Μήνας: Απρίλιος 2013

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου κατά τον Απρίλιο 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής:

«Τον Απρίλιο συνεχίστηκε, με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς, η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους ιδιώτες.

Έτσι το κράτος ανταποκρίνεται στο χρέος του και συνακόλουθα ενισχύει τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, τέλος Απριλίου του 2013, έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 3,7 δισ. ευρώ.

Έτσι, μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί περίπου το 77,5% των αιτημάτων των Υπουργείων και εκκρεμεί, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, και επίκειται η ολοκλήρωσή τους, αιτήματα ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Επιπροσθέτως, σημειώνουμε ότι η προώθηση της επίλυσης θεσμικών και λειτουργικών προβλημάτων, που έχει συντελεστεί, έχει συμβάλλει στην αύξηση του ύψους των τελικών πληρωμών από τους χρηματοδοτούμενους δημόσιους φορείς προς τον ιδιωτικό τομέα.

Έτσι, το μήνα Απρίλιο έγιναν τελικές πληρωμές προς τους ιδιώτες ύψους 736 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που ο μέσος όρος τελικών πληρωμών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήλθε στα 430 εκατ. ευρώ ανά μήνα.

Το συνολικό ύψος των τελικών πληρωμών, δηλαδή των χρημάτων που πήγαν στην πραγματική οικονομία, ανήλθε στα 2,2 δισ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του έτους, ενώ από το Μάρτιο έχουν πληρωθεί, σχεδόν στο σύνολό τους, οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων.

Το αποτέλεσμα είναι ο δείκτης συνολικών πληρωμών επί του συνόλου των χρηματοδοτούμενων πόρων να διαμορφωθεί στο 60% τον Απρίλιο από 48% το Μάρτιο.

Συνεπώς, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τη δυναμική τους, εκτιμούμε ότι η θετική πορεία της διαδικασίας αποπληρωμής θα συνεχιστεί και το Μάιο.

Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμη η εγρήγορση όλων των εμπλεκομένων ώστε να εναρμονιστούν ακόμα περισσότερο οι χρηματοδοτήσεις με τις τελικές πληρωμές, που, σε συνθήκες ύφεσης, έχει ανάγκη η πραγματική οικονομία και η ρευστότητά της».

Δείτε το σχετικό διάγραμμα εδώ και τον σχετικό πίνακα εδώ.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης Μαρτίου 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής:

«Τα ταμειακά στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για το Μάρτιο παρέχουν ποσοτικές ενδείξεις που δείχνουν την ικανοποιητική πορεία των δημοσίων οικονομικών της χώρας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Σύμφωνα με τα ταμειακά στοιχεία το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι θετικό, παρουσιάζοντας πλεόνασμα περίπου 970 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ, παράλληλα, έχουν χρηματοδοτηθεί δαπάνες για εξοφλήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και επιστροφές φόρων συνολικού ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ.

Επίσης, θετικό είναι και το πρωτογενές αποτέλεσμα, χωρίς τη διόρθωση των ταμειακών στοιχείων, του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ καλύτερη από πέρυσι είναι η δημοσιονομική εικόνα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

Επίσης, το Μάρτιο τα σωρευτικά επίπεδα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών επιστροφών φόρων διαμορφώθηκαν στα 7,9 δισ. ευρώ και 244 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους (από 8,1 δισ. ευρώ και 723 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2012), καταδεικνύοντας ξεκάθαρα τα θετικά αποτελέσματα της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεκίνησε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2012 (ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς).

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταφέρει, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, την επίτευξη των βασικότερων ενδιάμεσων στόχων των διαρθρωτικών αλλαγών στο πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς:

 • Η συμμετοχή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων ανέρχεται στο 95% επί του συνόλου των παλαιών φορέων, έναντι στόχου για συμμετοχή 91%, και στο 65% επί του συνόλου των νέων φορέων, έναντι στόχου για συμμετοχή 55%.
 • Η απόκλιση, ως προς τους νέους φορείς, μεταξύ αυτών που υποβάλλουν μηνιαία στοιχεία μέσω Δελτίων και αυτών που καταχωρούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Δεσμεύσεων ανήλθε στο 10%, που είναι σημαντικά μικρή απόκλιση, καθώς ο στόχος ήταν για 30%, υπογραμμίζοντας τη σημαντική αύξηση της συμμόρφωσης των φορέων.

Πρόκειται, συνεπώς, για αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν την ορθή κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, αποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση πορεύεται σταθερά, βήμα-βήμα, προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.»

Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Πρώτο Θέμα” – “Περί μείωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης”

Σε συνεργασία με τους Στυλιανό Πέτσα και Αλέξανδρο Ταβουτσόγλου, στελέχη Υπουργείου Οικονομικών-ΓΛΚ

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, ιδίως δε των εσόδων από έμμεσους φόρους, που δείχνουν να υστερούν έναντι των στόχων του α’ τριμήνου 2013, αξιολογεί την απόδοση μέτρων που είχαν ληφθεί στο παρελθόν. Στόχος η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης, με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, δεδομένων των περιορισμών. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι και η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης η οποία αποτελούσε από το Νοέμβριο του 2011 «μνημονιακή» υποχρέωση της χώρας και είχε συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό του 2012. Μάλιστα με νομοθετική παρέμβαση της παρούσας Κυβέρνησης η εξίσωση επήλθε στο 80% του έως τότε ισχύοντος συντελεστή ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης, χωρίς το πετρέλαιο κίνησης να μείνει στο αρχικό επίπεδο όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία με την Τρόικα. Είναι κατανοητό ότι εάν δεν λαμβάνονταν η συγκεκριμένη παρέμβαση θα έπρεπε να καλυφθεί το προκαλούμενο δημοσιονομικό κενό με ισοδύναμα μέτρα. Επίσης, προς αντιστάθμιση της επιβάρυνσης στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού, προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, ύψους 80 εκατ. € το 2012 και 270 εκατ. € το 2013, σε όσους, κατά τεκμήριο, το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Πρόκειται για επίδομα που ήταν εκτός αρχικού Προϋπολογισμού του 2012 και το οποίο η Κυβέρνηση, με την κατάλληλη διαπραγμάτευση, το ενέταξε για να στηρίξει τους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το εξάμηνο, Οκτώβριος 2012 – Μάρτιος 2013, η ποσότητα κατανάλωσης μειώθηκε κατά περίπου 68% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου 2011-2012. Παρ’ όλα αυτά, τα έσοδα από τον ΕΦΚ αυξήθηκαν κατά 75% ή κατά 120 εκατ. € περίπου. Αντίθετα, στο πετρέλαιο κίνησης, παρά τη μείωση του ΕΦΚ κατά 20%, οι ποσότητες εμφάνισαν οριακή αύξηση (0,8%) και, συνεπώς, τα έσοδα συρρικνώθηκαν κατά 17,4%. Επιπλέον, θα πρέπει να συνυπολογιστεί η επίπτωση της μειωμένης κατανάλωσης στα έσοδα από το Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών. Τονίζουμε εκ προοιμίου ότι η μεταβολή των εσόδων ΦΠΑ δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην αύξηση (ή μείωση) του ΕΦΚ, καθώς ο ΦΠΑ επιβάλλεται στη λιανική τιμή πώλησης των εν λόγω αγαθών, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και το εκτιμώμενο περιθώριο κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των πρατηριούχων. Κρατώντας πάντα αυτή την επιφύλαξη, φαίνεται ότι τα έσοδα ΦΠΑ από το πετρέλαιο κίνησης μειώθηκαν οριακά κατά 2,7% μετά την εναρμόνιση του ΕΦΚ, αλλά, αντίθετα, τα έσοδα από Φ.Π.Α. πετρελαίου θέρμανσης συρρικνωθήκαν κατά 63% ή κατά 249 εκατ. € περίπου. Τέλος, σημαντικό στοιχείο που πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι η απορρόφηση του επιδόματος θέρμανσης που προβλέφθηκε στον Κρατικό Π/Υ και η οποία για το 2013 περιορίζεται μέχρι στιγμής στα 53 εκατ. € περίπου, έναντι 270 εκατ. € που έχουν προβλεφθεί στον Κρατικό Π/Υ 2013.

