Μήνας: Μάρτιος 2013

Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Τύπος της Κυριακής” – “Νομοθετικές πρωτοβουλίες για βελτίωση της καθημερινότητας”

Σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο περιβάλλον, η Ελλάδα προσπαθεί να βγει από τη βαθιά και παρατεταμένη κρίση.

Και για να πετύχει σε αυτή την εθνική προσπάθεια επιχειρείται να προωθηθούν και να εδραιωθούν στη χώρα μας η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία.

Η θεμελιώδης αναγκαία συνθήκη για τη σταθεροποίηση και ανάκαμψη της οικονομίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών, και ειδικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λαμβάνει πρωτοβουλίες που κινούνται πέραν των όσων επιβάλλουν οι συμφωνίες με τους εταίρους μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου.

Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι και η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση και τον εμπλουτισμό των διατάξεων που αφορούν τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου διαχείρισης των αδρανών καταθετικών λογαριασμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημοσιονομική διαχείριση.

Επί της ουσίας, πρόκειται για μια πρωτοβουλία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών της δημόσιας μηχανής, διευκολύνονται οι πολίτες σε συνθήκες πλήρους τάξης και διαφάνειας, βελτιώνονται οι σχέσεις του Υπουργείου Οικονομικών με τους πολίτες, προσαυξάνεται το θεσμικό μας κεφάλαιο και καθίστανται διαφανείς χρηματοροές προς το δημόσιο ταμείο.

Συγκεκριμένα και κωδικοποιημένα, μεταξύ άλλων:

 • Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης. Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία.
 • Καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.
 • Θεσμοθετείται η ολική απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου, ανά πενταετία, η οποία θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου.
 • Εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων οι ανάπηροι πολέμου αξιωματικούς πολεμικής διαθεσιμότητας.
 • Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται, ώστε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να αναστέλλεται το ποσοστό της σύνταξης του δημοσίου υπαλλήλου που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (1.980 ευρώ) αντί της περικοπής του 70% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (990 ευρώ), όπως ισχύει σήμερα.
 • Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά την αναστολή καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου, ενώ για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη.
 • Επικαιροποιείται, ουσιαστικά καταρτίζεται για πρώτη φορά, το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Θεσμοθετείται η ενδυνάμωση, τόσο στελεχιακά όσο και οργανωτικά, των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ασκούν Δημοσιονομικούς Ελέγχους, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, καθώς οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά.
 • Ορίζεται πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους, αφενός λόγω της ανάγκης ενίσχυσης της διαφάνειας και αφετέρου προκειμένου, κατά τη διενέργεια των δημοσιονομικών ελέγχων, να μην εναλλάσσονται συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, για την ενίσχυση της θωράκισης του ελεγκτικού έργου.

Πρόκειται, συνεπώς, για μια νομοθετική πρωτοβουλία, σε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και την κοινωνία, που επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό πτυχών του θεσμικού πλαισίου του δημοσιονομικού συστήματος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “REAL NEWS” – “Η λύση για την Κύπρο δεν μπορεί να αποτελεί πρότυπο”

1. Πως κρίνετε την απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο;

Η πολιτική ηγεσία της Κύπρου διατύπωσε τη θέση ότι η ληφθείσα απόφαση ήταν αναπόφευκτη προκειμένου να αποφευχθεί η άτακτη χρεοκοπία, η κατάρρευση της χώρας και η έξοδος από την Ευρωζώνη.

Η Ελλάδα, όπως πάντα, έτσι και τώρα στηρίζει τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως έχω σημειώσει και με άλλες ευκαιρίες, οι μεγάλες αλλαγές στο οικονομικό υπόδειγμα κάθε χώρας δεν πρέπει να γίνονται σε συνθήκες υψηλής συμπίεσης.

Στην πορεία επίλυσης των προβλημάτων, φρονώ ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κοινωνικό κόστος.

Επιπροσθέτως, οι κοινοτικές αποφάσεις οφείλουν να εμπεριέχουν το στοιχείο της εταιρικής αλληλεγγύης και να ενσωματώνουν τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών για την προώθηση της μεγάλης ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

2. Η Αντιπολίτευση, όμως, κατηγορεί την Κυβέρνηση για τη στάση της…

Η Κυβέρνηση έκανε το καθήκον της.

Η Αντιπολίτευση βιάστηκε.

Τοποθετήθηκε ανεύθυνα, προσπαθώντας να αποκομίσει κομματικά οφέλη.

Πρότεινε λύσεις ανεδαφικές και, όπως αποδείχθηκε, αδιέξοδες.

3. Μπορεί το «κούρεμα» των καταθέσεων στην Λευκωσία να αποτελέσει προηγούμενο και για τη χώρα μας;

Δέχομαι την επίσημη τοποθέτηση του Eurogroup, σύμφωνα με την οποία η περίπτωση της Κύπρου είναι «μοναδική και ξεχωριστή».

Σε κάθε περίπτωση, η λύση αυτή δεν μπορεί να αποτελεί πρότυπο για το οικοδόμημα της Ενωμένης Ευρώπης.

4. Η Ελληνική Κυβέρνηση τι εγγυάται σήμερα για τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες;

Η Ελλάδα, εγκαίρως, το 2008 εγγυήθηκε με νόμο τις τραπεζικές καταθέσεις μέχρι τις 100.000 ευρώ, μέσω του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, εφόσον οι καταθέσεις αυτές καθίστανται μη διαθέσιμες.

Στη συνέχεια, σας υπενθυμίζω ότι το Ελληνικό πλαίσιο ενσωμάτωσε σχετική Κοινοτική Οδηγία που επέβαλε στα κράτη – μέλη την προσαρμογή του εθνικού πλαισίου προστασίας των καταθέσεων στο ύψος της παραπάνω κάλυψης.

Η ολοκλήρωση, και μάλιστα άμεσα, της ανακεφαλαιοποίησης θα θωρακίσει ακόμη περισσότερο το τραπεζικό σύστημα και θα προστατεύσει τους καταθέτες.

5. Το «τσουνάμι» στην Κύπρο κινδυνεύει να συμπαρασύρει και την ήδη κλονισμένη Ελληνική οικονομία; Ποιες σοβαρές παρενέργειες φοβάστε;

Το «τσουνάμι» στο οποίο αναφέρεστε, αφορούσε, καταρχάς, τη λειτουργία των υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών στη χώρα μας.

Το ζήτημα λύθηκε κατά τρόπο που διασφάλισε τους καταθέτες, το Ελληνικό δημόσιο συμφέρον και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Επί του παρόντος, οι όποιες επιπτώσεις είναι ελεγχόμενες, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε.

Απαιτείται εγρήγορση.

6. Έρχεται η τρόικα. Τηρούμε τις δεσμεύσεις και αποφεύγουμε τη σύγκρουση ή λέμε τα δικά μας «όχι»;

Και τα δύο.

Νόημα έχει να δράσουμε προς την κατεύθυνση εφαρμογής των συμφωνηθέντων με ταυτόχρονη προσπάθεια βελτιώσεων του Προγράμματος.

Κατά την πεποίθησή μου, όλα τα οικονομικά προγράμματα, κατά την εφαρμογή τους, δεν πρέπει να είναι άκαμπτα.

Εμείς υλοποιούμε τις δεσμεύσεις της χώρας αλλά διεκδικούμε, διαρκώς και τεκμηριωμένα, τη βελτιστοποίηση των λύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως απέδειξε και η περίπτωση της Κύπρου, η διαπραγμάτευση στους κόλπους της Ευρώπης απαιτεί επεξεργασμένο και ρεαλιστικό σχέδιο, μεθοδικότητα, σοβαρότητα, αποφασιστικότητα, διορατικότητα και σωστή ανάγνωση των διεθνών ισορροπιών και συσχετισμών.

Μακριά από τυφλές συγκρούσεις και λεονταρισμούς, εφήμερους ηρωϊσμούς και ανεύθυνες κραυγές.

Η Κυβέρνηση, με μεθοδικότητα, αναπτύσσει το σύνολο των επιχειρημάτων της και έχει καταθέσει τις προτάσεις της στους εταίρους και δανειστές.

7. Σε ποιους τομείς δεν αποδίδουν τα έσοδα; Η πτωτική πορεία των εσόδων χτυπάει καμπανάκι κινδύνου για νέα μέτρα;

Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, αν και μειωμένα σε σχέση με το 2012, όπως προέβλεπε άλλωστε και ο Προϋπολογισμός, διατηρούνται στο επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί.

Ειδικά στο σκέλος των έμμεσων φόρων – κυρίως συναλλαγών (δηλαδή ΦΠΑ) αλλά και κατανάλωσης – εντατικοποιούμε την προσπάθεια για αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Παράλληλα, χωρίς να αγνοούμε ότι η φοροδοτική ικανότητα των συμπολιτών μας έχει περιοριστεί, συνεχώς αξιολογούμε τις πολιτικές με γνώμονα τη δίκαιη κατανομή των βαρών και την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Με την σταθερή οικοδόμηση της αναγκαίας φορολογικής συνείδησης, οι τεράστιες θυσίες των πολιτών πιάνουν τόπο.

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα, με σχέδιο, σκληρή δουλειά αλλά και υψηλό κοινωνικό κόστος, επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί και συνεχίζει την αναγκαία πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Καθημερινά κερδίζουμε μικρές ή μεγαλύτερες «μάχες», χωρίς να ξεφεύγουμε από το βασικό στόχο που είναι η χώρα να κερδίσει τον «πόλεμο».

8. Σε ποιο ύψος φτάνουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές; Πόσες έχουν πληρωθεί;

Το Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους άνω των 3,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και το αυστηρό πλαίσιο που έχει τεθεί στα Μνημόνια με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Πράγματι υπάρχει υστέρηση στις πληρωμές προς τον ιδιωτικό τομέα.

Αυτή η υστέρηση αρχίζει και καλύπτεται. Θεσμικά και λειτουργικά προβλήματα επιλύονται.

Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι όσες ήταν αθροιστικά οι πληρωμές το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013, περίπου 700 εκατ. ευρώ, τόσες και περισσότερες είναι το μήνα Μάρτιο.

Η κατάσταση θα είναι ακόμη καλύτερη τον Απρίλιο.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ένταση των προσπαθειών.

9. Αποκλείετε τη λήψη νέων μέτρων;

Όσο ο Κρατικός Προϋπολογισμός εκτελείται ικανοποιητικά, όπως συμβαίνει κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, και η χώρα είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της, δεν τίθεται θέμα λήψης νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής.

10. Το χαράτσι θα μειωθεί, όπως έχει δεσμευθεί η Κυβέρνηση;

Τόσο το ζήτημα της μείωσης αυτής της επιβάρυνσης όσο και άλλα θέματα (π.χ. επέκταση των δόσεων αποπληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κ.ά.) έχουν τεθεί τεκμηριωμένα στους εταίρους και τελούν υπό διαπραγμάτευση.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την αναστολή καταβολής χρεολυτικής δόσης δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που είχαν χορηγηθεί σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

Υπογράφηκε σήμερα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/23249/0025/15.03.2011 (ΦΕΚ Β’ 578) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2010-2011 και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/65089/0025/02.10.2009 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2155)».

Με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, η οφειλόμενη χρεολυτική δόση της 31.12.2012 δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31.12.2013.

Οι τόκοι που αφορούν στην ως άνω δόση και θα παραχθούν για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως και την εξόφληση αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τους δανειολήπτες και δεν καλύπτονται από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της ως άνω (ΦΕΚ Β’ 2155) Υπουργικής Απόφασης και επιθυμούν να αναστείλουν την καταβολή της δόσης που ήταν καταβλητέα στις 31.12.2012, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι 31.05.2013.

Προϋπόθεση για την επίτευξη της αναστολής καταβολής της δόσης αποτελεί η ρητή συναίνεση της πιστώτριας τράπεζας.

Έτσι αντιμετωπίζεται ένα ζήτημα στο πλαίσιο των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, με ιδιαίτερες δημοσιονομικές, νομικές, αλλά και διοικητικές προεκτάσεις, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και στηρίζοντας επί της ουσίας, στο πλαίσιο των τρεχουσών δημοσιονομικών δυνατοτήτων, τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα.

Εισήγηση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων επί του Σχεδίου Νόμου “Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών”

Εισήγηση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θα ξεκινήσω εκτός θέματος, γιατί οι περισσότεροι εισηγητές ξεκίνησαν εκτός θέματος, με την αναφορά στην Κύπρο.

Την προηγούμενη βδομάδα είπα, από το βήμα της Ολομέλειας, απευθυνόμενος στην Αντιπολίτευση, κυρίως στην Αξιωματική Αντιπολίτευση, εξαιτίας τις ισοπεδωτικής κριτικής που άσκησε τότε για το θέμα της Κύπρου, τα εξής:

«Είναι άστοχο, είναι άτοπο να εξάγουμε εύκολα και απόλυτα, πολλές φορές, συμπεράσματα, όταν δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, όταν αγνοούμε τους συσχετισμούς εντός και εκτός Ευρώπης, αλλά και όταν δεν γνωρίζουμε ή γνωρίζουμε ημιτελώς τις επιλογές και τις προτιμήσεις των Κυπρίων εντός και εκτός Ευρώπης».

