Ομιλία στην Επιτροπή Ισολογισμού-Απολογισμού για τις Εκθέσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Συζητούμε σήμερα, με μεγάλη καθυστέρηση, στην Επιτροπή Ισολογισμού-Απολογισμού, σε συνθήκες ασφυξίας στην οικονομία, αγωνίας στην κοινωνία και αναταράξεων στο πεδίο της πολιτικής, τις 3 τελευταίες τριμηνιαίες Εκθέσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους για το 2015. Εκθέσεις οι οποίες καλύπτουν χρονικά το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι σήμερα διακυβέρνησης της χώρας από την…

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1975. Είναι ημέρα μνήμης των αγώνων των γυναικών, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή. Ημέρα αναγνώρισης της αξίας της Ελληνίδας, ως μητέρα, σύζυγο, σύντροφο, συμπαραστάτη και ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μας, όπου…