Άρθρο στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» – «Η Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα»

Η Κυβέρνηση, με την υπογραφή της στην τελευταία απόφαση του Eurogroup: 1ον. Αποδέχεται ότι υφίσταται δημοσιονομικό κενό το 2018, το οποίο συμφωνεί να καλύψει με πρόσθετα μέτρα λιτότητας. 2ον. Επιβεβαιώνει ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι θα παραμείνουν υψηλοί, για αρκετά χρόνια μετά το 2018. 3ον. Δεσμεύεται στην επίτευξη αυτών των υψηλών στόχων με την υιοθέτηση διαρθρωτικών…