Αυτή η θέση, λίγες ώρες αργότερα, δικαιώθηκε.

Γι’ αυτό θα πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί όσοι βγήκαν, και αναφέρομαι στην Αντιπολίτευση και κυρίως στην Αξιωματική Αντιπολίτευση, ανεύθυνα και τζόγαραν με το καταπιεσμένο συναίσθημα ενός λαού, που πράγματι υποφέρει επί τρία χρόνια, που έχει φθάσει στα όρια της ανοχής του και της αντοχής του.

Όσοι βγήκαν και αναφέρομαι στην Αντιπολίτευση, ιδίως στην Αξιωματική Αντιπολίτευση, εντελώς ανεύθυνα και πρότειναν επικίνδυνες, αδιέξοδες, τυχοδιωκτικές, ανεδαφικές λύσεις.

Όσοι προσπάθησαν να αποκομίσουν στενά κομματικά οφέλη, όσοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν και αναφέρομαι στην Αντιπολίτευση, ιδίως στην Αξιωματική Αντιπολίτευση, κρίσιμα ζητήματα με όρους επικοινωνιακού εντυπωσιασμού και με τακτική πυροτεχνημάτων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η απόφαση για την Κύπρο είναι πράγματι επώδυνη, με δυσβάσταχτες, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Είναι όμως, όπως υποστηρίζουν άλλωστε και οι ίδιοι οι Κύπριοι, η ίδια η πολιτική ηγεσία της Κύπρου, αναπόφευκτη, γιατί σταματάει το χάος που θα έφερνε η άτακτη χρεοκοπία, η κατάρρευση της χώρας, η έξοδος από την ευρωζώνη.

Συμπέρασμα; Η διαπραγμάτευση χρειάζεται επεξεργασμένο και βιώσιμο σχέδιο, μεθοδικότητα, σοβαρότητα, αποφασιστικότητα, διορατικότητα και σωστή ανάγνωση των διεθνών ισορροπιών και συσχετισμών, όπως πράττει η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης.

Μακριά από τυφλές συγκρούσεις, από πολιτικά φληναφήματα, από λεονταρισμούς, από μυωπικές  προσεγγίσεις, από μαγικές λύσεις, από φανταστικές δήθεν στρατηγικές συμμαχίες, από άλματα απελπισίας στο κενό, από εφήμερους ηρωισμούς, από ανεδαφικό καταγγελτικό λόγο, από ανεύθυνες κραυγές, σαν αυτές που χαρακτηρίζουν την Αντιπολίτευση, την Αξιωματική Αντιπολίτευση και δυστυχώς, χαρακτήρισαν τη στάση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και σήμερα, στο εν λόγω νομοσχέδιο.

Κυρίες και Κύριοι,

Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών».

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, διαδικασιών κατά τις οποίες το σχέδιο νόμου δόθηκε στους κυβερνητικούς εταίρους πριν από δύο μήνες για παρατηρήσεις.

Τέθηκε από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 8 Φεβρουαρίου σε δημόσια διαβούλευση και παρατέθηκαν 269 σχόλια.

Απεστάλη για γνωμοδότηση επί των συνταξιοδοτικών διατάξεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ενσωμάτωσε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις που τέθηκαν κατά την διαδικασία της διαβούλευσης από φυσικά πρόσωπα, από φορείς, από το Ελεγκτικό Συνέδριο και εξακολουθούμε να είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις, για να βελτιώσουμε το νομοθετικό πόνημα.

Πρόκειται συνεπώς, για μια ώριμη νομοθετική πρωτοβουλία, και θέλω να σταθώ σε αυτό, η οποία κινείται πέρα των όσων έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους στο πλαίσιο του προγράμματος της οικονομικής πολιτικής.

Αυτό συμβαίνει γιατί η πολιτική της κυβέρνησης εθνικής ευθύνης δεν εξαντλείται στη θέσπιση ρυθμίσεων που απορρέουν από το μνημόνιο και από τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών της.

Η κυβέρνηση νομοθετεί με σχέδιο και πρόγραμμα στη βάση ενός ευρύτερου ορίζοντα.

Στόχος του εισαγόμενου σχεδίου νόμου είναι η αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται σε πεδία του κράτους και ειδικότερα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η βελτίωση των σχέσεων του με τους πολίτες και ο σύγχρονος εμπλουτισμός του θεσμικού μας κεφαλαίου.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η τροποποίηση και ο εμπλουτισμός διατάξεων που αφορούν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του δημόσιου, τους δημοσιονομικούς ελέγχους και τη δημοσιονομική διαχείριση, το πλαίσιο διαχείρισης των αδρανών καταθετικών λογαριασμών.

Οι συνταξιοδοτικές διατάξεις του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου έρχονται σε συνέχεια σειράς πρωτοβουλιών του Υπουργείου Οικονομικών και δη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι σήμερα.

Πρωτοβουλίες και δράσεις για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση τόσο του συνταξιοδοτικού πλαισίου του δημόσιου όσο και των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, μαζί και σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και όποτε θέλετε πάμε μαζί να το συζητήσουμε αυτό με τους εργαζόμενους.

Πρωτοβουλίες, όπως είναι ειδικότερα:

Πρώτον, η ολοκλήρωση για πρώτη φορά της απογραφής – καταγραφής των συνταξιούχων του δημοσίου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012 και ξεκίνησε από τον κ. Σαχινίδη.

Από τους 447.162  πολίτες που ελάμβαναν σύνταξη τελικά δεν απεγράφησαν 2.277 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 1.018 αφορούν σε συνταξιούχους ΟΓΑ και εθνικής αντίστασης.

Για αυτές τις περιπτώσεις διακόπηκε η καταβολή της σύνταξης και το δημοσιονομικό όφελος που έχει προκύψει από την ολοκλήρωση της απογραφής τον Οκτώβριο του 2012 κάθε μήνα από τότε είναι περίπου 706.000 ευρώ.

Από την απογραφή διαπιστώθηκε ο θάνατος 2.031 συνταξιούχων με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη κατά τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους.

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες στις περιπτώσεις αυτές ήταν 26 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Από την αναζήτηση βρέθηκε το ποσό των 13,6 εκατομμυρίων ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή το ποσό των 12,4 εκατομμυρίων ευρώ, γίνεται αναζήτηση από την υπηρεσία περίπτωση προς περίπτωση από τους εργαζόμενους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στις περιπτώσεις που η αναζήτηση έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν επιστραφεί τα σχετικά ποσά, ακολουθεί παραπομπή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Ήδη 92 περιπτώσεις έχουν αποσταλεί στην ελληνική δικαιοσύνη και η έρευνα συνεχίζεται.

Δεύτερον, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχουμε θέσει σε λειτουργία για πρώτη φορά διαδικτυακή πύλη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες προς τους πολίτες:

Υπηρεσίες ενημέρωσης για διαδικασίες που αφορούν τη συνταξιοδότηση τους, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, νομοθεσία, έντυπα κ.λπ., δυνατότητα υπολογισμού του ύψους της σύνταξης με βάση στοιχεία που καταχωρούν, γενική πληροφόρηση για τις ημερομηνίες των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα καταβληθούν με την επόμενη πληρωμή στο τέλος κάθε μήνα.

Με τον τρόπο αυτό κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με μια ματιά να εκτιμήσει τον χρόνο κατά τον οποίο θα καταβληθεί η πρώτη σύνταξη του.

Επιπρόσθετα, κάθε ενδιαφερόμενος με συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων του μπορεί να ενημερωθεί εξατομικευμένα και αναλυτικά για την πορεία της αίτησης του.

Αφορά αιτήσεις που υπεβλήθησαν μετά την 1η Φεβρουαρίου του 2013.

Βεβαίως, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλαμε.

Η διαδικτυακή πύλη επικαιροποιείται και βελτιώνεται διαρκώς και αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Τρίτον, η τήρηση στη διαδικασία απονομής σύνταξης χωρίς καμία εξαίρεση της σειράς προτεραιότητας και το γνωρίζετε όλοι εδώ μέσα.

Συνεπώς, ξεριζώθηκε μια μακροχρόνια παθογένεια στις σχέσεις κράτους – πολίτη, ενώ παράλληλα απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες και επιτεύχθηκε σύντμηση του χρόνου αναμονής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από 11 μήνες που ήταν τον Ιούλιο του 2012 στους 7 μήνες τον Φεβρουάριο του 2013, δηλαδή, σύντμηση κατά τέσσερις μήνες περίπου σε ένα εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης αυξήθηκαν.

Ενδεικτικά ο αριθμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης το 2009 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ήταν 16.058, το 2010 ήταν 33.408, το 2011 ήταν 28.478 και το 2012 ήταν 24.967.

Παρά το γεγονός συνεπώς ότι έχουμε ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, καταφέραμε σε έξι μήνες με τη βοήθεια των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να συντμήσουμε τον χρόνο κατά τέσσερις μήνες.

Αυτή η προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη συνεχίζεται, προωθώντας διοικητικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να εδραιωθεί και να συνεχιστεί η προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες, πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται και στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.

Συγκεκριμένα:

Πρώτον, καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το δημόσιο ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης.

Η διάταξη για την προκαταβολή σύνταξης του νόμου 3996/2011, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στο δημόσιο, γιατί δεν είχε γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου της το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος.

Παράλληλα, η προκαταβολή σύνταξης θα γίνεται απολύτως μηχανογραφικά χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της υπηρεσίας συντάξεων γεγονός που δεν ισχύει για την προκαταβολή στους άλλους ασφαλιστικούς φορείς, εισάγοντας εκεί μια γραφειοκρατική διαδικασία, κάτι που δεν ισχύει στις συγκεκριμένες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την υπηρεσία.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία.

Στις περιπτώσεις που οι αγαπητοί συνάδελφοι είπαν για λόγους θανάτου στην υπηρεσία ή ανικανότητας, δεν υπάρχει ανάγκη προκαταβολής διότι οι υποθέσεις αυτές θα εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας των προσώπων αυτών.

Έτσι, αφενός θα περιοριστούν σημαντικά οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων και οι διαγκωνισμοί για προώθηση των υποθέσεών τους και αφετέρου θα δοθεί το χρονικό περιθώριο στην υπηρεσία συντάξεων να εξορθολογήσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Λύνεται έτσι ένα υπαρκτό πρόβλημα για τους συνταξιούχους, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους, διασφαλίζοντας την αξιοπρέπειά τους και έχοντας διαβουλευτεί με τη ΑΔΕΔΥ.

Αρχικά, η εν λόγω ρύθμιση θα έχει εφαρμογή σε όσους υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημόσιου και αποχωρούν από την υπηρεσία από 1η Ιουνίου και μετά.

Κατ’ εξαίρεση, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσους αποχώρησαν ή αποχωρήσουν από 1η Μαρτίου έως 31 Μαΐου, οι οποίοι για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησης τους μέχρι και την 31η Μαΐου μπορούν να λάβουν τις τρίμηνες αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αυτό και από 1η Ιουνίου την προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο νόμου, ενώ με σχετική Υπουργική Απόφαση θα καθοριστεί και η επέκταση της προκαταβολής σε όσους αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι 28 Φεβρουαρίου.

Αρκετοί είναι αυτοί που υποστήριξαν – και εδώ μέσα – την περαιτέρω αύξηση του συγκεκριμένου ποσοστού, του 50 ή 60%, μεταξύ των οποίων και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία πρότεινε το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 80% του μισθού.

Από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό, τεχνικό ή δημοσιονομικό πρόβλημα για το ύψος του ποσοστού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας κατά μέσο όρο η τελική σύνταξη διαμορφώνεται στο 60% του μισθού.

Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει το 80% που είναι το ανώτερο.

Με αποτέλεσμα όταν θα γίνει η εκκαθάριση με τον κανονισμό της σύνταξης, να υποχρεωθούν οι συνταξιούχοι να επιστρέψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Δηλαδή, εάν το ποσό πάει στο 80%, σημαίνει ότι μετά τον κανονισμό της σύνταξης, θα υπάρξει παρακράτηση 20 ποσοστιαίων μονάδων ή το 1/3 της τελικώς κανονιζόμενης σύνταξης.

Κατά τη γνώμη μας η μελλοντική επιβάρυνση είναι πιο επώδυνη από την πρόσκαιρη ελάφρυνση.

Για αυτό και προτείναμε το συγκεκριμένο ποσοστό.

Δεύτερον, καθορίζεται σε αυστηρό πλαίσιο το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του δημοσίου, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν επιβαρύνοντας δυστυχώς την καθημερινότητα των πολιτών.

Ειδικότερα, ορίζεται αποκλειστική προθεσμία μέχρι δύο μήνες για την αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των υπηρεσιακών στοιχείων του υπαλλήλου στην υπηρεσία συντάξεων του ΓΛΚ από την υπηρεσία του συνταξιούχου και μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στην υπηρεσία συντάξεων του ΓΛΚ.

Παράλληλα, θεσπίζονται κυρώσεις για τους υπαλλήλους και όχι ποινικές κυρώσεις που αναφέρατε.

Έχει γίνει συζήτηση επί αυτού και όπως βλέπετε το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει αυτό που αναφέρετε για τους υπαλλήλους που θα παραβιάσουν τις ανωτέρω προθεσμίες.

