Μήνας: Ιούλιος 2015

Δελτίο Τύπου σχετικά με την εξέλιξη έργων στη Λαμία

Παρασκευή, 31.7.2015

Τις τελευταίες εβδομάδες στην περιοχή μας αναπτύχθηκε δημόσια συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη των έργων:

1.’’Κατασκευή στεγάστρου ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ’’

2.’’Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα ‘’

Για την πλήρη ενημέρωση των πολιτών, προσκομίζω την απάντηση που έδωσε σε σχετικό ερώτημά μου το Γραφείο του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Σταύρου Κοντονή.

Επί αυτού, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο.

Χρήστος Σταϊκούρας

 

Επισυνάπτεται η απάντηση του Γραφείου του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Σταύρου Κοντονή.

«Κε Σταϊκούρα καλημέρα σας.

 Όπως σας πληροφόρησα και τηλεφωνικά, πράγματι στις 24/12/2014 με απόφαση του Υπουργείου εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο με τίτλο: Κατασκευή Στεγάστρου ΔΑΚ Λαμίας του Δήμου Λαμιέων ως Νέο Έργο με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 170,000 ευρώ. 

Η αδράνεια ωστόσο της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στην εκπόνηση Προγραμματικής Σύμβασης σε συνδυασμό με τη στενότητα των οικονομικών δεν επέτρεψε για το 2015 να υπάρξει πίστωση εκ μέρους του Υπουργείου, αν και εντάχθηκε ως έργο.

Τώρα για το δεύτερο έργο με τίτλο: Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη Θέση Καμαρίτσα, έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια εντάχθηκε κανονικά στο ΠΔΕ του 2015 από την πλευρά του Υπουργείου. 

Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό ύστερα από τροποποίηση 934.890 ευρώ. Για το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται πίστωση για το τελευταίο τρίμηνο του 2015 300.000 ευρώ.

Σας ευχαριστώ πολύ,

Στάθης Κουτρουβίδης, Διευθυντής Υφυπουργού Σταύρου Κοντονή» 

Άρθρο στην ιστοσελίδα Reporter.gr – “Οι Προκλήσεις και οι Πολιτικές Διαχείρισης της Κρίσης στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα”

Οι Προκλήσεις και οι Πολιτικές Διαχείρισης της Κρίσης  στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Είναι γνωστό ότι οι Ευρωπαϊκές οικονομίες, από το 2008, «χτυπήθηκαν» έντονα από την παγκόσμια κρίση.

Κρίση συστημική και μεταδοτική, από τον χρηματοπιστωτικό στο δημοσιονομικό τομέα, ή το αντίστροφο, από τον δημοσιονομικό στο χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως έγινε στην Ελλάδα.

Πράγματι, τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, τα τελευταία χρόνια, βρέθηκαν αντιμέτωπα με μεγάλες προκλήσεις.

Προκλήσεις που απέρρεαν:

 • Από την μεγάλη επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης.
 • Από τις συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας και των ιδίων των ιδρυμάτων.
 • Από τον αποκλεισμό τους από τις διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων.
 • Από τη συρρίκνωση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης.
 • Από τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους.
 • Από την έντονη και συνεχή εκροή καταθέσεων, ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο του 2015.
 • Από την «υποχρέωση» να προσφέρουν, συστηματικά, «ενέσεις» ρευστότητας στο Ελληνικό Δημόσιο.
 • Από την μεγάλη επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, εξαιτίας της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως αποτέλεσμα του αρνητικού αντίκτυπου της πολιτικής αβεβαιότητας – από τα τέλη του 2014 – στην οικονομική δραστηριότητα και στην κουλτούρα πληρωμών, της επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αλλά και σοβαρών διαχρονικών σφαλμάτων των ιδίων των τραπεζών στο σκέλος των χορηγήσεων.

Καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών (κάτοικοι εσωτερικού, εκατ. ευρώ)

Diagram_11

Όλες αυτές οι προκλήσεις είχαν ορατές και δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα και στη φερεγγυότητα των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Καθιστώντας, έτσι, αναγκαία τη διαμόρφωση πλαισίου στήριξής τους, για να διαφυλαχθούν οι καταθέσεις των πολιτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, από το 2008, από την τότε Κυβέρνηση της ΝΔ, ξεκίνησε, με μεθοδικό, διορατικό και συστηματικό τρόπο, η διαμόρφωση αυτού του πλαισίου, με σκοπό τόσο τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος, όσο και τη θεσμική θωράκιση της σταθερότητάς του.

Στην πρώτη κατεύθυνση, δηλαδή αυτής για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης αναλήφθησαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

1η. Θεσπίστηκε, το 2008, ένα «πακέτο» κεφαλαιακής ενίσχυσης και χορήγησης εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα, ύψους, αρχικά, 28 δισ. ευρώ.

Αυτό το «πακέτο», παρά την αρχική κριτική του συνόλου της τότε Αντιπολίτευσης, αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο στήριξης του τραπεζικού συστήματος.

Με αποτέλεσμα, μεταγενέστερα, το όριο των εγγυήσεων να πολλαπλασιαστεί, φτάνοντας τα 85 δισ. ευρώ, και να συνεχίζει, ακόμη και σήμερα, να αξιοποιείται.

Υπενθυμίζεται δε, ότι τα συνολικά έσοδα στον Κρατικό Προϋπολογισμό από την αξιοποίηση αυτού του «πακέτου», από μερίσματα και προμήθειες, διαμορφώθηκαν περίπου στα 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2009-2014.

