Μήνας: Οκτώβριος 2015

Oμιλία στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι γνωστό ότι οι Ευρωπαϊκές οικονομίες, από τα μέσα του 2008, βρέθηκαν στη δίνη μιας μεγάλης, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, την οποία στη χώρα μας οι ηγεσίες των Κομμάτων της τότε Αντιπολίτευσης καμώνονταν ότι δεν την έβλεπαν.

Η κρίση ήταν συστημική και μεταδοτική, από τον χρηματοπιστωτικό στον δημοσιονομικό τομέα, ή το αντίστροφο, από τον δημοσιονομικό στο χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας.

Η συνέχεια είναι γνωστή.

Έκτοτε, τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, βρέθηκαν, και με ευθύνη τους, αντιμέτωπα με μεγάλες προκλήσεις.

Προκλήσεις που είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα και στη φερεγγυότητά τους.

Επιπτώσεις που κατέστησαν αναγκαία τη διαμόρφωση πλαισίου στήριξής τους, προκειμένου να διαφυλαχθούν και οι καταθέσεις των πολιτών.

Πλαίσιο που ξεκίνησε να δημιουργείται έγκαιρα, το 2008, με μεθοδικό και διορατικό τρόπο, από την τότε Κυβέρνηση της ΝΔ, παρά τη λυσσαλέα αντίδραση των Κομμάτων της τότε Αντιπολίτευσης.

Θυμίζω τις μεγαλοστομίες τους, ότι δήθεν η τότε Κυβέρνηση «χάριζε τα λεφτά, που υπήρχαν, στους τραπεζίτες και δεν τα έδινε στο λαό».

Ενδεικτικά, από τότε και μέχρι το 2014, ανελήφθησαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

1ον. Θεσπίστηκε, το 2008, ένα «πακέτο» κεφαλαιακής ενίσχυσης και χορήγησης εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα, ύψους, αρχικά, 28 δισ. ευρώ.

Αυτό το «πακέτο» αποτελεί, μέχρι και σήμερα, όπως επιβεβαιώνει το Σχέδιο Νόμου που συζητάμε, σημαντικό εργαλείο στήριξης του τραπεζικού συστήματος.

Μάλιστα, τα συνολικά έσοδα στον Κρατικό Προϋπολογισμό από την αξιοποίησή του, από μερίσματα και προμήθειες, υπερέβησαν τα 4 δισ. ευρώ την περίοδο 20092014.

Επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών.

2ον. Ελήφθησαν, από το 2008, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη θεσμική θωράκιση του τραπεζικού συστήματος.

Ενδεικτικά:

 • Το 2008, ενισχύθηκε το καθεστώς εγγύησης καταθέσεων, με το ανώτατο όριο να αυξάνεται στις 000 ευρώ, από τις 20.000 που ήταν μέχρι τότε.

Όριο που ισχύει μέχρι και σήμερα στη χώρα μας και που έχει επεκταθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

 • Το 2010, ιδρύθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο λειτουργεί και με την παρούσα Κυβέρνηση.
 • Το 2011, διαμορφώθηκε θεσμικό πλαίσιο για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το οποίο υιοθετήθηκε και από την παρούσα Κυβέρνηση, ενσωματώνοντας σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες.

3ον. Εξασφαλίστηκαν επαρκείς πόροι για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Πόροι που βοήθησαν στη σταθεροποίηση της κατάστασης, το 2014, και στη σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε όλες αυτές τις πολιτικές επιλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ, σταθερά και διαχρονικά, ήταν απέναντι, ήταν αντίθετος.

Και όμως, εξαιτίας αυτών των επιλογών, τα τραπεζικά ιδρύματα επανέκτησαν την πρόσβασή τους στις αγορές και οδηγήθηκαν σε επιτυχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας 8,3 δισ. ευρώ από αυτές.

Εξέδωσαν τίτλους αξίας περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Μηδένισαν την εξάρτησή τους από το μηχανισμό έκτακτης στήριξης της ΕΚΤ.

Μειώθηκε δραστικά η ροή των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ενώ, στα τέλη του 2014, η αγοραία κεφαλαιοποίηση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του ΤΧΣ, στα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα είχε διαμορφωθεί περίπου στα 15 δισ. ευρώ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Δυστυχώς, η κατάσταση αυτή άλλαξε ριζικά το 2015.

Η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών της, έφερε το τραπεζικό σύστημα αντιμέτωπο με τεράστιους κινδύνους.

Κίνδυνοι που διογκώθηκαν μετά την τραπεζική αργία και τους κεφαλαιακούς περιορισμούς.

Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων:

 • Οι συνολικές καταθέσεις και τα repos των πιστωτικών ιδρυμάτων, από το Δεκέμβριο του 2014, μειώθηκαν κατά 50 δισ. ευρώ, ή κατά 25% επί του συνόλου τους.
 • Η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών επιδεινώθηκε, καθώς αυξήθηκαν ραγδαία τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
 • Και οι διεθνείς αγορές έκλεισαν, ενώ, επί της ουσίας, δεν γίνονταν πράξεις στη διατραπεζική αγορά με ξένους αντισυμβαλλόμενους, ούτε έναντι ενεχύρου.

Αυτή την πραγματικότητα την επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σε Έκθεσή της, τον Ιούλιο του 2015, αναφέρει ότι «υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα που προήλθαν από την αβεβαιότητα των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών της Ελληνικής Κυβέρνησης το τελευταίο εξάμηνο [δηλαδή το 1ο εξάμηνο του 2015]» (European Commission, Greece – Request for stability support in the form of an ESM loan, 10 Ιουλίου 2015).

[Επισυνάπτεται Σημείωμα 1]

Ποιό όμως είναι το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, σήμερα, στο τραπεζικό σύστημα;

1ον. Η χρηματοδότηση των τραπεζών γίνεται, κυρίως, μέσω του Ευρωσυστήματος.

Ενδεικτικά, η χρηματοδότηση μέσω του ELA διαμορφώνεται περίπου στα 85 δισ. ευρώ, από μηδέν στο τέλος του 2014.

Με κόστος τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες.

 

2ον. Η αξία των τραπεζικών μετοχών έχει καταρρεύσει.

Η αξία των μετοχών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο διαμορφώνεται, σήμερα, στα 2,9 δισ. ευρώ, από 15 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014.

Δηλαδή, είναι μειωμένες κατά 80%.

Με τεράστιο δυνητικό κόστος για τους φορολογούμενους.

[Επισυνάπτεται Πίνακας 1]

3ον. Καθίσταται αναγκαία μια νέα ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με νέο, μεγάλο κόστος για τους φορολογούμενους.

Με κεφαλαιακές ανάγκες που οφείλονται, αποκλειστικά, όπως θα δείξει και η Έκθεση της ΕΚΤ που θα δημοσιευθεί σήμερα, στα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στην οικονομία το 2015.

Και πιο συγκεκριμένα, στη χειροτέρευση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος για εφέτος και τα επόμενα χρόνια, στα νέα, πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα της Κυβέρνησης, στους κεφαλαιακούς περιορισμούς, στη μείωση της αξίας των εξασφαλίσεων, στην αναμενόμενη αυξημένη ροή νέων επισφαλών δανείων.

Και όλα αυτά, σε λίγες ώρες θα αναδειχθούν

Η νέα ανακεφαλαιοποίηση φέρει την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.

Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει και η Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΕ για το 2014-2015, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2015, και η οποία υποστηρίζει ότι, ακόμη και το 1ο τρίμηνο του 2015 «η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα».