Ενώ συνεχίζονται οι διαρθρωτικές πρωτοβουλίες για τη σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης, ο οποίος περίπου όπως σας είπα από 11 μήνες έχει κατέβει στους 7 μήνες.

Τρίτον, επιβάλλεται η απόλυτη τήρηση της διαδικασίας προώθησης των υποθέσεων, διευθετώντας και νομοθετικά μια σημαντική στρέβλωση που επέτρεψε την εμφάνιση περιπτώσεων κοινωνικής αδικίας.

Τέταρτον, περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της υπηρεσίας συντάξεως με στόχο την περαιτέρω σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την οριστική καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το ελεγκτικό συνέδριο, μέσω της συγχώνευσης διευθύνσεων και αναβάθμισης σχετιζόμενων υπηρεσιών.

Πέμπτον, και θεωρώ ότι είναι σωστό.

Θεσμοθετείται η ολική απογραφή ανά πενταετία όπως κάναμε το 2012 των συνταξιούχων του δημοσίου, η οποία σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου θα εκμηδενίσει την δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους, ποσό που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Έκτον, προσαρμόζονται με τις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες και αυστηροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την   συνταξιοδότηση των λογοτεχνών και των καλλιτεχνών.

Πρόκειται για μια εναρμόνιση που κρίνεται επιβεβλημένη, αλλά και δίκαιη, καθώς αναφέρεται στη μόνη κατηγορία συνταξιούχων του δημοσίου που δεν υπέστη καμία μείωση στη σύνταξη και μάλιστα παρά την ξένη προς το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου φύση των καταβαλλόμενων σχετικών συντάξεων.

Όσοι κόπτονται για κοινωνική δικαιοσύνη και λένε να αποσύρουμε αυτή τη διάταξη, θέλω να δω τι θα πουν στους δημόσιους υπαλλήλους.

Περιμένω την τοποθέτηση επί αυτού του άρθρου.

Σε ό,τι αφορά στο ερώτημα εάν έχουμε συζητήσει, θέλω να σας πω ότι όποιοι κοιτούσαν την πορεία εξέλιξης αυτού του νομοσχεδίου, και το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, θα δει ότι πράγματι ότι έχουμε ενσωματώσει παρατηρήσεις των καλλιτεχνών μετά από συζήτηση που έκανα μαζί τους.

Ενδεικτικά να σας πω:

Ο αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων στο αρχικό σχέδιο νόμου ήταν πέντε και έχει γίνει δεκαπέντε.

Να σας πω και άλλο σημείο.

Βάλαμε αυτό που ζήτησαν οι καλλιτέχνες να επανακριθούν για μια ακόμη φορά εντός της επόμενης τριετίας.

Να σας πω και άλλο σημείο.

Όσοι μέχρι σήμερα, μέχρι 31.12.2012 είχαν υποβάλλει αιτήσεις, αυτές εξετάζονται με βάση τις προηγούμενες διατάξεις.

Επομένως, και εδώ έγινε διαβούλευση, αλλά κοινωνική δικαιοσύνη είναι κοινωνική δικαιοσύνη.

Έβδομον, διευθετούνται συνταξιοδοτικά ζητήματα με όρους διασφάλισης κοινωνικής δικαιοσύνης σε πεδία, όπως τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας που θα εξακολουθήσουν και δεν άκουσα κανέναν από την αντιπολίτευση να το λέει, να καταβάλλονται με βάση το μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ίσχυε, πριν τις προσαρμογές των ειδικών μισθολογικών καθεστώτων.

Όγδοον, εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων ανάπηροι πολέμου, αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας.

Ένατον, εναρμονίζεται το δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς, ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ δεν άκουσα πολλά πράγματα, αναστέλλεται το ποσοστό της σύνταξης του δημοσίου υπαλλήλου που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, όπου ήταν 30.

Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των συμπολιτών μας, τους οποίους είδα στο γραφείο μου και για αυτό ενσωματώθηκε, καθώς πλέον στις περιπτώσεις οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούνται περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή τα 1980 ευρώ.

Αντί της περικοπής το 70% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει μέχρι σήμερα τα 30 ημερομίσθια, δηλαδή τα 990 ευρώ.

Δέκατον, μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά στην αναστολή της καταβολής στη σύνταξη των αυτοαπασχολούμενων στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη.

Όπως είπε και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας του, αντί του ισχύοντος 53ου.

Ενώ για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55.

Επίσης, είναι σημαντικό ότι εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί, όσοι και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους.

Ενδέκατον, λαμβάνεται μέριμνα ώστε όσοι εξήλθαν της υπηρεσίας από 1 Ιουλίου του 2011 και δεν είχαν λάβει τη μισθολογική προαγωγή που ενδεχομένως δικαιούνται, τη λαμβάνουν αναδρομικά και επαναϋπολογίζεται ανάλογα η σύνταξή τους.

Πρόκειται για μια διάταξη που αφορά όλους τους αμειβόμενους με βάση τα ειδικά μισθολόγια.

Δωδέκατον, προβλέπεται ότι η πενταετής προθεσμία για την άσκηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τα τέκνα που είναι ανίκανα για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω, αυξάνεται στο διπλάσιο, ενώ για τις περιπτώσεις ανικανότητας σε ποσοστό 80% και άνω οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν.

Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν επιβεβλημένες διότι ορισμένα από αυτά τα πρόσωπα λόγω της κατάστασής τους, δεν μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και ιδιαίτερα μετά το θάνατο και του δεύτερου γονέα τους, μένουν εντελώς απροστάτευτα χωρίς κανένα οικονομικό πόρο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου περιλαμβάνει όπως προανέφερα διατάξεις που ρυθμίζουν το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των αδρανών καταθετικών λογαριασμών.

Ειδικότερα, επικαιροποιείται, ουσιαστικά για να είμαστε ειλικρινείς καταρτίζεται για πρώτη φορά το ξεπερασμένο νομοθετικό πλαίσιο. Ετσι, επιτρέπεται η χρήση των κεφαλαίων  από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του δημοσίου με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω πόρων προκύπτει μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη  ή των νομίμων κληρονόμων του κατόπιν παρέλευσης 20ετίας. Θα πούμε στη συζήτηση επί των άρθρων, ακριβώς τι έχει κάνει κάθε χώρα της Ευρώπης και πως εναρμονιζόμαστε πλέον με αυτές.

Επιπρόσθετα, καταργείται η παρωχημένη διάταξη που προέβλεπε παραγραφή των δικαιωμάτων του δημοσίου, κατόπιν παρέλευσης 10ετίας από τη συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης 20ετίας.

Η διατύπωση της παρούσας ρύθμισης συνάδει απόλυτα τόσο με τις ισχύουσες διατάξεις του αστικού κώδικα περί παραγραφής, όσο και με τη διαμορφωθείσα σχετική εθνική νομολογία.

Γιατί κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή αυτής της ρύθμισης;

Πρώτον, γιατί εντοπίζεται αδυναμία να ελεγχθεί η πληρότητα εφαρμογής του υφιστάμενου, πλην όμως παρωχημένου, αν και όχι ανενεργού νομοθετικού πλαισίου και αυτό γιατί ήταν δύσκολο να εντοπιστεί σε απόλυτο βαθμό το ύψος του ποσού που έχει αποδοθεί στο δημόσιο, το ύψος των καταβολών ανά τράπεζα, καθώς και το ποσό που θα έπρεπε να έχει αποδοθεί, καθώς είναι πολύ πιθανόν να υπήρξαν περιπτώσεις που τα δικαιώματα του δημοσίου παραγράφηκαν μετά την παρέλευση δεκαετίας από τη λήξη της προθεσμίας για την απόδοση των εν λόγω ποσών.

Δεύτερον, η τρέχουσα, ιδιαίτερα δυσμενής οικονομική συγκυρία της χώρας επιβάλλει μεταξύ άλλων την επικαιροποίηση, της στάσης εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, ως προς το ζήτημα των αδρανών ή άλλων ανενεργών καταθέσεων.

Μολονότι δεν υφίσταται ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με το ζήτημα των αδρανών καταθέσεων, εν τούτοις στις περιπτώσεις που εντοπίστηκε ύπαρξη σχετικής ρύθμισης, όχι μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρώπης, αλλά και σε χώρες που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως είναι ο Καναδάς, τα οικονομικά οφέλη για το δημόσιο ήταν απολύτως μετρήσιμα και προφανή.

Ως αδρανείς καταθετικός λογαριασμός, σε πιστωτικό ίδρυμα χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί αποδεδειγμένα καμία πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες, για χρονικό διάστημα 20 ετών. Θα ρωτούσε κάποιος πώς ορίζεται η πραγματική συναλλαγή.

Η έννοια της πραγματικής συναλλαγής, η οποία διακόπτει την παραγραφή, περιλαμβάνει κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται από τρίτους, κατ’ εντολή οποιουδήποτε από τους δικαιούχους, όπως και κάθε αίτημα του δικαιούχου προς το πιστωτικό ίδρυμα για ενημέρωσή του σχετικά με το υπόλοιπο του καταθετικού του λογαριασμό.

Τέτοιου είδους ενημέρωση ενδεικτικά συνιστά την προσκόμιση του βιβλιάριου καταθέσεων στο τραπεζικό κατάστημα για σχετική ενημέρωση, καθώς και απλώς η ερώτηση υπολοίπων που υποβάλλεται μέσων εναλλακτικών δικτύων, ATM, forum banking, internet banking και ούτω καθεξής.

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να στέλνει στο δικαιούχο της αδρανούν σε καταθέσης, ειδοποίηση πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής, ενημερώνοντας τον σχετικώς.

Συγκεκριμένα, μετά τη συμπλήρωση πέντε ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας, όπως όρισα προηγούμενος, πραγματικής συναλλαγής πρέπει να γίνεται η πρώτη ειδοποίηση δικαιούχων και των τυχών συνδικαιούχων, όπως αυτοί εμφανίζονται στον τραπεζικό λογαριασμό, με συστημένη επιστολή.

Η δεύτερη ειδοποίηση γίνεται με τη συμπλήρωση 10 ετών και η τελευταία με την συμπλήρωση της 15 ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής.

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της εικοσαετίας αφενός να αποδίδει στο δημόσιο, συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους, τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, καταθέτοντας στην τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό, τα ως άνω ποσά, στο σύνολό τους, θα καταγράφονται ως έσοδο στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό.

Όσον αφορά στους δημοσιονομικούς ελέγχους και γενικότερα στη δημοσιονομική διαχείριση, με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου επέρχονται σημαντικές βελτιωτικές διατάξεις.

Με τις διατάξεις της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, σε συνέχεια παρεμβάσεων του νόμου 4081 του 2012 επιχειρούμε να ενδυναμώσουμε τόσο στελεχιακά, όσο και οργανωτικά τις υπηρεσίες του γενικού λογιστηρίου του κράτους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους.

Δημιουργείται το μητρώο ελεγκτών για τους δημοσιονομικούς ελέγχους και τους ελέγχους ΕΔΕΛ, δηλαδή τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το μητρώο εμπειρογνωμόνων για δημοσιονομικούς ελέγχους και ελέγχους ΕΔΕΛ και η διεύθυνση εκτάκτων δημοσιονομικών ελέγχων ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας.

Άκουσα απίστευτα πράγματα.

Έχει αντικατασταθεί το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο που ήδη προβλέπει, την ανάθεση των έλεγχων σε ιδιωτικές εταιρείες, με τη διατύπωση ότι μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης και διαπιστωμένης αδυναμίας της ίδιας της αρμόδιας υπηρεσίας, να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένο, εξαιρετικά εξειδικευμένο, αντικείμενο ελέγχου.

Μόνο τότε θα γίνεται αυτό.

Άρα, η διάταξη είναι περιοριστική μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι γενική, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Το αντίστροφο από ότι λέγατε στο βήμα.

Δεν έχετε διαβάσει καν τον νόμο που υπάρχει σήμερα.

Οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία περίοδο, διογκώνονται στον φόρτο της ελεγκτικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, το 2012 οι διενεργηθέντες έλεγχοι από την γενική διεύθυνση δημοσιονομικών ελέγχων αυξήθηκαν κατά περίπου 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Φέτος, η κατάσταση ελέγχων έχει ως εξής, 51 έκτακτοι προγραμματισμένοι έλεγχοι, 13 έκτακτοι διενεργούμενοι έλεγχοι και μόλις 12 τακτικοί προγραμματισμένοι έλεγχοι, ενώ γενικά οι παραληφθείσες υποθέσεις ελέγχων κατά την παρούσα φάση ανέρχονται περίπου στις 860, εκ των οποίων οι 120 είναι από εισαγγελικές παραγγελίες και οι 740 είναι από την οικονομική επιθεώρηση και από άλλες αρχές. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην ελεγκτική δραστηριότητα της ΕΔΕΛ, καθώς το 2012 οι σχετικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά περίπου 25% σε σχέση με το 2011, ενώ για φέτος εκτιμάται ότι θα αυξηθούν 10% με 15%.