2η. Καλύφθηκαν, από το 2011, οι βραχυχρόνιες ανάγκες ρευστότητας μέσω της παροχής έκτακτης ενίσχυσης της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος.

Το αποτέλεσμα είναι σήμερα, η αντληθείσα χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος μέσω του ELA να διαμορφώνεται περίπου στα 87 δισ. ευρώ.

Από μηδέν στο τέλος του 2014.

Και η συνολική χορηγηθείσα χρηματοδότηση μέσω του Ευρωσυστήματος να διαμορφώνεται περίπου στα 127 δισ. ευρώ.

Υπερβαίνοντας, για πρώτη φορά, το ύψος των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Εξαιτίας της ανασφάλειας που δημιουργήθηκε, από πράξεις και παραλείψεις της Κυβέρνησης, κατά το 1ο εξάμηνο του 2015.

Χρηματοδότηση τραπεζών από την ΕΚΤ και εξέλιξη καταθέσεων (δισ. ευρώ)

Diagram_12

3η. Εξασφαλίστηκαν, το 2012, επαρκείς πόροι για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Και η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα ενισχύθηκε, επ’ ωφελεία των καταθετών.

Το 2014, οι τράπεζες κατάφεραν να ανακτήσουν πρόσβαση στις αγορές, μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και εκδόσεων τίτλων.

Η φερεγγυότητά τους επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης, που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δυστυχώς όμως σήμερα, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με την ανάγκη μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης, και με επιπλέον κόστος για το Δημόσιο από την απώλεια αξίας μετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις συστημικές τράπεζες, που εκτιμάται στα 12,7 δισ. ευρώ, εξαιτίας της αδράνειας της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία οδήγησε στην επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, στην επιστροφή στην ύφεση, στο κλείσιμο των τραπεζών, στους κεφαλαιακούς περιορισμούς.

Το αποτέλεσμα;

Γίνεται, σήμερα, συζήτηση για ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους μέχρι 25 δισ. ευρώ, όσα περίπου και τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών.

Υπενθυμίζεται πως όταν τα Κόμματα που στηρίζουν σήμερα την Κυβέρνηση ήταν στην Αντιπολίτευση υποστήριζαν ότι, μέσω της ανακεφαλαιοποίησης, «χαρίζονταν χρήματα στους τραπεζίτες».

Σήμερα, αντιλαμβάνονται ότι η ανακεφαλαιοποίηση είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συστημική ευστάθεια των τραπεζών και να διαφυλαχθούν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Πέρα από τη χρηματοδότηση, αναλήφθησαν, επίσης, πρωτοβουλίες και για τη θεσμική θωράκιση του τραπεζικού συστήματος.

Ενδεικτικά:

1η. Το 2008, ενισχύθηκε το καθεστώς εγγύησης καταθέσεων, με το ανώτατο όριο να αυξάνεται στις 100.000 ευρώ από τις 20.000 ευρώ.

2η. Το 2010, συστάθηκε το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας και ιδρύθηκε το ΤΧΣ, τα οποία λειτουργούν και με την παρούσα Κυβέρνηση.

3η. Από το 2011, διαμορφώνεται ένα θεσμικό πλαίσιο για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Και, πλέον, μετά την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της παρούσας Κυβέρνησης, η οποία αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωμα σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών της προηγούμενης Κυβέρνησης, αυτό θωρακίζεται με την ενσωμάτωση στην εσωτερική έννομη τάξη του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πλαίσιο, που περιλαμβάνει ένα εύρος μέσων και κανόνων για την πρόληψη και έγκαιρη επέμβαση στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και εργαλεία εξυγίανσης, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η πώληση δραστηριοτήτων, η δημιουργία μεταβατικού ιδρύματος, ο διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων και η αναδιάρθρωση του παθητικού.

Πλαίσιο, που συμπληρώνει τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, καθώς θα διασφαλίζει ότι αν, παρά την αυστηρότερη εποπτεία, μια τράπεζα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσχέρειες, η εξυγίανσή της θα αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους φορολογουμένους πολίτες.

Πλαίσιο που θα πρέπει, όπως έχω υποστηρίξει και κατά το παρελθόν, να συμπληρωθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων.

Ο συνδυασμός αυτών των ενεργειών και πρωτοβουλιών, καθώς και η ενίσχυση της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της χώρας, οι οποίες χάθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του 2015, θέτουν τις βάσεις για την επανασταθεροποίηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη καταθετών και επενδυτών σε αυτό και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ευρείας συστημικής αποσταθεροποίησης.

Αίτημα Βουλευτών της ΝΔ για την κλήση του πρώην Υπουργού Οικονομικών, κ. Βαρουφάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Μνημόνια

Οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, Σάββας Αναστασιάδης, Μάκης Βορίδης και Χρήστος Σταϊκούρας, απέστειλαν προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μνημόνια επιστολή με την οποία ζητούν την άμεση κλήση σε εξέταση του πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή εδώ.

Δελτίο Τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα της 6μηνης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ

Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.

Έξι μήνες πορείας της χώρας σε πυκνή πολιτική, κοινωνική και οικονομική ομίχλη.

Την περίοδο αυτή στο πεδίο της οικονομίας έχουν γίνει τα ακόλουθα:

1ον. Η οικονομία επέστρεψε στην ύφεση, μετά την ανάκαμψη του 2014.

Το 2014 υπήρξε μεγέθυνση/ανάπτυξη της οικονομίας στο επίπεδο του 0,8%.

