Μήνας: Οκτώβριος 2014

Παρέμβαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια για την υποστήριξη της Τροπολογίας του ΥΠΟΙΚ σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών και την παράταση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση

newego_LARGE_t_1101_54108324Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα, η χώρα έχει σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της, επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, και σχεδιάζει, με αισιοδοξία, αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση, την επόμενη μέρα της Ελληνικής οικονομίας.

Βασικός άξονας αυτού του σχεδιασμού είναι η σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις.

Με την υπό συζήτηση Τροπολογία πάει ένα βήμα πιο πέρα.

1ον. Ρυθμίσεις οφειλών.

Με τον Ν. 4152/2013 δόθηκε η δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν το «παλαιό χρέος», δηλαδή αυτό που είχε δημιουργηθεί μέχρι 31.12.2012, σε 48 δόσεις, με επιτόκιο 8,75% και με την παροχή εκ μέρους των οφειλετών εγγυήσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Η αλήθεια είναι ότι κατά το χρόνο σχεδιασμού της ρύθμισης (Μάρτιος-Απρίλιος 2013) είχε εκτιμηθεί ότι, από το σύνολο των, τότε, περίπου 60,5 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών του «παλαιού χρέους», θα μπορούσε να εισπραχθεί ένα ποσό ύψους 2,7 δισ. ευρώ περίπου την περίοδο 2013-2017.

Το 2013 εισπράχτηκαν τελικά περίπου 124 εκατ. ευρώ έναντι του «παλαιού χρέους» με τη συμμετοχή 89.779 οφειλετών.

Συνεπώς, η ρύθμιση των οφειλών απέδωσε πολύ λιγότερα έσοδα από όσα είχαν αρχικά προβλεφθεί, με πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των φορολογουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε επιβεβλημένος ο ουσιαστικός, προσεκτικός, ορθολογικός επανασχεδιασμός της ρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση, πέραν από τις πολύ περισσότερες δόσεις, θα γίνεται πλέον και με πιο απλό τρόπο, δηλαδή με λιγότερες «προϋποθέσεις», όπως ήταν, μέχρι σήμερα, η ανάγκη παροχής εγγυήσεων και εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Στόχος είναι να υπάρξει ένα πιο ελαστικό και ευέλικτο σχήμα, το οποίο να βοηθά ουσιαστικά όσους πραγματικά αδυνατούν να τηρήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, καλύπτοντας το 99,7% των οφειλετών.

Αυτό θα επιτρέψει να επικεντρωθούν οι έλεγχοι σε όσους δεν ενταχθούν και συστηματικά δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, αν και διαθέτουν επαρκή ρευστότητα και περιουσία.

Γι’ αυτούς, οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και θα περιορίσουν τον «ηθικό κίνδυνο», τη μεγαλύτερη απειλή για τέτοιου είδους ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Από το συνδυασμό της νέας ρύθμισης και των στοχευμένων παρεμβάσεων για την είσπραξη ποσών από τους μεγαλοοφειλέτες, που μπορούν, αλλά μέχρι σήμερα απέφευγαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, εκτιμάται, ρεαλιστικά και συντηρητικά, ότι θα εισπραχθεί περίπου 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ περίπου μέχρι το 2018.

Ποσό πολλαπλάσιο της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με την Τρόικα και είχε συμπεριληφθεί στο ΜΠΔΣ 2015-2018.

2ον. Παράταση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση.

Από την 01.09.2011 εφαρμόστηκε η μετάταξη του ΦΠΑ στην εστίαση από το χαμηλό (13%) στον υψηλό συντελεστή (23%).

Στο ΜΠΔΣ 2012-2015, προβλεπόταν ότι η εν λόγω παρέμβαση θα απέφερε επιπλέον έσοδα 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, εκ των οποίων 300 εκατ. ευρώ το τελευταίο τετράμηνο του 2011.

Στο επόμενο ΜΠΔΣ 2013-2016, η εκτιμώμενη απόδοση του μέτρου περιορίστηκε στα 700 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τελικά, σε ετήσια βάση, συγκρίνοντας τα στοιχεία από 01.09.2010 έως 31.08.2011 (ΦΠΑ 13%), με τα αντίστοιχα της περιόδου από 01.09.2011 έως 31.08.2012 (ΦΠΑ 23%), από τις επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα την εστίαση, εισπράχτηκαν παραπάνω 157 εκατ. ευρώ.

Από τη σύγκριση αυτή, προκύπτει ότι τα ετήσια έσοδα που απεκόμισε το Ελληνικό Δημόσιο, ήταν υποπολλαπλάσια από τα αρχικώς προϋπολογισθέντα.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπραγματευτήκαμε, πέρυσι, με την Τρόικα την επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%.

Με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, η αύξηση του ΦΠΑ ανεστάλη πιλοτικά για την περίοδο από 01.08.2013 έως 31.12.2013, και η αναστολή αυτή, με το Ν. 4224/2013, επεκτάθηκε χρονικά μέχρι 31.12.2014.

Με βάση τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για τη χρονική περίοδο από το Σεπτέμβριο 2013 μέχρι και τον Ιούλιο 2014, η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, εκτιμάται ότι προκάλεσε απώλεια εσόδων ύψους περίπου 130 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Η εν λόγω απώλεια εσόδων, είχε ήδη ενσωματωθεί στο ΜΠΔΣ 2015-2018 (-54 εκατ. ευρώ το 2013 και -76 εκατ. ευρώ το 2014).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αναγνωριζόταν πάντα από την Ελληνική πλευρά, μια μικρή απώλεια εσόδων, η οποία είχε αρχικά εκτιμηθεί στα 209 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση (συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων).

Η Τρόικα εκτιμούσε μεγαλύτερη απώλεια εσόδων ύψους 240 εκατ. ευρώ.

Όμως, θεωρούσαμε ότι αυτή η απώλεια θα αντισταθμίζονταν από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τη συγκράτηση των τιμών, την αύξηση του τζίρου και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, που μεταφράζεται σε διατήρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Με βάση τα στοιχεία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και των συνδέσμων των επιχειρήσεων του κλάδου, φαίνεται ότι όλοι οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται, ενώ η απώλεια εσόδων ήταν τελικά χαμηλότερη από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Επιπλέον, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση είχε και τη θετική παρενέργεια της αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ.

Για παράδειγμα, με βάση τα στοιχεία του εννεαμήνου 2014, τα έσοδα από ΦΠΑ λοιπών προϊόντων, την κατηγορία δηλαδή που καταγράφονται και τα έσοδα από τον ΦΠΑ στην εστίαση, υπερέβησαν κατά 145 εκατ. ευρώ τους στόχους, παρά τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Έτσι, σήμερα, η Κυβέρνηση εισηγείται με την παρούσα τροπολογία τη διατήρηση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% και για το 2015.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, η ικανοποιητική – μέχρι σήμερα – εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού έδωσε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση, για στοχευμένες θετικές παρεμβάσεις.

Παρεμβάσεις που δεν είχαν ενσωματωθεί στον εφετινό Προϋπολογισμό, όπως η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η καταβολή «κοινωνικού μερίσματος», η αύξηση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των δικαστών.

Όσο συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, τόσο διευρύνονται οι βαθμοί ελευθερίας για την περαιτέρω μείωση του φορολογικού βάρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Θα επαναλάβω, και επιβεβαιώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι η εξάντληση των περιθωρίων για φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελεί βασική επιδίωξή μας.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την υπογραφή ΚΥΑ για τον καθορισμό του ύψους των πόρων που θα διατεθούν για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

logo-voitheia1«Υπογράφηκε σήμερα Κοινή Υπουργική Απόφαση από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Α. Ντινόπουλο, τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτση, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα, σχετικά με τον καθορισμό του ύψους των πόρων που θα διατεθούν για την κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους, στο πλαίσιο του Προγράμματος«Βοήθεια στο Σπίτι», για τη χρονική περίοδο από 01.10.2014 έως 31.12.2015.

Οι σχετικοί πόροι, για την εν λόγω περίοδο, θα ανέλθουν σε 65 εκατ. ευρώ.

Η διαχείριση των ανωτέρω πόρων, η επικαιροποίηση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου ωφελούμενων και οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος θα καθοριστούν μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, την κοινωνική ευαισθησία της αλλά, παράλληλα, και το πώς αντιλαμβάνεται τη συλλογική λειτουργία της και τον ορθολογισμό στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων».

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015

i-elliniki-oikonomia-exei-statheropoiithei.w_lΚυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή συζήτηση διεξάγεται σε μια κρίσιμη χρονικά περίοδο.

Περίοδο κατά την οποία η χώρα έχει σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της, επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, έχει αποκαταστήσει τη διεθνή θέση και αξιοπιστία της και σχεδιάζει, με αισιοδοξία, αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση, την επόμενη μέρα της Ελληνικής οικονομίας.

Σήμερα:

 • Οι δημοσιονομικοί στόχοι, για 3η συνεχόμενη χρονιά, επιτυγχάνονται.
 • Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.
 • Χρόνιες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες αντιμετωπίζονται.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.
 • Η επιστροφή στις αγορές σταδιακά επιτυγχάνεται.
 • Επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια, με καλύτερους όρους.
 • Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, το 2014, σύμφωνα και με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού:

1ον. Η χώρα θα παρουσιάσει, μετά από 6 συνεχή έτη ύφεσης, θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.

Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,6%, από μείωση κατά -3,9% το 2013.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται, κυρίως, στις ενδείξεις σταθεροποίησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, στην ανάκαμψη των επενδύσεων, στην ενίσχυση των εξαγωγών.

Η αποκλιμάκωση του ρυθμού μείωσης του ΑΕΠ το τελευταίο 18μηνο είναι ευδιάκριτη.

Τα επόμενα 2 τρίμηνα του έτους εκτιμάται ότι θα έχουμε θετικούς ρυθμούς μεταβολής, λόγω της θετικής επίπτωσης στην κατανάλωση από το «κοινωνικό μέρισμα», τις ιδιαίτερα αυξημένες εισπράξεις από τον τουρισμό, την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου, τη θετική επίπτωση από τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Και μιας και  ο λόγος για το «κοινωνικό μέρισμα», να ενημερώσω την Επιτροπή ότι, την προηγούμενη εβδομάδα, πιστώθηκε σε λογαριασμούς 7.990 νοικοκυριών, των οποίων οι αιτήσεις είχαν παραπεμφθεί σε έλεγχο, ποσό ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ.

Με αυτή την καταβολή, ο αριθμός των δικαιούχων που έλαβαν το «κοινωνικό μέρισμα», μέρισμα που δεν προβλέπονταν στον εφετινό Προϋπολογισμό, ανέρχεται στα 698.828 νοικοκυριά και το συνολικό ποσό που διατέθηκε διαμορφώνεται στα 453 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, για ελάχιστες ακόμη αιτήσεις που εκκρεμούν λόγω μη-ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης της φορολογικής τους δήλωσης του 2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου.

2ον. Η ανεργία, επί αρκετούς μήνες, αν και οριακά, αποκλιμακώνεται.

Τον Ιούλιο υποχώρησε στο 26,4%.

Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι θετικό και καλύτερο από το 2013.

Το μέσο ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί, περίπου, στο 27%.

Σε εθνικολογιστική βάση, στο 24,5%, από 25,8% το 2013.

Βέβαια, η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή.

Τα υψηλά ποσοστά νέων και μακροχρόνια ανέργων αποδεικνύουν το διαρθρωτικό χαρακτήρα της.

Οι κοινωνικές ανισότητες εντάθηκαν και ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού βρέθηκε κάτω από το όριο της φτώχειας.

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας, πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ανέρχεται στο 53% το 2013, και μετά από αυτές, δηλαδή μετά την καταβολή συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων, διαμορφώνεται στο 23%.

Η Κυβέρνηση κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις.

 • Για την προώθηση πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης:

Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση μιας μεγάλης δέσμης παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων και προγραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ, οι οποίες θα προσφέρουν ευκαιρίες εισόδου στην απασχόληση σε περισσότερους από 440.000 ανέργους.

Με προγράμματα που χρηματοδοτούνται κυρίως από τα κοινοτικά ταμεία, από το ΕΣΠΑ, και που εξασφαλίστηκε η κατ’ εξαίρεσιν έγκρισή τους από τώρα.

Ταυτόχρονα, η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, από 1ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους, αποτελεί σημαντικό κίνητρο ενίσχυσης της απασχόλησης.

 • Για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής:

Προωθούνται πολιτικές ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, προκειμένου να προστατευθούν όσοι έχουν πληγεί από το διατομεακό μετασχηματισμό της οικονομίας, να περιορισθεί το επίπεδο της φτώχειας και η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων,

Με στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής, όπως η διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αλλά και το καθεστώς του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που ξεκίνησε πιλοτικά για 6 μήνες σε 13 Δήμους απ’ όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με σκοπό να αποτελέσει τον πυρήνα μιας νέας στρατηγικής κοινωνικής πρόνοιας.

Στην πλήρη ανάπτυξή του θα καλύπτει 700.000 χιλιάδες άτομα σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή το 7% του πληθυσμού.

Πρόκειται για ένα «εργαλείο» που υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

3ον. Οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά.

Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 3,6 δισ. ευρώ ή στο 2% του ΑΕΠ.

Σημαντικά υψηλότερο τόσο έναντι του στόχου, που είναι 1,5% του ΑΕΠ, όσο και έναντι της περυσινής χρονιάς, που ήταν 0,8% του ΑΕΠ.

Αυτή η ικανοποιητική – μέχρι σήμερα – εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού έδωσε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση, για στοχευμένες θετικές παρεμβάσεις.

Παρεμβάσεις που δεν είχαν ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό του 2014, όπως: μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καταβολή «κοινωνικού μερίσματος», αύξηση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των δικαστών.

Στο ζήτημα της μισθολογικής αποκατάστασης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μία παρατήρηση:

Με βάση τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat), η όποια δαπάνη αποφασιστεί από την Κυβέρνηση, ανεξάρτητα του χρόνου καταβολής της, θα επιβαρύνει, εξ’ ολοκλήρου, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2014.

Και αυτό γιατί η καταγραφή στο έλλειμμα θα γίνει μόλις προσδιορισθεί με ακρίβεια το ύψος της δαπάνης, δηλαδή εφέτος, και στη συνέχεια, τα επόμενα χρόνια, οι ταμειακές πληρωμές που θα γίνονται, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο έλλειμμα.

Εξ αιτίας αυτής της μεθοδολογίας καταγραφής και από την ΕΛΣΤΑΤ, τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας επιτρέπουν τη μερική, αλλά σημαντική, αν και όχι πλήρη, αποκατάσταση των απολαβών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.

Εφέτος, τα στελέχη θα λάβουν αυξημένες αποδοχές, που θα καλύπτουν την αποκατάσταση κατά 50% της περικοπής που τους έγινε από το 2012, για τους τελευταίους 6 μήνες, δηλαδή αναδρομικά από τον Ιούλιο.

Τα αναδρομικά της περιόδου 2012-2014, θα δοθούν σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, από 01.01.2015, ταυτόχρονα με την αύξηση των τακτικών αποδοχών τους, που θα επέλθει από εφέτος.

Επιπρόσθετα, το «κοινωνικό μέρισμα», ύψους 37 εκατ. ευρώ, που ήδη χορηγήθηκε σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δεν θα συμψηφιστεί με τις αυξήσεις των αποδοχών.

Ενώ, και οι μισθολογικές προαγωγές, που ξεπάγωσαν το 2012, θα διατηρηθούν.

Επίσης, και στο ζήτημα της βελτίωσης του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, μία παρατήρηση:

Οι μηνιαίες δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα αυξηθούν στις 72 με 100, από 48 που ισχύει σήμερα για τις παλαιές οφειλές.

Παράλληλα, θα μειωθούν τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις και τα επιτόκια, με τα οποία επιβαρύνονται για το υπόλοιπο της οφειλής τους.

Ενώ, όσοι μπαίνουν στη νέα ρύθμιση, πέρα από τις πολύ περισσότερες δόσεις, θα μπαίνουν και με πιο απλό τρόπο, δηλαδή με λιγότερες «προϋποθέσεις», όπως ήταν, μέχρι σήμερα, η ανάγκη παροχής εγγυήσεων και εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Στόχος μας είναι να υπάρξει ένα πιο ελαστικό και ευέλικτο σχήμα, το οποίο να βοηθά ουσιαστικά όσους πραγματικά αδυνατούν να τηρήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους.

Αυτό θα επιτρέψει να επικεντρωθούν οι έλεγχοι σε όσους δεν ενταχθούν και συστηματικά δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, αν και διαθέτουν επαρκή ρευστότητα και περιουσία.

Γι’ αυτούς, οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και θα περιορίσουν τον «ηθικό κίνδυνο», τη μεγαλύτερη απειλή για τέτοιου είδους ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Η σχετική ρύθμιση ολοκληρώνεται.

Κι ακόμα, ήδη επεξεργαζόμαστε, την ρύθμιση για τα «κόκκινα δάνεια» σε επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες.

4ον. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA-95), εκτιμάται ότι θα περιορισθεί στο 0,8% του ΑΕΠ.

Από 1,9% το 2013 και 5,8% το 2012.

5ον. Το δημόσιο χρέος σταθεροποιείται.

Αναμένεται να διαμορφωθεί στα 318,6 δισ. ευρώ, ή στο 175% του ΑΕΠ.

Όσο, περίπου, και το 2013.

Ενώ οι δαπάνες για τόκους συνεχίζουν να μειώνονται.

Για την Κεντρική Διοίκηση αυτές οι δαπάνες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 5,7 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, λόγω της σημαντικής μείωσης, τους τελευταίους μήνες, των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων.

Έτσι, οι δαπάνες για τόκους είναι μειωμένες κατά 53% σε σχέση με το 2012 και κατά 65% σε σχέση με το 2011.

Και ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνονται στο 3,1% το 2014, από 6,3% το 2012 και 7,8% το 2011.

Πιο αναλυτικά, σε ότι αφορά στα έσοδα και τις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2014:

 • Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, μετά τη μείωση των επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 49,7 δισ. ευρώ, μειωμένα περίπου κατά 1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Η απόκλιση αυτή υπερκαλύπτεται, σε δημοσιονομική βάση, κυρίως από την παράταση στην προθεσμία καταβολής των 2 δόσεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), οι οποίες θα εισπραχθούν τους 2 πρώτους μήνες του 2015.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικολογιστικές προσαρμογές, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 49,7 δισ. ευρώ, αυξημένα οριακά έναντι του στόχου.

Γεγονός που συνιστά θετική προοπτική για την επίτευξη του στόχου στο σκέλος των εσόδων και για το 2015.

 • Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 42,5 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 128 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και κατά 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2013.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το γεγονός ότι έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

 Οι πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 6,8 δισ. ευρώ, από τα οποία 6,1 δισ. ευρώ θα διατεθούν για έργα συγχρηματοδοτούμενα και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπόλοιπα 700 εκατ. ευρώ για έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους.

 • Οι πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 6,8 δισ. ευρώ, από τα οποία 6,1 δισ. ευρώ θα διατεθούν για έργα συγχρηματοδοτούμενα και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπόλοιπα 700 εκατ. ευρώ για έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους.

Συμπερασματικά, το 2014, η χώρα θα επιτύχει, για 2η χρονιά, υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, θα παρουσιάσει, μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, ενώ επέστρεψε, μετά από 4 χρόνια, στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για μεσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Δεν αρκεί όμως αυτό.

Άλλωστε, η διατηρήσιμη δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για τη μεγέθυνση της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία.

Είναι αλήθεια ότι απαιτείται, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επανεκτίμηση πολιτικών και προτεραιοτήτων.

Ενώ και εμείς, ως χώρα, οφείλουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα της Ελληνικής οικονομίας και να μετατρέψουμε την παρούσα σταθεροποίηση σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή.

Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης.

Σχέδιο, που επιδιώκει την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, που στοχεύει σε μια ανταγωνιστική παραγωγική βάση, που έχει εξωστρεφή προσανατολισμό.

Σχέδιο, που εδράζεται στη σταδιακή ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των πολιτών, στη συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην περαιτέρω προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου και στην επιτάχυνση των δομικών αλλαγών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

Σ’ αυτό το περιβάλλον και μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκε το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2015.

Έτος, στο οποίο προβλέπεται:

1ον. Το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 2,9%.

Η αύξηση προβλέπεται να προέλθει, κυρίως, από την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και την ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6%, για 1η χρονιά μετά από πολλά έτη.

Οι εξαγωγές να αυξηθούν κατά 5,2%, για 3η συνεχόμενη χρονιά.

Ενώ, και οι επενδύσεις προβλέπεται να ενισχυθούν σημαντικά, για 2η συνεχόμενη χρονιά, μετά από 6 συνεχή έτη πτώσης τους, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης περίπου 16%.

Θετικές επιδράσεις θα έχουν η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, η συνέχιση της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία.

Ορισμένα, ενδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτές τις προβλέψεις:

 • Το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ διαμορφώνεται στο 85%.
 • Η Ελλάδα θα εισπράξει, προκαταβολικά, ένα σημαντικό ποσό από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για εμπροσθοβαρή, ώριμα έργα.
 • Έχουν ήδη υπογραφεί 4 συμβάσεις ΣΔΙΤ, ύψους 155 εκατ. ευρώ, και αναμένεται, το 1ο εξάμηνο του 2015, να υπογραφούν άλλες 9 συμβάσεις, ύψους 650 εκατ. ευρώ.
 • Η Ελλάδα, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, φαίνεται να προσελκύει, τα 2 τελευταία χρόνια, επενδύσεις αξίας 37,6 δισ. ευρώ.
 • Τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως είναι οι οδικοί άξονες «Αυτοκινητόδρομοι Ανάπτυξης», προχωρούν.
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα συνεχίζουν να πληρώνονται.

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αυτές έχουν μειωθεί κατά 50%.

Ενώ, δίνονται πρόσθετα 800 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή υποχρεώσεων της περιόδου 2012-2013.

Η κατανομή αυτή του ποσού, χωρίς να αποκλείεται να μεταβληθεί ανάλογα με το ρυθμό απορρόφησης από τους φορείς, είναι:

 • 420 εκατ. ευρώ στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, εκ των οποίων 260 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • 250 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ.
 • 120 εκατ. ευρώ στα Νοσοκομεία, και επιπλέον πρόσθετα 300 εκατ. ευρώ από το Αποθεματικό του Προϋπολογισμού.

Σημαντική προβλέπεται να είναι και η βελτίωση στις συνθήκες ρευστότητας της οικονομίας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και από την προβλεπόμενη, μερική, χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη μετά την απόφαση να διεξαχθούν μια σειρά από στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Θετικές επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν ακόμη ποσοτικά προσδιορισθεί, αναμένεται να έχουν η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω της μείωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, η πλήρης απόδοση – σε ετήσια βάση – του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, που άρχισε να ισχύει από τα μέσα του 2014, η αύξηση της μεταφερόμενης επίδρασης του 2014 στο 2015, καθώς η εξέλιξη του ΑΕΠ στα 2 τελευταία τρίμηνα του 2014 αναμένεται θετική και η συνέχιση, βάσει των σημερινών ενδείξεων, της μεγάλης αύξησης του τουρισμού και το 2015.

Σημειώνεται όμως, ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας είναι συνάρτηση πολλών προσδιοριστικών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζονται από ενδογενείς και εξωγενείς αιτίες.

Δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα επιθυμιών ή εντολών.

Υπάρχουν υψηλοί και αυξημένοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που προέρχονται, κυρίως, από το εξωτερικό περιβάλλον και από την εσωτερική πολιτική αβεβαιότητα.

Μία, όμως, ακόμη παρατήρηση:

Η χώρα, εφέτος, επιστρέφει από ύφεση 3,9%, σε μεγέθυνση 0,6%.

Το 2014, η χώρα διένυσε μεγάλη απόσταση.

Γιατί να μην τα καταφέρει και το 2015;

Μάλιστα, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία για την εξέλιξη του ΑΕΠ που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ την προηγούμενη Παρασκευή, η ύφεση του 2013 περιορίζεται κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση, από το -3,9% στο -3,3%.

Το γεγονός αυτό ενισχύει την πιθανότητα επαλήθευσης των προβλέψεων για τους ρυθμούς μεγέθυνσης το 2014 και το 2015, λόγω της θετικής μεταφερόμενης επίδρασης (carry over effect) από το 2013.

2ον. Το ποσοστό ανεργίας, αντιδρώντας με κάποιο βαθμό υστέρησης στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπεται να μειωθεί.

Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί, σε εθνικολογιστική βάση, στο 22,5% του εργατικού δυναμικού, από 24,5% το 2014.

Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6%.

3ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 5,4 δισ. ευρώ ή στο 2,9% του ΑΕΠ, περίπου στο στόχο του Προγράμματος.

Η Ελλάδα προβλέπεται ότι θα επιτύχει το υψηλότερο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα στον κόσμο.

Το υψηλότερο, δηλαδή, πλεόνασμα, αν εξαιρέσουμε την επίδραση της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης των τελευταίων ετών.

Και αυτό θα γίνει εξαιτίας της επιστροφής της οικονομίας σε διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης.

Έτσι, προβλέπεται αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς νέες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών.

Στο Προσχέδιο, μάλιστα, ενσωματώνεται η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση – από εφέτος – των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η ενίσχυση των εισοδημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Όσο μάλιστα επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, τόσο διευρύνονται οι βαθμοί ελευθερίας για την περαιτέρω μείωση του φορολογικού βάρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Η εξάντληση των περιθωρίων για φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελεί βασική επιδίωξή μας.

4ον. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ισοσκελισμένο.

Εκτιμάται δημοσιονομικό έλλειμμα 0,2% το 2015, από 0,8% το 2014 και 1,9% το 2013.

Και αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει πιθανές θετικές επιδράσεις από τη μεταφορά της καλύτερης εκτέλεσης – στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών – του 2014 στο 2015, την προσδοκόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων κατά το 2ο εξάμηνο του 2014, την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, την εξοικονόμηση πόρων από την ολοκλήρωση της επισκόπησης δαπανών σε 6 Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, τις δευτερογενείς επιπτώσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη βελτίωση της ρευστότητας μετά την επαναφορά του Ελληνικού Δημοσίου, των τραπεζών και των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, τη χρήση εργαλείων χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής αρμοδιότητας της ΕΚΤ.

Βέβαια, δεν παραγνωρίζονται οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι.

Οι περισσότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όχι στο Κράτος.

Σχετίζονται με τα μεγέθη του Προϋπολογισμού των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και των ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες), με την εισπραξιμότητα ασφαλιστικών εισφορών, με την υπέρβαση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, λόγω αυξημένου αριθμού νέων συνταξιούχων, με την υπέρβαση δαπανών σε κατηγορίες παροχών ασθένειας, που δεν εφαρμόζονται μηχανισμοί αυτόματης επιστροφής.

Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού τους.

5ον. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 316 δισ. ευρώ ή στο 168% του ΑΕΠ.

Μειωμένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2014.

Η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην επίτευξη σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος και στη μεγέθυνση της οικονομίας.

Οι δαπάνες για τόκους χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπονται να διαμορφωθούν στα 5,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.

Πιο αναλυτικά, σε ότι αφορά στα έσοδα και τις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2015:

 • Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 50,7 δισ. ευρώ, αυξημένα περίπου κατά 1 δισ. ευρώ έναντι του 2014.
 • Οι πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 41,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 380 εκατ. ευρώ έναντι του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης καταβολής αυξημένων αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, βήμα-βήμα, η χώρα βγαίνει από την κρίση.

Η χώρα εισέρχεται σε μια μακρά περίοδο διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και πρωτογενών πλεονασμάτων, που θα φέρουν αύξηση στην απασχόληση, μείωση στην ανεργία και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα συλλογικής, σκληρής δουλειάς.

Και κυρίως των πρωτόγνωρων θυσιών της Ελληνική κοινωνίας.

Θυσίες, οι οποίες δεν πρέπει να πάνε χαμένες.

Δυστυχώς, κατά τη σημερινή συζήτηση, παρατηρείται από την Αντιπολίτευση διαγκωνισμός μιζέριας και λαϊκισμού.

Ακούγονται ανακρίβειες και αοριστολογίες.

Μοιράζονται ψευδαισθήσεις.

Κυριαρχεί ο μηδενισμός.

Να θυμίσω βέβαια ότι, σταθερά, τα ίδια πρόσωπα αμφισβητούν τις προβλέψεις τους Προϋπολογισμού τα τελευταία 3 χρόνια.

Και πέφτουν σταθερά έξω.

Όπως έχει αποδειχθεί, τα 3 τελευταία χρόνια, εκ των αποτελεσμάτων, προσεγγίζουμε την πραγματικότητα με ρεαλισμό.

Όπως είπα και στη συζήτηση στην Ολομέλεια, για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, η κρισιμότητα των στιγμών και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, η κοινωνία και η οικονομία απαιτούν, κατά την πεποίθησή μου, τη συστράτευση όλων των δημιουργικών δυνάμεων.

Μακριά από θεσμικά, κομματικά και προσωπικά παίγνια εξουσίας, επικίνδυνους ακροβατισμούς ή αδιέξοδους τυχοδιωκτισμούς.

Φυσικά, η δημιουργική σύνθεση δεν επιτυγχάνεται με εξαναγκασμούς.

Η ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρισιμότητα των στιγμών είναι τέτοια που επιβάλει συγκλίσεις, δημιουργικές συνθέσεις, εθνικό σχέδιο, σκληρή δουλειά.

Που επιτάσσει πατριωτική συνείδηση, σύνεση, συναίνεση και ρεαλισμό.

Που απαιτεί πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, ασφάλεια, αίσθημα δικαιοσύνης.

Ώστε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε, με το ελάχιστο δυνατόν κοινωνικό και οικονομικό κόστος, τις παθογένειες και τα ελλείμματα του εγχώριου υποδείγματος.

Και να δημιουργήσουμε το νέο.

Που μπορεί να ωθήσει την οικονομία και την κοινωνία σε έναν ενάρετο κύκλο ευημερίας για όλους τους πολίτες.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014

xristos-staikouras-arxeiouΑπό το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014:

«Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το εννεάμηνο του 2014:

1ονΤο πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ ή στο 1,4% του ΑΕΠ, έναντι στόχου στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για 1,5 δισ. ευρώ ή 0,8% του ΑΕΠ.

Προκύπτει, συνεπώς, υπέρβαση, έναντι του στόχου, περίπου κατά 1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία για το οκτάμηνο του τρέχοντος έτους, που ανακοινώθηκαν στις αρχές του μήνα, διαμορφώθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ ή στο 1,3% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,2 δισ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη και υπερκάλυψη του δημοσιονομικού στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,5% του ΑΕΠ το 2014.

Αυτή η ικανοποιητική – μέχρι σήμερα – εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού έδωσε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση, για στοχευμένες, θετικές παρεμβάσεις.

Παρεμβάσεις που δεν είχαν ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό του 2014, όπως: μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καταβολή «κοινωνικού μερίσματος», αύξηση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των δικαστών.

Όσο μάλιστα επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, τόσο διευρύνονται οι βαθμοί ελευθερίας για την περαιτέρω μείωση του φορολογικού βάρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Η εξάντληση των περιθωρίων για φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελεί βασική επιδίωξή μας.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ ή στο 1,3% του ΑΕΠ, έναντι στόχου στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για έλλειμμα 3,7 δισ. ευρώ ή 2,0% του ΑΕΠ.

Προκύπτει, συνεπώς, υπέρβαση έναντι του στόχου περίπου κατά 1,4 δισ. ευρώ.

3ον. Τα καθαρά έσοδα του Προϋπολογισμού διαμορφώνονται χαμηλότερα έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος λόγω, κυρίως, των υψηλότερων επιστροφών φόρων.

Ειδικότερα, κατά το εννεάμηνο του 2014, τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 33,9 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά περίπου 330 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Και αυτό γιατί οι επιστροφές φόρων κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 2,6 δισ. ευρώ, περίπου 300 εκατ. ευρώ υψηλότερα από το στόχο.

Εάν εξαιρέσουμε, συνεπώς, τις επιστροφές φόρων, τα έσοδα διαμορφώνονται στα 36,5 δισ. ευρώ, περίπου όσο και ο στόχος του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το στόχο που είχε τεθεί, θα έπρεπε να έχουν ήδη εισπραχθεί 3 δόσεις του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, συνολικού εκτιμώμενου ύψους 1,3 δισ. ευρώ για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Και έχει εισπραχθεί μόνο μία δόση, αυτή του Σεπτεμβρίου.

Αφαιρώντας τα ποσά των προηγούμενων 2 μηνών από το στόχο, προκύπτει καλύτερη επίδοση στο σκέλος των εσόδων.

Αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώνεται αν απομονώσουμε το μήνα Σεπτέμβριο: τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού είναι περίπου 500 εκατ. ευρώ υψηλότερα τον εφετινό μήνα έναντι του περυσινού.

Τα δε έσοδα προ επιστροφών φόρων είναι 620 εκατ. ευρώ υψηλότερα.

4ονΟι πρωτογενείς δαπάνες είναι σταθερά μειωμένες, τόσο έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος όσο και έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Διαμορφώθηκαν στα 30,4 δισ. ευρώ, περίπου 1,9 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και 1,2 δισ. ευρώ καλύτερα από το στόχο του Μεσοπρόθεσμου.

Μάλιστα, τον εφετινό Σεπτέμβριο οι πρωτογενείς δαπάνες είναι 400 εκατ. ευρώ ή 11% χαμηλότερες έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά το εννεάμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες, ύψους 460 εκατ. ευρώ, για κοινωνική προστασία, συμβάλλοντας στην ανακοπή της πτωτικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επίσης, οι δαπάνες τόκων είναι σημαντικά μειωμένες έναντι τόσο της περυσινής περιόδου (περίπου 470 εκατ. ευρώ) όσο και του στόχου (395 εκατ. ευρώ).

