Ομιλία στην Ολομέλεια στη συζήτηση και κύρωση του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους για το 2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Συμμετέχουμε σήμερα, με μεγάλη βέβαια χρονική καθυστέρηση, σε μια σημαντική διαδικασία λογοδοσίας. Διαδικασία κατά την οποία αξιολογείται, μέσω της συζήτησης και κύρωσης του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους, η αξιοπιστία της κατάρτισης και της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013. Πρόκειται για ένα σημαντικό έτος. Ένα έτος κατά το…