Κατόπιν αυτών, αν και αναμένουμε τα οριστικά στοιχεία της κατανάλωσης και των εσόδων του Απριλίου 2013, τα σημαντικότερα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της εναρμόνισης του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης φαίνεται να είναι ότι:

        i.            Αύξησε σημαντικά τα έσοδα ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης, αποτρέποντας την εμφάνιση δημοσιονομικού κενού από αυτή την πηγή.

      ii.            Μείωσε την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, εν μέρει λόγω και της αποθεματοποίησης στην οποία προέβησαν τα νοικοκυριά, προκαλώντας μεγάλη μείωση εσόδων από Φ.Π.Α. Η εν λόγω υστέρηση δεν αντισταθμίστηκε, όπως αναμενόταν – με βάση την ιστορικά εκτιμώμενη ελαστικότητα ως προς την τιμή – από την αύξηση της κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης δεδομένης της μείωσης του ΕΦΚ κατά 20%.

    iii.            «Ξεφούσκωσε» τις ποσότητες θέρμανσης, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στην εξάλειψη του κινήτρου για νόθευση του πετρελαίου κίνησης με το πετρέλαιο θέρμανσης, στοιχείο που δείχνει ότι περιορίστηκε το λαθρεμπόριο.

     iv.            Επιβάρυνε τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, επιβάρυνση που είχε προβλεφθεί ότι θα αντισταθμιζόταν πλήρως από τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά οι πολίτες δεν έκαναν χρήση του επιδόματος αυτού στην έκταση που αναμενόταν.

       v.            Επιβάρυνε το περιβάλλον, κυρίως στα αστικά κέντρα, λόγω της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ιδίως καυσόξυλων.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς εταίρους, επανεξετάζει τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο, ώστε να επιτύχει μια καλύτερη λύση του προβλήματος.

Η επιδίωξη είναι:

 • Να ελαφρυνθούν τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
 • Να αυξηθεί η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση εισπράξεων από ΦΠΑ.
 • Να μη δημιουργηθεί εκ νέου κίνητρο για νόθευση μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
 • Να μη δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό για την κάλυψη του οποίου να απαιτηθεί η λήψη ισοδύναμων μέτρων.
 • Να αξιολογηθεί το μέτρο της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

Τη λύση σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση φαίνεται να δίνει η λελογισμένη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο βάσει κοινοτικής οδηγίας (2003/96/ΕΚ) και ως εκ τούτο θα πρέπει να αποτραπεί η διαμόρφωση ισχυρού κινήτρου φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Σε διάφορα σενάρια που επεξεργαστήκαμε φαίνεται, των άλλων τηρουμένων σταθερών (ceteris paribus), να υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας στο οποίο η μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα μειωμένα έσοδα που αυτή θα προκαλέσει, αντισταθμίζεται πλήρως από την αύξηση της κατανάλωσης και τα αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ επί αυτής της κατανάλωσης. Τα σενάρια αυτά και τη σχετική μεθοδολογία, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, συζητούμε με την Τρόικα με σκοπό να οριστικοποιήσουμε τον ερχόμενο Ιούνιο μια καλύτερη πολιτική για τον προϋπολογισμό και τους πολίτες.

Κλείνουμε τονίζοντας ότι, η επίτευξη του εθνικού στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα το τρέχον έτος, θα μας προσδώσει επιπλέον βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής και θα καταστήσει απτό στόχο την ελάφρυνση των συνεπών φορολογουμένων από την υπερφορολόγηση που επέβαλλαν οι αστοχίες του παρελθόντος.

 

Έσοδα και Ποσότητες Πετρελαίου Κίνησης και Θέρμανσης, μετά την εναρμόνιση του ΕΦΚ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012-ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΕΤΟΣ 2011-2012

ΕΤΟΣ 2012-2013

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Κίνησης

Θέρμανσης

Κίνησης

Θέρμανσης

2012-13/2011-12

2012-13/2011-12

                             1  

                             2  

                            3  

                             4  

 5 (3/1)

 6 (4/2)

 7 (3-1)

 8 (4-2)

ΕΣΟΔΑ ΕΦΚ

544.840.386

159.736.013

450.248.724

279.551.341

-17,4%

75,0%

-94.591.662

119.815.328

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1.324.210

2.662.588

1.334.482

846.303

0,8%

-68,2%

10.272

-1.816.286

ΕΣΟΔΑ ΦΠΑ

256.903.096

396.186.922

250.092.641

147.484.703

-2,7%

-62,8%

-6.810.456

-248.702.218

Πηγή: ΥΠΟΙΚ – Δ/νση ΕΦΚ & ΓΛΚ.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Ημερησία” – “Με πέντε κριτήρια η μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο”

1. Η πορεία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στους τελικούς δικαιούχους κινείται μετ’ εμποδίων. Πως διαμορφώνεται η κατάσταση; Υπάρχει κάποια πρόοδος;

Υπάρχει σημαντική πρόοδος.

Συγκεκριμένα, από τα 3,2 δισ. ευρώ που είχαν χορηγηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Μαρτίου, είχαν διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, τον Απρίλιο οι πληρωμές αναμένεται να υπερβούν τα 700 εκατ. ευρώ, καθώς ήδη το πρώτο εικοσαήμερο αγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ.

2. Πως εξελίσσονται τα φορολογικά έσοδα, τον Απρίλιο; Διατηρείται η τάση που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο, με σημαντική υστέρηση στους έμμεσους φόρους, ή υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης;

Για να έχουμε τη βέλτιστη εικόνα για τον Απρίλιο, θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος του μήνα, ώστε να μπορεί να γίνει και η σύγκριση με τους στόχους, δεδομένου ότι τον Απρίλιο αναμένονται υψηλές εισπράξεις από ΦΠΑ λόγω των περιοδικών τριμηνιαίων δηλώσεων.

Σύμφωνα, όμως, με τα στοιχεία του πρώτου 20ημέρου, τα δημόσια έσοδα, προ και μετά επιστροφών φόρου , φαίνεται να εξελίσσονται καλύτερα έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Και στα έσοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται, φυσικά, και τα έσοδα από τον ΟΠΑΠ, λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται από εφέτος σύμφωνα με το οποίο 30% των μεικτών κερδών του Οργανισμού αποδίδεται στο Δημόσιο.

Οι άμεσοι φόροι εξακολουθούν να υπερβαίνουν τους στόχους μας, ενώ οι έμμεσοι φόροι υπολείπονται έναντι αυτών.

Ειδικά  για τους έμμεσους φόρους, κυρίως, για τους φόρους συναλλαγών και συγκεκριμένα το ΦΠΑ, επιβεβαιώνεται η παρατήρηση που διαρκώς συνοδεύει τα σχόλια μου τους τελευταίους πέντε μήνες ότι απαιτείται διαρκής παρακολούθηση, προσοχή, εντατικοποίηση της προσπάθειας και αξιολόγηση των πολιτικών.

3. Να περιμένουμε από την 1η Ιουλίου μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%; Για να το εγκρίνει η τρόικα, θα απαιτηθεί η λήψη ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων; Ποιες μπορεί να είναι δυνητικά οι πηγές; 

Όπως έχω αναφέρει ξανά, τα δημοσιονομικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι το μέτρο της αύξησης του ΦΠΑ στην εστίαση, που προβλέφθηκε στο Μεσοπρόθεσμο τον Ιούλιο του 2011, δεν οδήγησε στην αύξηση εσόδων που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Ειδικότερα, ενώ από το συγκεκριμένο μέτρο, σύμφωνα με το Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2012, προβλέπονταν επιπλέον έσοδα, σε ετήσια βάση, 800 εκατ. ευρώ, αντιθέτως, τα στοιχεία, κατά το πρώτο δωδεκάμηνο της εφαρμογής του, καταδεικνύουν, ότι εισπράχτηκαν μόνο 160 εκατ. ευρώ επιπλέον.

Πέραν αυτού, όμως, το μέτρο συνέβαλε στην απομάκρυνση σημαντικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και στην αύξηση της φοροδιαφυγής.

Για τους λόγους, λοιπόν, αυτούς έχουμε θέσει και εξετάζουμε το θέμα με την Τρόικα, η οποία το αξιολογεί.

Ενδεχομένως, η μείωση του εν λόγω συντελεστή ΦΠΑ να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε απώλεια εσόδων.

Όμως, αφενός το ύψος της απώλειας εσόδων θα εξαρτηθεί από την περίοδο του έτους στην οποία θα εφαρμοστεί η μείωση και αφετέρου η βραχυπρόθεσμη επίπτωση απώλειας εσόδων θα πρέπει να εξεταστεί και έναντι της αλλαγής συμπεριφοράς που θα προκαλέσει στους καταναλωτές.

Δηλαδή, εάν η μείωση του φορολογικού συντελεστή επηρεάσει θετικά, όπως άλλωστε αναμένεται, την ψυχολογία των συμμετεχόντων στην αγορά και βελτιωθούν οι καταναλωτικές και επιχειρηματικές προσδοκίες, θα αυξηθεί η κατανάλωση, και τελικά θα αυξηθούν και δεν θα μειωθούν τα έσοδα από ΦΠΑ.

Δεν θα χρειαστεί, συνεπώς, να αναζητηθούν άλλες πηγές εσόδων.

Και προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων και τη συνεργασία με τους εταίρους, προσδοκώντας να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα τον Ιούνιο.

