Παρέμβαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια για την υποστήριξη της Τροπολογίας του ΥΠΟΙΚ σχετικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας και των δικαστικών λειτουργών

Με την υπό συζήτηση Τροπολογία, η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας συνέπεια στις δεσμεύσεις της, συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού έλαβε, ως όφειλε, υπόψη τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες και δυνατότητες καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εφαρμοζόμενο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής. Κινούμενη, συνεπώς, εντός του υφιστάμενου θεσμικού και δημοσιονομικού πλαισίου, προβαίνει στην αναδρομική, από 01.08.2012, αναπροσαρμογή των αποδοχών και συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Με την εν λόγω ρύθμιση, επίσης, διατηρούνται σε ισχύ οι κείμενες διατάξεις περί χορήγησης μισθολογικών προαγωγών και δεν θίγεται η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση που χορηγήθηκε εφέτος, εξαιτίας της υπέρβασης των δημοσιονομικών στόχων του 2013. Επιπρόσθετα, με την παρούσα Τροπολογία, για λόγους ίσης μεταχείρισης, καθορίζεται η αναπροσαρμογή και η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών διαφορών αποδοχών και συντάξεων, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2012 έως 30.06.2014, προς τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων.