Μήνας: Απρίλιος 2014

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την κατάθεση στη Βουλή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

7F0F8564E5B62543BF16B1F6F9D82649Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με την κατάθεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018, ανακοινώνονται τα εξής:

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, προς συζήτηση, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018.

Πλαίσιο, που στοχεύει στην απεικόνιση της δημοσιονομικής στρατηγικής της Κυβέρνησης, σε τετραετή ορίζοντα.

Πλαίσιο, στο οποίο παρουσιάζονται τα δημοσιονομικά όρια και περιγράφονται οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες.

Πλαίσιο, στο οποίο ενσωματώνονται:

 • οι θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις που επιβεβαιώθηκαν με την υπέρβαση των στόχων τα δύο τελευταία έτη και την επίτευξη σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013,
 • οι μεταβολές – προς το καλύτερο – των μακροοικονομικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας, και
 • οι ποσοτικές εκτιμήσεις διαρθρωτικών παρεμβάσεων, που αποφασίστηκαν κατά την πρόσφατη επικαιροποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, η οποία και επιβεβαιώνει ότι η υλοποίησή του ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα.

Πλαίσιο, που σηματοδοτεί την πορεία της χώρας προς την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη και τη διατήρηση σημαντικών, βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων.

Σήμερα, η Ελλάδα, μετά από μία πολυετή δύσκολη περίοδο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, έχει εισέλθει σε φάση σταθεροποίησης της διεθνούς θέσης της και των δημόσιων οικονομικών της, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη λήξη της παρατεταμένης ύφεσης.

Πρόκειται για επιτεύγματα που είναι αποτέλεσμα, κυρίως, των τεράστιων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας, τόσο σε όρους δημοσιονομικού εγχειρήματος όσο και σε όρους βιοτικού επιπέδου.

Κατά την περίοδο που ακολούθησε την κατάθεση του προηγούμενου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου για την περίοδο 2013-2016, και πιο συγκεκριμένα κατά τα δύο τελευταία έτη, η Ελλάδα κατάφερε να διαψεύσει όσους αμφισβητούσαν την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί σε αυτό.

Έτσι, σήμερα:

 • Η χώρα διασφάλισε τη θέση της στην Ευρωζώνη και ανέκτησε σημαντικό κεφάλαιο διεθνούς αξιοπιστίας.
 • Το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής επανήλθε και διατηρείται «εντός τροχιάς».
 • Οι δημοσιονομικοί στόχοι υπερκαλύφθηκαν τόσο το 2012 όσο και το 2013.
 • Οι πρώτες, στοχευμένες, μικρές αλλά σημαντικές μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων δρομολογήθηκαν (μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, κατάργηση «φόρων υπέρ τρίτων», μείωση της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας κατά 15% με παράλληλη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, περιορισμός κατά 5% του μη-μισθολογικού κόστους).
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύθηκε και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών απέκτησε θετικό πρόσημο.
 • Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.
 • Οι αρχικές εκτιμήσεις για την οικονομική δραστηριότητα, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, αναθεωρήθηκαν επί τα βελτίω, τόσο για το 2013 όσο και για το 2014.
 • Η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπηκε.

Παράλληλα, δεν υλοποιήθηκαν, όπως προβλέπονταν στο προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, ορισμένες παρεμβάσεις, όπως είναι οι περαιτέρω περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις των ενστόλων και η εισφορά 2‰ υπέρ ΟΑΕΕ επί του τζίρου των επιχειρήσεων.

Ενώ, η υπερκάλυψη του δημοσιονομικού στόχου του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής για το 2013 έδωσε τη δυνατότητα καταβολής «κοινωνικού μερίσματος» για τη στήριξη των πολιτών και των οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και περιουσία, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2014.

Αυτές οι θετικές επιδόσεις συνέβαλαν στην επιτυχή, σταδιακή επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, για μεσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Σ’ αυτό το βελτιωμένο περιβάλλον που έχει σήμερα διαμορφωθεί, η στρατηγική της οικονομικής πολιτικής έχει δύο βασικές επιδιώξεις:

1η. Την εθνική ανάγκη διασφάλισης των έως σήμερα επιτευγμάτων και προστασίας των τεράστιων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας.

2η. Τη μετατροπή της υπάρχουσας σταθεροποίησης της οικονομίας σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις, εντός, πάντα, της Ευρωζώνης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης για το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα είναι:

1η. Η περαιτέρω επικέντρωση σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αναμένεται να αναληφθούν με την παρουσίαση και σταδιακή υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.

Ενός προτύπου που θα εδράζεται στη μετατόπιση από την υπερβολική κατανάλωση προς την αποταμίευση και την επένδυση.

2η. Η ενίσχυση της ρευστότητας και η αποκατάσταση διαύλων χρηματοδότησης της οικονομίας.

Σ’ αυτή αναμένεται να συμβάλουν, τους αμέσως προσεχείς μήνες, η ακόμη ταχύτερη αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η θέσπιση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, η συνέχιση αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω μείωση του μη-μισθολογικού κόστους της εργασίας, ο συμψηφισμός οφειλών ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων.

3η. Η προσπάθεια για τη σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η οποία δύναται να δρομολογηθεί, όπως προβλέπεται και στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, εφόσον η χώρα συνεχίζει να επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς της στόχους και μπορέσει να εντάξει, ακόμη περισσότερο, το «αφανές» τμήμα της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της, ώστε να επιτυγχάνεται η φορολόγησή του.

4η. Η προώθηση σύγχρονων προγραμμάτων και ενεργητικών πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης.

5η. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιορισθεί το επίπεδο της φτώχειας, με στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι το καθεστώς ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που ξεκινά πιλοτικά, με σκοπό να αποτελέσει τον πυρήνα μιας νέας στρατηγικής κοινωνικής πρόνοιας.

6η. Η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών, η οποία θα επιτευχθεί με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πόρων και με την ενίσχυση, σταδιακά, των δαπανών που έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούν υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα.

7η. Η εδραίωση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους, με την επιτάχυνση της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Πλέον, η χώρα περνά από την επίτευξη ποσοτικών στόχων στην εκπλήρωση κρίσιμων ποιοτικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση.

8η. Η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και απάτης, τα οποία επικεντρώνονται στους τομείς, κυρίως, όπου η δημόσια διοίκηση, με την ευρύτερη έννοια, έρχεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη.

9η. Η περαιτέρω ενίσχυση και η οριστική τακτοποίηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, καθώς η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας, υποχρεώνει τους εταίρους και δανειστές μας, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές αποφάσεις, να αναλάβουν, σύντομα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

10η. Η συνέχιση της επίτευξης βιώσιμων και διευρυνόμενων πλεονασμάτων και η προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία, ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της χώρας και να μην δημιουργούνται νέες δανειακές ανάγκες.

Η προαναφερθείσα στρατηγική οικονομικής πολιτικής, η οποία και αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018, περιφρουρεί τα έως σήμερα επιτεύγματα και τις τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας και διασφαλίζει την ώθηση της Ελληνικής οικονομίας στην έξοδό της από μια μακρά περίοδο βαθιάς ύφεσης και υψηλής ανεργίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο:

1ον. Η χώρα έχει εισέλθει, από πέρυσι, σε μια μακρά περίοδο υψηλών και βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων.

 • Επέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ το 2013, υπερκαλύπτοντας τους στόχους του Προγράμματος.
 • Εκτιμάται ότι θα επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους και εφέτος.

Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,3% του ΑΕΠ το 2014, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ.

 • Προβλέπεται μάλιστα ότι θα επιτύχει, χωρίς επιπλέον διαρθρωτικές παρεμβάσεις, πρωτογενή πλεονάσματα 2,5% του ΑΕΠ το 2015, 3,5% του ΑΕΠ το 2016, 4,6% του ΑΕΠ το 2017 και 5,3% του ΑΕΠ το 2018.

2ον. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις, που ήταν αναγκαίες για την επίτευξη αυτών των στόχων και έχουν υλοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό τους, αθροίζουν στα 14 δισ. ευρώ.

Αξίζει να επισημάνουμε τα εξής:

 • Αυτό περίπου ήταν το ύψος των παρεμβάσεων που προβλέπονταν στο προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο.
 • Δεν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των προβλεπόμενων αποδόσεων και των πραγματοποιήσεων.
 • Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν, κυρίως, το 2013 (9 από τα 14 δισ. ευρώ).
 • Περίπου τα 2/3 των παρεμβάσεων είναι στο σκέλος των δαπανών, και το υπόλοιπο σε αυτό των εσόδων, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής.
 • Το 2014, περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί και δεν ενσωματώνονταν στο προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο.

