Μήνας: Μάιος 2014

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

staikouras-5Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες:

Υπογράφηκε, σήμερα, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργική Απόφαση για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, κατόπιν θετικής εισήγησης της Υποεπιτροπής του Άρθρου 6 του Ν. 2322/1995 και ομόφωνης απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής του Άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, αλλά και κατόπιν διαβούλευσης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψιν οι διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού.   

Απώτερος στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας, από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου, είναι να δοθεί μια προσωρινή οικονομική ελάφρυνση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύησή του, για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έτσι ώστε, όντας απαλλαγμένοι από την υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου των προαναφερόμενων δόσεων και εκμεταλλευόμενοι το γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουν, σε βάθος χρόνου, να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση καλύπτει την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα και στους δανειολήπτες εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων να αιτηθούν την αναστολή καταβολής δόσεων, επί ίσοις όροις και κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα στα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη, χωρίς να επέρχεται αύξηση της ήδη ανειλημμένης εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, δεδομένου ότι, στην παρούσα φάση και για τα προσεχή έτη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων δανείων, είναι μηδενικό.

Ειδικότερα και κωδικοποιημένα, σύμφωνα με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση:

 • Παρέχεται η ευχέρεια σε όσες επιχειρήσεις και όσους επαγγελματίες το επιθυμούν να τύχουν αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως 31.12.2014, με μόνη υποχρέωση από μέρους τους την καταβολή του συνόλου των τόκων που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα της αναστολής.
 • Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.
 • Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν, λόγω της ως άνω αναστολής, βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.07.2014.

Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30.11.2014.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014

xristos-staikourasΑπό το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014:

«Η ικανοποιητική εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνεχίζεται.

Οι δημοσιονομικοί στόχοι, με πολύ κόπο, με μεγάλη προσπάθεια, με τεράστιες θυσίες, επιτυγχάνονται.

Σήμερα, μετά από τα πολύ δύσκολα χρόνια, η χώρα βρίσκεται σε θέση με σαφώς καλύτερες προσδοκίες.

Βέβαια, από την κρίση δεν έχουμε βγει.

Όμως, βγαίνουμε…

Όπως, όμως, η κρίση ξεκίνησε από τους αριθμούς και μεταφέρθηκε στην κοινωνία, έτσι και η βελτίωση θα ξεκινήσει από τα δημοσιονομικά μεγέθη και στη συνέχεια θα γίνει αισθητή στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία.

Ήδη είμαστε στην αρχή αυτής της μετάβασης.

Με σταθερά βήματα, με μεθοδικότητα και σοβαρότητα, «οικοδομούμε» πάνω στη σταθερότητα, που με τεράστιο κόστος η χώρα επέτυχε.

Δύο είναι πλέον οι βασικές επιδιώξεις:

1η. Η διασφάλιση των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων και η προστασία των τεράστιων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας.

2η. Η μετατροπή της υπάρχουσας σταθεροποίησης της οικονομίας σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις, εντός, πάντα, της Ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο τετράμηνο του 2014:

1ονΤο πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,05 δισ. ευρώ ή στο 0,6% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 306 εκατ. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Έχουμε μία υπέρβαση του στόχου, περίπου κατά 300 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, αν οι επιστροφές φόρων και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώνονταν στο ύψος των αντίστοιχων στόχων, το πρωτογενές αποτέλεσμα θα ήταν υψηλότερο κατά 830 εκατ. ευρώ, και θα διαμορφωνόταν στα 1,9 δισ. ευρώ, δηλαδή 80% υψηλότερα.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο 1,1 δισ. ευρώ ή στο 0,6% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 2,4 δισ. ευρώ ή 1,3% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Έχουμε μία υπέρβαση του στόχου, περίπου κατά 315 εκατ. ευρώ.

3ον. Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνονται υψηλότερα από τα περυσινά επίπεδα, χαμηλότερα από τους στόχους.

Αναλυτικά:

 • Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν περίπου στα 16,1 δισ. ευρώ, 395 εκατ. ευρώ υψηλότερα από πέρυσι, αλλά 263 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τους στόχους.
 • Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν περίπου στα 13,8 δισ. ευρώ, χαμηλότερα τόσο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου όσο και έναντι των στόχων.

Αυτό οφείλεται, κυρίως, στις αυξημένες – κατά 430 εκατ. ευρώ – επιστροφές φόρων, στην καθυστέρηση – κατά 500 εκατ. ευρώ – επιστροφής εσόδων από μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs και SMPs) και στην παράταση της απόδοσης από τις επιχειρήσεις παρακρατηθέντων φόρων.

 • Τα φορολογικά έσοδα υπολείπονται των στόχων κατά 200 εκατ. ευρώ.

Να τονίσουμε ότι η σχετική απόκλιση, στο τρίμηνο, ήταν 520 εκατ. ευρώ.

Επιβεβαιώνεται συνεπώς η εκτίμηση, ότι μέσα στη χρονιά, και ιδιαίτερα το 2ο εξάμηνο, οι αποκλίσεις στην επίτευξη του στόχου των εσόδων θα καλυφθούν.

Όπως έγινε και πέρυσι.

4ον. Οι επιστροφές φόρων κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλότερα τόσο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου όσο και έναντι του στόχου.

Συγκεκριμένα, οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 906 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι ήταν μόλις 325 εκατ. ευρώ και ο στόχος για εφέτος ήταν για 475 εκατ. ευρώ.

Ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

5ονΟι πρωτογενείς δαπάνες είναι σταθερά μειωμένες, τόσο έναντι του στόχου όσο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Διαμορφώθηκαν στα 13,2 δισ. ευρώ, περίπου 1,4 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και περίπου 800 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.

Μάλιστα, οι πρωτογενείς δαπάνες το μήνα Απρίλιο είναι περίπου 3% χαμηλότερες από τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά το 1ο τετράμηνο του έτους, έχει ήδη χορηγηθεί επίδομα θέρμανσης, ύψους 96 εκατ. ευρώ, 30 εκατ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι, επιδόματα πολυτέκνων, ύψους 50 εκατ. ευρώ, διπλάσια από πέρυσι, και έχουν δοθεί 90 εκατ. ευρώ περισσότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για την κάλυψη ελλειμμάτων νοσοκομείων και εξόφληση παλαιών οφειλών τους.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυξήθηκαν σημαντικά.

Διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 67% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και κατά 40% έναντι του στόχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες του Προγράμματος, μόνο κατά τον εφετινό Απρίλιο, ανήλθαν στα 480 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 54% έναντι του προηγούμενου μήνα.

Ενισχύοντας και αυτές ουσιαστικά τη ρευστότητα στην οικονομία».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας καταγραφής συνταξιούχων του Δημοσίου

image001Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας καταγραφής συνταξιούχων του Δημοσίου:

«Στην προσπάθεια προώθησης της εξυγίανσης, της διαφάνειας και της αποκατάστασης της δικαιοσύνης, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνεχίζεται, με εντατικούς ρυθμούς, η διαδικασία εξακρίβωσης των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων. Αξιοποιώντας τα στοιχεία της καταγραφής, τα αποτελέσματα, στον τομέα αυτό, είναι ορατά και μετρήσιμα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη επιληφθεί οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία μέχρι και τις 15 Απριλίου 2014:

1ον. Έχει διαπιστωθεί ο θάνατος 2.999 συνταξιούχων με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη κατά τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους.

Δεν έχουν απογραφεί 833 συνταξιούχοι από τους οποίους οι 415 περιπτώσεις είναι συνταξιούχοι Ο.Γ.Α. / Εθνικής Αντίστασης (Πίνακας 1).

2ον. Από τις 179 περιπτώσεις που στάλθηκαν προς διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα, με την άμεση ανταπόκριση της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, και μετά από έρευνα η οποία διήρκησε πάνω από δώδεκα μήνες, διαπιστώθηκε ότι 92 συγκεκριμένες περιπτώσεις απάτης τελέστηκαν κατά την περίοδο από το 1991 μέχρι και το 2012. Η συνολική ζημιά που προκλήθηκε σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, από αυτές τις 179 περιπτώσεις, ανέρχεται στα 12.864.730 ευρώ.

Για αυτές τις περιπτώσεις το λόγο τώρα έχει η Δικαιοσύνη.

3ον. Στις περιπτώσεις των 2.999 συνταξιούχων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος, αναζητήθηκαν αρχικά μέσω ΔΙΑΣ οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις συνολικού ποσού 57.127.388 ευρώ (Πίνακας 2). Από το ποσό αυτό:

Α. Έχει ανακτηθεί συνολικά ποσό ύψους 37.797.425 ευρώ (Πίνακας 2) με τους παρακάτω τρόπους:

– 25.740.188 ευρώ αναλήφθηκαν από τους λογαριασμούς των συνταξιούχων μέσω ΔΙΑΣ.

– 12.057.237 ευρώ εν μέρει επιστράφηκαν με διπλότυπο είσπραξης εκ μέρους των συνδικαιούχων του λογαριασμού και εν μέρει καταλογίσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εις βάρος των συνδικαιούχων των λογαριασμών των θανόντων συνταξιούχων ή των κληρονόμων τους.

Β. Για ποσό 19.329.964 ευρώ (Πίνακας 2) η διαδικασία αναζήτησης συνεχίζεται (επόμενες ενέργειες: αναζήτηση από κληρονόμους, καταλογισμός συνδικαιούχων ή κληρονόμων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.).

Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την διαδικασία της καταγραφής εκτιμάται ότι είναι 1.236.665 ευρώ ανά μήνα (Πίνακας 3).

4ον. Από την Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η διαδικασία αναζήτησης των μη καταγεγραμμένων συνταξιούχων, συνεχίζεται.

Από το σύνολο των μη απογραφέντων συνταξιούχων ήδη έχουν διαγραφεί 1.102 συνταξιούχοι με αντίστοιχες ληξιαρχικές πράξεις.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναζήτησης των μη καταγεγραμμένων συνταξιούχων, και μετά από διασταύρωση και έλεγχους μέσω των ληξιαρχείων και των εκλογικών καταλόγων όλων των Δήμων της χώρας, προέκυψαν τα κάτωθι:

–            948 Συνταξιούχοι έχουν αποβιώσει. Η Δ/νση Συντάξεων του Δημοσίου για όλες αυτές τις περιπτώσεις έχει αναζητήσει από τα αρμόδια ληξιαρχεία τις αντίστοιχες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

–            576 Συνταξιούχοι είναι, εν ζωή. Έχει ήδη καταγραφεί ένας μικρός αριθμός από αυτούς (συνολικά 57 συνταξιούχοι).

–            529  Συνταξιούχοι οι οποίοι δεν ευρέθησαν.

Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους, οι οποίοι είτε δεν έχουν προσέλθει μέχρι σήμερα για την καταγραφή τους, ενώ η σύνταξή τους εξακολουθεί να παραμένει σε αναστολή από τον Οκτώβριο του 2012,  συνεχίζεται η αναζήτηση με όλους τους εφικτούς τρόπους.

Η αναζήτηση των συντάξεων που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των θανόντων συνταξιούχων μετά την ημερομηνία θανάτου τους καθώς και η διαδικασία παραπομπής στην Δικαιοσύνη στις περιπτώσεις συνδικαιούχων λογαριασμού, είναι εν ισχύ.

Η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Συνολικά, η εξέλιξη της διαδιασίας καταγραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου αποτυπώνεται στα διαγράμματα που ακολουθούν:

Diagram_1

Diagram_2

Diagram_3

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015–2018”

staikouras4-thumb-largeΚυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητάμε, σήμερα, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018.

Πλαίσιο, που στοχεύει στην απεικόνιση της δημοσιονομικής στρατηγικής της Κυβέρνησης, σε τετραετή ορίζοντα.

Πλαίσιο, στο οποίο παρουσιάζονται τα δημοσιονομικά όρια και περιγράφονται οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες.

Πλαίσιο, που προωθεί πολιτικές για τη διόρθωση των διαχρονικών αδυναμιών του εγχώριου οικονομικού υποδείγματος, αδυναμιών που όλοι μας έχουμε εντοπίσει και επισημάνει.

Πλαίσιο, που σηματοδοτεί την πορεία της χώρας προς την οικονομική ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση σημαντικών, υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα, η Ελλάδα, με πολύ κόπο, με μεγάλη προσπάθεια, με τεράστιες θυσίες, σταθεροποιείται.

Αρκεί κανείς να ανατρέξει στους στόχους του προηγούμενου Μεσοπρόθεσμου, πριν από 2 χρόνια, και να αξιολογήσει, σήμερα, την επίτευξή τους.

Σε τι συμπέρασμα θα καταλήξει;

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αυτά τα 2 χρόνια:

 • Η χώρα διασφάλισε τη θέση της στην Ευρωζώνη και ανέκτησε σημαντικό κεφάλαιο διεθνούς αξιοπιστίας.
 • Το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής επανήλθε και διατηρείται «εντός τροχιάς».
 • Οι δημοσιονομικοί στόχοι υπερκαλύπτονται.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύθηκε.
 • Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.
 • Η ύφεση έγινε πιο ρηχή.
 • Η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπηκε, και η σημερινή δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων επιβεβαιώνει αυτή την ενθαρρυντική τάση.
 • Η Ελλάδα, μετά από 4 χρόνια, απέκτησε, και πάλι, πρόσβαση στις αγορές.

Η Ελλάδα κερδίζει το στοίχημα.

Βέβαια, δεν έχουμε βγει από τη κρίση.

Όμως, βγαίνουμε…

Για το λόγο αυτό, δύο είναι πλέον οι βασικές επιδιώξεις:

1η. Η διασφάλιση των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων και η προστασία των τεράστιων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας.

2η. Η μετατροπή της υπάρχουσας σταθεροποίησης της οικονομίας σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις, εντός, πάντα, της Ευρωζώνης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης για το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα είναι:

1η. Η περαιτέρω επικέντρωση σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αναμένεται να αναληφθούν με την παρουσίαση, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, και τη σταδιακή υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.

Ενός προτύπου που θα εδράζεται στη μετατόπιση από την υπερβολική κατανάλωση προς την αποταμίευση και την επένδυση.

2η. Η ενίσχυση της ρευστότητας και η αποκατάσταση διαύλων χρηματοδότησης της οικονομίας.

Σ’ αυτή αναμένεται να συμβάλουν, τους αμέσως προσεχείς μήνες, η ακόμη ταχύτερη αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η θέσπιση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, η συνέχιση αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω μείωση του μη-μισθολογικού κόστους της εργασίας, ο συμψηφισμός οφειλών ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων.

3η. Η προσπάθεια για τη σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η οποία δύναται να δρομολογηθεί, όπως προβλέπεται και στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, εφόσον η χώρα συνεχίζει να επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους της και μπορέσει να εντάξει, ακόμη περισσότερο, το «αφανές» τμήμα της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της, ώστε να επιτυγχάνεται η φορολόγησή του.

4η. Η προώθηση σύγχρονων προγραμμάτων και ενεργητικών πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης.

5η. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιορισθεί το πράγματι διευρυμένο επίπεδο φτώχειας, με στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι το καθεστώς ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που ξεκινά πιλοτικά, με σκοπό να αποτελέσει τον πυρήνα μιας νέας στρατηγικής κοινωνικής πρόνοιας.

6η. Η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών, η οποία θα επιτευχθεί με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πόρων και με την ενίσχυση, σταδιακά, των δαπανών που έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούν υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα.

7η. Η εδραίωση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους, με την επιτάχυνση της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Πλέον, η χώρα περνά από την επίτευξη ποσοτικών στόχων στην εκπλήρωση κρίσιμων ποιοτικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση.

8η. Η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και απάτης, τα οποία επικεντρώνονται στους τομείς, κυρίως, όπου η δημόσια διοίκηση, με την ευρύτερη έννοια, έρχεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη.

9η. Η περαιτέρω ενίσχυση και η οριστική τακτοποίηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, καθώς η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας, υποχρεώνει τους εταίρους και δανειστές μας, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές αποφάσεις, να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

10η. Η συνέχιση της επίτευξης βιώσιμων και διευρυνόμενων πλεονασμάτων και η προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Ναι, κ. Εισηγητά της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η δημοσιονομική πειθαρχία ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της χώρας και να μην δημιουργούνται νέες δανειακές ανάγκες.

Ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα «δημοσιονομικού εκτροχιασμού».

Ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας.

Μακριά από «πειραματισμούς», όπως αναφέρατε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κ. Εισηγητά της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Αυτή η στρατηγική οικονομικής πολιτικής, τα αποτελέσματά της και οι στόχοι της για την επόμενη πενταετία, αποτυπώνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο που σήμερα συζητάμε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτό:

1ον. Η χώρα έχει εισέλθει σε μια μακρά περίοδο υψηλών και βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων.

Ξεκινώντας από πέρυσι.

Όταν και επέτυχε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, πρωτογενές πλεόνασμα 1,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας, μάλιστα, τους στόχους του Προγράμματος.

2ον. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις, που ήταν αναγκαίες για την επίτευξη αυτών των στόχων, αθροίζουν στα 14 δισ. ευρώ.

Έχουν ήδη υλοποιηθεί, σχεδόν στο σύνολό τους, κυρίως το 2013.

Εφέτος, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί και δεν ενσωματώνονταν στο προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο.

Κυρίως αφορούν διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, εξορθολογισμό λειτουργικών δαπανών σε νομικά πρόσωπα, πλήρη εφαρμογή του νέου κώδικα φορολογικών διαδικασιών.

Επίσης, το 2014, δεν περιλαμβάνονται παρεμβάσεις, όπως είναι οι περαιτέρω περικοπές σε μισθούς και συντάξεις των ενστόλων και η εισφορά 2‰ υπέρ ΟΑΕΕ επί του τζίρου των επιχειρήσεων, που είχαν περιληφθεί στο προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο.

Αντίθετα, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως είναι η διανομή «κοινωνικού μερίσματος», η μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ο μειωμένος ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση, η κατάργηση μη-ανταποδοτικών χρεώσεων, η μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3ον. Η Ελληνική Κυβέρνηση εκτιμά ότι η ικανοποιητική εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού, με τη σημαντική υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων, η εφαρμογή των διαρθρωτικών παρεμβάσεων και η σταδιακή βελτίωση της ρευστότητας, έπειτα από την επαναφορά του Ελληνικού Δημοσίου και των τραπεζών στις αγορές, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα μηδενίσουν την όποια δημοσιονομική απόκλιση αυτή τη στιγμή υπάρχει για τα έτη 2015 και 2016.

Σε αντίστοιχες προβλέψεις για την αβεβαιότητα των εκτιμήσεων αλλά και για τη δυνατότητα περιορισμού και κάλυψης τυχόν μελλοντικής δημοσιονομικής απόκλισης καταλήγει και η τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται δε ότι για τα έτη 2017 και 2018 προβλέπεται, και πάλι, υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων.

4ον. Η υφεσιακή πορεία τερματίζεται και η χώρα εισέρχεται σε αναπτυξιακή τροχιά.

Το επιβεβαιώνουν αυτό και οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα και με αυτές, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί, ετησίως, κατά μέσο όρο, κατά 2,8% την προσεχή πενταετία.

Υπενθυμίζεται, ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της περιόδου 1995-2007 ήταν 3,7%.

5ον. Η πολύ υψηλή ανεργία, αντιδρώντας με κάποιο βαθμό υστέρησης στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, αναμένεται να αρχίσει σταδιακά να μειώνεται τα προσεχή χρόνια.

Το επιβεβαιώνουν αυτό και οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα και με αυτές, προβλέπεται μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες την προσεχή πενταετία.

Υπενθυμίζεται ότι η ανεργία αυξήθηκε κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες την προηγούμενη τετραετία.

6ον. Η υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις, συμβάλλοντας στην ανάταξη της οικονομίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Μέχρι το 2018, οι διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται στα 33,3 δισ. ευρώ.

7ον. Το χρέος, μετά την ανοδική του πορεία μέχρι το έτος 2013, αρχίζει σταδιακά να αποκλιμακώνεται στα επόμενα έτη.

Επιπλέον, η σύνθεση και η δομή του βελτιώθηκαν, η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά επεκταθεί, οι δαπάνες εξυπηρέτησής του έχουν αισθητά μειωθεί.

8ον. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, τουλάχιστον για τους προσεχείς 12 μήνες, είναι ήδη καλυμμένες.

Αυτό γίνεται με τη σταδιακή επαναγορά από τις τράπεζες των προνομιούχων μετοχών, συνολικού ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ.

Με την έκδοση νέου ομολόγου 5ετούς διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 3 δισ. ευρώ.

Με τις βραχυχρόνιες πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους έως και 4,5 δισ. ευρώ.

Ενώ, δεν περιλαμβάνεται ενδεχόμενη μελλοντική προσφυγή στις διεθνείς αγορές με έκδοση νέου ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους από 3 έως 6 δισ. ευρώ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αυτό είναι ουσιαστικά το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Πλαίσιο, που θέτει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους.

Πλαίσιο, που κεφαλαιοποιεί την επίτευξη, ακόμη και υπέρβαση, των δημοσιονομικών στόχων.

Πλαίσιο, που ενσωματώνει την επιστροφή της οικονομίας, από εφέτος, σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.

Πλαίσιο, που δεν περιλαμβάνει νέους φόρους, αλλά στοχεύει στη σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Πλαίσιο που εδράζεται στην υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, για την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση.

Κανένα Πρόγραμμα, όμως, Οικονομικής Πολιτικής δεν είναι χωρίς κινδύνους.

Κινδύνους πολιτικούς, κινδύνους καθυστέρησης υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, κινδύνους αποκλίσεων στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, κινδύνους που σχετίζονται με γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι υλοποίησης και επίτευξης των στόχων του Μεσοπρόθεσμου έχουν περιορισθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν.

Και αυτό γιατί:

1ον. Η πορεία των δημόσιων οικονομικών, κατά την τελευταία διετία, ήταν καλύτερη των αρχικών εκτιμήσεων.

Ενώ, και η εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού κινείται εντός στόχων.

2ον. Η μακροοικονομική κατάσταση διαμορφώνεται σε επίπεδα καλύτερα από αυτά που προβλέπονταν κατά το παρελθόν.

Η ύφεση για το 2013 και η ανάπτυξη για το 2014, αναθεωρήθηκαν, για πρώτη φορά, προς το θετικότερο.

3ον. Η Ελλάδα επιστρέφει σταδιακά στις διεθνείς αγορές, νωρίτερα από τις προβλέψεις, τροφοδοτώντας έτσι θετικές προδοκίες.

