Μήνας: Ιούλιος 2013

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τον Ιούλιο 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους ιδιώτες συνεχίζεται.

Το Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 5,4 δισ. ευρώ.

Έχει ήδη μεταβιβάσει δηλαδή προς τους φορείς το 68% των συνολικών πόρων που προβλέπονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ακολουθώντας τόσο το χρονοδιάγραμμα καταβολής όσο και των ύψος των δόσεων της δανειακής σύμβασης.

Σε ότι αφορά τις πληρωμές, το μήνα Ιούλιο αυτές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 641 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ύψος των τελικών πληρωμών, δηλαδή των χρημάτων που πήγαν στην πραγματική οικονομία, μέχρι σήμερα, ανέρχεται περίπου στα 4 δισ. ευρώ.

Δηλαδή στο 50% των συνολικών πόρων που προβλέπονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ενδεικτικά, το 1ο επτάμηνο του έτους, έχουν χορηγηθεί 16.342 εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων, έχει πληρωθεί το 89% των χρηματοδοτήσεων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του ΝΙΜΤΣ και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, καθώς και το 77% των υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ (890 εκατ. ευρώ από συνολικές υποχρεώσεις 1,1 δισ. ευρώ).

Στα όποια προβλήματα έχουν ανακύψει στην πορεία, έχουν προταθεί λύσεις, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί προκειμένου να περιοριστεί, στο μέτρο του εφικτού, η πιθανότητα επιβράδυνσης του ρυθμού που έχει επιτευχθεί.

Συγκεκριμένα στους βασικούς τομείς:

Στον τομέα της Υγείας, και ειδικότερα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, η άμεση χρηματοδότησή τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έδωσε ώθηση στην εξόφληση των οφειλών τους.

Το μήνα Ιούνιο έλαβαν την τελευταία δόση της ειδικής χρηματοδότησης, η οποία αναμένεται να απορροφηθεί μέχρι τέλος Αυγούστου.

Οπότε, μέχρι το Σεπτέμβριο, τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα έχουν εξοφλήσει πλήρως όλες τις παλαιές οφειλές προς τους προμηθευτές τους.

Όσον αφορά στον ΕΟΠΥΥ και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των παλαιών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση επίλυσε τα θέματα που αφορούσαν κυρίως στην παροχή εκπτώσεων από τους παρόχους υγείας και προμηθευτές των ταμείων, καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισης και θεώρησης των χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες αρχές.

Στη συνέχεια απαιτήθηκε η επίλυση τεχνικών θεμάτων προκειμένου να εναρμονιστούν τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Έτσι, χρηματικά εντάλματα που είχαν εκδοθεί εντός του Ιουνίου, ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, προς φαρμακευτικές εταιρείες, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας επανεκδόθηκαν εντός του Ιουλίου.

Από αυτά θεωρημένα εντάλματα ύψους 190 εκατ. ευρώ έχουν αποσταλεί στις τράπεζες για άμεση εξόφληση.

Επιπρόσθετα έχουν εκδοθεί εντός του Ιουλίου εντάλματα ύψους 50 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν προωθηθεί για θεώρηση.

Όσον αφορά στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου επίσης τέθηκε σε εφαρμογή από το Υπουργείο Εσωτερικών μια ειδική διαδικασία για την υλοποίηση του προγράμματος εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπήρξε επιβράδυνση της αποπληρωμής λόγω, κυρίως, των απεργιακών κινητοποιήσεων στο χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Είναι αυτονόητο ότι η προσπάθεια για τον εναρμονισμό των χρηματοδοτήσεων με τις τελικές πληρωμές συνεχίζεται εντεινόμενη.

Στόχος παραμένει το κράτος, παράλληλα με την προσπάθεια να μη δημιουργήσει νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και συνακόλουθα να ενισχύσει τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας».

Δείτε το σχετικό πίνακα εδώ.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, και μετά από συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Γιάννη Μιχελάκη, ανακοινώνεται το εξής:

«Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας προώθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επετεύχθη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τη σύναψη δανείου του ΤΠκΔ από την ΕΤΕπ ύψους έως και 100 εκατ. ευρώ με σκοπό την υποστήριξη αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, αφού το ποσοστό κάλυψης του προϋπολογισμού του έργου από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους.

Πρόκειται για μία στοχευμένη χρηματοδοτική πρωτοβουλία, η οποία εκτείνεται σε βάθος 25ετίας, με μέγιστη διάρκεια περιόδου χάριτος έξι ετών, και η οποία θα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε έργα οδοφωτισμού, τηλεθέρμανσης, οδικού δικτύου και υποδομών, καθώς και στα επιδοτούμενα έργα των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” και “Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων”.

Επίσης, το τελικό επιτόκιο των δανείων προς τους ΟΤΑ θα είναι χαμηλότερο από τα υφιστάμενα επιτόκια του ΤΠκΔ  και θα συνδυαστεί με το επιτόκιο που λαμβάνει το ΤΠκΔ από την ΕΤΕπ, ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα και η αποδοτικότητα των σχετικών έργων.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια διαμόρφωσης χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών εργαλείων για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όσο και στο ρόλο της για την έξοδο της χώρας από την κρίση».

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Καρφίτσα” – “H διαπραγματευτική ισχύς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αξιοπιστία και τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα”

1. Κύριε Σταϊκούρα, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μιλήσατε για ανάκαμψη το 2014. Πως ερμηνεύει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης την «ανάκαμψη» όταν η χώρα γνωρίζει μια πρωτοφανή ανεργία, οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν μειωθεί, δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να απολυθούν και ενδεχομένως να ληφθούν νέα μέτρα; Όταν μιλάτε για ανάκαμψη εννοείτε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας; Επαναφορά μισθών και συντάξεων στα επίπεδα προ κρίσης;

Είναι γεγονός ότι η χώρα βιώνει μία βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.

Η  συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας έχει ήδη ξεπεράσει το 25%.

Η ύφεση έχει ως συνέπεια μια πρωτόγνωρη σε ύψος ανεργία.

Τον τελευταίο χρόνο υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης της κατάστασης.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι από του χρόνου, σε κάποια τρίμηνα, η χώρα θα πετύχει θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης.

Η οικονομία της θα αρχίσει σταδιακά να ανακάμπτει.

Αυτό βέβαια δεν συνιστά εξέλιξη που δικαιολογεί εφησυχασμό ή αφήνει περιθώρια για επεκτατικές πολιτικές, όπως αυτές του παρελθόντος.

Αντιθέτως, αποτελεί εφαλτήριο για συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης που θα συμβάλλει στη μακροχρόνια ευημερία όλων των πολιτών.

2. Πόσο δύσκολη είναι η συζήτηση με την τρόικα; Οι δανειστές μας επιμένουν και δεν «σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους»;

Είναι γνωστό ότι οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια και τους επικεφαλείς των εταίρων και δανειστών μας είναι δύσκολες, όπως δύσκολη είναι κάθε διαδικασία διαπραγμάτευσης επί οικονομικών προγραμμάτων.

Πρέπει, ωστόσο, να καταστεί σαφές ότι η διαπραγματευτική ισχύς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αξιοπιστία και τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα.

Δηλαδή, όσο τηρείς και πετυχαίνεις αυτά που έχεις συμφωνήσει, τόσο μπορείς να πετυχαίνεις αλλαγές και τροποποιήσεις.

Και, δυστυχώς, για μεγάλο διάστημα από τη στιγμή που η χώρα οδηγήθηκε στο Μηχανισμό Στήριξης, σπαταλήθηκε το κεφάλαιο αξιοπιστίας της.

Αυτή η εικόνα έχει αλλάξει.

Οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται και οι διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.

Αυτή η συνέπεια, μας επιτρέπει να διεκδικούμε τεκμηριωμένα, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, αλλαγές πολιτικών που αμφισβητούμε την αποτελεσματικότητά τους.

Και το πετυχαίνουμε, όπως έγινε, μεταξύ άλλων, με τον ενιαίο φόρο στα ακίνητα και με το ΦΠΑ στην εστίαση.

3. Περιγράψτε μας μια συνηθισμένη… συνάντηση με την τρόικα!

Σας λέω μόνο ότι πρόκειται για μακρές, επίπονες, σκληρές διαπραγματεύσεις.

4. Κύριε υπουργέ αυτή τη στιγμή που μιλάμε πόσα είναι τα διαθέσιμα που υπάρχουν στον κρατικό «κορβανά»;

Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ότι το ύψος των ρευστών διαθεσίμων είναι συνάρτηση, όχι μόνο των χρηματοδοτικών ροών, αλλά και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Η κατάσταση είναι σημαντικά καλύτερη σε σχέση με πέρυσι το καλοκαίρι.

Οι ροές χρηματοδότησης συνεχίζονται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι ικανοποιητική.

Έτσι, υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους.

Είναι γνωστό ότι για έκτακτες ανάγκες υπάρχει και ο λογαριασμός του αποθεματικού, τον οποίο αξιοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και φειδώ.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι με βάση τη δημοσιονομική λογική μας το πρώτο εξάμηνο του 2013 αντλήθηκαν μόλις 250 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό, ενώ κατά την ίδια περίοδο του 2012 είχαν αντληθεί 550 εκατ. ευρώ.

5. Θεωρείτε πως η έξοδος της Δημοκρατικής Αριστεράς από το κυβερνητικό σχήμα «νομιμοποιεί» λιγότερο την πολιτική της λιτότητας που ακολουθείται από την κυβέρνηση; Θα έχει ορίζοντα τετραετίας η κυβέρνηση;

Η Κυβέρνηση εργαζόταν, και εργάζεται με ορίζοντα τετραετίας.

Οι τεράστιες θυσίες που έχουν κάνει οι Έλληνες πολίτες δεν αφήνουν περιθώρια ούτε για σκέψη πολιτικής αστάθειας, καθώς το διακύβευμα της εξόδου από την κρίση, το ταχύτερο δυνατόν, είναι εθνικό.

Είναι μακράν και πέρα από τα όποια, πρόσκαιρα, κομματικά οφέλη.

Εκ των πραγμάτων, ωστόσο, η Δημοκρατική Αριστερά στάθμισε ορισμένα πράγματα διαφορετικά.

Σεβαστή η απόφασή της.

Για εμάς, όμως, αυτή απόφαση δεν ήταν επιλογή.

Έχουμε διαφορετική προσέγγιση.

Πιστεύω ότι στην αναγκαία εθνική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

6. Πρόσφατα ανακοινώσατε πως όσοι δημόσιοι υπάλληλοι εξήλθαν από την υπηρεσία μετά το Μάρτιο 2013 θα λαμβάνουν το 50% του βασικού μισθού που ελάμβαναν κατά την 31η Οκτωβρίου 2011. Για πόσο καιρό θα λαμβάνουν αυτό το 50% και μετά από πόσους μήνες ολόκληρη τη σύνταξή τους;

Πρόκειται για το μέτρο της προκαταβολής σύνταξης για τους υπαλλήλους του δημοσίου, το οποίο θεσπίστηκε τον περασμένο Απρίλιο και είναι πέραν των δεσμεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών μας, επιδιώκοντας την έμπρακτη στήριξη της καθημερινότητας μεγάλης μερίδας των συμπολιτών μας.

Και το μέτρο αυτό ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου και συνεχίζεται ομαλά και εντατικά.

Ήδη, στις 10 Ιουλίου, καταβλήθηκε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η προκαταβολή σύνταξης για τον Ιούλιο σε 1.126 υπαλλήλους του Δημοσίου που εξήλθαν της υπηρεσίας μετά το Μάρτιο του 2013 και εφόσον ικανοποιούνται οι οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις.

Και θα λαμβάνουν την προκαταβολή για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να καταβληθεί η σύνταξή τους, το οποίο έχει καθοριστεί με σχετικό νόμο, όσον αφορά την επεξεργασία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να μην ξεπερνά τους έξι μήνες.

Παράλληλα, βέβαια, συνεχίζεται η προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την περαιτέρω σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης των δικαιούχων που έχουν καταθέσει σχετική αίτηση πριν από το Μάρτιο του 2013, ώστε να λάβουν το συντομότερο δυνατόν το σύνολο της σύνταξης που δικαιούνται.

Αποτέλεσμα της εν λόγω προσπάθειας είναι να έχει μειωθεί, μεσοσταθμικά, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης από τους 11 – 12 μήνες το καλοκαίρι του 2012 στους 5 – 6 μήνες κατά την τρέχουσα περίοδο.

Παράλληλα, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, υπολογίζεται από τις υπηρεσίες ότι μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν συρρικνωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εκκρεμότητες προς τους δικαιούχους που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης πριν το Μάρτιο του 2013, αλλά και θα έχουν πολλαπλασιαστεί οι πολίτες που θα λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης, διευθετώντας ουσιαστικά το πρόβλημα του μεγάλου εισοδηματικού κενού που αντιμετώπιζαν τα τελευταία χρόνια οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Χαιρετισμός Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εκδήλωση του Ελληνο-Γερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα “Οι συνέπειες της κρίσης και οι δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης στη Ν. Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα”

Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να χαιρετίσω τη σημερινή εκδήλωση και να καταθέσω σκέψεις μου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, από την ίδρυσή του το 1924, στοχεύει στην προώθηση και την ανάπτυξη των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών, καθώς είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εκθεσιακών οργανισμών στη Γερμανία και παρέχει νομικές, εμπορικές και οικονομικές συμβουλές.

Συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην προώθηση των εμπορικών δραστηριοτήτων της χώρας.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα και οι πολίτες της βιώνουν, εν μέσω ενός μη ευσταθούς διεθνούς περιβάλλοντος, μια βαθιά και παρατεταμένη κρίση.

Οι υπαρκτές, διαχρονικά υποβόσκουσες παθογένειες, με αφορμή την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ανεδείχθησαν.

Σε συνδυασμό με ενδογενείς και εξωγενείς χειρισμούς έφεραν τη χώρα σε κρίσιμη θέση.

Από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού η Κυβέρνηση είχε μία επιλογή για να μην διακινδυνεύσει άλλες, χειρότερες, περιπέτειες.

Η μόνη επιλογή ήταν να επιταχύνει τις προσπάθειες για την προώθηση της εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας των δημόσιων οικονομικών και την διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Κυβέρνηση έδρασε με αποφασιστικότητα και αξιοπιστία. Σε μία on-going αξιολόγηση μπορούμε να πούμε ότι προωθήσαμε την αναβάθμιση της αξιοπιστίας και της θέσης της ιστορικής μας χώρας στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο περιβάλλον.

Προωθήσαμε τη σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών της.

Προωθήσαμε τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Σε αυτή την δύσκολη και επώδυνη για τους πολίτες προσπάθεια αξιώνουμε την αλληλεγγύη των εταίρων μας.

Θέλουμε να είναι εταίροι μας και όχι μόνο δανειστές μας.

Κυρίες και Κύριοι,

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους:

1ον Το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής εφαρμόζεται εντός του σχεδίου.

2ον. Συμφωνήθηκε διετής παράταση στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

3ον. Οι δόσεις της δανειακής σύμβασης εκταμιεύονται πλέον κανονικά.

4ον. Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους έχει ενισχυθεί.

5ον. Μεγάλο εύρος διαρθρωτικών αλλαγών υλοποιήθηκε.

6ον. Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων άρχισε να υλοποιείται, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται.

7ον. Η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων αυξήθηκε.

8ον. Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα επιταχύνεται.

9ον. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ολοκληρώνεται σύντομα.

Στον ένα χρόνο θητείας της Κυβέρνησης μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις, που κατατείνουν στο ότι οι τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας παράγουν, σταδιακά, απτά αποτελέσματα.

Αυτές οι ενδείξεις καταδεικνύουν ότι προχωρούμε.

Συγκεκριμένα:

1ον. Η δημοσιονομική προσαρμογή προωθήθηκε.

2ον. Το χάσμα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας καλύπτεται (περισσότερο από το 80% έχει ήδη καλυφθεί).

4ον. Το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους μειώθηκε σημαντικά.

5ον. Οι αγορές κεφαλαίου σταδιακά ανακάμπτουν.

6ον. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται.

7ον. Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.

8ον. Οι καταθέσεις επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστημα.

Κυρίες και Κύριοι,

Ωστόσο, πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν ώστε να ανακάμψουμε, να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη και να μειωθεί η εξαιρετικά υψηλή ανεργία, που μαστίζει την ελληνική κοινωνία.

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης επικεντρώνεται πλέον:

1ον. Στη συνέχιση της δημοσιονομικής προσπάθειας, χωρίς τη λήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων.

2ον. Στην ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.

3ον. Στην αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα, στη συγκρότηση ενός άλλου κράτους, με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

4ον. Στη δημιουργία, μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, ενός σταθερού, βιώσιμου και επαρκώς κεφαλαιοποιημένου τραπεζικού συστήματος, που θα στηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης.

5ον. Στην περαιτέρω ενίσχυση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

6ον. Στην υλοποίηση, με επιταχυνόμενους ρυθμούς, του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων, αφού η χώρα δεν είναι σε θέση να παράγει αρκετά ενδογενή πλεονάσματα, και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

7ον. Στην υιοθέτηση πολιτικών προώθησης της απασχόλησης.