[Επισυνάπτεται Σημείωμα 2]

Επειδή όμως ακούω την επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης ότι, για πρώτη φορά, με την ανακεφαλαιοποίηση αντιμετωπίζεται και το ζήτημα των «κόκκινων δανείων», ας αποκαταστήσουμε την αλήθεια, από την οποία έχει πάρει τελεσίδικα «διαζύγιο» η Κυβέρνηση.

 

1η Αλήθεια: Τα προηγούμενα χρόνια, διαμορφώθηκε το πλαίσιο για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ενώ, εκδόθηκε, το 2014, από την ΤτΕ, και ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών.

2η Αλήθεια: Το 2013, η ΤτΕ ανέθεσε στην BlackRock την ευθύνη αξιολόγησης των Προβληματικών Στοιχείων του Ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, και συγκεκριμένα της λειτουργικής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των πλαισίων, των πολιτικών, των διαδικασιών και των πρακτικών που έχουν καθιερώσει οι συστημικές τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια ευρείας κλίμακας εξυγίανση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού τους.

Αυτό επιβεβαιώνει και η Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΕ για το 2013-2014.

[Επισυνάπτεται Σημείωμα 3]

Ενώ, τον Οκτώβριο του 2014, ολοκληρώθηκε από την ΕΚΤ η άσκηση συνολικής αξιολόγησης, που αποτελούνταν επίσης από έναν ενδελεχή διαγνωστικό έλεγχο με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια (Asset Quality ReviewAQR) και μια άσκηση προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress tests).

Οι τράπεζες πέρασαν με επιτυχία την άσκηση, αυτή γεγονός που επιβεβαίωσε τη φερεγγυότητά τους και την επάρκεια των κεφαλαίων τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν μελλοντικούς κινδύνους, περιλαμβανομένου και των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.

Συνεπώς, στις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση των «κόκκινων δανείων».

Όλα αυτά επιβεβαιώνονται στην τελευταία ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιοποιήθηκε τον εφετινό Φεβρουάριο.

 [Επισυνάπτεται Σημείωμα 4]

3η Αλήθεια: Οι τράπεζες ενσωμάτωσαν τις προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, βελτιώνοντας αισθητά, όπως καλείται στην επιστημονική τραπεζική θεωρία και πρακτική, τον δείκτη κάλυψης, που είναι ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο προς τα δάνεια σε καθυστέρηση.

Και αυτό οφείλεται στις διαγνωστικές μελέτες που τότε έγιναν.

Κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις Εκθέσεις της ΤτΕ.

[Επισυνάπτεται Σημείωμα 5]

Αλήθεια 4: Αυτή που θα δημοσιοποιηθεί σε λίγες ώρες και θα επιβεβαιώνει ότι η αξιολόγηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, δηλαδή το AQR, που ενσωματώνει τα «κόκκινα δάνεια», είχε συμπεριληφθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς το 2014.

 

Συνεπώς, η επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης ότι δήθεν αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά τα «κόκκινα δάνεια» δεν υποστηρίζεται από πουθενά.

Όπως δεν υποστηρίζεται και η επιχειρηματολογία της ότι για πρώτη φορά ενσωματώνονται νέα εργαλεία, όπως είναι τα CoCos, και δίνονται δικαιώματα ψήφου.

Να σας θυμίσω ότι όλα αυτά προβλέπονταν στο Νόμο 4254/2014, της 7ης Απριλίου, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο βασικός Νόμος του 2010 για το ΤΧΣ, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε.

Και σήμερα έρχεται και θριαμβολογεί για ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση υιοθέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε.

[Επισυνάπτεται Σημείωμα 6]

 

Όπως σε όλα, έτσι και σε αυτά τα θέματα, δεν λέει την αλήθεια.

Η αλήθεια είναι ότι η αυτοπροσδιοριζόμενη ως «Κυβέρνηση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς», τα έκανε, και πάλι, «μούσκεμα».

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, η Κυβέρνηση της Αριστεράς, παγιδευμένη σε ιδεοληψίες, μύθους, ψευδαισθήσεις και ενδογενείς αντιφάσεις, χωρίς πολιτική κατεύθυνση, σχέδιο και βούληση, οδήγησε την Ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα στο τέλμα.

Και συνεπώς στην ανάγκη μιας νέας, αναπόφευκτης πλέον ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με ένα πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο:

 • Έρχεται με τη μορφή του κατεπείγοντος, αν και η Κυβέρνηση γνώριζε τα χρονοδιαγράμματα.
 • Δίνει μεγαλύτερο σε σχέση με το παρελθόν ρόλο στους «Θεσμούς» στη διακυβέρνηση του ΤΧΣ, σε αντίθεση με ότι μέχρι σήμερα γίνονταν.
 • Περιλαμβάνει ασάφειες σε έννοιες και διαδικασίες, που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ερμηνευτικά και λειτουργικά ζητήματα στην υλοποίησή του.
 • Οδηγεί στην τροποποίηση ήδη εγκεκριμένων σχεδίων αναδιάρθρωσης πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για την παρουσία των Ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό.
 • Δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους αφελληνισμού του τραπεζικού συστήματος.

Παρά τα αδύνατα όμως σημεία, που οφείλονται στην ανεπάρκεια της Κυβέρνησης, και με δεδομένο ότι η ΝΔ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, το πλαίσιο δεν μπορεί παρά να υιοθετηθεί προκειμένου να προχωρήσει, το ταχύτερο δυνατό, η νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ώστε οι τράπεζες, με ισχυρή παρουσία ιδιωτών, να επιτελέσουν τον διαμεσολαβητικό τους, κυρίως, ρόλο στη λειτουργία της οικονομίας, να αρθούν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη καταθετών και επενδυτών και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ευρείας συστημικής αποσταθεροποίησης.

Δελτίο Tύπου σχετικά με την κατάθεση Eρώτησης για την αποτίμηση νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε, σήμερα, την υπ’ αριθ. πρωτ. 628/29.10.2015 Ερώτηση με θέμα την αποτίμηση νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016.

 

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

 

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

 

Θέμα: Αποτίμηση νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016.

 

Σύμφωνα με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2016, η παρούσα Κυβέρνηση, κατέχοντας την ιδιοκτησία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής («Μνημόνιο»), έχει ήδη εισηγηθεί, υιοθετήσει και υλοποιεί νέα δημοσιονομικά μέτρα, ύψους 6,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2015-2016.

Μέτρα στην κατεύθυνση, κυρίως, της αύξησης των άμεσων και έμμεσων φόρων και των περικοπών σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Όμως, αυτά τα μέτρα είναι υπολογισμένα σε καθαρή (net) και όχι σε ακαθάριστη (gross) ετήσια βάση, που σημαίνει ότι το πραγματικό τους ύψος είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς φόροι και ασφαλιστικές εισφορές «χάνονται» από την υλοποίηση των μέτρων. Με αποτέλεσμα, η αρνητική τους επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Επίσης, ο λογαριασμός των μέτρων είναι ακόμη πιο υψηλός, αφού υπάρχουν μέτρα τα οποία, σύμφωνα με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού (σελ. 45), «είτε δεν είναι μετρήσιμα είτε η διαδικασία ποσοτικοποίησής τους δεν έχει ολοκληρωθεί προς το παρόν».

Ενώ στο μεταξύ προκύπτουν και νέα δημοσιονομικά κενά, που απαιτούν τη λήψη πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων. Ενδεικτικά, σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.cnn.gr, προκύπτει εσφαλμένη εκτίμηση στα προσδοκώμενα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας κατά 347 εκατ. ευρώ για το 2016, λόγω διπλοεγγραφής για τις εκτιμώμενες εισπράξεις από την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος που ίσχυε για τον ΦΠΑ των νησιών του Αιγαίου.

Με αυτά τα δεδομένα,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1ον. Ποιό είναι το ύψος των δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016 σε ακαθάριστη (gross) ετήσια βάση; Να χορηγηθούν αναλυτικοί πίνακες με τις σχετικές εκτιμήσεις.

2ον. Από τα μέτρα που δεν είχαν ποσοτικοποιηθεί στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού (σελ. 45), ποιά έχουν ποσοτικοποιηθεί σήμερα και ποιό είναι το ύψος τους;

3ον. Πως η Κυβέρνηση προτίθεται να καλύψει το δημοσιονομικό κενό που προκύπτει από την πιθανή διπλοεγγραφή στο σκέλος των εσόδων από την κατάργηση της έκπτωσης στα νησιά;

4ον. Πως η Κυβέρνηση προτίθεται να καλύψει το δημοσιονομικό κενό που προκύπτει από την μη υλοποίηση άλλων μέτρων που η ίδια εισηγήθηκε, π.χ. από την αύξηση της φορολόγησης των ενοικίων;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι μια κορυφαία στιγμή στη μακραίωνη πορεία της πατρίδας μας.

Σήμερα, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, που πολέμησαν για την ελευθερία και την εθνική αξιοπρέπεια.

Που αγωνίστηκαν με ανιδιοτέλεια και ηρωισμό, ενάντια στις φασιστικές και ναζιστικές δυνάμεις.

Διδαγμένοι από το πνεύμα του 1940, έχουμε χρέος να εργαστούμε συστηματικά και μεθοδικά, ώστε η χώρα το ταχύτερο δυνατόν να ξεπεράσει τη βαθιά και πολύπλευρη κρίση που διανύει.

Συμμετοχή στην εκπομπή “Κοινωνία ώρα MEGA”

Μπορείτε να δείτε βίντεο από την εκπομπή εδώ (1, 2).

 

Ανοιχτή Επιστολή σχετικά με την έκταση γης για τη Σχολή Θετικών Επιστημών και τις Δομές Έρευνας και Καινοτομίας στη Λαμία

Ανοιχτή Επιστολή

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Σε απάντηση της από 19.10.2015 Ανοικτής Επιστολής του κ. Κων/νου Τσαμαδιά, αναφορικά με το ζήτημα των υποδομών στη Λαμία, τόσο για τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όσο και για τις δομές Έρευνας και Καινοτομίας, που ιδρύθηκαν κατά τα έτη 2013 και 2014, σημειώνω τα ακόλουθα:

 

Στην ερώτηση: «Ποιά είναι η θέση μου επί του θέματος;», σημειώνω:

Η δυνητική θετική συμβολή της Εκπαίδευσης, της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας για την ολιστική ανάπτυξη της χώρας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Λαμίας, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη.

Θεωρώ ότι το διαχρονικό έλλειμμα υποδομών αποτέλεσε βασική αιτία της ισχνής συμμετοχής της Λαμίας στον χάρτη της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Με αφετηρία αυτό το δεδομένο, σε συνεργασία με εκλεκτούς συμπατριώτες, θέσαμε ως στρατηγικό στόχο η Λαμία να μπει ουσιαστικά και βιώσιμα στον εθνικό χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.

Να καταστεί, σταδιακά, σύγχρονο Κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Θετικές Επιστήμες, την Έρευνα & Ανάπτυξη Υψηλής Τεχνολογίας και την Καινοτομία, με τη δημιουργία θεσμών – δομών σύγχρονης κατεύθυνσης και κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών.

Στην ερώτηση: «Τι έχω κάνει μέχρι σήμερα;», σημειώνω:

Κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2014

 • Με σχετική επιστολή (30.12.2013) προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναδείξαμε το θέμα των υλικοτεχνικών υποδομών για τη λειτουργία της Σχολής Θετικών Επιστημών.
 • Πραγματοποιήσαμε, μαζί με εκλεκτούς συμπατριώτες, σύσκεψη (04.01.2014) και συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας η οποία επέλεξε ως ενδεδειγμένη λύση την περιοχή της πρώην ΠΑΒΥΠ (29.02.2014).
 • Μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προωθήσαμε και εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με χρηματικό ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ για την έναρξη κατασκευής κτιριακών υποδομών για τη Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία.
 • Με επιστολές που ανταλλάξαμε με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, διερευνήθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της προκριθείσας εκτάσεως (12.03.2014, 19.03.2014). Μετά από σειρά συσκέψεων και σχετική αλληλογραφία με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Δήμαρχο Λαμιέων και τον Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας, συμφωνήθηκε η κατανομή της έκτασης και οριοθετήσαμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αντιμετωπίσθηκαν σύνθετα θέματα μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.
 • Σε εφαρμογή των συμφωνηθέντων υπεβλήθησαν αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας) από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (17.04.2014) για την παραχώρηση τεμαχίου 90 στρεμμάτων και από τον Δήμαρχο Λαμιέων (15.04.2014) για την παραχώρηση του υπολοίπου τμήματος των 29 στρεμμάτων, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα για τη δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία δομής έρευνας και καινοτομίας.
 • Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2014 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση αναλυτικής τοπογραφικής μελέτης των 119 στρεμμάτων της περιοχής ΠΑΒΥΠ (δεδομένου ότι αυτή δεν υπήρχε) από το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για την προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης.
 • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού απέστειλε επιστολές προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαμιέων σχετικά με το πλαίσιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης (29.08.2014) και σχετικά με τη διευθέτηση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων, τη διαδικασία εκτέλεσης των έργων και το κόστος επιμερισμού αυτών (24.10.2014).
 • Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας απέστειλε επιστολή προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Δήμαρχο Λαμιέων, στην οποία αναφέρεται η ανάγκη συνεργασίας τους τόσο με το Γενικό Επιτελείο Στρατού για να καθοριστούν οι όροι και ο ακριβής χώρος, τον οποίο ο Στρατός θα αποδεσμεύσει, όσο και με το ΓΛΚ προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εξασφάλισης των απαιτούμενων κονδυλίων για τη μετεγκατάσταση του Στρατοπέδου στο γειτονικό ενεργό Στρατόπεδο (30.10.2014).
 • Ακολουθούν απαντητικές επιστολές του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (19.11.2014) και του Δημάρχου Λαμιέων (24.11.2014).
 • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αφού επιβεβαιώνει τη δυνατότητα παραχώρησης της έκτασης, ζήτησε την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης προκειμένου να είναι δυνατή η έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης των αναγκαίων έργων με διαγωνισμό (28.11.2014).
 • Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενικό Επιτελείο Στρατού, υπέβαλε, προς το Υπουργείο Οικονομικών, αίτημα για την ενίσχυση του προϋπολογισμού του, προκειμένου να υλοποιηθεί η μετεγκατάσταση των υποδομών του Στρατοπέδου «Τσάκαλου – Αθαν. Διάκου», εν όψει της παραχώρησης έκτασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Δήμο Λαμιέων (1.12.2014).
 • Ο Αναπληρωτήs Υπουργός Οικονομικών υπέγραψε απόφαση (12.2014) για την κάλυψη του κόστους μετεγκατάστασης υποδομών του Στρατοπέδου «Τσάκαλου – Αθαν. Διάκου», εν όψει της παραχώρησης έκτασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στον Δήμο Λαμιέων (ως ενδιάμεσο αποδέκτη με τελικό αποδέκτη τη Δομή Έρευνας και Καινοτομίας), ύψους 950.000 ευρώ. Αυτοί οι πόροι, που είχαν εξασφαλιστεί το 2014, παραμένουν, μέχρι το τέλος του 2015, διαθέσιμοι (βλ. «Χορήγηση Πιστώσεων από το Αποθεματικό», Υπουργείο Οικονομικών, 24 Ιουλίου 2015).
 • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού επιβεβαιώνει τη δυνατότητα παραχώρησης 105.452 τ.μ. στο δυτικό τμήμα του Στρατοπέδου «Τσάκαλου – Αθαν. Διάκου» και ζητά τον επιμερισμό της έκτασης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαμιέων (23.12.2014).

