρία, ασχέτως του θέματος συζήτησης στη Βουλή.

Υπογραμμίζω, λοιπόν, για μία ακόμα φορά τα πραγματικά δεδομένα του θέματος.

Με απόφασή μου, την οποία σας είχα προαναγγείλει σε απάντηση αντίστοιχης ερώτησης το Σεπτέμβριο του 2012, συστάθηκε η Ομάδα Εργασίας για την έρευνα των αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

Είναι γνωστή η κατάσταση που υπήρχε μέχρι τότε.

Στόχος μας να γίνει, για πρώτη φορά, κωδικοποίηση και καταγραφή του σχετικού υλικού που βρίσκονται στην κατοχή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Και μόνο αυτού.

Στο συγκεκριμένο έργο, για την επιτάχυνσή του, πέραν των στελεχών της Ομάδας Εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συνδράμουν και υπάλληλοι, οι οποίοι από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2012, συμμετέχουν σε υποομάδα εργασίας.

Το έργο ολοκληρώνεται στις 8 Μαρτίου του 2013, οπότε και η Ομάδα Εργασίας θα υποβάλλει το σχετικό πόρισμα.

Γνωρίζετε ότι φτάνουμε στις 8 Μαρτίου μετά από παράταση που εδόθη στις 19 Δεκεμβρίου 2012 σε ανταπόκριση σχετικού αιτήματος της Ομάδας Εργασίας.

Μετά την παραλαβή του πορίσματος θα κινηθώ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου και της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων είναι ένα κρίσιμο θέμα με ανθρωπιστικές, ιστορικές, πολιτικές και νομικές παραμέτρους.

Δεν θα συμμετάσχω στη συζήτηση για τη δημιουργία και μόνο εντυπώσεων.

Δεν θα μιλήσω στον αέρα.

Θα σταθώ στα δεδομένα και το έργο που επιτελείται επί του θέματος κατά την τελευταία περίοδο στο Γενικό Λογιστήριο.

Και φυσικά έχω πλήρη συνείδηση ότι ο ρόλος του επικεφαλής πολιτικού δεν υποκαθιστά ή δεν συγχέεται με το ρόλο της διοίκησης την οποία πολιτικά αυτός οδηγεί και εποπτεύει.

Κύριε Συνάδελφε,

Θέλω να σας ενημερώσω ότι, σύμφωνα με την εμπειρία των στελεχών της διοίκησης αλλά και τις δικές μου προσλαμβάνουσες, το έργο δεν είναι απλό.

Και αυτό διότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες έχουν αρκετές φορές αναδιοργανωθεί και, λυπάμαι που θα το πω, το σχετικό υλικό ήταν ατάκτως εριμμένο σε διάφορα κτίρια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Τώρα, είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης του σχετικού έργου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ομάδα Εργασίας για τις ανάγκες πληροφόρησης του Κοινοβουλίου, έχουν γίνει, για πρώτη φορά, τα εξής:

1ον. Έχει γίνει κατανομή των φακέλων του αρχείου κατά κατηγορία περίπτωσης που σχετίζεται με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

2ον. Έχει προχωρήσει η ηλεκτρονική συνοπτική απεικόνιση των καταγεγραμμένου αρχειακού υλικού.

3ον. Έχουν καταγραφεί 184 τόμοι αρχειακού υλικού, ποικίλου περιεχομένου, η κατάσταση του οποίου, βέβαια, λόγω της παλαιότητας, δεν είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ καλή.

4ον. Έχει ξεκινήσει η σύνταξη του τελικού παραδοτέου του έργου της Ομάδας αναφορικά με την καταγραφή και ταξινόμηση του αρχείου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Συνεπώς, το έργο που είχε ανατεθεί τείνει να ολοκληρωθεί.

Το πόρισμα θα παραδοθεί στις 8 Μαρτίου 2013 και, όπως τόνισα και στην πρωτολογία μου, μετά την παραλαβή του θα κινηθώ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου και της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Κύριε Συνάδελφε,

Από την πλευρά μου, τίποτε άλλο πέραν αυτού.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με ενημέρωση για τις εξελίξεις στα θέματα των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, γίνεται η κάτωθι ενημέρωση για τις εξελίξεις στα θέματα των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών:

Ι. Πεπραγμένα  (Ιούλιος 2012 – Φεβρουάριος 2013)

Κατά την προαναφερθείσα περίοδο έγιναν τα κάτωθι:

1. Απογραφή

Α. Η διαδικασία της απογραφής (καταγραφής) των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους–ΓΛΚ (δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, πολιτικών και στρατιωτικών) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012.

Εκ των 435.000 (συνεχώς μεταβαλλόμενος αριθμός) που ελάμβαναν σύνταξη τελικώς δεν απεγράφησαν 2.368 περιπτώσεις.

Για αυτές τις περιπτώσεις, διεκόπη η καταβολή της σύνταξης.

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ανήρχοντο στο ποσό των 24.008.082 ευρώ.

Από την αναζήτηση βρέθηκε το ποσό των 12.733.001 ευρώ.

Β. Για το υπόλοιπο ποσό των 11.275.086 ευρώ γίνεται αναζήτηση από την Υπηρεσία περίπτωση προς περίπτωση.

Γ. Από την διαδικασία της καταγραφής διαπιστώθηκε ο θάνατος 2.000 συνταξιούχων με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη κατά τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους. Εξ αυτών έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 34 μεγάλες περιπτώσεις, για τις οποίες όχι μόνο δεν είχε γίνει η επιβεβλημένη ενημέρωση των Υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, αλλά δεν βρέθηκε το ποσό των 2.747.310 ευρώ που είχε κατατεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι περιπτώσεις αυτές έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η έρευνα συνεχίζεται.

Δ. Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από τη διαδικασία της καταγραφής εκτιμάται σε 693.841 ευρώ ανά μήνα.

2. Διαδικτυακή Πύλη (Portal)

Η Διαδικτυακή Πύλη του ΓΛΚ (www.glk.gr ή www.minfin.gr)  παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α. Ενημέρωση για διαδικασίες που αφορούν τη συνταξιοδότησή τους, όπως προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, νομοθεσία, έντυπα, κ.ά.

Β. Δυνατότητα υπολογισμού του ύψους της σύνταξης με βάση στοιχεία που καταχωρεί ο ενδιαφερόμενος.

Γ.   Γενική πληροφόρηση για τις ημερομηνίες των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα καταβληθούν με την επόμενη πληρωμή (στο τέλος κάθε μηνός). Με τον τρόπο αυτό κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με μια ματιά να εκτιμήσει το χρόνο κατά τον οποίο θα του καταβληθεί η πρώτη σύνταξή του.

Δ.   Κάθε ενδιαφερόμενος με συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων του μπορεί να ενημερωθεί εξατομικευμένα και αναλυτικά για την πορεία της αίτησής του (αφορά αιτήσεις που υπεβλήθησαν μετά την 01.02.2013).

3. Απονομή Σύνταξης

Α. Τηρήθηκε, χωρίς καμία εξαίρεση, η σειρά  προτεραιότητας στην απονομή των συντάξεων. Συνεπώς, «ξεριζώθηκε» μία μακροχρόνια παθογένεια στις σχέσεις κράτους–πολίτη.

Β. Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες και επετεύχθη σύντμηση του χρόνου αναμονής στο ΓΛΚ από 11 μήνες που ήταν τον Ιούλιο του 2012, στους 7 μήνες τον Φεβρουάριο του 2013.

4. Νομοθετική Ρύθμιση

Εισάγεται στη Βουλή των Ελλήνων, την επόμενη εβδομάδα, νομοσχέδιο διά του οποίου, πέραν πολλών άλλων, καθιερώνεται η καταβολή από την επομένη της εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία.

Το ανωτέρω ποσοστό του 50% διαμορφώνεται στο 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας 3 τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία.

Με τον τρόπο αυτό ο υπάλληλος αμέσως μετά την έξοδό του από την υπηρεσία (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του) θα λαμβάνει προκαταβολή έναντι της σύνταξής του για διάστημα 8 μηνών κατ’ ανώτατο όριο.

Ταυτόχρονα τίθεται αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τις υπηρεσιακές διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου.

ΙΙ. Βραχυχρόνιος προγραμματισμός (Μάρτιος 2013 – Αύγουστος 2013)

Α. Ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των μη απογραφεισών περιπτώσεων καταβολής σύνταξης και η παραπομπή στη Δικαιοσύνη όλων των υποθέσεων και των υπευθύνων για την παράνομη είσπραξη σύνταξης.

Β. Από την 31η Μαΐου αρχίζει η εφαρμογή της νέας ρύθμισης που αφορά την προκαταβολή στο δικαιούχο επί της σύνταξης αμέσως με την έξοδο από την ενεργό υπηρεσία.

Όσοι από 1η Ιουνίου υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης εντάσσονται στο νέο σύστημα και συνεπώς δεν θα έχουν μισθοδοτικό κενό.

Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης από την 1η Μαρτίου του 2013, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες τρίμηνες αποδοχές, εν συνεχεία εντάσσονται στο νέο σύστημα και συνεπώς δεν θα έχουν και αυτοί μισθοδοτικό κενό.

Όσοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις συνταξιοδότησης, από τον Ιούλιο του 2012 και μέχρι στις 28 Φεβρουαρίου του 2013, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες τρίμηνες αποδοχές και οι υποθέσεις τους διεκπεραιώνονται μέχρι την 30η Ιουνίου.

Γ. Επικαιροποείται και βελτιώνεται διαρκώς η Διαδικτυακή Πύλη και αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες  υπηρεσίες στους πολίτες.

Δ. Επιτυγχάνεται σύντμηση του χρόνου αναμονής των υποθέσεων συνταξιοδότησης με διαφάνεια μέχρι την οριστική εκκαθάριση (προβλέπεται και στο νομοσχέδιο).

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Β. Κεγκέρογλου για την ασφαλιστική εταιρεία EVIMA

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την επίκαιρη ερώτησή σας θίγεται ένα θέμα που απασχολεί πολλούς συμπατριώτες μας, εργαζόμενους και ασφαλισμένους, και αποτελεί ένα νέο δυσάρεστο συμβάν στην εγχώρια αγορά ιδιωτικής ασφάλισης.

Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ευκρινείς. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιος εποπτεύει και το δεύτερο εάν, όπως είπατε, ήταν ή όχι αιφνιδιαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, με το ν. 3867/2010 η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αναλήφθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, υποκαθιστώντας την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης που ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εποπτεία, συνεπώς, πλέον ασκείται από την ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα της χώρας και όχι από τις δομές ή εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών.

Και ειδικότερα, η εποπτεία ασκείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία καλύπτει τις επιτακτικές ανάγκες αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση και προσαρμογή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε στις 8 Φεβρουαρίου 2013 την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «EVIMA Group», θέτοντάς την σε ασφαλιστική εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 400/1970.

Άρα, στο πρώτο ερώτημα, δηλαδή στο ποιος εποπτεύει, απαντούμε ότι αυτή είναι η  Τράπεζα της Ελλάδας.

Στο δεύτερο ερώτημα για το αν ήταν αιφνιδιαστική η απόφαση ή όχι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την Τράπεζα της Ελλάδας, η απόφαση αυτή της εποπτικής αρχής αποδίδεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη εταιρία δεν ήταν σε θέση να διατηρεί επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας.

Δηλαδή, δεν διατηρούσε τα εποπτικά κεφάλαια, τα οποία, σύμφωνα με το σχετικό νόμο, είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των συμφερόντων τόσο των ασφαλισμένων και όσο κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος.

Επιπρόσθετα, δεν είχε σχηματίσει επαρκή τεχνικά αποθέματα και παρουσίαζε έλλειμμα στην ασφαλιστική τοποθέτηση.

Η εν λόγω εταιρεία, ωστόσο, παρουσίαζε έλλειμμα στο περιθώριο φερεγγυότητάς της και σε προηγούμενες χρήσεις σύμφωνα με τους ελέγχους των οικονομικών της στοιχείων από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Για το λόγο αυτό υποχρεώθηκε από την εποπτική αρχή να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το έτος 2010 και σε νέα αύξηση κατά το 2011.

Όσον αφορά το 2012, πρέπει να σημειωθεί ότι με το υπ΄αριθμ.1631/22-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος προς την εν λόγω εταιρεία επισημάνθηκαν οι διαπιστώσεις της περί ελλείψεων σε εποπτικά κεφάλαια και υπερμέτρου αναλήψεως κινδύνου στον κλάδο «αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα».

Στη συνέχεια, με το υπ΄ αριθ. 1752/14-11-2012 συμπληρωματικό έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης επισημάνθηκε στην εταιρεία η εκτίμηση ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι θέσεις της ως προς την πρόβλεψη του κόστους ζημιών του κλάδου «αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα», με συνέπεια να μην είναι σε θέση η εταιρεία να πληροί την υποχρέωση σχηματισμού και διατήρησης επαρκών τεχνικών αποθεμάτων.

Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι και η ίδια η εταιρεία αναγνώρισε με τον από 22-11-2012 εποπτικό ισολογισμό της και με ημερομηνία αναφοράς την 30-09-2012 ότι τα εποπτικά της κεφάλαια ήταν ήδη αρνητικά.

Έτσι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 110/18-01-2012 έκθεση ελέγχου της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, με βάση τον εποπτικό ισολογισμό που προανέφερα, προέκυψε ότι η εταιρεία παρουσίαζε έλλειμμα στο Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας, δηλαδή στα εποπτικά της κεφάλαια, ύψους 34 εκατ. ευρώ.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Κατανοώ τους προβληματισμούς σας.

Ο εντοπισμός μιας αποτυχίας στην αγορά αποτελεί αναμφίβολα μια δυσάρεστη εξέλιξη, ιδιαίτερα, όταν αυτή η αποτυχία σχετίζεται με δεκάδες εργαζομένους, αλλά και εκατοντάδες ασφαλισμένους συμπολίτες μας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, της πιστής τήρησης του εποπτικού πλαισίου, και επειδή το θίγεται στη ερώτησή σας, η αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδος δεσμεύεται απολύτως, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Νομοθετικού Διατάγματος 400/1970, να τηρεί απόρρητα τα εποπτικά στοιχεία και δεδομένα των εταιρειών που εποπτεύει.

