Μήνας: Νοέμβριος 2013

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια επί της Πρότασης Δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που κατέθεσε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στην Ολομέλεια της Βουλής επί της Πρότασης Δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που κατέθεσε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ:

«Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της Κυβέρνησης αναδεικνύει την κρίση ταυτότητάς του.

Ενσωματώνει τη συγκεχυμένη στρατηγική του για τη χώρα.

Επιβεβαιώνει, σε μία κομβική στιγμή, την απουσία πρότασης για την πορεία εξόδου από την κρίση.

Είναι συνέπεια αμηχανίας, αδυναμίας και σύγχυσης.

Αποδεικνύεται, για ακόμα μία φορά, ότι «η πολιτική πενία τέχνας κατεργάζεται».

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση δεν χρειάζεται να επιστρατεύσει τέτοιου είδους «τέχνας», καθώς στο σχεδόν ενάμισι χρόνο διακυβέρνησης έχει να παρουσιάσει έργο.

Συγκεκριμένα στο Υπουργείο Οικονομικών, και δη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έχουμε προχωρήσει σε πρωτοβουλίες και πολιτικές που υλοποίησαν τις προγραμματικές μας δηλώσεις.

Πολιτικές που ανταποκρίθηκαν στις ιδιαίτερα ασφυκτικές συνθήκες του καλοκαιριού του 2012 και στην εντολή των πολιτών να συνεχίσει η χώρα τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

Που κινήθηκαν, όπως γνωρίζετε, και πέραν των δεσμεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών.

Ειδικότερα, ενδεικτικά και κωδικοποιημένα:

1ον. Προωθήθηκε η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή.

Οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί, επιτυγχάνονται.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η χώρα θα επιτύχει,από εφέτος, βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα.

Μετά από μία περίπου δεκαετία.

Η συγκεκριμένη, μάλιστα, επίδοση, σε όρους κυκλικά διορθωμένου πρωτογενούς πλεονάσματος, είναι η υψηλότερη μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.

2ον. Υλοποιούνται συγκροτημένες θεσμικές παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ήδη από το δεύτερο μισό του 2012 προχωρήσαμε:

 • Στην ενίσχυση του πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών με την παράλληλη ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ.
 • Στη θέσπιση τριμηνιαίων δελτίων επίτευξης των στόχων των προϋπολογισμών των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
 • Στην ενεργοποίηση και στην αναβάθμιση του ρόλου του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Επίσης, κατά το δεύτερο μισό του 2013 προχωρούμε:

 • Στην επικαιροποίηση και αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προκειμένου να εναρμονιστεί το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο με τα ισχύοντα στην Ευρωζώνη, και όπου είναι δυνατόν να τα υπερβαίνει.
 • Στο σχεδιασμό ενός ανεξάρτητου Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από έγκριτους και υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακούς που θα αξιολογεί, μεταξύ άλλων, το μακροοικονομικό σενάριο επί του οποίου θα δομείται η δημοσιονομική πολιτική, τα συστατικά της δημοσιονομικής πολιτικής, την επίτευξη των στόχων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου και τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

3ον. Αναλήφθησαν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων και την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Αυτές, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Η αναβάθμιση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.
 • Η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την πραγματοποίηση νέου τύπου δημοσιονομικών ελέγχων σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Η δημιουργία Μητρώου Ελεγκτών και Εμπειρογνωμόνων.
 • Ο ορισμός πλαισίου θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας.

4ον. Υλοποιήθηκε ένα μεγάλο εύρος νομοθετικών πρωτοβουλιών και διοικητικών πράξεων στο πεδίο των συντάξεων:

 • Διασφαλίστηκε η διαδικασία κανονισμού συντάξεων από διάφορες παρακαμπτήριες πρακτικές.
 • Μειώθηκε, μεσοσταθμικά, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης στους 4-5 μήνες από 11-12 μήνες που ήταν το καλοκαίρι του 2012.
 • Ολοκληρώθηκε η απογραφή των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων και εξελίσσεται η διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων, επιφέροντας σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη.
 • Θεσπίστηκε και έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η προκαταβολή σύνταξης, διευθετώντας το διαχρονικό πρόβλημα της σειράς της απονομής της σύνταξης και του μισθοδοτικού κενού που αντιμετώπιζαν οι εξερχόμενοι από το Δημόσιο μέχρι τον οριστικό κανονισμό της σύνταξης.

