Ημέρα: 19 Απριλίου 2014

Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Real News” – “Η Επόμενη Ημέρα για την Ελληνική Οικονομία”

78305831Έχουν ήδη περάσει 4 χρόνια από τη στιγμή που η Ελλάδα οδηγήθηκε σε Μηχανισμό Στήριξης και στην υπογραφή του 1ου «Μνημονίου».

Χρόνια κατά τα οποία οι πολίτες βίωσαν βαθιά και παρατεταμένη ύφεση και υψηλή ανεργία, ενώ η συμμετοχή της χώρας στη ζώνη του ευρώ αμφισβητήθηκε.

Σήμερα, μετά από περίπου 2 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από την Κυβέρνηση Συνεργασίας, η χώρα και η οικονομία της είναι σε καλύτερη θέση.

Η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό ενισχύεται συνεχώς.

Στα δημόσια οικονομικά έγιναν βήματα εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Η ύφεση γίνεται πιο ρηχή, η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπτεται, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται, αποκρατικοποιήσεις ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται.

Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων έδωσε τη δυνατότητα για διανομή «κοινωνικού μερίσματος», και για σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές.

Οι θυσίες του Ελληνικού λαού αρχίζουν να πιάνουν τόπο.

Είναι, συνεπώς, εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί, με τόσο μεγάλο κόπο και κόστος.

Και παράλληλα, να μετατρέψουμε την υπάρχουσα σταθεροποίηση της οικονομίας σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι προτεραιότητες είναι:

1η. Η ενίσχυση της ρευστότητας και η αποκατάσταση διαύλων χρηματοδότησης της οικονομίας.

Σε αυτή αναμένεται να συμβάλλουν:

  • Τους αμέσως προσεχείς μήνες, η ακόμη ταχύτερη αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η θέσπιση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα (ήδη το 50% αυτών έχει αποπληρωθεί), η περαιτέρω μείωση – κατά 3,9% – του μη-μισθολογικού κόστους της εργασίας, ο συμψηφισμός οφειλών ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων.
  • Μέσα στο έτος, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, η οποία αναμένεται να συνοδευθεί από την εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.

2η. Ο περαιτέρω εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Πρωτοβουλίες οι οποίες αναμένεται να ξεδιπλωθούν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα με την παρουσίαση του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.

Ενός προτύπου που θα εδράζεται στη μετατόπιση από την υπερβολική κατανάλωση στην αποταμίευση και την επένδυση.

3η. Η συνέχιση της επίτευξης βιώσιμων και διευρυνόμενων πλεονασμάτων και η  προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Αυτό θα αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 και στο Σχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, που θα κατατεθούν στο τέλος του μήνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Σχέδιο Νόμου στο οποίο θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι δημοσιονομικοί κανόνες που θα διέπουν τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, η εισαγωγή της έννοιας του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου και των κατάλληλων διορθωτικών μηχανισμών σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων από το στόχο αυτό, καθώς και η θέσπιση ενός ανεξάρτητου Δημοσιονομικού Συμβουλίου, υπεύθυνου για την αξιολόγηση και τη συμμόρφωση της χώρας με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

4η. Η προσπάθεια για τη σταδιακή μείωση της φορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Αυτό μπορεί να δρομολογηθεί, όπως θα προβλέπεται και στο Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, εφόσον η χώρα συνεχίζει να επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους και μπορέσει να εντάξει, ακόμη περισσότερο, το «αφανές» τμήμα της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της.

5η. Η προώθηση σύγχρονων προγραμμάτων και ενεργητικών πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης.

Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση μιας μεγάλης δέσμης παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ, οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες εισόδου στην απασχόληση σε περισσότερους από 440.000 ανέργους.

6η. Η περαιτέρω ενίσχυση και η οριστική τακτοποίηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας, η οποία και θα επιβεβαιωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, υποχρεώνει τους εταίρους και δανειστές μας να αναλάβουν, σύντομα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Ρεαλιστικές λύσεις, εφικτές τεχνικές, ισοδύναμοι τρόποι υπάρχουν.

Η υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων περιφρουρεί τα επιτεύγματα και τις τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας και διασφαλίζει την ώθηση της Ελληνικής οικονομίας στην έξοδό της από το ανηφορικό «τούνελ» στο οποίο έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια.

Η υλοποίηση, όμως, αυτή απαιτεί από όλους μας περιφρούρηση της πολιτικής ομαλότητας, κοινωνικο-πολιτική συνεννόηση, διορατικότητα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά.

Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Hellenic Mail” – “Ενδυνάμωση της Βιωσιμότητας των Δημοσίων Οικονομικών”

Pages from thm_159Η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, που εντατικοποιήθηκε από το καλοκαίρι του 2012, συνέβαλλε καθοριστικά στην ενδυνάμωση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών της χώρας μας.

Έτσι, πλέον, η Ελλάδα υπερκαλύπτει τους δημοσιονομικούς της στόχους για 3η συνεχόμενη χρονιά και επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα για 2η συνεχόμενη χρονιά.

Πρόκειται για πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ξεκίνησαν να δημιουργούνται το 2013, νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, υψηλότερα από τις προβλέψεις, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Στατιστικούς Κανόνες και το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Έτσι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

1ον. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο για το 2012 όσο και για το 2013, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95), χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.

Ειδικά το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ το 2013, πολύ κάτω από το 3% του ΑΕΠ, και πιο συγκεκριμένα στο 2,1% του ΑΕΠ.

2ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95), χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διαμορφώθηκε περίπου στα 3,4 δισ. ευρώ ή στο 1,9% του ΑΕΠ.

3ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, θα είναι σημαντικό, υψηλότερο από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού.

Ενώ, η καλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνεχίζεται και το 2014.

Συγκεκριμένα, το 1ο τρίμηνο του έτους, το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν σχεδόν διπλάσιο αυτού που είχε προϋπολογισθεί.

Αυτές οι θετικές δημοσιονομικές εξελίξεις, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση, για τη διανομή «κοινωνικού μερίσματος», που έχει ήδη αποφασισθεί και δρομολογηθεί, για την σταδιακή έξοδο στις αγορές που ήδη – με επιτυχία – έγινε, και για την εύρεση ρεαλιστικών λύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Αυτό, ωστόσο, που χρειάζεται πλέον προκειμένου να διατηρηθούν επί μακρόν ακόμη υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα είναι, πέραν της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο περαιτέρω εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Και αυτό γιατί η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για την έξοδο από την κρίση και για τη διασφάλιση της ευημερίας για όλους τους πολίτες.

Και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε και εντείνουμε την προσπάθεια, ώστε μέσα από αναπτυξιακές δράσεις και διαρθρωτικές αλλαγές η Ελλάδα να επιστρέψει στην ενάρετο κύκλο της βιώσιμης ανάπτυξης, εντός της Ευρωζώνης.

InstagramYoutube