Για το 2015, οι αρχικές εκτιμήσεις προέβλεπαν ανάπτυξη 2,9% (προβλέψεις Νοεμβρίου 2014), στη συνέχεια αναθεωρήθηκαν στο 2,5% (προβλέψεις Φεβρουαρίου 2015), αργότερα διαμορφώθηκαν στο 0,5% (προβλέψεις Μαΐου 2015).

Η τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ύφεση -2% έως – 4%.

Δηλαδή, μέσα στους 6 μήνες, η εκτίμηση για το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας έχει πλήρως ανατραπεί από το +2,5% (ισχυρή ανάπτυξη) στο -2% έως -4% (βαθιά ύφεση).

Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια εθνικού εισοδήματος άνω των 11 δισ. ευρώ.

Η οικονομία, μάλιστα, της χώρας προβλέπεται να παραμείνει σε ύφεση και το 2016.

Διάγραμμα 1 – Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ

Diagram_1

 

2ον. Η ανεργία αυξάνεται και πάλι, μετά τη μικρή μείωσή της το 2014.

Το 2014, η ανεργία, διαμορφώθηκε στο 26,6%, από 27,3% το 2013 (στο 44,3% για άτομα ηλικίας 15-29 ετών, από 49,5% το 2013).

Για το 2015, οι πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες ήταν σταθερές από το Νοέμβριο του 2014 μέχρι το Φεβρουάριο του 2015, αναθεωρήθηκαν προς το δυσμενέστερο.

Ενώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για το 1ο τρίμηνο του 2015, η ανεργία έχει αρχίσει ήδη να αυξάνεται.

Διάγραμμα 2 – Ποσοστό ανεργίας και αριθμός ανέργων σε τριμηνιαία βάση

Diagram_2

3ον. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος έχει «κατρακυλήσει».

Το 1ο εξάμηνο του 2015, ο δείκτης οικονομικού κλίματος, μειώνεται ραγδαία, ενώ διευρύνεται και η απόστασή του από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σημειώνεται ότι η πτώση δεν περιλαμβάνει τις επιπτώσεις από την τραπεζική αργία και την επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα.

Η αρνητική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της επιδείνωσης των επιχειρηματικών προσδοκιών και της υποχώρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Διάγραμμα 3 – Δείκτης oικονομικού κλίματος

 Diagram_3

4ον. Το διαφορικό επιτόκιο (spread) των Ελληνικών ομολόγων εκτινάχθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Τις τελευταίες ημέρες, η προοπτική αποφυγής του ενδεχομένου εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και της άτακτης χρεοκοπίας συνετέλεσαν στην μικρή αποκλιμάκωση του επιτοκίου.

Τώρα, είναι σαφές ότι η πομπώδης πρόβλεψη της Κυβέρνησης, πως «οι αγορές θα χορεύουν σύμφωνα με τις επιθυμίες της», διαψεύστηκε.

Διάγραμμα 4 – Εξέλιξη διαφορικού επιτοκίου 10ετούς ΟΕΔ

Diagram_4

5ον. Το κόστος δανεισμού του Δημοσίου, μέσω των εκδόσεων εντόκων γραμματίων 3μηνης και 6μηνης διάρκειας, έχει αυξηθεί.

Ενδεικτικά, η τελευταία έκδοση εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων, στις 8 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε με επιτόκιο 2,97%, όταν η αντίστοιχη, στις 7 Ιανουαρίου 2015, είχε γίνει με επιτόκιο 2,30%.

Διάγραμμα 5 – Εξέλιξη επιτοκίου ΕΓΕΔ 3μηνης και 6μηνης διάρκειας

Diagram_5Diagram_5-

Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ότι, κατά το 1ο εξάμηνο του 2015, οι τόκοι που καλείται να πληρώσει το Δημόσιο αυξήθηκαν κατά 171 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι των τόκων του αντίστοιχου εξαμήνου του 2014.

Η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από τους  Έλληνες φορολογούμενους.

6ον. Ο δείκτης του Χρηματιστηρίου, το τελευταίο εξάμηνο, και πριν το κλείσιμό του, καταγράφει σημαντικές απώλειες.

Το κόστος για το Δημόσιο από την απώλεια αξίας μετοχών του ΤΧΣ στις συστημικές τράπεζες εκτιμάται στα 12,7 δισ. ευρώ.

Επενδυτές εγκατέλειψαν ή «πάγωσαν» τα επενδυτικά τους σχέδια στη χώρα μας.

Διάγραμμα 6 – Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών

Diagram_6

 

7ον. Η δημόσια οικονομία έχει αποσταθεροποιηθεί.

Η χώρα έχει επιστρέψει ουσιαστικά στα πρωτογενή ελλείμματα.

Η μη λογιστική αποτύπωση αυτών οφείλεται στην «εσωτερική στάση πληρωμών».

Τα φορολογικά έσοδα, ήδη, από το 1ο εξάμηνο του 2015, παρουσιάζουν υστέρηση 2,4 δισ. ευρώ από τους στόχους, και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης εμφανίζουν, από τον Μάρτιο του 2015, πρωτογενή ελλείμματα.

Η επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών καθιστά ανέφικτο το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ το 2015, παρά τη λήψη νέων μέτρων λιτότητας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ύψους άνω των 8 δισ. ευρώ, τη διετία 2015-2016.

Διάγραμμα 7 – Εξέλιξη φορολογικών εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού (εκατ. ευρώ)

Diagram_7

8ον. Η «εσωτερική στάση πληρωμών» διευρύνεται και διογκώνεται.

Το 1ο εξάμηνο του 2015, υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ, τόσο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό όσο και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ενδεικτικά, στο μέσον του 2015:

 • Στις επιχορηγήσεις Νοσοκομείων – ΥΠΕ – ΠΕΔΥ, το ποσοστό εκτέλεσης είναι 17,4% (διαμορφώνεται στα 202 εκατ. ευρώ, έναντι ετήσιου στόχου 1,16 δισ. ευρώ και επιχορήγησης 762 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο).
 • Στην κοινωνική προστασία, το ποσοστό εκτέλεσης είναι 19,4% (διαμορφώνεται στα 280 εκατ. ευρώ, έναντι ετήσιου στόχου 1,4 δισ. ευρώ και χορήγησης 439 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο).
 • Στις δαπάνες του ΠΔΕ, το ποσοστό εκτέλεσης είναι 18% (διαμορφώνεται στο 1,15 δισ. ευρώ, έναντι ετήσιου στόχου 6,4 δισ. ευρώ και 2,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο).

Αυτή η υποεκτέλεση του Προϋπολογισμού, αποτυπώνεται και στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Οφειλές οι οποίες ανήλθαν στα 4,3 δισ. ευρώ το Μάιο του 2015, από 3 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2014 (αύξηση κατά 42,5%).

Υπενθυμίζεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν από τα 9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012, στα 3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014.

Διάγραμμα 8 – Εξέλιξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δημοσίου (εκατ. ευρώ)

Diagram_8

9ον. Η Κυβέρνηση έχει «σκουπίσει» τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, έχοντας προχωρήσει και σε εσωτερικό αναγκαστικό δανεισμό.

Στο τέλος Μαΐου, είχε δανειστεί από τους φορείς, μέσω της σύναψης repos, 10,7 δισ. ευρώ.

Διάγραμμα 9 – Καταθέσεις Γενικής Κυβέρνησης (εκατ. ευρώ)

Diagram_9

Διάγραμμα 10 – Εξέλιξη καταθέσεων Γενικής Κυβέρνησης και ύψους repos (εκατ. ευρώ)

Diagram_10

10ον. Η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, που είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια, έχει πλέον διαταραχθεί.

Οι καταθέσεις, από το Δεκέμβριο του 2014 μέχρι το Μαΐο του 2015, μειώθηκαν κατά 30 δισ. ευρώ

(19%).

Αυτό επηρέασε τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, με αποτέλεσμα η χρηματοδότησή του να γίνεται, κυρίως, μέσω του Ευρωσυστήματος.

Έτσι, η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος μέσω του ELA διαμορφώνεται πλέον περίπου στα 87 δισ. ευρώ, από μηδέν στο τέλος του 2014.

Ενώ, η συνολική χρηματοδότηση μέσω του Ευρωσυστήματος διαμορφώνεται περίπου στα 127 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας, για πρώτη φορά, το ύψος των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Τέλος, η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών επιδεινώθηκε σε μεγάλο βαθμό, καθώς αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως αποτέλεσμα του αρνητικού αντίκτυπου της πολιτικής αβεβαιότητας – από τα τέλη του 2014 – στην οικονομική δραστηριότητα και στην κουλτούρα πληρωμών και, κυρίως, της μεγάλης επίπτωσης από την τραπεζική αργία και τον έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων.

Διάγραμμα 11 – Καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών (κάτοικοι εσωτερικού, εκατ. ευρώ)

Diagram_11

Διάγραμμα 12 – Χρηματοδότηση τραπεζών από την ΕΚΤ και εξέλιξη καταθέσεων (δισ. ευρώ)

Diagram_12

11ον. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας έχουν διογκωθεί και η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους έχει επιδεινωθεί δραματικά.

Οι ανάγκες αυτές προέκυψαν από πράξεις και παραλείψεις της Κυβέρνησης μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2015, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η σύναψη ενός νέου, μεγάλου, δανείου, ύψους 82 – 86 δισ. ευρώ, το οποίο θα συνοδεύεται από ένα νέο, 3ο Μνημόνιο.

Σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ, η αναγκαιότητα νέου δανεισμού οφείλεται:

 • Στα σχεδόν μηδενικά πλέον πρωτογενή πλεονάσματα την επόμενη τριετία, κάτι που παρουσιάζεται από την Κυβέρνηση ως «επίτευγμα» αλλά στην πραγματικότητα δημιουργεί μεγαλύτερες δανειακές ανάγκες για τα επόμενα χρόνια και ανατρέπει την προοπτική βιωσιμότητας του χρέους.
 • Στην επιστροφή της οικονομίας στην ύφεση.
 • Στην απροθυμία και αβελτηρία της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων.
 • Στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, μέσα στο 2015, με αποτέλεσμα η μερική μόνο αποπληρωμή τους να απαιτεί νέο δανεισμό.
 • Στο «σκούπισμα» των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα, για να αποκατασταθεί ένα μέρος των αποθεματικών και για να επιστραφεί ένα μέρος των ταμειακών διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων, των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ, να απαιτείται επιπλέον δανεισμός.
 • Στην ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών λόγω της αδράνειας της Κυβέρνησης, που είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, την επιστροφή στην ύφεση, το κλείσιμο των τραπεζών, τους κεφαλαιακούς περιορισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι ανάγκες, προέκυψαν επί των ημερών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Συμπερασματικά, η οικονομία, τους τελευταίους 6 μήνες, έκανε αναστροφή και μπήκε σε «καθοδικό σπιράλ» μεγάλης κλίσης.