Ορίζεται, παράλληλα, πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους, για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας και αφετέρου, προκειμένου κατά την διενέργεια των δημοσιονομικών ελέγχων να μην εναλλάσσονται συνεχώς τα ίδια πρόσωπα για την ενίσχυση της θωράκισης του ελεγκτικού έργου και προφανώς, τα στελέχη είναι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου συνιστά μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εθνικής ευθύνης, για τον εκσυγχρονισμό πτυχών του θεσμικού πλαισίου, της δημοσιονομικής πολιτικής και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Αυτό γίνεται σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και τους πολίτες.

Είναι μια ώριμη νομοθετική πρωτοβουλία που πέρασε από τη βάσανο πολλών διακεκριμένων συνεργατών, εντός και εκτός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, χωρίς καμία αμοιβή.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου γι’ αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. Υπογραμμίζω, εκ νέου, ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι πέρα από τα συμφωνηθέντα με τους εταίρους στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής πολιτικής.

Θεωρώ ως αυτονόητο, ότι η στήριξη της από όλες τις πτέρυγες του ελληνικού κοινοβουλίου θα έστελνε, προς όλες τις κατευθύνσεις, το εθνικά σωστό μήνυμα. Ευχαριστώ.

Παρέμβαση

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να σας πω ότι σε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του παρόντος νομοθετικού πονήματος είμαστε ανοιχτοί.

Αυτό το νομοσχέδιο ήταν σε δημόσια διαβούλευση για δύο μήνες.

Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι όποτε θέλετε ενημέρωση από τις Γενικές Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για όποιο θέμα θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας, όπως έχουν κάνει και άλλα κόμματα.

Ελάτε να πληροφορηθείτε από τους ίδιους τους υπαλλήλους αυτά, τα οποία ρωτάτε ή δεν ρωτάτε αλλά τοποθετείστε εσφαλμένα.

Τρίτον, παρατηρώ αντιφάσεις και σύγχυση στις τοποθετήσεις σας.

Από τη μια λέτε ότι στο άρθρο 1 για την προκαταβολή δεν κάνουμε τίποτα ουσιαστικά και ότι το βασικό και το μοναδικό είναι να εμπλουτίσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή με άλλα επιχειρήματα, δίνετε τρίμηνες απολαβές άρα ουσιαστικά είναι μία η άλλη και από την άλλη λέτε αν αποσύρετε μια διάταξη θα το ψηφίσουμε.

Τελικά τι ισχύει από το δύο, είναι αναγκαίο ή δεν είναι αναγκαίο;

Και θα ήθελα να μου πείτε, όταν συζητήσουμε ξανά το νομοσχέδιο, στις αδρανείς καταθέσεις η πρότασή σας πού υπάρχει στην Ευρώπη.

Λέτε η Ευρώπη δεν συμφωνεί.

Ποια είναι η Ευρώπη;

Μήπως εννοείτε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;

Πρώτα απ’ όλα η Ιταλία έχει Προεδρικό Διάταγμα Νο 116 του  2007 που λέει πότε μια κατάθεση είναι αδρανής, όταν είναι δέκα χρόνια.

Η Ιρλανδία έχει νόμο από το 2001 που προβλέπει για τις αδρανείς καταθέσεις ότι αν δεν παρουσιάζουν συναλλαγές επί 15 χρόνια μεταφέρονται σε συγκεκριμένο όργανο.

Το Βέλγιο έχει από το 2008.

Νομίζω ότι αυτή είναι η Ευρώπη ή διαφωνούμε;

Έχετε να μου πείτε κάποια άλλη χώρα;

Πείτε μου μια χώρα.

Γαλλία, διάταγμα 1979, νόμος 1977, Καναδάς και μια σειρά από άλλες χώρες, για το τι ισχύει.

Υπαινιχθήκατε συγκεκριμένη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Εικάζω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 29 Ιανουαρίου 2013, το οποίο έρχεται να δικαιώσει την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία για τις αδρανείς καταθέσεις και ιδίως το κομμάτι αυτό που αφορά στην υποχρέωση ενημέρωσης του πολίτη από το πιστωτικό ίδρυμα για το ενδεχόμενο παραγραφής των δικαιωμάτων του.

Αυτό κάνουμε.

Γι’ αυτό βάζουμε τα 5, 10 και 15 χρόνια και με συστημένη επιστολή.

Άρα έχουμε λάβει όλα αυτά υπόψη.

Σε κάθε περίπτωση αν εκτιμάτε ότι μπορείτε να συμβάλετε σε αυτή την προσπάθεια και επιτέλους μια φορά να πείτε και εσείς ναι σε κάτι θετικό είμαστε στην διάθεσή σας.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου “Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών”

O Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή την έναρξη της συζήτησης στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής του Σχεδίου Νόμου με τίτλο “Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στις 7 Μαρτίου στη Γενική Γραμματείας της Κυβέρνησης, δήλωσε τα εξής:

«Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία που ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες:

Α. Δόθηκε, εγκαίρως, στους κυβερνητικούς εταίρους.

Β. Τέθηκε, από τις 28 Ιανουαρίου, σε δημόσια διαβούλευση (έγιναν 269 σχόλια).

Γ. Στάλθηκε για γνωμοδότηση, επί των συνταξιοδοτικών διατάξεων, στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Δ. Ενσωμάτωσε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις φορέων και πολιτών.

Πρόκειται για μία νομοθετική πρωτοβουλία, και θέλω να σταθώ σε αυτό, η οποία κινείται πέραν των όσων επιβάλλουν οι συμφωνίες με τους εταίρους–δανειστές στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Είναι σαφές ότι επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών της δημόσιας μηχανής, διευκολύνονται οι πολίτες σε συνθήκες πλήρους τάξης και διαφάνειας και καθίστανται διαφανείς χρηματοροές προς το δημόσιο ταμείο.

Δείχνουμε ότι μπορούμε να βελτιώνουμε, να νοικοκυρεύουμε τα πράγματα.

Στόχος του εισαγόμενου Σχεδίου Νόμου είναι η αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται σε πεδία του κράτους, και ειδικότερα του Υπουργείου Οικονομικών, η βελτίωση των σχέσεών του με τους πολίτες και η προσαύξηση του θεσμικού μας κεφαλαίου.

Ειδικότερα, επιδιώκεται η τροποποίηση και ο εμπλουτισμός διατάξεων που αφορούν τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου διαχείρισης των αδρανών καταθετικών λογαριασμών, καθώς και η ενίσχυση της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Αναλυτικότερα:

Κεφάλαιο Α

Οι συνταξιοδοτικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου έρχονται σε συνέχεια σειράς πρωτοβουλιών του Υπουργείου Οικονομικών, από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι σήμερα, για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση τόσο του συνταξιοδοτικού πλαισίου του Δημοσίου, όσο και των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, και μεταξύ άλλων:

1ον. Καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία.

Έτσι, αφενός θα περιοριστούν σημαντικά οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερόμενων και οι διαγκωνισμοί για προώθηση των υποθέσεών τους και αφετέρου θα δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Αρχικά, η εν λόγω ρύθμιση θα έχει εφαρμογή σε όσους υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1η Ιουνίου και μετά.

Κατ’ εξαίρεση οι ανωτέρω διατάξεις θα έχουν εφαρμογή και για όσους αποχωρήσουν από 1η Μαρτίου μέχρι 31η Μαΐου.

Ενώ, με σχετική Υπουργική Απόφαση θα καθορισθεί και η επέκταση της προκαταβολής σε όσους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου.

2ον. Καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου.

Ειδικότερα, ορίζεται αποκλειστική προθεσμία μέχρι δύο μήνες για την αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των υπηρεσιακών στοιχείων του υπαλλήλου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την Υπηρεσία του συνταξιούχου, και μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης από την ημερομηνία πρωτοκόλλησής της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Παράλληλα, θεσπίζονται κυρώσεις για τους υπαλλήλους που θα παραβιάσουν τις ανωτέρω προθεσμίες, ενώ συνεχίζονται οι διαρθρωτικές πρωτοβουλίες για τη σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης, ο οποίος από περίπου 11 μήνες τον Ιούλιο του 2012 ανέρχεται πλέον στους 7 μήνες.

Με τις εν λόγω ρυθμίσεις, λοιπόν, απαλείφονται φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ επιβάλλεται η απόλυτη τήρηση της διαδικασίας προώθησης των υποθέσεων.

3ον. Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων και αναβάθμισης σχετιζόμενων υπηρεσιών.

4ον. Θεσμοθετείται η ολική απογραφή, κάθε 5 χρόνια, των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τέτοιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν με την ολοκλήρωση, τον Οκτώβριο του 2012, της απογραφής–καταγραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου, όπου από τους 447.162 πολίτες που ελάμβαναν σύνταξη, τελικώς δεν απεγράφησαν 2.277 περιπτώσεις.

5ον. Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται.

Έτσι, σ’ αυτές τις περιπτώσεις αναστέλλεται το ποσό της σύνταξης του Δημοσίου που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.

Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος συμπολιτών μας, καθώς, πλέον, στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούνται, περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (1.980 ευρώ) αντί της περικοπής του 70% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (990 ευρώ) που ισχύει σήμερα.

6ον. Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά την αναστολή καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου, ενώ για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη.

Επίσης, εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους.

7ον. Τέλος, εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων οι ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας.

Κεφάλαιο Β

Επικαιροποιείται, ουσιαστικά καταρτίζεται για πρώτη φορά, το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ως αδρανής καταθετικός λογαριασμός σε πιστωτικό ίδρυμα χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί, αποδεδειγμένα, καμία πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.

Η επομένη της τελευταίας συναλλαγής αποτελεί την έναρξη ισχύος της εικοσαετίας.

Συνεπώς, η δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω πόρων προκύπτει μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, κάθε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να στέλνει στο δικαιούχο της αδρανούς κατάθεσης ειδοποίηση πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής, ενημερώνοντάς τον σχετικώς.

Συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση 5 ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής, πρέπει να γίνεται η πρώτη ειδοποίηση του δικαιούχου και των τυχόν συνδικαιούχων του, όπως αυτοί εμφανίζονται στον τραπεζικό λογαριασμό, με συστημένη επιστολή.

Η δεύτερη ειδοποίηση γίνεται με τη συμπλήρωση 10 ετών και η τελευταία με τη συμπλήρωση 15 ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής.

Στην έννοια της πραγματικής συναλλαγής, η οποία διακόπτει την παραγραφή, περιλαμβάνεται και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται από τρίτους κατ’ εντολή οποιουδήποτε από τους δικαιούχους, όπως και κάθε αίτημα του δικαιούχου προς το πιστωτικό ίδρυμα για ενημέρωσή του σχετικά με το υπόλοιπο του καταθετικού του λογαριασμού.

Τέτοιου είδους ενημέρωση ενδεικτικά συνιστά η προσκόμιση στο τραπεζικό κατάστημα του βιβλιαρίου καταθέσεων και η σχετική επ’ αυτού ενημέρωση, καθώς και η ερώτηση υπολοίπου που υποβάλλεται μέσω εναλλακτικών δικτύων (ΑΤΜ, internet banking, phone-banking, κλπ.).

Για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή και η διαφάνεια της εν λόγω διαδικασίας θεσμοθετείται με σαφήνεια ο τρόπος εποπτείας αυτής, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κεφάλαιο Γ

Όσον αφορά τους δημοσιονομικούς ελέγχους και γενικότερα την δημοσιονομική διαχείριση επέρχονται σημαντικές, βελτιωτικές ρυθμίσεις.

Με τις διατάξεις της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, σε συνέχεια των εκσυγχρονιστικών παρεμβάσεων με το Ν. 4081/2012, επιχειρούμε να ενδυναμώνουμε τόσο στελεχιακά, όσο και οργανωτικά τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ασκούν Δημοσιονομικούς Ελέγχους.

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται το Μητρώο Ελεγκτών για τους  Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ, το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ και η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, καθώς οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά.

Και αυτό διότι, παράλληλα με τους προγραμματισμένους ελέγχους που διενεργούνται με βάση ετήσιο προγραμματισμό, μεγάλο μέρος της ελεγκτικής δραστηριότητας αποτελούν οι έκτακτοι έλεγχοι που ασκούνται σε περιπτώσεις καταγγελιών, δημοσιευμάτων, πληροφοριών, βάσιμων υπονοιών για δωροδοκίες, απάτες, διαχειριστικές ανωμαλίες κλπ, καθώς και μετά από εντολές του Υπουργού Οικονομικών, εισαγγελικές παραγγελίες ή αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, ορίζεται πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους, αφενός λόγω της ανάγκης ενίσχυσης της διαφάνειας και αφετέρου προκειμένου κατά τη διενέργεια των δημοσιονομικών ελέγχων να μην εναλλάσσονται συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, για την ενίσχυση της θωράκισης του ελεγκτικού έργου.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, το εν λόγω Σχέδιο Νόμου συνιστά μία νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης για τον εκσυγχρονισμό πτυχών του θεσμικού πλαισίου της δημοσιονομικής πολιτικής και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Και αυτό σε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και τους πολίτες.

Μία ώριμη νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία πέρασε από την βάσανο πολλών διακεκριμένων συνεργατών μου.

Όλους όσους εργάσθηκαν μαζί μου, για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, τους ευχαριστώ θερμά».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τις συντάξεις του Δημοσίου

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής:

Α. Απογραφή – Καταγραφή

Η διαδικασία της απογραφής (καταγραφής) των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους–ΓΛΚ (δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, πολιτικών και στρατιωτικών) έχει ολοκληρωθεί.

