Χαιρετισμός Αν. ΥπΟικ. Χρ. Σταϊκούρα σε εκδήλωση στη Λαμία με τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ Johannes Hahn

Ωστόσο, παρά τους αυξημένους πόρους που θα διατεθούν στις Περιφέρειες, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υφίσταται τις συνέπειες μιας στατιστικής στρέβλωσης. Η Στερεά Ελλάδα ανήκει, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, στην κατηγορία των Περιφερειών «Σε Μετάβαση» (Transition Regions) ενώ, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, βρισκόταν σε καθεστώς «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης» (Phasing In). Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό οφείλεται στην απομάκρυνση της βιομηχανίας εκτός των διοικητικών ορίων της Αττικής και στην εγκατάστασή της στις όμορες περιοχές της Βοιωτίας και της Εύβοιας, Νομοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Έτσι, δεν καταμετρούνται διαπεριφερειακές μεταβιβάσεις συντελεστών εργασίας και εισοδήματος μεταξύ Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, που αν και παράγονται στην Στερεά Ελλάδα, μεταφέρονται στην Αττική. Συνεπώς, εξ αυτού του λόγου, παρά το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες και να παρατηρούνται υστερήσεις σε διάφορους τομείς, η Περιφέρεια κατηγοριοποιείται τελικά σε καθεστώς που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην υφιστάμενη κατάσταση, με αποτέλεσμα να διαχειρίζεται λιγότερους πόρους. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να προσεγγίζεται η πραγματική κατάσταση με πιο ορθολογικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέπειες αυτής της στατιστικής στρέβλωσης σε Περιφέρειες όπως η Στερεά Ελλάδα, έχει αποφασιστεί να δωθούν περισσότεροι πόροι από τον εθνικό Προϋπολογισμό.