Κυρίες και Κύριοι,

Έχουμε κάνει τη δύσκολη επιλογή, αυτή της ευθύνης, προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέρονται των πολιτών και της κοινωνίας.

Φυσικά, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και πανηγυρισμών ούτε, όμως, μίζερων προσεγγίσεων.

Ο δρόμος που έχει διανυθεί, είναι μακρύς.

Η αναγκαία προσπάθεια όμως, που απαιτείται, είναι μεγάλη.

Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή.

Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν.

Κατά την πεποίθησή μας, η ορθή εθνική επιλογή είναι να προχωρήσουμε αταλάντευτα μπροστά, επιταχύνοντας, ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση μια ώρα αρχύτερα.

Δεν ωφελεί ούτε να αναλώνουμε εθνική ενέργεια ομφαλοσκοπώντας, ούτε να φλερτάρουμε με πισωγυρίσματα.

Το χρέος απέναντι στην Πατρίδα και στις θυσίες των Ελλήνων πολιτών επιβάλλει να προχωρήσουμε πέρα από επιμέρους διαφωνίες, με συλλογικότητα, ενότητα, έλλογη συμπεριφορά, σχέδιο, αισιοδοξία, διορατικότητα και σκληρή δουλειά.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου.

Σας ευχαριστώ.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου

Δήλωση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου:

«Στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου έχουμε ξεκινήσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από το καλοκαίρι του 2012, μια προσπάθεια με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και διοικητικές πράξεις, επιδιώκοντας τόσο την εξυγίανση και την ενίσχυση της αποδοτικότητας του εν λόγω πεδίου, όσο και τη βελτίωση της καθημερινότητας για πολλούς συμπατριώτες μας.

Και υπάρχουν ήδη μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα αυτή της προσπάθειας.

Συγκεκριμένα:

1ον. Καταβλήθηκε εχθές, Τετάρτη 10 Ιουλίου, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η προκαταβολή σύνταξης για τον Ιούλιο σε 1.126υπαλλήλους του Δημοσίου που εξήλθαν της υπηρεσίας μετά το Μάρτιο του 2013 και εφόσον ικανοποιούνται οι οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις.

Δηλαδή, η υλοποίηση της προκαταβολής σύνταξης, 50% του βασικού μισθού που ελάμβαναν κατά την 31η Οκτωβρίου 2011, συνεχίζεται ομαλά και με εντατικό ρυθμό.

Εφεξής, λοιπόν, την 10η μέρα κάθε μήνα θα πιστώνεται στους λογαριασμούς των εξερχομένων της υπηρεσίας δικαιούχων η προβλεπόμενη προκαταβολή σύνταξης μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Σημειώνεται, για ακόμα μία φορά, ότι πρόκειται για συνταξιοδοτική ρύθμιση που είναι πέραν των δεσμεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών μας, επιδιώκοντας την έμπρακτη στήριξη της καθημερινότητας μεγάλης μερίδας των συμπολιτών μας.

2ον. Συνεχίζεται η προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την περαιτέρω σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης των δικαιούχων που έχουν καταθέσει σχετική αίτηση πριν από το Μάρτιο του 2013, ώστε να λάβουν το συντομότερο δυνατόν το σύνολο της σύνταξης που δικαιούνται.

Αποτέλεσμα της εν λόγω προσπάθειας, και, ειδικότερα, της προόδου που έχει συντελεστεί την τελευταία περίοδο είναι να έχει μειωθεί, μεσοσταθμικά, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης από τους 11 – 12 μήνες το καλοκαίρι του 2012 στους 5 – 6 μήνες κατά την τρέχουσα περίοδο.

Παράλληλα, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, υπολογίζεται από τις υπηρεσίες ότι μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν συρρικνωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εκκρεμότητες προς τους δικαιούχους που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης πριν το Μάρτιο του 2013, αλλά και θα έχουν πολλαπλασιαστεί οι πολίτες που θα λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης, διευθετώντας ουσιαστικά το πρόβλημα του μεγάλου εισοδηματικού κενού που αντιμετώπιζαν τα τελευταία χρόνια οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

3ον. Προχωρά, με εντατικούς ρυθμούς, η διαδικασία εξακρίβωσης των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων και αποκατάστασης δικαιοσύνης, αξιοποιώντας τα στοιχεία της απογραφής που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012.

Με βάση τα στοιχεία της εν λόγω διαδικασίας, μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2013:

 • Οι μη απογραφέντες συνταξιούχοι του Δημοσίου ανέρχονταν σε 1.996, στους οποίους έχει διακοπεί η καταβολή των συντάξεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ Α’ 210, 31.08.2007).

Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα για τον εντοπισμό, περίπτωση προς περίπτωση, των 1.996 μη καταγραφέντων συνταξιούχων.

 • Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων ανέρχονταν σε 33.653.571 ευρώ, εκ των οποίων ύστερα από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών βρέθηκαν τα 17.410.214 ευρώ.
 • Για το υπόλοιπο ποσό των 16.243.357 ευρώ, η αναζήτηση συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Κατά τη διαδικασία της απογραφής, προέκυψε ότι σε 2.628 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατο τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από αυτές, έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 149 περιπτώσεις με οφειλόμενα ποσά άνω των 30.000 ευρώ έκαστη, για τις οποίες δεν είχε γίνει η επιβεβλημένη ενημέρωση των Υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, ενώ δεν βρέθηκε και το ποσό των 10.569.347 ευρώ που είχε κατατεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι περιπτώσεις αυτές έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την  διαδικασία διαγραφής των θανόντων συνταξιούχων ανέρχεται σε 831.535 ευρώ ανά μήνα.

Τα αποτελέσματα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να αποτελέσουν αφορμή εφησυχασμού.

Αντιθέτως, συνιστούν έναυσμα εντατικοποίησης της προσπάθειας, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο, όπως αυτό των συντάξεων».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού το 1ο εξάμηνο του 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο εξάμηνο του 2013:

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο εξάμηνο του 2013 δείχνουν τα εξής:

1ον. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ ή στο 0,8% του ΑΕΠ.