Εκ των 447.162 (συνεχώς μεταβαλλόμενος αριθμός) που ελάμβαναν σύνταξη, τελικώς δεν απεγράφησαν 2.277 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 1.018 αφορούν σε συνταξιούχους ΟΓΑ/Εθνικής Αντίστασης.

Για αυτές τις περιπτώσεις, διεκόπη η καταβολή της σύνταξης.

Το δημοσιονομικό όφελος που έχει προκύψει από την ολοκλήρωση της απογραφής, τον Οκτώβριο του 2012, είναι 705.855 ευρώ ανά μήνα.

Από την απογραφή διαπιστώθηκε ο θάνατος 2.031 συνταξιούχων, με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη κατά τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους.

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις στις περιπτώσεις αυτές ανήρχοντο στο ποσό των 26.119.279 ευρώ.

Από την αναζήτηση βρέθηκε το ποσό των 13.666.014 ευρώ.

Για το υπόλοιπο ποσό των 12.453.265 ευρώ γίνεται αναζήτηση από την Υπηρεσία περίπτωση προς περίπτωση.

Στις περιπτώσεις που η αναζήτηση έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν επιστραφεί τα σχετικά ποσά, ακολουθεί παραπομπή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η έρευνα συνεχίζεται.

Β. Συμπλήρωση/ταυτοποίηση στοιχείων συνταξιούχων (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ)

Σε εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής προώθησης του «νοικοκυρέματος» στο πεδίο των συντάξεων, προχωρεί η ταυτοποίηση των ΑΦΜ και ΑΜΚΑ για κάθε συνταξιούχο.

Όσον αφορά στους συνταξιούχους του Δημοσίου, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Απριλίου (αποστολή σχετικής επιστολής και απάντηση με στοιχεία).

Καλούνται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου να συνεργασθούν άμεσα με την αρμόδια Υπηρεσία του ΓΛΚ.

Παρεμβάσεις Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, Παροχή Πιστώσεων και άλλες διατάξεις”

19.03.2013

1η Παρέμβαση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κύπρος καλείται να περάσει μία δύσκολη, επώδυνη –και είναι πρωτόγνωρες οι πτυχές της– διαδικασία, μια διαδικασία που μέχρι σήμερα εμπεριείχετο –και αναγράφεται αυτό– στην απόφαση του EUROGROUP με ημερομηνία 16 Μαρτίου του 2013.

Εκείνη η απόφαση ξεκινάει λέγοντας «χαιρετίζουμε την πολιτική συμφωνία που έκαναν οι κυπριακές αρχές με το Eurogroup».

Οφείλαμε και οφείλουμε ως χώρα να σεβαστούμε εκείνη την πολιτική συμφωνία.

Στην παρούσα φάση η σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας δεν επηρεάζεται και αυτό διότι, με τα μέχρι σήμερα συμφωνηθέντα και σε επίπεδο Eurogroup, διασφαλίζεται το ελληνικό δημόσιο συμφέρον και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Αναμένουμε τις εξελίξεις και σεβόμαστε τις επιλογές της Κύπρου με πλήρη κατανόηση στην πιεστικότητα των περιστάσεων αλλά και με έμπρακτη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στη δυσκολία της κατάστασης –άλλωστε σε αντίστοιχη δυσκολία βρίσκεται και η Ελλάδα από το Μάιο του 2010, οπότε και επιλέχθηκε η ένταξή της στο μηχανισμό στήριξης– και αυτό διότι οι στιγμές είναι κρίσιμες και οι αποφάσεις καθοριστικές για την έξοδο από την κρίση, στο πλαίσιο πάντοτε της Ευρωζώνης και τη διασφάλιση των δομικών και ιστορικών κεκτημένων.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είναι προσανατολισμένη και δρα για τη διασφάλιση αυτών των κεκτημένων.

Η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη απέναντι στις τυχόν επιπτώσεις από τις εξελίξεις στην Κύπρο.

Η ελληνική Κυβέρνηση λειτουργεί με σοβαρότητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και κυρίως με διορατικότητα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

2η Παρέμβαση

Έκρινα σκόπιμο να κάνω μία παρέμβαση τώρα, προκειμένου να δώσω κάποιες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από δύο Εισηγητές, σχετικά με την κυβερνητική πρωτοβουλία όπως αυτή αναπτύσσεται στα άρθρα 22 και 42.

Εξηγούμαι:

Στο άρθρο 22 με την πρώτη παράγραφο υλοποιείται κοινοτική επιταγή.

Είναι κοινοτική επιταγή του άρθρου 14 του Διαδικαστικού Κανονισμού «Βασικοί Κανόνες Ανάκτησης» 659/1999, το οποίο ορίζει ρητώς ότι:

«Η ανάκτηση πραγματοποιείται αμελλητί και σύμφωνα με τις διαδικασίες της εθνικής νομοθεσίας, εφόσον αυτές εξασφαλίζουν την άμεση και πραγματική εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής».

Διασφαλίζει ότι η ανάκτηση διενεργείται σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας που θέτει η απόφαση της Επιτροπής, χωρίς δυνατότητα των αρμοδίων αρχών να παρεκκλίνουν απ’ αυτή.

Συνεπώς, η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που έχουν κριθεί παράνομες με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βάσει του Διαδικαστικού Κανονισμού, η ανάκτηση πρέπει να γίνεται αμελλητί.

Ο χαρακτηρισμός ως «παράνομη» της κρατικής ενίσχυσης γίνεται με βάση τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου από αρμόδιο κοινοτικό Όργανο κι όχι αυθαίρετα από κάποιο εθνικό Όργανο.

Συνεπώς, στο πρώτο σημείο, στο άρθρο 22 παράγραφος 1 υλοποιείται κοινοτική επιταγή.

Στο άρθρο 42 –τοποθετήθηκα και στην Επιτροπή κατά τη δεύτερη ανάγνωση– επιδιώκεται η διευθέτηση σημαντικών εκκρεμών ζητημάτων στο πλαίσιο των εγγυήσεων του Δημοσίου με ιδιαίτερες δημοσιονομικές, νομικές και διοικητικές προεκτάσεις.

Πρόκειται για διευθέτηση που προωθείται λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από νέα δεδομένα κι από τρέχουσες συνθήκες, όπως είναι:

Κατ’ αρχάς, η δημοσιονομική και οικονομική συγκυρία σήμερα.

Η σωρεία αιτημάτων για υπαγωγή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

Το γεγονός ότι οι εγγυήσεις του Δημοσίου συνιστούν μορφή κρατικής ενίσχυσης υποκείμενες σε αυστηρό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Οι περιορισμοί που θέτει το ίδιο το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η χορήγηση νέων εγγυήσεων του Δημοσίου, καθώς και η παράταση των υφιστάμενων από το 2012 και στο εξής.

Η διαδικασία αναμόρφωσης του πλαισίου των εγγυήσεων του Δημοσίου σε συνεργασία –και υπάρχει αυτό ήδη έτοιμο– με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο θεσμικός παραγκωνισμός της εμπλοκής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όσον αφορά τη συμμετοχή του Δημοσίου στις πτωχευτικές διαδικασίες.

Τα σοβαρά νομικά, θεσμικά, διοικητικά και δημοσιονομικά προβλήματα, αλλά και τις στρεβλώσεις –επικίνδυνες στρεβλώσεις– που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας, το εύρος των δραστηριοτήτων, των αρμοδιοτήτων και τη γνωμοδοτική ικανότητα και δυνατότητα του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Δημοσίου.

Αξίζει να σταθώ σε αποφάσεις του Συμβουλίου που οδήγησαν το Δημόσιο να καλείται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εγγυημένης οφειλής.

Αυτό έχει αναπόδραστα ως αποτέλεσμα να προκύψει όφελος μόνο για την επιχείρηση, αφού το Δημόσιο επιβαρύνονταν με δημοσιονομικό κόστος λόγω τόσο της κατάπτωσης της εγγύησης, όσο και της απώλειας φορολογικών εσόδων.

Υπ’ αυτά τα δεδομένα, συνεπώς, κρίναμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην τροποποίηση και κατάργηση συγκεκριμένων διατάξεων, επιδιώκοντας:

Πρώτον, την αυστηροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με την κατάργηση των σχετικών αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου ως προς τη διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο και την επαναφορά αυτών των αρμοδιοτήτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Δεύτερον, την ανάληψη από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους του προϋπάρχοντος θεσμικού αμιγώς γνωμοδοτικού ρόλου του, για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο νομικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις του Δημοσίου, που βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία.

Άρα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα κάνει αυτό που κανονικά θα μπορούσε να κάνει το Συμβούλιο.

Τέλος, την αξιοποίηση της δυνατότητας χορήγησης στις αιτούμενες επιχειρήσεις αναστολής καταβολής δόσεων και χρονικής παράτασης μέσω τροποποίησης υπουργικής απόφασης, χωρίς τη μεσολάβηση της εξέτασης απ’ το Συμβούλιο που ισχύει ως σήμερα, αλλά με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Έτσι και διευθετούμε τα κακώς κείμενα, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και στηρίζουμε επί της ουσίας, στο πλαίσιο των τρεχουσών δυνατοτήτων μας, την επιχειρηματικότητα.

Τέλος, κλείνοντας, επειδή πολλές φορές πολλοί συνάδελφοι επικαλούνται τις εκθέσεις του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, επί αυτών των δύο άρθρων, 22 και 42, δεν υπάρχει καμμία απολύτως παρατήρηση.

3η Παρέμβαση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θα συμφωνήσω απόλυτα με την αρχική τοποθέτηση του κ. Τσακαλώτου που είναι σε αντιδιαστολή με τις περισσότερες τοποθετήσεις των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ ως προς την προσοχή, τη νηφαλιότητα και την ψυχραιμία που απαιτούν οι περιστάσεις.

Έχουμε τοποθετηθεί για το θέμα της Κύπρου.

Παρά ταύτα, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Είναι άστοχο, είναι άτοπο να εξάγουμε εύκολα και απόλυτα πολλές φορές συμπεράσματα, όταν δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, όταν αγνοούμε πολύ εξ ημών τους συσχετισμούς εντός και εκτός Ευρώπης, αλλά και  όταν δεν γνωρίζουμε ή γνωρίζουμε ημιτελώς τις επιλογές και τις προτιμήσεις των Κυπρίων εντός και εκτός χώρας.

Χαίρομαι, γιατί η φράση που χρησιμοποίησα εγώ, ότι η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη, χρησιμοποιήθηκε και από τους πολιτικούς Αρχηγούς σήμερα μετά τη συνάντηση που είχαν απόψε.

Επαναλαμβάνω, η Ελληνική Κυβέρνηση λειτουργεί με σοβαρότητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και -χρησιμοποιώ πάλι αυτή τη λέξη- διορατικότητα.

Θα τοποθετηθώ τώρα επί του νομοσχεδίου, εξαιρουμένων των άρθρων 22 και 42 , για τα οποία νομίζω ότι τοποθετήθηκα επί 5λέπτου.

Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και στην τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς.

Απώτεροι στόχοι είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η ενίσχυση της ρευστότητας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στην τρέχουσα δυσμενή ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομική συγκυρία, εξακολουθεί να είναι σίγουρα κρίσιμο για την ελληνική οικονομία το να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ελκυστική για την προσέλκυση επενδύσεων.

Ήδη, για το σκέλος των άμεσων επενδύσεων, η Κυβέρνηση εργάζεται πυρετωδώς.

Η προσδοκώμενη επίσπευση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου και μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές που υλοποιούνται, έχουν συμβάλει στη σταδιακή –όχι εντυπωσιακή, αλλά διαρκώς επιταχυνόμενη– διαδικασία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος και στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Παράλληλα, όμως, με τις άμεσες επενδύσεις, κρίσιμο ζητούμενο είναι να αυξηθούν και οι επενδύσεις χρηματοοικονομικού χαρακτήρα που προέρχονται από την εγχώρια και από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Είναι δεδομένη η πρόσφατη διεθνής τάση μεταφοράς από τους επενδυτές της επενδυτικής τους δραστηριότητας προς τα επενδυτικά συλλογικά σχήματα, τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και από τα οποία απολαμβάνουν ποικιλία επενδυτικών επιλογών, ρευστότητα και κυρίως διαφάνεια.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την τόνωση και την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εν μέσω της οικονομικής κρίσης και με δεδομένη τη διεθνή τάση, κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια αγορά όπου θα τελούν υπό διαπραγμάτευση επενδυτικά σχήματα, μέσω των οποίων αναμένεται να μεταφερθούν πόροι από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στην ελληνική αγορά.

Προς την κατεύθυνση αυτή οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου μπορούν να προσδώσουν πραγματικά αναπτυξιακά οφέλη στην ελληνική οικονομία.