5ον. Έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, χρονικά στα 3/4 του έτους 2014, έχουν διατεθεί 510 εκατ. ευρώ ή το 45% του αποθεματικού που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό (αρχική πίστωση 1,12 δισ. ευρώ, υπόλοιπο προς χρήση 610 εκατ. ευρώ).

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυξήθηκαν σημαντικά.

Διαμορφώθηκαν περίπου στα 3,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 32% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, συμβάλλοντας στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας.

Συνεπώς, όπως τα στοιχεία καταδεικνύουν, η χώρα, το 2014, θα επιτύχει, για 2η χρονιά, σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα, θα παρουσιάσει, μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, ενώ ήδη επέστρεψε, μετά από 4 χρόνια, στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για μεσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Βήμα-βήμα, λοιπόν, η χώρα βγαίνει από την κρίση.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα συλλογικής, σκληρής δουλειάς.

Και κυρίως των πρωτόγνωρων θυσιών της Ελληνική κοινωνίας.

Η χώρα αντιμετώπισε τα υψηλά, διαχρονικά δίδυμα ελλείμματά της.

Δεν αρκεί όμως αυτό.

Άλλωστε, η διατηρήσιμη δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για τη μεγέθυνση της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία.

Είναι αλήθεια ότι απαιτείται, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επανεκτίμηση πολιτικών και προτεραιοτήτων.

Ενώ και εμείς, ως χώρα, οφείλουμε με αισιοδοξία, αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση πλέον, να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα της Ελληνικής οικονομίας και να μετατρέψουμε την παρούσα σταθεροποίηση σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή.

Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε υιοθετώντας και εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης.

Σχέδιο που εδράζεται στη σταδιακή ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των πολιτών, στη συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην περαιτέρω προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου και στην επιτάχυνση των δομικών αλλαγών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος».

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “REAL NEWS” – “H Κυβέρνηση δεν θέτει ζήτημα αλλαγής των δημοσιονομικών στόχων”

31430811_31430812_Page_2Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο Προϋπολογισμός μέχρι την ψήφισή του το Δεκέμβριο;

Φυσικά, αφού ο κάθε Προϋπολογισμός συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη, εκ των προτέρων, τους στόχους, τους διαθέσιμους πόρους αλλά και τους περιορισμούς όπως εκτιμάται ότι θα εξελιχθούν κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται.

Άλλωστε μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχουμε μια ακόμη ακριβέστερη εικόνα της εκτέλεσης του εφετινού Προϋπολογισμού.

Σημειώνω ότι η ικανοποιητική εκτέλεσή του μέχρι σήμερα, έδωσε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση, για στοχευμένες θετικές παρεμβάσεις, πέραν του Προϋπολογισμού του 2014 όπως: μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καταβολή «κοινωνικού μερίσματος», ενίσχυση των εισοδημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των δικαστών.

Μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω φοροελαφρύνσεις;

Όσο επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, τόσο διευρύνονται οι βαθμοί ελευθερίας για την περαιτέρω μείωση του φορολογικού βάρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Η εξάντληση των περιθωρίων για φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελεί βασική επιδίωξή μας.

Αναγνωρίζετε ότι υπάρχει υπερφορολόγηση; Πότε θα σταματήσει;

Στο εμφανές πεδίο της οικονομίας υπάρχει, πράγματι, βαριά φορολόγηση.

Όμως είναι γνωστό ότι στη χώρα μας υπάρχει σημαντικό πεδίο «γκρίζας» οικονομίας.

Σε πρώτη φάση, με δεδομένη τη δημοσιονομική ανισορροπία, η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική ήταν μονόδρομος.

Γνωρίζετε ότι σταθερά υποστηρίζω πως η δημοσιονομική προσαρμογή θα πρέπει να προέρχεται, κυρίως, από το σκέλος των δαπανών και βεβαίως από την πάταξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.

Όσο προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση, και ήδη κινούμαστε προς τα εκεί, τόσο θα ελαφρύνουμε τους συνεπείς φορολογούμενους.

Δεν είναι υπεραισιόδοξος ο στόχος για 2,9% πρωτογενές πλεόνασμα το 2015;

Τα περίπου 3 τελευταία χρόνια, νομίζω πως έχει αποδειχθεί, εκ των αποτελεσμάτων, ότι με ρεαλισμό προσεγγίζω την πραγματικότητα.

Ελπίζω ότι και το 2015 δεν θα διαψευσθώ.

Υπενθυμίζω, βέβαια, αυτό που έχω τονίσει και με άλλη ευκαιρία, ότι στην οικονομία δεν υπάρχουν μαθηματικού τύπου βεβαιότητες.

Οι σχέσεις των μεγεθών είναι στοχαστικές.

Μήπως είναι υπεραισιόδοξος και ο στόχος για ανάπτυξη 2,9%;

Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας είναι συνάρτηση πολλών προσδιοριστικών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζονται από ενδογενείς και εξωγενείς αιτίες.

Δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα επιθυμιών ή εντολών.

Να επισημάνω βέβαια ότι η χώρα, εφέτος, θα επιστρέψει από το -3,9%, περίπου στο +0,6%.

Το 2014 διένυσε μεγάλη απόσταση.

Γιατί να μην τα καταφέρει και το 2015;

Ζητάει αλλαγή δημοσιονομικών στόχων η Κυβέρνηση; Η τρόικα αρνείται;

Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους.

Το ίδιο προβλέπεται ότι θα συμβεί και το 2015, για 4η συνεχόμενη χρονιά.

Συνεπώς η Κυβέρνηση δεν θέτει ζήτημα αλλαγής στόχων.

Και οι  δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι στον αέρα; Πότε θα έρθει η ρύθμιση;

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται.

Στόχος μας είναι να υπάρξει ένα πιο ελαστικό και ευέλικτο σχήμα, το οποίο να βοηθά ουσιαστικά όσους πραγματικά αδυνατούν να τηρήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους.

Αυτό θα επιτρέψει να επικεντρωθούν οι έλεγχοι σε όσους δεν ενταχθούν και συστηματικά δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, αν και διαθέτουν επαρκή ρευστότητα και περιουσία.

Γι’ αυτούς, οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και θα περιορίσουν τον «ηθικό κίνδυνο», τη μεγαλύτερη απειλή για τέτοιου είδους ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Μπορεί η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της και να ζητήσει να φύγει το ΔΝΤ χωρίς να πάρει τα τελευταία 12 δισ. ευρώ; Τι θα παίξει ρόλο;

Εμείς εργαζόμαστε για να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατό, η τρέχουσα αξιολόγηση από την Τρόϊκα και να γίνει η εκταμίευση του ποσού της δόσης που εκκρεμεί.

Δόση στην οποία περιλαμβάνονται και 3,5 δισ. ευρώ περίπου από το ΔΝΤ.

Για τα υπόλοιπα, καθώς και για την επόμενη ημέρα της Ελληνικής οικονομίας, μετά την ολοκλήρωση, εφέτος, του Προγράμματος, η Κυβέρνηση εργάζεται, επί συγκεκριμένου σχεδίου.

Οι δικαστές ήδη έχουν πάρει πολλά;

Οι απολαβές των δικαστικών λειτουργών ήδη, από 1η Ιουλίου, έχουν επανέλθει στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.

Επιπλέον, εφέτος, ολοκληρώθηκε και η καταβολή αναδρομικών μισθολογικών διαφορών, ύψους 620 εκατ. ευρώ.

Η Κυβέρνηση κινείται εντός του υφιστάμενου θεσμικού και δημοσιονομικού πλαισίου.

Πότε θα εξοφληθούν οι ένστολοι; Σε τρία, σε πέντε χρόνια;

Με βάση τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, η όποια δαπάνη αποφασιστεί από την Κυβέρνηση, ανεξάρτητα του χρόνου καταβολής της, θα επιβαρύνει, εξ’ ολοκλήρου, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2014.

Εξ αιτίας αυτής της καταγραφής της ΕΛΣΤΑΤ, τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας επιτρέπουν τη μερική, αλλά σημαντική, αν και όχι πλήρη, αποκατάσταση των απολαβών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.

Εφέτος, τα στελέχη θα λάβουν, το Νοέμβριο, αυξημένες αποδοχές που θα καλύπτουν αυτή την αποκατάσταση για τους τελευταίους 5 μήνες.

Τα αναδρομικά, της περιόδου 2012-2014, θα δοθούν, σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, ταυτόχρονα με την αύξηση των τακτικών αποδοχών τους.

Το ίδιο προβλέπεται να γίνει και για τους δικαστικούς λειτουργούς, ως προς τα αναδρομικά τους.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι δεν χρησιμοποιεί «δύο μέτρα και δύο σταθμά»…    

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση

ImageHandlerΚυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση γίνεται σε μια κρίσιμη χρονικά περίοδο.

Περίοδο κατά την οποία η χώρα έχει σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της, επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, έχει αποκαταστήσει τη διεθνή θέση και αξιοπιστία της και σχεδιάζει, με αισιοδοξία, αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση, την επόμενη μέρα της Ελληνικής οικονομίας.

Σήμερα:

 • Οι δημοσιονομικοί στόχοι, για 3η συνεχόμενη χρονιά, επιτυγχάνονται.
 • Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.
 • Χρόνιες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες αντιμετωπίζονται.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.
 • Η επιστροφή στις αγορές σταδιακά επιτυγχάνεται.
 • Επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια, με καλύτερους όρους.
 • Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Το 2014, σύμφωνα με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, η χώρα θα επιτύχει, για 2η χρονιά, σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα, θα παρουσιάσει, μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, ενώ ήδη επέστρεψε, μετά από 4 χρόνια, στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για μεσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Βήμα-βήμα, λοιπόν, η χώρα βγαίνει από την κρίση.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα συλλογικής, σκληρής δουλειάς.

Και κυρίως των πρωτόγνωρων θυσιών της Ελληνική κοινωνίας.

Αποτέλεσμα, στο οποίο συνέβαλαν και οι πρωτοβουλίες και πολιτικές που υλοποιήθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τις προγραμματικές μας δηλώσεις.

Πολιτικές, που κινήθηκαν, από την αρχή, και πέραν των δεσμεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών.

Ειδικότερα, ενδεικτικά και κωδικοποιημένα:

1ον. Προωθήθηκε η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία.

Η Ελλάδα εκτιμάται, εφέτος, ότι θα επιτύχει το υψηλότερο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα στον κόσμο.

Το υψηλότερο, δηλαδή, πλεόνασμα, αν εξαιρέσουμε την επίδραση της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης των τελευταίων ετών.

Ενώ, το 2015, προβλέπεται ότι θα έχει σχεδόν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, μετά από πολλές δεκαετίες.

2ον. Υλοποιήθηκαν στοχευμένες πρωτοβουλίες εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών.

3ον. Θωρακίστηκε το Ελληνικό Δημόσιο, με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου δημοσιονομικών ελέγχων και την ανασυγκρότηση των ελεγκτικών μηχανισμών της δημοσιονομικής διαχείρισης.

4ον. Αναβαθμίστηκε, επικαιροποιήθηκε και εναρμονίστηκε με τις ευρωπαϊκές πρακτικές το θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας.

5ον. Εξορθολογίστηκε η δημοσιονομική λειτουργία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Θεσπίστηκαν ρυθμίσεις και υλοποιούνται πολιτικές για την έγκριση, παρακολούθηση και εκτέλεση των Προϋπολογισμών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Δημιουργήθηκε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καταρτίζεται και παρακολουθείται, συστηματικά, Κοινωνικός Προϋπολογισμός.

6ον. Βελτιώθηκε η διαδικασία συνταξιοδότησης στο Δημόσιο.

Με την καθιέρωση του θεσμού της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο.

Με τη μείωση του χρόνου αναμονής των συνταξιοδοτικών υποθέσεων.

Με τη βελτίωση των διαύλων επικοινωνίας του πολίτη με το Δημόσιο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων.

7ον. Αξιοποιήθηκαν οι αδρανείς πόροι του Ελληνικού Δημοσίου.

Καταρτίστηκε, για πρώτη φορά, το νομοθετικό πλαίσιο των αδρανών καταθέσεων.

Επικαιροποιήθηκε, τροποποιήθηκε και εκσυγχρονίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών.

Αναλήφθηκε πρωτοβουλία καταγραφής, κατηγοριοποίησης, εκτίμησης και αξιοποίησης των παρακαταθηκών, που φυλάσσονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άνοιξε λογαριασμός, στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συγκεντρώνονται χρηματικά ποσά, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Και αυτά τα ποσά διανέμονται στο κοινωνικό σύνολο.

8ον. Ενδυναμώθηκε θεσμικά και λειτουργικά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

9ον. Αναβαθμίστηκε το πλαίσιο που διέπει την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου.

10ον. Θεσπίστηκε διαδικασία για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Το αποτέλεσμα είναι αυτές να έχουν μειωθεί κατά 50% τον τελευταίο 1,5 χρόνο.

Ενώ δίνονται, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, πρόσθετα 800 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπροθέσμων της περιόδου 2012-2013.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Συνοψίζοντας, μπορούμε, με αίσθημα ευθύνης, να πούμε στην εθνική αντιπροσωπεία ότι τα 2,5 τελευταία χρόνια προωθήθηκε, με συνέπεια, η αναγκαία δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία.

Η χώρα αντιμετώπισε τα υψηλά, διαχρονικά δίδυμα ελλείμματά της.

Δεν αρκεί όμως αυτό.

Άλλωστε, η διατηρήσιμη δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για τη μεγέθυνση της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία.

Είναι αλήθεια ότι απαιτείται, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επανεκτίμηση πολιτικών και προτεραιοτήτων.

Ενώ και εμείς, ως χώρα, οφείλουμε με σκληρή δουλειά, να μετατρέψουμε, το συντομότερο δυνατό, την παρούσα σταθεροποίηση σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή.

Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης.

Βασικοί άξονες του σχεδίου είναι:

1ον. Η σταδιακή ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των πολιτών, με την ένταξη του «αφανούς» τμήματος της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της.

Ήδη κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

2ον. Η διασφάλιση της επίτευξης υψηλών, διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων.

3ον. Η περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Ρεαλιστικές λύσεις, εφικτές τεχνικές, ισοδύναμοι τρόποι υπάρχουν.

4ον. Η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών.

Και αυτό θα επιτευχθεί με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων και με την ενίσχυση, σταδιακά, των δαπανών που έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούν υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα.

5ον. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιορισθεί το επίπεδο της φτώχειας και οι διευρυμένες, πράγματι, κοινωνικές ανισότητες.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής, όπως το καθεστώς του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας νέας στρατηγικής κοινωνικής πρόνοιας.

6ον. Η δημιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους, περνώντας, σταδιακά, από την επίτευξη ποσοτικών στόχων στην εκπλήρωση κρίσιμων ποιοτικών μεταρρυθμίσεων, όπως είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας.

7ον. Η αύξηση των επενδύσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και η διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Με τη σημαντική συμβολή του τουρισμού και της ναυτιλίας, αλλά και της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης, της βιομηχανίας, της ενέργειας.

Με την προσήλωση στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεις, που θα βοηθήσουν την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων εγχώριων επιχειρήσεων, θα απεγκλωβίσουν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις από παθογένειες του παρελθόντος, θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια.

Ενδεικτικά, πάνω από 20 πολυεθνικές έχουν προχωρήσει στη δημιουργία κέντρων εφοδιασμού, συναρμολόγησης, έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα.

8ον. Η ακόμη ταχύτερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ φτάνει σήμερα το 85%.

Ενώ, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο σύνολό τους, θα ανέλθουν, περίπου, στα 27 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία.

9ον. Η εντατικότερη υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Η αξιοποίηση αυτή είναι επωφελής για τη χώρα, καθώς βραχυπρόθεσμα αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου και μειώνεται το δημόσιο χρέος, ενώ μεσο-μακροπρόθεσμα δημιουργείται πλούτος στην Ελληνική οικονομία, μέσω της αύξησης των επενδύσεων και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

10ον. Η εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης και της ρευστότητας της αγοράς.

Οι τράπεζες οφείλουν, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής τους, να ανταποκριθούν, άμεσα και με επάρκεια, στο διαμεσολαβητικό τους ρόλο και να παράσχουν την απαραίτητη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Ενισχυτικά στη ρευστότητα αναμένεται να λειτουργήσουν οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ για τα σημαντικά εργαλεία χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς και η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης τόσο για τον συμψηφισμό οφειλών ΦΠΑ μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, όσο και για την ταχύτατη επιστροφή ΦΠΑ μέσα σε λίγες μέρες, για τον συνεπή φορολογούμενο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, κατά την πεποίθησή μου, με δεδομένη την αφετηρία μας, αυτός είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Δρόμος που, με εμπλουτισμό των πολιτικών, θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών.

Για το λόγο αυτό είναι εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί, με μεγάλο κόπο και κοινωνικό κόστος.

Δυστυχώς, κατά τη συζήτηση στη Βουλή αυτές τις ημέρες, παρατηρείται ότι πολλοί Βουλευτές της Αντιπολίτευσης διαγκωνίζονται σε προσεγγίσεις μιζέριας και λαϊκισμού.

Διατυπώνονται, με ευκολία, γενικολογίες και απλουστεύσεις.

Ακούγονται ανακρίβειες και αοριστολογίες.

Μοιράζονται ψευδαισθήσεις.

Αραδιάζονται ανέφικτα αιτήματα.

Εκφράζονται αφορισμοί και ισοπεδωτικοί χαρακτηρισμοί.

Κυριαρχεί ο μηδενισμός.

Δυστυχώς,  απουσιάζει το μέτρο.

Απουσιάζουν, ουσιαστικές απαντήσεις, λύσεις, προτάσεις.

Και υπογραμμίζω το «δυστυχώς», διότι η κρισιμότητα των στιγμών και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, η κοινωνία και η οικονομία απαιτούν, κατά την πεποίθησή μου, τη συστράτευση όλων των δημιουργικών δυνάμεων.

Μακριά από θεσμικά, κομματικά και προσωπικά παίγνια εξουσίας, επικίνδυνους ακροβατισμούς ή αδιέξοδους τυχοδιωκτισμούς.

Φυσικά, η δημιουργική σύνθεση δεν επιτυγχάνεται με εξαναγκασμούς.

Η ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρισιμότητα των στιγμών είναι τέτοια που επιβάλει συγκλίσεις, δημιουργικές συνθέσεις, εθνικό σχέδιο, σκληρή δουλειά.

Που επιτάσσει πατριωτική συνείδηση, σύνεση, συναίνεση και ρεαλισμό.

Που απαιτεί πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, ασφάλεια, αίσθημα δικαιοσύνης.

Ώστε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε, με το ελάχιστο δυνατόν κοινωνικό και οικονομικό κόστος, τις παθογένειες και τα ελλείμματα του εγχώριου υποδείγματος.

Και να δημιουργήσουμε το νέο.

Που μπορεί να ωθήσει την οικονομία και την κοινωνία σε έναν ενάρετο κύκλο ευημερίας για όλους τους πολίτες.

Δήλωση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα με την κατάθεση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2015

xristos-staikourasΔήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με την κατάθεση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2015:

Καταθέτουμε σήμερα, προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2015.

Διαδικασία η οποία θα διεξαχθεί σε ένα περιβάλλον σταθεροποίησης των δημόσιων οικονομικών της χώρας και αποκατάστασης της διεθνούς θέσης και αξιοπιστίας της.

Σήμερα, οι δημοσιονομικοί στόχοι – για 3η συνεχόμενη χρονιά – επιτυγχάνονται, διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται, χρόνιες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες εξαλείφονται, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ολοκληρώνεται, η επιστροφή στις αγορές σταδιακά επιτυγχάνεται και επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια, με καλύτερους όρους.

Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, το 2014:

1ον. Η χώρα θα παρουσιάσει, μετά από 6 συνεχή έτη ύφεσης, θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.

Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,6%, από -3,9% το 2013.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται, κυρίως, στις ενδείξεις σταθεροποίησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, στην ανάκαμψη των επενδύσεων, στην ενίσχυση των εξαγωγών.

Η αποκλιμάκωση της μείωσης του ΑΕΠ το τελευταίο 18μηνο είναι ευδιάκριτη.

Τα επόμενα 2 τρίμηνα του έτους εκτιμάται ότι θα έχουμε θετικούς ρυθμούς μεταβολής, λόγω της θετικής επίπτωσης στην κατανάλωση από το «κοινωνικό μέρισμα», τις ιδιαίτερα αυξημένες εισπράξεις από τον τουρισμό, τη θετική επίπτωση από τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Pages from 141006_ΔΤ_Προσχέδιο_Προϋπολογισμού 

2ον. Η ανεργία, επί αρκετούς μήνες, αν και οριακά, υποχωρεί.

Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι θετικό και καλύτερο από το 2013.

Το μέσο ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί, περίπου, στο 27%.

Σε εθνικολογιστική βάση, στο 24,5%, από 25,8% το 2013.

Βέβαια, η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή.

Ενώ τα υψηλά ποσοστά νέων και μακροχρόνια ανέργων αποδεικνύουν το διαρθρωτικό χαρακτήρα της.

Pages from 141006_ΔΤ_Προσχέδιο_Προϋπολογισμού-2

3ον. Οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά.

Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 3,6 δισ. ευρώ ή στο 2% του ΑΕΠ.

Σημαντικά υψηλότερο τόσο έναντι του στόχου, που είναι 1,5% του ΑΕΠ, όσο και έναντι της περυσινής χρονιάς, που ήταν 0,8% του ΑΕΠ.

Έχοντας μάλιστα ενσωματώσει στην εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού, σε σχέση με τις προβλέψεις, την καταβολή «κοινωνικού μερίσματος» (525 εκατ. ευρώ), την ενίσχυση – ξεκινώντας από εφέτος – αποδοχών και συντάξεων δικαστικών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχων (541 εκατ. ευρώ), καθώς και την επίπτωση από τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτό μάλιστα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs).

Ούτε τα ποσά που αντιστοιχούν στα Securities Market Programme (SMPs) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Με αυτά, το πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 6,1 δισ. ευρώ, ή στο 3,3% του ΑΕΠ.

4ον. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, εκτιμάται ότι θα περιορισθεί στο 0,8% του ΑΕΠ.

Από 1,9% το 2013 και 5,8% το 2012.

5ον. Το δημόσιο χρέος σταθεροποιείται.

Αναμένεται να διαμορφωθεί στα 318,6 δισ. ευρώ, ή στο 175% του ΑΕΠ. Όσο, περίπου, και το 2013.

Ενώ οι δαπάνες για τόκους συνεχίζουν να μειώνονται.

Για την Κεντρική Διοίκηση αυτές οι δαπάνες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 5,7 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, λόγω της σημαντικής μείωσης, τους τελευταίους μήνες, των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων.