Η Κυβέρνηση παγιδευμένη σε ιδεοληψίες, μύθους, ψευδαισθήσεις και ενδογενείς αντιφάσεις, χωρίς πολιτική κατεύθυνση, χωρίς σχέδιο και βούληση, παρακολουθεί την οικονομία να βουλιάζει και πάλι στο τέλμα, χωρίς να δρα.

Το κόστος από την αποτελμάτωση της οικονομίας, για το Δημόσιο, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι ήδη μεγάλο και μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και μεγαλύτερο.

Η Κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν πρέπει να κατανοήσουν ότι η πρακτική που επί  πολλά χρόνια ακολουθούσαν και «διασκέδαζαν πετροβολώντας από την κερκίδα τους άλλους που αγωνίζονταν στο τερέν» πέρασε.

Τώρα, καλούνται να αφήσουν τα παίγνια και να αναλάβουν άμεσα και επί της ουσίας την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας.

Οφείλουν να κυβερνήσουν.

Θα είναι τραγικό η χώρα να συνεχίσει επι μακρόν, να πληρώνει το κόστος των  εσωτερικών διευθετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ.

Συνέντευξη στην εφημερίδα “REAL NEWS” – “Η ΝΔ δεν δίνει λευκή επιταγή στην Κυβέρνηση”

-Πόσο βαρύ είναι το τρίτο Μνημόνιο;

Είναι πολύ βαρύ και επώδυνο.

Πιο επώδυνο από αυτό που θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, και πολύ πιο επώδυνο από αυτό που θα μπορούσε να επιτευχθεί στις αρχές της χρονιάς.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα των ιδεοληψιών, των εσωτερικών αντιφάσεων και των λανθασμένων χειρισμών της Κυβέρνησης.

Προφανώς το κόστος προσαρμογής του ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα θα είναι πολύ υψηλό για τη χώρα και τους πολίτες.

Και αυτό το υπερβάλλον βάρος του νέου «αριστερού μνημονίου» χρεώνεται εξ ολοκλήρου στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ηγεσία του.

-Η ΝΔ θα ψηφίζει ότι μέτρα συνδέονται με τη συμφωνία; Τι δεν θα μπορούσε να ψηφίσει;

Η Κυβέρνηση φέρει ακεραία ευθύνη για το περιεχόμενο της συμφωνίας της τελευταίας στιγμής.

Η ΝΔ στήριξε τη συμφωνία, με την οποία, στην παρούσα φάση, διασφαλίσθηκε η παραμονή της χώρας στον πυρήνα της Ευρώπης.

Με την καθοριστική της στάση συνέβαλε ώστε η χώρα να πάρει μια «ανάσα»: να βγει, από την προηγούμενη Δευτέρα, από το καθεστώς καθυστερούμενων οφειλών έναντι δανειστών της και να αρχίσει να αποκαθίσταται, σταδιακά, η ομαλότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Από κει και πέρα, το περιεχόμενο της συμφωνίας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες, διαρκώς θα το αξιολογούμε.

Η ΝΔ «λευκή επιταγή» στην Κυβέρνηση δεν δίνει.

-Ο κίνδυνος του grexit απομακρύνθηκε;

Απομακρύνθηκε, αλλά παραμένει ορατός.

-Τι πρέπει να γίνει για να μην τιναχτεί η συμφωνία στον αέρα;

Να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή της.

Όχι μόνο στο δημοσιονομικό της σκέλος, αλλά και στο διαρθρωτικό της.

Υλοποιώντας φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονίζοντας τη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, ενδυναμώνοντας το πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Και στη συνέχεια, με επιμονή και αποφασιστικότητα, σε συνεργασία με τους εταίρους και δανειστές, να αναζητήσουμε βελτιώσεις επί της συμφωνίας.

Αλλάζοντας, εν πορεία, εσφαλμένες πολιτικές που «στραγγαλίζουν» μέσω της υπερβολικής φορολόγησης τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

H κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ μπορεί να την εφαμόσει;

Εχω ισχυρή αμφιβολία για την επάρκεια της Κυβέρνησης να προχωρήσει τις δημόσιες υποθέσεις της χώρας, αφού διαπράττει σφάλματα συνεχή και σοβαρά, παρά την κοινωνική και την πρωτοφανή πολιτική ανοχή.

Ειδικότερα η ΝΔ, η οποία ως Κυβέρνηση παλαιότερα αλλά και πρόσφατα έχει υποστεί την ανευθυνότητα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανταποδίδει τα ίσα.

Προτάσσει το συμφέρον της χώρας.

-Πόσο μπορεί να αντέξει η  κυβέρνηση με τις 30 «διαρροές» που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα, οι επιδόσεις της Κυβέρνησης, σε όλα τα πεδία της εφαρμοσμένης πολιτικής, είναι κακές.

Ενώ διαπιστώνονται και απώλειες στη στήριξη των πεπραγμένων της από τους Βουλευτές της πλειοψηφίας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόβλημα.

Το πόσο θα τραβήξει αυτή η πολιτικά νοσηρή κατάσταση θα εξαρτηθεί από το ξεκαθάρισμα των εσωτερικών πολιτικών λογαριασμών στα Κόμματα που τη στηρίζουν.

Η πρακτική όμως της «αντιπολιτευόμενης συμπολίτευσης» δεν μπορεί να τραβήξει για πολύ.

