Σημεία ομιλίας Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στο συνέδριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών «GR FOR GROWTH – FUNDING SMEs»

Η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, σταδιακά, αποκαθίσταται. Πλέον, βρισκόμαστε μπροστά σε νέα μεγάλη πρόκληση. Να μετατρέψουμε, το συντομότερο δυνατόν, τη σταθεροποίηση σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις, εντός της Ευρωζώνης. Διατηρήσιμη ανάπτυξη, που θα έχει ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα που θα εστιάζεται στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επιχειρηματικότητα που θα εδράζεται στον ιδιωτικό τομέα, λόγω, κυρίως, της στενότητας των διαθέσιμων πόρων. Επιχειρηματικότητα που θα δίνει έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω, κυρίως, του μεγάλου αριθμού τους και της συμβολής τους στη διασύνδεση της εγχώριας παραγωγής με την εξωτερική ζήτηση.