Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σήμερα, η χώρα «παραπαίει». Οι αβεβαιότητες, ενδογενείς και εξωγενείς, διογκώνονται. Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται. Οι αντοχές της κοινωνίας εξασθενούν. Και η οικονομία της χώρας «παλινδρομεί», αναζητώντας ένα νέο σημείο ισορροπίας, πολύ χαμηλότερο από αυτό που είχε επιτευχθεί πριν από ένα περίπου χρόνο, στο τέλος του…