Διότι εδώ υπάρχει και μια άλλη παρενέργεια. Πέραν των όποιων νομικών ζητημάτων, ενδεχόμενη δημοσιοποίηση εποπτικών στοιχείων για την επιχείρηση τη στιγμή που βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να προκαλούσε αναταραχή στην αγορά και σοβαρό πλήγμα στη φήμη της εταιρείας εάν τα στοιχεία αυτά ήταν αρνητικά.

Θα προέκυπταν, δηλαδή, σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ίδιας της χώρας.

Κύριε Συνάδελφε,

Σήμερα, λοιπόν, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος.

Διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας, ενώ οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Σε περίπτωση ατυχήματος εντός αυτών των 30 ημερών ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων».

Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 6 του Νομοθετικού Διατάγματος 400/1970, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης, τα καταβληθέντα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται στους δικαιούχους στο πλαίσιο πάντα της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Κύριε Συνάδελφε,

Κάθε φορά που διαπιστώνεται και εμφανίζεται μία αποτυχία στην οικονομία ή σε μία αγορά αποτελεί το έναυσμα για την Πολιτεία να διερευνήσει τις όποιες ενδεχόμενες παραλείψεις.

Να διορθώσει, να προλάβει και να δράσει ακόμα πιο προληπτικά.

Με αυτή τη λογική προσεγγίζουμε και την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης, διαμορφώνοντας συνθήκες τόσο για την ανάπτυξη της αγοράς όσο, όμως, και για τη διασφάλιση των καταναλωτών και ασφαλισμένων.

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Δ. Αναγνωστάκη για τις αποκλίσεις στα δημόσια έσοδα και τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την Επίκαιρη Ερώτησή σας, θίγετε δύο ζητήματα που έχουν σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των ημερών.

Το ζήτημα της πορείας των δημοσίων εσόδων τον Ιανουάριο, τον πρώτο μήνα του έτους, και το ζήτημα του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή.

Θα ξεκινήσω την απάντησή μου με το ζήτημα της πορείας των εσόδων και ευρύτερα με την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού τον Ιανουάριο του 2013.

Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού δείχνουν ότι τον Ιανουάριο το πρωτογενές ισοζύγιο ήταν θετικό.

Αυτό διαμορφώθηκε στα 398 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 33 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.418 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,4% έναντι του Ιανουαρίου 2012 και υστέρηση μόλις 19 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (4.437 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.374 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17 εκατ. ευρώ, έναντι του μηνιαίου στόχου (4.357 εκατ. ευρώ).

Άρα, ναι, υπήρξε απόκλιση, υπήρξε υστέρηση, αλλά δεν ήταν του μεγέθους που είχε δει το φως της δημοσιότητας).

Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά στοιχεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού στο σκέλος τον πρώτο μήνα;

Καταρχάς, πού είχαμε υστερήσεις;

1ον. Το ΦΠΑ, όλων των κατηγοριών, κατά 161 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Δεκέμβριο 2012 δεν υπέβαλλε δήλωση, ως όφειλε, το 22% των υπόχρεων για υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, αν και το ποσό που οφείλεται με βάση εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις μπορεί από 01.07.2011 να καταβληθεί σε 3 δόσεις με στόχο τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογούμενων.

2ον. Τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ καπνού, κλπ), κατά 153 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται βεβαίως ότι τον Ιανουάριο του 2012 τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό ανήλθαν σε 484 εκατ. Ευρώ, καθώς είχε προηγηθεί στο τέλος του 2011 αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καπνό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί υψηλή αποθεματοποίηση τον πρώτο μήνα του 2012 και να επακολουθήσει μεγάλη μείωση τους επόμενους δύο μήνες.

Για το 2013, αναμένεται τα έσοδα από αυτή την πηγή να ομαλοποιηθούν εντός του 1ου τριμήνου και να κινηθούν εντός των στόχων (728 εκατ. ευρώ μέχρι το Μάρτιο), οι οποίοι είναι ελαφρά χαμηλότεροι από  το 2012 (781 εκατ. ευρώ).

3ον. Τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 134 εκατ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο 2012 είχε δοθεί παράταση μέχρι την 20η ημέρα του μήνα, με αποτέλεσμα να εισπραχθούν 215 εκατ. ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο 2013 δόθηκε μόλις μια εβδομάδα παράταση με αποτέλεσμα να εισπραχθούν 94 εκατ. ευρώ. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι το 2012 οι περισσότεροι φορολογούμενοι πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας.

Όμως, υψηλότερα έναντι του μηνιαίου στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

1ον. Το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά 222 εκατ. ευρώ.

2ον. Τους φόρους περιουσίας ΕΕΤΗΔΕ, κατά 108 εκατ. ευρώ, έχει υψηλή εισπραξιμότητα το μέτρο αυτό.

Συνεπώς, βλέποντας τη θετική και αρνητική διάσταση τον πρώτο μήνα είναι πρώιμο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία των εσόδων, καθώς βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του οικονομικού έτους. Και εδώ έρχομαι να προσθέσω αυτό που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, ότι η σύγκριση πλέον για τη λήψη δυνητικών μέτρων που θέσατε στο ερώτημά σας είναι με βάση τους στόχους και όχι την περσινή χρονιά.

Ας επαναλάβω ποιοι ήταν οι στόχοι φέτος, όπως έχουν καταγραφεί στο Κρατικό Προϋπολογισμό.

Φέτος προβλέπουμε ότι θα έχουμε τακτικά έσοδα περίπου 3 δισ.ε υρώ λιγότερα από πέρυσι.

Ο στόχος είναι για μειωμένα έσοδα εξαιτίας του εμπροσθοβαρούς των μέτρων που ήδη έχουμε λάβει, κατά 5,6%.

Ο στόχος φέτος είναι –γνωρίζουμε ή εκτιμούμε– ότι θα έχουμε μειωμένους φόρους εισοδήματος κατά 15,6% από πέρυσι, 20,6% μόνο στα φυσικά πρόσωπα.

Επίσης, ξέρουμε ότι θα έχουμε μείωση του φόρου συναλλαγών κατά 8,8%.

Στο ΦΠΑ θα έχουμε μείωση πάνω από 9%.

Αυτές είναι οι εκτιμήσεις που έχουμε κάνει μέσα στον Προϋπολογισμό.

Με αυτά τα δεδομένα συνεπώς και με την απόκλιση που είχαμε τον πρώτο μήνα της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κάποιος από τον πρώτο μήνα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Παρά ταύτα, η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα πρέπει διαρκώς να αξιολογείται και να λαμβάνεται υπ’ όψιν από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση, στο σκέλος των εσόδων απαιτείται προσοχή λόγω της περιορισμένης φορολογικής ικανότητας πλέον της ελληνικής κοινωνίας και παράλληλα  εντατικοποίηση της προσπάθειας τόσο ως προς τις πολιτικές όσο και στους φοροεισπρακτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Προς την κατεύθυνση αυτή νομίζω το συγκεκριμένο πεδίο έχει ενδυναμωθεί θεσμικά .

Ορίσθηκε νέος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, με πενταετή θητεία και με διευρυμένες αρμοδιότητες.

Προσδοκώ ότι, εν μέσω άλλων πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης, η κίνηση αυτή θα αποδώσει.

Σας ευχαριστώ.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Κύριε συνάδελφε, συμμερίζομαι απόλυτα τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σας από τον πρώτο μήνα του έτους, έγκαιρα δηλαδή, για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη συγκεκριμένη δήλωση που έκανα στις 10 Φεβρουαρίου για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού επεσήμανα από τότε –παρά το γεγονός ότι υπερκαλύψαμε τους στόχους του ελλείμματος- την προσοχή που απαιτείται και την εντατικοποίηση της προσπάθειας που χρειάζεται στο σκέλος των εσόδων. Άρα, συμφωνούμε απόλυτα στο πρώτο σκέλος του προβληματισμού σας.

Από την πλευρά μας, από το 2010 είναι καταγεγραμμένες οι επιφυλάξεις και η διαφωνία μας, ως ΝΔ, προς τους εταίρους και δανειστές μας σε σχέση με το μέγεθος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών. Στο μεσοδιάστημα αποδεικνύεται ότι αποκλίσεις κυρίως για μεγέθη όπως είναι η ύφεση και η ανεργία ήταν μεγάλες, πολύ μεγαλύτερες και από τις αρχικές εκτιμήσεις. Δυστυχώς, οι θέσεις μας αυτές επιβεβαιώθηκαν.

Είναι γεγονός όμως –και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μέσα σε αυτή εδώ την Αίθουσα- ότι αναλάβαμε ως Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης ένα δεδομένο και ασφυκτικό οικονομικό πρόγραμμα σε εξέλιξη, όπου για έξι μήνες δεν είχαμε πάρει ούτε μία δόση από τη δανειακή σύμβαση. Επιδιώξαμε βελτιώσεις. Κάποιες καρποφόρησαν, αρκετές άλλες όχι.

Το ζήτημα των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών αναγνωρίζεται –και επικαλεστήκατε δημοσιεύματα– και από εταίρους και δανειστές, σίγουρα περιφερειακά.

Πώς αναγνωρίζεται;

Πρώτον, στην έκθεση που δημοσιοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φέτος τον Ιανουάριο οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές για τη χώρα έχουν προσεγγίσει τη μονάδα.

Άρα, στο καινούργιο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής έχουν μεταβάλει τα στοιχεία που χρησιμοποιούσαν για το παρελθόν.

Δεύτερον, άλλαξαν οι στόχοι του Προγράμματος.

Σε αυτή εδώ την Αίθουσα επί μεγάλο χρονικό διάστημα ακούγαμε την Αντιπολίτευση –Αξιωματική και μη– να επικαλείται και να ισχυρίζεται ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα το 2012.

Τελικά νέα μέτρα δεν υπήρξαν.

Τι άλλαξε;

Άλλαξε ο στόχος του Προγράμματος: πρωτογενές έλλειμμα 1,5% αντί για 1%.

Και γιατί άλλαξαν οι εταίροι το στόχο του Προγράμματος;

Διότι η ύφεση ήταν βαθύτερη από τις εκτιμήσεις και δεν ευθυνόταν η ελληνική Κυβέρνηση για αβελτηρίες ή ολιγωρία.

Τι άλλο έγινε;

Άλλαξε η χρονική διάσταση της δημοσιονομικής  προσαρμογής. Υπήρξε επιμήκυνση κατά δύο έτη, μέχρι το 2016.

Τι άλλο άλλαξε; Τα

ο Πρόγραμμα αναπροσαρμόστηκε δύο φορές, το Μάρτιο και το Δεκέμβριου του 2012.

Συνεπώς, ελήφθη υπ’ όψιν η βαθύτερη ύφεση.

Προχώρησε η αναδιάρθρωση, η μείωση του δημοσίου χρέους, με επιπλέον χρηματοδότηση, με μείωση του επιτοκίου, με αναβολή της αποπληρωμής των δανείων, με τη διαδικασία επαναγοράς ομολόγων, με την επιστροφή κερδών από τις κεντρικές τράπεζες.

Υπάρχει ρητή αναφορά στο Eurogroup για την περαιτέρω προσαρμογή του δείκτη χρέους ως προς ΑΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του τόσο από τον αριθμητή όσο και από τον παρονομαστή, ενώ προσετέθη και με δική σας επιμονή, ως Κόμμα, η ρήτρα θετικής απόκλισης για την εκτέλεση του προγράμματος.

Συνεπώς, επί του πραγματικού πεδίου έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης του διαφορετικού επιπέδου ή και αναθεώρησης των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών.

 Όμως, προς την κατεύθυνση υλοποίησης των στόχων του προγράμματος συνεχίζουμε την προσπάθεια.

Έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο θέσατε.

Με μεθοδικότητα και συνέπεια, με ρεαλισμό, υπεύθυνα, σταθερά και σοβαρά διαπραγματευόμαστε –και το έχουμε αποδείξει αυτούς τους εφτά μήνες– με πράξεις και όχι με λεκτικούς ακροβατισμούς και λεονταρισμούς, μακριά από συγκρούσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας, ειδικά τώρα που την ανακτήσαμε αλλά και κεκτημένες ισορροπίες, εντός και κυρίως εκτός χώρας.

Όμως, τα οικονομικά προγράμματα δεν πρέπει να είναι άκαμπτα, ειδικά όταν η χώρα υλοποιεί τις δεσμεύσεις της.

Προς την κατέυθυνση αυτή, πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε χρέος να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο και για τη χώρα και για τους πολίτες. Στην Κυβέρνηση εργαζόμαστε προσανατολισμένοι σε αυτή την κατεύθυνση.

Δεν ωφελεί να «μιζεριάζουμε».

Άλλωστε, τα αποτελέσματα του 2012 μας επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Αφού «πιάσουμε» τους στόχους θα αποκτήσουμε τους «βαθμούς ελευθερίας» για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα που αποδείχθηκαν κοινωνικά άδικα και οικονομικά αναποτελεσματικά.

Προσπαθούμε να οριοθετήσουμε τον χώρο στον οποίο προοπτικά θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε βελτιωτικές παρεμβάσεις εξορθολογισμού ή ελάφρυνσης της φορολογίας,  τόνωσης της ανάπτυξης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Και παράλληλα να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, την τόνωση της εμπιστοσύνης, την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Γιατί μόνο με την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας, η περαιτέρω πορεία προσαρμογής και σταθεροποίησης θα μπορέσει να είναι βιώσιμη και μόνιμου χαρακτήρα.

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η σύνταξη του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος καθιερώθηκε από το 2010, στοχεύοντας στην απεικόνιση της δημοσιονομικής στρατηγικής της Γενικής Κυβέρνησης ως ένα ενιαίο σύνολο σε πολυετή χρονικό ορίζοντα.