To 1ο εξάμηνο του 2012 ήταν 3,3 δισ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ.

Ο στόχος του Προϋπολογισμού ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 3,9 δισ. ευρώ.

Συνεπώς φαίνεται ότι σταθεροποιείται η ικανοποιητική εκτέλεση του τρέχοντος Προϋπολογισμού.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε.

Διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 5 δισ. ευρώ.

Ο στόχος ήταν για 7,2 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το έλλειμμα ήταν 12,5 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερδιπλάσιο.

Το έλλειμμα, συνεπώς, κατά το 1ο εξάμηνο του 2013 μειώθηκε στο 2,7% του ΑΕΠ, από 6,4% του ΑΕΠ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Ειδικότερα:

3ον. Τα καθαρά έσοδα, τόσο του Κρατικού όσο και του ΤακτικούΠροϋπολογισμού, είναι μειωμένα τόσο σε σχέση με το 2012, όπως προέβλεπε άλλωστε και ο Προϋπολογισμός, όσο και έναντι των στόχων που είχαν τεθεί.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 22,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 2,7% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και 3,6% έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το 1ο εξάμηνο του 2013.

Η μεγαλύτερη υστέρηση έναντι των στόχων καταγράφεται το μήνα Ιούνιο και αποδίδεται:

 • Στο φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, λόγω της παράτασης των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
 • Στους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών, λόγω της καθυστέρησης αποστολής των ειδοποιητηρίων για το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
 • Στην απεργία των εφοριακών υπαλλήλων τις δύο τελευταίες εργάσιμες ημέρες του μήνα, που είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη των αναλογούντων εσόδων τις δύο πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιουλίου.
 • Στη μη είσπραξη από τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά το μήνα Ιούνιο, όπως προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό, της απόδοσης επί του εισφερόμενου από το Ελληνικό Δημόσιο κεφαλαίου, λόγω της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (447 εκατ. ευρώ).
 • Στη μετάθεση είσπραξης των αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος – ANFAs (312 εκατ. ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, καταγράφεται καλύτερη, έναντι των στόχων, πορεία στην είσπραξη εσόδων από φόρους περιουσίας, λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών.

Συνολικά, η υστέρηση στα έσοδα έναντι των στόχων, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης και ιστορικά διογκωμένης ανεργίας, είναι ιδιαίτερα υψηλές και συσσωρευμένες στο 2ο εξάμηνο του έτους, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί τους επόμενους μήνες.

Με την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων στη συγκέντρωση των φορολογικών εσόδων.

4ονΟι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Διαμορφώθηκαν στα 21,4 δισ. ευρώ2,8 δισ. ευρώ ή 11,5% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και 2 δισ. ευρώ ή 8,2% χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το 1ο εξάμηνο του 2013.

Παρά το γεγονός ότι εφέτος, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χορηγήθηκε η έκτακτη παροχή των δικαστικών (103 εκατ. ευρώ), είναι αυξημένες οι δαπάνες περίθαλψης (15 εκατ. ευρώ) και κοινωνικής χρηματοδότησης (20 εκατ. ευρώ), καθώς και οι δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων των νοσοκομείων (33 εκατ. ευρώ), ενώ χορηγήθηκε και επίδομα θέρμανσης (80 εκατ. ευρώ).

Αρα, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημοσίων δαπανών.

5ον. Επίσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, κατά το 1ο εξάμηνο του έτους, έχουν δαπανηθεί 251 εκατ. ευρώ ή το 23% του αποθεματικού που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό, έναντι του 55% περίπου του συνολικού αποθεματικού που χρησιμοποίησε η προηγούμενη Κυβέρνηση την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εφέτος, εκτός από την κάλυψη ανελαστικών δαπανών για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, κυρίως για την αντιμετώπιση δαπανών προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1ο εξάμηνο του 2014), για την κάλυψη δαπανών για πανεπιστημιακά συγγράμματα, για την επιδότηση άγονων γραμμών, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν στην ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης της χώρας, για την υλοποίηση του έργου Σύζευξις, για την κάλυψη δαπανών για εμβολιασμό απόρων και ανασφάλιστων ατόμων της χώρας και για την καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της ΕΡΤ.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στο 1,8 δισ. ευρώ, χαμηλότερες τόσο έναντι της περυσινής περιόδου όσο και έναντι του στόχου.

Τελικό Συμπέρασμα: Με τη συμπλήρωση του 1ου εξαμήνου του έτους φαίνεται ότι η δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας βελτιώνεται, καθιστώντας όλο και πιο εφικτό τον εθνικό στόχο για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στο τέλος του έτους.

Οι επιδόσεις στο σκέλος των δαπανών σταθεροποιούνται και είναι ενθαρρυντικές ενώ οι όποιες αποκλίσεις στο σκέλος των εσόδων εκτιμώνται ως αντιμετωπίσιμες.

Η προσπάθεια συνεχίζεται ώστε, τελικώς, οι τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας να πιάσουν τόπο και μέσω του συνεχούς εμπλουτισμού του δημοσιονομικού εγχειρήματος με πολιτικές για την ανάταξη της πραγματικής οικονομίας η χώρα να εξέλθει από την βαθιά και παρατεταμένη κρίση».

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Β. Οικονόμου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την Επίκαιρη Ερώτησή σας θίγετε το σοβαρό και πολυδιάστατο ζήτημα που αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.

Αμυντική Βιομηχανία, με εταιρείες όπως:

 • Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), με σημαντικό έργο στην υπηρεσία της πολεμικής αεροπορίας, των ενόπλων δυνάμεων, του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών της χώρας, και με διεθνείς πελάτες και αναγνώριση.
 • Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), με ένα ευρύ φάσμα παραγωγής πολιτικών, αλλά και στρατιωτικών, οχημάτων υψηλής τεχνολογίας, εφάμιλλων των ξένων εταιρειών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός σύγχρονου στρατού.
 • Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), με σημαντική συνεισφορά στην προμήθεια των ενόπλων δυνάμεων με όπλα, οπλικά συστήματα και πυρομαχικά.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια Αμυντική Βιομηχανία με ιδιαίτερη οικονομική αλλά και ιστορική σημασία, εθνική συνεισφορά στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, προσφορά στις αμυντικές δομές και δυνατότητες της χώρας, με προοπτικές, δυνητικά, μελλοντικής ανάπτυξης, αλλά, δυστυχώς, επί του παρόντος και με τη μορφή που είναι, με τεράστια και διευρυνόμενα προβλήματα.

Προβλήματα, κυρίως, οικονομικής φύσεως.

Ποια είναι, λοιπόν, σήμερα η οικονομική πραγματικότητα όσον αφορά τις τρεις βιομηχανίες στις οποίες αναφέρεστε;

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα, δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία:

1ον. Τα ΕΑΣ παρουσιάζουν:

 • Παρατεταμένη ζημιογόνο δραστηριότητα.
 • Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 38% τα τελευταία χρόνια.
 • Αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 538 εκατ. ευρώ.
 • Συνολικές, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, υποχρεώσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
 • Ήδη το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλλει, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το ποσό των 86,9 εκατ. ευρώ την περίοδο 2010-2013 προς τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της.
 • Συνολικές καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου 332 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία.
 • Ενώ, όπως θα γνωρίζετε, και έχει επισήμως ανακοινωθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον περασμένο Μάρτιο, έχει ξεκινήσει επίσημη κοινοτική διαδικασία για πιθανή ανάκτηση χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων προς την Εταιρεία.

2ον. Η ΕΛΒΟ παρουσιάζει:

 • Ζημίες προ φόρων ύψους 23 εκατ. ευρώ το 2011.
 • Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 91% τα τελευταία χρόνια.
 • Ίδια κεφάλαια ύψους 77 εκατ. ευρώ.
 • Συνολικές υποχρεώσεις ύψους 11 εκατ. ευρώ.
 • Συνολικές καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 23 εκατ. ευρώ το 2010.
 • Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλλει, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το ποσό των 81,5 εκατ. ευρώ την περίοδο 2010-2013.

3ον. Η ΕΑΒ παρουσιάζει:

 • Ζημιές προ φόρων ύψους 27 εκατ. ευρώ το 2011.
 • Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 11% τα τελευταία χρόνια.
 • Αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 277 εκατ. ευρώ.
 • Συνολικές, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, υποχρεώσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
 • Συνολικές καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 249 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία.
 • Ήδη το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλλει, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το ποσό των 35 εκατ. ευρώ την περίοδο 2012-2013.

Κύριε Συνάδελφε,

Αυτή, λοιπόν, η ελλειμματική δραστηριότητα των αμυντικών βιομηχανιών καλύπτεται για μακρά περίοδο με την αρωγή του Ελληνικού Δημοσίου, είτε μέσω της χορήγησης της εγγύησής του για τον τραπεζικό δανεισμό των βιομηχανιών, είτε μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους βάσης με συμμετοχή σε διαδικασίες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Πρόκειται, συνεπώς, για μία πραγματικότητα που επιβάλλει, πέρα και πάνω από Μνημόνια και Προγράμματα Οικονομικής Πολιτικής, την άμεση, επαρκή και βιώσιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων και όχι το κρύψιμό τους «κάτω από το χαλί» και την παραπομπή στο μέλλον.

Όπως ορθώς αναφέρετε και στην Επίκαιρη Ερώτησή σας.

Η αναδιάρθρωση των συγκεκριμένων βιομηχανιών αποτελεί μονόδρομο τόσο για το παρόν και το μέλλον των εταιρειών και των εργαζόμενων, όσο και για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Σε μεγάλο βαθμό οι οπτικές μας για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για τις προοπτικές που δύναται να δημιουργηθούν για τις εν λόγω βιομηχανίες σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης θεωρώ ότι συγκλίνουν σε σημαντικό βαθμό.

Ωστόσο, για να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα για το ζήτημα, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο των παραμέτρων, οι οποίες επηρεάζουν τη βιώσιμη λειτουργία και εξέλιξη των Ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών.

Παράμετροι, τόσο ενδογενείς, όπως η τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση, όσο και εξωγενείς, καθώς πρόκειται για εταιρείες που – όπως σωστά αναφέρετε – η βιωσιμότητά τους θα καθοριστεί από την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα του παραγόμενου προϊόντος τους.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, έχει ξεκινήσει μία πορεία αναδιάρθρωσης των αμυντικών βιομηχανιών από το 2010 και το 2011, οπότε και οι εταιρείες αυτές εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, όπως αποτυπώνεται σε όλες τις σχετικές εκθέσεις.

Ήδη, στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπονταν να μεταφερθεί, σύμφωνα με το αποφασισμένο από την εθνική αντιπροσωπεία σχέδιο, η ΕΛΒΟ και τα ΕΑΣ.

Αντιθέτως, η ΕΑΒ δεν βρίσκεται, πλέον, σε διαδικασία αποκρατικοποίησης, αν και μέχρι την άνοιξη του 2011 βρισκόταν σε πλάνο αποκρατικοποίησης με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, όπως προκύπτει και από τη σχετική έκθεση.

Καθίσταται σαφές, συνεπώς, ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι η αναδιάρθρωση των συγκεκριμένων βιομηχανιών, ώστε να καταστούν βιώσιμες, αποδοτικές και ανταγωνιστικές.

Αυτό προκύπτει και από μία σειρά κινήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως η πρόσφατη κύρωση συμφωνίας σχετικά με το χρέος του Ιράκ, με την οποία διασφαλίζονται, μετά από πολλά χρόνια, οφέλη για τα ΕΑΣ, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό τους.