4. Υπάρχουν περιθώρια μείωσης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεδομένου ότι η αύξηση του δεν έχει αποδώσει στο Δημόσιο τα αναμενόμενα;

Όπως και η αύξηση στον ΦΠΑ στην εστίαση, έτσι και η εναρμόνιση του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, δεν επιβεβαίωσε τις υψηλές αρχικές προσδοκίες των προκατόχων μας.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς εταίρους, επανεξετάζει τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο, ώστε να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

 • Να ελαφρυνθούν τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
 • Να αυξηθεί η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση εισπράξεων από ΦΠΑ.
 • Να μη δημιουργηθεί εκ νέου κίνητρο για νόθευση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης.
 • Να μη δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό, για την κάλυψη του οποίου ενδέχεται να απαιτηθεί η λήψη ισοδύναμων μέτρων.
 • Να αξιολογηθεί το μέτρο της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

5. Πότε θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με την τρόικα για περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις; 

Είναι ξεκάθαρο και απλό.

Όσο καλύτερα εξελίσσεται η εκτέλεση του Προϋπολογισμού, τόσο η χώρα αποκτά περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.

Έτσι, η καλύτερη των στόχων εκτέλεση τόσο του Προϋπολογισμού του 2012, όσο και του Προϋπολογισμού του 2013 κατά το πρώτο τρίμηνο, βοήθησαν ώστε για πρώτη φορά να υπάρξει σαφής αναφορά σε αξιολόγηση περί μείωσης φορολογικών συντελεστών στην επόμενη επίσκεψη των εταίρων.

Δηλαδή τον Ιούνιο.

Για αυτό και είναι αναγκαίο να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί.

6. Με τα σημερινά δεδομένα, πως βλέπετε να εξελίσσεται το ελληνικό τραπεζικό τοπίο, έως τα τέλη του έτους;

Είναι γεγονός ότι οι Ελληνικές τράπεζες έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσουν πολλές, μεγάλες και διευρυμένες, εγχώριες και διεθνείς, προκλήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να θωρακιστεί η κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος, ώστε να εξομαλυνθεί η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας και οι τράπεζες να μπορέσουν να επιτελέσουν τον κρίσιμο διαμεσολαβητικό τους ρόλο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σε ένα ρευστό περιβάλλον, με προσοχή και διορατικότητα, η πολιτεία, προωθεί, άμεσα, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας και μέχρι τα μέσα Ιουλίου, τόσο για τις τέσσερις συστημικές όσο και για τις μη συστημικές, θα διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

7. Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει εθνικό στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε μια νέα μείωση του δημοσίου χρέους. Σε ποια επίπεδα θα μπορούσε να ανέλθει μια νέα μείωση του χρέους για την Ελλάδα;

Ο στόχος αυτός είναι εθνικός.

Και είναι εθνικός διότι έτσι θα μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της και να πορευθεί με λιγότερα δανεικά.

Η επίτευξή του, σύμφωνα τόσο με την απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 όσο και με την τελευταία ανακοίνωση της Τρόικα, συνιστά προϋπόθεση για να εξεταστούν από τους εταίρους μας μελλοντικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη περαιτέρω μείωσης του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Πρόκειται για δέσμευση των εταίρων που επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον.

Άρα δεν υπάρχει «όριο» σε αυτό.

8. Με δεδομένο το προηγούμενο της Κύπρου, πιστεύετε ότι μπορεί σε κάποιες ελληνικές τράπεζες που θα κρατικοποιηθούν να έχουμε μερικό “κούρεμα” στις καταθέσεις;

Όπως διατυπώθηκε και στην επίσημη τοποθέτηση του Eurogroup, η περίπτωση της Κύπρου είναι «μοναδική και ξεχωριστή», και δεν συνιστά λύση που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

9. Για πρώτη φορά τo Γενικό Λογιστήριο συνέταξε ολοκληρωμένη μελέτη για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τι μπορεί να προσδοκά η Ελλάδα;

Πιστεύω ότι θεμελιώδες χρέος κάθε σοβαρού κράτους είναι να φυλάσσει σε σύγχρονες συνθήκες το ιστορικό υλικό του και να τεκμηριώνει την προβολή των θέσεών του και τη διεκδίκηση των αιτημάτων του.

Και αυτό διότι διεκδικήσεις εθνικών δικαίων γίνονται μόνο με τεκμηρίωση και εθνική βούληση.

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθήσαμε και ολοκληρώσαμε για πρώτη φορά, μετά από περίπου 70 χρόνια, την τακτοποίηση και καταγραφή του αρχειακού υλικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που σχετίζεται με τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.

Καταγραφή που αποτυπώνεται σε πόρισμα της εμπλεκόμενης Ομάδας Εργασίας.

Πρόκειται για ένα πόρισμα που έχει παραδοθεί αρμοδίως, καθώς, πλέον, η χώρα έχει αποκτήσει ένα «εργαλείο» προς αξιοποίηση στο ευρύτερο πλαίσιο των αξιώσεών της.

10. Το “βάπτισμα του πυρός” στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού ταυτίστηκε με το “πείραμα” της τρικομματικής κυβέρνησης. Ποια είναι η εμπειρία σας σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης;  

Όταν συνειδητά συμμετέχεις στην πολιτική και όταν ζητάς την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών σου και αυτή σου παρέχεται, τότε έχεις χρέος να αναλάβεις την όποια αποστολή σου ανατεθεί.

Να συμβάλλεις, από την πλευρά σου, στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αποτελεί, λοιπόν, επιλογή και όχι υποχρέωση.

Συνεπώς, δεν υπάρχει θέμα «πυράς».

Υπάρχει θέμα κρισιμότητας της κατάστασης, που μας επιβάλλει να συνεχίσουμε την προσπάθεια χωρίς να χαθεί ούτε μια ημέρα.

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση της Επίκαρης Επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητούμε σήμερα, στο πλαίσιο των διαδικασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ένα ζήτημα με σημαντικές ανθρωπιστικές, εθνικές, οικονομικές, κοινωνικές, και ιστορικές παραμέτρους.

Ένα ζήτημα που συχνά τοποθετείται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, χωρίς όμως πάντα να προσεγγίζεται στην πραγματική του διάσταση.

Αντιθέτως, θα έλεγα ότι συχνά η ουσία του γίνεται βορά στο λαϊκισμό.

Και δεν αναφέρομαι στις σημερινές τοποθετήσεις των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ.

Τοποθετήσεις εξαιρετικά υπεύθυνες.

Τώρα είναι καιρός να αποφύγουμε τέτοιες ατραπούς.

Οφείλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων με την προσήκουσα σοβαρότητα και βεβαίως πάντα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Να το προσεγγίσουμε με την υπευθυνότητα, τη μεθοδικότητα και τη διορατικότητα που αρμόζει σε ένα σοβαρό κράτος όπως η Ελλάδα, σε ένα έθνος όπως των Ελλήνων.

Στη σημερινή τοποθέτηση θα σταθώ στα δεδομένα και στο έργο που επιτελέστηκε επί του θέματος κατά την τελευταία περίοδο στο Υπουργείο Οικονομικών, και συγκεκριμένα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θεωρώ ότι είναι κοινός τόπος όλων μας μέσα σε αυτή την αίθουσα, ότι θεμελιώδες χρέος κάθε κράτους είναι να φυλάσσει σε σύγχρονες συνθήκες το ιστορικό υλικό του.

Να τεκμηριώνει την προβολή των θέσεών του και τη διεκδίκηση των αιτημάτων του.

Και αυτό διότι διεκδικήσεις εθνικών δικαίων γίνονται μόνο με τεκμηρίωση και εθνική βούληση.

Σε αυτό το πλαίσιο λογικής και προσέγγισης του ζητήματος, με απόφασή μας στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για την Έρευνα των Αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας ήταν η έρευνα των αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων, ενώ με απόφαση του Συντονιστή μπορούσαν να δημιουργηθούν υποομάδες εργασίας αποτελούμενες από υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και από οιονδήποτε η συμμετοχή του οποίου κρινόταν απαραίτητη για τη διεκπεραίωση του έργου της Ομάδας.

Αρχική ημερομηνία για την παράδοση του έργου της Ομάδας προβλέπονταν η 31η Δεκεμβρίου 2012.

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, ως Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας, στις 18 Σεπτεμβρίου 2012 συστάθηκε και συγκροτήθηκε Υποομάδα Εργασίας.

Το έργο της Υποομάδας ήταν η αναζήτηση, στο αρχείο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υλικού σχετικού με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων, η καταγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο των ευρημάτων και η εκ νέου αρχειοθέτηση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι επρόκειτο για μία διαδικασία που δεν ήταν εύκολη, καθώς υπήρχαν σημαντικές δυσκολίες.

Δυσκολίες, τόσο λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος, περίπου 70 ετών, όσο και της αναδιοργάνωσης των τότε εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

Το σχετικό αρχειακό υλικό δεν ήταν συγκεντρωμένο σε έναν ενιαίο χώρο, ουδέποτε είχε ταξινομηθεί, ούτε φυσικά είχε γίνει προσπάθεια ψηφιοποίησής του για την καλύτερη προστασία του από το χρόνο και τη φθορά.

Επίσης, υπήρχαν επιμέρους αρχεία σε άλλες διευθύνσεις και σε άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Με έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού στις 30 Νοεμβρίου 2012 ζητήθηκε παράταση στην ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης του έργου έως τις 8 Μαρτίου 2013, λόγω του αρκετά μεγάλου όγκου του αρχειακού υλικού που έπρεπε να συγκεντρωθεί.

Σκοπός του εν λόγω αιτήματος ήταν η επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος εκ μέρους της Ομάδας Εργασίας.

Στο αίτημα αυτό ανταποκριθήκαμε με απόφασή μας στις 19 Δεκεμβρίου 2012, και αφού παραδόθηκε σχετική Ενδιάμεση Έκθεση, χορηγήθηκε η αιτούμενη παράταση στην ημερομηνία παράδοσης του τελικού έργου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ορισμένο χρονοδιάγραμμα η Ομάδα Εργασίας, υπό την αρωγή της Υποομάδας, ολοκλήρωσε το έργο της.

Ολοκλήρωσε για πρώτη φορά, μετά από περίπου 70 χρόνια, την τακτοποίηση και καταγραφή του αρχειακού υλικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που σχετίζεται με τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε:

1ον. Συγκέντρωση του σχετικού αρχειακού υλικού σε χώρο του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου φυλάσσεται διακριτά.

2ον. Ταξινόμηση των φακέλων του αρχείου κατά κατηγορία.

3ον. Ηλεκτρονική συνοπτική απεικόνιση του καταγεγραμμένου αρχειακού υλικού.

4ον. Καταγραφή 761 τόμων αρχειακού υλικού.

Το παραδοθέν Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας χαρακτηρίστηκε, από την ίδια την Επιτροπή, ως Απόρρητο.

Κι αυτό διότι πρόκειται για «υλικό» που περιέχει πληροφορίες πρωτογενούς έρευνας με υψηλό ανθρωπιστικό, ιστορικό, οικονομικό, πολιτικό, και εθνικό ενδιαφέρον, και το οποίο συνιστά «εργαλείο» προς αξιοποίηση στο ευρύτερο πλαίσιο των αξιώσεων της χώρας.

Στη συνέχεια, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, το Πόρισμα παραδόθηκε, όπως γνωρίζετε, άμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εκ του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου έχει την ευθύνη αξιολόγησης όλων των δεδομένων και των παραμέτρων για την αξιοποίησή του.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ολοκλήρωσε το έργο που του αντιστοιχούσε.

Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι το ολοκλήρωσε με επιτυχία.

Σας ευχαριστώ.

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών”

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Εισάγεται, σήμερα, στην Ολομέλεια, το Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών και διοικητικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την διεξοδική συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων και τις επί τα βελτίω τροποποιήσεις διατάξεών του, που προηγήθηκαν κατά την επεξεργασία του στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Επεξεργασία, σε συνέχεια των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, γνωμοδότησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ενσωμάτωσης άλλων παρατηρήσεων από φυσικά πρόσωπα και φορείς.

Πρόκειται, συνεπώς, για μία ώριμη νομοθετική πρωτοβουλία.

Μία νομοθετική πρωτοβουλία, και θέλω να σταθώ σε αυτό, η οποία κινείται πέραν των όσων έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Κι αυτό γιατί η πολιτική της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης δεν εξαντλείται στη θέσπιση ρυθμίσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο και από τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών της.

Η Κυβέρνηση νομοθετεί με σχέδιο και πρόγραμμα, στη βάση ενός ευρύτερου ορίζοντα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στόχος του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου είναι η αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται σε πεδία του κράτους, η βελτίωση των σχέσεών του με τους πολίτες και εν τέλει ο σύγχρονος εμπλουτισμός του θεσμικού κεφαλαίου μας.

Ειδικότερα, με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η τροποποίηση και ο εμπλουτισμός διατάξεων που αφορούν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, τους δημοσιονομικούς ελέγχους και τη δημοσιονομική διαχείριση και το πλαίσιο διαχείρισης των αδρανών καταθετικών λογαριασμών.

Η προσπάθεια για τη βελτίωση της αναμφίβολα δύσκολης καθημερινότητας των πολιτών οφείλει να είναι συνεχής.

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου αποτελεί κρίκο αυτής της αλυσίδας.

Συγκεκριμένα, με το σχέδιο Νόμου στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου:

1ον. Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά στο χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία, και χορηγείται μέχρι να καταβληθεί η τελική σύνταξη.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία.

Γενικότερα, πρόκειται για ένα ποσοστό, το οποίο θα αξιολογήσουμε σε μελλοντικό χρόνο, και αφού δούμε τη δυναμική και τις τεχνικές παραμέτρους της διαδικασίας θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο αύξησής του, όπως έχουν αναφέρει κι άλλοι Συνάδελφοι.

Με την προκαταβολή σύνταξης, καθίστανται άνευ αντικειμένου οι διαγκωνισμοί για προώθηση των υποθέσεων πολιτών, εκμηδενίζονται οι μέχρι σήμερα εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερόμενων, και δίνεται το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Λύνεται, έτσι, ένα υπαρκτό πρόβλημα για τους συνταξιούχους.

Βελτιώνεται η καθημερινότητά τους και διασφαλίζεται η αξιοπρέπειά τους.

Η εν λόγω ρύθμιση θα έχει εφαρμογή σε όσους αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1η Ιουνίου και υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.

Κατ’ εξαίρεση, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσους αποχωρήσουν από 1η Μαρτίου μέχρι 31η Μαΐου, οι οποίοι για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησής τους  μέχρι και την 31η Μαΐου μπορούν να λάβουν τις τρίμηνες αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αυτό, και από 1η Ιουνίου την προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Νόμου.

Ενώ, με σχετική Υπουργική Απόφαση θα καθορισθεί και η επέκταση της προκαταβολής σε όσους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου.

2ον. Καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Ειδικότερα, ορίζεται αποκλειστική προθεσμία μέχρι δύο μήνες για την αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των υπηρεσιακών στοιχείων του υπαλλήλου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την Υπηρεσία του συνταξιούχου και μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης, από την ημερομηνία πρωτοκόλλησής της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Παράλληλα, θεσπίζονται κυρώσεις για τους υπαλλήλους που θα παραβιάσουν αυτές τις προθεσμίες, αφού είναι αυτονόητο ότι και υπάλληλοι πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ενώ συνεχίζονται οι διαρθρωτικές πρωτοβουλίες για τη σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης, ο οποίος από περίπου 11 μήνες τον Ιούλιο του 2012 ανέρχεται πλέον στους 7 μήνες.

3ον. Επιβάλλεται η απόλυτη τήρηση της διαδικασίας προώθησης των υποθέσεων, διευθετώντας και νομοθετικά μία σημαντική στρέβλωση που επέτρεπε την εμφάνιση περιπτώσεων κοινωνικής αδικίας.

4ον. Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο την περαιτέρω σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την οριστική καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων και αναβάθμισης σχετιζόμενων υπηρεσιών.

5ον. Θεσμοθετείται η ολική απογραφή, ανά 5 χρόνια, των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

6ον. Διευθετούνται συνταξιοδοτικά ζητήματα με όρους διασφάλισης κοινωνικής δικαιοσύνης σε πεδία, όπως, τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας που θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται με βάση το μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ίσχυε πριν τις προσαρμογές των ειδικών μισθολογικών καθεστώτων.

Εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων οι ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας.

7ον. Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται.

Έτσι, σ’ αυτές τις περιπτώσεις αναστέλλεται το ποσοστό της σύνταξης του Δημοσίου υπαλλήλου που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.

Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος συμπολιτών μας, καθώς, πλέον, στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούνται,  περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (1.980 ευρώ) αντί της περικοπής του 70% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (990 ευρώ) που ισχύει σήμερα.

8ον. Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά στην αναστολή καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη, και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου, ενώ για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη.

Επίσης, εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους.

9ον. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε όσοι εξήλθαν της Υπηρεσίας από 1η Ιουλίου 2011 και δεν είχαν λάβει τη μισθολογική προαγωγή που ενδεχομένως δικαιούντο βάση των διατάξεων του Ν. 2838/2000, να τη λαμβάνουν αναδρομικά και επαναϋπολογίζεται ανάλογα η σύνταξή τους.

Πρόκειται για μία διάταξη που αφορά σε όλους τους αμειβόμενους με βάση τα ειδικά μισθολόγια.

10ον. Προβλέπεται ότι η πενταετής προθεσμία για την άσκηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τα τέκνα που είναι ανίκανα για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω, αυξάνεται στο διπλάσιο, ενώ για τις περιπτώσεις ανικανότητας σε ποσοστό 80% και άνω οι εν λόγω προσθεσμίες δεν ισχύουν.

Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν επιβεβλημένες, γιατί ορισμένα από τα ανωτέρω πρόσωπα λόγω της κατάστασής τους (βαριές αναπηρίες) δεν μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και, ιδιαίτερα μετά το θάνατο και του δεύτερου γονέα τους, μένουν εντελώς απροστάτευτα χωρίς κανένα οικονομικό πόρο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει, όπως προανέφερα, και διατάξεις που ρυθμίζουν το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των αδρανών καταθετικών λογαριασμών.

Ειδικότερα, επικαιροποιείται, ουσιαστικά καταρτίζεται για πρώτη φορά, το ξεπερασμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Έτσι επιτρέπεται η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω πόρων προκύπτει μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας.

Επιπρόσθετα, καταργείται η παρωχημένη διάταξη που προέβλεπε παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου κατόπιν παρέλευσης δεκαετίας, από τη συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης εικοσαετίας.

Η διατύπωση της παρούσας ρύθμισης συνάδει απόλυτα τόσο με τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί παραγραφής, όσο και με τη διαμορφωθείσα σχετική εθνική νομολογία.

Η εισαγωγή των εν λόγω ρυθμίσεων κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι:

1ον. Εντοπίζεται αδυναμία να ελεγχθεί η πληρότητα εφαρμογής του υφιστάμενου, πλην όμως παρωχημένου, αν και όχι ανενεργού νομοθετικού πλαισίου.

Κι αυτό γιατί ήταν δύσκολο να εντοπιστεί σε απόλυτο βαθμό το ύψος του ποσού που έχει αποδοθεί στο Δημόσιο, το ύψος των καταβολών ανά τράπεζα, καθώς και το ποσό που θα έπρεπε να έχει αποδοθεί, καθώς είναι πολύ πιθανό να υπήρξαν περιπτώσεις που τα δικαιώματα του Δημοσίου παραγράφησαν μετά την παρέλευση δεκαετίας από τη λήξη της προθεσμίας για την απόδοση των εν λόγω ποσών.

2ον. Η τρέχουσα, ιδιαίτερα δυσμενής, οικονομική συγκυρία της χώρας επιβάλλει, μεταξύ άλλων, την επικαιροποίηση της τηρητέας στάσης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ως προς το ζήτημα των αδρανών ή άλλως ανενεργών καταθέσεων.

3ον. Μολονότι δεν υφίσταται ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση ειδικά με το ζήτημα της παραγραφής των αδρανών καταθέσεων, εντούτοις στις περιπτώσεις εκείνες που εντοπίστηκε η ύπαρξη σχετικής ρύθμισης όχι μόνο σε ορισμένα κράτη–μέλη, αλλά και σε χώρες που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα οικονομικά οφέλη για το Δημόσιο ήταν απολύτως μετρήσιμα και προφανή.

Όσον αφορά στους δημοσιονομικούς ελέγχους και γενικότερα τη δημοσιονομική διαχείριση, με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου εμπλουτίζεται το θεσμικό πλαίσιο της χώρας με σημαντικές, βελτιωτικές ρυθμίσεις.

Με τις διατάξεις της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, σε συνέχεια των εκσυγχρονιστικών παρεμβάσεών μας με το Ν. 4081/2012, επιχειρούμε να ενδυναμώσουμε τόσο στελεχιακά, όσο και οργανωτικά τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους.

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται το Μητρώο Ελεγκτών για τους Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους Επιτροπής Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΕΔΕΛ), το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ και η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας.

Και αυτό διότι οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά, διογκώνοντας το φόρτο της ελεγκτικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα:

 • Το 2012 οι διενεργηθέντες έλεγχοι από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων αυξήθηκαν κατά περίπου 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
 • Για το 2013, η κατάσταση ελέγχων έχει ως εξής:

‒    51 έκτακτοι προγραμματισμένοι έλεγχοι.

‒    13 έκτακτοι διενεργούμενοι έλεγχοι.

‒    12 τακτικοί προγραμματισμένοι έλεγχοι.

Ενώ, γενικά, οι παραληφθείσες υποθέσεις ελέγχων, κατά την παρούσα φάση, ανέρχονται περίπου στις 860, εκ των οποίων οι 120 είναι από εισαγγελικές παραγγελίες και οι 740 είναι από την Οικονομική Επιθεώρηση και λοιπές αρχές.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στην ελεγκτική δραστηριότητα της ΕΔΕΛ, καθώς το 2012 οι σχετικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά περίπου 25% σε σχέση με το 2011, ενώ για το 2013 εκτιμάται ότι θα αυξηθούν 10% με 15%.

Παράλληλα, ορίζεται πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους, για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου συνιστά μία νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης για τον εκσυγχρονισμό πτυχών του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα δημοσιονομικά και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

Και αυτό, σε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και τους πολίτες.

Συνιστά μία ώριμη νομοθετική πρωτοβουλία.

Υπογραμμίζω, εκ νέου, ότι η πρωτοβουλία αυτή κινείται πέρα από τα συμφωνηθέντα με τους εταίρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Θεωρώ ότι η στήριξή της, από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου, θα έστελνε προς όλες τις κατευθύνσεις, εντός και εκτός της χώρας, το εθνικά σωστό μήνυμα.

Σας ευχαριστώ.

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Γ. Μιχελάκη για τις συντάξεις πεσόντων στρατιωτικών

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την ερώτησή σας θίγετε ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, με μεγάλο κοινωνικό, αλλά και ηθικό φορτίο.

Και αυτό διότι πρόκειται, όπως ορθά αναφέρατε, για ζήτημα που αφορά τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος.

Αφορά τις οικογένειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που «έπεσαν» σε διατεταγμένη υπηρεσία και που, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι οι σύγχρονοι ήρωες της Πατρίδας μας.

Και γι’ αυτές τις οικογένειες, τις συζύγους και τα τέκνα, η πολιτεία, διαχρονικά, έχει θεσμοθετήσει μέριμνα και αρωγή ως ελάχιστη αναγνώριση και τιμή.

Και αυτή η μέριμνα αποτελεί αντικείμενο πολλών Υπουργείων, μεταξύ των οποίων και του Υπουργείου Οικονομίας, όσον αφορά το ζήτημα της συνταξιοδότησης που θίγετε.

Και επί του ζητήματος αυτού θα ήθελα να σας αναφέρω ότι:

Με τις διατάξεις του νόμου 1977/1991 προβλέπεται ειδική συνταξιοδοτική μέριμνα για τους στρατιωτικούς που «πέφτουν» θύμα ατυχήματος κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Η μέριμνα συνίσταται στην απονομή πλήρους σύνταξης με βάση τον καταληκτικό βαθμό, προσαυξημένο με ολόκληρο το χρονοεπίδομα.

Επίσης, προβλέπεται η χορήγηση αυξημένου μερίσματος επικουρικού περιοδικού βοηθήματος ή «εφάπαξ βοηθήματος» με βάση τον απονεμόμενο βαθμό.

Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι η μηνιαία κύρια σύνταξη της χήρας συζύγου πεσόντος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αξιωματικού με βαθμό Επισμηναγού υπολογίζεται με βάση το βαθμό Αντιπτεράρχου.

Οι συντάξεις αυτές, όπως γνωρίζετε, δεν υπέστησαν κάποια μείωση στο πλαίσιο των προσαρμογών στις συντάξεις με τους νόμους 3865/2010, 4002/2011, 4024/2011 και 4051/2012.

Ωστόσο, με το νόμο 4093/2012 οι εν λόγω συντάξεις εντάχθηκαν στις προσαρμογές, όπως έγινε και για το σύνολο του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Κύριε Συνάδελφε,

Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να σας αναφέρω πως το συγκεκριμένο ζήτημα των πεσόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία, το εξετάζουμε, σοβαρά, ακόμη και στα πλαίσια του Σχεδίου Νόμου που συζητάμε σήμερα, ως νομοθετική προσθήκη, λαμβάνοντας υπόψη κάθε ηθική, κοινωνική και θεσμική διάσταση, τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, αλλά και τις αντανακλαστικές επιπτώσεις που θα έχει μία τέτοια ρύθμιση.

Όπως εξετάζουμε και διάφορες πτυχές των συνταξιοδοτικών θεμάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και προχωράμε, σταδιακά, όπου μπορούμε, σε διορθώσεις. Σε βελτιώσεις.

Τέτοιες διορθώσεις και βελτιώσεις εμπεριέχονται ήδη και στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε σήμερα στην Ολομέλεια και θα σας αναπτύξω κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας μου.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Δε νομίζω ότι κάποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει με τον πυρήνα της προσέγγισής σας.

Αντιθέτως, θεωρώ πως αποτελεί κοινό τόπο για όλους μέσα στην αίθουσα ότι οι περιπτώσεις που αναφέρετε αξίζουν και πρέπει να έχουν τη στήριξη της Πολιτείας.

