Μήνυμα για τη Γιορτή της Μητέρας –

Η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου έχει καθιερωθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, ως «Γιορτή της Μητέρας». Αποτελεί μία ελάχιστη ευκαιρία αναγνώρισης και έκφρασης του σεβασμού μας για την μητέρα και για τον ρόλο της στην ύπαρξή μας και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας μας.  Στις σημερινές συνθήκες, η αποστολή της μητέρας καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη, ακόμη πιο δύσκολη…