Χαιρετισμός Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εκδήλωση απονομής βραβείων «Ελληνική Αξία Βορείου Ελλάδος» του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)

Με πίστη και αποφασιστικότητα πρέπει και μπορεί, όπως έχει αποδειχθεί, να πετυχαίνουμε τους στόχους και ταυτόχρονα να διεκδικούμε καλύτερους όρους συνεργασίας με τους εταίρους και δανειστές μας. Πίστη και αποφασιστικότητα, που έχουν επιδείξει και οι επιχειρήσεις που βραβεύουμε σήμερα. Επιχειρήσεις, που έθεσαν υψηλούς στόχους και τους επέτυχαν. Που επέδειξαν εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, διευρύνοντας μερίδια αγοράς. Που διεθνοποίησαν τις δραστηριότητές τους. Που επένδυσαν στην καινοτομία. Που επέδειξαν διαρκή μέριμνα για το περιβάλλον. Που επέδειξαν προσήλωση στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Όλα αυτά είναι που δείχνουν ότι υπάρχει «Ελληνική Αξία», η οποία πρέπει με κάθε τρόπο να αναδεικνύεται και να επιβραβεύεται.