-Η Οικουμενική θα ήταν μία λύση; Και αν ναι με ποιον πρωθυπουργό;

Η χώρα έχει Κυβέρνηση.

Επί του παρόντος, κάθε άλλη επιλογή, είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού.

-Γιατί πιστεύετε  ότι η  Κυβέρνηση δεν έπεσε «θύμα» εκβιασμού των δανειστών;

Η Κυβέρνηση όφειλε, τη σταθερή και άκαμπτη στάση των εταίρων και δανειστών, να την έχει διαγνώσει και να έχει κινηθεί εγκαίρως.

Όμως έπεσε θύμα των μύθων και των ψευδαισθήσεων που η ίδια, επί μακρόν, πριν και μετά τις εκλογές, είχε καλλιεργήσει. Βέβαια τα λάθη της Κυβέρνησης δεν μειώνουν τις ευθύνες των εταίρων και δανειστών για την διαχρονικά αδιάλλακτη στάση τους και τις λανθασμένες προσεγγίσεις σε πτυχές της πολιτικής.

-Πως βλέπετε τις πρώτες μέρς του Ευάγγελου Μεϊμαράκη στην ηγεσία της ΝΔ;

Ο κ. Μεϊμαράκης, ως πρόεδρος της ΝΔ, κινείται επιτυχώς.

Με δημοκρατικότητα, συλλογικότητα, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα.

-Η προεδρική εκλογή στη ΝΔ να γίνει όπως το 2009, ή από μικρότερο εκλεκτορικό σώμα;

Η εκλογή θα γίνει όπως και το 2009.

Πιστεύω όμως, κι αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο συνέδριο, ότι η εκλογή του Προέδρου πρέπει να γίνεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με κατοχυρωμένες δημοκρατικές διαδικασίες, από τα μέλη του Κόμματος.

Μέλη τα οποία πιστεύουν, προωθούν και διαχέουν τις αρχές και τις αξίες του Κόμματος.

Είναι προφανές ότι οι σχετικοί κατάλογοι θα πρέπει να επικαιροποιούνται και, θα ήταν ευχής έργον, συνεχώς να διευρύνονται.

Βεβαίως οι κατάλογοι θα πρέπει να «κλειδώνουν» ένα εύλογο χρονικό διάστημα, λίγο πριν από την εκλογή.

Παράλληλα, στην παρούσα φάση, πέραν της εκλογής προέδρου, πρέπει να ανοίξει συστηματική δημοκρατική συζήτηση για την επιβεβαίωση της ιδεολογίας, των αξιών, των αρχών και του στρατηγικού προσανατολισμού για τη χώρα και την παράταξη που είχαν εδραιώσει οι ιδρυτές του κόμματος με ηγέτη τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, την ορθότητα των οποίων επιβεβαίωσε η ίδια η ζωή και να επεξεργασθούμε, με τεχνοκρατική επάρκεια, πλέγμα πολιτικών οι οποίες εφαρμοζόμενες με αποτελεσματικότητα να δύνανται ταχέως να ανασυγκροτήσουν και να ανατάξουν τη χώρα.

Yπάρχει δελφίνος που να ξεχωρίζει; 

Δεν υφίσταται ρόλος «δελφίνου» με πολιτικό – θεσμικό περιεχόμενο.

Ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζω τον σχετικό τίτλο.

-Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρέπει να φύγει από Πρόεδρος της Βουλής;

Πρωτίστως είναι ευθύνη της Προέδρου να ερμηνεύσει την πραγματικότητα.

Έχουμε χρέος, η κάθε μια και ο καθένας μας, να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία σε όλους τους θεσμούς.

-Πως κρίνεται τον κ. Βαρουφάκη;

Ο κ. Βαρουφάκης δεν πέτυχε στην πολιτική αποστολή του.

Αγνόησε τους Ευρωπαϊκούς κανόνες διαπραγμάτευσης.

Παρασύρθηκε από εμμονές και δογματισμούς καλλιεργώντας περιβάλλον «δημιουργικής ασάφειας».

Ανάλωσε ενέργεια σε ακατάπαυστη προβολή δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιδόθηκε στη λογική της «πολιτικής διαπραγμάτευσης» και υποτίμησε την τεχνοκρατική στήριξη της διαπραγμάτευσης.

Δεν θέλω να πιστεύω ότι χρησιμοποίησε τη χώρα ως case study για την εμπειρική επαλήθευση επιστημονικής θεωρίας.

Ο κ Βαρουφάκης κόστισε πολύ στη χώρα και στους  πολίτες.

Δελτίο Τύπου σχετικά με τις ενέργειες για την ανέγερση του νέου σταδίου Λαμίας στη θέση “Καμαρίτσα”

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση «Καμαρίτσα»:

«Σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Ε016 του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, της 06.06.2014, το έργο «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα» (κωδικός 2006ΣΕ01600001) ενετάχθη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με αρχικό προϋπολογισμό 827.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, στις 24.12.2014, με την τροποποίηση της προαναφερθείσας απόφασης Ε016 ΤΡΟΠ. 1 (κωδικός 2014ΣΕ01600001), το προϋπολογισθέν ποσό του σχετικού έργου αυξήθηκε κατά περίπου 109.000 ευρώ και διαμορφώθηκε πλέον στα 934.000 ευρώ (η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – ΑΔΑ: ΩΛΕΠΦ-Ν1Υ).

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την απάντηση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση, που κατέθεσα στις 25.06.2015 (αριθ. πρωτ. 3847).