Ή η απάντηση που δόθηκε, για τα ΕΑΣ, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κύριε Συνάδελφε,

Η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη.

Προχωρά άμεσα, με επισπεύδων Υπουργείο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των εν λόγω επιχειρήσεων, ώστε αφενός να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον, και αφετέρου να απεγκλωβίσει από την καθίζηση έναν ευαίσθητο τομέα για την Εθνική άμυνα και την Ελληνική οικονομία.

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την δημοσίευση των στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για το μήνα Μάιο 2013

Από το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με την δημοσίευση των στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για το μήνα Μάιο 2013 και σε ότι αφορά στη διαμόρφωση του ταμειακού αποτελέσματος, επισημαίνονται τα εξής:

1ον. Στον Κρατικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ως δαπάνες οι εξοφλήσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών (από δαπάνες και από έσοδα) με χρηματοδότηση από την ειδική πίστωση, καθώς και το ύψος των προκαταβολών.

2ον. Οι δαπάνες αυτές του Κράτους αποτελούν έσοδο για τους λοιπούς υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης.

3ον. Σε ταμειακή βάση το πρωτογενές αποτέλεσμα του κάθε υποτομέα φαίνεται βελτιωμένο, λόγω των πληρωμών του προγράμματος εκκαθάρισης από το Κράτος προς τους υποτομείς που εγγράφονται σαν έσοδα και των μικρότερων δαπανών σε σχέση με τα συγκεκριμένα ποσά των εσόδων, λόγω της καθυστέρησης πληρωμής των υποτομέων προς τρίτους.

4ον. Συνολικά όμως, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, δεδομένου ότι οι ταμειακές πληρωμές του Κράτους προς τους υποτομείς εξουδετερώνονται από αντίστοιχα έσοδα των υποτομέων, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε ταμειακή βάση είναι επιβαρυμένο κατά τις πληρωμές των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσα από το πρόγραμμα. Μια πιο σωστή εικόνα του “καθαρού πρωτογενούς αποτελέσματος” θα έδινε το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δεδουλευμένη βάση (που λαμβάνει συνδυαστικά υπόψη τη θετική επίδραση της μείωσης του συσσωρευμένου ποσού των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εξουδετερώνοντας την επιβάρυνση από τις πληρωμές σε ταμειακή βάση).

5ον. Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ χρηματοδότησης από το Κράτος προς τους υποτομείς και πληρωμών προς τους τρίτους δημιουργεί διακυμάνσεις στην ταμειακή εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων των υποτομέων σε μηναία βάση, οι οποίες σε βάθος χρόνου (με την ολοκλήρωση του προγράμματος εκκαθάρισης) θα εξουδετερωθούν.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τον Ιούνιο 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Η Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους ιδιώτες.

Το Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, τέλος Ιουνίου, έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 4,6 δισ. ευρώ.

Έτσι, μέχρι σήμερα, έχει ικανοποιηθεί περίπου το 85% των αιτημάτων των Υπουργείων, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, και επίκειται η ολοκλήρωσή τους, αιτήματα ύψους  800 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις πληρωμές, το μήνα Ιούνιο αυτές ανήλθαν στα 570 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ύψος των τελικών πληρωμών, δηλαδή των χρημάτων που πήγαν στην πραγματική οικονομία, μέχρι τέλος Ιουνίου, ανήλθε στα 3,4 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικά, το 1ο εξάμηνο του έτους, έχουν χορηγηθεί 13.531 εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων, έχει πληρωθεί το 81% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του ΝΙΜΤΣ και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, καθώς και το 65% των υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ (750,3 εκατ. ευρώ από συνολικές υποχρεώσεις 1,1 δισ. ευρώ).

Βέβαια, προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται.

Και κάποιες νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές εξακολουθούν να δημιουργούνται στον τομέα της υγείας.

Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά.

Για την επίλυση αυτών, παρασχέθηκε και τεχνική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η αποστολή της οποίας ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην έκθεση της αποστολής αποτυπώθηκε η πρόοδος που έχει συντελεστεί και παράλληλα επισημάνθηκε το γεγονός ότι κατά τη πορεία εκτέλεσης του προγράμματος διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν νέα προβλήματα, για τα οποία απαιτείται άμεση, νομοθετική ή μη, παρέμβαση καθώς πρόκειται για μία νέα και από τεχνικής άποψης ιδιαίτερα πρωτόγνωρη διαδικασία.

Για το εν λόγω θέμα προτάθηκαν λύσεις, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί προκειμένου να περιοριστεί, στο μέτρο του εφικτού, η πιθανότητα επιβράδυνσης του ρυθμού που έχει επιτευχθεί.

Συγκεκριμένα στους βασικούς τομείς:

Στον τομέα της Υγείας, και ειδικότερα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, η άμεση χρηματοδότησή τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έδωσε ώθηση στην εξόφληση των οφειλών τους.

Το μήνα Ιούνιο έλαβαν την τελευταία δόση της ειδικής χρηματοδότησης, η οποία αναμένεται να απορροφηθεί μέχρι τέλος Αυγούστου.

Οπότε, μέχρι το Σεπτέμβριο, τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα έχουν εξοφλήσει πλήρως όλες τις παλαιές οφειλές προς τους προμηθευτές τους.

Όσον αφορά στον ΕΟΠΥΥ και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των παλαιών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ο κλάδος υγείας των οποίων μεταφέρθηκε στον ΕΟΠΥΥ, τα προβλήματα που επιβράδυναν σημαντικά την εξόφληση των οφειλών και έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν θεσμικής και τεχνικής φύσης.

Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση επίλυσε τα θέματα που αφορούσαν κυρίως στην παροχή εκπτώσεων από τους παρόχους υγείας και προμηθευτές των ταμείων, καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισης και θεώρησης των χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες αρχές.