Κυρίως, αφορούν διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, εξορθολογισμό λειτουργικών δαπανών νομικών προσώπων, καθώς και την πλήρη εφαρμογή του νέου κώδικα φορολογικών διαδικασιών.

 • Επίσης, το 2014, δεν περιλαμβάνονται παρεμβάσεις, όπως είναι οι περαιτέρω περικοπές μισθών και συντάξεων των ενστόλων και η εισφορά 2‰ υπέρ ΟΑΕΕ επί του τζίρου των επιχειρήσεων, που είχαν περιληφθεί, για το 2014, στο προηγούμενο ΜΠΔΣ.
 • Αντίθετα, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως είναι η μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ο μειωμένος ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση.
 • Επίσης, προβλέπεται και η διανομή «κοινωνικού μερίσματος», η κατάργηση μη-ανταποδοτικών χρεώσεων και η μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά 3,9%, παρεμβάσεις που καλύπτονται από την υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για το 2014.
 • Υπέρβαση, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, και μετά την υλοποίηση αυτών των πολιτικών, εκτιμάται στο 1,5 δισ. ευρώ για το 2014.

3ον. Η Ελληνική Κυβέρνηση εκτιμά ότι η ικανοποιητική εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού, με τη σημαντική υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων, η εφαρμογή των διαρθρωτικών παρεμβάσεων και η σταδιακή βελτίωση της ρευστότητας, έπειτα από την επαναφορά του Ελληνικού Δημοσίου και των Ελληνικών τραπεζών στις αγορές, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα μηδενίσουν την όποια δημοσιονομική απόκλιση αυτή τη στιγμή υπάρχει για τα έτη 2015 και 2016.

Σε αντίστοιχες προβλέψεις για την αβεβαιότητα των εκτιμήσεων και τη δυνατότητα περιορισμού και κάλυψης τυχόν μελλοντικής δημοσιονομικής απόκλισης καταλήγει και η τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται δε ότι για τα έτη 2017 και 2018 προβλέπεται, και πάλι, υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων.

4ον. Η υφεσιακή πορεία τερματίζεται και η χώρα εισέρχεται σε αναπτυξιακή τροχιά.

Το 2013, η ύφεση ήταν χαμηλότερη τόσο σε σχέση με το 2012, όσο και με τις προβλέψεις.

Το 2014, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,6%.

Το 2015-2018, η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί, κατά μέσο όρο, κατά 3,3%.

5ον. Η όντως πολύ υψηλή ανεργία, αντιδρώντας με κάποιο βαθμό υστέρησης στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, αναμένεται να αρχίσει σταδιακά να μειώνεται τα προσεχή χρόνια.

Το 2014, το ποσοστό ανεργίας, σε εθνικολογιστική βάση, αναμένεται να μειωθεί στο 24,5%, από 25,8% το 2013.

Το 2015-2018, η ανεργία προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται και να φτάσει το 15,9% το 2018.

Ωστόσο, πρώτο μέλημά μας είναι να διαψεύσουμε επί τα βελτίω αυτή την πρόβλεψη.

6ον. Έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Κράτους.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, εντός του 2013, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 50%, και διαμορφώθηκαν στα 4,7 δισ. ευρώ, από 9,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012.

Για το τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αποπληρωμής είναι δημοσιονομικά ουδέτερη.

7ον. Το χρέος, μετά την ανοδική του πορεία μέχρι το έτος 2013, αρχίζει σταδιακά να αποκλιμακώνεται στα επόμενα έτη.

Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 139% του ΑΕΠ το 2018, από 175% του ΑΕΠ το 2013.

Επιπλέον, η σύνθεση και η δομή του βελτιώθηκαν, η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά επεκταθεί και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του έχουν αισθητά μειωθεί.

Ενώ, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας, υποχρεώνει τους εταίρους και δανειστές μας, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές αποφάσεις, να αναλάβουν, σύντομα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση και την οριστική τακτοποίηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητάς του.

8ον. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, τουλάχιστον για τους προσεχείς 12 μήνες, είναι ήδη καλυμμένες.

Αυτό επιτυγχάνεται με την επαναγορά από τις τράπεζες των προνομιούχων μετοχών, τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο είχε αγοράσει κατά την περίοδο 2009–2011, συνολικού ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, από την έκδοση νέου ομολόγου 5ετούς διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 3 δισ. ευρώ, από βραχυχρόνιες πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους έως και 4,5 δισ. ευρώ.

Ενώ, δεν περιλαμβάνεται ενδεχόμενη μελλοντική προσφυγή στις διεθνείς αγορές με έκδοση νέου ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 3-6 δισ. ευρώ.

Ο στόχος του εν λόγω προγράμματος παραμένει η δημιουργία αξιόπιστης καμπύλης αποδόσεων των Ελληνικών κρατικών χρεογράφων, η οποία θα αντικατοπτρίζει πλέον τα θετικά αποτελέσματα, τόσο στο δημοσιονομικό πεδίο, όσο και αναφορικά με τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική οικονομία.

Κανένα Πρόγραμμα, όμως, Οικονομικής Πολιτικής δεν είναι χωρίς κινδύνους.

Κινδύνους πολιτικούς, κινδύνους καθυστέρησης υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, κινδύνους αποκλίσεων στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης περιουσίας του Δημοσίου, κινδύνους που σχετίζονται με γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι υλοποίησης και επίτευξης των στόχων του Μεσοπρόθεσμου για την περίοδο 2015-2018 έχουν περιορισθεί σημαντικά, σε σχέση με τους κινδύνους του αντίστοιχου για την περίοδο 2013-2016.

Και αυτό γιατί:

1ον. Η πορεία των δημόσιων οικονομικών, κατά την τελευταία διετία, ήταν καλύτερη των αρχικών εκτιμήσεων.

Ενώ, και η εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού κινείται εντός στόχων.

2ον. Η μακροοικονομική κατάσταση διαμορφώνεται σε επίπεδα καλύτερα από αυτά που προβλέπονταν το καλοκαίρι του 2013.

Η ύφεση για το 2013 και η ανάπτυξη για το 2014, αναθεωρήθηκαν, για πρώτη φορά, επί τα βελτίω.

3ον. Η Ελλάδα επιστρέφει σταδιακά στις διεθνείς αγορές, νωρίτερα από τις προβλέψεις, βελτιώνοντας καθοριστικά τις προοπτικές, τόσο σε όρους διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, όσο και σε όρους ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Διαμορφώνοντας τις συνθήκες για την άμεση χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, κάτι που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.

Το κόστος, βέβαια, για την Ελληνική κοινωνία από τη στιγμή που η χώρα οδηγήθηκε, πριν από 4 χρόνια, στην υπογραφή του 1ου «Μνημονίου», είναι τεράστιο.

Οι πολίτες βιώνουν τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση και την υψηλή ανεργία.

Σήμερα όμως, μετά από τα πολύ δύσκολα, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χρόνια η χώρα και η οικονομία της βρίσκονται σε θέση με σαφώς καλύτερες προσδοκίες και προοπτικές.

Η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό ενισχύεται συνεχώς.

Στα δημόσια οικονομικά έγιναν βήματα εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Όπως, όμως, η κρίση ξεκίνησε από τους αριθμούς και μεταφέρθηκε στην κοινωνία, έτσι και η βελτίωση θα ξεκινήσει από τα δημοσιονομικά μεγέθη και στη συνέχεια θα γίνει αισθητή στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία.

Ήδη είμαστε στην αρχή αυτής της μετάβασης.

Δείτε την τοποθέτηση του κ. Σταϊκούρα εδώ.

Δείτε τη σχετική παρουσίαση εδώ.

