Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016 Θέμα: Λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας παρουσιάζει πολλά και μεγάλα, διευρυνόμενα και διογκούμενα οικονομικά, διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα. Στα πολλά προβλήματα που επί χρόνια αντιμετώπιζε, προστέθηκε, από τις αρχές του 2015, η έλλειψη διοίκησης (μόλις πρόσφατα διορίστηκε Διοικητής), η μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση, η…