Δελτίο Τύπου σχετικά με το κόστος δανεισμού από το αυξημένο επιτόκιο έκδοσης εντόκων γραμματίων

Ο Συντονιστής  Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με το κόστος δανεισμού από το αυξημένο επιτόκιο έκδοσης εντόκων γραμματίων, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Χθες, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τρίμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο παρέμεινε υψηλό, στο 2,70%, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τις αρχές του 2015.…

Ερώτηση σχετικά με τη Διοίκηση και Λειτουργία της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ)

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ), η οποία και διορίσθηκε – με μεγάλη καθυστέρηση – πολύ πρόσφατα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 127/09.03.2016), υπέβαλε λίγους μήνες αργότερα, στις 11 Ιουλίου, την παραίτησή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτήθηκε σύσσωμο, δηλαδή τόσο τα μέλη που είχαν τοποθετηθεί από την Κυβέρνηση όσο και τα μέλη που ήταν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…