Δείτε την Αιτιολογική Έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 εδώ

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Τύπος της Κυριακής” – “Όπως η κρίση ξεκίνησε από τους αριθμούς και μεταφέρθηκε στην κοινωνία, έτσι και η βελτίωση θα ξεκινήσει από τα δημοσιονομικά μεγέθη και στη συνέχεια θα γίνει αισθητή στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία”

78497784Τελικά ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα το 2013 επιτεύχθηκε…

Πράγματι η χώρα το 2013, νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, επέτυχε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα, ύψους, σε όρους Προγράμματος, περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας, για τη διανομή «κοινωνικού μερίσματος», για τη σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές, για την επίτευξη ρεαλιστικής και  μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Το έλλειμμα, όμως, που ανακοίνωσε η Eurostat είναι 23 δισ. ευρώ…

Είναι αυτό, με ενσωματωμένη όμως την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Χωρίς αυτή, που είναι εφάπαξ και καταγράφεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το δημοσιονομικό έλλειμμα, σύμφωνα πάντοτε με τη Eurostat, διαμορφώνεται στα 3,8 δισ. ευρώ ή στο 2,1% του ΑΕΠ.

Αυτό το ποσοστό αξίζει να επισημανθεί ότι είναι αισθητά βελτιωμένο από το 2012 (6,2% του ΑΕΠ), είναι πολύ κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ και είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3,1% του ΑΕΠ) και της Ευρωζώνης (2,8% του ΑΕΠ).

Ναι, αλλά αυτό δεν επιτεύχθηκε με πρωτόγνωρο κόστος για την Ελληνική κοινωνία;

Πράγματι, το κόστος για την Ελληνική κοινωνία από τη στιγμή που η χώρα οδηγήθηκε, πριν από 4 χρόνια, στην υπογραφή του 1ου «Μνημονίου» είναι τεράστιο.

Οι πολίτες βιώνουν τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση και την υψηλή ανεργία.

Σήμερα όμως, μετά από τα πολύ δύσκολα, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χρόνια η χώρα και η οικονομία της βρίσκονται σε θέση με σαφώς καλύτερες προσδοκίες.

Η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό ενισχύεται συνεχώς.

Στα δημόσια οικονομικά έγιναν βήματα εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Όπως, όμως, η κρίση ξεκίνησε από τους αριθμούς και μεταφέρθηκε στην κοινωνία, έτσι και η βελτίωση θα ξεκινήσει από τα δημοσιονομικά μεγέθη και στη συνέχεια θα γίνει αισθητή στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία.

Ήδη είμαστε στην αρχή αυτής της μετάβασης.

Μόνο, όμως, με τον «αυτόματο πιλότο» και τη διαρκή λιτότητα μπορεί να γίνει αυτό;

Φυσικά όχι.

Αυτό που χρειάζεται πλέον, πέραν της δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι ο περαιτέρω εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Πρωτοβουλίες οι οποίες αναμένεται να «ξεδιπλωθούν» το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, με την παρουσίαση του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.

Ενός προτύπου που θα εδράζεται στη μετατόπιση από την υπερβολική κατανάλωση στην αποταμίευση και την επένδυση.

Άμεσα όμως απαιτείται η αποκατάσταση διαύλων χρηματοδότησης της οικονομίας.

Σ’ αυτή αναμένεται να συμβάλλουν, τους αμέσως προσεχείς μήνες, η ακόμη ταχύτερη αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η θέσπιση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα (ήδη το 50% αυτών έχει αποπληρωθεί), η περαιτέρω μείωση – κατά 3,9% – του μη-μισθολογικού κόστους της εργασίας, ο συμψηφισμός οφειλών ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων.

Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και εσείς έχετε εκφράσει την αισιοδοξία σας για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων φέτος ή ακόμα και την υπέρβασή τους, όπως πέρυσι. Μια τέτοια υπέρβαση θα ανοίξει παράθυρο για μειώσεις φόρων;

Η Κυβέρνηση υποστηρίζει, εδώ και μήνες, ότι δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό το 2014.

Σήμερα αυτό το επιβεβαιώνει και η Τρόικα.

Υπάρχει μάλιστα δημοσιονομικό περιθώριο, δηλαδή πρόβλεψη για υπέρβαση του εφετινού στόχου, τουλάχιστον κατά 525 εκατ. ευρώ, ώστε να χορηγηθεί «κοινωνικό μέρισμα».

Η επίτευξη του εφετινού δημοσιονομικού στόχου και η ένταξη, ακόμη περισσότερο, του «αφανούς» τμήματος της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της, μπορεί να δρομολογήσει τη μείωση φορολογικών συντελεστών, όπως θα προβλέπεται και στο Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Αυτό αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Υπάρχει περιθώριο διεύρυνσης των δικαιούχων του «κοινωνικού μερίσματος»;

Η Κυβέρνηση επιθυμεί, το ταχύτερο δυνατόν, να επιστρέψει στην κοινωνία μικρό μέρος των τεράστιων θυσιών της, ύψους 525 εκατ. ευρώ.

Αυτό θα γίνει προς τους πιο αδύναμους οικονομικά συμπατριώτες μας, τους χαμηλότερα αμοιβόμενους ενστόλους, τους άστεγους και τους ανασφάλιστους.

Τα κριτήρια προέκυψαν από τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία που οι ίδιοι οι πολίτες έχουν δηλώσει το 2013, με στόχο να καλυφθεί όλο το προς διάθεση ποσό.

Ενώ, υπάρχει και πρόσθετη πρόβλεψη για χορήγηση «κοινωνικού μερίσματος» σε μακροχρόνια άνεργους με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2014.

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει στο τέλος του μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, «εκπτώσεις» στο προς διανομή ποσό δεν θα γίνουν.

Μετά την επιβεβαίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, ανοίγει ο δρόμος για να εξεταστεί η περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Πότε εκτιμάτε ότι θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις;

Πράγματι, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων υποχρεώνει τους εταίρους μας να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα.

Ρεαλιστικές λύσεις, εφικτές τεχνικές, ισοδύναμοι τρόποι υπάρχουν.

Το χρηματοδοτικό κενό της περιόδου 2015-2016, που εκτιμάται μεταξύ 10 και 15 δισ. ευρώ, θα μπορέσει να καλυφθεί χωρίς νέο μνημόνιο;

Είναι ξεκάθαρο, και από τη δήλωση του Eurogroup, ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μας είναι πλήρως καλυμμένες για τους επόμενους 12 μήνες.

Ακόμη και στο δυσμενέστερο σενάριο που αυτές ανέλθουν στα 8,6 δισ. ευρώ.

Εμείς εκτιμούμε, ότι, υπό προϋποθέσεις, δεν υπάρχει χρηματοδοτικό κενό ούτε για τους μεθεπόμενους 12 μήνες.

Ενισχυτικά σε αυτή την εκτίμηση λειτουργεί η σταδιακή και λελογισμένη επιστροφή στις διεθνείς αγορές, για μακροπρόθεσμο δανεισμό, νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Τι βοήθησε σε αυτή την επιστροφή στις αγορές ύστερα από 4 χρόνια;

Η πρωτόγνωρη και επώδυνη δημοσιονομική προσαρμογή, η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, η μη ύπαρξη δημοσιονομικού και χρηματοδοτικού κενού, αλλά και η πολιτική σταθερότητα.

Όμως Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, υποστήριξαν πως αυτό «δεν σημαίνει πλήρη πρόσβαση στις αγορές» για τη χώρα μας. Πώς και πότε μπορεί να επιτευχθεί η πλήρης πρόσβαση;

Η πρόσφατη έξοδος στις αγορές αποτέλεσε ένα πρώτο, αλλά σημαντικό βήμα, ώστε οι αγορές να μπορέσουν να τιμολογήσουν τη χώρα μας, και να αρχίσει να δημιουργείται, και πάλι, αγορά ομολόγων του Δημοσίου με ποικίλες διάρκειες.

Προχωράμε βήμα-βήμα, μεθοδικά και προσεκτικά.

Όσο, όμως, η χώρα επιτυγχάνει τους στόχους της, δημοσιονομικούς και διαρθρωτικούς, τόσο το κόστος του Ελληνικού δανεισμού, βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου, θα μειώνεται.

Και η χώρα θα αποκτά περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.

Εισήγηση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “Πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις”

50141002EC4D3623AB60D5F80830050FΚυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ολοκληρώνεται σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με τη 2η Ανάγνωση, η συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

Ενός Σχεδίου Νόμου, βασικός στόχος του οποίου είναι να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα μέσα από το συντονισμό των εθνικών διατάξεων αναφορικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, τους λεπτομερείς όρους διακυβέρνησής τους και το εποπτικό τους πλαίσιο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Γνωρίζετε ότι οι Ευρωπαϊκές οικονομίες «χτυπήθηκαν» έντονα από την παγκόσμια κρίση.

Κρίση χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική.