Και προς την κατεύθυνση αυτή κινούμαστε και στο Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους περιορισμούς, τα ασφυκτικά, δυστυχώς, περιθώρια των δημοσίων οικονομικών, αλλά, φυσικά, και τις ιδιαιτερότητες της φύσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών, όπως προανέφερα, προχωρά σε μία σειρά από θετικές πρωτοβουλίες αναφορικά με το στελεχιακό δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, και δη τους απόστρατους.

Συγκεκριμένα, μέσα από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείο Οικονομικών»:

1ον. Εναρμονίζεται το Δημόσιο, άρα και το καθεστώς που αφορά τους αποστράτους, με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς αναφορικά με την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται.

Έτσι, σ’ αυτές τις περιπτώσεις αναστέλλεται το ποσοστό της σύνταξης του στρατιωτικού που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.

Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος, καθώς, πλέον, στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούνται,  περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (1.980 ευρώ) αντί της περικοπής του 70% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (990 ευρώ).

2ον. Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά την αναστολή καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου (για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη).

Δηλαδή, θα μπορεί μετά τη συμπλήρωση των 47 ετών ο απόστρατος που αυτοαπασχολείται να λαμβάνει το παραπάνω ποσό της σύνταξης (60 ημερομίσθια).

Ενώ υπάρχει η πρόβλεψη το όριο αυτό να είναι χαμηλότερο από το 47ο έτος στις περιπτώσεις συνταξιούχων που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα, χωρίς υπαιτιότητά τους.

3ον. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε όσοι εξήλθαν της Υπηρεσίας από 1 Ιουλίου 2011 και δεν είχαν λάβει τη μισθολογική προαγωγή που ενδεχομένως δικαιούντο βάση των διατάξεων του Ν. 2838/2000 («πάγωμα» των μισθολογικών προσαυξήσεων που προέκυπταν από οποιαδήποτε διάταξη), να τη λαμβάνουν αναδρομικά και επαναϋπολογίζεται ανάλογα η σύνταξή τους.

Πρόκειται για μία διάταξη που αφορά όλους τους αμειβόμενους με βάση τα ειδικά μισθολόγια, συνεπώς, και τους στρατιωτικούς.

4ον. Εξαιρούνται από τις πρόσφατες μειώσεις οι ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους.

5ον. Παράλληλα, από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας προωθείται, με γοργούς ρυθμούς, η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Υπουργείου Άμυνας.

Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονταν στα 213 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 187 εκατ. ευρώ αφορούσαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των στρατιωτικών νοσοκομείων και τα 26 εκατ. ευρώ λειτουργικές δαπάνες του εν λόγω Υπουργείου.

Επίσης, το ΝΙΜΙΤΣ, νοσηλευτικό ίδρυμα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εμφάνιζε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους ύψους 117 εκατ. ευρώ, ενώ το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, παρουσίαζε αντίστοιχα ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 179 εκατ. ευρώ.

Σύνολο: 509 εκατ. ευρώ.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει διαθέσει, έως και το Μάρτιο του 2013, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και για τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς πιστώσεις συνολικού ύψους 338 εκατ. ευρώ.

Έως τέλος Απριλίου εκτιμάται ότι η συνολική χρηματοδότηση θα διαμορφωθεί στο ύψος των 455 εκατ. ευρώ και θα έχει χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση των δικαιούχων  ποσό συνολικού ύψους 329 εκατ. ευρώ.

Κύριε Συνάδελφε,

Αναφέρω τα στοιχεία αυτά χωρίς διάθεση δημιουργίας εντυπώσεων, καθώς πρόκειται για δράσεις και πολιτικές που οφείλει το κράτος να υλοποιήσει.

Είναι τα αυτονόητα.

Όπως, αυτονόητη είναι και η αρωγή της πολιτείας στις οικογένειες των πεσόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και προς αυτή την κατεύθυνση, θα εξετάσουμε το θέμα με διάθεση διόρθωσης των όποιων αδικιών.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων για το 2012 από τη Eurostat

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής:

«Η Eurostat δημοσιοποίησε σήμερα τα προσωρινά απολογιστικά δημοσιονομικά στοιχεία των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2012, στο πλαίσιο της 1ης Κοινοποίησης της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.

Για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία:

Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχεται σε 10% του ΑΕΠ.

Σημειώνεται ότι:

Α. Το έλλειμμα διαμορφώνεται σε αυτό το ύψος αφού προσμετράται η επίπτωση της στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η επίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται από την Eurostat πως έχει εφάπαξ επίδραση (one-off impact).

Β. Το έλλειμμα σε όρους καθαρής δημοσιονομικής επίδοσης, δηλαδή χωρίς την επίπτωση αυτή, ανέρχεται σε 6% του ΑΕΠ.

 • Ο στόχος του Προϋπολογισμού για το 2012 ήταν για έλλειμμα 6,6% του ΑΕΠ.
 • Το έλλειμμα, συνεπώς μειώθηκε κατά 3,8% του ΑΕΠ σε σχέση με το 2011 (από 9,8% του ΑΕΠ σε 6% του ΑΕΠ).
 • Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι το πρωτογενές έλλειμμα κατά το 2012 μειώθηκε στο 1% του ΑΕΠ έναντι 2,7% του ΑΕΠ που ήταν το 2011 (δηλαδή μείωση κατά 1,7% του ΑΕΠ).

Συνεπώς η Ελλάδα, με επώδυνες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις διαδικασίες, προσεγγίζει τον εθνικό στόχο της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος.

Βέβαια, οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, αν και αναγκαίες, δεν είναι από μόνες τους ικανές για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Πρέπει να ενισχύεται όλο και περισσότερο ο συνδυασμός τους με πολιτικές ανάταξης και ανάπτυξης της οικονομίας και αύξησης της απασχόλησης».

Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Καθημερινή της Κυριακής” – “Γιατί πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση”

* Σε συνεργασία με τον Στ. Πέτσα, στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Όπως μαρτυρούν τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, η χώρα επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Το πρωτογενές πλεόνασμα των 508 εκατ. € του Κρατικού Προϋπολογισμού που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2013, επιτρέπει αισιοδοξία, αλλά όχι εφησυχασμό. Και τούτο διότι υπάρχουν κατηγορίες εσόδων οι οποίες εξακολουθούν να υστερούν. Ιδίως στους εμμέσους φόρους, η υστέρηση έναντι των στόχων φαίνεται να παγιώνεται. Το πρώτο τρίμηνο του 2013 τα έσοδα από έμμεσους φόρους είναι χαμηλότερα κατά 516 εκατ. € έναντι των στόχων, εκ των οποίων στο ΦΠΑ η υστέρηση ανέρχεται στα 260 εκατ. € ή 7,3%.

Στο πλαίσιο αυτό, για την κυβέρνηση εθνικής ευθύνης αποτελεί προτεραιότητα η συνεχής παρακολούθηση της πορείας των εσόδων, η αξιολόγηση και η τροποποίηση πολιτικών που δεν αποδίδουν.  Άλλωστε, όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, έθεσε στους εταίρους (Τρόϊκα) την ανάγκη επαναξιολόγησης μέτρων που είχαν ληφθεί στο παρελθόν αλλά δεν αποδίδουν τα έσοδα που είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Ένα τέτοιο μέτρο, ήταν και η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση που ισχύει από 01.09.2011. Συγκεκριμένα, στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (Ιούλιος 2011), προβλεπόταν ότι η μετάταξη του Φ.Π.Α. στην εστίαση από το χαμηλό (13%), στον υψηλό συντελεστή (23%), θα απέφερε επιπλέον έσοδα 1.000 εκατ. € σε ετήσια βάση. Εν συνεχεία, στο Συμπληρωματικό Π/Υ 2012 (Φεβρουάριος 2012), η απόδοση του μέτρου περιορίστηκε στα 800 εκατ. €.

Επειδή τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού δείχνουν ότι δεν προέκυψε αύξηση εσόδων, το Υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε να αποτιμήσει την απόδοση του μέτρου αυτού. Σύμφωνα με τα στοιχεία των συναρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (14η Δ/νση Φ.Π.Α., ΓΓΠΣ), σε ετήσια βάση, συγκρίνοντας τα στοιχεία 01.09.2010-31.08.2011, με τα αντίστοιχα της περιόδου 01.09.2011-31.08.2012, από τις επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα την εστίαση, εισπράχτηκαν παραπάνω 160 εκατ. € περίπου, λόγω της αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. στο 23%. Από τη σύγκριση αυτή, προκύπτει ότι τα ετήσια έσοδα που απεκόμισε το Ελληνικό Δημόσιο, ήταν υποπολλαπλάσια από τα αρχικά προϋπολογισθέντα (βλέπε Διάγραμμα).