Κάτι που βοηθά στη γενική αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού.

Με θετικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και στη ρευστότητα της οικονομίας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η κατάσταση στη χώρα σταθεροποιήθηκε.

Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα.

Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς. Πλέον και από τις αγορές.

Ενισχύουμε την αξιοπιστία μας.

Ανακτούμε την αξιοπρέπειά μας.

Κερδίζουμε τη χαμένη μας αυτοπεποίθηση.

Το κόστος, βέβαια, για την Ελληνική κοινωνία από τη στιγμή που η χώρα οδηγήθηκε, πριν από 4 χρόνια, στην υπογραφή του 1ου «Μνημονίου», είναι τεράστιο.

Οι πολίτες βιώνουν τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση και την υψηλή ανεργία.

Σήμερα όμως, μετά από τα πολύ δύσκολα χρόνια η χώρα βρίσκεται σε θέση με σαφώς καλύτερες προσδοκίες.

Όπως, όμως, η κρίση ξεκίνησε από τους αριθμούς και μεταφέρθηκε στην κοινωνία, έτσι και η βελτίωση θα ξεκινήσει από τα δημοσιονομικά μεγέθη και στη συνέχεια θα γίνει αισθητή στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία.

Ήδη είμαστε στην αρχή αυτής της μετάβασης.

Αυτή ακριβώς η στιγμή επιβάλλει, σε όλους μας, συγκλίσεις, εθνικό σχέδιο και σκληρή δουλειά.

Μακριά από διαγκωνισμούς μιζέριας και λαϊκισμού.

Από αφορισμούς και ισοπεδωτικούς χαρακτηρισμούς.

Από ιδεοληψίες, δογματισμούς, προκαταλήψεις.

Από σκοπιμότητες.

Από πολιτικά και προσωπικά παίγνια εξουσίας.

Φυσικά, η δημιουργική σύνθεση δεν επιτυγχάνεται με εξαναγκασμούς.

Εμείς όμως είμαστε αποφασισμένοι να «οικοδομήσουμε» πάνω στη σταθερότητα που με τόσο κόπο και κόστος η χώρα επέτυχε.

Ήδη το κάνουμε.

Με μεθοδικότητα, σοβαρότητα, διορατικότητα, βήμα-βήμα, βγάζουμε την Ελλάδα από το τέλμα.

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στο 1ο Συνέδριο Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας – «Ελληνικό Φάρμακο: Υγεία και Ανάπτυξη»

PEF-E-PROGRAM-HEADER11Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκλησή τους να παραστώ στο 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας και να καταθέσω, κωδικοποιημένα, σκέψεις για την εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου.

Ένα βιομηχανικό κλάδο με σημαντικό θετικό αναπτυξιακό πρόσημο, αφού συμβάλλει με περισσότερο από 3% στο ΑΕΠ της χώρας, σχετίζεται με περισσότερες από 130.000 θέσεις απασχόλησης, κατατάσσεται στους πρώτους 5 εξαγωγικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, επενδύει στην έρευνα και καινοτομία.

Κλάδος που συνιστά βασικό πυλώνα του τομέα υγείας.

Κλάδος που επηρεάζεται, αλλά και επηρεάζει, την κατάσταση του χώρου αυτού.

Κυρίες και Κύριοι,

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι στη χώρα μας ο τομέας της υγείας και συγκεκριμένα το σύστημα υγείας, παρουσίαζε, διαχρονικά, σημαντικά προβλήματα.

Προβλήματα που συσσωρεύονταν.

Προβλήματα ανεπάρκειας, ανισοκατονομής και ανισότητας.

Προβλήματα που επιβαρύνθηκαν και επιβαρύνονται από τις εξελίξεις και προκλήσεις, εγχώριες και μη, των τελευταίων ετών.

Προκλήσεις, όπως είναι ο «ιατρικός πληθωρισμός», με την Ελλάδα να έχει την υψηλότερο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των γιατρών ανά χίλιους κατοίκους μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3,5% από το 2000 έως το 2010).

Προκλήσεις, όπως, η αύξηση του επιπέδου τιμών.

Η αύξηση των περιστατικών χρόνιων νοσημάτων.

Η γήρανση του πληθυσμού.

Η αύξηση της ανεργίας, και συνεπώς η αύξηση του αριθμού των ανασφάλιστων συμπατριωτών μας που χρήζουν βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η ακριβή ιατρική τεχνολογία που αναπόφευκτα αυξάνει τις δαπάνες υγείας.

Εξαιτίας αυτών, και μέσα στην τρέχουσα πιεστική δημοσιονομική συγκυρία, επιβάλλεται η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο χώρο της υγείας, σε ένα πλαίσιο εξισορρόπησης μεταξύ των δύο βασικών αναγκών: της ανάγκης εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών υγείας και της ανάγκης πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές παροχές υγείας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα.

Η προσπάθεια, με επιτυχία, συνεχίζεται.

Πρέπει να εντατικοποιηθεί.

Ιδίως σε ότι αφορά τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.

Αν και η σύστασή του, μέσω της ενοποίησης των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, αποτέλεσε ένα σημαντικό θετικό βήμα στον τομέα της υγείας, σήμερα, σημαντικά, κυρίως δομικά, προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται.

Όχι βέβαια στην ίδια έκταση και ένταση.

Ο πρόσφατος διαχωρισμός του ΕΟΠΥΥ, η μεταφορά των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο ΕΣΥ και ο προσδιορισμός του νέου του ρόλου ως τον Εθνικό Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας αποτελεί μια νέα πρόκληση και ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.

Εξίσου σημαντικό στοίχημα για το δημόσιο τομέα υγείας, αποτελεί η δημιουργία του νέου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας το οποίο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κυρίες και Κύριοι,

Από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών η προσέγγιση του κλάδου της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας έχει δύο διαστάσεις.

Η πρώτη διάσταση είναι η δημοσιονομική, εστιάζοντας αφενός στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος στο  πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Δημοσίου και της βιομηχανίας φαρμάκου και αφετέρου στην ικανότητα του Δημοσίου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που δημιουργεί στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ήδη, την τελευταία διετία, έχουν υιοθετηθεί και υλοποιηθεί μία σειρά από πρωτοβουλίες για την εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Και στο χώρο της υγείας.

Ιδιαίτερα, θα έλεγα, στο χώρο της υγείας.

Πρωτοβουλίες, όπως, είναι μεταξύ άλλων:

 • Η αναμόρφωση και ενίσχυση του πλαισίου των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας.
 • Η βελτίωση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων.
 • Η ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης των νομικών προσώπων, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Η λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων.
 • Η τακτική επικαιροποίηση του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων με τη χρήση διεθνών βάσεων τιμών και δημόσια διαβούλευση.
 • Η ανάπτυξη επιθετικής πολιτικής διαπραγμάτευσης τιμών και εξασφάλισης εκπτώσεων από τους συμβεβλημένους παρόχους, μέσω της συγκρότησης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ, με σύναψη οικονομικών συμφωνιών όγκου-τιμής και επιμερισμού κινδύνου.
 • Η επικείμενη οριστικοποίηση των διαδικασιών υπολογισμού και είσπραξης rebate και clawback για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης και για τον εξορθολογισμό των αποζημιώσεων προς τις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα.
 • Ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας μηχανισμών αύξησης της διείσδυσης των γενοσήμων.
 • Η εφαρμογή του συστήματος αναλυτικής λογιστικής και εσωτερικών ελέγχων στο σύνολο των δομών του Υπουργείου Υγείας.
 • Ο ανασχεδιασμός του Χάρτη Υγείας με στόχο την ορθολογική κατανομή των οικονομικών, αλλά και ανθρώπινων πόρων.
 • Η ανάπτυξη και επιτυχής εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 • Ο περιορισμός των δαπανών των Νοσοκομείων μέσω της εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης και ελέγχου στις αποθήκες και την εφοδιαστική αλυσίδα του ΕΣΥ.

Συνεπώς, εκτιμώ, ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει θωρακισθεί με ένα σύγχρονο, πλήρες και συνεκτικό θεσμικό «οπλοστάσιο», ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα «δημοσιονομικού εκτροχιασμού» στο μέλλον και να μην τεθούν σε κίνδυνο οι τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, εκπονήθηκε, από τα τέλη του 2012, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για παρέμβαση που στόχευε στην εδραίωση μιας μεθοδικής διαδικασίας αποπληρωμής, στη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των επιλογών διοχέτευσης των δημοσίων πόρων, στην εδραίωση των πολιτικών που δεν θα επιτρέψουν τη δημιουργία μιας νέας «γενιάς» ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κάτι, όμως, που δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί ακόμη πλήρως στο τομέα της Υγείας.

Αν και η κατάσταση βελτιώνεται.

Πιο συγκεκριμένα, και ειδικότερα στον τομέα της Υγείας, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του 2011, ανέρχονταν στα 3,5 δισ. ευρώ.

Εκ των οποίων:

 • 2 δισ. ευρώ αφορούν τον ΕΟΠΥΥ, τόσο τα αρχικά όσο και τα μεταγενέστερα ενταχθέντα Ταμεία.
 • 1,5 δισ. ευρώ αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημιακών και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, καθώς και του ΝΙΜΤΣ.

Μέχρι σήμερα, οι χρηματοδοτήσεις έχουν ανέλθει στα 3 δισ. ευρώ.

Εκ των οποίων, 1,5 δισ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ και 1,5 δισ. ευρώ στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Από αυτές τις χρηματοδοτήσεις, έγιναν πληρωμές 2,7 δισ. ευρώ.

Εκ των οποίων 1,2 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ και σχεδόν το σύνολο της χρηματοδότησης από τα Δημόσια Νοσοκομεία.

Είναι προφανές, συνεπώς, ότι έχει εξοφληθεί το 60% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ που είχαν δημιουργηθεί ως το τέλος του 2011.

Ενώ μεταγενέστερα έχουν δημιουργηθεί και καινούργιες οφειλές.

Ενδεικτικά, το 1ο τρίμηνο του 2014, έχουν δημιουργηθεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, περίπου 330 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ και 200 εκατ. ευρώ από τα Νοσοκομεία.

Πρόκειται για στοιχεία που επιβάλλουν εντατικοποίηση της προσπάθειας από τους φορείς της υγείας.

Εστιάζοντας, ειδικότερα, στην περίπτωση του ΕΟΠΥΥ και τις υποχρεώσεις του προς τις φαρμακευτικές εταιρίες, αξίζει να επισημάνουμε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, από τα περίπου 530 εκατ. ευρώ που ήταν οι συνολικές οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τον κλάδο στο τέλος του 2013, έχουν αποπληρωθεί, έως και σήμερα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, τα 230 εκατ. ευρώ.

Ενώ, οι νέες απλήρωτες υποχρεώσεις, για το πρώτο τετράμηνο του 2014, είναι 200 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένη τη χρηματοδότηση που προβλέπεται με βάση τις εκτιμήσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές, και την εντατικοποίηση της προσπάθειας από πλευράς ΕΟΠΥΥ, εκτιμάται ότι ο συνολικός όγκος των οφειλών, στο τέλος του έτους θα είναι χαμηλότερος από αυτόν πέρυσι.

Κυρίες και Κύριοι,

Η δεύτερη διάσταση είναι η αναπτυξιακή, εστιάζοντας, κυρίως, στην αξιοποίηση των σημαντικών προοπτικών του κλάδου του φαρμάκου.