Κρίση μεταδοτική, στις περισσότερες χώρες από το χρηματοπιστωτικό προς το δημοσιονομικό τομέα, και σε ορισμένες, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, αντίστροφα.

Κρίση συστημική, που έθεσε σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητα του κοινού νομίσματος.

Αυτή η κρίση βρήκε την Ευρώπη «ανοχύρωτη».

Χωρίς μηχανισμούς αντίδρασης και αντιμετώπισης της κρίσης.

Με το εγχείρημα της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης, δομικά και θεσμικά, ημιτελές.

Αυτή η κρίση και οι προσπάθειες αντιμετώπισής της ανέδειξαν τις ατέλειες και τις υστερήσεις του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Ανέδειξαν, όμως, και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες.

Οδήγησαν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Συμπερασμάτων, όπως το ότι απαιτείται η υιοθέτηση ενός πλέγματος πολιτικών ενίσχυσης τόσο της οικονομικής διακυβέρνησης όσο και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται, τα τελευταία χρόνια, και στις δύο κατευθύνσεις.

1η. Για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, με την υιοθέτηση δέσμης Οδηγιών και Κανονισμών, με τη θέσπιση μηχανισμών στήριξης των κρατών-μελών, με την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας σε πεδία ευρύτερης οικονομικής πολιτικής και με την ενίσχυση της εποπτείας σε κεντρικό επίπεδο των εθνικών προϋπολογισμών.

2η. Για την ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, με την προώθηση της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης με βασικά συστατικά τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό των μεγαλύτερων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ενιαίο πλαίσιο εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και το ενιαίο ταμείο εγγύησης καταθέσεων.

Η Οδηγία που ενσωματώνεται με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, αποτελεί μέρος της δέσμης των νομοθετημάτων που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τα διδάγματα από την πρόσφατη κρίση.

Κρίση, που αποκάλυψε τα τρωτά σημεία της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Σημεία, όπως είναι:

1ον. Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των νομισματικών, δημοσιονομικών και εποπτικών αρχών, καθώς οι εξελίξεις σε διασυνοριακό επίπεδο εξετάστηκαν πολύ αργά και οι διασυνοριακές επιπτώσεις ήταν πολύ δύσκολο να αναλυθούν και να αντιμετωπιστούν.

2ον. Οι καθοριστικές διαφορές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά στην ποιότητα, στο επίπεδο και στη διαθεσιμότητα της κεφαλαιακής βάσης, στη διαχείριση της ρευστότητας και στην αποτελεσματικότητα της εσωτερικής και της εταιρικής τους διακυβέρνησης.

3ον. Η δυσκολία αντιμετώπισης, από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, των ανεπαρκειών των διεθνών χρηματοπιστωτικών ομίλων διασυνοριακής εμβέλειας.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν πολλές τράπεζες να χρειαστούν την παρέμβαση του κράτους, προκειμένου να επιβιώσουν, θέτοντας στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης το ζήτημα την επαρκούς προληπτικής εποπτείας των τραπεζών.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το μέχρι πρόσφατα ισχύον κοινοτικό πλαίσιο για την  άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών (οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ), που ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 3601/2007, έχει κατ’ επανάληψη υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις ώστε να ανταποκριθεί στους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ.

Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, η χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε μια σειρά από αδυναμίες της Βασιλείας ΙΙ.

Προς αυτό το σκοπό, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε νέους ρυθμιστικούς κανόνες για την τραπεζική κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα, που χαρακτηρίστηκαν συνολικά ως Βασιλεία III.

Για λόγους σαφήνειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των σχετικών διατάξεων κρίθηκε σκόπιμο αυτές να συγκεντρωθούν σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις, που ενισχύουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, υπηρετούν την ανάγκη αναμόρφωσής του, βελτιώνουν την εποπτεία του, προάγουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, διασφαλίζουν την ποσότητα και ποιότητα των κεφαλαίων του, περιορίζουν τη μόχλευση, εγγυώνται ισχυρότερα αποθέματα ασφαλείας, συνεκτικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και ενισχυμένες αρμοδιότητες εποπτείας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους κινδύνους της εποχής.

Με το παρόν Σχέδιο Νόμου ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/36/ΕΕ, η οποία:

 • Καταργεί τις οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (Ν. 3601/2007).
 • Συμπληρώνει το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό τομέα και τις κεφαλαιαγορές, το οποίο θεσπίζεται με τον Κανονισμό 575/2013.

Η βασική ειδοποιός διαφορά πλέον είναι ότι αντί για το μονοδιάστατο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ, με μοναδική προληπτική αναφορά το κεφάλαιο, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προχωράμε σε μια πολυδιάστατη ρύθμιση και εποπτεία, όχι μόνο ως προς το κεφάλαιο αλλά και προς τη ρευστότητα και το δείκτη μόχλευσης.

Πρόκειται για διαφοροποίηση ιδιαιτέρως σημαντική, αφού καλύπτεται το σύνολο του ισολογισμού των τραπεζών.

Με τις νέες διατάξεις, που ισχύουν σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα ενισχυθεί η  χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η προστασία των συμφερόντων των καταθετών και της εμπιστοσύνης των επενδυτών, αλλά και θα διασφαλιστεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται ομοιόμορφα και με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις αρμόδιες αρχές περιέρχονται εκτεταμένες εποπτικές αρμοδιότητες και αρμοδιότητες επιβολής αυστηρών και συνεκτικών κυρώσεων, γεγονός που θα οδηγήσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβάσεων.

Τέλος, εκτός από την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, η εν λόγω Οδηγία εισάγει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές σε πτυχές του τραπεζικού ρυθμιστικού πλαισίου, όπως είναι:

 • Η εταιρική διακυβέρνηση.
 • Η πολιτική των αποδοχών.
 • Η διαφάνεια των δραστηριοτήτων.
 • Η επιβολή κυρώσεων.
 • Η μείωση της εξάρτησης των ιδρυμάτων από εξωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Η εισαγωγή μιας σειράς αποθεμάτων ασφαλείας (buffers).

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα, ιδιαίτερα σε τραπεζοκεντρικές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων.

Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρέθηκε αντιμέτωπο με πολλές, μεγάλες και διευρυνόμενες προκλήσεις.

Προκλήσεις που απέρρεαν:

 • Από την επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης.
 • Από τον αποκλεισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων από τις διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων.
 • Από τη συρρίκνωση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης, με τον περιορισμό τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς τραπεζικών πιστώσεων.
 • Από τη χειροτέρευση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων εξαιτίας της βίαιης, απότομης και μεγάλης επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και των εισοδημάτων των νοικοκυριών, αλλά και σφαλμάτων των ίδιων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Από το χαμηλό ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από τις συσσωρευμένες προβλέψεις.
 • Από τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους, που άσκησε πιέσεις στα μεγέθη των Ελληνικών τραπεζών.
 • Από την έντονη και συνεχή για μεγάλο χρονικό διάστημα εκροή των καταθέσεων, λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας. Τάση, βέβαια, που αναστράφηκε μερικώς τα τελευταία 2 χρόνια.

Όλες αυτές οι προκλήσεις είχαν ορατές και δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα, στην αποδοτικότητα, στην αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Αυτή η εικόνα καθιστούσε αναγκαία τη συνετή και διορατική διαχείριση της κατάστασης, τόσο από τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και από την Πολιτεία, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Πιστωτικά ιδρύματα τα οποία οφείλουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη φύση και το ύψος των κινδύνων που αναλαμβάνουν, να ενισχύουν, ποιοτικά και ποσοτικά, την κεφαλαιακή τους επάρκεια, να συγκρατούν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Και Πολιτεία, η οποία οφείλει να λαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της σταθερότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος και για την αυστηρότερη μακρο- και μικρο-προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζικών ιδρυμάτων στη χώρα μας, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα, όπου οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται, βγαίνουν σταδιακά στις διεθνείς αγορές, αρχίζουν να επανατοποθετούνται στο διατραπεζικό χάρτη και προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι κρίσιμο όσο ποτέ να ανταποκριθούν άμεσα στο δομικό τους ρόλο.

Να κάνουν πράξη το διαμεσολαβητικό τους ρόλο και να παράσχουν την απαραίτητη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, στηρίζοντας μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Να αξιοποιήσουν την κρατική, αλλά και φυσικά, κοινωνική αρωγή και να ενισχύσουν την μεγάλη προσπάθεια της χώρας για την έξοδο από την κρίση.

Σ’ αυτό το ρόλο, εκτιμώ ότι θα ανταποκριθούν.