Έτσι, οι δαπάνες για τόκους είναι μειωμένες κατά 53% σε σχέση με το 2012 και κατά 65% σε σχέση με το 2011.

Και ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνονται στο 3,1% το 2014, από 6,3% το 2012 και 7,8% το 2011.

Πιο αναλυτικά, σε ότι αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2014:

 • Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, μετά τη μείωση των επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 49,7 δισ. ευρώ, μειωμένα περίπου κατά 1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Η απόκλιση αυτή υπερκαλύπτεται, σε δημοσιονομική βάση, κυρίως από την παράταση στην προθεσμία καταβολής των 2 δόσεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), οι οποίες θα εισπραχθούν τους 2 πρώτους μήνες του 2015.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικολογιστικές προσαρμογές, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 49,7 δισ. ευρώ, αυξημένα οριακά έναντι του στόχου.

Γεγονός που συνιστά θετική προοπτική για την επίτευξη του στόχου στο σκέλος των εσόδων και για το 2015.

 • Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 42,5 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 128 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και κατά 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2013.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το γεγονός ότι έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

 • Οι πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 6,8 δισ. ευρώ, από τα οποία 6,1 δισ. ευρώ θα διατεθούν για έργα συγχρηματοδοτούμενα και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπόλοιπα 700 εκατ. ευρώ για έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους.

Συμπερασματικά, το 2014, η χώρα θα επιτύχει, για 2η χρονιά, υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, θα παρουσιάσει, μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, ενώ επέστρεψε, μετά από 4 χρόνια, στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για μεσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Οφείλουμε λοιπόν, με σκληρή δουλειά, αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια πλέον, να μετατρέψουμε, το συντομότερο δυνατό, την παρούσα σταθεροποίηση της οικονομίας σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή.

Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε υιοθετώντας και εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης.

Σχέδιο που εδράζεται στη σταδιακή ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των πολιτών, στη συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην περαιτέρω προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου και στην επιτάχυνση των δομικών αλλαγών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

Σ’ αυτό το περιβάλλον και μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκε το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2015.

Έτος στο οποίο προβλέπεται:

1ον. Το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 2,9%.

Η αύξηση προβλέπεται να προέλθει, κυρίως, από την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και την ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Εκτιμάται ότι θετικές επιδράσεις θα έχουν η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, η συνέχιση της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία.

Σημαντική προβλέπεται να είναι και η βελτίωση στις συνθήκες ρευστότητας της οικονομίας, που αναμένεται να επηρεαστούν θετικά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και από την προβλεπόμενη, μερική, χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη μετά την απόφαση να διεξαχθούν μια σειρά από στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Θετικές επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν ακόμη ποσοτικά προσδιορισθεί, αναμένεται να έχουν η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω της μείωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, η πλήρης απόδοση – σε ετήσια βάση – του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που άρχισε να ισχύει από τα μέσα του 2014, η αύξηση της μεταφερόμενης επίδρασης του 2014 στο 2015 καθώς η εξέλιξη του ΑΕΠ στα 2 τελευταία τρίμηνα του 2014 αναμένεται θετική και η συνέχιση, βάσει των σημερινών ενδείξεων, της μεγάλης αύξησης του τουρισμού και το 2015.

Βέβαια, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν υψηλοί και αυξημένοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.

2ον. Το ποσοστό ανεργίας, αντιδρώντας με κάποιο βαθμό υστέρησης στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπεται να μειωθεί.

Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί, σε εθνικολογιστική βάση, στο 22,5% του εργατικού δυναμικού, από 24,5% το 2014.

Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6%.

3ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 5,4 δισ. ευρώ ή στο 2,9% του ΑΕΠ, περίπου στο στόχο του Προγράμματος.

Κυρίως εξαιτίας της επιστροφής της οικονομίας σε διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης.

Έτσι, προβλέπεται αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς νέες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών.

Στο Προσχέδιο μάλιστα ενσωματώνεται η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση – από εφέτος – των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η ενίσχυση των εισοδημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

4ον. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ισοσκελισμένο.

Εκτιμάται δημοσιονομικό έλλειμμα 0,2% το 2015, από 0,8% το 2014 και 1,9% το 2013.

Και αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει πιθανές θετικές επιδράσεις από τη μεταφορά της καλύτερης εκτέλεσης – στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών – του 2014 στο 2015, την προσδοκόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων κατά το 2ο εξάμηνο του 2014, την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, την εξοικονόμηση πόρων από την ολοκλήρωση της επισκόπησης δαπανών σε 6 Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, τις δευτερογενείς επιπτώσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη βελτίωση της ρευστότητας μετά την επαναφορά του Ελληνικού Δημοσίου, των τραπεζών και των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, τη χρήση εργαλείων χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής αρμοδιότητας της ΕΚΤ.

Βέβαια δεν παραγνωρίζονται οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι.

Οι περισσότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όχι στο Κράτος.

Σχετίζονται με τα μεγέθη του Προϋπολογισμού των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και των ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες), με την εισπραξιμότητα ασφαλιστικών εισφορών, με την υπέρβαση της συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω αυξημένου αριθμού νέων συνταξιούχων, με την υπέρβαση δαπανών σε κατηγορίες παροχών ασθένειας που δεν εφαρμόζονται μηχανισμοί αυτόματης επιστροφής.

Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού τους.

5ον. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 316 δισ. ευρώ ή στο 168% του ΑΕΠ.

Μειωμένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2014.

Η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην επίτευξη σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος και στη μεγέθυνση της οικονομίας.

Οι δαπάνες για τόκους χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπονται να διαμορφωθούν στα 5,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.

Πιο αναλυτικά, σε ότι αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2015:

 • Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 50,7 δισ. ευρώ, αυξημένα περίπου κατά 1 δισ. ευρώ έναντι του 2014.
 • Οι πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 41,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 380 εκατ. ευρώ έναντι του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης καταβολής αυξημένων αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχων.
 • Το ύψος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 6,4 δισ. ευρώ, όσο προβλέπονταν και στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.

Η αναπτυξιακή πολιτική προωθείται με την εντατικοποίηση των ενεργειών για ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την επίσπευση των ενεργειών για έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020.

Ειδικά, όσον αφορά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, επιχειρείται η εμπροσθοβαρής απορρόφηση πόρων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Συμπερασματικά, η χώρα εισέρχεται σε μια μακρά περίοδο διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και πρωτογενών πλεονασμάτων, που θα φέρουν αύξηση στην απασχόληση, μείωση στην ανεργία και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πρωτόγνωρων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Θυσίες οι οποίες δεν πρέπει να πάνε χαμένες.

Με γνώμονα την κρισιμότητα των στιγμών και το μέγεθος της προσπάθειας που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα η Ελληνική κοινωνία, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους εταίρους και δανειστές, όσο και την επιτακτική ανάγκη για συνεννόηση, σύνεση, συνεργασία, ρεαλισμό και διορατικότητα όλων των μελών του Κοινοβουλίου, προσβλέπουμε σε μια ειλικρινή και δημιουργική συζήτηση επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2015.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” – “Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει από όλες τις πλευρές να αντιμετωπιστεί με βάση το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος”

83882920Αύριο θα καταθέσετε στη Βουλή το Προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2015. Είναι η τρίτη χρονιά που θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και αύξηση της (συνολικής) φορολογίας…

Πράγματι, η χώρα, για 3η συνεχόμενη χρονιά, με τις πρωτόγνωρες θυσίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, θα έχει σημαντικού ύψους πρωτογενές πλεόνασμα.

Κυρίως εξαιτίας της επιστροφής της οικονομίας σε διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης.

Εξ αυτού του λόγου, προβλέπεται αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς νέες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών.

Άρα δεν υπάρχουν άλλα εισπρακτικά μέτρα;

Όχι, δεν υπάρχουν πρόσθετα εισπρακτικά μέτρα.

Το αντίθετο μάλιστα.

Στον Προϋπολογισμό ενσωματώνεται η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Επιπλέον, προβλέπονται κονδύλια για την ενίσχυση των εισοδημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Από πέρυσι επιμείνατε στη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης…

Η εφαρμογή του μέτρου, η οποία είχε αποφασιστεί το Νοέμβριο του 2011, δεν πέτυχε.

Για το λόγο αυτό, πέρυσι, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μεγάλη διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης και σε αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο. Το επίδομα, το οποίο χορηγήθηκε, ανήλθε στα 175 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιο έναντι της προηγούμενης περιόδου.

Εφέτος, μειώσαμε κατά 30% τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Με τη μείωση αυτή, για νοικοκυριό που δικαιούται επίδομα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κινηθεί στα επίπεδα του 0,80 ευρώ/λίτρο, τιμή δηλαδή χαμηλότερη κατά 24% έναντι της τιμής του Απριλίου 2012, δηλαδή της τελευταίας τιμής προ της αύξησης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Ας επιστρέψουμε στον Προϋπολογισμό. Το 2014 πως θα κλείσει;

Με τα έως σήμερα δεδομένα, εκτιμάται πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 2% του ΑΕΠ, σημαντικά υψηλότερο έναντι του στόχου (1,5%).

Κι αυτό επιτεύχθηκε ενσωματώνοντας, σε σχέση με τον Προϋπολογισμό που ψηφίστηκε για το 2014, την καταβολή «κοινωνικού μερίσματος» (525 εκατ. ευρώ), την ενίσχυση αποδοχών και συντάξεων δικαστικών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (540 εκατ. ευρώ), καθώς και την επίπτωση από τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Συνεπώς, όσο η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους, τόσο διευρύνονται οι βαθμοί ελευθερίας για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Για το 2015 ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα είναι 3% του ΑΕΠ. Παραμένει;

Ναι.

Στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 2,9% του ΑΕΠ και σχεδόν ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός.

Και αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει πιθανές θετικές επιδράσεις από τη μεταφορά της καλύτερης εκτέλεσης – στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών – του 2014 στο 2015, την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, την εξοικονόμηση πόρων από την ολοκλήρωση της επισκόπησης δαπανών σε 6 Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, τις δευτερογενείς επιπτώσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη βελτίωση της ρευστότητας μετά την επαναφορά του Ελληνικού Δημοσίου, των τραπεζών και των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, τη χρήση εργαλείων χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, αρμοδιότητας της ΕΚΤ.

Δεν υπάρχουν όμως και κίνδυνοι;

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες υπάρχουν παντού και πάντα.

Άλλωστε, στην οικονομία, οι μαθηματικού τύπου βεβαιότητες δεν συνιστούν παρά απλοποιητικές παραδοχές της πολυσύνθετης πραγματικότητας.

Οι περισσότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όχι στο Κράτος.

Σχετίζονται με τα μεγέθη του Προϋπολογισμού των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και των ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες), με την εισπραξιμότητα ασφαλιστικών εισφορών, με την υπέρβαση της συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω αυξημένου αριθμού νέων συνταξιούχων, με την υπέρβαση δαπανών σε κατηγορίες παροχών ασθένειας που δεν εφαρμόζονται μηχανισμοί αυτόματης επιστροφής.

Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλεται προσπάθεια περιορισμού τους.

Ενώ υπάρχουν και οι αβεβαιότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος, οι οποίες παραμένουν μεγάλες και επηρεάζουν την Ελληνική οικονομία.

Υπάρχουν περιθώρια μείωσης συνολικά της φορολογίας;

Όπως προανέφερα, η χώρα, για 3η συνεχόμενη χρονιά, επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς της στόχους.

Η Κυβέρνηση έτσι δημιουργεί, μεθοδικά και συστηματικά, διευρυμένους βαθμούς ελευθερίας ώστε να προχωρήσει, σταδιακά, σε συνολική μείωσης της φορολογίας.

Σταθερά υποστηρίζω ότι η επίτευξη αυτών των στόχων, η μη ανατροπή της υφιστάμενης εισοδηματικής πολιτικής και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, πρέπει να οδηγήσουν στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Μέσω της άσκησης αυτής της πολιτικής θα υπάρξει αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, και όχι μέσω της εισοδηματικής ενίσχυσης κάποιων κοινωνικών ομάδων.

Αυτό είναι οικονομικά πιο αποτελεσματικό και διατηρήσιμο, αλλά και κοινωνικά πιο δίκαιο.

Μπορεί να υπάρξει «φως στο τούνελ» με διαρκή λιτότητα;

Φυσικά και όχι.

Άλλωστε, η διατηρήσιμη δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για τη μεγέθυνση της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία.

Τώρα βγαίνουμε από την εξάχρονη βαθιά ύφεση.

Απαιτείται συνεπώς σε Ελληνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο, και ήδη έχει ξεκινήσει, ο εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Απαιτείται επανεκτίμηση πολιτικών και προτεραιοτήτων.

Σε ποιά φάση βρίσκεται το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης που θέλουμε να αντικαταστήσει το Μνημόνιο; Τι θα περιλαμβάνει;

Η Ελληνική οικονομία δείχνει πλέον σημάδια σταθεροποίησης και ανάκαμψης.

Τα διαχρονικά υψηλά δίδυμα ελλείμματα έχουν αντιμετωπισθεί, χρόνιες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες εξαλείφονται, διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.

Η έμφαση πλέον πρέπει να είναι στην άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης.

Με τη σταδιακή ελάφρυνση του φορολογικού βάρους στην οικονομία.

Με την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.

Με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Με την ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων, που στο σύνολό τους θα ανέλθουν περίπου στα 27 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία.

Αλλά και με τη διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Ωστόσο, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της Ελληνικής οικονομίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι βάσεις όμως έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται, καθώς οι εξαγωγικοί τομείς αύξησαν ή συγκράτησαν πολύ καλύτερα το προϊόν τους από τους τομείς οι οποίοι εξαρτώνται αποκλειστικά από την εσωτερική ζήτηση.

Λίγους μόλις μήνες πριν, επιτύχατε συμφωνία με τον κ. Τόμσεν για τον τρόπο που θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό, αν θυμάμαι, ως τα μέσα του 2015.

Είναι αλήθεια.

Τότε, τον Απρίλιο, επιβεβαιώθηκε ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μας είναι πλήρως καλυμμένες μέχρι το Μάιο του 2015.

Χωρίς να περιλαμβάνεται στους τρόπους κάλυψής τους η επιτυχημένη, και μάλιστα 2 φορές, επάνοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές, η οποία έγινε μεταγενέστερα.

Αν δεν πάρουμε τη τελευταία δόση των 7,1 δισ. ευρώ από την Τρόικα, για το 2014, πώς θα καλύψετε το χρηματοδοτικό κενό του 2015;

Εμείς εργαζόμαστε για να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατόν, η τρέχουσα αξιολόγηση από την Τρόικα και να γίνει η εκταμίευση του ποσού της δόσης που εκκρεμεί εφέτος.

Τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επόμενης χρονιάς, εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις καλύψουμε, μεταξύ άλλων, με την προσφυγή στις αγορές για εκδόσεις ομολόγων διάρκειας μεγαλύτερης των 5 ετών και εντόκων γραμματίων διάρκειας μεγαλύτερης των 26 εβδομάδων, με την ανταλλαγή υφιστάμενων εκδόσεων ομολόγων με νέες εκδόσεις, με τη σύναψη συμφωνιών repos και με χρήση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παρατηρούμε τις αποδόσεις των ομολόγων να ανεβαίνουν, προφανώς γιατί ο πολιτικός κύκλος επιδρά στις αγορές. Εσείς πως βλέπετε τις εξελίξεις;

Πράγματι, υπάρχει μία αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων τις τελευταίες μέρες.

Σε αυτό έχει επιδράσει, εν μέρει, και το εγχώριο πολιτικό κλίμα.

Πιστεύω ότι, προκειμένου η επιτευχθείσα σταθεροποίηση της χώρας να καταστεί διατηρήσιμα ευσταθής, απαιτείται η συμβολή όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας.

Εκτιμώ ότι θα τα καταφέρουμε.

Η πολιτική αβεβαιότητα (π.χ. εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας), πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια εξόδου της χώρας από το Μνημόνιο;

Τόνισα και προηγουμένως ότι η σταθερότητα της χώρας πρέπει να διαφυλαχθεί.

Κάθε άλλη εξέλιξη, θα μας βάλει σε μεγάλη περιπέτεια.

Η πολιτική ομαλότητα, ως αναγκαία συνθήκη για την ομαλή πορεία της χώρας, δεν πρέπει να υπονομεύεται από κανέναν.

Μέλημα όλων των θεσμικών παραγόντων και των πολιτών πρέπει να είναι η διασφάλισή της.

Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει, από όλες τις πλευρές, να αντιμετωπισθεί με βάση το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος.

Άλλωστε, η προ λίγων ετών εμπειρία μας, από τη στάση της τότε Αντιπολίτευσης, δείχνει τον εθνικά ορθό δρόμο.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “ΕΞΕΛΙΞΗ” – “Η σταθερότητα της χώρας πρέπει να διαφυλαχθεί”

83884167Κύριε Σταϊκούρα, συμφωνείτε με την οικονομική πολιτική και τί αλλαγές πρέπει να  γίνουν για να αλλάξει το κλίμα;

Σε μία χώρα, όπως η Ελλάδα, που είχε, διαχρονικά, υψηλά δίδυμα ελλείμματα και χρέη, η συσταλτική δημοσιονομική πολιτική ήταν μονόδρομος.

Το ζητούμενο είναι το «μίγμα» της ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής.

Επί του μίγματος, από το 2010, η Νέα Δημοκρατία και ο ομιλών είχαμε διαφωνήσει.

Κι αυτό γιατί το εφαρμοζόμενο μίγμα στηρίζονταν, κατά τα 2/3 του, στο σκέλος των εσόδων, με την επιβολή υψηλών έκτακτων και μόνιμων φόρων.

Αυτό σταδιακά αλλάζει.

Και πρέπει να αλλάξει.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Κυβέρνηση ήδη επέτυχε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, ενώ επίκειται και η μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Και η προσπάθεια συνεχίζεται.

Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων αφήνουν περιθώριο για φοροελαφρύνσεις και κοινωνική πολιτική προς τους πολίτες;

Η χώρα, για 3η συνεχόμενη χρονιά, συνεχίζει να πορεύεται εντός του δημοσιονομικού πλαισίου του εφαρμοζόμενου προγράμματος.

Επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, με θυσίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει, μεθοδικά, στη δημιουργία του πεδίου, με βάση και τους βαθμούς ελευθερίας, οι οποίοι πάντως διευρύνονται, που επιτρέπει το ρεαλιστικό εξορθολογισμό ρυθμίσεων που έχουν αποδειχθεί οικονομικά αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικες.

Επί αυτού, υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Παράλληλα, καθίσταται εφικτή και η χρήση οικονομικών πόρων για τη στήριξη κοινωνικών πολιτικών.

Τόσο μέσω της απόδοσης στην κοινωνία χρηματικών ποσών, τα οποία προέρχονται από πρωτοβουλίες που λάβαμε (π.χ. από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Ελληνικού Δημοσίου, από αδρανείς τραπεζικές καταθέσεις κ.ά.), όσο και μέσω λελογισμένης και χρηστής διαχείρισης του αποθεματικού του Προϋπολογισμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι εφέτος, πέρα και πάνω από τις προβλέψεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, έχει διανεμηθεί «κοινωνικό μέρισμα» και προβλέπεται ενίσχυση των εισοδημάτων των ένστολων.

Ποια είναι τα πιθανότερα σενάρια ώστε να γίνει βιώσιμο το χρέος;

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι το δημόσιο χρέος είχε αποκτήσει πολύ ισχυρή αυξητική δυναμική, δύσκολα ανακοπτόμενη, εδώ και δεκαετίες.

Είναι, όμως, επίσης γεγονός ότι, πλέον, το «προφίλ» του έχει βελτιωθεί αισθητά.

Ο ρυθμός αύξησής του αρχίζει να περιορίζεται, η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά επεκταθεί και οι ετήσιες δαπάνες εξυπηρέτησής του έχουν αισθητά μειωθεί.

Ωστόσο, δεν αρκεί αυτό.

Ως επακόλουθο των Ευρωπαϊκών αποφάσεων, οι εταίροι μας οφείλουν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητάς του.

Δεν μπορώ, γιατί δεν πρέπει, να μπω σε συζήτηση επί σεναρίων.

Σε αυτό που πρέπει να σταθώ, είναι ότι υπάρχουν ρεαλιστικές λύσεις, εφικτές τεχνικές και ισοδύναμοι τρόποι.

Κύριε Υπουργέ, πώς προκύπτει το πρωτογενές  πλεόνασμα  όταν έχουμε κάθε μήνα 1,5 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα;

Η πρωτοφανής, στα μεταπολεμικά χρονικά οικονομική, και όχι μόνο, παγκόσμια κρίση, η οποία έπληξε με σφοδρότητα και τη χώρα μας, χώρα που κουβαλούσε διαχρονικά αρκετές ενδογενείς παθογένειες, σε συνδυασμό με την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση κατά τα τελευταία χρόνια, συνέβαλλαν καθοριστικά στη μείωση της φοροδοτικής ικανότητας πολλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Παραταύτα, η συνολική πορεία των εσόδων κρίνεται, δεδομένων των δυσκολιών, ως ικανοποιητική.

Είναι προφανές ότι, εάν όλοι οι φορολογούμενοι είχαν τη δυνατότητα πληρωμής φορολογικών τους υποχρεώσεων, τότε το πρωτογενές πλεόνασμα θα ήταν ακόμη υψηλότερο από αυτό που καταγράφεται.

Συνοψίζοντας, τα δημόσια έσοδα διαμορφώνονται πολύ κοντά στον επικαιροποιημένο εφετινό στόχο αλλά χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης περυσινής χρονιάς, ενώ οι δημόσιες δαπάνες είναι σταθερά μειωμένες τόσο έναντι του επικαιροποιημένου εφετινού στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, με επακόλουθο το πρωτογενές πλεόνασμα.

Ασκείται μεγάλη δικαστική πίεση για την είσπραξη φόρων ακόμη και σε πολίτες οι οποίοι δεν είναι  φοροφυγάδες, αλλά απλώς αδύναμοι να πληρώσουν τους φόρους. Ποια είναι γνώμη σας;

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλο τμήμα του συνολικού προϊόντος της Ελληνικής οικονομίας που δεν φορολογείται.

Πρόκειται για φαινόμενο διακρατικό και διαχρονικό.

Σήμερα, καταβάλλεται σοβαρή, συστηματική προσπάθεια για τον περιορισμό της, με θετικά, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Είναι, επίσης, αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Ωστόσο, ο προσδιορισμός της πραγματικής αδυναμίας πληρωμής δεν είναι εύκολη υπόθεση και σίγουρα δεν προκύπτει μόνο με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Αν και δεν μπορώ να σχολιάσω τις ενέργειες της Δικαιοσύνης, για την άσκηση δικαστικής πίεσης που ερωτάτε, επισημαίνω ότι η δικαστική οδός διεκδίκησης των οφειλόμενων ποσών προς το Δημόσιο είναι η τελευταία «γραμμή άμυνας», η οποία προϋποθέτει ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέσα που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση.