Μετά την εκτενή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, έχουμε καταλήξει σε ένα ευρύτατα, κοινά αποδεκτό –όπως φάνηκε και στην ακρόαση φορέων– πλαίσιο θέσπισης νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, με πραγματικά οφέλη για την πραγματική οικονομία.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κωδικοποιημένα, με το σχέδιο νόμου επέρχονται, μεταξύ άλλων, οι εξής βασικές διαρθρωτικές αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο:

Πρώτον, διευρύνεται το πεδίο των επιτρεπόμενων επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών κλειστού τύπου, με στόχο να δημιουργηθεί μια νέα αγορά στην Ελλάδα, όπου θα τελούν υπό διαπραγμάτευση τα συγκεκριμένα επενδυτικά εργαλεία, υπό την αυστηρή εποπτεία πάντα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δεύτερον, απλοποιείται η διαδικασία σύστασης και ενισχύεται η ευελιξία, ως προς τις επιτρεπόμενες επενδύσεις, των εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών.

Τρίτον, ενισχύεται η ευελιξία των ανώνυμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου ως προς τις επιτρεπόμενες επενδύσεις τους, κατά τρόπο ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές ως φορείς συλλογικών επενδύσεων.

Τέταρτον, προσαρμόζεται το πλαίσιο για την παροχή της παρεχόμενης υπηρεσίας πίστωσης από ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικά ιδρύματα για εξόφληση του τιμήματος αγοράς κινητών αξιών, που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης.

Επιπρόσθετα, τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς με κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της.

Συγκεκριμένα, υιοθετούνται:

Πρώτον, η μείωση του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των ΑΕΠΕΥ και των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης.

Δεύτερον, η υποχρέωση πιστοποίησης φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Τρίτον, η δυνατότητα ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Δίκαιο, με κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των κατευθυντήριων αρχών και συστάσεων της Ευρωπαϊκή Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών.

Τέταρτον, η μεταφορά συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Πέμπτον, η τροποποίηση διατάξεων του νόμου του 2006 για τις δημόσιες προτάσεις, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, μετόχων, δηλαδή, της μειοψηφίας.

Έκτον, η αναμόρφωση του νομοθετικού και λειτουργικού πλαισίου για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πέρα από τη βελτίωση και την ενίσχυση του δικαίου λειτουργίας κεφαλαιαγοράς, το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου αποσκοπεί και στη ρύθμιση άλλων σημαντικών θεμάτων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου ενσωματώνονται στον κώδικα ΦΠΑ σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου, ώστε η χώρα μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, αλλά και να καταστήσει το εφαρμοστέο εθνικό θεσμικό πλαίσιο πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό.

Μια πολύ σημαντική παράμετρος του σχεδίου νόμου αποτελούν οι διατάξεις που αποσκοπούν στην επικαιροποίηση, βελτίωση και επέκταση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς των ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων.

Η πρώτη βασική επιδίωξη στο πεδίο αυτό είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Επιπλέον, εισάγεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ΟΠΑΠ ΑΕ και κατοχυρώνεται έτσι νομοθετικά η τριμελής Επιτροπή που ήδη ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας του μονοπωλίου από τον ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο εποπτείας του μονοπωλίου από το Δημόσιο.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται και μία από τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης του μονοπωλίου που έχει θέσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προδικαστικό ερώτημα για τη συμβατότητα του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ με το δίκαιο της Ένωσης.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπ’ όψη και παρατηρήσεις συναδέλφων, μεταξύ των οποίων είναι και του Ειδικού Αγορητή του ΠΑΣΟΚ, ως προς τις άδειες παραχώρησης παιγνιομηχανημάτων, υποβάλλαμε προσθήκη που βελτιώνει και αποσαφηνίζει την προηγούμενη διατύπωση.

Επίσης, υπάρχουν συναφείς διατάξεις που έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να τύχουν της σχετικής έγκρισης πριν ενσωματωθούν στο Ελληνικό Δίκαιο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται, επίσης, θέματα της ασφαλιστικής αγοράς και αντιμετωπίζεται –κατά το εφικτό– το μείζον πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων.

Προς άρση κάθε αμφιβολίας, υποβάλλαμε σχετική νομοθετική προσθήκη ώστε να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής φορολόγησης των ανασφάλιστων οχημάτων, εξαιρώντας ρητά τα ΙΧ για τα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται και διατάξεις που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως είναι:

Εκκρεμότητες που απορρέουν από την κατάργηση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και συγκεκριμένες διαδικασίες για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις, ρυθμίζοντας λεπτομέρειες που αφορούν στην επίσπευση της διαδικασίας αυτών, δηλαδή των αποκρατικοποιήσεων.

Η δυνατότητα απόσχισης του κλάδου των αφορολόγητων και φορολογημένων πωλήσεων με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, η οποία δύναται να αποφέρει έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω της αντίστοιχης αύξησης της κερδοφορίας του κλάδου.

Μια σειρά από φορολογικές διατάξεις, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του φορολογικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, για να πιάσουν τόπο οι τεράστιες θυσίες των Ελλήνων πολιτών, για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την αντιστροφή του επενδυτικού κλίματος.

Δεν θριαμβολογούμε.

Η προσπάθεια συνεχίζεται.

Κι έως τώρα όλα αποδεικνύουν, όλα συγκλίνουν στο ότι η χώρα με σχέδιο, σκληρή δουλειά αλλά και υψηλό, πράγματι, κοινωνικό κόστος, επιτυγχάνει τους στόχους της.

20.03.2013

1η Παρέμβαση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το κατατεθέν νομοσχέδιο αποτελεί μια νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί κατ’ αρχήν στη θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και στην τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς με κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αυτής.

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι κρίσιμο για την ελληνική οικονομία να καταστεί αυτή πιο ελκυστική για την προσέλκυση επενδύσεων. Σε καμία περίπτωση τα νέα επενδυτικά εργαλεία δεν αποτελούν το βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Αναμένεται, όμως, να συνδράμουν επικουρικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αναφέρθηκε από συναδέλφους το πρόβλημα της απαγόρευσης, την οποία επιβάλλει η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2992/2002, επενδύσεων των ΑΚΕΣ σε εκδότες, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με αυτήν ή και μεριδιούχοι.

Στην ουσία, όμως, εφαρμόζεται εδώ η ίδια επενδυτική πολιτική που ακολουθείται με τα ΑΚΕΣ και τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό τίθεται για την προστασία των μικροεπενδυτών μεριδιούχων και για τη διασπορά των επενδύσεων.

Ως προς το ερώτημα για τα ΑΚΕΣ, εάν θα πρέπει υποχρεωτικά να εισάγονται στο Χρηματιστήριο και γιατί, αυτό γίνεται για λόγους διαφάνειας, καλύτερης εποπτείας, δυνατότητας άμεσης αποεπένδυσης, ισότιμης μεταχείρισης με τις ΑΕΕΧ, προσέλκυσης επενδύσεων και τέλος, ευθυγράμμισης με την ευρωπαϊκή πρακτική, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτού του τύπου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Αναφορικά με άλλα σχόλια συναδέλφων, εάν η χρήση των margin δημιουργεί κόκκινους κωδικούς, το θεσμικό πλαίσιο έχει προβλέψει αφ’ ενός το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας ως ασπίδα προστασίας και αφ’ ετέρου τη διαδικασία προστασίας, σε περίπτωση που το έλλειμμα καταστεί κατώτερο από το διατηρητέο περιθώριο, ως συμπληρωματικό μέτρο.

Σχετικά με άλλα σχόλια συναδέλφων, ως προς τον κίνδυνο που μπορεί να αποτελέσουν οι ανοικτές πωλήσεις –short selling– για την αγορά, η παρούσα διάταξη παρέχει εξουσιοδότηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να επιβάλει κυρώσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παρεμβατική συμπεριφορά.

Σε κάθε περίπτωση, για όλα τα κράτη-μέλη υφίσταται κοινό νομικό πλαίσιο. Ειδικότερα, ο Κανονισμός 236/2012 λεπτομερώς προβλέπει τα τεχνικά μέτρα, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κατάχρησης της αγοράς.

Έγινε λόγος από την Αξιωματική Αντιπολίτευση για το αν υπάρχουν σήμερα κόκκινοι κωδικοί.

Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω οι κόκκινοι κωδικοί, οι οποίοι υπάρχουν, είναι ελάχιστοι και αφορούν κυρίως περιπτώσεις του παρελθόντος, για τις υποθέσεις των οποίων οι επενδύσεις με τις ΑΕΠΕΥ βρίσκονται σε δικαστική επίλυση των διαφορών τους.

Σημειώνεται ότι κατά τα τελευταία έτη το θεσμικό πλαίσιο έχει θωρακιστεί κατάλληλα, ώστε να αποτρέπονται τέτοια φαινόμενα.

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεξάγει τακτικούς ελέγχους και όπου, τυχόν, εντοπίζονται παρεκκλίσεις από την υφιστάμενη νομοθεσία, επιβάλλονται ανάλογες κυρώσεις.

Ως προς τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν κάποιοι Βουλευτές, ότι ενδεχομένως τα venture capital θα αγοράζουν χρέη για να στηρίξουν βραχυπρόθεσμα κέρδη των εταιρειών, ο επενδυτικός ορίζοντας αυτών των κεφαλαίων είναι συγκεκριμένος. Επενδύουν αποκλειστικά σε κινητές αξίες εισηγμένων ή μη εταιρειών, καθώς και σε ομολογίες επιχειρήσεων.

Η επενδυτική πολιτική του κάθε fund προφανώς θα καθορίζεται από επενδυτική επιτροπή, η οποία θα ακολουθεί τη συγκεκριμένη πολιτική του. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι εταιρείες τιτλοποίησης χρεών.

Διατυπώθηκε κριτική ότι τα venture capital δεν επενδύουν στον πρωτογενή τομέα.

Επισημαίνω ότι σε κάθε περίπτωση τα επενδυτικά αυτά σχήματα ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα και επενδύουν σε τέτοια προϊόντα.

Ενδεικτικά να αναφέρω τα MASTIΗA SHOPS, το ΚΡΗΤΗΣ ΓΗΣ, τα προϊόντα κρόκου Κοζάνης, την ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΪΑ.

Ως προς τη μείωση του ελάχιστου κεφαλαίου των ΕΠΕΥ, που έθεσαν άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα και κινδύνους στην εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, αφού παράλληλα εξακολουθούν να ισχύουν τα βασικά εργαλεία σταθερότητας του συστήματος κεφαλαιαγοράς, που είναι οι κανόνες της κεφαλαιακής επάρκειας των εταιρειών, σύμφωνα με τους οποίους οι εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν μηνιαία στοιχεία τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έλεγχο και εποπτεία.

Απάντησα, νομίζω, σε όλα τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοί μου για άρθρα του νομοσχεδίου.

Θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα άρθρα.

Στο άρθρο 22, με την παράγραφο 1 υλοποιείται κοινοτική επιταγή.

Είμαι σαφής σε αυτό.

Είναι επιταγή του άρθρου 14 του Διαδικαστικού Κανονισμού 659/1999 «Βασικοί κανόνες ανάκτησης», το οποίο ορίζει ρητά ότι η ανάκτηση πραγματοποιείται αμελλητί και σύμφωνα με τις διαδικασίες της εθνικής νομοθεσίας, εφόσον αυτές εξασφαλίζουν την άμεση και πραγματική εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής.

Διασφαλίζεται ότι η ανάκτηση διενεργείται, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας, την οποία θέτει η απόφαση της επιτροπής, χωρίς δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να παρεκκλίνουν από αυτήν.

Συνεπώς, η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες έχουν κριθεί παράνομες –μόνο αυτές– με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βάσει του Διαδικαστικού Κανονισμού, η ανάκτηση πρέπει να γίνεται αμελλητί.

Για το θέμα της ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνάντηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τις ελληνικές Αρχές –συγγνώμη, αλλά θέλω να είμαι αναλυτικός και πλήρης– έθεσε υπόψη τα εξής:

Η ανάκτηση της ενίσχυσης δυνάμει της απόφασης της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2011 είναι άμεση και αποτελεσματική.

Το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να εξασφαλίσει ότι η παρούσα απόφαση θα εφαρμοστεί εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού του 1999, η απόφαση είναι αμελλητί.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει πρόοδος επί του θέματος, καθώς η ανάκτηση έχει ήδη καθυστερήσει για τουλάχιστον ένα έτος από την κοινοποίηση της απόφασης.

Από τα δύο κείμενα, την απόφαση της επιτροπής και τον Κανονισμό, συμπεραίνεται ότι η πληρωμή με δόσεις δεν επιτρέπεται.

Συνεπώς, πρέπει, με βάση το ευρωπαϊκό Δίκαιο, να καταργηθεί η παράγραφος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –και το τονίζω εδώ– έχει μία ιδιαίτερα αυστηρή προσέγγιση στο θέμα των παράνομων κρατικών ενισχύσεων.

Εκτιμά ότι, επειδή δίνει ένα συγκριτικό αθέμιτο πλεονέκτημα στην επιχείρηση, πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα η προηγούμενη κατάσταση.

Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει αναστολή εκτέλεσης με ιδιαίτερα περιοριστικούς όρους στις περιπτώσεις αυτές.

Ειδικότερα, τα καζίνο προσέφυγαν στα ελληνικά δικαστήρια, όπου τους δόθηκε αναστολή εκτέλεσης της απόφασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τον προβληματισμό της για την απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου και ο δικαστής εμπόδισε επί της ουσίας την εφαρμογή υπερεθνικού κανόνα δικαίου.

Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης βασίστηκε σε συγκεκριμένους λόγους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σχέδιο τροποποιούμενων διατάξεων, για να εξετάσει θέμα αναδρομικότητας.

Αυτό κάνουμε σήμερα εδώ.

Ζήτησε, επίσης, χρονοδιάγραμμα πλήρους ανάκτησης των ποσών και ενημέρωση για διαδικαστικά νομικά θέματα:

Τι θα τροποποιηθεί, από ποιον και πότε.

Διαφορετικά –και ο καθένας αναλαμβάνει εδώ τις ευθύνες του– θα κινηθεί η διαδικασία των παραβιάσεων, με τις γνωστές συνέπειες.

Η διάταξη ήταν γνωστή από τη δημόσια διαβούλευση που έγινε φέτος στις αρχές Φεβρουαρίου.

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο, καμία παρατήρηση.

Αυτή ήταν και είναι η θέση της Κυβέρνησης.

Ο καθένας από τα κόμματα που ζήτησαν την απόσυρση αυτής της διάταξης, αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Η Κυβέρνηση θα αποσύρει αυτήν τη διάταξη, προκειμένου να συνεχιστεί η διαβούλευση.

Με τις τροποποιούμενες διατάξεις του άρθρου 42, επιδιώκεται η διευθέτηση σημαντικών εκκρεμών ζητημάτων στο πλαίσιο των εγγυήσεων του δημοσίου με ιδιαίτερες δημοσιονομικές, νομικές, αλλά και διοικητικές προεκτάσεις.

Είναι μια διευθέτηση που προωθείται –και το είπα και χθες, το είπα και στην Επιτροπή και δεν άκουσα αντίλογο από κανέναν εδώ μέσα– λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα και συνθήκες, όπως είναι:

Η τρέχουσα δυσμενής οικονομική συγκυρία.

Η σωρεία αιτημάτων για υπαγωγή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

Το γεγονός ότι οι εγγυήσεις του δημοσίου συνιστούν μορφή κρατικής ενίσχυσης, υποκείμενες σε αυστηρό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Μίλησα γι’ αυτό στο άρθρο 22.

Οι περιορισμοί που θέτει το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο –και ισχύει αυτό– δεν προβλέπεται η χορήγηση νέων εγγυήσεων, καθώς και η παράταση υφιστάμενων από το 2012 και μετά.

Η διαδικασία αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου των εγγυήσεων του Δημοσίου, η οποία βρίσκεται ήδη σε ολοκλήρωση, σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο θεσμικός παραγκωνισμός της εμπλοκής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όσον αφορά τη συμμετοχή του δημοσίου στις πτωχευτικές διαδικασίες.

Τα σοβαρά θεσμικά, νομικά, διοικητικά και δημοσιονομικά προβλήματα, αλλά και οι στρεβλώσεις –ιδιαίτερα επικίνδυνες στρεβλώσεις– οι οποίες έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας, το εύρος των αρμοδιοτήτων, τη γνωμοδοτική ικανότητα και δυνατότητα του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.

Πρόκειται για ένα όργανο απαρτιζόμενο κατά 45% από ιδιώτες που αποφασίζουν μεταξύ άλλων και για τη στάση του Δημοσίου απέναντι σε θέματα υπαγωγής επιχειρήσεων στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ γνωμοδοτεί για σημαντικά θέματα, όπως η πρώην κατάπτωση των εγγυήσεων και η παραίτηση του ελληνικού δημοσίου από τα δικαιώματά του και η διαγραφή χρεών, επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τα δημόσια οικονομικά.

Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο Συμβούλιο δύναται με πλειοψηφία ιδιωτών να καθορίζει τη θέση του Δημοσίου σε ζητήματα ακόμη και διαγραφής χρεών, με καθοριστική δημοσιονομική σημασία και ασκώντας αμιγώς δημόσια εξουσία.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των καταπτώσεων των εγγυήσεων επιβαρύνουν το έλλειμμα του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αξίζει να σταθώ σε αποφάσεις του Συμβουλίου που οδήγησαν το Δημόσιο να καλείται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εγγυημένης οφειλής και στη συνέχεια να προβεί και σε σημαντικές διαγραφές οφειλών των επιχειρήσεων προς το ελληνικό δημόσιο.

Το Δημόσιο επιβαρυνόταν συνεπώς διπλά, με δημοσιονομικό κόστος λόγω τόσο της κατάπτωσης εγγύησης, όσο και της ταυτόχρονης απώλειας φορολογικών εσόδων.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις δικαστικές και τις διοικητικές αρχές για το καθεστώς παροχής εγγυήσεων.

Πρόκειται και για τις περιπτώσεις που έχουν κάνει χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων –αναφέρθηκε και ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ– για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Υπό αυτά τα δεδομένα συνεπώς κρίναμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην τροποποίηση και κατάργηση συγκεκριμένων διατάξεων, επιδιώκοντας:

Πρώτον, την αυστηροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με την κατάργηση των σχετικών και μόνο αρμοδιοτήτων του συμβουλίου ως προς τη διαγραφή και μόνο οφειλών προς το δημόσιο και την επαναφορά στην προηγούμενη ήδη προβλεπόμενη διαδικασία, με άσκηση των σχετικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων.

Από ποιον αυτή η άσκηση;

Από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Δεύτερον, την ανάληψη από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους του προϋπάρχοντος θεσμικού αμιγώς γνωμοδοτικού ρόλου για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο νομικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις του Δημοσίου που ήδη βρίσκονται σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τρίτον, την παράλληλη αξιοποίηση της δυνατότητας χορήγησης, στις αιτούμενες επιχειρήσεις, αναστολής καταβολής δόσεων μέσω τροποποίησης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, χωρίς τη μεσολάβηση της εξέτασης από το συμβούλιο που ισχύει μέχρι σήμερα.

Τέταρτον, την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ύστερα από συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξασφαλίζοντας τη συμβατότητα αυτού με την κοινοτική νομοθεσία και αποφεύγοντας την υποχρέωση ανάκτησης τυχόν κρατικών ενισχύσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της θεσμικής επικαιροποίησης θα επανεξεταστεί ο ρόλος του Συμβουλίου και των σχετικών διαδικασιών.

Έτσι, διευθετούμε τα κακώς κείμενα, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.

Στηρίζουμε επί της ουσίας, στο πλαίσιο των τρεχουσών δυνατοτήτων μας, την επιχειρηματικότητα.

Τα κόμματα ζήτησαν περισσότερη διαβούλευση, παρά το γεγονός, όπως είπε και το ΠΑΣΟΚ ότι πείστηκε από την επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης, από τη δική μου χθες.

Γι’ αυτό το λόγο αποσύρουμε το άρθρο 42, παρά το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η επιχειρηματολογία.

Ο καθένας και πάλι αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω και για μια τροπολογία που αφορά διατάξεις για μεταφορές μαθητών.

Με τις διατάξεις της παρούσας τροπολογίας διευθετείται ένα κρίσιμο ζήτημα με έντονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις.

Λύνεται ένα πρόβλημα που η σημερινή Κυβέρνηση κληρονόμησε.

Το πρόβλημα αφορούσε στην πληρωμή των δαπανών για τη μεταφορά μαθητών.

Απασχόλησε τοπικές κοινωνίες, μαθητές και τις οικογένειές τους, δομές της αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικές κοινότητες, καθώς και μεταφορείς.

Πρόκειται για πρόβλημα που αναφέρεται την περίοδο 1.1.2011 μέχρι 30.6.2012, πρόβλημα που οφείλεται στην αοριστία σχετικών διατάξεων.

Για το λόγο αυτό δεν μπορούσε να επιλυθεί αποτελεσματικά χωρίς τη συμπλήρωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Να σημειώσω ότι με απόφαση του τότε Υφυπουργού Οικονομικών είχε επιτευχθεί μείωση της δαπάνης της μεταφοράς κατά 20% σε κάθε Περιφέρεια και μέχρι το τέλος του 2010.

Επίσης, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» καθορίστηκε το ποσοστό μείωσης του σχετικού κόστους για την περίοδο μετά τον Ιούνιο του 2012 στο 17%.

Έμενε όμως ασαφές το τοπίο για τα δεδουλευμένα της περιόδου 1.1.2011 μέχρι 30.6.2012.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας καθιστούμε σαφές το τοπίο για τις δαπάνες που αφορούν το σχολικό έτος 2011-2012, αφού για το διάστημα 1.1.2011 μέχρι 30.6.2011 οι πληρωμές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Επιλύουμε τις όποιες εκκρεμότητες αφορούν την επίμαχη περίοδο.

Προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες μπορούν να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Οι δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2011-2012 καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι 31.12.2010.

Επιπλέον, προκειμένου να μην υπάρξει κανενός είδους αιφνιδιασμός προβλέπεται ότι σε περίπτωση που οι εν λόγω δαπάνες έχουν διαμορφωθεί μετά τη συμφωνία των μερών σε ύψος χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αυτές θα παραμείνουν ως έχουν.

Σε περίπτωση που οι ήδη καταβληθείσες δαπάνες έχουν διαμορφωθεί σε ύψος υψηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η επιπλέον καταβολή συμψηφίζεται με οφειλόμενες καταβολές προς τους ίδιους δικαιούχους.

Για τις νέες συμβάσεις αποσυνδέεται το μεταφορικό κόστος από αυτό που είχε διαμορφωθεί στις 30.6.2012.

Συνεπώς, επιλύεται ένα χρονίζον πρόβλημα με εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις -που έρχεται από το παρελθόν- με σαφή και δίκαιο τρόπο.

Συνεπώς, θα ήθελα να καταθέσω για τα Πρακτικά ότι το άρθρο 22 αποσύρεται με όλη την επιχειρηματολογία όμως της Κυβέρνησης, γιατί θεωρούμε ότι είναι σωστό.

Αποσύρεται το άρθρο 42 του σχεδίου νόμου με όλη την επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης, γιατί θεωρούμε ότι είναι σωστό, για να ξανακατατεθεί όταν συζητηθεί.

Τέλος, αποσύρεται και η τροπολογία που κατατέθηκε, με γενικό αριθμό 270 και ειδικό 55 της 8.3.2013, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου.

2η Παρέμβαση

Ήταν σαφές νομίζω και σήμερα και χθες και στην Επιτροπή –τρεις φορές το έχω επαναλάβει– ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα έχει εμπλοκή μόνο –και πάλι με γνωμοδοτικό ρόλο– στο μεσοδιάστημα, μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθετική πρωτοβουλία που είναι στα σκαριά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρα, δεν ήταν ο σκοπός της Κυβέρνησης να έχει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αυτό το ρόλο.

Ήταν το μεταβατικό στάδιο μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία.

Δεύτερον, το άρθρο 22 δεν έχει καμία σχέση με το άρθρο 42.

 Έχει να κάνει με κρατικές ενισχύσεις, όταν αυτές κριθούν παράνομες.

Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος –και εφιστώ την προσοχή και την ευθύνη, όπως είπα, σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής που ζήτησαν την απόσυρση για διαβούλευση– να πάμε στη διαδικασία των παραβιάσεων και εκεί το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

3η Παρέμβαση

Θα είμαι όσο γίνεται πιο συνοπτικός.

Σχετικά με την αποτίμηση των επενδυτικών εργαλείων, στην ακρόαση των φορέων στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων αναφέρθηκε ότι με διεύρυνση του πεδίου δράσης τους και εφαρμογής τους, εκτιμούμε ότι θα επέλθουν θετικά αποτελέσματα.

Το λέω αυτό εισαγωγικά, ως μία σύντομη απάντηση στην παρατήρηση του κ. Λαφαζάνη.

Στην κ. Κωνσταντοπούλου για το άρθρο 32, παρ. 5, στο οποίο αναφέρθηκε, θα πω ότι αφορά στο διοικητικό συμβούλιο των ΔΕΚΟ, που είναι προς αξιοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ.

Δεν αφορά στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Σε ό,τι αφορά τον Εισηγητή της Χρυσής Αυγής και τον Κοινοβουλευτικό της Εκπρόσωπο, η Χρυσή Αυγή αποχωρώντας κάθε φορά από την Ολομέλεια της Βουλής όταν τελειώνουν οι αγορεύσεις των Βουλευτών της, χάνει επεισόδια.

Είπε:

«Πώς θα πάει μπροστά η χώρα και αυτό το νομοσχέδιο, όταν αποσύρονται διατάξεις που αφορούν τα επενδυτικά εργαλεία;».

Λάθος.

Στα άρθρα 1 έως 19, που είναι τα επενδυτικά εργαλεία, δεν άλλαξε τίποτα.

Αποσύρθηκαν πράγματι τρία άρθρα στα 46.

Και αυτά θα επανέλθουν, όπως είπα και ήμουν πολύ σαφής κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου.

Τα κόμματα τοποθετήθηκαν επί διατάξεων.

Μου έκανε εντύπωση, μάλιστα, που ο Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 42 είπε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών ήταν επαρκείς, αλλά έχουν επιστολές επιμελητηρίων που τους δημιουργούν προβληματισμό στο να τοποθετηθούν θετικά.

Αυτό σχολίασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Και για να είμαστε ειλικρινείς σε αυτήν την Αίθουσα, παρακολούθησα δεκαοκτώ ώρες συνεδρίασης, χθες και σήμερα.