Και πρέπει να ανταποκριθούν.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέλω, στο σημείο αυτό, να ενημερώσω την Επιτροπή, ενόψει και της συζήτησης στην Ολομέλεια, για 2 Τροπολογίες του Υπουργείου Οικονομικών με φορολογικό περιεχόμενο.

Με την 1η Τροπολογία εισάγεται κατ’ επιλογή ειδικό καθεστώς καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής.

Το σημερινό καθεστώς επιβολής του ΦΠΑ βασίζεται στο λεγόμενο σύστημα των δεδουλευμένων πράξεων (accrual based scheme), το οποίο έχει οδηγήσει σε οικονομική στενότητα χιλιάδες εταιρείες και έχει συμβάλλει στην υπερφόρτωση των φορολογικών δικαστηρίων.

Ο βασικός λόγος αυτής της ασφυξίας είναι η μη έγκαιρη πληρωμή τιμολογίων και παραστατικών που έχουν εκδοθεί, ακόμα και από το Δημόσιο, με αποτέλεσμα ο εκδότης του παραστατικού να είναι υπόχρεος έναντι της φορολογικής διοίκησης, ενώ ο παραλήπτης του να τυγχάνει όλων των πλεονεκτημάτων αφού δεν έχει πληρώσει την αξία της υπηρεσίας ή του προϊόντος, να εκπίπτει του αντίστοιχου ΦΠΑ και τέλος να γράφει δαπάνες με αποτέλεσμα τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματός του.

Με την προτεινόμενη διάταξη, και σε αντιστοιχία προς τις προσεγγίσεις που υιοθετούνται τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως είναι αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Μάλτας, γίνεται χρήση της ευχέρειας που παρέχεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το άρθρο 1 παρ. 7 της Οδηγίας 2010/45/EΕ, προκειμένου να επιλεγεί, αντί του συστήματος των δεδουλευμένων πράξεων, το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, δηλαδή το σχήμα των εκκαθαρισμένων πράξεων (cash accounting scheme).

Η εφαρμογή του ειδικού αυτού καθεστώτος αναβάλλει τη φορολογική υποχρέωση επί των πωλήσεων, ώστε να συμπίπτει χρονικά με την πληρωμή.

Κατά συνέπεια, το σημείο στο οποίο οι φορολογούμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το ΦΠΑ επί των αγορών αναβάλλεται επίσης, έως ότου ο ΦΠΑ έχει πράγματι καταβληθεί στον προμηθευτή.

Η άμεση εφαρμογή του μέτρου αναμένεται ότι θα επιφέρει μια σειρά θετικών αλλαγών στο υπάρχον επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, όπως την αύξηση των ταμειακών ροών και την ενίσχυση της ρευστότητας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τη δραστική μείωση των υποθέσεων που επιλύονται δικαστικά.

Παράλληλα, η εφαρμογή του συστήματος αυτού, που βασίζεται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, θα συμβάλλει στην αποφυγή της δημιουργίας ενός νέου κύματος ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της απάτης που σχετίζεται με το ΦΠΑ.

Επίσης, το νέο σύστημα είναι φορολογικά ουδέτερο.

Δεν χάνονται οφειλές ΦΠΑ, ούτε καθυστερούνται οφειλές.

Αντίθετα, σε κάθε περίπτωση, εντοπίζεται από την αρχή η πραγματική πηγή της οφειλής.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα των υποκείμενων στο φόρο, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν έχει υπερβεί τις 500.000 ευρώ, να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος καταβολής, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.

Τονίζεται ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο περί ΦΠΑ, κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, να επεκταθεί η ρύθμιση αυτή σε επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:

α) Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, που αφορά τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις.

β) Ο φόρος εισροών εκπίπτει κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος, που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Αφετέρου δε, ως προς τους υποκείμενους στο φόρο λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, αυτοί εκπίπτουν του φόρου που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος.

Επίσης, θεσπίζονται μια σειρά από εχέγγυα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποφυγή καταστρατηγήσεων και η δυνατότητα ελέγχου όσων υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με 2η Τροπολογία, ρυθμίζεται η φορολόγηση των πολιτών που κατά την χρήση του έτους 2013 είχαν μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση όπως άνεργοι, φοιτητές κ.λπ., ώστε να φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων, να τύχουν των μειώσεων φόρου με την προσκόμιση αποδείξεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό και να μην υπολογίζεται προκαταβολή φόρου.

Τέλος, με διάταξη αυτής της Τροπολογίας διευρύνεται η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου κληρονομίας από οφειλέτες, οι οποίοι βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική αδυναμία να τον καταβάλουν με μετρητά, με μεταβίβαση ακινήτου.

Και, κατ’ αποτέλεσμα, διευκολύνεται σημαντικά η απόκτηση κληρονομιαίας περιουσίας από πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα καταβολής του φόρου κληρονομιάς.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την Άτυπη Συνάντηση της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. στο Ζάππειο Μέγαρο στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας

xristos-staikouras - CopyΑπό το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής:

«Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., παρευρέθηκε, σήμερα, στην Άτυπη Συνάντηση της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο.

Κατά την τοποθέτηση του και αφού ανέπτυξε το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. κατά την Ελληνική Προεδρία, ανέλυσε τη θεματολογία της Άτυπης Συνάντησης.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι οι δύο θεματικές ενότητες της Συνάντησης, η δημοσιονομική πειθαρχία και η αντιμετώπιση της ανεργίας, συνιστούν βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.

Εστίασε αφενός στην ανάγκη εξορθολογισμού του προσωπικού στις αποκεντρωμένες δομές της Ε.Ε. και αφετέρου στο γεγονός ότι τα μη αποδεκτά υψηλά επίπεδα της ανεργίας στους νέους σε ορισμένα κράτη-μέλη, ιδίως στην Ελλάδα, απαιτούν αποφασιστική δράση σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπως και στοχευμένα μέτρα και ενεργητικές πολιτικές.

Πολιτικές, σε μία Ευρώπη που θα στηρίζεται σε κοινές αξίες και θα εδράζεται στην αρχή της δημιουργικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της».

Δείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικό υλικό από τη Συνάντηση, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα αποτελέσματα για το 2013 που δημοσιοποιήθηκαν από τη Eurostat

image001Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με τα αποτελέσματα για το 2013 που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από τη Eurostat, ανακοινώνονται τα εξής:

Έχουν περάσει τέσσερα ακριβώς χρόνια από τη στιγμή που η Ελλάδα οδηγήθηκε σε Μηχανισμό Στήριξης και στην υπογραφή του 1ου «Μνημονίου».

Μετά από τα πολύ δύσκολα, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χρόνια, η χώρα και η οικονομία της βρίσκονται σε σαφώς καλύτερη θέση.

Τα υψηλά, διαχρονικά «δίδυμα» ελλείμματα εξαλείφονται.

Σήμερα, η Ελλάδα υπερκαλύπτει τους δημοσιονομικούς της στόχους.

Επιτυγχάνει, πρωτογενή πλεονάσματα, για 2η συνεχόμενη χρονιά.

Πρωτογενή πλεονάσματα που ξεκίνησαν το 2013, νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, υψηλότερα από τις προβλέψεις, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Eurostat.

Πρωτογενές πλεόνασμα για το 2013, αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας, για τη διανομή «κοινωνικού μερίσματος» που έχει ήδη αποφασισθεί και δρομολογηθεί, για την σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές που ήδη – με επιτυχία – έγινε, για την εύρεση ρεαλιστικών λύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση και την οριστική τακτοποίηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Συνεπώς, οι θυσίες του Ελληνικού λαού αρχίζουν να πιάνουν τόπο.

Είναι εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί, με τόσο μεγάλο κόπο και κόστος.

Και παράλληλα, να μετατρέψουμε τη σταθεροποίηση της οικονομίας ως βάση για  δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή.

Με πίστη, εθνικό σχέδιο και αποφασιστικότητα πρέπει και μπορούμε, όπως έχει αποδειχθεί, να πετυχαίνουμε τους στόχους και ταυτόχρονα να διεκδικούμε καλύτερους όρους συνεργασίας από τους εταίρους και δανειστές μας.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνει Δελτίο Τύπου της Eurostat.

Ειδικότερα:

1ον. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο για το 2012 όσο και για το 2013, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95), χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.

Ειδικά το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ το 2013, πολύ κάτω από το 3% του ΑΕΠ, και πιο συγκεκριμένα στο 2,1% του ΑΕΠ.