Έτσι, χρηματικά εντάλματα που είχαν εκδοθεί εντός του Ιουνίου, ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, προς φαρμακευτικές εταιρείες, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας θα καταστεί εφικτό να προχωρήσουν άμεσα καθώς δημοσιεύτηκαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις.

Όσον αφορά στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου επίσης τέθηκε σε εφαρμογή από το Υπουργείο Εσωτερικών μια ειδική διαδικασία για την υλοποίηση του προγράμματος εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπάρχει σημαντική πρόοδος καθώς έχει επιτευχθεί η πληρωμή σε μηνιαία βάση περίπου 100 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Εσωτερικών υποβάλλει σταδιακά αιτήματα και για άλλους Δήμους, οπότε το ποσό αυτό εκτιμάται ότι σταδιακά θα αυξηθεί περισσότερο.

Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαία η συνεχής εγρήγορση όλων των εμπλεκομένων ώστε να εναρμονιστούν ακόμα περισσότερο οι χρηματοδοτήσεις με τις τελικές πληρωμές, τις οποίες έχει ανάγκη η πραγματική οικονομία.

Είναι αυτονόητο ότι η προσπάθεια συνεχίζεται εντεινόμενη.

Στόχος παραμένει το κράτος, παράλληλα με την προσπάθεια να μη δημιουργήσει νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και συνακόλουθα να ενισχύσει τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας».

Δείτε το σχετικό πίνακα εδώ.

Σημεία ομιλίας Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»

«Η Κυβέρνηση, συνεπής προς τις δεσμεύσεις της, με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, πρωτοβουλία εκτός του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, έρχεται να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες, στρεβλώσεις, ανεπάρκειες, αδυναμίες και υστερήσεις του Ελληνικού κράτους.

Αδυναμίες και υστερήσεις που στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία αφορούν το πλαίσιο που διέπει μέχρι σήμερα, τα τελευταία 75 χρόνια, την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών.

Αδυναμίες που εντοπίζονται:

1ον. Στην ξεπερασμένη νομοθεσία. Νομοθεσία που εδράζεται, βασικά, σε Νόμο του 1939, στον Αναγκαστικό Νόμο 2039.

2ον. Στην πανσπερμία διατάξεων που δημιουργεί ασάφεια και αδιαφάνεια, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τον ουσιαστικό έλεγχο εφαρμογής του νομικού πλαισίου και αποτελεί κίνητρο για την κατασπατάληση των πόρων των κοινωφελών περιουσιών.

3ον. Στη διάσπαση της εποπτείας, προληπτικής και κατασταλτικής, των κοινωφελών περιουσιών, γεγονός που την καθιστά ανεπαρκή και αναποτελεσματική.

4ον. Στην έλλειψη προσωπικού, στην απουσία της κατάλληλης εκπαίδευσης, στις υποτυπώδεις υποδομές οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωφελών περιουσιών, στην αδυναμία τακτικού ελέγχου των υποβαλλόμενων στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των περιουσιών.

Αυτές οι αδυναμίες καθιστούν αναγκαία την επικαιροποίηση, την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών.

Και αυτό πράττει η Κυβέρνηση με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία.

Ώριμη νομοθετική πρωτοβουλία.

Και αυτό γιατί ενσωματώνει:

1ον. Συμπεράσματα των εκθέσεων της Ειδικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα των κληροδοτημάτων το 1998 και το 2011.

2ον. Προτάσεις των σχεδίων Ειδικών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών που κατατέθηκαν το 2003, το 2004, το 2011, και εφέτος.

3ον. Πορίσματα των εκθέσεων Ομάδων Εργασίας που συστήθηκαν για την αναζήτηση αδρανών πόρων του Δημοσίου στους τομείς των αδρανών καταθέσεων, όπου σχετικές ρυθμίσεις αποτελούν ήδη Νόμο του Κράτους, των εθνικών κληροδοτημάτων και των σχολαζουσών κληρονομιών.

4ον. Παρατηρήσεις που κατατέθησαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών επιτυγχάνεται με την θεσμοθέτηση, στο παρόν Σχέδιο Νόμου, μιας συνεκτικής δέσμης παρεμβάσεων.

Παρεμβάσεις στα ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης, σύμφωνα με καθιερωμένες βασικές αρχές, μεθόδους και πρακτικές, εξορθολογιστικής διοίκησης και διαφανούς διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, ενδεικτικά και μόνο:

1ον. Ενσωματώνονται διατάξεις για την τροποποίηση του πλαισίου εντοπισμού και αξιοποίησης των σχολαζουσών κληρονομιών.

2ον. Καθιερώνεται Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών.

3ον. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και τα μέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

4ον. Καθιερώνονται τακτικοί έλεγχοι όλων των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών ώστε να αναβαθμιστεί ο κατασταλτικός έλεγχός τους.

5ον. Εισάγονται ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες προληπτικού ελέγχου των πράξεων των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών ελέγχου.

6ον. Οργανώνεται Μητρώο προσώπων, φυσικών και νομικών, τα οποία θα έχουν την υποδομή και την τεχνογνωσία να ασκούν καθήκοντα εκκαθαριστών, εκτελεστών, διοικητών και διαχειριστών των κοινωφελών περιουσιών, καθώς και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

7ον. Εισάγονται ευέλικτες διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας που συνοδεύονται από ασφαλιστικές δικλείδες για την προάσπιση των συμφερόντων των τιμώμενων και του δημοσίου συμφέροντος.

8ον. Εισάγονται σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης των κοινωφελών περιουσιών με στόχο την μεγιστοποίηση κατά το δυνατόν της περιουσίας του.

9ον. Αποκεντρώνονται οι αρμοδιότητες της εποπτείας με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκησή της.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το παρόν Σχέδιο Νόμου αποτελεί μία νομοθετική πρωτοβουλία του οποίου οι ρυθμίσεις θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, την ευελιξία και την ταχύτητα στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών».

TwitterInstagramYoutube