Επίσης, με την ίδια απάντηση, ενημερώθηκα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του έργου, οι πληρωμές των προηγούμενων ετών (μέχρι και το 2013) ανήλθαν στο ποσό των 179.456 ευρώ, ενώ για το έτος 2014 οι αντίστοιχες πληρωμές ήταν ύψους 154.286 ευρώ.

Ως εκ τούτου, από τον προϋπολογισμό του έργου έχουν δαπανηθεί συνολικά 333.742 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα και με την απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου, προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή πρότασης από το φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως προβλέπεται στην υπ. αριθ. 8001/22.01.2015 «Εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016-2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2015-2018».

Όμως, σχετική πρόταση, το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, δεν έχει υποβληθεί και το έργο δεν έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ 2015.

Για το λόγο αυτό, και δεδομένων τόσο του ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση, με την υλοποίησή της, πρόκειται να καλύψει την ανάγκη για συνεχή συμπλήρωση και βελτίωση των αθλητικών υποδομών της πόλης της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής της Φθιώτιδας, όσο και του προσωπικού μου ενδιαφέροντος και της συμβολής στο επιτυχές αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου, απέστειλα σήμερα επιστολή προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Σταύρο Κοντονή, με την οποία του ζητώ όπως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προβεί στις απαραίτητες τελικές ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες».

Επισυνάπτονται εδώ τα σχετικά έγγραφα (κοινοβουλευτική ερώτηση, απάντηση αρμόδιου Υπουργείου, επιστολή προς Υφυπουργό Αθλητισμού).

Συνέντευξη στο Ρ/Σ “Παραπολιτικά” και στο δημοσιογράφο Ανδρέα Παπαδόπουλο

Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη εδώ.

 

Μήνυμα για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Σήμερα συμπληρώνονται σαράντα ένα χρόνια από την 24η Ιουλίου 1974.

Ημέρα αποκατάστασης του δημοκρατικού πολιτεύματος στη χώρα μας.

Αναγνωρίζουμε τη συμβολή και τιμούμε όσες και όσους συνέβαλαν στην πτώση της επτάχρονης δικτατορίας.

Αναγνωρίζουμε τη συμβολή και τιμούμε όσες και όσους, με πρωτεργάτη τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, δόμησαν το δημοκρατικό πολιτικό οικοδόμημα.

Τα χρόνια που πέρασαν οι Έλληνες κάναμε βήματα προόδου. Διαπράξαμε όμως και λάθη.

Τώρα, διδαγμένοι τόσο από τα θετικά, όσο και από τα αρνητικά πεπραγμένα μας, έχουμε το χρέος να οικοδομήσουμε, με όνειρο αλλά και λογισμό, την Ελλάδα της αξιοπρέπειας στη διεθνή σκηνή, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ευημερίας.

Οι ιδεολογικές αγκυλώσεις, οι διχασμοί, οι άκαιρες και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο συγκρούσεις δεν υπηρετούν τον πρωτεύοντα στόχο που πρέπει να είναι η έξοδος από τη μακροχρόνια κρίση.

Πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση ότι η προοπτική της χώρας εξαρτάται, πρωτίστως, από την κάθε μία και τον κάθε έναν από εμάς.

Ομιλία στις Επιτροπές της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015 (Α’ 80)»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας αλλά και δικών τους εξαιρετικά κακών πολιτικών στο σκέλος των χορηγήσεων, βρέθηκαν αντιμέτωπα με μεγάλες προκλήσεις.

Προκλήσεις που είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα και στη φερεγγυότητα των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Καθιστώντας αναγκαία τη διαμόρφωση πλαισίου στήριξής τους, για να διαφυλαχθούν οι καταθέσεις των πολιτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, από το 2008, από την τότε Κυβέρνηση της ΝΔ, ξεκίνησε, με μεθοδικό, διορατικό και συστηματικό τρόπο, η διαμόρφωση αυτού του πλαισίου, με σκοπό τόσο τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος, όσο και τη θεσμική θωράκιση της σταθερότητάς του.

Στην πρώτη κατεύθυνση, δηλαδή αυτής για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης αναλήφθησαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

1η. Θεσπίστηκε, το 2008, ένα «πακέτο» κεφαλαιακής ενίσχυσης και χορήγησης εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα, ύψους, αρχικά, 28 δισ. ευρώ.

Αυτό το «πακέτο», παρά την αρχική κριτική του συνόλου της τότε Αντιπολίτευσης, αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο στήριξης του τραπεζικού συστήματος.

Με αποτέλεσμα, μεταγενέστερα, το όριο των εγγυήσεων να πολλαπλασιαστεί, φτάνοντας τα 85 δισ. ευρώ, και να συνεχίζει, ακόμη και σήμερα, να αξιοποιείται.

Υπενθυμίζεται δε ότι τα συνολικά έσοδα στον Κρατικό Προϋπολογισμό από την αξιοποίηση αυτού του «πακέτου», από μερίσματα και προμήθειες, διαμορφώθηκαν περίπου στα 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2009-2014.

2η. Καλύφθηκαν, από το 2011, οι βραχυχρόνιες ανάγκες ρευστότητας μέσω της παροχής έκτακτης ενίσχυσης της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος.

Το αποτέλεσμα είναι σήμερα, η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος μέσω του ELA να διαμορφώνεται στα 87 δισ. ευρώ.

Από μηδέν στο τέλος του 2014.

Και η συνολική χρηματοδότηση μέσω του Ευρωσυστήματος να διαμορφώνεται περίπου στα 127 δισ. ευρώ.