Κάτω από το μέσο όρο τόσο της Ευρώπης όσο και της Ευρωζώνης.

2ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95), χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διαμορφώθηκε περίπου στα 3,4 δισ. ευρώ.

3ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, εκτιμάται στο 1,5 δισ. ευρώ, υψηλότερο τόσο από τους στόχους του (μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα) όσο και από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού (812 εκατ. ευρώ).

Υπενθυμίζεται, όπως αναφέρεται και σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, ότι κατά τη μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά απ’ ότι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων όπως παρουσιάζονται από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat.

Τέτοια έσοδα ή δαπάνες που αντιμετωπίζονται διαφορετικά είναι, για παράδειγμα, τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες σχετικά με συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης τα οποία προέρχονται από την κατοχή Ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια.

4ον. Αυτό το θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2013, η ικανοποιητική εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και η μη ύπαρξη χρηματοδοτικού κενού για το 2014 είναι συμβατά με τις πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης για διανομή «κοινωνικού μερίσματος», επιπλέον αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και μείωση του μη-μισθολογικού κόστους.

Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Real News” – “Η Επόμενη Ημέρα για την Ελληνική Οικονομία”

78305831Έχουν ήδη περάσει 4 χρόνια από τη στιγμή που η Ελλάδα οδηγήθηκε σε Μηχανισμό Στήριξης και στην υπογραφή του 1ου «Μνημονίου».

Χρόνια κατά τα οποία οι πολίτες βίωσαν βαθιά και παρατεταμένη ύφεση και υψηλή ανεργία, ενώ η συμμετοχή της χώρας στη ζώνη του ευρώ αμφισβητήθηκε.

Σήμερα, μετά από περίπου 2 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από την Κυβέρνηση Συνεργασίας, η χώρα και η οικονομία της είναι σε καλύτερη θέση.

Η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό ενισχύεται συνεχώς.

Στα δημόσια οικονομικά έγιναν βήματα εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Η ύφεση γίνεται πιο ρηχή, η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπτεται, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται, αποκρατικοποιήσεις ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται.

Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων έδωσε τη δυνατότητα για διανομή «κοινωνικού μερίσματος», και για σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές.

Οι θυσίες του Ελληνικού λαού αρχίζουν να πιάνουν τόπο.

Είναι, συνεπώς, εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί, με τόσο μεγάλο κόπο και κόστος.

Και παράλληλα, να μετατρέψουμε την υπάρχουσα σταθεροποίηση της οικονομίας σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι προτεραιότητες είναι:

1η. Η ενίσχυση της ρευστότητας και η αποκατάσταση διαύλων χρηματοδότησης της οικονομίας.

Σε αυτή αναμένεται να συμβάλλουν:

 • Τους αμέσως προσεχείς μήνες, η ακόμη ταχύτερη αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η θέσπιση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα (ήδη το 50% αυτών έχει αποπληρωθεί), η περαιτέρω μείωση – κατά 3,9% – του μη-μισθολογικού κόστους της εργασίας, ο συμψηφισμός οφειλών ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων.
 • Μέσα στο έτος, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, η οποία αναμένεται να συνοδευθεί από την εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.

2η. Ο περαιτέρω εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Πρωτοβουλίες οι οποίες αναμένεται να ξεδιπλωθούν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα με την παρουσίαση του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.

Ενός προτύπου που θα εδράζεται στη μετατόπιση από την υπερβολική κατανάλωση στην αποταμίευση και την επένδυση.

3η. Η συνέχιση της επίτευξης βιώσιμων και διευρυνόμενων πλεονασμάτων και η  προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Αυτό θα αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 και στο Σχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, που θα κατατεθούν στο τέλος του μήνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Σχέδιο Νόμου στο οποίο θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι δημοσιονομικοί κανόνες που θα διέπουν τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, η εισαγωγή της έννοιας του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου και των κατάλληλων διορθωτικών μηχανισμών σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων από το στόχο αυτό, καθώς και η θέσπιση ενός ανεξάρτητου Δημοσιονομικού Συμβουλίου, υπεύθυνου για την αξιολόγηση και τη συμμόρφωση της χώρας με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

4η. Η προσπάθεια για τη σταδιακή μείωση της φορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Αυτό μπορεί να δρομολογηθεί, όπως θα προβλέπεται και στο Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, εφόσον η χώρα συνεχίζει να επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους και μπορέσει να εντάξει, ακόμη περισσότερο, το «αφανές» τμήμα της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της.

5η. Η προώθηση σύγχρονων προγραμμάτων και ενεργητικών πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης.

Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση μιας μεγάλης δέσμης παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ, οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες εισόδου στην απασχόληση σε περισσότερους από 440.000 ανέργους.

6η. Η περαιτέρω ενίσχυση και η οριστική τακτοποίηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας, η οποία και θα επιβεβαιωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, υποχρεώνει τους εταίρους και δανειστές μας να αναλάβουν, σύντομα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Ρεαλιστικές λύσεις, εφικτές τεχνικές, ισοδύναμοι τρόποι υπάρχουν.

Η υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων περιφρουρεί τα επιτεύγματα και τις τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας και διασφαλίζει την ώθηση της Ελληνικής οικονομίας στην έξοδό της από το ανηφορικό «τούνελ» στο οποίο έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια.

Η υλοποίηση, όμως, αυτή απαιτεί από όλους μας περιφρούρηση της πολιτικής ομαλότητας, κοινωνικο-πολιτική συνεννόηση, διορατικότητα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά.

Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Hellenic Mail” – “Ενδυνάμωση της Βιωσιμότητας των Δημοσίων Οικονομικών”

Pages from thm_159Η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, που εντατικοποιήθηκε από το καλοκαίρι του 2012, συνέβαλλε καθοριστικά στην ενδυνάμωση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών της χώρας μας.

Έτσι, πλέον, η Ελλάδα υπερκαλύπτει τους δημοσιονομικούς της στόχους για 3η συνεχόμενη χρονιά και επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα για 2η συνεχόμενη χρονιά.

Πρόκειται για πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ξεκίνησαν να δημιουργούνται το 2013, νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, υψηλότερα από τις προβλέψεις, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Στατιστικούς Κανόνες και το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Έτσι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

1ον. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο για το 2012 όσο και για το 2013, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95), χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.

Ειδικά το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ το 2013, πολύ κάτω από το 3% του ΑΕΠ, και πιο συγκεκριμένα στο 2,1% του ΑΕΠ.

2ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95), χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διαμορφώθηκε περίπου στα 3,4 δισ. ευρώ ή στο 1,9% του ΑΕΠ.

3ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, θα είναι σημαντικό, υψηλότερο από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού.

Ενώ, η καλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνεχίζεται και το 2014.

Συγκεκριμένα, το 1ο τρίμηνο του έτους, το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν σχεδόν διπλάσιο αυτού που είχε προϋπολογισθεί.

Αυτές οι θετικές δημοσιονομικές εξελίξεις, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση, για τη διανομή «κοινωνικού μερίσματος», που έχει ήδη αποφασισθεί και δρομολογηθεί, για την σταδιακή έξοδο στις αγορές που ήδη – με επιτυχία – έγινε, και για την εύρεση ρεαλιστικών λύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Αυτό, ωστόσο, που χρειάζεται πλέον προκειμένου να διατηρηθούν επί μακρόν ακόμη υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα είναι, πέραν της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο περαιτέρω εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Και αυτό γιατί η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για την έξοδο από την κρίση και για τη διασφάλιση της ευημερίας για όλους τους πολίτες.

Και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε και εντείνουμε την προσπάθεια, ώστε μέσα από αναπτυξιακές δράσεις και διαρθρωτικές αλλαγές η Ελλάδα να επιστρέψει στην ενάρετο κύκλο της βιώσιμης ανάπτυξης, εντός της Ευρωζώνης.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα διαθέσιμα δίκτυα επικοινωνίας της Διεύθυνσης Συντάξεων του Δημοσίου

590_cd6ed13f528fdfb03f9d614e6b0238daΑπό το Γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με τα διαθέσιμα δίκτυα επικοινωνίας της Δ/νσης Συντάξεων του Δημοσίου, ανακοινώνονται τα εξής:

«Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και ειδικότερα στην Γενική Δ/νση Συντάξεων του Δημοσίου, μεταξύ άλλων, τέθηκε ως στόχος η ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, διαμορφώνεται πλέον ένα ολοκληρωμένο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων.

Ειδικότερα:

1ονΑπό τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014, ξεκίνησε, πιλοτικά, η λειτουργία νέου τηλεφωνικού κέντρου που φιλοδοξεί να καλύψει στο μέτρο του εφικτού, λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας των ζητημάτων, το μεγαλύτερο εύρος των ερωτημάτων των συνταξιούχων και υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλων του Δημοσίου. Το νέο τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί υπό τον αριθμό 210-3329900, σε πενθήμερη βάση και εργάσιμες ώρες (07:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.). Ο πολίτης για την εξυπηρέτησή του, θα πρέπει να έχει διαθέσιμο, το σχετικό αριθμό μητρώου και το ΑΦΜ του.

2ονΓια την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω διαδικτύου, η επικοινωνία μπορεί να γίνει στο e-mail της Υπηρεσίας Συντάξεων syntaxeis@glk.gr. Το σύστημα λειτουργεί από 15 Μαρτίου 2014, έχουν ήδη καταχωρηθεί 752 e-mails και έχουν απαντηθεί τα περισσότερα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι η αναφορά του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης κατοικίας, ενός τηλέφωνου επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), καθώς και του αριθμού μητρώου της σύνταξης.

3ον Ταυτόχρονα, διατηρείται η απευθείας επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντάξεων (Κάνιγγος 29, Αθήνα), κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 11:30 – 14:30, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών.

4ον.  Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την ανεύρεση νέου, συγχρόνου, ευρύχωρου, ειδικά διαμορφωμένου χώρου για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Συμπερασματικά, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες τεχνολογίες, αναβαθμίζει συνεχώς την εξυπηρέτηση των πολιτών με τον ποιοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο τρίμηνο του 2014

Christos StaikourasΑπό το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο τρίμηνο του 2014:

«Η καλή εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού συνεχίζεται.

Η Ελλάδα υπερκαλύπτει τους δημοσιονομικούς της στόχους, για 3η συνεχόμενη χρονιά.

Επιτυγχάνει, πρωτογενή πλεονάσματα, για 2η συνεχόμενη χρονιά.

Πρωτογενή πλεονάσματα που ξεκίνησαν το 2013, νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, υψηλότερα από τις προβλέψεις, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Στατιστικούς Κανόνες και το Πρόγραμμα.

Πρωτογενές πλεόνασμα, αναγκαία προϋπόθεση, για τη διανομή «κοινωνικού μερίσματος» που έχει ήδη αποφασισθεί και δρομολογηθεί, για την σταδιακή έξοδο στις αγορές που ήδη – με επιτυχία – έγινε, για την εύρεση ρεαλιστικών λύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Αυτό που χρειάζεται πλέον προκειμένου να διατηρηθούν επί μακρόν ακόμη υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα είναι, πέραν της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο περαιτέρω εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Συγκεκριμένα, το Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ για τα δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 – 2013, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις της Κυβέρνησης για την ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013.

Ειδικότερα:

1ον. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο για το 2012 όσο και για το 2013, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95), χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.

Ειδικά το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ το 2013, πολύ κάτω από το 3% του ΑΕΠ, και πιο συγκεκριμένα στο 2,1% του ΑΕΠ.

2ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95), χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διαμορφώθηκε περίπου στα 3,4 δισ. ευρώ ή στο 1,9% του ΑΕΠ.

3ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, θα είναι σημαντικό, υψηλότερο από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού, συμβατό με τις πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης για τη διανομή του «κοινωνικού μερίσματος».

Υπενθυμίζεται, όπως αναφέρεται και στο Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, ότι κατά τη μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά απ’ ότι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων όπως παρουσιάζονται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Τέτοια έσοδα ή δαπάνες που αντιμετωπίζονται διαφορετικά είναι, για παράδειγμα, τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες σχετικά με συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης τα οποία προέρχονται από την κατοχή Ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια.

Επίσης, με βάση τα προσωρινά στοιχεία του τριμήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014:

1ονΤο πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,6 δισ. ευρώ ή στο 0,9% του ΑΕΠ, έναντι 520 εκατ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ το περυσινό τρίμηνο του έτους.

Όταν ο στόχος για το εφετινό 1ο τρίμηνο του έτους ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 878 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το μισό αυτού που επιτεύχθηκε.

Αν μάλιστα οι επιστροφές φόρων και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώνονταν στο ύψος των αντίστοιχων στόχων, το πρωτογενές αποτέλεσμα θα ήταν 670 εκατ. ευρώ υψηλότερο, και θα διαμορφωνόταν περίπου στα 2,2 δισ. ευρώ, 43% υψηλότερα.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 423 εκατ. ευρώ ή στο 0,2% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 1,4 δισ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ το περυσινό τρίμηνο του έτους.

Όταν ο στόχος για το εφετινό 1ο τρίμηνο του έτους ήταν για έλλειμμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερδιπλάσιο αυτού που τελικά καταγράφηκε.

3ον. Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνονται υψηλότερα τόσο από τα περυσινά επίπεδα όσο και από τους στόχους.

Σε αυτό συνέβαλαν τα αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Παρά τις αυξημένες, έναντι της περυσινής περιόδου αλλά και των εφετινών στόχων, επιστροφές φόρων.

Αναλυτικά:

 • Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν περίπου στα 12,7 δισ. ευρώ, 385 εκατ. ευρώ υψηλότερα από πέρυσι και 140 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τους στόχους.
 • Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν περίπου στα 10,7 δισ. ευρώ, περίπου όσα και πέρυσι, αλλά 720 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τους στόχους.

Και αυτό κυρίως λόγω των αυξημένων επιστροφών φόρων (κατά 360 εκατ. ευρώ) και της παράτασης απόδοσης παρακρατηθέντων φόρων από τις επιχειρήσεις (πάνω από 250 εκατ. ευρώ).

4ον. Οι επιστροφές φόρων κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλότερα τόσο από πέρυσι όσο και έναντι του στόχου.

Συγκεκριμένα, οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν περίπου στα 700 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι, το 1ο τρίμηνο, ήταν μόλις 213 εκατ. ευρώ και ο στόχος για εφέτος ήταν για 347 εκατ. ευρώ.

Ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

5ονΟι πρωτογενείς δαπάνες είναι, σταθερά, μειωμένες τόσο έναντι του στόχου όσο, κυρίως, έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Διαμορφώθηκαν στα 9,8 δισ. ευρώ, περίπου 1,3 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το 1ο τρίμηνο του 2013, και περίπου 720 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.

Σημειώνεται δε ότι έχει ήδη χορηγηθεί επίδομα θέρμανσης ύψους 81 εκατ. ευρώ κατά το 1ο τρίμηνο του έτους και 100 εκατ. ευρώ περισσότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για την κάλυψη ελλειμμάτων νοσοκομείων και εξόφληση παλαιών οφειλών τους.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυξήθηκαν σημαντικά.

Υπερέβησαν τα 900 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2014, όταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ήταν 480 εκατ. ευρώ και ο στόχος για εφέτος ήταν για 600 εκατ. ευρώ.

Ενισχύοντας και αυτές ουσιαστικά τη ρευστότητα στην οικονομία».

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Ημερησία” – “Οι εξελίξεις έχουν ξεπεράσει την αντιπολιτευτική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ”

178058291. Εφόσον συνεχίσουμε να υπερβαίνουμε τους στόχους του πλεονάσματος στην επικαιροποίηση του Μνημονίου θα προβλέπεται “ρήτρα” μείωσης γενικού φορολογικού κόστους;

Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μεγάλη φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ήδη έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια ελάφρυνσης αυτών των βαρών: με τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων.

Δεν αρκεί όμως αυτό.

Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί.

Η ένταξη του «σκιώδους» τμήματος της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της και στη φορολόγησή του, θα επιτρέψει τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των συνεπών φορολογούμενων.

Προσθέτω ότι στην επικαιροποίηση του Προγράμματος υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για μείωση των φορολογικών συντελεστών στην περίπτωση υπέρβασης των στόχων για τα έσοδα, σε συνάρτηση με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

2. Πόσο εύκολο είναι για την Ελλάδα, με τα σημερινά δεδομένα, να πετύχει την απαραίτητη παραγωγή υψηλών, βιώσιμων και αυξανόμενων πρωτογενών πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια; 

Εύκολο δεν είναι.