Μέχρι χθες, προκαταβολή σύνταξης έχουν λάβει 10.898 αιτούντες.

5ον. Διαμορφώθηκε σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των αδρανών πόρων, με γνώμονα την εξάλειψη κάθε σκιώδους περιοχής που δημιουργούσε πεδίο δράσης για επιτηδείους και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Έτσι, προχωρήσαμε:

 • Στην επικαιροποίηση, ουσιαστικά κατάρτιση για πρώτη φορά, του νομοθετικού πλαισίου των αδρανών καταθετικών πόρων, επιτρέποντας, με διαφανείς διαδικασίες, τη χρήση των κεφαλαίων για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Στη βελτίωση του νομικού πλαισίου που διέπει τις σχολάζουσες κληρονομιές, δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών.

6ον. Θεσπίστηκε διαδικασία αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Οφειλές που είχαν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2011.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 6 δισ. ευρώ.

Από αυτά, οι πληρωμές ανέρχονται στα 5,2 δισ. ευρώ ή στο 2,8% του ΑΕΠ.

Ενισχύοντας τη ρευστότητα της οικονομίας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αυτές οι ενδείξεις, όπως έχω υπογραμμίσει ξανά, είναι αποτέλεσμα μεγάλων θυσιών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Συνιστούν, ωστόσο, θετικές ενδείξεις που ήταν αποτέλεσμα της απόφασης της Κυβέρνησης Συνεργασίας το καλοκαίρι του 2012 να επιταχύνει ώστε να βγει η χώρα το ταχύτερο δυνατόν από το ανηφορικό τούνελ, στο οποίο είχε βρεθεί.

Όπως αναφέρει και το ΚΕΠΕ, «[…] η ιδιαίτερα αρνητική δυναμική που χαρακτήριζε τις εγχώριες οικονομικές εξελίξεις μέχρι και το τέλος του 2012 φαίνεται να εξασθενεί […]», κάτι που «[…] σηματοδοτεί για πρώτη φορά μια πιθανή έναρξη πορείας εξόδου της Ελληνικής οικονομίας από το καθεστώς ύφεσης […]» και «[…] από την κρίση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα […]».

Αυτές οι ενδείξεις αποτελούν εφαλτήριο για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων.

Προς την κατεύθυνση αυτή οι προτεραιότητες είναι:

1η Προτεραιότητα:

Η επίτευξη διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων.

Για το 2014, αυτό θα επιτευχθεί μέσω του εμπλουτισμού της ακολουθούμενης πολιτικής με διαρθρωτικές και στοχευμένες κινήσεις που θα διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την επόμενη χρονιά.

Και από εφέτος και για τα επόμενα χρόνια, αυτό θα επιτευχθεί με τη θεσμική ενδυνάμωση κανόνων και πρακτικών χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και πειθαρχίας.

2η Προτεραιότητα:

Η σταθεροποίηση της οικονομίας εφέτος, η ανάταξή της το 2014 και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Βιώσιμη ανάπτυξη που θα εδράζεται στην αύξηση των επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών.

Αλλά και στη διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση, η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για την έξοδο από την κρίση.

Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται ο περαιτέρω εμπλουτισμός του δημοσιονομικού εγχειρήματος με αναπτυξιακές και διαρθρωτικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επαναφορά της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Πρωτοβουλίες που θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν, παράλληλα με τη διαρθρωτική, και την κυκλική διάσταση του δημοσιονομικού προβλήματος.