Συγκεκριμένα, σε αυτό παρουσιάζονται τα δημοσιονομικά όρια και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και περιγράφονται οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι, χρονοδιαγράμματα, δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια ελέγχου των δαπανών και σταδιακής μείωσης του ελλείμματος με την υιοθέτηση ανώτατων ορίων δαπανών σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Σήμερα συζητούμε την έγκριση της επικαιροποίησης αυτού του Μεσοπρόθεσμου για μία συγκεκριμένη περίοδο, για την περίοδο 2013-2016, με την εισαγωγή ανώτατων ορίων δαπανών για τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης για μια τριετή χρονική περίοδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου, σύμφωνα με τη σύνταξή του.

Πρόκειται για μία επικαιροποίηση που είναι προαπαιτούμενο, όπως έχω πει και στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνέχισης του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής για την απόδοση δόσεως ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επικαιροποιούνται τα ανώτατα όρια δαπανών της Κεντρικής Κυβέρνησης, δηλαδή των Υπουργείων, των περιφερειακών υπηρεσιών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, καθώς και των ΔΕΚΟ –που έχουν ταξινομηθεί εντός της Γενικής Κυβέρνησης– των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, των Νομικών Προσώπων.

Αυτά τα όρια για τα δύο πρώτα χρόνια είναι δεσμευτικά.

Εντός, βεβαίως, αυτών των ανωτάτων ορίων κάθε υποτομέα παρέχεται ευελιξία για το σχεδιασμό των προϋπολογισμών των ετών αυτών, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί, ενώ ο στόχος για το τελευταίο έτος, για το τρίτο έτος αυτής της περιόδου, μπορεί να επικαιροποιείται.

Η επικαιροποίηση γίνεται κάτω από τις ίδιες ακριβώς μακροοικονομικές προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου του προηγούμενου Οκτωβρίου και ορθώς, όπως επιβεβαιώνεται από τη δημοσιοποίηση των προσωρινών στοιχείων και εκτιμήσεων για την ύφεση φέτος και για την ύφεση πέρυσι, σύμφωνα με την οποία η ύφεση διαμορφώθηκε στο 6,45% το 2012, πολύ κοντά στις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου που ήταν για 6,5%, χειρότερα από τις εκτιμήσεις των εταίρων που ήταν για 6%.

Επίσης, η επικαιροποίηση έγινε χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2012.

Και αυτό έγινε διότι μέχρι σήμερα δεν είναι διαθέσιμα τα τελικά δημοσιονομικά στοιχεία.

Ωστόσο, από τη στιγμή που το δημοσιονομικό αποτέλεσμα –το περσινό, του 2012– διαφαίνεται, εκτιμάται ότι θα είναι καλύτερο από τις αρχικές προβλέψεις, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει θετική επίπτωση όχι μόνο φέτος, αλλά σε όλη την περίοδο μέχρι το 2016.

Επίσης, είναι αυτονόητο ότι δεν αμφισβητείται ο στόχος του προγράμματος για πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ το 2016, όπως συμφωνήθηκε με τους εταίρους και ενσωματώνεται στο Μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Τέλος, οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου, αναφορικά με το δημοσιονομικό έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης, δεν περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις από την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, της οποίας η καταγραφή, η αποτίμηση και η αποτύπωση από τις αρμόδιες στατιστικές αρχές είναι σε εξέλιξη.

Έτσι, για την υπό συζήτηση επικαιροποίηση λήφθηκαν υπόψη τρία πράγματα.

Πρώτον, η επανεκτίμηση της απόδοσης κάποιων συγκεκριμένων μέτρων του Μεσοπρόθεσμου, καθώς και κάποιες προσαρμογές ηπιότερες τελικά ως προς τα μέτρα που πρόσφατα ψηφίστηκαν από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Γι’ αυτό και αθροιστικά τα μέτρα είναι 13,5 δισ. ευρώ από 14,2 δισ. ευρώ που είχαμε ψηφίσει τον περασμένο Οκτώβριο.

Δεύτερο στοιχείο είναι ο επαναϋπολογισμός των δαπανών για τόκους μετά την επαναγορά ομολόγων και τις αποφάσεις του Eurogroup για τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού, την επέκταση της λήξης των δανείων, την απόδοση στη χώρα μας των κερδών από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

Έτσι, οι τόκοι ενδεικτικά εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στα 7,5 δισ. ευρώ το 2016 από πρόβλεψη 12,5 δισ. ευρώ ευρώ πριν από πέντε μήνες, δηλαδή μιλάμε για 5 δισ. ευρώ λιγότερους τόκους.

Τρίτο στοιχείο είναι ο επαναϋπολογισμός του ύψους του δημοσίου χρέους μετά την επαναγορά ομολόγων ποσού περίπου 32 δισ. ευρώ.

Έτσι, ενδεικτικά και πάλι, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι φέτος θα διαμορφωθεί στο 174% του ΑΕΠ από 189% του ΑΕΠ, όπου ήταν οι εκτιμήσεις πριν από τέσσερις μήνες και στο 164% του ΑΕΠ το 2016 από 185% του ΑΕΠ που εκτιμούσαν πριν λίγους μήνες.

Σε τέσσερις μήνες δηλαδή οι εκτιμήσεις είναι χαμηλότερες κατά 15 και 21 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ αντίστοιχα.

Είπαμε ότι τα ανώτατα όρια δαπανών είναι δεσμευτικά για το 2013 και το 2014.

Ωστόσο, σε περίπτωση επίτευξης καλύτερου πρωτογενούς αποτελέσματος σε σχέση με το στόχο, εφόσον εκτιμάται ότι θα είναι διατηρήσιμο, θα το αναπροσαρμόσουμε, δίνοντας έμφαση –όπως έχουμε δεσμευτεί– στην ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων και την υποστήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας σε ποσοστό 70%.

Σε αυτή τη περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε ποσοστό 30% του καλύτερου από το αναμενόμενο αποτέλεσμα για να καταστήσουμε πιο φιλόδοξους τους ενδιάμεσους στόχους για το έλλειμμα.

Έτσι, θα επιτύχουμε νωρίτερα το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο και θα επιταχύνουμε την πορεία αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους.

Πρόκειται συνεπώς για μια διαδικασία επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου προς την κατεύθυνση διασφάλισης της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί και έχουν συμφωνηθεί μέχρι το 2016, με απώτερο στόχο την επίτευξη πρωτογενούς δημοσιονομικού αποτελέσματος 4,5% του ΑΕΠ το 2016.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι προφανές ότι είναι αδύνατη η έξοδος της χώρας από την οικονομική κρίση και η αποκατάσταση της εθνικής και διεθνούς αξιοπιστίας της χωρίς την επίτευξη δημοσιονομικών συνθηκών ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της συνεπούς εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των πολιτικών, κυρίως στον τομέα των διαθρωτικών αλλαγών και η περιορισμένη εφαρμογή και η χαμηλότερη αποδοτικότητα ορισμένων μέτρων οδήγησαν σε πολύ χαμηλότερες αποδόσεις του συνολικού πακέτου των μέτρων της προηγούμενης περιόδου σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς.

Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη βαθύτερη από την αναμενόμενη ύφεση, δημιούργησαν μεγάλη απόκλιση ακόμα και από τους χαμηλότερους μετά την επιμήκυνση στόχους του πρωτογενούς ελλείμματος.

Για να επανέλθει το πρόγραμμα στις αρχικές του προβλέψεις κρίθηκε απαραίτητο να συνεχιστεί και να ενταθεί η δημοσιονομική προσαρμογή, ειδικά σήμερα που η χώρα βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων.

Με την πολιτική αυτή αναμένεται ότι παρά την αρχική, πράγματι, αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη το 2013, θα υπάρξει πιο γρήγορος βηματισμός για τη δημιουργία των προϋποθέσεων βιώσιμης και ισχυρής ανάπτυξης την υπόλοιπη περίοδο.

Από το σύνολο των μέτρων, το σύνολο των δημοσιονομικών παρεμβάσεων για την περίοδο 2013-2014, το 73% αφορούν μέτρα στο σκέλος των δαπανών και το 27% στο κομμάτι των εσόδων, επιταχύνοντας και ταυτόχρονα, επιτυγχάνοντας την ενδεδειγμένη κατανομή της δημοσιονομικής προσαρμογής, που είναι δύο τρίτα από το σκέλος των δαπανών και ένα τρίτο από το σκέλος των εσόδων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της προσαρμογής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση πιστεύει, μετά και τις θετικές ενδείξεις για τη δημοσιονομική επίδοση του 2012, ότι η εξέλιξη της εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής πολιτικής αυτά τα δύο χρόνια, με την έμφαση που θα δοθεί –και πρέπει να δοθεί– σε διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, θα καλύψει την όποια μικρή δημοσιονομική διόρθωση ενδέχεται να προκύψει τα επόμενα χρόνια, το 2015 και το 2016, σύμφωνα με το βασικό σενάριο του Μεσοπροθέσμου του προηγούμενου Οκτωβρίου.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο συνιστά συστατικό της στρατηγικής της Κυβέρνησης, στρατηγικής με άξονα τη σύζευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας, ώστε η χώρα να ξεφύγει από τα φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και της ύφεσης.

Είναι στρατηγική οικονομικής πολιτικής, που εφαρμόζεται από τα τέλη του 2012 και έχει δύο κατευθύνσεις.

Η πρώτη κατεύθυνση είναι η εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, στοχεύοντας στη δραστική καταπολέμηση της σπατάλης, στον εξορθολογισμό της δημόσιας δαπάνης, στη συρρίκνωση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων.

Ειδικότερα, εφαρμόζονται μέτρα και πολιτικές που εστιάζονται στον περιορισμό του εύρους και της παρεμβατικότητας του δημόσιου τομέα και στη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των σχετικών δαπανών.

Βασική επιδίωξη του Μεσοπρόθεσμου είναι να εισέλθει η χώρα σε μία μακρά περίοδο πρωτογενών πλεονασμάτων.

Το πρώτο βήμα γίνεται φέτος και προβλέπεται θετικό πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα, οριακά καλύτερο από αυτό που προβλεπόταν τον περασμένο Οκτώβριο και συνεχίζεται τα επόμενα χρόνια.

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η αποτελεσματική υλοποίηση ενός μεγάλου εύρους πολιτικών και μέτρων για την τόνωση της οικονομίας ως προς την ανάπτυξη, την ανεργία, τη ρευστότητα, τη μείωση του ελλείμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο οι βασικές προτεραιότητες είναι δύο.

Η πρώτη είναι ο εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με δράσεις που στοχεύουν στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ –και έγινε ειδικά Υπουργικό Συμβούλιο για αυτό το λόγο– η εκμετάλλευση των σημαντικών διευκολύνσεων για την υλοποίηση του επόμενου ΕΣΠΑ, της περιόδου 2014-2020, η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το καθολικό ξεπάγωμα –υπήρξαν σήμερα σχετικές ανακοινώσεις– των μεγάλων δημόσιων έργων και ειδικότερα, των οδικών αξόνων, η ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές.

Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η υλοποίηση μιας σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως είναι το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, η μείωση των εμποδίων στην προσέλκυση επενδύσεων, η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, η αναπτυξιακή και διαφανής αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας -με τη διαμόρφωση απλών και σταθερών κανόνων, τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών και τη μείωση του μη μισθολογικού και γραφειοκρατικού κόστους- η στοχευμένη διόρθωση του επενδυτικού νόμου, ώστε να καταστεί καλύτερη η εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιπτώσεις της ύφεσης στην αγορά, η επένδυση στις νέες πηγές ανάπτυξης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με την τόνωση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Πρόκειται, συνεπώς, για μια στρατηγική οικονομικής πολιτικής που επιδιώκει, αφ’ ενός, τη βιώσιμη και μόνιμη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και αφ’ ετέρου, την επιστροφή της οικονομίας και της κοινωνίας στον ενάρετο κύκλο της ευημερίας για όλους.

Θα ήθελα να κάνω και ορισμένες παρατηρήσεις, επειδή επανήλθε σήμερα η κουβέντα για τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές.

Το 2010 –και είναι καταγεγραμμένο αυτό– ως Νέα Δημοκρατία είχαμε εκφράσει προς τους εταίρους και δανειστές μας τις επιφυλάξεις και τη διαφωνία μας, σε σχέση με το μέγεθος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών.

Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, οι αποκλίσεις σε σχέση με τις προβλέψεις τόσο για την ύφεση, όσο και για την ανεργία, είναι μεγαλύτερες.

Οι θέσεις μας, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν.

Όμως, είναι γεγονός ότι αναλάβαμε ως κυβέρνηση ένα δεδομένο και ασφυκτικό οικονομικό πρόγραμμα σε εξέλιξη.

Από την αρχή λειτουργήσαμε υπό την πίεση του παγώματος των χρηματοδοτικών ροών για μεγάλο χρονικό διάστημα –πάνω από έξι μήνες– των δόσεων, δηλαδή, που είχε επιτακτική ανάγκη η χώρα.

Επιδιώξαμε βελτιώσεις.

Κάποιες καρποφόρησαν, κάποιες άλλες όχι.

Σήμερα, τώρα, το ζήτημα των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών αναγνωρίζεται και από τους εταίρους και δανειστές μας, έστω και περιθωριακά.

Για παράδειγμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση που δημοσιοποίησε πριν από ορισμένες ημέρες για την Ελλάδα αναθεωρεί τους πολλαπλασιαστές για τη χώρα γύρω στη μονάδα, ενώ επίσης είναι γεγονός ότι πέρα από τις λεκτικές παλινδρομήσεις, συναινούν σε κάποιες αλλαγές κατά την εφαρμογή του Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, πρώτον, οι στόχοι του Προγράμματος προσαρμόζονται στις επιπτώσεις της ύφεσης.

Όταν οι αποκλίσεις στην επίτευξη των στόχων οφείλονται στη βαθύτερη ύφεση, εκ του Προγράμματος και όχι από κυβερνητική αβελτηρία ή ολιγωρία, αναπροσαρμόζονται οι στόχοι του ελλείμματος.

Αυτό έγινε το 2012.

Οι εταίροι και δανειστές έκαναν δεκτό το πρωτογενές έλλειμμα λόγω βαθύτερης ύφεσης και όχι λόγω της παρούσας Κυβέρνησης.

Θα διαμορφωθεί περίπου στο 1,5% του ΑΕΠ, ενώ προβλεπόταν ότι θα κλείσει στο 1% του ΑΕΠ.

Αναπροσαρμόστηκαν οι στόχοι, χωρίς τη λήψη νέων πρόσθετων μέτρων.

Συνεπώς, ελήφθη υπ’ όψιν η ύφεση.

Δεύτερον, το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής επιμηκύνθηκε κατά δύο χρόνια, μέχρι το 2016.

Ελήφθη υπ’ όψιν, συνεπώς, η ύφεση.

Τρίτον, το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής αναπροσαρμόστηκε δύο φορές, το Μάρτιο και το Δεκέμβριο του 2012.

Ελήφθη και πάλι υπ’ όψιν η βαθύτερη από την προβλεφθείσα ύφεση.

Προχώρησε η αναδιάρθρωση και μείωση του δημοσίου χρέους, με επιπλέον χρηματοδότηση, με μείωση του επιτοκίου, με αναβολή της αποπληρωμής των δόσεων, με διαδικασία επαναγοράς ομολόγων, με επιστροφή κερδών από κεντρικές τράπεζες, ενώ υπάρχει και συγκεκριμένη αναφορά στις αποφάσεις του Eurogroup για περαιτέρω προσαρμογή του επιπέδου του δημοσίου χρέους, ώστε να παραμείνει βιώσιμο, σε σχέση πάντα με την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος.

Τέταρτον, προσετέθη ρήτρα θετικής απόκλισης για την εκτέλεση του Προγράμματος, για την οποία και μίλησα.

Συνεπώς, επί του πραγματικού πεδίου έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης του διαφορετικού επιπέδου ή και αναθεώρησης των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών.

Προς την κατεύθυνση υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος συνεχίζουμε την προσπάθεια με μεθοδικότητα και συνέπεια, με ρεαλισμό, υπεύθυνα, σταθερά, σοβαρά.

Διαπραγματευόμαστε –και το έχουμε δείξει τους τελευταίους έξι μήνες– με πράξεις και όχι με λεκτικούς ακροβατισμούς και λεονταρισμούς, μακριά από συγκρούσεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας που με δυσκολία πρόσφατα ανακτήσαμε, αλλά και τις κατεκτημένες ισορροπίες.

Όμως, τα οικονομικά προγράμματα δεν πρέπει να είναι άκαμπτα, ειδικά όταν η χώρα υλοποιεί τις δεσμεύσεις της.

Οφείλουν να ενσωματώνουν τις παραμέτρους του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, με το οποίο άλλωστε βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.

Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε χρέος να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο και για τη χώρα και για τους πολίτες.

Πιστεύω ότι πρέπει διαρκώς να διεκδικούμε βελτιστοποίηση των λύσεων, υλοποιώντας τους στόχους του Προγράμματος στο πραγματικά ασφυκτικό, δυσάρεστο και επώδυνο για όλους τους Έλληνες πλαίσιο.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” – “Η οικονομία θα ανακάμψει με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα”

Η ανεργία βρίσκεται ήδη στο 27%. Τι πρόκειται να κάνετε για αυτό;

Η Ευρώπη μετά από μία περίοδο θεσμικής κωλυσιεργίας και αναβλητικότητας φαίνεται να διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την έξοδο από την κρίση.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα πλέον δεν καθυστερεί, αλλά προχωρά εφαρμόζοντας ένα εθνικό σχέδιο για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας.

Προοπτικά, βασική επιδίωξη του σχεδίου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο ιδιωτικό τομέα.

Οι εποχές που το κράτος «απορροφούσε» την ανεργία που δημιουργούσε η έλλειψη ανταγωνιστικότητας αποτελούν παρελθόν.

Άλλωστε, ο ένας πυλώνας του σχεδίου είναι η εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας σε όλη την έκταση της Γενικής Κυβέρνησης.

Ο έτερος πυλώνας, αυτός της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας, είναι που θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της αποτελεσματικής υλοποίησης των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Πρωτοβουλιών, όπως η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η συνέχιση των μεγάλων δημοσίων έργων, η αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών ρευστότητας, η προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, και, φυσικά, η επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η διασφάλιση κοινοτικών πόρων ύψους 18,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014–2020 είναι καθοριστικής σημασίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κάποιος ότι στα κονδύλια περιλαμβάνονται πόροι για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Παρά τις συνεχείς «πτωτικές» αναθεωρήσεις των στόχων για τις αποκρατικοποιήσεις, για την περίοδο 2013-2020 προβλέπονται έσοδα ύψους 1,3% του ΑΕΠ ετησίως. Πως σκοπεύετε να πιάσετε έναν τόσο φιλόδοξο στόχο σε περίοδο χαμηλής παγκόσμιας ανάπτυξης;

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου είναι ξεκάθαρη.

Το πρόγραμμα εξελίσσεται ικανοποιητικά όσον αφορά τόσο τους στόχους όσο και τα χρονοδιαγράμματα.

Προχωράμε εστιάζοντας στην αξιοποίηση, και όχι την εκποίηση, αφού στο όλο εγχείρημα αποδίδουμε αναπτυξιακή δυναμική.

Δεν μας διακατέχει «ταμειακός πανικός», καθώς επιδιώκουμε αφενός το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο, αλλά και την ώθηση και την «ψυχολογική» ανάταξη της αγοράς.

Δηλαδή, την αλλαγή του κλίματος που ήδη καταγράφεται τώρα που απομακρύνθηκε ο κίνδυνος «χώρας» και «νομίσματος».

Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει φέρει μεγάλη αναταραχή στην αγορά. Έχει αφήσει πολλούς καταναλωτές χωρίς πετρέλαιο μέσα στο χειμώνα, έχει προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβλημα από την καύση ακατάλληλων υλικών στα τζάκια, ενώ οι επιστροφές του επιδόματος δείχνουν ότι η διαδικασία δεν βοήθησε τους δικαιούχους να εισπράξουν τα χρήματά τους. Σκέφτεστε κάποιες αλλαγές για του χρόνου τόσο στον ΕΦΚ όσο και στη διαδικασία επιστροφής του επιδόματος;

Η εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης αποτελούσε από το Νοέμβριο του 2011 «μνημονιακή» υποχρέωση της χώρας, που είχε συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμού του 2012.

Μάλιστα, με νομοθετική παρέμβαση της παρούσας Κυβέρνησης η εξίσωση επήλθε στο 80% του ΕΦΚ, χωρίς το πετρέλαιο κίνησης να μείνει στο αρχικό επίπεδο όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία με την Τρόικα.

Είναι κατανοητό ότι εάν δεν λαμβάνονταν το συγκεκριμένο μέτρο θα έπρεπε να καλυφθεί αυτή η «τρύπα» από ισοδύναμα μέτρα.

Επίσης, προς αντιστάθμιση της επιβάρυνσης στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού, προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, ύψους 80 εκατ. ευρώ το 2012 και 270 εκατ. ευρώ το 2013, σε όσους κατά τεκμήριο το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Πρόκειται για επίδομα που ήταν εκτός Προϋπολογισμού, αλλά και της αρχικής συμφωνίας με την Τρόικα, και το οποίο η Κυβέρνηση, με την κατάλληλη διαπραγμάτευση, το ενέταξε για να στηρίξει τους ασθενέστερους πολίτες.

Η περιορισμένη απορρόφηση του επιδόματος από τους δικαιούχους μέχρι στιγμής, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν αξιοποιείται.

Προς την κατεύθυνση αυτή, για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης σχολικών μονάδων (π.χ. ορεινές περιοχές ή περιοχές όπου παρουσιάζονται έντονα καιρικά φαινόμενα), αποδόθηκε σε Δήμους της χώρας ποσό ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Πάντως, αν και από την εξίσωση τα δημόσια έσοδα εμφανίζονται αυξημένα παρά τη μείωση της κατανάλωσης, για την ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα του μέτρου θα πρέπει να γίνει, και θα γίνει, αξιολόγηση με την ολοκλήρωση του κύκλου.

Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση εξετάζει μία σειρά από πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προέκυψαν τους τελευταίες μήνες.

Ο φόρος περιουσίας στις περισσότερες χώρες ανέρχεται σε 2-5% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα ήταν 2% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια και τώρα με τα νέα μέτρα θα πάει στο 7%. Πόσο ρεαλιστικός μπορεί να είναι ένας τέτοιος στόχος;

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε φάση «έκτακτης ανάγκης».

Συνεπώς, η σύγκριση με άλλες χώρες, που δεν βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση, στη φάση αυτή, δεν βοηθά.

Στην παρούσα φάση για την Ελλάδα το ζητούμενο είναι, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του ασφυκτικού περιβάλλοντος, να διαμορφωθεί πολιτική φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, χωρίς διάθεση υπερφορολόγησης, με τη θέσπιση ενός ενιαίου φόρου που θα ενσωματώνει τους υφιστάμενους τακτικούς και έκτακτους φόρους στα ακίνητα.

Τι θα γίνει με τις απολύσεις προσωπικού που ζητά η Τρόικα στον δημόσιο τομέα;

Η εκτίμησή μου είναι ότι, στο πλαίσιο της εναρμόνισης, οι συνθήκες είναι ώριμες όχι μόνο για την αναδιάρθρωση των δομών αλλά και για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Προκύπτουν αφενός σημαντικά οφέλη από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε όρους ωφέλειας για τους πολίτες, αλλά και αφετέρου η προώθηση του προγράμματος κινητικότητας είναι προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση της χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Το λάθος του ΔΝΤ έχει οδηγήσει στην λήψη μέτρων που προκαλούν αστοχίες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Μήπως ήρθε η στιγμή η Κυβέρνηση να κάνει πράξη την προεκλογική της δέσμευση για επαναδιαπραγμάτευση του Προγράμματος;

Από τη στιγμή που αναλάβαμε, με δεδομένα το αυστηρό Πρόγραμμα και την πίεση του «παγώματος» των χρηματοδοτικών ροών που είχε ανάγκη η χώρα, προσπαθήσαμε για βελτιώσεις.

Κάποιες προσπάθειες έφεραν αποτέλεσμα αλλά αρκετές άλλες όχι.

Οι στόχοι του Προγράμματος προσαρμόστηκαν στις επιπτώσεις της ύφεσης όπως αποδείχθηκε για το ύψος του πρωτογενούς ελλείμματος το 2012, ενώ το Πρόγραμμα επιμηκύνθηκε κατά δύο έτη και αναπροσαρμόστηκε δύο φορές, το Μάρτιο και το Δεκέμβριο του 2012, ώστε να διατηρηθεί σε βιώσιμα επίπεδα το δημόσιο χρέος.

Και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε την προσπάθεια με μεθοδικότητα και συνέπεια.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας δέχεται επιθέσεις για την πολιτική που ακολουθεί, ακόμα και από συνάδελφους σας βουλευτές της ΝΔ. Ειδικά οι τελευταίοι τον κατακρίνουν για την κριτική που ασκεί στην Κυβέρνηση Καραμανλή. Θεωρείτε δίκαιες τις επιθέσεις που δέχεται ο κ. Στουρνάρας;

Με τον κ. Στουρνάρα έχω μια πολύ καλή προσωπική σχέση και εποικοδομητική συνεργασία στο Υπουργείο Οικονομικών.

Είναι γνωστό ότι έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και πολιτικές διαδρομές.

Η αξιολόγησή μου για τα βαθύτερα αίτια και τις ρίζες της αξιακής, πολιτισμικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην οποία «λιμνάζει» η χώρα, καθώς και για τον επιμερισμό των διαχρονικών ευθυνών, διαφέρει.

Αυτή την αξιολόγηση θα την διατυπώσω αναλυτικά αργότερα, όταν θα έχουμε ξεφύγει οριστικά από την κρίση.

Όσον αφορά στους Βουλευτές, είναι αυτονόητο ότι όπως και ο κάθε πολίτης, έχουν το δικαίωμα κριτικής.

Όλοι μας κρίνουμε και κρινόμαστε.

Από που θα προέλθει η ρευστότητα για την ανάπτυξη όταν η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα παραμένει αρνητική και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών καθυστερεί;

Δεν θα συμφωνήσω με την εκτίμησή σας ότι η ρευστότητα αποτελεί μονοδιάστατο παράγοντα που επηρεάζεται αποκλειστικά από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Ακόμη και πλήρως ανακεφαλαιοποιημένες να ήταν οι τράπεζες, σε μια οικονομία που δεν βελτιώνεται, οποιοσδήποτε υγιής χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν θα ήταν πρόθυμος να δανείσει.

Εντούτοις, σήμερα, οι τράπεζες γνωρίζουν πλήρως τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, έχουν ήδη πάρει προκαταβολές για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, ενώ η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, που αναφέρετε, συνδέεται με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την αγορά.

Οπότε, η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας και εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε θετικές εκπλήξεις.

Ταυτόχρονα η επιστροφή των καταθέσεων, καθώς από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει στις τράπεζες πάνω από 11 δισ. ευρώ, ενισχύει τη ρευστότητα.

Επίσης, το Δεκέμβριο του 2012 καταγράφηκε, για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, αύξηση της καθαρής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά 204 εκατ. ευρώ.

Προς την ίδια κατεύθυνση, πρόκειται να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2013 και 8 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Ήδη τον Ιανουάριο δόθηκαν 1 δισ. ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο δρομολογούνται αποπληρωμές ύψους 330 εκατ. ευρώ προς τον ΕΟΠΠΥ, το ΜΤΣ και λοιπούς φορείς και μέχρι το τέλος του μηνα η εξόφληση υποχρεώσεων ύψους 610 εκατ. ευρώ στο χώρο της υγείας, σε νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία.

Πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κονδύλια ύψους 1,44 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ήδη συμβασιοποιήθηκαν τα πρώτα 600 εκατ. ευρώ και ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις.

Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εμφανίζουν υστέρηση στα έσοδα του Ιανουαρίου κυρίως λόγω ΦΠΑ και ΕΦΚ. Έχετε μιλήσει για μείωση του συντελεστή 23% στην εστίαση;

Εκτιμούμε ότι κατά το 1ο τρίμηνο του έτους θα είμαστε εντός των στόχων, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις για τα δημόσια έσοδα του 2013 τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς επιπτώσεις της ύφεσης και των δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Αφού «πιάσουμε» τους στόχους θα αποκτήσουμε τους «βαθμούς ελευθερίας» για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα που αποδείχθηκαν κοινωνικά άδικα και οικονομικά αναποτελεσματικά.

Μέτρα, όπως η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, που έχει επισημανθεί από την Κυβέρνηση με επιμονή στους εταίρους μας κατά την προηγούμενη αξιολόγηση του Προγράμματος, και που φαίνεται να μην αποδίδει τα αναμενόμενα.

Το μέτρο αυτό είχε τρεις δυσμενείς επιπτώσεις.

Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα έσοδα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι διόγκωσε την φοροδιαφυγή.

Και οδήγησε σε κλείσιμο επιχειρήσεων για όσους δεν μπορούν ή λόγω εντιμότητας δεν φοροδιαφεύγουν, με ότι συνέπειες επέφερε αυτό στην ανεργία.

Όλα αυτά πρέπει διαρκώς, τεκμηριωμένα, να αξιολογούνται.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Η Ελλάδα αύριο” – “Η αξιωματική αντιπολίτευση ακροβατεί, ο λόγος της προσαρμόζεται ανάλογα με το ακροατήριο”

1. Στο πρόσφατο σχόλιο σας σχετικά με την πορεία του προϋπολογισμού δηλώσατε ότι απαιτείται εντατικοποίηση της προσπάθειας στον τομέα των εσόδων. Σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού υπάρχει υποχώρηση των εσόδων κατά 241 εκατ. ευρώ εξαιτίας της υστέρησης των έμμεσων φόρων. Πως θα το αντιμετωπίσετε αυτό;

Πράγματι, τον Ιανουάριο παρά την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου ως προς το έλλειμμα, παρατηρήθηκε υστέρηση στο σκέλος των εσόδων σε σχέση με το στόχο.

Πιο συγκεκριμένα, τα δημόσια έσοδα προ επιστροφής φόρων, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, είναι μειωμένα κατά 5,2%.

Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην υστέρηση των έμμεσων φόρων.

Για το λόγο αυτό εγκαίρως επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και εντατικοποίηση της προσπάθειας.

Τόσο ως προς τις πολιτικές, όσο και στους φοροεισπρακτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Σημειώνω ότι, ήδη, το συγκεκριμένο πεδίο έχει ενδυναμωθεί θεσμικά.

Ορίσθηκε νέος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, με πενταετή θητεία και με διευρυμένες αρμοδιότητες.

Προσδοκώ ότι η κίνηση αυτή θα αποδώσει.

2. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως έρχονται νέα πρόσθετα μέτρα την άνοιξη με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ύψους 2 έως 4 δισ. ευρώ. Αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι θα ληφθούν νέα μέτρα;  

Η αντιπολίτευση το υποστήριζε αυτό και για το 2012.

Και τελικά πρόσθετα μέτρα δεν ελήφθησαν.

Εκτιμούμε ότι η εξέλιξη της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2012, η εξέλιξη της εφαρμογής του Προγράμματος κατά τη διετία 2013-2014 με τα ήδη ληφθέντα μέτρα αλλά και την έμφαση που θα δίνεται σε διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, θα καλύψουν τη μικρή δημοσιονομική διόρθωση που ενδέχεται να προκύψει την περίοδο 2015–2016, σύμφωνα με το σενάριο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

3. Όπως έχετε δηλώσει τα επώδυνα μέτρα στο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών στόχο έχουν το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο όμως προκύπτει από τις οφειλές του Δημοσίου έναντι των ιδιωτών. Και πότε το Δημόσιο θα αποπληρώσει τις οφειλές του προς τους ιδιώτες;

Τονίζω κατ’ επανάληψη ότι η επίτευξη πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος αποτελεί θεμελιώδη εθνικό στόχο.

Και τούτο γιατί η επιτυχία του δίνει στη χώρα βαθμούς ελευθερίας για να αναβαθμίσει τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή και να κάνει βιώσιμη την ανάταξη της οικονομίας.

Κύριος παράγοντας για την επίτευξη του στόχου είναι η διαχρονική πειθαρχία στα δημόσια οικονομικά.

Η εφαρμογή του Προϋπολογισμού χωρίς αποκλίσεις.

Ήδη τα στοιχεία για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτυπώνουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που αναφέρετε.

Καταδεικνύουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης κατά τους τελευταίους μήνες.

Και αυτό διότι επετεύχθη ταυτόχρονα μείωση των δημοσίων δαπανών, περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος και περιορισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους.

Ως προς το τελευταίο, η διαδικασία αποπληρωμής τους εξελίσσεται ικανοποιητικά, εντός του σχεδίου που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομικών και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

Θεωρούμε ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, την έως τώρα εξέλιξη της διαδικασίας, την πορεία αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης και τις καταβολές των δόσεων της δανειακής σύμβασης, θα επιτευχθεί ο στόχος αποπληρωμής οφειλών ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2013.

Ήδη, περίπου 1 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αποπληρώθηκαν τον Ιανουάριο.

4. Σε τι ωφελεί να εμμένει η Κυβέρνηση – υπό τις υποδείξεις της Τρόικας – στην πολιτική της σκληρής λιτότητας όταν μάλιστα το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του ΔΝΤ παραδέχονται ότι η συνταγή ήταν λάθος; Θα ζητήσετε επιμήκυνση αποπληρωμής του ελληνικού δανείου προκειμένου να «ελαφρυνθεί» το βάρος των Ελλήνων φορολογούμενων;

Από το 2010, είχαμε εκφράσει προς τους εταίρους και δανειστές μας, τις επιφυλάξεις και τη διαφωνία μας σε σχέση με το μέγεθος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών.

Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, οι αποκλίσεις σε σχέση με τις προβλέψεις για την ύφεση και την ανεργία είναι μεγαλύτερες.

Οι θέσεις μας, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν.

Είναι γεγονός ότι αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας με ένα δεδομένο και ασφυκτικό οικονομικό πρόγραμμα σε εξέλιξη.

Από την αρχή λειτουργήσαμε υπό την πίεση του «παγώματος» των χρηματοδοτικών ροών που είχε επιτακτική ανάγκη η χώρα.

Επιδιώξαμε βελτιωτικές κινήσεις, από τις οποίες κάποιες καρποφόρησαν και αρκετές άλλες όχι.

Σήμερα, οι εταίροι και δανειστές μας συναινούν σε κάποιες αλλαγές κατά την εφαρμογή του Προγράμματος.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος προσαρμόστηκαν στις επιπτώσεις της ύφεσης όπως αποδείχθηκε για το ύψος του πρωτογενούς ελλείμματος το 2012, ενώ το Πρόγραμμα επιμηκύνθηκε κατά δύο έτη και αναπροσαρμόστηκε δύο φορές, το Μάρτιο και το Δεκέμβριο του 2012, ώστε να διατηρηθεί σε βιώσιμα επίπεδα το δημόσιο χρέος.

Σ’ αυτό το πλαίσιο συνεχίζουμε την προσπάθεια, καθώς θεωρούμε ότι τα οικονομικά προγράμματα οφείλουν να ενσωματώνουν τις παραμέτρους του οικονομικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος, με το οποίο άλλωστε βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.

Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε χρέος να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο για τη χώρα και τους πολίτες.

5. Πως σχολιάζετε την τελευταία ανακοίνωση του οίκου Fitch που αναφέρει πως η Ελλάδα έχει ακόμα μακρύ δρόμο προκειμένου το χρέος να αρχίσει να πέφτει και να συμμορφωθεί με το δημοσιονομικό σύμφωνο της ΕΕ;

Έχω σημειώσει ξανά, ότι δεν συνηθίζω να σχολιάζω τις εκθέσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης.

Είτε η αξιολόγησή τους είναι θετική είτε αρνητική για τη χώρα και τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης.

Είτε σημειώνουν τα αυτονόητα, όπως το θέμα της εναρμόνισης του δημοσίου χρέους της χώρας με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύμφωνο, είτε κάτι άλλο.

Η αλήθεια όμως, πέραν αυτής που διατυπώνουν οι οίκοι, είναι ότι η πορεία της χώρας για την εδραίωση της σταθερότητας των δημοσίων οικονομικών της είναι δύσκολη και επώδυνη.

Η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία απαιτεί υπομονή και επιμονή.

Σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του υφιστάμενου Προγράμματος, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 124% του ΑΕΠ το 2020.

Προσδοκώ βεβαίως εν πορεία σε βελτιώσεις του Προγράμματος και σε καλύτερα αποτελέσματα.

Όπως έγινε με τις πρόσφατες Ευρωπαϊκές αποφάσεις, που μειώνουν το δημόσιο χρέος στο 164% του ΑΕΠ το 2016 από 185% του ΑΕΠ που ήταν η εκτίμηση πριν από 4 μήνες, δηλαδή κατά 21% του ΑΕΠ!

6. Ποιες εξελίξεις θα υπάρξουν σχετικά με τη φορολογία των ακινήτων; Γιατί αποφάσισε το υπουργείο να μεταθέσει τον ενιαίο φόρο για το 2014; Νωρίτερα θα ληφθούν άλλα μέτρα φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας;

Πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία με επίδραση στην συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών στη χώρα.

Για αυτό το λόγο και έχει ξεκινήσει διάλογος στο πλαίσιο διακομματικής επιτροπής για τη θέσπιση ενός ενιαίου φόρου στα ακίνητα, χωρίς διάθεση υπερφορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Πρόκειται για ένα ενιαίο φόρο που θα ενσωματώνει τους υφιστάμενους τακτικούς και έκτακτους φόρους στα ακίνητα.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος, ώστε οι κυβερνητικοί εταίροι να καταλήξουν.

Και προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η διακομματική ομάδα εργασίας.

Είναι προφανές ότι μέχρι να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, ισχύουν οι αποφάσεις που έχουν παρθεί από την Κυβέρνηση και ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

7. Η Κυβέρνηση απειλεί ότι θα προχωρήσει ακόμα και σε δήμευση περιουσιών, κατασχέσεις Ι.Χ., μισθών, συντάξεων και τραπεζικών καταθέσεων όσων χρωστούν στην εφορία. Εκτός από την διάλυση των νοικοκυριών πιστεύετε ότι θα επιτύχετε και δημοσιονομικά έσοδα;

Η «καταιγίδα» στην οποία αναφερθήκατε είναι εκτός πραγματικού πεδίου.

Με τους χειρισμούς μας επιδιώκουμε να στηρίξουμε και όχι να διαλύσουμε τα νοικοκυριά.

Η αίσθηση που αποκομίζει όποιος αφουγκράζεται την κοινωνία είναι ότι είναι λαϊκή επιταγή να εισπράξουμε επιτέλους το μεγαλύτερο δυνατό μέρος από τις οφειλές όσων συστηματικά φοροδιαφεύγουν και να περιορίσουμε την φοροαποφυγή.

Σε αυτό τον σκοπό συγκλίνουν όλες οι πρωτοβουλίες μας.

Όπως ήδη σας επεσήμανα σε προηγούμενη ερώτησή σας, οι συνεπείς φορολογούμενοι που λόγω της κρίσης αντιμετωπίζουν προσωρινή αδυναμία να ανταποκριθούν έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, αντίθετα, θα διευκολυνθούν.

Όμως γνωρίζετε ότι αστοχίες στο σκέλος των δημοσίων εσόδων θα βαρύνουν το σκέλος των δημοσίων δαπανών.

Είναι αλήθεια ότι το πρόβλημα που υπάρχει προς επίλυση δεν είναι εύκολο.

Η ορθή διέξοδος είναι η εντατικοποίηση της συνολικής προσπάθειας τόσο από την πλευρά της Κυβέρνησης όσο και των πολιτών, με ευαισθησία προς τους οικονομικά αδύναμους.

8. Σχετικά με την υπερφορολόγηση των ακινήτων όπου με βάση τον προϋπολογισμό το 2013 απαιτούνται 4,5 δισ. ευρώ από την ακίνητη περιουσία  υπάρχουν αντιδράσεις από βουλευτές της ΝΔ. Πως εκτιμάται το γεγονός των αντιδράσεων;

Καταρχάς, δεν πρόκειται για 4,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2013 τα έσοδα που προβλέπονται από τους φόρους στην ακίνητη περιουσία ανέρχονται στα 3,2 δισ. ευρώ περίπου.

Σχετικά με τις αντιδράσεις που αναφέρετε, θεωρώ ότι είναι εύλογες και κατανοητές.

Ειδικά, όταν τα τελευταία χρόνια υπάρχει πράγματι αύξηση της επιβάρυνσης της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Το τελικό ζητούμενο είναι ο σχεδιασμός της συνολικής φορολογικής πολιτικής, που γίνεται από τους αρμόδιους, να επιτύχει το συνδυασμό διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με ελάφρυνση των βαριά φορολογουμένων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.

9. Πως κρίνετε τη στάση της αντιπολίτευσης μέχρι σήμερα, όσον αφορά την οικονομική πολιτική; Βρίσκετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να αποκτά σημεία επαφής με το σχεδιασμό της Κυβέρνησης όσον αφορά τη μνημονιακή πολιτική;

Γενικά, οι στάσεις των δυνάμεων της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζονται από συνθηματολογίες, λαϊκισμούς και καταγγελτικό λόγο.

Απουσιάζουν οι τεκμηριωμένες προσεγγίσεις των λύσεων επί των κρίσιμων προβλημάτων.

Ειδικότερα, η αξιωματική αντιπολίτευση ακροβατεί.

Ο λόγος της προσαρμόζεται ανάλογα με το ακροατήριο.

Αναπτύσσεται σε λόγο «εσωτερικού» και λόγο «εξωτερικού».

Βέβαια, αξιολογώ ως θετική για τη μακροχρόνια εξέλιξη της χώρας την, έστω και με παλινδρομήσεις, απόπειρα μετατόπισης της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο του ρεαλισμού.