Υπερβαίνοντας, για πρώτη φορά, το ύψος των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Εξαιτίας της ανασφάλειας που δημιουργήθηκε, από πράξεις και παραλείψεις της Κυβέρνησης, κατά το 1ο εξάμηνο του 2015.

3η. Εξασφαλίστηκαν, το 2012, επαρκείς πόροι για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Και η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα ενισχύθηκε, επ’ ωφελεία των καταθετών.

Το 2014, οι τράπεζες κατάφεραν να ανακτήσουν πρόσβαση στις αγορές, μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και εκδόσεων τίτλων.

Η φερεγγυότητά τους επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης, που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δυστυχώς όμως σήμερα, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με την ανάγκη μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης, με κόστος και ζημία για το Δημόσιο ως μέτοχο της προηγούμενης ανακεφαλαιοποίησης, εξαιτίας της αδράνειας της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία οδήγησε στην επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, στην επιστροφή στην ύφεση, στο κλείσιμο των τραπεζών, στους κεφαλαιακούς περιορισμούς.

Το αποτέλεσμα;

Γίνεται, σήμερα, συζήτηση για ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 25 δισ. ευρώ, όσα περίπου και τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών.

Υπενθυμίζεται πως όταν τα Κόμματα που στηρίζουν σήμερα την Κυβέρνηση ήταν στην Αντιπολίτευση υποστήριζαν ότι, μέσω της ανακεφαλαιοποίησης, χαρίζονταν χρήματα στους τραπεζίτες…

Σήμερα, αντιλαμβάνονται ότι η ανακεφαλαιοποίηση είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συστημική ευστάθεια των τραπεζών και να διαφυλαχθούν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αναλήφθησαν όμως πρωτοβουλίες και για τη θεσμική θωράκιση του τραπεζικού συστήματος.

Ενδεικτικά:

1η. Το 2008, ενισχύθηκε το καθεστώς εγγύησης καταθέσεων, με το ανώτατο όριο να αυξάνεται στις 100.000 ευρώ από τις 20.000 ευρώ.

2η. Το 2010, συστάθηκε το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας και ιδρύθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα οποία λειτουργούν και με την παρούσα Κυβέρνηση.

3η. Από το 2011, διαμορφώνεται ένα θεσμικό πλαίσιο για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με τη σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία, αυτό θωρακίζεται με την ενσωμάτωση στην εσωτερική έννομη τάξη του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πλαίσιο που περιλαμβάνει ένα εύρος μέσων και κανόνων για την πρόληψη και έγκαιρη επέμβαση στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και εργαλεία εξυγίανσης, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η πώληση δραστηριοτήτων, η δημιουργία μεταβατικού ιδρύματος, ο διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων και η αναδιάρθρωση του παθητικού.

Πλαίσιο που συμπληρώνει τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, καθώς θα διασφαλίζει ότι αν, παρά την αυστηρότερη εποπτεία, μια τράπεζα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσχέρειες, η εξυγίανσή της θα αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους φορολογουμένους πολίτες.

Πλαίσιο που θα πρέπει, όπως έχω υποστηρίξει και κατά το παρελθόν, να συμπληρωθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων.

Το Άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου είναι μέρος αυτού του πλαισίου και αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωμα σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Πρωτοβουλίες που η σημερινή Κυβέρνηση, από τα έδρανα της Αντιπολίτευσης είχε απορρίψει.

Λέγοντας, μεταξύ άλλων, πέρυσι τον Απρίλιο, ότι «φτιάχτηκαν από τραπεζίτες για τραπεζίτες», «για να εξυπηρετήσουν μεγάλες τράπεζες» και να «για να γίνουν μπίζνες».

Σήμερα, όλα αυτά, ευτυχώς, «πάνε περίπατο».

Και τα Κόμματα της Κυβερνητικής πλειοψηφίας αποδέχονται, διά της ψήφισης του Νομοσχεδίου, το εσφαλμένο της κριτικής τους κατά το παρελθόν.

Η ΝΔ, όμως, «δεν παίζει» με τη σταθερότητα της χώρας και τις καταθέσεις των πολιτών.

Ούτε δείχνει υπευθυνότητα «α λα κάρτ».

Γι’ αυτό, ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, στηρίζουμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Δελτίο Τύπου σχετικά με το έργο “Κατασκευή στεγάστρου ΔΑΚ Λαμίας”

Σχετικά με το θέμα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ» έχω τοποθετηθεί δημοσίως παλαιότερα (Δελτία Τύπου της 19ης και 24ης Δεκεμβρίου 2014).

Με αφορμή την επαναφορά του θέματος στη δημοσιότητα, σημειώνω τα εξής:

Στις 24.12.2014, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δημοσιεύθηκε η απόφαση του τότε Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Σκρέκα, με κατάλογο έργων αθλητικών υποδομών που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2015.

Στον κατάλογο αυτό, στη σελ. 18, συμπεριλαμβάνεται και το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ» (2014ΣΕ01600061), με προϋπολογισμό 170.000 ευρώ και με εξ’ ολοκλήρου άμεση πίστωση.

Επισυνάπτω τη σχετική απόφαση.

Η διαδικασία που είχε προηγηθεί της προαναφερθείσας απόφασης είναι γνωστή.

Είναι αυτονόητο ότι, μετά την 25η Ιανουαρίου 2015, την ευθύνη των πράξεων και των παραλείψεων φέρουν οι αρμόδιοι της νέας κυβέρνησης.

Δείτε τη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ.

TwitterInstagramYoutube