Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα μία πολυδιάστατη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής. Πρωτοβουλία που έρχεται να διαφυλάξει και να προωθήσει διεκδικήσεις μετά τις τεράστιες θυσίες στις οποίες υποβλήθηκε η Ελληνική κοινωνία. Πρωτοβουλία η οποία διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ώστε οι εταίροι μας να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους. Πρωτοβουλία η οποία έρχεται ως επακόλουθο των διαπραγματεύσεων της Κυβέρνησης με τους δανειστές μας. Διαπραγματεύσεις μακρές, χρονοβόρες, επίπονες και δύσκολες. Διαπραγματεύσεις κατά τις οποίες η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε μέρος με τεκμηριωμένες θέσεις, σοβαρότητα, μεθοδικότητα και διορατικότητα. Έθεσε στόχους και επιδίωξε συγκεκριμένες βελτιώσεις στο Πρόγραμμα. Διεκδίκησε, μετά την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, βαθμούς ελευθερίας. Το αποτέλεσμα, δεδομένου του ασφυκτικού πλαισίου, κρίνεται ως ικανοποιητικό.