Κατά την περίοδο Ιανουάριος 2015 – Οκτώβριος 2015

 • Απέστειλα επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στις 29 Απριλίου, στη βάση εγγράφου του Δημάρχου Λαμιέων και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (της 24ης Απριλίου 2015), με την οποία αποδέχονται την παραχώρηση της έκτασης από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και τον επιμερισμό αυτής μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η επιστολή αυτή ουδέποτε απαντήθηκε.
 • Κατέθεσα Κοινοβουλευτική Ερώτηση επί του θέματος, την 11η Μαΐου. Στις 8 Ιουνίου, η τότε Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, απάντησε συγκεχυμένα, αποδεχόμενη ότι οι σχετικοί οικονομικοί πόροι για την μετεγκατάσταση είχαν εξασφαλισθεί το 2014 και παραμένουν διαθέσιμοι.
 • Στις 12 Οκτωβρίου κατέθεσα νέα Κοινοβουλευτική Ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα.

Στην ερώτηση: «Τι προτίθεμαι να κάνω τις επόμενες εβδομάδες για να μην χαθεί η υπόθεση;», σημειώνω:

1ον. Ζητώ συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για το συγκεκριμένο θέμα.

2ον. Επιμένω στην ανάδειξη του θέματος εντός του Κοινοβουλίου.

3ον. Καλώ τους συλλογικούς φορείς και τους πολίτες της περιοχής σε εγρήγορση.

4ον. Σε κάθε περίπτωση οι πόροι που εξασφαλίσθηκαν το 2014, μεταφέρθηκαν στο 2015 και είναι διαθέσιμοι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν πρέπει να χαθούν.

Θεωρώ ότι η συμβολή στην πρόοδο, η προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής μιας περιοχής ή μιας χώρας είναι μία συνεχής διαδικασία που απαιτεί τη συνδρομή της καθεμιάς και του καθένα μας και, ως εκ τούτου, πρέπει να αποτελεί μέλημα όλων μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, πέραν των πρωτοβουλιών που έχω προσωπικά αναλάβει, είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ σε κοινές πρωτοβουλίες, με σχέδιο και συντεταγμένη δράση, προκειμένου όλοι μαζί να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Προσχέδιο του πρώτου Προϋπολογισμού Κυβέρνησης της Αριστεράς στην Ελλάδα αποτελεί ιστορικό γεγονός.

Με αυτό αρχίζει η αποκάλυψη της «κυβερνώσας Αριστεράς».

Η επί χρόνια, δήθεν αριστερή πολιτική ρητορική αποκαλύπτεται ως απολύτως κενή πολιτικού περιεχομένου.

Η κατάρρευση των μύθων συντελείται μέρα με την ημέρα και η απογοήτευση των πολιτών κλιμακώνεται.

Η Νέα Δημοκρατία αξιολογεί τον Προϋπολογισμό με κριτήριο το συμφέρον της Πατρίδας, υπό την οπτική του ιστορικά δικαιωμένου ιδεολογικού και πολιτικού της πυρήνα.

Τον ριζοσπαστικό, τον κοινωνικό φιλελευθερισμό και την κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Πυρήνας που μας οδηγεί στην διαρκή αναζήτηση αρμονικής ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Τα μεγέθη του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού αποτυπώνουν ότι το κόστος της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, για το 2015 και το 2016, είναι τεράστιο για την Ελληνική οικονομία και οδυνηρό για τους πολίτες.

Επιβεβαιώνουν την επιστροφή της χώρας στην ύφεση, στα πρωτογενή ελλείμματα, στη αύξηση του δημοσίου χρέους, στη διόγκωση της ανεργίας.

Περιλαμβάνουν νέα, πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, προκειμένου, για πρώτη φορά από το 2009, να επιτευχθεί χειρότερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα από την προηγούμενη χρονιά.

Πρόκειται, συνεπώς, για ένα αντιαναπτυξιακό, οικονομικά αναποτελεσματικό και κοινωνικά άδικο Προσχέδιο Προϋπολογισμού.

Η λεκτική μετατόπιση από την «παλαιά» στη «νέα αριστερή» ρητορική δεν πείθει.

Τα πολιτικά φληναφήματα περί «αριστερών προσήμων» και «αριστερού Υπουργείου Οικονομικών» καταρρέουν μέσα από το ίδιο το κείμενο του Προσχεδίου.

Συγκεκριμένα:

 

1ον. Η Ελληνική οικονομία επιστρέφει στην ύφεση.

Την ίδια περίοδο που η Ευρωζώνη «επιταχύνει προς τα εμπρός», η Ελλάδα «κάνει όπισθεν».

Ειδικότερα, η χώρα επιστρέφει στην ύφεση το 2015, μετά την επίτευξη θετικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης το 2014, ενώ προβλέπεται να παραμείνει σ’ αυτή την κατάσταση και το 2016.

Υπενθυμίζεται, ότι η αρχική εκτίμηση των εταίρων, πριν από 1 χρόνο, ήταν για ρυθμό ανάπτυξης 2,9% το 2015, με πρόβλεψη για περαιτέρω επιτάχυνσή του μεσοπρόθεσμα.

Αντί αυτού, η χώρα «βουτάει» και πάλι στην ύφεση το 2015.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε, για το 2015, αρχικά (Νοέμβριος 2014) ανάπτυξη 2,9%, στη συνέχεια (Φεβρουάριος 2015) ανάπτυξη 2,5%, αργότερα (Μάιος 2015) ανάπτυξη 0,5%, ενώ τον Ιούλιο του 2015 προέβλεψε ύφεση -2% έως – 4%.

Αν και το βάθος της ύφεσης μπορεί να είναι μικρότερο, κυρίως λόγω της μεταφερόμενης (carry-over) επίδρασης της ανάκαμψης του 2014 στο 1ο εξάμηνο του 2015, το γεγονός παραμένει ότι η χώρα επιστρέφει στην ύφεση.

Και αυτό γιατί εφέτος, διαψεύδοντας τις αρχικές εκτιμήσεις, μειώθηκε η ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση, συρρικνώθηκαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, κατέρρευσαν οι επενδύσεις και το οικονομικό κλίμα.

Η ευθύνη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ είναι αποκλειστική.

 

2ον.  Η ανεργία διογκώνεται.

Την ίδια περίοδο που στην Ευρωζώνη η ανεργία μειώνεται, στην Ελλάδα αυξάνει.

Συγκεκριμένα, η ανεργία αναμένεται και πάλι να αυξηθεί, τόσο το 2015 όσο και ακόμη περισσότερο το 2016, μετά τις ενδείξεις σταδιακής μείωσής της το 2014 (κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε ετήσια βάση).

Αναμένεται δε να διαμορφωθεί τουλάχιστον 3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη απ’ ότι προβλεπόταν πέρυσι για το 2015.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», του μηνός Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η αγορά εργασίας έχει παγώσει και η μισθωτή απασχόληση βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.

Πιο συγκεκριμένα, το ισοζύγιο ροών προσλήψεων – απολύσεων έκλεισε περίπου με 13.000 χαμένες θέσεις απασχόλησης, η δεύτερη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 15 ετών.

3ον. Το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε.

Κυμαίνεται στο 89,4 για τους πρώτους 9 μήνες του 2015, έναντι μέσου όρου 98,8 μονάδων το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Όπως αναφέρει και το Προσχέδιο, «οι ενδείξεις που προκύπτουν από την παρατήρηση της πτώσης του δείκτη οικονομικού κλίματος λαμβάνουν μεγαλύτερη βαρύτητα αν ιδωθούν στο πλαίσιο του βελτιούμενου οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη, όπου το 2015 έχουν σημειωθεί αυξήσεις του δείκτη αρκετά πάνω από το κατώφλι των 100 μονάδων βάσης».

4ον. Η δημόσια οικονομία επέστρεψε στα πρωτογενή ελλείμματα.

Η δημόσια οικονομία επιστρέφει σε πρωτογενές έλλειμμα το 2015.

Και αυτό μετά από 2 χρόνια, το 2013 και το 2014, εξισορρόπησης των δίδυμων ελλειμμάτων, με την επίτευξη τόσο πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων, όσο και πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Η επιστροφή μάλιστα στα πρωτογενή ελλείμματα γίνεται παρά τη λήψη νέων, πρόσθετων, επώδυνων μέτρων λιτότητας, ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ μόνο για το 2015 από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Και ο λογαριασμός όλο και «ανεβαίνει», όλο και διογκώνεται.

5ον. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης «βουλιάζουν» στα ελλείμματα.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν αυξημένο έλλειμμα το 2015, το οποίο προβλέπεται να διευρυνθεί και να «σκαρφαλώσει» στα 2,6 δισ. ευρώ το 2016.

Παρατηρείται, εκτιμάται και προβλέπεται επιδείνωση στις ασφαλιστικές εισφορές, στη συνταξιοδοτική δαπάνη, στις απλήρωτες υποχρεώσεις.

Κυρίως απλήρωτες παροχές εφάπαξ που αναμένεται να σωρευθούν μέχρι το τέλος του 2015.

6ον. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση από τους στόχους.

Η απόκλιση αυτή οφείλεται, κυρίως, στη σημαντική υστέρηση των ίδιων εσόδων τους, στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών και στην εκτιμώμενη αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεών τους σε σχέση με το 2014.

7ον. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα διογκώνονται.

Μόνο κατά το οκτάμηνο του 2015, αυτές οι υποχρεώσεις, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, ήδη αυξήθηκαν κατά 2,2 δισ. ευρώ, ή κατά 57% σε σχέση με το τέλος του 2014.

Οι υποχρεώσεις είχαν μειωθεί από τα 9,6 δισ. ευρώ το 2012, στα 3,8 δισ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας μία μείωση της τάξεως του 60% την περίοδο 2012-2014.

 

8ον. Το ύψος των πρόσθετων μέτρων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ διαρκώς αυξάνεται.

Για την περίοδο 2015-2016 εκτιμάται, με τα σημερινά δεδομένα, περίπου στα 6,5 δισ. ευρώ.

Ο λογαριασμός αυτός θα είναι, τελικά, πολύ υψηλότερος.

Κι αυτό γιατί:

α) Υπάρχει μια σειρά από νέα μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με το Προσχέδιο, «είτε δεν είναι μετρήσιμα είτε η διαδικασία ποσοτικοποίησής τους δεν έχει ολοκληρωθεί προς το παρόν».

Μεταξύ αυτών είναι η σταδιακή κατάργηση της υφιστάμενης φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών, η μείωση όλων των ορίων για τις κατασχέσεις, η κατάργηση φοροαπαλλαγών φυσικών και νομικών προσώπων κ.α.

β) Υπάρχουν, σύμφωνα με το 3ο Μνημόνιο, Μνημόνιο του οποίου την ιδιοκτησία έχει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, πρόσθετα μέτρα για την περίοδο 2017-2018 («αξιόπιστα διαρθρωτικά μέτρα που θα αποφέρουν τουλάχιστον ¾% του ΑΕΠ το 2017 και ¼% του ΑΕΠ το 2018»).

Ενώ, «οι Ελληνικές αρχές δεσμεύονται να λάβουν περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα τον Οκτώβριο του 2016, αν κριθούν αναγκαία, για να διασφαλιστούν οι στόχοι του 2017 και του 2018».

Αυτή είναι η δημοσιονομική προοπτική της χώρας και της οικονομίας της, με τις υπογραφές της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

9ον. Από τα δημοσιονομικά μέτρα που εισηγήθηκε και υιοθέτησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, και που μπορούν μέχρι σήμερα να προσδιορισθούν, το 62% είναι πρόσθετοι, άμεσοι και έμμεσοι φόροι, και το 38% περικοπές στο σκέλος των δαπανών.

Ο Προϋπολογισμός «στραγγαλίζει» την πραγματική οικονομία.

Το μίγμα των παρεμβάσεων δείχνει ιδεοληπτική, αριστερή εμμονή στην αύξηση υφιστάμενων ή την επιβολή νέων φόρων.

Δεν υιοθετεί την ορθή προσέγγιση προσαρμογής και επιμερισμού των μέτρων μεταξύ δαπανών και φόρων.

Ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας απειλείται με πλήρη διάλυση, ενώ παράλληλα, περικόπτονται οι συντάξεις, μειώνεται το ήδη χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και πλήττεται η ιδιωτική κατανάλωση.

Επιπρόσθετα, κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά του Προσχεδίου ότι «οι περικοπές δαπανών θα αφορούν σε τομείς που δεν επηρεάζουν ευθέως τα εισοδήματα των πολιτών» (σελ. 13).

Και αυτό γιατί το 75% της περιστολής στις δαπάνες αφορά περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, παροχές κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικά επιδόματα.

Πολιτικές, που πλήττουν άμεσα και ευθέως τα εισοδήματα των πολιτών.

Η Κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά, προσπαθεί να «βαπτίσει» το «κρέας», «ψάρι».

Οι πολίτες, όμως, έχουν αρχίσει να υφίστανται το κόστος των πολιτικών της.

 

10ον. Τα μεγέθη για τα τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού ενσωματώνουν αισιόδοξες εκτιμήσεις και προβλέψεις.

Ήδη, οι αποκλίσεις στους άμεσους και έμμεσους φόρους, για το 2015, είναι μεγάλες, υψηλότερες από τις αρχικές και μεταγενέστερες εκτιμήσεις του Προσχεδίου.

Και οφείλονται, εν πολλοίς, στην επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και στη συστηματική καλλιέργεια κουλτούρας «μη-πληρωμής» από τα Κυβερνητικά στελέχη, όσο καιρό ήταν στην Αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, η υστέρηση των φορολογικών εσόδων άγγιξε τα 4 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015.

Ενώ και τα έσοδα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από ασφαλιστικές εισφορές κατέγραψαν υστέρηση περίπου 700 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι πολλοί, υπό το καθεστώς του εγκλωβισμού που επέβαλαν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί και με τον φόβο του «κουρέματος» των καταθέσεών τους, έσπευσαν, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Λόγω όμως της αύξησης της ανεργίας και της σκόπιμης μετάθεσης των φορολογικών υποχρεώσεων για το τέλος του 2015, θα υπάρξει επιβράδυνση των παρακρατούμενων και αποδιδόμενων φόρων και κόπωση στις αποδιδόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Όλα αυτά δεν έχουν ρεαλιστικά συνεκτιμηθεί στις προβλέψεις του Προσχεδίου.