Έχει γίνει με τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας, σε ένα περιβάλλον βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης και πρωτόγνωρης ανεργίας.

Ο στόχος όμως επιτεύχθηκε.

Και η χώρα, ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες εκτιμήσεις της Τρόικα, έχει μπει σε μια περίοδο υψηλών και βιώσιμων πλεονασμάτων, που διαμορφώνονται, σήμερα, με συντηρητικές προβλέψεις, από 1% έως 2,5% του ΑΕΠ για την περίοδο 2013-2015.

Εκτιμούμε δε ότι η καλή εκτέλεση και του τρέχοντος Προϋπολογισμού καθώς και η βελτίωση των μακροοικονομικών δεδομένων της χώρας, αλλά και οι θετικές επιπτώσεις από πρωτοβουλίες, όπως είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Αυτό που χρειάζεται πλέον προκειμένου να διατηρηθούν επί μακρόν ακόμη υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα είναι, πέραν της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο περαιτέρω εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες.

3. Το κλειδί για τη σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών αλλά και της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης κρύβεται στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη. Που θα στηριχθεί η ανάκαμψη;

Θα στηριχθεί στην επιβράδυνση της πτώσης της κατανάλωσης λόγω ανακοπής της μείωσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, στη θετική συμβολή της εξωτερικής ζήτησης, στην ταχύτερη αξιοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της ΕΤΕπ, στην εντατικότερη υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, στην πραγματοποίηση και στην κεφαλαιοποίηση των ήδη ψηφισθέντων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος, σε ένα ευνοϊκότερο διεθνές περιβάλλον.

4. Αρκούν αυτά όμως για μια βιώσιμη ανάπτυξη; 

Φυσικά και όχι.

Απαιτείται, πέρα και πάνω από «Μνημόνια», η υιοθέτηση και υλοποίηση μιας συνολικής, συνεκτικής, ρεαλιστικής στρατηγικής, συμβατή με τους στόχους της Ευρώπης.

Απαιτείται η διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και πειθαρχίας, η δημιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους με την επιτάχυνση της διοικητικής μεταρρύθμισης, η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και απάτης, η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων, η αύξηση των επενδύσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και η διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Και φυσικά η περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

5. Συνηθίζετε να λέτε πως υπάρχουν λύσεις για το χρέος. Η επιμήκυνση των πληρωμών για τοκοχρεολύσια και νέα μείωση επιτοκίων είναι επαρκή μέτρα για την Ελλάδα, ή θεωρείτε πως πρέπει να διεκδικήσουμε και άλλες παρεμβάσεις;

Η αλήθεια είναι ότι ο ρυθμός αύξησης του χρέους, μετά από δεκαετίες ισχυρής αυξητικής δυναμικής, αρχίζει να περιορίζεται, η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά επεκταθεί και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του έχουν αισθητά μειωθεί.

Είναι, όμως, επίσης αλήθεια ότι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας υποχρεώνει τους εταίρους μας να αναλάβουν, σύντομα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Ρεαλιστικές λύσεις, εφικτές τεχνικές, ισοδύναμοι τρόποι υπάρχουν.

Θα αναζητήσουμε τους βέλτιστους τρόπους.

6. Θα πρέπει να αναμένουμε φέτος και άλλες ομολογιακές εκδόσεις από το ελληνικό δημόσιο; Είναι στόχος η δημιουργία αποθέματος στα πρότυπα της Ιρλανδίας και για τι ποσά μιλάμε ως απόθεμα φέτος ή το 2015;

Είναι ξεκάθαρο, και από τη δήλωση του Eurogroup, ότι δεν υπάρχει χρηματοδοτικό κενό για το 2014.

Ενώ επιστρέψαμε και στις διεθνείς αγορές, για μακροπρόθεσμο δανεισμό, λελογισμένα, νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Αν αυτό θα επαναληφθεί και σε ποια έκταση, θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

Πάντως, αναμένεται, υπό προϋποθέσεις, που εξαρτώνται κυρίως από εμάς, η περαιτέρω μείωση του κόστους του ελληνικού δανεισμού, βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου.

Και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων απευθείας από τις διεθνείς αγορές, με σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια.

7. Αλήθεια, πέρα από το γεγονός αυτό καθ’ αυτό, ποια στοιχεία καθιστούν την έξοδο επιτυχημένη;

Η υποδοχή των αγορών, το ύψος των προσφερόμενων ποσών, το επιτόκιο δανεισμού, ο αριθμός, το εύρος, η γεωγραφική κατανομή και η διασπορά των επενδυτών.

Αυτό το επιτυχημένο, πρώτο αλλά σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές, δείγμα εμπιστοσύνης στις προσπάθειες της χώρας, δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή για εφησυχασμό, αλλά εφαλτήριο για συνέχιση της προσπάθειας για την οριστική έξοδο από την κρίση.

Με διορατικότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα.

Με σχέδιο και σκληρή δουλειά.

8. Δεν συμφωνούν ορισμένοι με την επιτυχία της εξόδου. Κάποιοι, όπως, ο ΣΥΡΙΖΑ τη χαρακτήρισε ακριβή…

Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα κάποιος να αντικρούσει με επιχειρήματα τις οβιδιακές μεταμορφώσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Μέχρι χθες κατηγορούσαν την Κυβέρνηση ότι συνεχίζει να δανείζεται από τους «τοκογλύφους» του Μνημονίου.

Σήμερα, εγκαλούν την Κυβέρνηση γιατί δεν συνεχίζει να δανείζεται από το Μηχανισμό Στήριξης.

Αντιφάσεις.

Σε ότι αφορά το κόστος δανεισμού, θα ήθελα να σας θυμίζω ότι η τελευταία έκδοση πενταετούς ομολόγου, στις 2 Φεβρουαρίου του 2010, ήταν με απόδοση (κουπόνι) 6,1%.

Και οι 2 προηγούμενες του 2009, Ιανουάριο και Απρίλιο, με 5,5%.

Η προχθεσινή συνεπώς, με απόδοση (κουπόνι) 4,75%, διαμορφώνεται σε προ 2009 επίπεδα.

Εκτιμώ, συνεπώς, ότι οι εξελίξεις έχουν ξεπεράσει την αντιπολιτευτική ρητορική και τη μίζερη προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ.

9. Θεωρείτε πως υπάρχει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα; Πρέπει οι αγορές να ανησυχούν;  

Κίνδυνοι υπάρχουν παντού και πάντα.

Σήμερα, όμως, που πλέον φαίνεται «φως στο τούνελ» είναι κρίσιμο όσο ποτέ να τους αποφύγουμε ή να τους περιορίσουμε.

Είναι εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί, με τόσο μεγάλο κόπο και κόστος.

Το ζητούμενο, τώρα, είναι η σταθερότητα της χώρας.

Η πολιτική ομαλότητα, ως αναγκαία συνθήκη για την ομαλή πορεία της χώρας, δεν πρέπει να υπονομεύεται από κανέναν.

Μέλημα, συνεπώς, όλων των θεσμικών παραγόντων και των πολιτών πρέπει να είναι η διασφάλισή της.

10. Οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ελλάδα στα χρόνια του Μνημονίου “μεταμόρφωσαν” και το πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας της χώρας. Πότε πρέπει να περιμένουμε το νέο νομοσχέδιο για τους δημοσιονομικούς κανόνες; Θα θέλατε να μας πείτε τι αλλάζει με τους καινούργιους κανονισμούς; 

Μέχρι τέλος Απριλίου.

Στόχος είναι η επικαιροποίηση και αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προκειμένου το υφιστάμενο θεσμικό νομικό πλαίσιο να εναρμονιστεί με τα ισχύοντα στην Ευρωζώνη.

Τα βασικά συστατικά αυτής της πρωτοβουλίας, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Η διάκριση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στη δημοσιονομική διαχείριση.
 • Οι δημοσιονομικοί κανόνες που θα διέπουν τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής.
 • Το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, σχεδιασμού, θέσπισης και υλοποίησης του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
 • Η ενσωμάτωση όλων των διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, εισάγοντας την έννοια του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου και των κατάλληλων διορθωτικών μηχανισμών, σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων από το στόχο αυτό.
 • Η θέσπιση ενός ανεξάρτητου Δημοσιονομικού Συμβουλίου που θα είναι επιφορτισμένο, μεταξύ άλλων, με την αξιολόγηση και τη συμμόρφωση της χώρας με τους δημοσιονομικούς κανόνες.
TwitterInstagramYoutube