Εισήγηση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για την επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η σύνταξη του Μεσοπρόθεσμου καθιερώθηκε στη χώρα μας με το Ν. 3871/2010, στοχεύοντας στην απεικόνιση της δημοσιονομικής στρατηγικής της Γενικής Κυβέρνησης ως ένα ενιαίο πλέον σύνολο και όχι μόνο σε επίπεδο Κράτους, σε πολυετή ορίζοντα.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα δημοσιονομικά όρια και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, μέχρι το 2016 και περιγράφονται οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες.

Καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι, χρονοδιαγράμματα, δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια ελέγχου των δαπανών και σταδιακής μείωσης του ελλείμματος με την υιοθέτηση ανωτάτων ορίων δαπανών σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Σήμερα, συζητούμε την έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου για την περίοδο 2013 – 2016.

Με την εισαγωγή – πράγματι – ανωτάτων ορίων δαπανών για τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης για μια τριετία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση του Μεσοπρόθεσμου σύμφωνα και με τη σύνταξή του.

Πρόκειται για μια επικαιροποίηση που είναι το μόνο προαπαιτούμενο στα πλαίσια της συνέχισης του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής για να πάρουμε αυτή τη δόση του δανείου, 2,8 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επικαιροποιούνται τα ανώτατα όρια δαπανών της Κεντρικής Κυβέρνησης, δηλαδή, των Υπουργείων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Υπηρεσιών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και των ΔΕΚΟ που έχουν ταξινομηθεί εντός της Γενικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και των Νομικών Προσώπων.

Τα όρια αυτά για τα δύο πρώτα χρόνια θεωρούνται δεσμευτικά και σωστά θεωρούνται δεσμευτικά.

Είναι η πρώτη φορά και για πρώτη φορά επιβεβαιώνεται η δέσμευση ανωτάτων ορίων στη διετία, δηλαδή, στον άμεσο ορατό ορίζοντα που υπάρχει και η δυνατότητα καλύτερης πρόβλεψης.

Ο καθορισμός αυτός διασφαλίζει από τώρα ένα βιώσιμο επίπεδο λειτουργίας του Κράτους με ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων.

Σε καμία περίπτωση αυτή η δέσμευση δεν είναι περιοριστική, αφού, πρώτον, αν υπάρξει κάποιο ποσοστό αστοχίας στις επιδόσεις ή χειροτέρευση των μακροοικονομικών δεδομένων, πράγμα που θα σήμαινε περιορισμό των δαπανών, αυτές θα μένουν στο σημερινό προβλεπόμενο επίπεδο, επομένως υπάρχει θετική διάσταση στο ότι βάζουμε ανώτατα όρια για το 2014.

Δεύτερον, αν υπάρξουν καλύτερες επιδράσεις ή επιδόσεις ή μεγαλύτερη ανάπτυξη, ήδη προβλέπεται ρήτρα της προς τα πάνω προσαρμογής των δαπανών για την ανακούφιση των χαμηλών εισοδημάτων με ένα ποσοστό 70% της καλύτερης αυτής επίδοσης.

Επομένως το γεγονός ότι υπάρχουν δεσμευτικά όρια για το 2013 και το 2014 είναι θετικό, είτε αν πάνε τα πράγματα καλύτερα, είτε αν πάνε χειρότερα.

Επίσης, επειδή τέθηκε ένας εύλογος προβληματισμός από τον κ. Τσακαλώτο, εντός των συγκεκριμένων αυτών ανωτάτων ορίων κάθε υποτομέα παρέχεται ευελιξία για τον σχεδιασμό των προϋπολογισμών των ετών αυτών με την προϋπόθεση βέβαια ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί, ενώ ο στόχος για τον τελευταίο χρόνο της τριετούς περιόδου μπορεί να επικαιροποιείται.

Επομένως, αν κάθε Υπουργείο θέλει να αλλάξει τους προϋπολογισμούς εντός αυτών των ορίων και να ασκήσει κάποια άλλη πολιτική, σαν αυτή που αναφέρατε κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας, μπορεί να το κάνει, εντός όμως αυτών των ανώτατων ορίων.

Η υπό συζήτηση επικαιροποίηση έγινε κάτω από τις ίδιες μακροοικονομικές προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου του περασμένου Οκτωβρίου και χωρίς να ληφθεί υπόψη το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2012.

Η κυρία Πατριανάκου έκανε δύο πολύ σημαντικές και επίκαιρες επισημάνσεις, φαίνεται ότι η ύφεση διαμορφώνεται περίπου στο 6,5% το 2012, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, άρα οι εκτιμήσεις του Μεσοπρόθεσμου είναι εξαιρετικά ρεαλιστικές γιατί αυτό προβλέπαμε, όταν η τρόικα είχε εκτιμήσεις για 6% το 2012 και το ίδιο ισχύει και για το 2013 που έχουμε δυσμενέστερες προβλέψεις εμείς για την ύφεση, σε σχέση με τους εταίρους.

Η ύφεση σε πραγματικούς όρους – για να απαντήσω σε έναν άλλο εύλογο προβληματισμό του κ. Τσακαλώτου – από -4,5% το 2013, μετατρέπεται σε 0,2% το 2014, δηλαδή, δεν είναι μόνο το πρόσημο, είναι ότι παρουσιάζει θεαματική βελτίωση σωρευτικά 4,7%, παρά το εμπροσθοβαρές των μέτρων το 2013 που θα επηρεάσει και το 2014.

Ωστόσο, από τη στιγμή που το δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαφαίνεται να είναι καλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει θετική επίδραση, όχι μόνο φέτος αλλά και σε όλη την περίοδο μέχρι το 2016.

Επίσης, είναι αυτονόητο ότι δεν αμφισβητεί το στόχο του προγράμματος για πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ το 2016, όπως συμφωνήθηκε με τους εταίρους και ενσωματώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου αναφορικά με το δημοσιονομικό έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση από την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού κλάδου, τις οποίας η καταγραφή και αποτίμηση από τις αρμόδιες στατιστιικές αρχές είναι σε εξέλιξη.

Εδώ οφείλουμε να δώσουμε κάποιες διευκρινίσεις για να είναι απολύτως σαφές.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, δημιουργούνται συναλλαγές που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως προκύπτουν και από αποφάσεις της Eurostat που δημοσιεύθηκαν από το 2009.

Το είδος των παρεμβάσεων αποφασίζεται από κοινού από το Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας και η αρμόδια διεύθυνση της Τραπέζης της Ελλάδος που συνεξετάζει το γενικότερο συστημικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο.

Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο από την ίδρυσή του, με ειδική γνωμάτευση της Eurostat, έχει ενταχθεί στη Γενική Κυβέρνηση, γι’ αυτό και τα χρήματα από τον πρώτο πυλώνα του Ν. 3723/2008, επί κυβερνήσεως ΝΔ, τα 555 εκατ. ευρώ, πήγαν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και μπήκαν στην Γενική Κυβέρνηση, συνεπώς οι συναλλαγές του Ταμείου επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θετικά ή αρνητικά.

Το έτος 2012 πουλήθηκε η Αγροτική Τράπεζα στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πριν την πώληση, το Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας κάλυψε την αρνητική θέση του ενεργητικού του ισολογισμού της Αγροτικής Τράπεζας, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί από επισφαλή στοιχεία, παίρνοντας και γράφοντας στον ισολογισμό του αυτά τα επισφαλή στοιχεία ισόποσης ονομαστικής αξίας.

Αυτός ο χειρισμός, σύμφωνα με την απόφαση της Eurostat, αποτελεί κεφαλαιακή ενίσχυση και επηρεάζει το δημοσιονομικό έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης όλων των ετών, άρα και του 2012, κατά το αντίστοιχο ποσό, παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα επισφαλή στοιχεία βρίσκονται υπό εκκαθάριση και εκτιμάται τελικά ότι η αγοραία αξία τους, μετά την εκκαθάριση που θα γίνει τα επόμενα χρόνια, θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Αυτό σημαίνει ότι με πάγια γνωμοδότηση της Eurostat έχει δοθεί οδηγία να καταγράφεται στο έλλειμμα η ονομαστική τους αξία και να γίνεται διόρθωση στο για παρελθούσες χρήσεις, δηλαδή αναδρομικά, κατά τη διαφορά της ονομαστικής από την αγοραία αξία.

Τι σημαίνει αυτή η απόφαση; Η απόφαση της Eurostat αφορά στην προσμέτρηση του ελλείμματος στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Αντιθέτως, το Τεχνικό Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ότι οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος δεν έχουν επίπτωση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτό διαμορφώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής που συζητάμε.

Συνεπώς, δεν δημιουργεί την ανάγκη λήψης νέων μέτρων από αυτή την αιτία.

Το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα το Μεσοπρόθεσμο σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, προσμετρά την καθαρή δημοσιονομική επίδοση για την επίτευξη των στόχων του οικονομικού προγράμματος, ανεξαρτήτως και πέρα από εξωγενείς πολιτικές ή αποφάσεις.

Για την υπό συζήτηση επικαιροποίηση ελήφθησαν υπ’ όψιν τα εξής δεδομένα:

Πρώτον, η επανεκτίμηση της απόδοσης κάποιων συγκεκριμένων μέτρων του Μεσοπρόθεσμου, καθώς και κάποιες προσαρμογές ως προς τα μέτρα του προσφάτως ψηφισθέντας φορολογικού νομοσχεδίου.

Δεύτερον, ο επανυπολογισμός των δαπανών για τόκους μετά την αγορά ομολόγων και τις αποφάσεις του Eurogroup για τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού, την επέκταση της λήξης των δανείων και την απόδοση στη χώρα μας των κερδών από την διακράτηση ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

Είναι εύλογος ο προβληματισμός της κυρίας Πατριανάκου γι’ αυτό το κομμάτι. Η απάντηση είναι ότι στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο δεν περιλαμβάνεται αυτή καταγραφή, γι’ αυτό όταν ψηφίσαμε το σχετικό νομοσχέδιο, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, στη σελίδα 36 στην σημείωση αναγράφεται: «δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα ANFA», δηλαδή τα ποσά που οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα δώσουν στη χώρα μας για τους τίτλους του ελληνικού δημοσίου που διακρατούν και δεν συμμετείχαν στο PSI, επειδή σύμφωνα με το Τεχνικό Μνημόνιο Κατανόησης δεν συνυπολογίζονται για την επίτευξη των στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Βεβαίως, υπολογίζονται στα έσοδα του προϋπολογισμού, όπως επίσης και για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, σύμφωνα με τον κανονισμό της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Έτσι, εκτιμάται ότι οι τόκοι θα διαμορφωθούν στα 7,3 δισ. ευρώ το 2016 από πρόβλεψη για 12,5 δισ. ευρώ πριν από τέσσερις μήνες.

Δηλαδή θα είναι χαμηλότεροι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από 5 δισ. ευρώ το 2016 οι τόκοι.

Ο κ. Μαριάς έθεσε έναν προβληματισμό.

Ρώτησε τι θα κάνουμε με τη μείωση των τόκων, από τη στιγμή που γλιτώνουμε αυτά τα χρήματα και μας είπε να τα δώσουμε σε μισθούς και συντάξεις.

Με αυτό το σκεπτικό, εκτιμώ ότι η τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών ήταν ορθή.

Με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, σελίδα 12, η μεθοδολογία κατάρτισής του έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα.

Διαβάζω ακριβώς αυτό που έχει αλλάξει: «Ως δημοσιονομικός στόχος δεν ορίζεται πλέον το αποτέλεσμα, έλλειμμα ή πλεόνασμα, της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης που αποτυπώνει με περισσότερη ακρίβεια τις πραγματικές επιδόσεις της λειτουργίας του κράτους».

Επομένως, η μείωση των τόκων που δεν είναι στο πρωτογενές αποτέλεσμα δεν μπορεί να ισοσκελιστεί με αύξηση μισθών και συντάξεων που προτείνετε εσείς, κάτι το οποίο είναι μέσα στο πρωτογενές αποτέλεσμα.

Αν το κάνουμε αυτό, θα χάσουμε τους τόκους και με αυτήν την έννοια έχει δίκιο κ. υπουργός που αναφέρθηκε σε λαϊκισμό.

Τρίτον, ο επανυπολογισμός του ύψους του δημόσιου χρέους μετά την επαναγορά ομολόγων, ποσού 31,9 δισ. ευρώ.

Έτσι, το χρέος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 174% του ΑΕΠ από 189% του ΑΕΠ που εκτιμούσαν πριν από τέσσερις μήνες και το 2016 στο 164% του ΑΕΠ από 185% που το εκτιμούσαν πάλι πριν από τέσσερις μήνες, δηλαδή χαμηλότερο κατά 15% και 21% αντιστοίχως του ΑΕΠ το 2013 και το 2016.

Ωστόσο, αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στα επίπεδα των ανώτατων ορίων δαπανών.

Για το 2013 τα ανώτατα όρια δαπανών των Υπουργείων, των Περιφερειακών υπηρεσιών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δηλαδή του Κράτους, μειώνονται λόγω της εκτιμώμενης καταβολής μειωμένων δαπανών με τόκους κατά 2,5 δισ. ευρώ.

Στους λοιπούς υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης δύο από τις μικρές μεταβολές προέρχονται από την επανεκτίμηση της απόδοσης των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου.

Για το 2014 τα ανώτατα όρια δαπανών των Υπουργείων επαναπροσδιορίστηκαν με μείωση τόσο των πρωτογενών δαπανών κατά 32 εκατ. ευρώ όσο και των δαπανών για την πληρωμή τόκων κατά 2,9 δισ. ευρώ.

Στους λοιπούς υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης οι όποιες μεταβολές προέρχονται από την επανεκτίμηση της απόδοσης των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου.

Όπως προανέφερα, τα εν λόγω ανώτατα όρια δαπανών είναι δεσμευτικά για το 2013 και το 2014.

Ωστόσο, σε περίπτωση επίτευξης καλύτερου πρωτογενούς αποτελέσματος σε σχέση με τον στόχο, εφόσον εκτιμάται ότι θα είναι διατηρήσιμο, θα το προσαρμόσουμε δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων και την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.

Έτσι θα πετύχουμε νωρίτερα τον μεσομακροπρόθεσμο δημοσιονομικό μας στόχο και θα επιταχύνουμε την πορεία αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους.

Συνεπώς, πρόκειται για μια διαδικασία επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου προς την κατεύθυνση διασφάλισης της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί και έχουν συμφωνηθεί μέχρι το 2016, με απώτερο στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 4,5% του ΑΕΠ το 2016.

Αναφέρθηκε σε κάτι ο κύριος Σαχινίδης, οφείλω να τοποθετηθώ επί αυτού και μάλιστα να καταθέσω δύο στοιχεία την Επιτροπή, ποια είναι η δημοσιονομική προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία, τα οποία δεν προέρχονται από δικές μας μελέτες, αλλά από εκτιμήσεις των εταίρων.

Το κυκλικά διορθωμένο πρωτογενές ισοζύγιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκτιμάται ότι θα είναι θετικό και θα είναι περίπου 1% του ΑΕΠ το 2012.

Σωρευτικά η βελτίωση είναι της τάξεως του 13,2% του δυνητικού ΑΕΠ, την περίοδο 2010-2012, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί από καμία άλλη αναπτυγμένη χώρα.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στην Ιρλανδία, η βελτίωση του κυκλικά προσαρμοσμένου πρωτογενούς αποτελέσματος εκτιμάται ότι θα είναι 8,5%, 7% και 6,8% του δυνητικού ΑΕΠ αντίστοιχα.

Και δεύτερο στοιχείο, από έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το διαρθρωτικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ χαμηλότερα, την τριετία 2009-2012, έναντι στόχου για μείωση κατά 10 μονάδες, σε μια πενταετία την περίοδο 2009-2014.

Αυτά για τη δημοσιονομική προσπάθεια που έχει κάνει η χώρα.

Πολλαπλασιαστές.

Επειδή δεν θα προλάβω να  τα πω στην Ολομέλεια, οφείλω να δώσω κάποιες διευκρινίσεις εδώ.

Ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής ενσωματώνει τη συνολική ποσοτική επίδραση του δημοσιονομικού ελλείμματος, στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.

Ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής προκύπτει από τον μέσο συντελεστή και από ιστορικά στατιστικά στοιχεία, το μέγεθος του οποίου μπορεί να μεταβάλλεται μελλοντικά, ως αποτέλεσμα τις εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής.

Το μέγεθος του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Από τη ροπή στην αποταμίευση, από τη ροπή προς τις εισαγωγές, δηλαδή το βαθμό εξωστρέφειας της οικονομίας και από το μέσο φορολογικού συντελεστή.

Η μέτρηση του ύψους του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή εξαρτάται από την περίοδο υπολογισμού – είναι πολύ σημαντικό αυτό – το πλήθος των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων και τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία.

Οι τιμές των βραχυχρόνιων πολλαπλασιαστών που προκύπτουν είναι πολύ μικρότερες από τις τιμές των μακροχρόνιων πολλαπλασιαστών, μέχρι και δύο μονάδες.

Οι συνθήκες και η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, πριν από το 2010, οδηγούσαν σε εκτίμηση βραχυχρόνιων πολλαπλασιαστών με τιμή κάτω της μονάδος και μακροχρόνιων πολλαπλασιαστών με τιμή άνω της μονάδος.

Για παράδειγμα στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το 2011, γινόταν αναφορά σε μακρόχρονο πολλαπλασιαστή 2,5 με 3, με βάση  ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, που δεν απείχαν πολύ από υπολογισμούς της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών τότε.

Με βάση διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, όπως το μακροχρόνιο ποσοστό αποταμίευσης, τη συμμετοχή των εισαγωγών στο Α.Ε.Π, τη μέση φορολογική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση όμως που το έλλειμμα μιας χώρας είναι μεγάλο, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας και απαιτείται σημαντική μείωσή του σε μικρό χρονικό διάστημα, βάσει των υποχρεώσεων της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, η δημοσιονομική προσαρμογή είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει  ύφεση στην οικονομία.

Ο προσδιορισμός του ύψους της  ύφεσης, εκ των προτέρων, στηρίζεται – όπως είπα – σε πολλούς παράγοντες.

Ένας από τους παράγοντες είναι ο μέσος δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής, ο οποίος από εμπειρικές μελέτες διεθνών οργανισμών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για πολλές χώρες, είχε εκτιμηθεί ότι κυμαίνεται μεταξύ 0,3 και 0,7.

Βάσει στατιστικών δεδομένων, πριν το 2008, του πρώτου έτους της παγκόσμιας κρίσης.

Στην κατάργηση των προβλέψεων για το ελληνικό πρόγραμμα στήριξης χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει αυτή η Κυβέρνηση από τις υπηρεσίες, τότε που καταρτίστηκε το πρόγραμμα,  μέση τιμή 0,5% για το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή.

Σε κάθε περίπτωση, στις προβλέψεις που δημοσιεύονται μαζί με τις εκθέσεις προόδου ή τις επικαιροποιήσεις του προγράμματος, δεν μπορεί εύκολα κανένας να ξεχωρίσει το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής προσαρμογής, από την επίδραση παραγόντων όπως είναι.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η βελτίωση του κλίματος, η εξάλειψη της αβεβαιότητας για τη συμμετοχή της χώρας στην ευρωζώνη και μια σειρά από άλλα στοιχεία.

Νεότερες, πράγματι, εμπειρικές εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, στις οποίες έχει συμπεριληφθεί και η τριετία της παγκόσμιας κρίσης, παρουσιάζουν τον συντελεστή να είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερος από τις μονάδες για αρκετές χώρες.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το αποτέλεσμα αυτό δεν αναιρεί την αναγκαιότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής σε χώρες που έχουν υπερβολικά ελλείμματα, όπως είναι η Ελλάδα.

Αυτό συνεπώς που τεκμηριώθηκε δεν είναι το λάθος της εφαρμοζόμενης πολιτικής, αλλά η ένταση και ο χρονικός προσδιορισμός της.

Ήδη στο νέο πρόγραμμα που εφαρμόζεται για τη χώρα μας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε φέτος, αναφέρει ρητά ότι χρησιμοποιεί δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή ίσο με τη μονάδα.

Είπα και χθες στην Ολομέλεια, δεν είναι μόνο αυτό.

Είναι ότι πλέον έχουν γίνει και συγκεκριμένες αλλαγές, κατά την εφαρμογή του προγράμματος, που περιλαμβάνει αυτά που ανέφερα προηγουμένως και ποια είναι αυτά;

Είναι τρία στοιχεία.

Οι στόχοι του προγράμματος προσαρμόστηκαν στις επιπτώσεις της ύφεσης. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα το 2012.

Οι εταίροι και δανειστές έκαναν δεκτό το γεγονός ότι το πρωτογενές έλλειμμα, λόγω βαθύτερης ύφεσης, θα διαμορφωθεί τελικά – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους – στο 1,5% του Α.Ε.Π, για το 2012, ενώ προβλέπονται να είναι στο 1% του ΑΕΠ, χωρίς να ζητηθεί από την ελληνική Κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα το 2012.

Άλλαξαν οι στόχοι, χωρίς τη λήψη νέων μέτρων, που ήταν βέβαιη όλη η αντιπολίτευση ότι θα παίρναμε νέα μέτρα το 2012. Η βεβαιότητά σας είχε εκφραστεί σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια.

Είσασταν απόλυτα βέβαιοι ότι θα παίρναμε νέα μέτρα το 2012. Διαψευστήκατε.

Δεύτερον, το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής επιμηκύνθηκε κατά δύο χρόνια, μέχρι το 2016.

Τρίτον, το πρόγραμμα αναπροσαρμόστηκε δύο φορές.

Τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο του 2012.

Ελήφθη υπόψη η βαθύτερη από την προσληφθείσα ύφεση.

Προχώρησε η αναδιάρθρωση και η μείωση του δημόσιου χρέους, με επιπλέον χρηματοδότηση, με μείωση του επιτοκίου, με αναβολή της αποπληρωμής των δανείων, με διαδικασία επαναγοράς ομολόγων, με επιστροφή κερδών από κεντρικές τράπεζες, ενώ έχει ληφθεί υπόψη σε τελευταίες αποφάσεις του «Eurogroup» η περαιτέρω προσαρμογή του επιπέδου του δημόσιου χρέους, ώστε να παραμένει βιώσιμο, σε σχέση πάντα με την πορεία εφαρμογής του προγράμματος.

Συνεπώς, επί του πραγματικού πεδίου έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα, προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης του διαφορετικού επιπέδου ή και αναθεώρησης των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι προφανές ότι είναι αδύνατη η έξοδος της χώρας από την οικονομική κρίση και η αποκατάσταση της εθνικής και διεθνούς αξιοπιστίας της, χωρίς την επίτευξη ισχυρών δημοσιονομικών συνθηκών και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της συνεπούς εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου.

Όμως κατά τα προηγούμενα χρόνια και αναγνωρίζεται αυτό και σε χτεσινή επιστολή του Όλλι Ρεν, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των πολιτικών, κυρίως στον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών και η περιορισμένη εφαρμογή και χαμηλότατη αποδοτικότητα κάποιων μέτρων οδήγησαν σε πολύ χαμηλότερες αποδόσεις του συνολικού πακέτου των μέτρων της προηγούμενης περιόδου, σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς.

Αυτές οι εξελίξεις σε συνδυασμό με την βαθύτερη από τις αρχικά εκτιμώμενες προβλέψεις για την ύφεση δημιούργησαν μεγάλες αποκλίσεις, ακόμα και από τους χαμηλότερους, μετά την επιμήκυνση, στόχους του πρωτογενούς ελλείμματος γενικής Κυβέρνησης, για την περίοδο 2013-2016.

Για να επανέλθει το πρόγραμμα στις αρχικές του προβλέψεις, κρίθηκε απαραίτητο να συνεχιστεί και να ενταθεί η δημοσιονομική προσαρμογή, ειδικά σήμερα που η χώρα βρίσκεται τόσο κοντά, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων.

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο συνιστά συστατικό της στρατηγικής της Κυβέρνησης.

Στρατηγική σήμερα με τη σύζευξη της  δημοσιονομικής προσαρμογής και της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας, όπως αφιέρωσε μεγάλο χρόνο της ομιλίας της, η κυρία Πατριανάκου, ώστε η χώρα να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και της ύφεσης.

Στρατηγική οικονομικής πολιτικής που από το 2012 και έχει δύο κατευθύνσεις.

Η πρώτη κατεύθυνση είναι η εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, στοχεύοντας στη δραστική καταπολέμηση της σπατάλης, στον εξορθολογισμό της δημόσιες δαπάνες και στη συρρίκνωση των  διαρθρωτικών ελλειμμάτων.

Εφαρμόζοντας μέτρα και πολιτικές που εστιάζονται στον περιορισμό του εύρους και της παραβατικότητας του δημόσιου τομέα και στη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των σχετικών δαπανών.

Και από την άλλη πλευρά ο εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής, με μέτρα και δράσεις που στοχεύουν στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας. Η επιτάχυνση της απορρόφησης των προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013 και εκμετάλλευση των σημαντικών διευκολύνσεων για την υλοποίηση του επόμενου ΕΣΠΑ και υπάρχει η συγκεκριμένη σύγκλιση Υπουργικού Συμβουλίου, αύριο το μεσημέρι, γι’ αυτό το λόγο.

Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων, το καθολικό ξεπάγωμα των μεγάλων δημοσίων έργων και ειδικότερα των οδικών αξόνων, η ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, τη μείωση των εμποδίων στην προσέλκυση επενδύσεων, η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων, η αναπτυξιακή και διαφανής αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση απλών και σταθερών κανόνων, τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών και τη μείωση του μη μισθολογικού και γραφειοκρατικού κόστους.

Η στοχευμένη διόρθωση του επενδυτικού νόμου, ώστε να καταστεί καλύτερη η εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά.

Και τέλος, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με την τόνωση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Πρόκειται συνεπώς για μια στρατηγική οικονομικής πολιτικής, που επιδιώκει αφενός και μόνιμη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και αφετέρου την επιστροφή της οικονομίας και της κοινωνίας στον ενάρετο κύκλο της ευημερίας για όλους.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Τοποθετήσεις Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την Κύρωση του Ισολογισμού και του Απολογισμού οικονομικού έτους 2011

Τοποθέτηση 12.02.2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η σημερινή συζήτηση αποτελεί μία σημαντική διαδικασία λογοδοσίας αναφορικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Κράτους. Μία διαδικασία που επιτελείται με την κατάθεση, τη συζήτηση και την κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2011.

Αναμφίβολα το 2011 ήταν μία σημαντική χρονιά. Μία χρονιά κατά την οποία δρομολογήθηκαν σημαντικές εξελίξεις και δόθηκαν προς το τέλος αυτής διέξοδοι πολιτικής συνεννόησης στο αδιέξοδο της διακυβέρνησης που είχε δημιουργηθεί. Ήταν όμως και μία χρονιά κατά την οποία αποφασίστηκε και δρομολογήθηκε η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους καθώς και η σύναψη ενός νέου δανείου και η κατάρτιση του δεύτερου προγράμματος οικονομικής πολιτικής που ολοκληρώθηκαν το 2012.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι τα αποτελέσματα όπως αποτυπώνονται στον Απολογισμό του 2011, δεν ήταν τα προσδοκώμενα.

Παρατηρούνται αποκλίσεις και μάλιστα σημαντικές τόσο έναντι του Προϋπολογισμού του 2011 όσο και έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους, παρά το γεγονός ότι το 2010, όπως και το 2011, ελήφθησαν μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής πρωτόγνωρα σε ένταση και έκταση, μέτρα ύψους περίπου 17 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το δημόσιο χρέος πήγε στο 177% του ΑΕΠ το 2011 από 129% το 2009.