Παράλληλα, πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, μεταξύ των οποίων και ορισμένες σημαντικές πολυεθνικές επιχειρήσεις, είτε έκλεισαν αριθμό καταστημάτων τους, είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, η φοροδιαφυγή φαίνεται να ενισχύθηκε, όπως δείχνει η σημαντική συρρίκνωση της βάσης ΦΠΑ, η οποία είναι μεγαλύτερη από ότι δικαιολογεί η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το μέτρο αύξησης του ΦΠΑ στην εστίαση δεν οδήγησε στην αύξηση εσόδων που είχε αρχικά εκτιμηθεί, ενώ ταυτόχρονα απομάκρυνε σημαντικές επιχειρήσεις από την Ελλάδα και αύξησε τη φοροδιαφυγή. Έτσι, με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού τέθηκε το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Τρόϊκα. Δεδομένου ότι η Τρόϊκα ζήτησε χρόνο για να αξιολογήσει το μέτρο, ζητήθηκε από τους επικεφαλής της να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να υιοθετηθεί κοινή μεθοδολογία και στην επόμενη αξιολόγηση (Ιούνιος 2013) του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, να αποφασιστεί η δέουσα πολιτική.

Βέβαια, η επιλογή μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% αναμένεται να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε απώλεια εσόδων. Όμως, αφενός το ύψος της απώλειας εσόδων θα εξαρτηθεί από το σε ποιά περίοδο του έτους θα εφαρμοστεί η μείωση του ΦΠΑ στο 13% και αφετέρου η βραχυπρόθεσμη επίπτωση απώλειας εσόδων, θα πρέπει να εξεταστεί και έναντι της αλλαγής συμπεριφοράς που θα προκαλέσει στους καταναλωτές. Εάν η μείωση του φορολογικού συντελεστή επηρεάσει θετικά την ψυχολογία των συμμετεχόντων στην αγορά και βελτιωθούν οι καταναλωτικές και επιχειρηματικές προσδοκίες, ενδέχεται να αυξηθεί η κατανάλωση, και τελικά να αυξηθούν και όχι να μειωθούν τα έσοδα από Φ.Π.Α. Δεδομένης της αβεβαιότητας, η μείωση του συντελεστή στο 13% θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλοτικά. Εάν δεν αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη (δηλαδή συγκράτηση της απασχόλησης, μείωση λιανικών τιμών, αύξηση της κατανάλωσης, μείωση της φοροδιαφυγής), τότε θα μπορούσε να επανέλθει ο ισχύον συντελεστής του 23%.

Στόχος της κυβέρνησης είναι πολιτικές που δεν αποδίδουν, να τροποποιούνται προς όφελος της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Εμμονή στις αυξήσεις φόρων για τους φόρους, σε μια οικονομία που διανύει μακρά περίοδο ύφεσης, δεν δικαιολογείται.

Κλείνουμε με την επισήμανση ότι η διάχυση της πεποίθησης ότι η χώρα αρχίζει να ξεπερνά τις δυσκολίες και ανακτά βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής είναι πολυδιάστατης και όχι μόνο συμβολικής σημασίας στην εθνική προσπάθεια για ταχύτερη και οριστική έξοδο από την κρίση.

Εισήγηση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Απολογισμού-Ισολογισμού του Κράτους επί της πορείας εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού το 1ο τρίμηνο του 2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται, σήμερα, σε μια κρίσιμη καμπή.

Αλλά και σε ένα νέο, καλύτερο, σημείο αφετηρίας ώστε να ξεπεράσει τις αδυναμίες της και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μακρά περίοδο πρωτογενών πλεονασμάτων, διατηρήσιμης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης.

Και αυτό αποτυπώνεται στην πορεία εκτέλεσης του εφετινού Προϋπολογισμού.

Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού δείχνουν ότι η Ελλάδα, με σκληρή δουλειά αλλά και υψηλό κοινωνικό κόστος, συνεχίζει την αναμφίβολα επώδυνη, αλλά αναγκαία, πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Πορεία εκτέλεσης, κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, η οποία κρίνεται ικανοποιητική, καλύτερη από τους στόχους, αποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση πορεύεται σταθερά, βήμα-βήμα, προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Κωδικοποιημένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το 1ο τρίμηνο του έτους:

1ον. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 508 εκατ. ευρώ.

Ο στόχος ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 2,3 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, το πλεόνασμα είναι διευρυμένο έναντι τόσο του Ιανουαρίου όσο και του διμήνου Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 2013 (415 εκατ. ευρώ και 487 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το πρωτογενές αποτέλεσμα ήταν ελλειμματικό, ύψους 334 εκατ. ευρώ.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε.

Διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 1,4 δισ. ευρώ.

Ο στόχος ήταν για 4,2 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το έλλειμμα ήταν 7,3 δισ. ευρώ.

3ον. Τα καθαρά έσοδα τόσο του Κρατικού όσο και του Τακτικού Προϋπολογισμού, αν και μειωμένα σε σχέση με το 2012, όπως προέβλεπε άλλωστε και ο Προϋπολογισμός, διατηρούνται και υπερβαίνουν το επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθε σε 12,3 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 995 εκατ. ευρώ ή 9% έναντι του τριμηνιαίου στόχου για το 2013 (11,3 δισ. ευρώ).

Το ύψος των καθαρών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθε σε 10,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 158 εκατ. ευρώ ή 2% έναντι του στόχου (10,6 δισ. ευρώ).

Βέβαια, τα καθαρά έσοδα προ επιστροφής φόρων του Τακτικού Προϋπολογισμού είναι μειωμένα κατά 9% έναντι της περυσινής χρονιάς και κατά 3% έναντι του στόχου.

Υπάρχουν κατηγορίες εσόδων στις οποίες παρατηρήθηκε υστέρηση έναντι του στόχου.

Αυτές είναι οι εξής:

 • Ο ΦΠΑ, όλων των κατηγοριών, κατά 260 εκατ. ευρώ ή 7,3%, εκ των οποίων 126 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών.
 • Οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατανάλωσης και ειδικότερα ο ΕΦΚ καπνού, κατά 144 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι εισπράξεις από τον ΕΦΚ καπνού αν και εξακολουθούν να είναι μειωμένες φαίνεται να ανακάμπτουν σταδιακά και η απόκλιση από το στόχο έχει περιοριστεί στο 19,8% έναντι 33,2% κατά το 1ο δίμηνο.

Ανάκαμψη που φαίνεται να παγιώνεται, καθώς το 1ο δεκαήμερο του Απριλίου τα έσοδα από ΕΦΚ και ΦΠΑ καπνού είναι υψηλότερα κατά περίπου 50% έναντι του ίδιου χρονικού διαστήματος το 2012.

 • Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 55 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

Όμως, υπάρχουν και κατηγορίες εσόδων που παρατηρήθηκε υπέρβαση έναντι του στόχου.

Αυτές είναι οι εξής:

 • Οι φόροι εισοδήματος κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,5%.
 • Οι φόροι περιουσίας, κατά 101 εκατ. ευρώ ή 16,6%.
 • Οι έμμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) κατά 99 εκατ. ευρώ ή 75,8%, κυρίως λόγω καθυστερημένων πληρωμών ΦΠΑ.

Παρακολουθούμε προσεκτικά την ενθαρρυντική αυτή εξέλιξη, η οποία προσφέρει αξιοσημείωτο «μαξιλάρι» ασφαλείας, καθώς τα μέχρι σήμερα έσοδα από έμμεσους φόρους της τρέχουσας χρήσης υπολείπονται των προβλέψεων.

Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώνεται στο σκέλος των εσόδων, και ιδιαίτερα σε αυτό των έμμεσων φόρων, ότι απαιτείται διαρκής προσοχή και εντατικοποίηση της προσπάθειας.

4ον. Οι επιστροφές φόρων κατά τον μήνα Μάρτιο ανήλθαν στα 117 εκατ. ευρώ (από 43 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο και 53 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους).

Δηλαδή, κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, διαμορφώθηκαν στα 213 εκατ. ευρώ, μαζί δε με τις επιστροφές παρελθόντων ετών στα 783 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικού στόχου 680 εκατ. ευρώ και 517 εκατ. ευρώ που είχαν επιστραφεί το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Από τα στοιχεία αυτά είναι προφανές ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν συγκρατεί, αλλά αντίθετα επιταχύνει τις επιστροφές φόρων ενισχύοντας τη ρευστότητα στην οικονομία.

5ον. Οι δαπάνες είναι μειωμένες τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Ειδικότερα:

Α. Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 13,7 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,8 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (15,5 δισ. ευρώ) και κατά 6,4 δισ. ευρώ ή κατά 31,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Β. Οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 11,2 δισ. ευρώ, δηλαδή 11% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και 9% χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το 1ο τρίμηνο.

Ειδικά το μήνα Μάρτιο, οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 3,5 δισ. ευρώ, 12% χαμηλότερα από τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Η επίδοση αυτή οφείλεται και στο ότι οι επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ομαλοποιηθεί για το οικονομικό έτος 2013, δεδομένου ότι διατέθηκαν στο τέλος του 2012 επιπλέον κονδύλια 480 εκατ. ευρώ λόγω της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που ακολουθήθηκε κατά το 2ο εξάμηνο του 2012.