Προοπτικές που προκύπτουν από παράγοντες και τάσεις, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, όπως είναι:

 • Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης διεθνώς.
 • Η ζήτηση για φάρμακα νεότερης τεχνολογίας, αλλά και υψηλής εξειδίκευσης.
 • Το υψηλό τεχνολογικό και ποιοτικό επίπεδο των υποδομών των εγχώριων επιχειρήσεων.
 • Οι δυνατότητες αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας και φάσματος μέσα από τη συγχώνευση βιομηχανικών μονάδων, όπως, παρατηρείται, τελευταία, διεθνώς.
 • Το υψηλής κατάρτισης και εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας στο χώρο της υγείας.
 • Η ενεργή συμμετοχή της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας στις εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία και βιοτεχνολογία.

Εκτιμώ, ότι μεταξύ των παραγόντων που σας ανέφερα οι δύο τελευταίοι είναι αυτοί που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και του κύκλου εργασιών της Ελληνικής βιομηχανίας φαρμάκου.

Δηλαδή, η επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση.

Η επένδυση στις νέες πηγές ανάπτυξης.

Και προς αυτή την κατεύθυνση, στόχοι των εγχώριων επιχειρήσεων του κλάδου θα μπορούσαν να είναι:

 • Η αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη.
 • Η ενδυνάμωση των εγχώριων κλινικών ερευνών.
 • Η αύξηση των πατεντών.
 • Η δημιουργία δικτύων στενής συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα των Πανεπιστημίων.
 • Η παροχή κινήτρων για περαιτέρω αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η αναβάθμιση των παραγωγικών υποδομών.

Κυρίες και Κύριοι,

Ένας τέτοιος αναπτυξιακός προσανατολισμός, μίας δυναμικής και εξωστρεφούς βιομηχανίας, δεν μπορεί παρά να έχει, στο μέτρο του εφικτού και του ενδεδειγμένου, την αρωγή του Κράτους.

Το Κράτος, παράλληλα, πρέπει να συνεχίσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, αίροντας εμπόδια και παθογένειες που ταλάνιζαν διαχρονικά την εγχώρια επιχειρηματικότητα.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών και την περαιτέρω προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, θα περιφρουρήσουν τα επιτεύγματα και τις τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας.

Επιτεύγματα σε δημοσιονομικό και διαρθρωτικό επίπεδο.

Έτσι, όπως η κρίση ξεκίνησε από τους αριθμούς και μεταφέρθηκε στην κοινωνία, έτσι και η βελτίωση θα ξεκινήσει από τα δημοσιονομικά μεγέθη και στη συνέχεια θα γίνει αισθητή στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία.

Ήδη είμαστε στην αρχή αυτής της μετάβασης.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό»

4495E3CC6E7B5BD2200CB6B4421534C4Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό», ανακοινώνονται τα εξής:

«Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό».

Με το Νομοσχέδιο η Κυβέρνηση αναμορφώνει τους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, εκσυγχρονίζει και εναρμονίζει το υφιστάμενο εθνικό δημοσιονομικό πλαίσιο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές, εξοπλίζει την Ελληνική δημόσια διοίκηση με τα εργαλεία που θα ενισχύσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, αναδεικνύει την έννοια της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Στόχος είναι να θωρακισθεί η πρωτόγνωρη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας από μελλοντικές δημοσιονομικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας, και να ενσωματωθούν οι νέοι Ευρωπαϊκοί κανόνες οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης.

Κανόνες που είναι πιο αυστηροί και δεσμευτικοί, και που ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη, ακόμη και για αυτά που είναι σε Προγράμματα Προσαρμογής όταν βγουν από τα Μνημόνια.   

Για το σκοπό αυτό, καθώς και για λόγους συστηματικής νομοθέτησης, αντί της τροποποίησης του Ν. 2362/1995, ο οποίος έχει ήδη μεταβληθεί πολλές φορές από την ψήφισή του τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, προκρίθηκε η κατάργηση όλων των σχετικών διατάξεων και η σύνταξη ενός νέου – σύμφωνα με τα διεθνή κρατούντα πρότυπα δημοσιονομικής διαχείρισης – αναδομημένου Νόμου, που να αντανακλά τις αυξημένες ανάγκες κατάρτισης, παρακολούθησης και θέσπισης διαδικασιών σε όλους τους υποτομείς που απαρτίζουν τη Γενική Κυβέρνηση.

Στο νέο Νόμο ενσωματώνονται το σύνολο των διατάξεων του Ν. 3871/2010  και μέρος των διατάξεων του Ν. 4111/2013, οι οποίες έχουν ήδη συνεισφέρει σημαντικά στην παρακολούθηση και εκτέλεση των προϋπολογισμών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εντός των ορίων και των στόχων που αποφασίζονται και εγκρίνονται από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και στη συγκέντρωση των σημαντικότερων διατάξεων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων, που, μέχρι σήμερα, ήταν διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα, κυρίως σε υπουργικές αποφάσεις.

Επιπλέον, η νέα δομή του Νόμου επιτρέπει στις μελλοντικές τροποποιήσεις που θα επέλθουν με επόμενη φάση εκσυγχρονισμού του δημοσιονομικού πλαισίου, να ενσωματωθούν χωρίς να χρειαστεί εκ νέου αλλαγή της και χωρίς να προκαλείται περαιτέρω σύγχυση και αναστάτωση στους χρήστες του Νόμου.

Με αυτόν τον τρόπο, ενσωματώνεται σε έναν Νόμο το σύνολο, σχεδόν, των διατάξεων που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση.

Στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου, περιλαμβάνεται και η εκπλήρωση της υποχρέωσης της χώρας μας ως προς την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 85 του 2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράλληλη εξειδίκευση διατάξεων που προβλέπονται από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Η Οδηγία 85 αποτελεί μέρος της δέσμης Κανονισμών και Οδηγιών που είναι γνωστή ως Six-Pack. Συγκεκριμένα, από το 2011, έχει θεσπιστεί μια δέσμη πέντε Κανονισμών και μιας Οδηγίας (Six-Pack) που ενισχύουν την προληπτική παρακολούθηση και την άμεση παρέμβαση για τη διόρθωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και τη μείωση του δημοσίου χρέους, ενώ προβλέπουν και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των κρατών-μελών.

To SixPack, μαζί με τη δέσμη κανονισμών του 2013 που είναι γνωστή ως TwoPack, και η οποία περιέχει προβλέψεις για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος και για εκείνα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικής σταθερότητας ή λαμβάνουν οικονομική βοήθεια, κυρίως, όμως, με την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με τη Συνθήκη για τη «Θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας» και με τη Συνθήκη για τη «Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση» αποτελούν βασικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός για την εξάλειψη των αδυναμιών στη δημοσιονομική διαχείριση των κρατών-μελών που αναδείχτηκαν από το δημοσιονομικό μέρος της οικονομικής κρίσης, και αφετέρου για τη δημιουργία ενός βελτιωμένου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, μέσα από έναν ετήσιο κύκλο συντονισμού μακροοικονομικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών.

Κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση των κανονισμών αυτών στο εθνικό δίκαιο καθιστά τη χώρα μας ακόμη πιο ισχυρή ως προς τη λειτουργία της δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που εισάγονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 85 και της εξειδίκευσης των Κανονισμών, αφορούν κυρίως:

1ον. Στη θέσπιση, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, αριθμητικών δημοσιονομικών κανόνων (fiscal rules), για το δημοσιονομικό ισοζύγιο και το χρέος («κανόνας δημοσιονομικής θέσης», «κανόνας χρέους»).

Σε περιπτώσεις απόκλισης από αυτούς τους κανόνες, τίθεται σε εφαρμογή ο κανόνας της πορείας προσαρμογής και προβλέπεται η ενεργοποίηση διορθωτικού μηχανισμού.

Παράλληλα, ορίζονται και οι ειδικές περιστάσεις, στις οποίες ενεργοποιούνται τυχόν ρήτρες διαφυγής από τους παραπάνω κανόνες.

Σημειώνεται, ιδιαίτερα, ότι ο «κανόνας της δημοσιονομικής θέσης» προβλέπει, για πρώτη φορά, τον καθορισμό κυκλικά προσαρμοσμένων στόχων για το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, λαμβάνοντας έτσι υπόψη την επίπτωση του οικονομικού κύκλου.

Κανόνας ιδιαίτερα σημαντικός για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία έχει, το 2013, ένα από τα υψηλότερα κυκλικά διορθωμένα πρωτογενή πλεονάσματα στον κόσμο.

2ον. Στην παρακολούθηση, ανάλυση και επίβλεψη αυτών των κανόνων, από ανεξάρτητους φορείς.

Ιδιαίτερα με τη σύσταση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, κατά το πρότυπο αντίστοιχων δημοσιονομικών συμβουλίων που λειτουργούν σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και χώρες του ΟΟΣΑ.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ενημερώνει, δημόσια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την πορεία των δημόσιων οικονομικών και παρεμβαίνει όταν χρειάζεται για την τήρηση των στόχων.

Για πρώτη φορά, μια υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη αρχή, με θεσμική υπόσταση για το Ελληνικό κράτος, θα ενημερώνει αξιόπιστα το Κοινοβούλιο, τον Υπουργό Οικονομικών και την Ελληνική κοινωνία για την κατάσταση της οικονομίας, τα επιτεύγματα ή τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες, τις δημοσιονομικές προβλέψεις και προοπτικές της χώρας κ.λπ.

3ον. Στον ορισμό συγκεκριμένων ημερομηνιών για τα διάφορα στάδια, κατάρτισης  του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ούτως ώστε αυτές να είναι συμβατές με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό κοινό χρονοδιάγραμμα («ευρωπαϊκό εξάμηνο»).

Επίσης, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του δημοσιονομικού πλαισίου με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές:

1ον. Προβλέπεται η ενίσχυση του ρόλου Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, με αυξημένες αρμοδιότητες αλλά και υποχρεώσεις, τόσο επί του φορέα τους, όσο και επί των εποπτευόμενων φορέων, αν υπάρχουν.

Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να φέρουν τουλάχιστον τις υπογραφές, αφενός του αρμόδιου οργάνου που έχει την ευθύνη εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα, ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου (τελική υπογραφή), αφετέρου την υπογραφή Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα, ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

2ον. Καθορίζεται το πλαίσιο κατάρτισης και υλοποίησης των δημοσιονομικών στόχων στη Γενική Κυβέρνηση, επιβολής προϋποθέσεων ορθής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις απόκλισης από τους  δημοσιονομικούς στόχους.

3ον. Καθορίζεται χρονοδιάγραμμα ανάρτησης δημοσιονομικών αναφορών για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με στόχο την ενδυνάμωση των μηχανισμών παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους και τη συμμόρφωσή τους με τους μεσοπρόθεσμους στόχους.

4ον. Εξειδικεύονται οι αρχές που διέπουν την κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι λειτουργίες τους, σύμφωνα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας, την αρχή της ενότητας, την αρχή της καθολικότητας και την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού.

5ον. Προβλέπεται η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου.

Θεσμοθετείται, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη των τυχόν αδυναμιών των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης, η αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων των συστημάτων λογιστικών και δημοσιονομικών αναφορών, τις οποίες όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένοι να θεσπίζουν».

TwitterInstagramYoutube