Θα υπάρξει δηλαδή καινούργια ρύθμιση χρεών για τους φορολογούμενους που αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους;

Η Κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική φάση διαμόρφωσης ενός νέου, περισσότερο ευέλικτου και φιλικού προς τους φορολογούμενους, πλαισίου ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους.

Η δέσμευση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, για την ενσωμάτωση ενός τέτοιου πλαισίου στον Προϋπολογισμό του 2015, ισχύει.

Τι  πρέπει να γίνει για να μην μπαίνουν οι φτωχοί φυλακή;

Μέλημά μας είναι να τονωθεί το αίσθημα δικαιοσύνης και αλληλεγγύης στην κοινωνία μας, ώστε να μειώνεται σταθερά το ποσοστό των συμπολιτών μας που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, συμπολίτες μας που έχουν ανάλογες φορολογικές οφειλές δεν θα πρέπει να κινδυνεύουν με φυλάκιση.

Η Κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να αποποινικοποιηθούν τέτοιου είδους οφειλές.

Εκτός από την είσπραξη φόρων, υπάρχουν άλλες πηγές που μπορεί να φέρουν χρήμα στα κρατικά ταμεία;

Έχει σχεδιασθεί και αναπτύσσεται ένα ευρύ πλέγμα στοχευμένων αποκρατικοποιήσεων, μέσω του οποίου περιουσιακά στοιχεία, που μέχρι σήμερα κατείχε το Δημόσιο, μεταφέρονται προς αξιοποίηση στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί στον πραγματικό κόσμο ότι το Κράτος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας.

Η αξιοποίηση αυτή είναι επωφελής για τη χώρα, καθώς βραχυπρόθεσμα αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου και μειώνεται το δημόσιο χρέος, ενώ μεσο-μακροπρόθεσμα δημιουργείται πλούτος στην Ελληνική οικονομία, μέσω της αύξησης των επενδύσεων και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

Έτσι, προοπτικά, ενισχύεται η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας και δημιουργούνται νέα εισοδήματα, μέρος των οποίων θα επιστέψει στο Δημόσιο προς όφελος όλων των πολιτών.

Θεωρείτε πως υπάρχει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα ενόψει της επικείμενης εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας; 

Κίνδυνοι υπάρχουν παντού και πάντα.

Σήμερα, όμως, που η χώρα πράγματι βλέπει «φως στο τούνελ», είναι κρίσιμο να τους αποφύγουμε ή να τους περιορίσουμε.

Είναι εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί, με τόσο μεγάλο κόπο και κόστος.

Η σταθερότητα της χώρας πρέπει να διαφυλαχθεί.

Η πολιτική ομαλότητα, ως αναγκαία συνθήκη για την ομαλή πορεία της χώρας, δεν πρέπει να υπονομεύεται από κανέναν.

Απαιτείται ψυχραιμία, εγρήγορση και αποφασιστικότητα από όλες τις πλευρές.

Υπενθυμίζω μία σχετική ρήση του Αβραάμ Λίνκολν:

«Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα.

Με τη σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου.

Με τη ψήφο μπορεί να σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών σου».

Ποια είναι η σχέση σας με τον Αντώνη Σαμαρά;

Ο Πρόεδρος με τιμά με την εμπιστοσύνη του, σταθερά από το 2009, αρχικά τοποθετώντας με ως Αναπληρωτή Υπεύθυνο του Τομέα Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, και μετέπειτα ως Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

Στην εμπιστοσύνη αυτή προσπαθώ, με αίσθημα ευθύνης, να ανταποκριθώ.

Αναγνωρίζω, εκτιμώ  και σέβομαι την προσπάθεια που καταβάλλει.

Τι έχετε αποκομίσει από την ενασχόλησή σας με την πολιτική τα τελευταία χρόνια;

Η ενασχόλησή μου με την πολιτική, συνέπεσε χρονικά με τη βαθύτερη κρίση που έχει ζήσει η χώρα, και όχι μόνο, τις πολλές τελευταίες δεκαετίες.

Συνεπώς, συνδυάστηκε αναπόφευκτα με δύσκολες αποφάσεις, με επώδυνες επιλογές.

Αποφάσεις, όμως, αναγκαίες ώστε η χώρα να βγει μία ώρα αρχύτερα από την κρίση, με τις κατά το δυνατόν μικρότερες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Και, πιστέψτε με, σήμερα, είμαστε πιο κοντά από ποτέ ώστε η χώρα μας να τα καταφέρει.

Σήμερα, μπορούμε να αισιοδοξούμε.

Συγκρατημένα, αλλά ρεαλιστικά.

Συνεπώς, η δημιουργική συμβολή μου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί για μένα ύψιστο καθήκον.

Ποιες είναι οι πολιτικές σας φιλοδοξίες;

Οι φιλοδοξίες μου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα κίνητρα που με ώθησαν να εμπλακώ στον πολιτικό στίβο.

Το θεμελιώδες κίνητρο είναι να είμαι χρήσιμος, μέσα από τις ιδέες, τις πολιτικές και τις πράξεις μου, στην πατρίδα και τους πολίτες.

Σταθερός στόχος μου παραμένει η δημιουργική συμμετοχή στο δημόσιο βίο της χώρας.

Ένας σοβαρός και αποτελεσματικός πολιτικός λένε πως πρέπει να έρχεται από το μέλλον. Εσείς ως νέος άνθρωπος και σχετικά νέος πολιτικός βλέπετε να υπάρχει σε επάρκεια αυτό το είδος του πολιτικού;

Θεωρώ ότι ένας σοβαρός και αποτελεσματικός πολιτικός θα πρέπει, πέρα από το να έχει όραμα και έμπνευση για τη χώρα, να αναγνωρίζει, να κατανοεί, να ερμηνεύει, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει βέλτιστες λύσεις, με δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα, για τα προβλήματα της εποχής, αναγνωρίζοντας τους εκάστοτε περιορισμούς.

Εκτιμώ το λεχθέν «πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού οράματος».

Είχατε κάποιο περιστατικό με οργισμένο ψηφοφόρο σας – όπως πολλοί συνάδελφοι σας κατά καιρούς;

Φυσικά.

Δεν ζω «αποστειρωμένα».

Στιγμές κατά τις οποίες πολίτες έχουν εκφράσει τον προβληματισμό, ακόμη και την οργή τους, έχουν υπάρξει.

Και είναι εύλογο, κατανοητό και σεβαστό.

Ειδικά στην περιφέρεια, που οι σχέσεις είναι διαπροσωπικές, οι συναντήσεις με πολίτες, που έχουν παράπονα και ανησυχίες, είναι συχνές.

Θεωρώ ότι ο πολιτικός δεν είναι μόνο για τα «εύκολα» και για «παλαμάκια».

Οφείλει να αναλαμβάνει και το κόστος επώδυνων, αλλά αναγκαίων, αποφάσεων.

Ωστόσο, πιστεύω στο διάλογο, σε βάση αρχών και ρεαλισμού.

Και αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται ανεκτό από τους πολίτες.

Δεν θα πω αποδεκτό, διότι οι δυσκολίες της καθημερινότητας δεν το επιτρέπουν πάντα.

Για αυτό προσπαθώ οι απαντήσεις να έρχονται μέσα από πολιτικές και όχι από ευχές ή υποσχέσεις.

Ποιο είναι το 24ωρο του Χρ. Σταϊκούρα;

Το 24ωρο είναι μάλλον λίγο σε διάρκεια.

Και όχι μόνο για εμένα.

Αλλά για καθεμιά και καθένα που δουλεύει και συμβάλλει με πίστη και προσήλωση στην εθνική προσπάθεια.

Άλλωστε, για αυτό αναλάβαμε αυτές τις ευθύνες.

Τι σας ξεκουράζει στον ελεύθερο χρόνο σας;

Όσο αυτός υπάρχει, το μεγαλύτερο μέρος το αφιερώνω στην οικογένειά μου.

Και, όσο υπολείπεται, για να παρακαλουθώ, εξ αποστάσεως κυρίως, αθλητικούς αγώνες.

Ποια η σχέση σας με την οικογένεια;

Επειδή τα κυβερνητικά «πρέπει» είναι πολλά και περιορίζουν το διαθέσιμο χρόνο, προσπαθώ να ανταποκριθώ σε όλο και περισσότερα εύλογα «θέλω» της οικογένειας.

Όταν η κόρη μου αναγνωρίζει ότι το πετυχαίνω, το αισθάνομαι ως την καλύτερη ανταμοιβή μιας δύσκολης ημέρας.

Για ποιο πράγμα επιμένει συνήθως η γυναίκα σας;

Να καταφέρνω όλο και περισσότερο να είμαι συνεπής στα οικογενειακά «θέλω».

Και σε αυτό έχει δίκιο.

Αγαπάτε τα σπορ; Γυμνάζεστε;

Παλαιότερα, υπήρχε λίγος χρόνος για μπάσκετ με την Ομάδα της Βουλής.

Πλέον, και αυτός, είναι περιορισμένος.

Τι ομάδα είστε; Πηγαίνετε στο γήπεδο;

Πηγαίνω συχνά, συνήθως στη Λαμία, για να παρακολουθήσω κυρίως αγώνες ποδοσφαίρου, βόλεϋ και πόλο.

Αθλήματα, στα οποία η πόλη διαθέτει υψηλού επιπέδου ή ανερχόμενες ομάδες.

Ποια η σχέση σας με την τέχνη;

Οι καταβολές μου είναι λαϊκές, οπότε λαϊκή είναι και η σχέση μου με την τέχνη και, ειδικότερα, με τη μουσική.

Θεωρώ ότι μία συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες πανηγύρια και πατροπαράδοτα γλέντια, που στήνονται με κάθε ευκαιρία στη Φθιώτιδα, θα αποτελέσει για τον καθένα μια ιδιαίτερη εμπειρία.

Για τι έχετε μετανιώσει και τι σας κάνει περήφανο;

Έχει αρχίσει να με στεναχωρεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν αφιερώνω το χρόνο που θα ήθελα στην οικογένειά μου και στους δικούς μου ανθρώπους.

Είναι κάτι που προσπαθώ να διορθώσω…

Εκείνο που μου δίνει «νότα» περηφάνιας είναι όταν άνθρωποι, που με γνωρίζουν από παιδί, μου λένε ότι οι ρόλοι στην πολιτική δεν με έχουν «αλλοιώσει» ως άνθρωπο.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με το Δελτίο Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης για τον Αύγουστο του 2014

xristos-staikouras-ypoikΑπό το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τη δημοσίευση της σειράς πινάκων του Μηνιαίου Δελτίου της Γενικής Κυβέρνησης για το μήνα Αύγουστο 2014:

«Σύμφωνα με το Δελτίο Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2014, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ ή 1,3% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,2 δισ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, με θυσίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη και υπερκάλυψη του στόχου (1,5% του ΑΕΠ) για το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος της χρονιάς, όπως θα αποτυπωθεί και στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2015.

Συνεπώς, για 3η συνεχόμενη χρονιά, η χώρα επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς της στόχους.

Η Κυβέρνηση, έτσι, δημιουργεί, μεθοδικά και συστηματικά, διευρυμένους βαθμούς ελευθερίας ώστε να προχωρήσει, σταδιακά, στη συνολική μείωση της φορολογίας και στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής».

TwitterInstagramYoutube