Απόδειξη αυτού, η εκτίναξη των φορολογικών οφειλών των ιδιωτών προς το Δημόσιο, μόνο το μήνα Σεπτέμβριο, κατά 1,5 δισ. ευρώ.

Και αυτό λίγο πριν έρθουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, της εισφοράς αλληλεγγύης, του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και των λοιπών φόρων και προκαταβολών που επέβαλε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Οι εκτιμήσεις λοιπόν, ιδίως για τα φορολογικά έσοδα και τις ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον αισιόδοξες και το «τσουνάμι» των φόρων τους τελευταίους μήνες του έτους δεν θα συμβάλλει στη  μείωση των αποκλίσεων για το 2015.

Ενώ, στο 2016, εκτός των άλλων, προβλέπονται και έσοδα 2 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις.

Εκτίμηση η οποία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, «κακώς» έχει διατυπωθεί (Συνέντευξη, Εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, 18.10.2015).

 

11ον. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) παραμένει καθηλωμένο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το εννεάμηνο του 2015, δηλαδή στα ¾ της χρονιάς, οι δαπάνες του Προγράμματος ανήλθαν μόλις στα 2,2 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 3,4 δισ. ευρώ.

Έτσι, μέχρι το τέλος του έτους, μέσα σε 3 μήνες, πρέπει να δαπανηθεί ποσό σχεδόν διπλάσιο από αυτό που έχει δαπανηθεί στο εννεάμηνο, προκειμένου να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος.

12ον. Οι μειωμένοι δημοσιονομικοί στόχοι δεν «εξασφαλίζουν σημαντικό δημοσιονομικό χώρο».

Η Κυβέρνηση εσφαλμένα θριαμβολογεί.

Η αλήθεια είναι ότι εκείνο που μετρά είναι η συνεκτίμηση του ύψους των δημοσιονομικών στόχων σε σχέση με το ύψος των παρεμβάσεων που απαιτούνται για να υλοποιηθούν.

Οι  δημοσιονομικοί στόχοι εξαρτώνται από την κατάσταση και τη δυναμική της οικονομίας.

Υπενθυμίζω ότι οι «Θεσμοί», για το 2015, προέβλεπαν πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 2% του ΑΕΠ, χωρίς τη λήψη οποιουδήποτε πρόσθετου μέτρου.

Η Κυβέρνηση, αφού οδήγησε την οικονομία και πάλι στο «καθοδικό σπιράλ», παρουσιάζει ως επιτυχία την εκτίμηση ότι το 2015, χωρίς τη λήψη οποιουδήποτε πρόσθετου μέτρου, θα κλείσει με πρωτογενές έλλειμμα 1,5% του ΑΕΠ, ενώ η επίτευξη στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 0,25% απαιτεί πρόσθετα μέτρα λιτότητας, ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, η χώρα υπό την πολιτική ηγεσία του κ. Τσίπρα παρουσιάζει πρωτογενές έλλειμμα, με πρόσθετα μέτρα λιτότητας και συνακόλουθα ισόποση επιβάρυνση των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους, δηλαδή του δανεισμού της χώρας.

Όλα αυτά επιβεβαιώνονται και στο Προσχέδιο του πρώτου Προϋπολογισμού της Κυβέρνησης της Αριστεράς, στη σελίδα 11.

Είναι απορίας άξιον γιατί η Κυβέρνηση επιχαίρει γι’ αυτή την εξέλιξη.

 

13ον. Προέκυψε ανάγκη μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Η αλήθεια είναι σε αυτή την ανάγκη οδήγησε η φυγή κεφαλαίων (42 δισ. ευρώ την περίοδο Δεκέμβριος 2014 – Ιούλιος 2015) και η επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών που προκάλεσε η επί μήνες ανερμάτιστη διακυβέρνηση από τους ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Σε επίρρωση αυτού, σημειώνω ότι η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κα. Ντανιέλ Νουί, σε συνέντευξή της είχε αναφέρει ότι «οι Ελληνικές τράπεζες παραμένουν καλά κεφαλαιοποιημένες» (FXSTREET, 2 Ιουνίου 2015), ενώ τον Αύγουστο του 2015, ανέφερε ότι «πολιτικά γεγονότα έχουν κάνει πιο ευάλωτες τις Ελληνικές τράπεζες»  (Reuters, 20 Αυγούστου 2015).

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι «υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα, που προήλθαν από την αβεβαιότητα των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών της Ελληνικής Κυβέρνησης το τελευταίο εξάμηνο» (European Commission, Greece – Request for stability support in the form of an ESM loan, 10 Ιουλίου 2015).

Θεωρώ ότι τα σχόλια είναι περιττά.

 

14ον. Το δημόσιο χρέος και πάλι διογκώνεται.

Ως απόλυτος αριθμός, μετά τη συρρίκνωση που επετεύχθη για πρώτη φορά το 2014, και πάλι, εξαιτίας της νέας ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αυξάνεται.

Με αποτέλεσμα, ως ποσοστό του μειούμενου ΑΕΠ, να διαμορφωθεί περίπου στο 192% το 2016, αυξημένο κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μέσα σε 2 χρόνια!

Και επειδή πολλές φορές η Κυβέρνηση θριαμβολογεί ότι δήθεν «κατάφερε επιτέλους να ανοίξει το θέμα του χρέους», η αλήθεια είναι η εξής:

Το ύψος και το «προφίλ» του χρέους, μετά το 2012, βελτιώθηκαν αισθητά.

Αποδείξεις;

α) Το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά περίπου 40 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-2014.

Αυτό επιβεβαιώνεται και στο Προσχέδιο του πρώτου Προϋπολογισμού της Κυβέρνησης της Αριστεράς, στη σελίδα 48.

β) Το 2014, η μέση σταθμική υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του δημοσίου χρέους ήταν 16,6 έτη και το μέσο σταθμικό επιτόκιο λίγο πάνω από το 2%.

Το 2011, η διάρκεια ήταν 6,3 έτη και το επιτόκιο 4%.

γ) Το 2014, οι τόκοι ανέρχονταν στα 5,5 δισ. ευρώ.

Το 2011, ήταν 16,1 δισ. ευρώ.

Αυτό επιβεβαιώνεται και στο Προσχέδιο του πρώτου Προϋπολογισμού της Κυβέρνησης της Αριστεράς, στη σελίδα 49.

Όλα αυτά τα έχει προσυπογράψει ο κ. Τσίπρας, στην απόφαση της 12ης Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία:

«Η Σύνοδος Κορυφής για το Ευρώ υπενθυμίζει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν θεσπίσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μία αξιοσημείωτη δέσμη μέτρων προς υποστήριξη της βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας, η οποία εξομάλυνε την πορεία εξυπηρέτησης του χρέους της Ελλάδας και μείωσε το κόστος σημαντικά».

Συνεπώς, πως η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι «ανοίγει για πρώτη φορά το θέμα του χρέους», όταν η ίδια υποστηρίζει ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά η βιωσιμότητα του χρέους κατά το παρελθόν;

Απίστευτα ψέματα!

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους επιδεινώθηκε ραγδαία κατά το 2015.

