Άρθρο στην εφημερίδα «Κεφάλαιο» – «Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας»

Η Ελληνική οικονομία, μετά την μικρή ανάκαμψη του 2014, «κύλισε», με αποκλειστική ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης, και πάλι στην ύφεση το 2015, κατάσταση στην οποία παραμένει το 2016. Έτσι, την ίδια περίοδο που η Ευρώπη επιταχύνει, η χώρα μας οπισθοχωρεί και «σέρνεται», έχοντας χάσει ήδη 2 χρόνια. Συνεπώς, σήμερα, το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι…