Συνέντευξη στην εφημερίδα «Real News» – «Ενισχύεται ο κίνδυνος για ένα τέταρτο Μνημόνιο»

Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι «έρχεται η ανάπτυξη». Έρχεται; Καταρχάς, η οικονομία, με αποκλειστική ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης, επέστρεψε στην ύφεση το 2015 και παραμένει σε αυτή την κατάσταση το 2016. Σε ότι αφορά το 2017, η πρόβλεψη για υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, αν και θεμιτή, δεν είναι ρεαλιστική. Και τούτο γιατί η Κυβέρνηση προβλέπει αύξηση της…