Το γεγονός αυτό επιδρά θετικά στο 2013.

Γ. Οι δαπάνες για τόκους είναι μειωμένες κατά 5 δισ. ευρώ ή κατά 73% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρους των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), καταβλήθηκε στο 1ο τρίμηνο του 2012.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στα περυσινά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, στα 479 εκατ. ευρώ έναντι 488 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

7ον. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι ενισχυμένα λόγω αυξημένων εισροών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αιτήσεις πληρωμών που υποβλήθηκαν στο τέλος του 2012. 

Ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 837 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (790 εκατ. ευρώ).

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ακολουθούμενης δημοσιονομικής πολιτικής, συνεχίζεται το πρόγραμμα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της ρευστότητας της οικονομίας.

Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης χωρίς, επί της ουσίας, δημοσιονομική επίπτωση.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους είναι δημοσιονομικά ουδέτερη στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA-95).

Κι αυτό διότι η σχετικά δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού «ουδετεροποιείται» από ισόποση μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων, σε σχέση με αυτές της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι το τέλος Μαρτίου, έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Ουσιαστικά έχει πλέον επιχορηγηθεί σχεδόν το σύνολο των Υπουργείων που οι φορείς τους είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες.

Η υστέρηση που εντοπίζεται στις τελικές πληρωμές, από τους χρηματοδοτούμενους δημόσιους φορείς προς τον ιδιωτικό τομέα, αρχίζει και καλύπτεται, με γρήγορο ρυθμό, καθώς τα θεσμικά και τα λειτουργικά προβλήματα επιλύονται.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το μήνα Μάρτιο έγιναν τελικές πληρωμές ύψους 790 εκατ. ευρώ, πάνω από τον εκτιμώμενο μηνιαίο μέσο όρο του Προγράμματος, ενώ το 1ο δεκαήμερο του Απριλίου οι πληρωμές ανέρχονται ήδη κοντά στα 200 εκατ.  ευρώ.

Έτσι, το συνολικό ύψος των πληρωμών ανήλθε στο 1,7 δισ. ευρώ.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων που έχουν πληρωθεί σχεδόν στο σύνολό τους.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ένταση των προσπαθειών από τους χρηματοδοτούμενους φορείς για να αντιμετωπισθεί το κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την οικονομία και τη ρευστότητά της.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η ικανοποιητική πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού το 1ο τρίμηνο του 2013, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που σας προανέφερα, είναι συνέχεια της προσπάθειας της Κυβέρνησης για εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2ο εξάμηνο του 2012 και είχε θετικά αποτελέσματα.

Αποτελέσματα που αποτυπώνονται και στα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η ΕΛΣΤΑΤ για τη δημοσιονομική επίδοση του 2012.

Στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Κοινοποίησης της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) για το 2013 και αποδεικνύουν ότι η δημοσιονομική επίδοση για το 2012 ήταν καλύτερη από τις εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία και χωρίς να υπολογίζεται η επίπτωση της στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία και δεν προσμετράται στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής:

 • Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχεται στα 11,6 δισ. ευρώ (ή 6% του ΑΕΠ) από 20,5 δισ. ευρώ το 2011 (ή 9,8% του ΑΕΠ).

Ο στόχος του Προϋπολογισμού ήταν για έλλειμμα 12,9 δισ. ευρώ (ή 6,6% του ΑΕΠ) το 2012.

Συνεπώς, το έλλειμμα διαμορφώθηκε περίπου 1,3 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.

 • Το πρωτογενές έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ (ή 1% του ΑΕΠ) από 5,6 δισ. ευρώ το 2011 (ή 2,7% του ΑΕΠ).

Ο στόχος του Προϋπολογισμού ήταν για πρωτογενές έλλειμμα ύψους 2,4 δισ. ευρώ (ή 1,2% του ΑΕΠ) το 2012.

Συνεπώς, το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε 430 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.

 • Σύμφωνα, μάλιστα, με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στο Τεχνικό Μνημόνιο Κατανόησης (Technical Memorandum of Understanding–TMU) στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, και κατά την οποία εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ελλείμματος μόνο οι πληρωμές για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχεται στο 5,6% του ΑΕΠ και το πρωτογενές έλλειμμα στο 0,7% του ΑΕΠ.

Ακόμη χαμηλότερα συνεπώς.

Άρα, και με τις δύο μεθοδολογίες, έχουν, σε κάθε περίπτωση, ξεκάθαρα επιτευχθεί οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2012.

Ειδικά όμως με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και όσον αφορά στο στόχο του, που κυρίως αυτός μετράει για τις δεσμεύσεις της χώρας μας, υπήρξε σημαντικότατη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος, που ήδη δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του 2013.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο, για να μην γίνονται παρανοήσεις και δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, στο σημείο που αφορά στην επίπτωση της στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος (ανακεφαλαιοποίηση, πώληση τραπεζών κλπ) δημιουργούνται συναλλαγές που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως προκύπτουν από την απόφαση της Eurostat που δημοσιεύτηκε το 2009.

Το είδος των παρεμβάσεων αποφασίζεται από κοινού από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και την αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), συνεξετάζοντας το γενικότερο συστημικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο.

Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται μέσω του ΤΧΣ, το οποίο, από την ίδρυσή του, με ειδική γνωμάτευση της Eurostat έχει ενταχθεί στη Γενική Κυβέρνηση, και συνεπώς οι συναλλαγές του επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Έτσι, το έτος 2012, πωλήθηκε η Αγροτική Τράπεζα στην Πειραιώς.

Πριν την πώληση, το ΤΧΣ κάλυψε την αρνητική θέση του ενεργητικού του ισολογισμού της Αγροτικής, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί από επισφαλή στοιχεία, μεταφέροντας και εγγράφοντας στον ισολογισμό του αυτά τα επισφαλή στοιχεία ισόποσης ονομαστικής αξίας.

Ο χειρισμός αυτός, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, αποτελεί κεφαλαιακή ενίσχυση και επηρεάζει το δημοσιονομικό έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης του 2012 κατά το αντίστοιχο ποσό.

Παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα επισφαλή στοιχεία βρίσκονται υπό εκκαθάριση και εκτιμάται ότι η αγοραία αξία τους, μετά την εκκαθάριση, θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο, με πάγια γνωμοδότηση η Eurostat, έχει δώσει οδηγίες να καταγράφεται στο έλλειμμα η ονομαστική τους αξία, και να γίνεται διόρθωση στο μέλλον, αναδρομικά, κατά τη διαφορά της ονομαστικής και αγοραίας αξίας.

Η ανωτέρω απόφαση της Eurostat, αφορά στην προσμέτρηση του ελλείμματος στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.

Αντίθετα, το Τεχνικό Μνημόνιο Κατανόησης (TMU) προβλέπει ότι οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, δεν έχουν επίπτωση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως διαμορφώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), και συνεπώς δεν δημιουργείται δημοσιονομικό κενό από την αιτία αυτή.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα (πρωτογενές έλλειμμα) του Μεσοπρόθεσμου σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, προσμετρά την καθαρή δημοσιονομική επίδοση για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, ανεξάρτητα από «εξωγενείς» πολιτικές ή αποφάσεις.

Και αυτή η επίδοση αποτυπώνεται στα θετικά στοιχεία που σας προανέφερα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η δημοσιονομική πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών στοχεύει, όπως έχω κατ’ επανάληψη τονίσει, στην προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας ώστε να επιτευχθεί η διατηρήσιμη εναρμόνιση του δημόσιου τομέα στις πραγματικές ανάγκες της Οικονομίας.

Αυτό συνιστά βασική πολιτική επιλογή, με ξεκάθαρο ιδεολογικό υπόβαθρο, ώστε να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της, στηριζόμενη στις δυνάμεις της.

Να ορθοποδήσει, να «νοικοκυρευτεί» και να μπορεί να πορεύεται χωρίς δανειακές ανάγκες, οι οποίες θα αποτελούν βαρίδια στην πορεία της.

Το 2013 οφείλουμε να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις που ήδη πήραμε και με συλλογικότητα και σκληρή δουλειά να επανενεργοποιήσουμε την αναπτυξιακή διαδικασία στη χώρα μας.

Και να επιτύχουμε τη σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπρέπειας, αλλά και της ευημερίας όλων των Ελλήνων πολιτών.

Αναμφίβολα, όλοι συμφωνούμε ότι ανάμεσα στην εφαρμογή των ανωτέρω παρεμβάσεων και τη πλήρη επίδρασή τους στην πραγματική οικονομία, μεσολαβεί χρόνος.

Όμως, η επώδυνη διαδρομή που κάναμε, είναι μεγάλη.

Συνεπώς, η μόνη επιλογή μας είναι να πάμε μπροστά.

Και θα πάμε όλοι μαζί μπροστά.

Σας ευχαριστώ.

TwitterInstagramYoutube