Όπως καταγράφει και η Έκθεση του ΔΝΤ, της 25ης Ιουνίου 2015, που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ κατέθεσε στη Βουλή, «οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν τους τελευταίους μήνες στην επιδείνωση της Ανάλυσης Βιωσιμότητας Χρέους είναι η μείωση της οικονομικής ανάπτυξης, η αναθεωρημένη πορεία του πρωτογενούς ισοζυγίου, τα χαμηλότερα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις και πιθανές επιπρόσθετες οικονομικές ανάγκες του τραπεζικού συστήματος».

Το αποτέλεσμα είναι το δημόσιο χρέος κατά το 2015 να αυξάνεται, ως απόλυτος αριθμός, εξαιτίας της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, και ως ποσοστό του ΑΕΠ, λόγω της μείωσης του ΑΕΠ.

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την εξέλιξη του δημοσίου χρέους αποκαλύπτουν την εφιαλτική δυναμική του δημοσίου χρέους που πυροδότησαν οι ανερμάτιστοι χειρισμοί της Κυβέρνησης.

Άρα, καθίσταται αναπόφευκτη η λήψη πρόσθετων παραμετρικών μέτρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση κατά τη Σύνοδο Κορυφής, της 12ης Ιουλίου 2015, επιβεβαιώνει την απόφαση του Νοεμβρίου του 2012.

Συγκεκριμένα,  αναφέρει ότι «σύμφωνα με το πνεύμα της δήλωσης της Ευρωομάδας του Νοεμβρίου του 2012, η Ευρωομάδα παραμένει έτοιμη να εξετάσει, εάν χρειαστεί, πιθανά πρόσθετα μέτρα (πιθανή παράταση των περιόδων χάριτος και αποπληρωμής), για να εξασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο».

Και προσθέτει: «Η Σύνοδος Κορυφής για το Ευρώ τονίζει ότι δεν μπορούν να αναληφθούν απομειώσεις της ονομαστικής αξίας του χρέους».

Ο κ. Τσίπρας επί χρόνια καλλιεργούσε ψευδαισθήσεις με παλληκαρισμούς για τη λύση του προβλήματος του δημόσιου χρέους.

Τώρα προσγειώθηκε στην πραγματικότητα και θεωρεί ως επιτυχία την εφαρμογή ρυθμίσεων που συζητούνται από τα τέλη του 2012.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα Προσχέδιο Προϋπολογισμού που επιβεβαιώνει ότι η χώρα, με οδηγό την αριστερή Kυβέρνηση, έχει επιστρέψει στο «καθοδικό σπιράλ».

Είναι γεγονός ότι η ριζοσπαστική αριστερά κατέλαβε το «τυρί» της πολιτικής εξουσίας, αλλά μη έχοντας σχέδιο για τη χώρα, έχασε πολύτιμο χρόνο, με συνέπεια να εγκλωβισθεί στη «φάκα» και να χάσει την όποια ιδεολογικοπολιτική «ψυχή» της.

Το ζητούμενο είναι να μην εγκλωβίσει, ανεπίστρεπτα, και τη χώρα.

Το αν αυτό συνέβη λόγω ανεπάρκειας ή σκοπιμότητας θα το αποδείξει η ίδια η ζωή.

Εκτιμώ ότι σύντομα θα έχουμε πλήρη απόδειξη.

Μπορείτε να δείτε βίντεο/απόσπασμα από την ομιλία εδώ

Δήλωση στην εφημερίδα “Real News” – “Τι πρέπει να αλλάξει στη ΝΔ”

Η Ν.Δ., ως προς τον ιδεολογικό και πολιτικό πυρήνα της, αυτόν του ριζοσπαστικού, του κοινωνικού φιλελευθερισμού και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, έχει πλήρως και διαχρονικά δικαιωθεί.

Για να ανταποκριθεί επιτυχώς στον ιστορικό ρόλο της οφείλει να διασφαλίσει:

1ον. Ενιαία και αποτελεσματική άσκηση του ρόλου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εντός και εκτός Βουλής.

2ον. Θεσμική, δομική και λειτουργική διεύρυνση και εμβάθυνση της εσωκομματικής δημοκρατίας, μέσα και από μία διαδικασία Συνεδρίου. Άνοιγμα του Κόμματος στην έκφραση νέων δημιουργικών κοινωνικών δυνάμεων και νέων ρευμάτων ιδεών. Δημιουργική ένταξη νέου ανθρώπινου δυναμικού και ίσες ευκαιρίες στη διαδικασία αξιοκρατικής στελέχωσης του Κόμματος.

3ον. Ποιοτική και αποτελεσματική, οργανωτική και προγραμματική προετοιμασία του Κόμματος, ώστε, σε βραχύ χρονικό διάστημα, με δεδομένη την ανεπάρκεια της Κυβέρνησης, να είναι ακόμη πιο έτοιμο για κάθε ενδεχόμενη πολιτική εξέλιξη.

4ον. Έμπνευση και «εφοδιασμό» της Ελληνικής κοινωνίας με νέο συλλογικό όραμα, σύγχρονο σύστημα αξιών, στρατηγικό πολιτικό σχέδιο, πρόγραμμα και κουλτούρα συνεννόησης.

Δήλωση για την εορτή του Πολιούχου της Λαμίας, Ευαγγελιστή Λουκά, και για την απελευθέρωση της πόλης από τις κατοχικές δυνάμεις

Η 18η Οκτωβρίου είναι διπλή γιορτή για τη Λαμία.

Γιορτάζουμε τον Πολιούχο της πόλης μας, Ευαγγελιστή Λουκά.

Γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης μας, από τις κατοχικές δυνάμεις.

Τιμούμε, τη μνήμη των συμπατριωτών μας, οι οποίοι ενωμένοι, αγωνίστηκαν για να αποτινάξουν το ναζιστικό ζυγό.

Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο.

Με οδηγό το παράδειγμα των αγωνιστών της απελευθέρωσης, έχουμε χρέος να αγωνιστούμε με σχέδιο, στρατηγική και ρεαλισμό, προς όφελος της χώρας και των πολιτών.

Χρόνια πολλά σε όλους.

 

Ομιλία στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ξεκινώ την τοποθέτησή μου παίρνοντας αφορμή από την τελευταία πρόταση της ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη, προχθές, στη Συνεδρίαση των Επιτροπών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χουλιαράκης είπε:

«Αναρωτιέμαι αν η ΝΔ έχει διαρρήξει οριστικά τους δεσμούς της τόσο με τη λογική, όσο και με την κληρονομιά της ίδιας παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Παναγιώτη Κανελλόπουλου και του Παναγή Παπαληγούρα».

Κε. Υπουργέ, κατ’ αρχήν χαίρω διότι και εσείς πλέον αναγνωρίζετε τη στρατηγική θέση της ΝΔ στο ιδεολογικοπολιτικό φάσμα, όπως την εδραίωσε και την εφάρμοσε, με οφέλη για τη χώρα, ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Καραμανλής και οι εκλεκτοί, υψηλού πολιτικού μεγέθους, συνεργάτες του.

Κάνετε όμως λάθος.

Υποθέτω από πολιτική σκοπιμότητα, και όχι από τυφλή πρόθεση.

Εμείς, όχι μόνο δεν έχουμε διαρρήξει τους δεσμούς, αλλά είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτή την κληρονομιά.

Με κάθε ευκαιρία διατρανώνουμε την πίστη μας στον διαχρονικά δικαιωμένο ιδεολογικό και πολιτικό πυρήνα μας, αυτόν του ριζοσπαστικού, του κοινωνικού φιλελευθερισμού και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Πυρήνας που μας οδηγεί στην διαρκή αναζήτηση αρμονικής ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Είμαστε υπερήφανοι γιατί η ΝΔ, τα τελευταία 41 χρόνια, πέρα από σκόπιμες «υποτιμήσεις» του ρόλου της, έχει την πιο επωφελή για τη χώρα συμμετοχή στη μεταπολιτευτική δημόσια ζωή, συγκριτικά με τα άλλα πολιτικά κόμματα.

Και  υπογραμμίζω ότι, αθροιστικά, στις εκλογικές αναμετρήσεις, έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη εμπιστοσύνη των πολιτών.

Χαίρομαι που και εσείς αναγνωρίζετε αυτή τη συμβολή.

Ταυτόχρονα, βέβαια, αντιλαμβάνομαι και το δικό σας πολιτικό κενό.

Γιατί μετά τις ιδεολογικές περιπλανήσεις και τη μνημονιακή μετάλλαξη, έχετε πλέον παραδώσει και την όποια «ψυχή της Αριστεράς».

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η «Αριστερή» Κυβέρνηση κατέθεσε ένα ακόμη Πολυνομοσχέδιο στο πλαίσιο υλοποίησης του 3ου Μνημονίου.

Ένα Μνημόνιο που φέρει τη σφραγίδα αποκλειστικά των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.

Ένα Μνημόνιο έμπνευσης, ιδιοκτησίας και εκτέλεσης της «αριστερής» Κυβέρνησης.

Και ένα Πολυνομοσχέδιο χωρίς, προφανώς, συνοχή, χωρίς καν ουσιαστική, συνεκτική αιτιολογική έκθεση.

Ένα Πολυνομοσχέδιο χωρίς αναπτυξιακό πρόσημο και πυξίδα, με έντονα τα υφεσιακά χαρακτηριστικά να διατρέχουν διατάξεις του.

Ένα Πολυνομοσχέδιο που προσθέτει, αναδρομικά, φόρους στην ακίνητη περιουσία.

Ένα Πολυνομοσχέδιο που τροποποιεί, επί το δυσμενέστερο, τις ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, πέραν της αύξησης του επιτοκίου που έχει ήδη υλοποιηθεί, εισάγοντας μάλιστα και τον αυθαίρετο ρόλο της υποκειμενικής κρίσης της διοίκησης για τη μείωση του αριθμού των δόσεων.

Υποκειμενική κρίση που μπορεί να τροφοδοτήσει, δυνητικά, τη συναλλαγή και τη διαφθορά.

Ένα Πολυνομοσχέδιο που καταργεί συνταξιοδοτικές διατάξεις ακόμη και νόμων που ψηφίστηκαν το 2015.

Ένα Πολυνομοσχέδιο που προσθέτει, δυνητικά, ευνοϊκές ρυθμίσεις, στο ύψος των προστίμων, για εκκρεμείς υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Για αυτούς, κυρίως, τους λόγους η ΝΔ, όπως ανέφερε και ο Εισηγητής της, καταψηφίζει, επί της αρχής, το Πολυνομοσχέδιο.

Θα στηρίξει, όμως, ενδεικτικά, εκείνες τις διατάξεις που αυστηροποιούν, ακόμη περισσότερο, το πλαίσιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Αρκεί, βέβαια, πράγματι να το αυστηροποιούν.

Επίσης η ΝΔ μπορεί να στηρίξει διατάξεις που ενισχύουν, ακόμη περισσότερο, το πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και πειθαρχίας.

Άλλωστε, όταν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ εισήγαγε τις σχετικές διατάξεις, το 2014, με το Νόμο 4270 ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τις καταψήφιζε.

Και σήμερα τις εισηγείται.

Επειδή ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών προέβη και σε ορισμένες αξιολογικές κρίσεις, στρεβλώνοντας την πραγματικότητα, μόνο 2 σύντομες επισημάνσεις:

1ον. Διερωτήθηκε: «Η Αντιπολίτευση διαφωνεί με τη συγκέντρωση των λογαριασμών του Δημοσίου σε έναν λογαριασμό;».

Συγγνώμη, κε. Υπουργέ, εμάς ρωτάτε;

Σας υπενθυμίζω ότι η ΝΔ, με τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, το Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο του 2014, προχώρησε στο κλείσιμο 1.400 λογαριασμών του Δημοσίου προκειμένου να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και ο προγραμματισμός των ταμειακών ροών.

[Κατάθεση στα Πρακτικά των σχετικών Αποφάσεων]

Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε τη ρύθμιση.

Κε. Υπουργέ, μάλλον δεν παρακολουθήσατε συστηματικά τις εξελίξεις.

Συνεπώς, μπερδέψατε τους αποδέκτες του ερωτήματός σας.

Απευθυνθείτε στο ΣΥΡΙΖΑ.

2ον. Διερωτήθηκε: «Η Αντιπολίτευση διαφωνεί με την ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου;».

Νομίζω ότι και πάλι τα μπερδέψατε.

Όταν η ΝΔ, με το ΠΑΣΟΚ, εισηγήθηκε και ψήφισε τη σύσταση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το 2014, με το Νόμο 4270, ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του Εισηγητή του, που είναι και ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, υποστήριζε ότι: «δημιουργείται μια ανεξάρτητη αρχή με υπερβολικές εξουσίες, χωρίς καμία λαϊκή νομιμοποίηση».

[Κατάθεση στα Πρακτικά της τοποθέτησης του Εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ]

Και καταψήφισε τη ρύθμιση.

Κάνετε αυτοκριτική για τις πιρουέτες σας, ρωτήστε το ΣΥΡΙΖΑ και αφήστε το ρητορικό ερώτημα προς τη ΝΔ.

Και κάτι ακόμη.

Πριν λίγο, ο Υπουργός Οικονομικών υπερασπίστηκε της διάταξης σύμφωνα με την οποία καταργείται ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πριν από 1 χρόνο όμως, στις 24 Ιουνίου 2014, ο κ. Υπουργός, ως Εισηγητής τότε του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχετική διάταξη της τότε Κυβέρνησης με την οποία αυξάνονταν τα όρια του προληπτικού ελέγχου από τις 15.000 στις 30.000 ευρώ, δήλωνε:

«Αν χαθεί, σιγά σιγά, ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τότε αυτό θα έχει έναν ρόλο σαν μια ιδιωτική ελεγκτική επιχείρηση. Έχουμε δει, σε όλες τις αγγλοσαξονικές χώρες, ότι αυτή η προσέγγιση δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της διαφθοράς, της σπατάλης».

Και σήμερα υπερασπίζεστε την πλήρη κατάργηση.

Απίστευτη, πρωτόγνωρη οβιδιακή μεταμόρφωση!!!

Κύριε Υπουργέ,

Διαπιστώνω, συνεπώς, ότι επιχειρείτε να θολώσετε τη δημόσια συζήτηση για να καλύψετε αυτές τις οβιδιακές μεταμορφώσεις και τη μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΝΔ δεν θα το επιτρέπει.

Θα καθαρίζει την ατμόσφαιρα.

Επίσης, δεν θα μιμηθεί τις επί πολλά χρόνια πρακτικές ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν θα επιδοθεί σε πολιτική κερδοσκοπία πάνω στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών.

Δεν θα πει «όχι σε όλα».

Τις ωφέλιμες στρατηγικές για την πορεία της χώρας, θα τις στηρίξει.

Τις ωφέλιμες πολιτικές για τα αδύναμα και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα θα τις στηρίξει.

Όλες τις άλλες στρατηγικές και πολιτικές θα τις απορρίπτει.

Θα τις καταψηφίζει.

TwitterInstagramYoutube