Επί των άρθρων αυτών ουδείς συνάδελφος τοποθετήθηκε εκφράζοντας δική του άποψη.

Ουδείς!

Ο κ. Μαριάς μίλησε για την Επιτροπή Συστημικής Ευστάθειας.

Εννοούσε, εκτιμώ, το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας.

Αυτό συγκλήθηκε και έλαβε με τα δεδομένα του Σαββάτου, την ίδια ημέρα της απόφασης του Eurogroup, τις αναγκαίες αποφάσεις για τη θωράκιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα δεδομένα που είχε τότε.

Ήταν έτοιμο να συγκληθεί και τη Δευτέρα το βράδυ –ήμασταν όλα τα μέλη που απαρτίζουμε το Συμβούλιο παρόντα– ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της Κύπρου σε ό,τι αφορά τα πιστωτικά τους ιδρύματα εκεί.

Έλαβαν απόφαση στην Κύπρο για τα πιστωτικά τους ιδρύματα εκεί, με επίδραση για τη λειτουργία των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα για δύο μέρες. Συνεπώς, λειτουργεί το Συμβούλιο με ταχύτητα, υπευθυνότητα και διορατικότητα.

Κύριε Τσούκαλη, θα μελετηθεί ενδελεχώς η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο του ν. 3294/2004 για το ΣΔΟΕ, προκειμένου να υφίστανται επαρκείς και ειδικές αξιολογήσεις και αιτιολογήσεις των αποφάσεων της διοίκησης.

Οι τροπολογίες της ΔΗΜΑΡ κινούνται στη σωστή κατεύθυνση επί της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 39.

Έχει ήδη συσταθεί ομάδα που δουλεύει για το μορφότυπο ανταλλαγής πληροφοριών.

Και αν απαιτηθούν νομοθετικές παρεμβάσεις, αυτές θα γίνουν αφού πρώτα εξεταστούν όλες οι τεχνικές πτυχές, για να μην γίνεται αποσπασματική ρύθμιση.

Επί της προτεινομένης τροποποίησης του άρθρου 19, εξετάζεται με πολύ προσοχή και σύντομα θα επανέλθουμε.

Έχουμε κοινά ΕΣΧΑΔΑ, γιατί υπερδιπλασιάζεται η αξία του δημοσίου ακινήτου, καθώς υπάρχει πλέον ενιαίος σχεδιασμός επί ακινήτων που θα τύχουν κοινής εκμετάλλευσης.

Ήδη, το σχέδιο νόμου για ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις προβλέπει έκδοση ΕΣΧΑΣΕ, που είναι το ίδιο πράγμα με τα ΕΣΧΑΔΑ, αλλά για ιδιωτικά ακίνητα.

Χωρίς τη δυνατότητα κοινού ΕΣΧΑΔΑ για μεικτές επενδύσεις, θα καταλήγαμε στο παράλογο να έχουμε ένα ΕΣΧΑΔΑ και ένα ΕΣΧΑΣΕ για δύο ακίνητα που θα τύχουν κοινής εκμετάλλευσης.

Απαντάω στον κ. Κουΐκ που έκανε μία ορθή παρατήρηση για τα ανασφάλιστα, αλλά διορθώθηκε εγκαίρως.

Η αρχική διάταξη είχε ετοιμαστεί από νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που είχε ήδη εντάξει την ακινησία, δηλαδή την κατάθεση πινακίδων στις ΔΟΥ στις περιπτώσεις όπου η ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική.

Με προσθήκη – αναδιατύπωση του Υπουργείου Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων πριν μία εβδομάδα, τέθηκε ρητά η εξαίρεση για λόγους ασφάλειας δικαίου.

ΟΠΑΠ:

Τα καταστήματα σύμφωνα με το ν. 4002/2011 γίνονται για τα τριάντα πέντε χιλιάδες συνολικά παιγνιομηχανήματα.

Αυτό δεν άλλαξε.

Η ρύθμιση για τη χωροθέτηση διατηρεί τη μέριμνα για την προστασία των ανηλίκων, αλλά αφαιρεί κάποιες παραμέτρους χωροθέτησης, που οδηγούν σε αδυναμία αδειοδότησης καταστημάτων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Κλείνοντας, η Κυβέρνηση διαβουλεύεται, ακούει Βουλευτές, ακούει φορείς, την κοινωνία και τελικά νομοθετεί και δίνει εξηγήσεις.

Αυτό έκανε και σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δια εμού, υποστηρίζοντας ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Απαιτείται, όμως, και ευελιξία.

Αυτό έπραξε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δια εμού για συγκεκριμένα άρθρα, προκειμένου να υπάρξει περισσότερη διαβούλευση.

Αλλά επιδεικνύει και αποφασιστικότητα.

Ευελιξία και αποφασιστικότητα λοιπόν.

Αυτήν επιδεικνύουμε και για τα άρθρα 22 και 42.

Και χαίρομαι γιατί εκπρόσωποι των δυο άλλων κομμάτων, που στηρίζουν την Κυβέρνηση, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, επιχειρηματολόγησαν υπέρ της ορθότητας των διατάξεων, βεβαίως, με νομοθετικές βελτιώσεις.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας Εργασίας για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Την Παρασκευή, 8 Μαρτίου, παραδόθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, το έργο της Ομάδας Εργασίας, που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθ. 2/65610/0004/10.09.2012 απόφασή του, για την Έρευνα των Αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αφορούν στις περιόδους του Α’ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πρόκειται για ένα έργο συλλογής, κωδικοποίησης, καταγραφής, ταξινόμησης και προστασίας του μεγάλου, παλαιού και ιστορικού αρχειακού υλικού.

Ένα έργο που, για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε, ουσιαστικά και οργανωμένα, εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε:

 • Συγκέντρωση του σχετικού αρχειακού υλικού σε χώρο του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου θα φυλάσσεται διακριτά.
 • Ταξινόμηση των φακέλων του αρχείου κατά κατηγορία.
 • Ηλεκτρονική συνοπτική απεικόνιση των καταγεγραμμένου αρχειακού υλικού.
 • Καταγραφή 761 τόμων αρχειακού υλικού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, παρέδωσε την Έκθεση στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ευχαριστεί το Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας, Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού κ. Π. Καρακούση, και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την ολοκλήρωση του έργου που τους ανατέθηκε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναλογιζόμενη τον μεγάλο όγκο αρχειακού υλικού που έπρεπε να συγκεντρωθεί για πρώτη φορά».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του 2013 δείχνουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει την αναγκαία πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης, τους τελευταίες μήνες, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την αντιστροφή του κλίματος και για την ανάκαμψη της οικονομίας, ώστε να τερματιστεί ο φαύλος κύκλος των ελλειμμάτων, της βαθιάς  και παρατεταμένης ύφεσης, αλλά και της ανεργίας που έχει εκτιναχθεί σε πρωτόγνωρα για τη χώρα επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα :

 • Η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίζεται.
 • Το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους υποχωρεί.

Το επιτόκιο, κατά την πρόσφατη έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ήταν το χαμηλότερο από τις αρχές του 2010.

 • Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή έχει σχεδόν μηδενιστεί, παρά τις υπαρκτές στρεβλώσεις των αγορών, που, όμως, περιορίζονται.

Πέρυσι, ήταν το πρώτο έτος, από την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, που ο Ελληνικός πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από το μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε.

Το έλλειμμα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση το 2012.

Πέρυσι, το έλλειμμα μειώθηκε μόλις στο ¼ του αντίστοιχου του 2011, λόγω ενίσχυσης των εξαγωγών, συρρίκνωσης των εισαγωγών και μείωσης των επιτοκίων.

 • Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.

Ο σχετικός δείκτης βρέθηκε, το Φεβρουάριο του 2013, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 μηνών, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι η διαφορά σε σχέση με την Ευρωζώνη, από τον Οκτώβριο του 2009, έχει σχεδόν εξαλειφθεί.

 • Οι μεταρρυθμίσεις προωθούνται.

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τον υψηλότερο, μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, ρυθμό προώθησης των μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο 2011-2012.

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η χώρα, με σχέδιο, σκληρή δουλειά αλλά και υψηλό κοινωνικό κόστος, επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν τεθεί.

Αυτή η επίτευξη των στόχων αποτυπώνεται και στα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα οποία:

 • Το πρωτογενές αποτέλεσμα ήταν πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 463 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ.

 • Τα καθαρά έσοδα τόσο του Κρατικού όσο και του Τακτικού Προϋπολογισμού, αν και μειωμένα σε σχέση με το 2012, όπως προέβλεπε και ο Προϋπολογισμός, διατηρούνται στο επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί.
 • Βέβαια, στο σκέλος των εσόδων, και ιδιαίτερα σε αυτό των έμμεσων φόρων, τόσο φόρων συναλλαγών όσο και κατανάλωσης, αν και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από το 1ο δίμηνο του έτους, απαιτείται διαρκής προσοχή, αξιολόγηση των πολιτικών και εντατικοποίηση της προσπάθειας.
 • Οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 7,7 δισ. ευρώ, 10,4% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 9,1% χαμηλότερα από το στόχους για το δίμηνο.
 • Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στα 279 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του έτους, έναντι 191 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2012, δηλαδή εφέτος είναι υψηλότερες κατά 46%. Αξιοποιείται έτσι η δυναμική ενός σημαντικού αναπτυξιακού εργαλείου.

Συνεπώς, οι δημοσιονομικές επιδόσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το πρώτο δίμηνο του 2013, παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η αναμφίβολα επώδυνη διαδικασία της αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής συνεχίζεται με επιτυχία.

Φαίνεται ότι οι τεράστιες θυσίες των πολιτών πιάνουν τόπο».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την κατάθεση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

Κατατέθηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης το σχέδιο νόμου με τίτλο “Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών”, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία πέραν των όσων έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Στόχος του σχεδίου νόμου είναι η αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται σε πεδία του κράτους, καθώς και στις σχέσεις τους με τους πολίτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κατατεθέν σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων:

Κεφάλαιο Α

 • Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης. Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία. Έτσι, αφενός θα περιοριστούν σημαντικά οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερόμενων και οι διαγκωνισμοί για προώθηση των υποθέσεών τους και αφετέρου θα δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων.
 • Καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ επιβάλλεται η απόλυτη τήρηση της διαδικασίας προώθησης των υποθέσεων.
 • Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων και αναβάθμισης σχετιζόμενων υπηρεσιών.
 • Θεσμοθετείται η ολική απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Προσαρμόζονται με τις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες και αυστηροποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των λογοτεχνών και καλλιτεχνών. Πρόκειται για μια εναρμόνιση που κρίνεται επιβεβλημένη, αλλά και δίκαιη, καθώς αναφέρεται στη μόνη κατηγορία συνταξιούχων του Δημοσίου που δεν υπέστη καμία μείωση στη σύνταξη και μάλιστα παρά την ξένη προς το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου φύση των καταβαλλομένων σχετικών συντάξεων.
 • Διευθετούνται συνταξιοδοτικά ζητήματα με όρους διασφάλισης κοινωνικής δικαιοσύνης σε πεδία που αφορούν αφενός τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας που θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται με βάση το μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ίσχυε πριν τις προσαρμογές των ειδικών μισθολογικών καθεστώτων, και αφετέρου τους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς πολεμικής διαθεσιμότητας, οι οποίοι εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων.
 • Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται. Έτσι στην περίπτωση που συνταξιούχος του Δημοσίου αυτοαπασχολείται και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και προκειμένου για στρατιωτικούς το 47ο, θα αναστέλλεται το ποσό της σύνταξής του που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους.
 • Διευθετούνται συνταξιοδοτικά ζητήματα του προσωπικού του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος “Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ” προς τη διευκόλυνση των εργαζομένων στο πλαίσιο τόσο της περαιτέρω λειτουργίας του εν λόγω ιδρύματος όσο και του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης.

Κεφάλαιο Β

 • Επικαιροποιείται, ουσιαστικά καταρτίζεται για πρώτη φορά, το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω πόρων προκύπτει μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας. Επιπρόσθετα, καταργείται η παρωχημένη διάταξη που προέβλεπε παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου κατόπιν παρέλευσης δεκαετίας, από τη συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης εικοσαετίας, εξαλείφοντας έτσι ουσιαστικά τυχόν κίνητρο κάποιων πιστωτικών ιδρυμάτων να επιδιώξουν την καταστρατήγηση του Ν.Δ. 1195/1942.

 Κεφάλαιο Γ

 • Δημιουργούνται το Μητρώο Ελεγκτών για τους  Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ, το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ και η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, καθώς οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά. Παράλληλα, ορίζεται πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους αφενός λόγω της ανάγκης ενίσχυσης της διαφάνειας και αφετέρου προκειμένου κατά τη διενέργεια των δημοσιονομικών ελέγχων να μην εναλλάσσονται συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, για την ενίσχυση της θωράκισης του ελεγκτικού έργου.

Οι πρωτοβουλίες, συνεπώς, της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης για τον εκσυγχρονισμό πτυχών του θεσμικού πλαισίου της δημοσιονομικής πολιτικής και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και την κοινωνία συνεχίζονται με εντεινόμενους ρυθμούς.

TwitterInstagramYoutube