Η αδυναμία επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων προέρχεται κυρίως από το σκέλος των εσόδων. Ενδεικτικά, σύμφωνα και με την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρώτον, τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα του προϋπολογισμού μετά τη μείωση των επιστροφών, εξαιρουμένων των πιστωτικών εσόδων ανήλθαν περίπου στα 55 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένα περίπου κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι των προβλέψεων. Δεύτερον, τα φορολογικά έσοδα, άμεσοι και έμμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν περίπου στα 44 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011, μειωμένα έναντι του 2010, αλλά και πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ  έναντι  των στόχων. Τρίτον, οι άμεσοι φόροι παρουσίασαν μείωση κατά 3% έναντι αύξησης που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό. Τέταρτον, γενικότερα οι εισπράξεις από μέτρα για τα οποία δεν υπήρχε πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό, ανήλθαν περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν αντιστάθμισαν την υστέρηση στα έσοδα, ενώ προβλεπόταν η μη επανάληψη των εισφορών στα φυσικά πρόσωπα και την ακίνητη περιουσία. Σύμφωνα μάλιστα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η επιβολή των εκτός Προϋπολογισμού μέτρων πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αμβλυνθούν οι διαφορές μεταξύ των εισπράξεων που είχαν προϋπολογιστεί και αυτών που εισπράχθηκαν από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, ενώ υστέρηση υπήρχε και στις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πέραν των προαναφερθεισών αποκλίσεων και υστερήσεων στο σκέλος των εσόδων, στον Απολογισμό καταγράφονται και ορισμένες θετικές διαπιστώσεις, οι οποίες αξίζει να αναδειχθούν και να αναφερθούν. Ενδεικτικά, τα καθαρά μη φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικά αυξημένα έναντι των προβλέψεων. Πού οφείλεται αυτό; Οφείλεται στα έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, οι οποίες για πρώτη φορά περιλήφθηκαν στα έσοδα του Προϋπολογισμού, στα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, στα έσοδα του προγράμματος αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης, για την οποία υπενθυμίζω τις ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, προκειμένου να διασφαλιστεί –και έγινε- η είσπραξη των αποδόσεων από τις προνομιούχες μετοχές ύψους 555 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Δεύτερον, οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν περίπου στα 52 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ χαμηλότερα από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική περιστολή των λειτουργικών και καταναλωτικών δαπανών.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης είναι αποφασισμένη να συνεχίσει απαρέγκλιτα τη δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν υφίστανται περιθώρια για χαλάρωση, για αναβολές, για δεύτερες σκέψεις. Μετά τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του δευτέρου εξαμήνου του έτους και την υιοθέτηση πρόσφατα, φέτος, ενός συνεκτικού, ενός συγκροτημένου πλέγματος δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών, η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στο πεδίο της αυστηρής παρακολούθησης, του ελέγχου και της αξιολόγησης των δημόσιων οικονομικών θα επιτρέψει την προώθηση και διασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, της προσαρμογής και της πειθαρχίας σε όλο το εύρος της Γενικής Κυβέρνησης.

Τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2012 δείχνουν ότι η χώρα πέτυχε τους δημοσιονομικούς στόχους, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα προσωρινά στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού φέτος τον Ιανουάριο, κατά τον οποίο είχαμε θετικό ισοζύγιο και πρωτογενές πλεόνασμα. Να αναφέρω μόνο ένα στοιχείο, το πρωτογενές πλεόνασμα που διαμορφώθηκε περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 400 εκατομμύρια ευρώ και ελλείμματος πέρυσι 33 εκατομμυρίων ευρώ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως προανέφερα, η πολιτική προώθησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας σε όλο το εύρος της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να συνεχιστεί. Οι πολίτες δείχνουν εξαιρετική αντοχή στη συμπίεση του βιοτικού τους επιπέδου τα τελευταία δύσκολα χρόνια. Η αντοχή που επιδεικνύεται είναι πρωτόγνωρη. Συνεχίζεται υπό μία προϋπόθεση, να δουν φως στο τούνελ και γι’ αυτό εργαζόμαστε. Επιδίωξη είναι να πετύχουμε καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται, τους τελευταίους επτά μήνες. Αν η επιδίωξη αυτή επιτευχθεί, τότε θα είμαστε σε θέση με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα θετικής απόκλισης, δηλαδή να εξοικονομήσουμε δημόσιους πόρους, ώστε να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα που αποδείχθηκαν οικονομικά αναποτελεσματικά και κοινωνικά άδικα.

Η μεγάλη αυτή προσαρμογή αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή από μόνη της συνθήκη για την έξοδο από την κρίση. Απαιτείται μεγάλη προσπάθεια σε περιβάλλον πολιτικής και κοινωνικής συνεννόησης, συναίνεσης και συνοχής, ώστε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, την τόνωση της εμπιστοσύνης, την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη της οικονομίας. Γιατί μόνο με την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας η περαιτέρω πορεία προσαρμογής και σταθεροποίησης θα μπορέσει να είναι βιώσιμη και μόνιμου χαρακτήρα.

Και ένα σύντομο σχόλιο πρώτα απ’ όλα, στον ειδικό αγορητή της Χρυσής Αυγής. Το οικονομικό έτος 2011 αφορά το 2011. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη δήλωση στην εφορία που αφορά τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2010.

Και μία ειδική αναφορά στον ειδικό αγορητή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Άλλωστε έκανε προσωπική αναφορά ο ίδιος. Με ρώτησε στην Επιτροπή ακριβώς για το ίδιο θέμα. Σας απάντησα. Είχατε αποχωρήσει. Τα Πρακτικά είναι στη διάθεσή σας. Δεν τα μελετήσατε. Συνεπώς, σας επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Δραπετεύσατε.

Σας ευχαριστώ.

Τοποθέτηση 13.02.2013

Κυρίες και Κύριοι,

Σύντομες παρατηρήσεις επί του Απολογισμού θέλω να κάνω για να είμαστε συνεπείς σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής, αν και απουσιάζει η Χρυσή Αυγή.

Πρώτον, οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη λογιστική βασίζονται όλες στις σημειώσεις και στις οικονομικές καταστάσεις. Είναι εις γνώσιν των υπηρεσιών που τις αντιμετωπίζουν.

Δεύτερον, για την ασυμφωνία του Ταμείου πριν από το 2011, η διαφορά του 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ που μίλησε η Χρυσή Αυγή έχει δημιουργηθεί σε βάθος χρόνου από τη δεκαετία του 1920, οπότε και δημιουργήθηκε ο λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας από 1-1-2011 της διπλογραφικής λογιστικής της τροποποιημένης ταμειακής βάσης, το πρόβλημα και καταγράφηκε και αναδείχθηκε. Άμεσος στόχος είναι η διερεύνηση του θέματος για τον εντοπισμό της αιτίας των διαφορών με την τακτοποίηση της διαφοράς.

Η τρίτη παρατήρηση αφορά τη μη εγγραφή επισφαλειών και προβλέψεων. Δεδομένου ότι η οικονομική δραστηριότητα του Ελληνικού Δημοσίου δεν ξεκίνησε με την υιοθέτηση της διπλογραφικής λογιστικής το 2011, επιβαρύνθηκε με διαγραφές απαιτήσεων -έκτακτες, δηλαδή, ζημιές- που είχαν βεβαιωθεί σε παλαιότερα έτη και για τις οποίες δεν υπήρχαν προβλέψεις. Η διενέργεια προβλέψεων θα επιβάρυνε δυσανάλογα τη χρήση και με νέες ζημιές. Κατά συνέπεια, η μεγαλύτερη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προέρχεται από τη μη εγγραφή επισφαλειών, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις να εμφανίζονται υψηλές.

Η τέταρτη παρατήρηση αφορά στις επισφαλείς απαιτήσεις. Σύμφωνα με το χρησιμοποιούμενο λογιστικό σχέδιο του  2011 Προεδρικό Διάταγμα, οι επισφαλείς απαιτήσεις από τέλη, φόρους, κοινωνικούς πόρους και επιχορηγήσεις είναι στην ουσία πληροφοριακός λογαριασμός, δεν επιβαρύνει την κατάσταση της χρηματοοικονομικής απόδοσης, δηλαδή τα αποτελέσματα, δεν μειώνει το ενεργητικό. Ωστόσο, εμφανίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ισολογισμός αμέσως μετά από τις χρεωστές και αφού έχει εγγραφεί με ημερομηνία 31/12 κάθε έτους.

«Καθαρή θέση των πολιτών» -από δύο πτέρυγες- είναι η ονομασία που αντιστοιχεί στην καθαρή θέση των εταιρικών ισολογισμών.

Η άποψη της Νέας Δημοκρατίας για τη διαμόρφωση του ελλείμματος του 2009, χρονιά κατά την οποία κυβέρνησαν και τα δύο Κόμματα, έχει καταγραφεί.

Δεν χρειάζεται να την επαναλάβω.

Σήμερα η Κυβέρνηση λειτουργεί με το έλλειμμα της χώρας για το έτος 2009, όπως αυτό διαμορφώθηκε και συμφωνήθηκε μεταγενέστερα, το 2010 και το 2011.

Οι απαντήσεις για το ζήτημα του κατώτατου μισθού έχουν δοθεί από την ελληνική Κυβέρνηση διά του αρμοδίου Υπουργού με απόλυτο τρόπο, με σαφήνεια, με πληρότητα.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, όχι μόνο δεν το γράφουμε, κύριε Λαφαζάνη, «στα παλαιότερα των υποδημάτων μας», αλλά το καλέσαμε στην Επιτροπή. Τοποθετήθηκε, απάντησε σε ερωτήσεις. Και όχι μόνον αυτό. Συνεργαζόμαστε πλέον με συστηματικό τρόπο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Μιλήσατε για αύξηση χρέους και γενικώς ότι πάντα αυξάνεται το χρέος. Αύριο θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Δύο δείκτες μόνο θα σας πω. Με βάση τις τελευταίες αποφάσεις του Δεκεμβρίου, οι τόκοι το 2016 από 12,5 δισεκατομμύρια διαμορφώνονται σε 7,3 δισεκατομμύρια, μειώνονται δηλαδή κατά περισσότερο από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το χρέος το 2016 από 185% πέφτει  στο 164%, είκοσι μία μονάδες λιγότερο, μόνο από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις του Δεκεμβρίου.

Οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές είναι μία μεγάλη συζήτηση.

Από το 2010, ως Νέα Δημοκρατία, είχαμε εκφράσει προς τους εταίρους και δανειστές μας τις επιφυλάξεις και τη διαφωνία μας, σε σχέση με το μέγεθος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών. Αυτή είναι καταγεγραμμένη.

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος οι αποκλίσεις σε σχέση με τις προβλέψεις και για την ύφεση και για την ανεργία είναι μεγαλύτερες. Οι θέσεις μας, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν.

Είναι γεγονός ότι αναλάβαμε, ως Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης ένα δεδομένο και ασφυκτικό οικονομικό πρόγραμμα σε εξέλιξη. Από την αρχή λειτουργήσαμε υπό την πίεση του παγώματος των χρηματοδοτικών ροών -δηλαδή των δόσεων του δανείου- που είχε  επιτακτική ανάγκη η χώρα. Επιδιώξαμε βελτιώσεις. Κάποιες βελτιώσεις καρποφόρησαν, κάποιες άλλες όχι.

Τώρα, μετά και τις επισημάνσεις μας, το ζήτημα των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών αναγνωρίζεται και από τους εταίρους και δανειστές μας, έστω και περιφερειακά. Είναι γεγονός ότι πέρα από λεκτικές ακροβασίες και παλινδρομήσεις, συναινούν σε κάποιες αλλαγές κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

Συγκεκριμένα: Πρώτον, οι στόχοι του προγράμματος προσαρμόζονται στις επιπτώσεις της ύφεσης. Όταν οι αποκλίσεις στην επίτευξη των στόχων οφείλονταν στην βαθύτερη ύφεση, εκ του προγράμματος και όχι από κυβερνητική ολιγωρία, αναπροσαρμόστηκαν  -και αναπροσαρμόζονται- οι στόχοι του ελλείμματος. Αυτό έγινε ήδη το 2012. Οι εταίροι και δανειστές έκαναν δεκτό ότι το πρωτογενές έλλειμμα, λόγω βαθύτερης ύφεσης, θα διαμορφωθεί περίπου στο 1,5% του ΑΕΠ, ενώ προβλεπόταν ότι θα κλείσει στο 1% του ΑΕΠ, χωρίς να ζητηθεί από την ελληνική Κυβέρνηση λήψη πρόσθετων, νέων μέτρων.

Δεύτερον, το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής επιμηκύνθηκε κατά δύο χρόνια, έως το 2016.

Τρίτον, το Πρόγραμμα αναπροσαρμόστηκε δύο φορές: Τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο του  2012. Ελήφθη υπόψη η βαθύτερη από τις εκτιμήσεις ύφεση. Προχώρησε η αναδιάρθρωση και η μείωση του δημοσίου χρέους με επιπλέον χρηματοδότηση, με μείωση του επιτοκίου, με αναβολή της αποπληρωμής των δανείων, με διαδικασία επαναγοράς ομολόγων, με επιστροφή κερδών από τις κεντρικές τράπεζες.

Έχει ληφθεί, δε, απόφαση του Eurogroup για περαιτέρω προσαρμογή του επιπέδου του δημοσίου χρέους, ώστε να παραμείνει βιώσιμο, σε σχέση πάντα με την πορεία εφαρμογής του προγράμματος.

Συνεπώς, επί  του πραγματικού πεδίου έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης του διαφορετικού επιπέδου ή και αναθεώρησης των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών.

Προς την κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου του προγράμματος συνεχίζουμε με συνέπεια και μεθοδικότητα.

Τα οικονομικά προγράμματα δεν πρέπει να είναι άκαμπτα, ειδικά όταν η χώρα υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. Οφείλουν να ενσωματώνουν τις παραμέτρους του οικονομικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος με το οποίο, άλλωστε, βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.

Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε χρέος να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο για τη χώρα και τους πολίτες. Πιστεύω ότι πρέπει διαρκώς να διεκδικούμε βελτιστοποίηση των λύσεων, υλοποιώντας τους στόχους του Προγράμματος στο πραγματικά ασφυκτικό, δυσάρεστο, επώδυνο για όλους τους Έλληνες πλαίσιο.

Ευχαριστώ πολύ.

TwitterInstagramYoutube