3η Προτεραιότητα:

Η ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

Πρόκειται για ένα υπαρκτό και μείζον ζήτημα που πρέπει να το προσεγγίσουμε με νηφαλιότητα, ρεαλισμό και διορατικότητα.

Η πραγματικότητα είναι ότι το δημόσιο χρέος, εδώ και δεκαετίες, έχει πολύ ισχυρή αυξητική δυναμική.

Σήμερα, το ζήτημα της μακροχρόνιας βιωσιμότητάς του παραμένει ανοικτό.

Η χώρα οφείλει να «φρενάρει» ριζικά την αυξητική δυναμική και να αντιστρέψει την τάση, τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αυτό θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των δύο προηγούμενων προτεραιοτήτων.

Δηλαδή, με την επίτευξη διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων και με την ισχυροποίηση των αναπτυξιακών εργαλείων.

Παράλληλα, και εφόσον εμείς επιτύχουμε εφέτος τους δημοσιονομικούς στόχους όπως προβλέπεται, θα αξιώσουμε, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup, την έμπρακτη συμβολή των εταίρων μας στην ελάφρυνση του δημόσιου χρέους.

Επιθυμούμε και επιδιώκουμε να διευθετηθεί το ζήτημα το συντομότερο δυνατό, με καθαρό τρόπο.

4η Προτεραιότητα:

Η διαμόρφωση των συνθηκών για την έξοδο της χώρας στις αγορές.

Αυτή φυσικά η προτεραιότητα σχετίζεται και προϋποθέτει σε μεγάλο βαθμό και την επιτυχή εξέλιξη στα προαναφερθέντα πεδία, καθώς αυτά θα συμβάλλουν στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος.

Σε συνδυασμό, λοιπόν, με τις ήδη σημαντικές δημοσιονομικές επιδόσεις και τις αισιόδοξες μακροοικονομικές ενδείξεις, προχωράμε στο σχεδιασμό χρηματοοικονομικών τεχνικών που θα καταστήσουν εφικτή την επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου μέσα στο 2014.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ενώ η χώρα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, στη συζήτηση που έχει ήδη προηγηθεί επί της πρότασης δυσπιστίας παρατηρείται από πολλούς Βουλευτές της Αντιπολίτευσης διαγκωνισμός μιζέριας και λαϊκισμού.

Απουσιάζει το μέτρο.

Κυριαρχεί ο μηδενισμός.

Ακούγονται ανακρίβειες και αοριστολογίες.

Εκφράζονται αφορισμοί και ισοπεδωτικοί χαρακτηρισμοί.

Διατυπώνονται, με ευκολία, γενικολογίες και απλουστεύσεις.

Απουσιάζουν, δυστυχώς, ουσιαστικές απαντήσεις, λύσεις, προτάσεις.

Και υπογραμμίζω το δυστυχώς, διότι η κρισιμότητα των στιγμών και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, η κοινωνία και η οικονομία απαιτεί, κατά την εκτίμησή μου, τη συστράτευση όλων των δημιουργικών δυνάμεων.

Φυσικά, η δημιουργική σύνθεση δεν επιτυγχάνεται με εξαναγκασμούς.

Όμως δεν υπάρχει και χώρος για ακραίες προσεγγίσεις, απ’ όπου και αν προέρχονται.

Η ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρισιμότητα των στιγμών είναι τέτοια που επιβάλει συγκλίσεις και δημιουργικές συνθέσεις.

Κυρίες και Κύριοι της Αντιπολίτευσης,

Εμείς έχουμε αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που μας αντιστοιχεί.

Καιρός, είναι και εσείς να αναλάβετε τις δικές σας ευθύνες!».

Δείτε το βίντεο από την ομιλία εδώ.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου

Από το Γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου:

«Στο κοινωνικά ευαίσθητο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το καλοκαίρι του 2012, τέθηκε στόχος η προώθηση της εξυγίανσης, της διαφάνειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων.

Με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και διοικητικές πράξεις, πέραν των δεσμεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών, έχει επιτευχθεί καλή προσέγγιση του στόχου.

Η προσπάθεια αποδίδει καρπούς.

Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα, απτά και αντανακλούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

1ον. Το μέτρο της προκαταβολής σύνταξης, το οποίο νομοθετήθηκε στα τέλη Απριλίου του 2013 έχει πλέον τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.

Σήμερα, Παρασκευή, την προκαταβολή σύνταξης για το μήνα Νοέμβριο θα λάβουν, σύμφωνα και με τις οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, 10.898 υπάλληλοι του δημοσίου από τους 11.112 αιτούντες σύνταξη και οι οποίοι αποχώρησαν από την Υπηρεσία τους από την 1η Μαρτίου 2013 και έπειτα. Δηλαδή, καλύφθηκε το 98,1% του συνόλου των υπαλλήλων του Δημοσίου που αποχώρησαν έως και την 5η Νοεμβρίου 2013. Σημειώνεται ότι η προκαταβολή σύνταξης, καλύπτει το 65% της οριστικής σύνταξης που θα λαμβάνει ο δικαιούχος.

Η εφαρμογή του μέτρου διευθετεί το διαχρονικό πρόβλημα της σειράς της απονομής της σύνταξης και του μισθοδοτικού κενού που αντιμετώπιζαν οι εξερχόμενοι από το Δημόσιο μέχρι τον οριστικό κανονισμό της σύνταξης.

2ον. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευθέτησαν, εν πολλοίς, τις εκκρεμείς αιτήσεις από την περίοδο πριν από το Μάρτιο του 2013 με αποτέλεσμα να συντμηθεί ο χρόνος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης, εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έχει περιοριστεί σε 2-3 μήνες για τους στρατιωτικούς και υπαλλήλους σωμάτων ασφαλείας, σε 4-5 μήνες για τους πολιτικούς υπαλλήλους και σε περίπου 6 μήνες για τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ειδικών κατηγοριών.

Δηλαδή, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης έχει μειωθεί, μεσοσταθμικά, στους 4-5 μήνες από 11 – 12 μήνες το καλοκαίρι του 2012.

Κατά το επόμενο διάστημα, ο χρόνος αναμονής θα μειωθεί περαιτέρω.

Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνεχίζουμε την προσπάθεια για αποτελέσματα ακόμη καλύτερα για τους πολίτες».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα μετά τη συνάντηση με κλιμάκιο του Institute of International Finance (IIF)

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε, σήμερα, με κλιμάκιο του Institute of International Finance (IIF), με επικεφαλή τον Διευθυντή για Ευρωπαϊκά Θέματα κ. Jeffrey Anderson.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας, η πορεία των δημόσιων οικονομικών της χώρας, η υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και οι πρωτοβουλίες που προωθεί και σχεδιάζει η Ελληνική Κυβέρνηση για την ανάταξη της οικονομίας και την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Ειδικότερη αναφορά, επίσης, έγινε στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και στα τρέχοντα επιτεύγματα του δημοσιονομικού εγχειρήματος».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για το εννεάμηνο 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής:

«Τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ενισχύουν την εκτίμηση ότι το 2013 θα κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα.

Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι, το μήνα Οκτώβριο, τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού κινήθηκαν πολύ καλύτερα από τους στόχους.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ανήλθαν στα 4,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 750 εκατ. ευρώ ή 24% έναντι του μηνιαίου στόχου.

Η υπέρβαση του στόχου παρατηρείται για 4ο συνεχόμενο μήνα.

Με αποτέλεσμα, σε επίπεδο 10μηνου, τα φορολογικά έσοδα να κινούνται πλέον υψηλότερα από τους στόχους.

Έτσι, με την πράγματι επώδυνη συμβολή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, η χώρα προσεγγίζει τους δημοσιονομικούς της στόχους». 

TwitterInstagramYoutube